Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty týkající se provozu školy

 • Organizace školního roku 2019/2020 (pdf)
 • Změny v rozvrzích tříd ve školním roce 2019/2020 platné od 30. 9. 2019 (pdf)
 • Organizační řád platný od 6. 8. 2019 (pdf)
 • Školní řád gymnázia platný od 1. 9. 2018 (pdf)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zletilé žáky)
 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)
 • Obecná žádost (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Obecná žádost (pro zletilé žáky)
 • Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 1. 2020 (pdf)
 • Přihláška ke stavování od 1. 9. 2020 (pdf)
 • Seznamy studentů 1. ročníků ve školním roce 2020/2021 (pdf)

 

Dokumenty týkající se vzdělávacího procesu

 • Školní vzdělávací program (pdf), dodatek č.1
 • Klasifikační stupnice ve školním roce 2019/2020 (pdf)

 

Dokumenty týkající se úrazů žáků (platnost od 1. 9. 2019)

 • Uplatnění požadavku na náhradu újmy, nutné vyplnit (zákonný zástupce nebo zletilý žák) spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů na druhé straně dokumentu (pdf).
 • Informace pro lékaře (pdf) a formulář Hodnocení bolestného úrazu žáka školy - vyplní lékař (pdf).
 • Vyplněné a podepsané formuláře Uplatnění požadavku na náhradu újmy a Hodnocení bolestného předá žák třídnímu učiteli (co nejdříve).

 

Dokumenty týkající se přijímacího řízení

 • Kritéria přijímacího řízení 2020/2021 (pdf)
 • Editovatelný formulář Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf)

 

Dokumenty týkající se poskytování informací podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Směrnice o poskytování informací včetně příloh (pdf)
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (pdf)

 

Dokumenty týkající se poskytování informací dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

 • Informační povinnost zpracování osobních údajů dle GDPR (pdf)
 • Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích (pdf)

 

Výroční zprávy

 • Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (pdf)

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.62, 4. 8. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich