Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

 

Robotika

Nejúspěšnější studenti kroužku robotiky byli oceněni

Již tradičně probíhal v tomto školním roce na našem gymnáziu Kroužek robotiky pod vedením lektora Ing. Libora Kupky, Ph.D. z FEI Univerzity Pardubice. Zájemci z řad studentů se během řešení dílčích úkolů seznámili se základy robotiky, mechatroniky a programování. V celkem patnácti lekcích vytvářeli mobilní robotické systémy osázené různými senzory pro řešení klasických robotických úloh typu sledování čáry nebo robotického suma. Své síly následně porovnali ve třech samostatných soutěžních úlohách a členové umístěných týmů si odnesli zajímavé ceny z oblasti spotřební elektroniky. Nejúspěšnějším studentem se stal Matěj Klíma z G1.A následovaný Matoušem Neradem, Alešem Vočadlem a Jakubem Vinklárkem z druhých ročníků. Blahopřejeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


BIO stáž

Botanická stáž v Krkonoších

Dne 22. 6. - 23. 6. se skupina zapálených biologů vydala na botanickou exkurzi do Krkonoš. První den jsme se vydali na cestu vlakem, který nás měl dopravil až do Pece. Avšak když jsme vystoupili, praštila nás do očí cedule s nápisem Vrchlabí. Ale nebylo by to naše gymnázium, kdyby se nepopralo s takovou to překážkou. Dopravili jsme se autobusem do Černého dolu, kde jsme už hrdinně vypravili na ekofarmu Lesní bouda, kde jsme si poslechli zajímavé povídání o historii obyvatel Krkonoš, jejich zvycích a zhlédli video o místní krajině. Druhý den jsme se vydali s průvodcem z KRNAPu na naučnou procházku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a viděli některé jedince z krkonošských endemitů jako např. zástupce rodu jeřábů nebo violku sudetskou. Dostali jsme se i na nepřístupná místa, kam bychom se normálně nedostali. Myslíme, že za všechny můžu potvrdit, že i přes některé překážky jsme si výlet moc užili.

účastníci stáže

EU OPVK

Pivovar

Exkurze do pivovaru Pernštejn v Pardubicích

Ve čtvrtek 12. dubna se naše třída 3.A vydala na exkurzi do Pardubického pivovaru. Prohlídka začala v galerii pivovaru krátkou prohlídkou historických fotografií a dále pokračovala přes pivní varnu. Tam jsme mohli ochutnat ječmenová zrna využívaná k vaření mladiny. Pokračovali jsme přes spilku až do ležákových sklepů, kde jsme ochutnali nepasterizované kvasnicové pivo. Zajímavý byl i Minipivovar Arnošt, který je jeho součástí. Exkurze byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se jak se pivo vaří, odkud pivovar nakupuje chmel, ale i něco málo z jeho historie. Prohlídka rozhodně potěší všechny milovníky piva, ale i těm, kdo pivo nepijí se bude určitě líbit.

Káťa Křenková (G3.A)

EU OPVK

Chemie

Praktická cvičení z chemie v laboratořích SPŠCH

V rámci realizace udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“absolvovali studenti G2.B praktická laboratorní cvičení z chemie na téma "Extrakce rostlinného barviva a jeho dělění metodou TLC".Načerpali tak nové zkušenosti a měli možnost využít vybavení laboratoří naší partnerské školy SPŠCH v tomto projektu.

RNDr.Květa Sýkorová

EU OPVK

Cemex

Exkurze do CEMEXu Prachovice a Berlovy vápenky

V úterý 14. listopadu jsme se my, třída 2. A, vydali na exkurzi za výrobou vápna a cementu. Po půl hodinové cestě jsme dojeli autobusem do Práchovic, do výrobny cementu CEMEX. Nejprve jsme vyjeli na vyhlídku, z které jsme měli pěkný výhled na celý lom. Zde nám pracovnice společnosti přiblížila historii a vznik CEMEXU a budoucí vývoj této společnosti. Poté nám povídala o celkové výrobě cementu, kterou nám rozváděla po celou dobu exurze. Dále jsme projeli autobusem celý areál is komentářem, navštivili a prohlídli si centrální velín a testovací místnost. Po ukončení prohlídky Cemexu jsme se přemístili do Třemošnice do Berlovy vápenky. Zde jsme si nejprve prohlédli exteriér se skvělým komentářem. Po přesunutí do budovy jsme poslouchali důkladný výklad o historii samotné vápenky. Obě dvě exkurze byly moc pěkné a poučné a děkujeme za celou třídu G2.A paním průvodkyním za skvělé a podrobné vysvětlení všech chemických reakcích a nejen jich.

Hanka Vebrová a Eliška Vágnerová G2.A

EU OPVK

BIO stáž

Botanická stáž v Krkonoších

Ve dnech 21. - 22. 6. se zúčastnila parta vyvolených dvoudenní botanické exkurze v Peci pod Sněžkou. První den jsme navštívili místní rašeliniště a ekofarmu Lesní bouda, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o ekologickém chovu ovcí a koz a také spoustu věcí o historii Krkonoš. Hlavní program nás ale čekal den druhý, kdy jsme absolvovali pod vedením průvodce z KRNAPU vycházku po vzácných a běžné veřejnosti nepřístupných lokalitách. Zde jsme mohli pozorovat vzácné endemické druhy jako je například jeřáb krkonošský či violka sudetská nebo také krásné exempláře masožravé rosnatky okrouhlolisté. K tomu všemu nás po celou dobu doprovázelo sluníčko, což již tak nádherný výlet ještě zpříjemnilo.

Mgr. Marek Procházka, garant stáže

EU OPVK


Pivovar

Exkurze do Pivovaru Pernštejn

Ve středu 19. dubna jsme ponechali část školy budoucím potencionálním gymnazistům, aby se mohli potit nad příjmacími zkouškami a my se vydali na zajímavou exkurzi do našeho pardubického pivovaru “Pernštejn”. Dozvěděli jsme se hodně z historie pivovarnictví, která sahá až do 14. století a něco i o Vilémovi z Pernštejna, který zde začal rozvíjet výrobu piva začátkem 16. století. Dále jsme si prošli útroby pivovaru a poznali tak, kde se tvoří to naše pardubické pivo. Dostali jsme ochutnat slad, neboli naklíčené a usušené obilné zrno, a hlavně “Vilémovu” jedenáctku, která byla opravdu výtečná! Ano, 18 let nám všem bylo ;-) Celou exkurzi hodnotíme na jedničku a děkujeme paní učitelce Sýkorové za její zprostředkování! :-)

Za část studentů třetích ročníků, Simon Lichtenberg (G3.C)

EU OPVK


Robotika

Projekt „Robotika pro ZŠ“ v rámci projektu Podpora přírodovědného technického vzdělávání v Pardubickém kraji

V únoru tohoto roku byla pod vedením lektora z FEI Univerzity Pardubice ing. Petra Doležele Ph.D. a studentů z našeho gymnázia organizována robotická odpoledne, která postupně proběhla na třech pardubických základních školách. Byla součástí období udržitelnosti evropského projektu „Podpora přírodovědného technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Žáci se hravou a interaktivní formou seznámili se základními pojmy mechatroniky a robotiky, diskutovali o možnostech využití robotů pro praxi a rozvoj lidského poznání a v neposlední řadě si vlastními silami sestavili mobilní robot autonomně sledující trasu vymezenou černou čarou. Odpoledne bylo vždy završeno soutěží, přičemž žáci na předních pozicích se v pátek 17. února zúčastnili projektového dne „Robotika pro ZŠ“ na půdě našeho gymnázia. Celodenní práce týmů byla završena finálovým turnajem robotů, ve kterém se na 1. místě umístili Jan Holý a Jakub Ilich ze ZŠ Pardubice, Prodloužená ul., 2. místo patří Monice Adamcová a Marku Zitovi ze ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše a bronzové medaile potom získali Radek Adámek a Matěj Kostka ze ZŠ J. Ressla. Vítězové si odnesli chytrý fitness náramek GOGEN a další hodnotné ceny. Poděkování patří odbornému garantovi, proděkanovi FEI UPce Ing. Petru Doleželovi i studentům gymnázia, kteří se jako asitenti celého projektu také účastnili. Věříme, že projekt podpořil zájem o technické vzdělávání na ZŠ a některé žáky v tomto ohledu nasměroval i ke gymnaziálním studiím.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

EU OPVK


Robotika

Projekt „Robotika pro ZŠ“ v rámci projektu Podpora přírodovědného technického vzdělávání v Pardubickém kraji

V únoru tohoto roku byla pod vedením lektora z FEI Univerzity Pardubice ing. Petra Doležele Ph.D. a studentů z našeho gymnázia organizována robotická odpoledne, která postupně proběhla na třech pardubických základních školách. Jsou součástí období udržitelnosti evropského projektu „Podpora přírodovědného technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Žáci se hravou a interaktivní formou seznámili se základními pojmy mechatroniky a robotiky, diskutovali o možnostech využití robotů pro praxi a rozvoj lidského poznání a v neposlední řadě si vlastními silami sestavili mobilní robot autonomně sledující trasu vymezenou černou čarou. Odpoledne bylo vždy završeno soutěží, přičemž žáci na předních pozicích se utkají na finálovém turnaji konaném v rámci projektového dne „Robotika pro ZŠ“ na půdě Gymnázia, Mozartova, Pardubice 17. února 2017.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

EU OPVK


ČOV

Exkurze do cementárny Prachovice a Berlovy vápenky

V úterý 8. listopadu se zúčastnili žáci druhých ročníků /G2.A a část G2.C/ exkurze do cementárny CEMEX Cement, k. s. v Prachovicích a následně do muzea vápenky pana Berla u Třemošnice. Exkurzí v Cemexu nás provedla paní Slepičková, která nám vysvětlila postup výroby cementu od vytěžení vápence až po koncový produkt. Měli jsme i možnost promluvit si s některými zaměstnanci, kteří byli velmi milí a popsali nám jejich práci do podrobností. Následně jsme se přesunuli do Muzea Berlova vápenka, které je ve zrenovovaném objektu vápenky. Tady nám paní průvodkyně popsala historii výroby vápna, která se užívala až do šedesátých let minulého století. Na konci naší prohlídky nám paní průvodkyně chtěla položit soutěžní otázku, ale byla zodpovězena ještě dříve, než byla vyřknuta a odměna nás neminula. Exkurzi jsme si všichni žáci i učitelé užili a dozvěděli jsme se mnohé nové.

Václav Bílý (G2.C)

EU OPVK


ČOV

Exkurze do Čistírny odpadních vod v Hradci Králové

Za středečního deštivého rána se G1.B a část G1.A vypravily do nedaleké hradecké čističky odpadních vod. Počasí se naštěstí umoudřilo a my zahájili prohlídku. Začali jsme u čerpadla, následovala česadla, lapáky písku a stěrku, důmyslné systémy odstraňování kalu, denitrifikační zařízení až k vyhnívacím nádržím, kde vzniká bioplyn. Ten se poté vhání na generátor, který tak vyrábí elektřinu a teplo, takže se celý objekt stává i částečně soběstačným. Na závěr jsme navštívili velín, odkud jsou všechny procesy řízeny. S pocitem, že už alespoň trochu rozumíme, jak čištění vody probíhá, jsme odjeli domů.

Kateřina Tamchynová a Sylva Neradová, G1.B

EU OPVK

Botanická stáž

Botanická stáž se zdařila na výbornou

V pátek a v sobotu se seminaristé z biologie zúčastnili botanické stáže v Krkonoších, která se konala v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.. Hned po příjezdu nás přivítalo drsné horské počasí. Ani déšť a vítr nás ale neodradily od návštěvy ekofarmy na Lesní boudě. V sobotu nám ale Krkonoše ukázaly i svou hezčí tvář a my prožili krásný slunný den. V doprovodu členů Krnapu jsme navštívili raritní místa, pro normální turisty zcela nepřístupná. Shlédli jsme například rýchorský „prales“ či jiné unikátní lokality s výskytem druhů, které nenajdete nikde jinde na světě.

Mgr. Marek Procházka, garant stáže


Laborky
Laborky

I v letošním roce jsme připravili praktická laboratorní cvičení pro žáky ZŠ

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ jsme v obou pololetích letošního školního roku pozvali na praktická laboratorní cvičení z chemie, fyziky a přírodovědy žáky spolupracujících pardubických ZŠ. Žáci ZŠ Polabiny II, Polabiny III a ZŠ J. Ressla měli příležitost vyzkoušet si laboratorní práce v nově renovovaných laboratořích, kde si pod vedením lektorů – učitelů gymnázia v rámci cvičení doplnili a rozšířili své znalosti z uvedených předmětů. Vedení základních škol děkujeme za spolupráci, která je oboustranným přínosem pro všechny zapojené školy. Věřím, že i v příštím roce budeme v této spolupráci pokračovat a v rámci prezentace našeho gymnázia nabídneme opět pestrá témata praktických cvičení.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Robotika

Nejúspěšnější studenti kroužku robotiky byli oceněni

Již tradičně probíhal v tomto školním roce na našem gymnáziu Kroužek robotiky pod vedením lektora Ing. Petra Doležela, Ph.D. z FEI Univerzity Pardubice. Zájemci z řad studentů se během řešení dílčích úkolů seznámili se základy robotiky, mechatroniky a programování. V celkem patnácti lekcích vytvářeli mobilní robotické systémy osázené různými senzory pro řešení klasických robotických úloh typu sledování čáry nebo robotického suma. Své síly následně porovnali ve třech samostatných soutěžních úlohách a členové umístěných týmů si odnesli zajímavé ceny z oblasti spotřební elektroniky. Nejúspěšnějším týmem se stali studenti 1. ročníku Tomáš Ester a Milan Štajner. Blahopřejeme.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Anglie

Jazykově-poznávací pobyt v Oxfordu

Náš výlet začal v neděli, když jsme celí natěšení vyjeli z Pardubic směrem do Anglie. A o 21 hodin později jsme už stáli v Londýně a ani nedostatek spánku ani únava nám nezabránili prožít pěkný den. Viděli jsme Westminster Abbey, Buckingham Palace, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Tower Bridge, hrad Tower a korunovační klenoty. Celý Londýn jsme si prohlédli z jízdy na London Eye, kde nám nádherný výhled nekazil ani jediný mráček. V dalších dnech jsme navštívili Warwick Castle, Stratford nad Avonou, Stonehenge, Bath a v Oxfordu samozřejmě Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Také jsme se účastnili dopoledního vyučování, za které jsme obdrželi certifikáty. U rodin byli snad všichni spokojení, ochutnali jsme „tradiční“ britská jídla, pili čaj s mlékem a spoustu dalšího… Z našeho zájezdu jsme si kromě krásných vzpomínek dovezli i řadu fotek, suvenýrů, mnoho věcí z Primarku, videí, selfie, zážitků, nových poznatků a dobrý kolektiv.

Tereza Tesnerová, G2.B


ČOV

Exkurze do Čístírny odpadních vod v Hradci Králové

V úterý 27.10. se žáci tříd G1.B a G1.C zúčastnili exkurze v ČOV Hradec Králové. Tato čistička odpadních vod je v Evropě unikátní. Splňuje nejpřísnější normy EU. Voda se zde úplně vyčistí a současně se využije bezezbytku i vznikající bioplyn a kaly. Žáci si mohli udělat ucelenou představu o nejmodernějších metodách čištění odpadních vod a doplnit tak informace z oblasti ochrany životního prostředí.

Mgr. Tomáš Voltr


ČOV

Exkurze do prachovické cementárny

Ve středu jsme se společně s třídou G1.A vydali do prachovické cementárny a dnes již rekonstruované vápenky, jejíž pece vyhasly v šedesátých letech minulého století. Exkurze byla zajímavá, dozvěděli jsme se například, jakými procesy musí vápenec projít, aby se z něj stal cement, či jak se dříve vápno vypalovalo. Byl krásný den, nepršelo, co víc si přát.

Tomáš Svatý, G1.C


Londýn

První zprávy z Londýna

V rámci projektu „Zvýšení jazykových kompetencí – EUROPE 2015“, který přinesl škole z evropských zdrojů OP VK bezmála jeden milión korun, odjela v neděli skupina 14 studentů na týdenní jazykově-poznávací pobyt do Oxfordu. Pondělí strávili v Londýně a zde jsou aktuální zprávy: "Po jednadvacetihodinové cestě autobusem jsme konečně dostali možnost být oslněni úžasným Londýnem, kde jsme nevynechali možnost navštívit nejznámější místa jako např. Houses of Parliament, Trafalgar Square, Tower Bridge i Tower of London. Nesmíme opomenout ani velkolepý London Eye, kde jsme se dostali na vyhlídku ve výšce 136 m. Po únavném dni stráveném v Londýně jsme opět nasedli do autobusu směr Oxford, kde jsme měli dvě hodiny čas zpracovat zážitky a zároveň promýšlet, jaká asi bude naše adoptivní rodina. S kruhy pod očima, ale s úsměvem Vás srdečně zdravíme."

Anežka Kubištová, G4.B, na cestě London - Oxford


Španělsko

Skupina studentů španělského jazyka se vrátila z jazykově-vzdělávacího pobytu ve Španělsku

Ano, je to tak! Ve středu 7. 10. jsme se vydali do španělského města, které se nachází v severovýchodní části Pyrenejského poloostrova. Tím městem byla proslulá katalánská Barcelona. Vydali jsme se sem, abychom poznali místní kulturu, život, obdivovali místní památky a významná místa, ale také, a na to nesmíme zapomenout, abychom zlepšili a studovali námi oblíbený jazyk španělštinu...

Ondřej Běloušek, G3.C


Berlín

Jazykově-poznávací pobyt v SRN

V sobotu 18. 10. se naše skupina, unavená, ale spokojená, vrátila z Německa. Po několik dní bojovala s němčinou, byla vystavena deštivému počasí, ale dobrou náladu neztratila ani jednou. V průběhu celého pobytu navštívilo 13 studentů Drážďany, nádherný zámek Moritzburg, historickou Postupim, ale hlavně spoustu zajímavých míst v Berlíně od vyhlídkové Fernsehturm, přes Reichstag až po Holocaust Denkmal a Brandenburger Tor. „Kurz byl naplněn mnoha aktivitami, které se nám velice líbily a na závěr jsme obdrželi certifikáty o jeho absolvování. Památky, jež se nám nevešly do programu, jsme s panem učitelem Mackem navštívili při večerních procházkách a musíme uznat, že večerní Berlín je velice impozantní,“ říká Veronika Niščáková. Studenti zjistili nejen velké množství informací z historie, ale poznali pulzující život v ulicích metropole Německa. O obrovské chuti po vědění našich studentů svědčí i to, že se i po každodenním chození v dešti znovu večer vydali do ulic Berlína. Wiedersehen und Tschüss bis zum nächsten Mal!

Mgr. Jaroslav Macek a Simon Lichtenberg, Markéta Hájková, Veronika Niščáková


Francie
Francie

Jazykově-poznávací pobyt v jižní Francii plný zážitků a zkušeností

Sobota 3.10. byl náš nejočekávanější den. Víte proč? Skupina 15 francouzštinářů tělem i duší včetně paní učitelky Majové vyrazila vstříc studentskému životu do Francie. Uprostřed chladné noci k nám dorazila velmi smutná zpráva, že město Antibes, kde jsme měli být ubytovaní, zasáhly zničující povodně. Naštěstí nám cestovní kancelář během noci vyjednala náhradní ubytování, a tak nám nic nebránilo v tom, abychom strávili, dovolím si tvrdit, jeden z nejkrásnějších týdnů v našem středoškolském životě. Paní delegátka pro nás připravila velmi pestrý program – poznali jsme nejenom historické perly Azurového pobřeží – města Nice, Cannes, Grasse, Monako, ale i dechberoucí krásy francouzské přírody – např. tyrkysově zbarvené jezero Lac de Croix a kaňon řeky Verdon. Pondělí, středa a pátek patřily jazykovým kurzům, kde jsme pilovali k dokonalosti naši francouzštinu. Týden je však málo, a tak nám nějaké ty drobné nedostatky zůstaly. Po krásně prožitém týdnu nastal, jak už to bývá, nejsmutnější den z celého pobytu – den odjezdu. Nastalo dojemné loučení a na nás “Mózarťáky“ čekala náročná a snad nekonečná cesta domů. Stále jsme ale neztráceli úsměv na rtech, neboť jsme si domů odvezli krásné zážitky. Rádi se s Vámi podělíme o naše zážitky! Přijďte v pátek 23. 10. v 9:45 do auly na promítání filmu "Francie 2015".

Karolína Mrštíková, G3.B


Berlín

Skupina studentů míří na jazykově-poznávací pobyt do Berlína

V úterý 13. 10. ráno odcestovalo 13 žáků gymnázia na týdenní pobyt do Berlína. Po cestě jsme se zastavili v Drážďanech, prohlédli si saskou metropoli a její historické památky. Odpoledne jsme pokračovali do Berlína. Ve středu dopoledne zde absolvujeme první hodiny německé výuky, odpoledne se pak budeme těšit na prohlídku části Berlína.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NEJ


Holandsko
Holandsko

Shadowing v Amsterdamu absolvovaly tři pedagožky gymnázia

Ve dnech 28. září až 2. října se učitelky angličtiny Mgr. Soňa Chalupová, Mgr. Dita Saxová a Mgr. Vendula Lensmith zúčastnily stáže formou tzv. shadowingu na střední škole DENISE - De Nieuwe Internationale School Esprit v Amsterdamu (Shadowing znamená „stínování“ kolegy z jiné instituce za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. V prostředí školy tak učitel sleduje pracovní prostředí, metody a postupy svého zahraničního kolegy. Učí se, jak lze dané metody uplatňovat v praxi.). Své holandské kolegy měly příležitost doprovázet na hodinách angličtiny, matematiky, biologie a holandštiny a holandštiny pro cizince. S vedoucím učitelem sekce anglického jazyka Davidem Tonerem denně hodnotily své observace jednotlivých hodin a společně s ním porovnávaly systém vzdělávání v ČR a Holandsku a vlastní pedagogické zkušenosti z našeho gymnázia. Současně jednaly o možných studijních výměnných pobytech pro studenty i učitele. Věřím, že získané zkušenosti i kontakty dále zúročíme ve prospěch našich studentů.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


OPVK

Účastníci zahraničních výjezdů jsou vybráni

Ve stanoveném termínu odevzdalo své motivační práce několik desítek studentů ze všech ročníků. Děkujeme za tento velký zájem, úroveň zpracovaných textů a i doprovodného výtvarného či uměleckého zpracování byla vynikající. Ty nejlepší práce budou představeny v prostorách školy zvláště na nástěnkách sekce cizích jazyků. Hodnotící pedagogové z předmětové komise cizích jazyků neměli jednoduchou práci. V hodnocení sledovali jak originalitu nápadu, tak jazykové zpracování textu i umělecký výtvarný doprovod. V tuto chvíli je již znám seznam úspěšných a vybraných účastníků zahraničních pobytů. Seznamy k výjezdům do Oxfordu, Berlina i Nice budou zveřejněny v pondělí 14. září v 11:45 u rozvrhu a suplování v 1. patře. Vybraní studenti musí svoji účast obratem potvrdit u garantů jednotlivých výjezdů.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


OPVK

V projektu „Zvýšení jazykových kompetencí – Europe 2015“ z výzvy č. 56 OP VK se připravují pro studenty jazykově-poznávací pobyty v Oxfordu, Berlíně, Nice i Barceloně!

Jak jsme informovali již v červnu, uspěla naše škola s žádostí o finanční podporu individuálních projektů v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky tomuto projektu již o prázdninách čtyři učitelé absolvovali studijní jazykový pobyt na Maltě. Intenzivní studium bylo svojí úrovní v jazykové škole ACE English Malta pedagogy velmi positivně hodnoceno. Nyní na podzim se do projektu zapojí i žáci. Připravují se týdenní pobyty, které kromě studia daného cizího jazyka ve vybrané jazykové škole budou zahrnovat i seznámení s reáliemi dané země, návštěvy památek, muzeí apod. Výběr studentů proběhne dle stanovených kritérií, s kterými byli seznámeni v úvodu školního roku předmětovou komisí cizích jazyků. Připomínáme včasný termín odevzdání motivační práce, která je součástí podmínek výběru. Na práce odevzdané po termínu nebude brán zřetel. Díky podpoře přesahující 500.000,- Kč z prostředků EU bude finanční spoluúčast studentů výrazně nižší než je běžné. Většina výjezdů se uskuteční v měsíci říjnu. Vybraní účastníci budou včas seznámeni s podrobnostmi výjezdů.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Bio stáž
Bio stáž

Projektová biologická stáž v Krkonoších

Od 18. června 2015 strávili budoucí studenti semináře z biologie a úspěšní řešitelé biologických soutěží tři dny v Krkonošském národním parku. V rámci projektu OP VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ zde absolvovali odbornou stáž pod vedením zkušených pracovníku KRNAPu. Pozorovali vzácnou květenu, navštívili lokality národního parku, kam je běžně přístup přísně zakázán, a měli možnost se seznámit z provozem ekofarmy „Lesní bouda“. Ubytování a strava byly zajištěny na boudě Krakonoš. Takto realizovaná výuka biologie a zvláště botaniky v praxi byla výrazným zpestřením a zkvalitněním výuky samotné.

Mgr. Marek Procházka, koordinátor BIO


Dukovany
Dukovany

Závěrečná projektová exkurze do JAE Dukovany a PVE Dalešice

Ve středu 3. 6. 2015 se v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ ​z OP VK ​uskutečnila exkurze do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice – Mohelno, která je v těsné blízkosti jaderné elektrárny a slouží pro ni jako zásobárna vody. Žáci se dozvěděli informace o tomto vodním díle i o jeho stavbě a konstrukci a seznámili se s funkcí přečerpávací vodní elektrárny. V jaderné elektrárně žáci na úvod prohlídky měli možnost vidět film popisující základní principy fungování jaderné elektrárny od reaktoru, palivových článků, výroby elektrické energie až po zpracování jaderného odpadu či kontaminovaných látek. Tyto poznatky si pak ještě rozšířili u názorných interaktivních modelů. Prohlídku zpestřilo pozorování radioaktivního záření pomocí mlžné komory. Žáci se rovněž dozvěděli, jaké jsou kladeny nároky na zaměstnance elektrárny a jaké požadavky musí splňovat uchazeč o místo zde.

Mgr. Karel Šild, koordinátor fyziky


Paskov

Druhé ročníky navštívily Biocel Paskov

V úterý 28.4. se celá třída G2.A spolu s půlkou G 2.C a doprovodu pánů učitelů Voltra a Harbicha vydala na exkurzi do Biocelu Paskov. Akce se uskutečnila v rámci jedné z aktivit projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Celé dvě hodiny, co jsme zde strávili, se nám věnovali dva průvodci, kteří provozu dobře rozuměli. Hned na úvod nám vysvětlili zpracování dřeva a chod provozu na zmenšeném modelu Biocelu, poté jsme vyšli ven a viděli vše na vlastní oči. Nejvíce se nám však líbilo uvnitř v provozu, kam nás vzali naposled. Bylo zde sice veliké horko, ale k vidění byly jak stroje na výrobu a balení viskózy, tak velká pracoviště plná počítačů, kterými zde zaměstnanci ovládali chod celého provozu. Nakonec padlo pár dotazů ohledně zpracování celulózy, jejichž odpovědi se nám jistě ve třetím ročníku budou hodit.

Klára Ehlová, G2.A


Hučák
Hučák

Studenti navštívili centrum HUČÁK v Hradci Králové

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ z OP VK se ve středu 15. 4. uskutečnila exkurze druhých ročníků do informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Žáci měli možnost shlédnout krátký film o vodních dílech na Labi, seznámit se s možnostmi výroby elektrické energie s využitím obnovitelných zdrojů a prohlédnout si strojovnu vodní elektrárny Hučák. Exkurze je navázána na školní vzdělávací program v oblasti enviromentální výchovy a výroby elektrické energie.

Mgr. Karel Šild


Paskov
Paskov

Biocel Paskov byl cílem exkurze 3. ročníků

Ve středu 15. dubna měly třídy 3.A a 3.B jedinečnou možnost podívat se v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" do Biocelu v Paskově. Zde se zpracovává dřevo na viskózovou buničinu a po dalším zpracování se produkt používá v textiliích. Závod je energeticky plně soběstačný, má bezodpadovou technologii a tak dalším produktem zde je například uhličitan sodný. Každý provoz je maximálně automatizován s vlastním velínem. Zhlédli jsme celý proces výroby a tím si i uvědomili, jak složité a důležité je neomezovat přírodu chemikáliemi a správně je umět využít a likvidovat.

Anežka Kubištová, G3.B


Liberec

Projektová exkurze do Botanické zahrady v Liberci

Tuto středu absolvovaly první ročníky v rámci v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" exkurzi do Botanické zahrady v Liberci. Studenti se rozdělili do dvojic a vydali se řešit úkoly z pracovních listů. Museli přitom navštívit všechny pavilony, jejichž fauna je zaměřena na jednotlivé vegetační pásy. Objevovali známé i méně známé rostliny. Kromě exotických rostlin mohli studenti spatřit také řadu mořských živočichů v místním akváriu. Získané poznatky ještě jistě zúročí v poznávačce, která je teprve čeká v rámci výuky biologie.

Mgr. Marek Procházka, projektový koordinátor biologie


Onurcan Onurlu

Exkurze do skláren v Poděbradech a nymburského pivovaru se zúčastnil i Onurcan Onurlu

V rámci studijního pobytu AFS studuje na naší škole v tomto pololetí turecký student Onurcan. Se svojí třídou absolvoval v minulém týdnu exkurzi v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Zde jsou jeho postřehy.

Onurcan Onurlu, G3.A


Nymburk
Nymburk

​Exkurze do nymburského pivovaru a skláren Bohemia Crystal v Poděbradech

V úterý 24. března navštívili žáci 3. roč. v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" Postřižinský pivovar v Nymburku a sklárnu v Poděbradech. Nejdříve jsme absolvovali prohlídku pivovaru. Hned na začátku nás místní pracovník upozornil, že zde vyrábí pouze české pivo z českého ječmene (sladu), chmelu, kvasnic a vody. Zavedl nás do sladovny, kde se nachází sklad ječmene. Ten se tu namáčí, otáčí, pak suší, 5 týdnů zde leží a pak jde na další zpracování do varny. Je to místnost s kotly z nerezu. Mimo jiné se tady pivo zahřívá na 80 stupňů, probíhá zde štěpení škrobu, vaření a přidává se chmel. Dozvěděli jsme se, že označení piva (desítka, jedenáctka,...) udává cukernatost a nikoli alkohol. Další navštívenou místností byla spilka. Zde se přidají kvasnice a pivo kvasí v celkem třiceti kádích. Vzniká oxid uhličitý, proto je v hale málo kyslíku. Pivo se tu zchladí. Dále se přemístí do sklepa, kde se také chladí a upravuje. Potom putuje do lahvovny. Je rozléváno do lahví, označeno etiketami, pasterováno a následně vysláno do prodeje. Druhý podnik, který jsme navštívili, byla sklárna Bohemia Crystal. Pan průvodce nám vysvětlil práci na hutích, kde zruční skláři foukají ze skleněné hmoty základní tvary výrobků. Oproti chladnému pivovaru jsme pocítili velký teplotní rozdíl. Sklářská pec je totiž vyhřátá až na 1400 stupňů. Poté jsme se přesununuli do brusírny. Obdivovali jsme trpělivou práci žen i mužů, kteří vytvářeli dokonalé jemné vzory na velkých těžkých nádobách. Dále nás čekala prohlídka podnikové prodejny. Mohli jsme si udělat představu o tom, jaké všechny druhy výrobků ve sklárně vznikají. Nakoupili jsme si skleničky a nakonec odjeli autobusem zpět domů. Exkurze byla zajímavá a přinesla nám spoustu informací o produktech, které dobře známe, ale o kterých jsme povětšinou věděli jen málo.

Kalinová Klára, G3.A


Robotika
Robotika

Robotický den na gymnáziu pro žáky ZŠ

V pátek 13. 3. 2015 proběhl za účasti 21 žáků z celkem pěti základních škol robotický den. Projektový den se uskutečnil v rámci aktivity „Pozvání k robotice pro žáky ZŠ“, která je součástí projektu z OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Vyvrcholila tím aktivita mající za cíl vzbudit mezi žáky základních škol zájem a technické disciplíny a zejména o robotiku. Do tohoto finále postoupili pouze ti nejlepší z projektových dnů na ZŠ. Žáci nejprve ve dvojicích sestavili roboty osazené dotykovým senzorem a ultrazvukovým senzorem vzdálenosti, které pak naprogramovali tak, aby roboti byli schopni vyřešit jednoduché bludiště. Tato úloha byla řešena pod vedením lektorů za účelem oživení vědomostí žáků získaných na robotických odpoledních konaných v předchozích měsících. Následně byla žákům zadána druhá úloha – RoboSumo. Žáci měli za úkol sestavit a naprogramovat robota schopného vytlačit svého oponenta mimo černou čarou ohraničený kruhový ring. Úlohu již řešili kompletně samostatně a sešla se řada různých přístupů. Po dokončení práce následoval oběd a po něm program vyvrcholil soutěží o zajímavé ceny. Žáci byli rozlosování do dvou skupin po šesti, resp. pěti týmech, ve kterých bojovali systémem každý s každým. Dva nejlepší týmy z každé skupiny následně postoupily do semifinále, kde se utkaly vyřazovacím způsobem. Celkovým vítězem se po tuhém boji stal tým Tereza Racková - Stanislav Vlasák ze Základní školy Pardubice - Npor. Eliáše, Polabiny 3. Druhé místo potom obsadil tým ZŠ Třemošnice. Vítězům, kteří si odnesli hodnotné ceny v podobě externích disků, srdečně blahopřejeme.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Dukovany
Dukovany

​Studenti navštívili JE Dukovany a vodní elektrárnu Dalešice - Mohelno​

​​V pondělí​ 23.2.2015 se uskutečnila exkurze do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice – Mohelno, která je v těsné blízkosti jaderné elektrárny a slouží pro ni jako zásobárna vody. Žáci se dozvěděli informace o tomto vodním díle i o jeho stavbě a konstrukci a seznámili se s funkcí přečerpávací vodní elektrárn​y. ​V​ jaderné elektrárně žáci na úvod prohlídky měli možnost vidět film popisující základní principy fungování elektrárny od reaktoru, palivových článků, výroby elektrické energie až po zpracování jaderného odpadu či kontaminovaných látek. Tyto poznatky si pak ještě rozšířili u názorných interaktivních modelů. Prohlídku zpestřilo pozorování radioaktivního záření pomocí mlžné komory. Žáci se rovněž dozvěděli, jaké jsou kladeny nároky na zaměstnance elektrárny a jaké požadavky musí splňovat uchazeč o místo zde. ​ Exkurze se uskutečnila v rámci projektu z OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012.

Mgr. Karel Šild, koordinátor oboru fyzika​


Robotika
Robotika

Pozvání k robotice pro ZŠ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“

Minulých 14 dnů připravil tým studentů gymnázia pod vedením Ing. Petra Doležela PhD. z FEI Univerzity Pardubice výjezdy na 5 spolupracujících ZŠ s projektem „Pozvání k robotice pro ZŠ“. Cílem akce bylo vzbudit v žácích škol zájem o technické disciplíny a zejména o programování, mechatroniku a robotiku. Žáci se v čtyřhodinovém kurzu postupně seznámili se základními pojmy robotiky, sestavili mobilní robot, následně mu v intuitivním vývojovém prostředí navrhli jednoduchou umělou inteligenci a snažení zakončili soutěží svých výtvorů mezi sebou. Každá dvojice žáků měla pro vývoj k dispozici platformu Lego Mindstorms NXT Education včetně vývojového prostředí NXT-G a arénu pro testování svých robotů. Tým se setkal s nadšením žáků (na každé ZŠ jich soutěžilo 24). Finále projektu se bude konat 13.3. v prostorách gymnázia v rámci projektového dne robotiky. Toho se zúčastní dvě nejúspěšnější dvojice z každé ZŠ.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Chemie

Praktická cvičení z chemie na SPŠCH v Pardubicích

Také v letošním školním roce pokračuje spolupráce našeho Gymnázia se SPŠCH v rámci projektu z OP VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Naši studenti si mají možnost vyzkoušet nové metodiky a zajímavé laboratorní práce z chemie. Evropský projekt tak výrazně přispívá ke kvalitě přírodovědného a technického vzdělávání v oblasti chemie na našem gymnáziu.

RNDr. Květa Sýkorová


HrátkyHrátky

Hrátky s matematikou v rámci projektu BRAVO II

V rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. proběhly 22.10.2014 na našem gymnáziu "Informaticko-ekonomické hrátky" pod vedením Mgr. Davida Brebery z FES Univerzity Pardubice. Na žáky čekaly zajímavé interaktivní hry a soutěže. Zkusili si jak hrátky s čísly (magické čtverce, zajímavé posloupnosti, ...), tak řešení jednoduchých geometrických kvízů a dokonce tvoření jednoduchých fraktálů. Tato hodina s netradiční matematikou byla jistě zajímavým zpestřením a doplněním tradiční výuky a ukázala přesah matematiky do různých oborů od informatiky až po umění.

Mgr. Karel Šild


ČOVČOV

Projektová exkurze na ČOV V Hradci Králové

I přes všudypřítomný zápach, jenž se rozprostíral nad celým areálem čistírny, se exkurze do Čistírny odpadních vod v Hradci Králové vydařila. Konala se v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Měli jsme možnost podívat se na všechny druhy čištění (od mechanického po terciální), projít si podzemní komplex čistírny, nakouknout do řídícího centra nebo se dozvědět něco o areálu samotném. Nabyté vědomosti budou důležitým doplněním nejen výuky chemie. A nakonec ani ten zápach nebyl tak hrozný. Za obě třídy bych chtěl poděkovat RNDr. Květě Sýkorové a Mgr. Tomáši Voltrovi za tuto exkurzi, bylo to moc zajímavé!

Tomáš Svatý, G1.C


Vápenka

Projektová exkurze v Holcimu Prachovice a Berlově vápence v Třemošnici

V úterý 30. 9. jsme se zúčastnili exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ pod vedením p.uč.. Sýkorové a p.uč. Grulichové ve cementárně Holcim Prachovice a v Berlově vápence v Třemošnici. Dozvěděli jsme se řadu informací od těžby vápence, až po zpracování této suroviny na cement. Dále jsme byli zavedeni do výrobního povozu, kde jsme viděli např.: rotační pec nebo sila. Na samý závěr jsme v Holcimu viděli velín celé továrny. Poté naše cesta směřovala do Berlovy vápenky, kde nám byl přiblížen život dělníků související s jejich náročnou prací ve vápence. Seznámili jsme se zde i s historií této vápenky a s průběhem její obsáhlé rekonstrukce. Za všechny můžeme říci, že jsme si tuto exkurzi užili a odnášíme si nové informace a zážitky.

Tereza Vacková, Hana Nadhajská G2.B


Hučák

Exkurze na Hučáku v Hradci Králové

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se v pondělí 29. 9. uskutečnila exkurze třetích ročníků do informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Žáci měli možnost shlédnout krátký film o vodních dílech na Labi, seznámit se s možnostmi výroby elektrické energie s využitím obnovitelných zdrojů a prohlédnout si strojovnu vodní elektrárny Hučák. Exkurze je navázána na školní vzdělávací program v oblasti environmentální výchovy a výroby elektrické energie.

Mgr. Karel Šild


LaboratořeLaboratoře

Nové laboratoře a odborné učebny BIO, CHE a FYZ již plně slouží studentům gymnázia i žákům ZŠ

Od začátku školního roku se zásadním způsobem zkvalitnily podmínky pro výuku a zvláště pro laboratorní cvičení z chemie, biologie a fyziky. V rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" se podařilo přes prázdniny vybudovat a vybavit nové laboratoře, které slouží jak našim studentům, tak i žákům spolupracujících ZŠ, pro které jsou každé pondělní odpoledne připravována zajímavá projektová praktická cvičení (viz foto). Jsme potěšeni, že i tato investice přesahující 3 milióny Kč přináší možnost nových moderních přístupů ve výuce uvedených předmětů a studenty inspiruje k další odborné práci v rámci přírodovědných předmětů.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Robotika

Pokračování Kroužku robotiky v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“

V úterý 9. září od 16:15 v učebně fyziky začíná pokračovaní kroužku robotiky pro žáky gymnázia bez rozdílu ročníku. Kroužek vede jako lektor Ing. Petr Doležel Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Informace a pozvání platí pro studenty zapsané již od minulého školního roku, ale zapojit se mohou i noví studenti 1. ročníků, kteří chtějí proniknout do tajů robotiky!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Bio stáž

Projektová biologická stáž v Krkonoších

Od 19. června 2014 strávili studenti semináře z biologie a úspěšní řešitelé biologických soutěží tři dny v Krkonošském národním parku. V rámci projektu OP VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ zde absolvovali odbornou stáž pod vedením zkušených pracovníku KRNAPu. Pozorovali vzácnou květenu, navštívili lokality národního parku, kam je běžně přístup přísně zakázán, a měli možnost se seznámit z provozem ekofarmy „Lesní bouda“. Ubytování a strava byly zajištěny na boudě Krakonoš. Takto realizovaná výuka biologie a zvláště botaniky v praxi byla výrazným zpestřením a zkvalitněním výuky samotné.

Mgr. Marek Procházka, koordinátor BIO


Holcim 2014

Druhé ročníky na exkurzi v Holcimu Prachovice a v Berlově vápence

V úterý 13. 5. 2014 se naši studenti G2.A,B v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ - klíčová aktivita: „Využívání interaktivních expozic technického charakteru“ zúčastnili další exkurze. Tentokrát jsme navštívili Berlovu vápenku v Třemošnici a Holcim a.s. Pracovice. Porovnali jsme starou a novou těžbu vápence a výrobu páleného vápna. Velkou atrakcí pak byla možnost vstoupit do komína, kde se dříve vápenec pražil.

RNDr. Květa Sýkorová, Mgr. Tomáš Voltr


Sklárny

Exkurze do skláren i za „Bohumilem Hrabalem“

Ve středu 23. 4. se žáci G3.A a G3.B zúčastnili exkurze do Nymburského pivovaru a Poděbradské sklárny. Nahlédnout do procesu výroby jednoho z našich nejoblíbenějších nápojů pro nás byla senzace. Začali jsme údaji z historie, například o Bohumilu Hrabalovi, který zde vyrůstal a o založení pivovaru. Následně nás čekala sladovna, kde si Nymburský pivovar sám slad vyrábí. Pokračovali jsme do varny, kvasírny a nakonec, kromě ochutnávky tamního piva, také stáčírny. Po nakoupení suvenýrů jsme nasedli zpátky do autobusu a vyrazili směr Poděbrady. Zde nám bylo umožněno vidět výrobu skleněných věcí v přímém přenosu. Nejprve tavení skla v pecích a následné zpracování do přijatelného tvaru, poté brusírnu a hotové výrobky. Náš průvodce nám sdělil zajímavé informace nejen o historii sklárny. Pak už jsme spokojení z příjemně stráveného dne vyrazili k domovu. Exkurzí jsme se uskutečnila v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.

Lenka Šaravcová, G3.A


Projekt

Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání má za sebou 2. monitorovací období

Na konci března skončilo 2. monitorovací období projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci OP VK, do kterého je zapojeno, jako jedna ze 16 středních škol v našem kraji, i naše gymnázium. Projekt si tedy zaslouží malou rekapitulaci. Od září gymnázium pravidelně v pondělí odpoledne navštěvují partnerské základní školy, pro jejichž žáky připravujeme zajímavá praktická laboratorní cvičení z chemie, fyziky a přírodopisu. Od února běží na gymnáziu kroužek robotiky pod vedením lektora z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Postupně také naše škola i základní školy začínají realizovat odborné exkurze (Dlouhé Stráně, Sklárny Poděbrady apod.). Jedna taková se uskutečnila např. na pracoviště Čistírny odpadních vod v Hradci Králové, které patří k nejmodernějším nejen v ČR, ale v celé střední Evropě. Praktická prezentace technologie čištění vod byla velmi podnětným doplňkem do výuky chemie. V současné době také probíhají výběrová řízení na zhotovitele renovovaných laboratoří fyziky, chemie a biologie. Věříme, že od září tyto nové prostory výrazným způsobem zkvalitní výuky přírodovědných předmětů i pro nové studenty našich 1. ročníků.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

EU OPVK

OPVK

První ročník na exkurze v Čistírně odpadních vod v Hradci Králové

V rámci využívání interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru se výběry tříd G1.C a G1.A zúčastnily dne 13.3.2014 exkurze v Čistírně odpadních vod v Hradci Králové. Tato čistička je v Evropě unikátní. Splňuje nejpřísnější normy EU. Nejenže se zde voda úplně vyčistí včetně dusičnanů a fosforu, ale současně využije bezezbytku i vznikající bioplyn a kaly. Žáci si mohli udělat ucelenou představu o nejmodernějších metodách čištění odpadních vod a doplnit tak informace z oblasti životního prostředí. Exkurze se konala v rámci projektu z OP VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.

RNDr. Květa Sýkorová, Mgr. Tomáš Voltr


Robotika na našem gymnáziu pokračuje novým kurzem

V rámci dlouhodobé spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice probíhal v době od října 2012 do prosince 2013 kroužek robotiky. V rámci dvou turnusů kroužku si studenti samostatně sestavili několik typů robotů, které následně také naprogramovali tak, aby roboti samostatně řešili různé úkoly (autonomní průjezd bludištěm, sledování černé čáry, robotické sumo, …). Čtyři nejúspěšnější studenti se v rámci kroužku dokonce podívali do Evropského střediska jaderného výzkumu (CERN) ve Švýcarsku. Na druhý turnus kroužku naváže od února 2014 kroužek robotiky, který je součástí Projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání, do kterého je gymnázium zapojeno. Kroužek povede i nadále jako lektor Ing. Petr Doležel Ph.D. za FEI UPce. Kromě stávajících studentů srdečně zveme nové nadšence pro robotiku. První setkání se uskuteční v pondělí 17.2. a přihlásit se můžete u Mgr. Karla Šilda, který Vám sdělí podrobnosti.

Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia

EU OPVK

EU OPVKBiologie

Evropský projekt výrazně přispívá ke kvalitě přírodovědného a technického vzdělávání

Naše gymnázium má za sebou již více jak tři měsíce účasti v dvouletém evropském projektu z OP VK "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Praktických laboratorních cvičení z chemie, fyziky a biologie se na naší škole zúčastnilo již bezmála 900 žáků partnerských ZŠ. Pitva kapra a další inspirativně pojatá témata se setkala s velkým zájmem většiny účastníků. Připravují se také exkurze pro naše studenty, kroužek robotiky a celkové rekonstrukce laboratoří přírodovědných předmětů. Naši studenti potom v rámci stejného projektu dochází na laboratorní práce na SPŠCH v Pardubicích. Zdokonalí se v nových metodách, které prozatím nemůžeme provádět v naší laboratoři. Tento týden také proběho vyhodnocení třetí části Olympiády z chemie kategorie A. Nejlépe si z 22 účastníků vedli Petr Kraus G4.B a Jiří Kulhánek G4.A, kteří nás budou reprezentovat v krajském kole tuto sobotu 7.12.2013. Přejeme jim úspěch!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Velký projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání i u nás!

Na konci srpna byl zahájen projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci OP VK, do kterého bylo, jako jedna ze 16 středních škol v našem kraji, vybráno i naše gymnázium. Díky tomu získá škola v příštích dvou letech částku přesahující 7 miliónů Kč. Obsahem projektu jsou vzdělávací aktivity jednak pro žáky naší školy (odborné exkurze, biologická vícedenní stáž v Krkonoších robotika atd.) a jednak pro žáky spolupracujících základních škol (ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená ul., ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše, ZŠ Pardubice, J. Ressla, ZŠ Třemošnice a ZŠ Prachovice). Žáci těchto škol od září realizují pravidelně v pondělí odpoledne praktická cvičení z BIO, FYZ a CHE v prostorách gymnázia a gymnázium pro ně bude realizovat odborné exkurze (Dlouhé Stráně, IQpark Liberec, ZOO Praha apod.). Zapojení ZŠ bylo jednou z podmínek získání této dotace. Věříme, že dokážeme žákům ZŠ atraktivně představit naší školu a oslovit tak naše potenciální budoucí studenty. Budeme rádi, když k přítomnosti mladších dětí takto přistoupí i všichni naši studenti. Podstatnou součástí projektu je také modernizace laboratoří a poslucháren fyziky, chemie a biologie, která bude realizována pravděpodobně na jaře a v létě 2014. Toto zůstává pro naši školu klíčovou částí projektu, která by měla přinést novou laboratoř chemie, upravenou posluchárnu chemie, dokončení úprav posluchárny fyziky a zcela novu laboratoř (z dnešní učebny IVT) a posluchárnu biologie. Pokud se vše podaří v příštích měsících zrealizovat, výrazně se zlepší podmínky pro odborné vzdělvání našich žáků.

Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia

EU OPVK PK

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich