Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty týkající se provozu školy

 • Organizace školního roku 2018/2019 (pdf)
 • Organizační řád (pdf)
 • Školní řád gymnázia platný od 1. 9. 2018 (pdf)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zletilé žáky)
 • Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2018 (pdf)
 • Seznamy studentů 1. ročníků ve školním roce 2018/2019 (pdf)

 

Dokumenty týkající se vzdělávacího procesu

 • Školní vzdělávací program (pdf), dodatek č.1, 2
 • Pokyny a informace k adapčnímu kurzu 2018 (G1.A,B a G1.C)

 

Dokumenty týkající se přijímacího řízení

 • Kritéria přijímacího řízení 2019/2020 (pdf)

 

Dokumenty týkající se poskytování informací podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Směrnice o poskytování informací včetně příloh (pdf)

 

Dokumenty týkající se poskytování informací dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

 • Informační povinnost zpracování osobních údajů dle GDPR (pdf)
 • Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích (pdf)

 

Výroční zprávy

 • Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (pdf)

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.23, 14. 11. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich