Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Učební plán Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 pro 1. a 2. ročníky ve školním roce 2023/2024


Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Český jazyk a literatura 3 3 3 5
Anglický jazyk 3 3 4 4
Druhý cizí jazyk1 3 3 3 3
Matematika 5 4 4 4
Biologie 2,66 2,66 2,66 X
Fyzika 2,66 2,66 2,66 X
Chemie 2,66 2,66 2,66 X
Zeměpis 2 2 1 X
Dějepis 2 2 2 1
Základy společenských věd 2 2 2 1
Hudební výchova2 2 2 X X
Výtvarná výchova2 2 2 X X
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informatika a výpočetní technika 2 2 X X
Seminář (3. + 4. ročník). Žák volí právě jeden z nabízených seminářů.3
Seminář z biologie X X 2 3
Seminář z matematiky
Seminář ze základů společenských věd
Seminář z cizího jazyka (3. + 4. ročník). Žák volí právě jeden z nabízených seminářů4
Seminář z anglického jazyka 1 X X 2 2
Seminář z německého jazyka
Seminář z ruského jazyka
Seminář ze španělského jazyka
Semináře (4. ročník). Žák volí právě dva z nabízených seminářů pro 4. ročník5
Seminář z chemie X X X 6
Seminář z dějepisu
Seminář z výpočetní techniky
Seminář z dějin výtvarného umění
Seminář z fyziky
Literární seminář
Seminář z deskriptivní geometrie
Seminář ze zeměpisu
Seminář z anglického jazyka 2
Výběrový seminář (4. ročník). Žák volí právě jeden z nabízených výběrových seminářů pro 4. ročník6
Proseminář ke studiu ekonomických oborů X X X 1
Barevná chemie v praxi
Geografie cestovního ruchu
Modelování ve 3D
Proseminář ke studiu lékařských oborů
Základy kryptologie
Matematické repetitorium
Humanitní proseminář
Biofyzika
Nepovinné předměty7
Latina X X 1(n) X
Deskriptivní geometrie X X 2(n) X
Závěrečný matematický seminář X X X 2(n)
 
Celkem hodin dle školního vzdělávacího plánu 34 33 33 32

1 Žák vybírá právě jeden druhý cizí jazyk z nabídky čtyř cizích jazyků (francouzský, německý, ruský a španělský jazyk) - dotace 3+3+3+3.
2 Žák si volí jeden z předmětů (Výtvarná nebo Hudební výchova).
3 Zvolený seminář v dotaci 2h týdně ve třetím ročníku, 3h týdně ve čtvrtém ročníku.
4 Zvolený seminář z cizího jazyka v dotaci 2h týdně ve třetím ročníku, 2h týdně ve čtvrtém ročníku.
5 Zvolený seminář v dotaci 3h týdně ve čtvrtém ročníku.
6 Zvolený výběrový seminář v dotaci 1h týdně ve čtvrtém ročníku.
7 Latina, Deskriptivní geometrie a Závěrečný matematický proseminář je nepovinný předmět, který si žák volí dle zájmu nad rámec celkového počtu hodin dle ŠVP.


Hlavním cílem gymnázia je vybavit žáky klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem a připravit je především pro vysokoškolské vzdělávání.

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich