Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

GDPR

Zpracování osobních údajů dle GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace " Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů ".  
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hodin.
Další informace Vám poskytneme na emailu gdpr@gymozart.cz

 

V Pardubicích, dne 24. 4. 2019
Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích

Vyplněnou žádost (pdf) můžete odevzdat:

  1. Písemně doporučeným dopisem na adresu školy (včetně úředně ověřeného podpisu)
  2. Elektronicky pomocí datové schránky subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce
  3. Elektronicky odesláním z registrované emailové adresy SÚ nebo jeho zákonného zástupce na adresu gdpr@gymozart.cz
  4. Osobním podáním v kanceláři školy od 8:00 do 14:30 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel. 466 412 839)

V Pardubicích, dne 24. 5. 2018
Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.05, 1. 7. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich