Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se řídí platnou legislativou, zvláště zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude přijato nejvýše 90 uchazečů.

Pro detailnější informace navštivte webové stránky MŠMT či přímo portál přihláškynastřední.cz.

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pátek 12. 4. 2024 (1. řádný termín), resp. pondělí 15. 4. 2024 (2. řádný termín).
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 29. 4. 2024 (1. náhradní termín), resp. úterý 30. 4. 2024 (2. náhradní termín).
 • Časový rozvrh konání písemných testů 1., 2. a náhradních termínů jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovený MŠMT (pdf).
 • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Uchazeč může od 1. 2. 2024 podat až tři přihlášky plně elektronicky, částečně elektronicky nebo jenom v listinné podobě (pořadí škol resp. oborů je na všech přihláškách stejné a rozhoduje o tzv. prioritizaci škol. Jde tedy o nesmírně důležitou volbu ukazující skutečný zájem uchazeče o danou školu (škola s prioritou 1 je ta, na kterou chce uchazeč nastoupit ze všeho nejvíce). Nejzazší termín podání přihlášky je úterý 20. 2. 2024 (elektronické podání, resp. otisk podacího razítka nebo datum osobního doručení do školy v případě listinné přihlášky).
  1. V případě, kdy se rozhodnete podat přihlášku doporučeným způsobem prostřednictvím digitálního informačního systému Cermatu Dipsy na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita), budete mít k dispozici řadu předvyplněných údajů a informací, vyberete kýžené školy dle priroit Vašeho zájmu - 1. škola je ta s nejvyšší prioritou, nahrajete naskenované požadované přílohy a přihlášku přímo v systému potvrdíte a tím je její podání na všechny vybrané školy provedeno.
  2. V případě, kdy se rozhodnete podat přihlášku tzv. výpisem s podporou digitálního informačního systému Cermatu Dipsy bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita), nebudete mít k dispozici řadu předvyplněných údajů - ty budete muset do elektronického formuláře doplnit, vyberete kýžené školy dle priroit Vašeho zájmu - 1. škola je ta s nejvyšší prioritou, nahrajete naskenované požadované přílohy a přihlášku v systému Dipsy uložíte a poté třikrát (pokud se hlásíte na 3 školy) vytisknete a doručíte všem vybraným školám (výpis lze vyplnit opakovaně zkušebně – dokud nebude podepsaná přihláška střední škole doručena, zůstane skryta). Doručením vytisknuté přihlášky na všechny vybrané školy je tímto přihláška podána.
  3. V případě, kdy se rozhodnete pro klasické podání prostřednictvím tiskopisu (nejméně doporučované), vyplníte formulář editovatelné Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), s předvyplněným kódem naší školy: 79-41-K/41 Gymnázium, a podáte s požadovanými přílohami (hodnocení na vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku 2022/2023 a 1. pololetí školního roku 2023/2024 a doklady o aktivitách uchazeče za školní rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024) v listinné podobě na každou školu samostatně.
 • Editovatelný formulář hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání na základní škole (ve formátu pdf). Základní škola by Vám tento dokument měla vystavit spolu s podpisem/razítkem školy.
 • Aktivity nad rámec běžných školních povinností za školní roky 2021/2022, 2022/2023 nebo 2023/2024 (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč v písemné podobě nejpozději do pátku 26. 4. 2024.
 • Žádost o prominutí zkoušky z ČJL a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (ve formátu pdf) pro uchazeče s dočasnou ochranou.
 • Informativní seznam soutěží a přehlídek MŠMT (školní rok 2021/2022, školní rok 2022/2023 a školní rok 2023/2024).
 • Potvrzení lékaře na přihlášce nebude na naší škole vyžadováno.
 • Vážení uchazeči o studium na naší škole, těšíme se na Vaši účast těch z vás, kteří na našem gymnáziu skládají jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 12. a 15. dubna 2024. Nezapomeňte s sebou vzít kromě psacích a rýsovacích potřeb i pozvánku (naši nebo z Cermatu) k přijímacímu řízení či libovolný doklad totožnosti. V neposlední řadě myslete také na občerstvení, v den konání JPZ je v prostorách školy možné využít i automat na chlazené nápoje (v lahvích) nebo automat na drobné cukrovinky. Učebny budou jasně značeny čísly, které najdete na Cermat pozvánce. Na chodbách navíc budou proškolení pedagogové, kteří vám případně pomohou najít tu správnou zkušební učebnu. Po dobu přestávky mezi testy neopouštíte budovu školy.
 • Více informací najdete v sekci Uchazeč / Přijímací řízení. Připomínám ještě, že pátek 26. 4. 2024 je zároveň i nejzazším termínem odevzdání příloh (prostřednictvím zaručené komunikace v DiPSy) pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“. Už teď vás zveme na čtvrtek 16. 5. 2024 od 12:00 do 19:00 hodin na schůzku pro přijaté uchazeče. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy.

Datum poslední aktualizace stránky: 24. 3. 2024

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.81, 24. 3. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich