Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Dokumenty ke stažení


Dokumenty týkající se provozu školy

 • Organizace školního roku 2023/2024 (pdf)
 • Organizační řád platný od 1. 11. 2022 (pdf)
 • Školní řád gymnázia platný od 1. 9. 2023 (pdf)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zletilé žáky)
 • Příloha žádosti o uvolnění pro nezletilé i zletilé žáky (docx)
 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)
 • Žádost o individuální studijní plán (pdf)
 • Žádost o zanechání studia (pdf)
 • Obecná žádost (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Obecná žádost (pro zletilé žáky)
 • Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 10. 2023 (pdf)
 • Přihláška ke stavování od 1. 9. 2020 (pdf)
 • Seznamy studentů 1. ročníků ve školním roce 2024/2025 (pdf)

Dokumenty týkající se vzdělávacího procesu

 • Školní vzdělávací program (pdf) pro 1. ročník ve školním roce 2023/2024. Učební plán (html).
 • Školní vzdělávací program (pdf) pro 2. ročník ve školním roce 2023/2024. Učební plán (html).
 • Školní vzdělávací program (pdf) pro 3. a 4. ročník ve školním roce 2023/2024. Dodatek č. 1 platný od 1. 10. 2020 (pdf). Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2021 (pdf). Dodatek č. 3 platný od 1. 9. 2022 (pdf).Učební plán (html).
 • Klasifikační stupnice ve školním roce 2023/2024 (pdf)

Dokumenty týkající se úrazů žáků (platnost od 1. 9. 2019)

 • Pokyn ředitele školy k postupu při úrazu a k evidenci úrazů (pdf).
 • Uplatnění požadavku na náhradu újmy, nutné vyplnit (zákonný zástupce nebo zletilý žák) spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů na druhé straně dokumentu (pdf).
 • Informace pro lékaře (pdf) a formulář Hodnocení bolestného úrazu žáka školy - vyplní lékař (pdf).
 • Vyplněné a podepsané formuláře Uplatnění požadavku na náhradu újmy a Hodnocení bolestného předá žák třídnímu učiteli (co nejdříve).

Dokumenty týkající se přijímacího řízení 2024/2025

 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (pdf)
 • Formulář editovatelné Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf, s předvyplněným kódem naší školy: 79-41-K/41 Gymnázium

Dokumenty týkající se poskytování informací podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Směrnice o poskytování informací včetně příloh (pdf)
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (pdf)
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 (pdf)
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 (pdf)

Dokumenty týkající se poskytování informací dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

 • Informační povinnost zpracování osobních údajů dle GDPR (pdf)
 • Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích (pdf)

Stránka s informacemi ohledně Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 • Stránka s informacemi v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. (html)

 • Výroční zprávy

  • Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 (pdf)
  • Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 (pdf)

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.05, 1. 7. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich