Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Obecné informace o přijímacím řízení 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Z důležitých informací uvádíme:

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají z matematiky a českého jazyka a to ve dvou termínech – 12. a 15. 4. 2019, připravili jsme pro vás zjednodušenou verzi harmonogramu JPZ odpovídající typu naší školy (ve formátu pdf).
 • Uchazeč může podat dvě přihlášky (pořadí škol resp. oborů je na obou stejné a rozhoduje výhradně o tom, na které škole chce uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a na které v druhém termínu!)
 • Editovatelný formulář Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), kód naší školy 79-41-K/41 Gymnázium
 • Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
 • Nejzazší termín pro podání přihlášky: 1. 3. 2019
 • Nejzazší termín pro podklady (přílohy) pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.): 25. 3. 2019 - kancelář školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin
 • Účastníci řízení mají před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to v pondělí 29. 4. 2019 v době od 7:00 do 11:00 hodin v sekretariátu gymnázia (č. dveří 58).
 • Přehledné schéma dalšího postupu uchazečů po zveřejnění konečných výsledků přijímacího řízení (ve formátu pdf).
 • Informační leták pro uchazeče a jejich zákonné zástupce o průběhu přijímacího řízení 2019/2020 (ve formátu pdf).
 • Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek (ve formátu pdf).
 • Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí jsou 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí.
 • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 29. 4. 2019

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.13, 3. 7. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich