Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

GDPR

Zpracování osobních údajů dle GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace " Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů ".  
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hodin.
Další informace Vám poskytneme na emailu gdpr@gymozart.cz

 

V Pardubicích, dne 24. 4. 2019
Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích

Vyplněnou žádost (pdf) můžete odevzdat:

  1. Písemně doporučeným dopisem na adresu školy (včetně úředně ověřeného podpisu)
  2. Elektronicky pomocí datové schránky subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce
  3. Elektronicky odesláním z registrované emailové adresy SÚ nebo jeho zákonného zástupce na adresu gdpr@gymozart.cz
  4. Osobním podáním v kanceláři školy od 8:00 do 14:30 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel. 466 412 839)

V Pardubicích, dne 24. 5. 2018
Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.66, 10. 11. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich