Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Dokumenty ke stažení


Dokumenty týkající se provozu školy

 • Organizace školního roku 2021/2022 (pdf)
 • Organizační řád platný od 1. 9. 2021 (pdf)
 • Protiepidemická opatření covid-19 platná od 1. 9. 2021 (pdf)
 • Školní řád gymnázia platný od 1. 9. 2021 (pdf)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Žádost o uvolnění z vyučování (pro zletilé žáky)
 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)
 • Žádost o individuální studijní plán (pdf)
 • Obecná žádost (pro zákonné zástupce žáků mladších 18 let)
 • Obecná žádost (pro zletilé žáky)
 • Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2021 (pdf)
 • Přihláška ke stavování od 1. 9. 2020 (pdf)
 • Seznamy studentů 1. ročníků ve školním roce 2021/2022 (pdf)

Dokumenty týkající se vzdělávacího procesu

 • Školní vzdělávací program (pdf) pro 1. a 2. ročník ve školním roce 2021/2022. Dodatek č. 1 platný od 1. 10. 2020 (pdf). Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2021 (pdf). Učební plán (html).
 • Školní vzdělávací program (pdf), dodatek č.1 pro 3. a 4. ročník ve školním roce 2021/2022. Dodatek č. 2 platný od 1. 10. 2020 (pdf). Dodatek č. 3 platný od 1. 9. 2021 (pdf). Učební plán (html).
 • Klasifikační stupnice ve školním roce 2021/2022 (pdf)

Dokumenty týkající protiepidemických opatření šíření onemocnění Covid-19

 • Organizační a technická opatření eliminující šíření koronaviru v prostorách školy (pdf)

Dokumenty týkající se úrazů žáků (platnost od 1. 9. 2019)

 • Pokyn ředitele školy k postupu při úrazu a k evidenci úrazů (pdf).
 • Uplatnění požadavku na náhradu újmy, nutné vyplnit (zákonný zástupce nebo zletilý žák) spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů na druhé straně dokumentu (pdf).
 • Informace pro lékaře (pdf) a formulář Hodnocení bolestného úrazu žáka školy - vyplní lékař (pdf).
 • Vyplněné a podepsané formuláře Uplatnění požadavku na náhradu újmy a Hodnocení bolestného předá žák třídnímu učiteli (co nejdříve).

Dokumenty týkající se přijímacího řízení 2022/2023

 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (pdf)
 • Formulář editovatelné Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), s předvyplněným kódem naší školy: 79-41-K/41 Gymnázium

Dokumenty týkající se poskytování informací podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Směrnice o poskytování informací včetně příloh (pdf)
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (pdf)

Dokumenty týkající se poskytování informací dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

 • Informační povinnost zpracování osobních údajů dle GDPR (pdf)
 • Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích (pdf)

Výroční zprávy

 • Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 (pdf)
 • Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 (pdf)

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.19, 27. 5. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich