Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se řídí platnou legislativou, zvláště zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude přijato nejvýše 90 uchazečů.

Pro detailnější informace navštivte webové stránky MŠMT či přímo portál přihláškynastřední.cz.

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Informativní seznam soutěží a přehlídek MŠMT (školní rok 2021/2022, školní rok 2022/2023 a školní rok 2023/2024).
 • Potvrzení lékaře na přihlášce nebude na naší škole vyžadováno.
 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (pdf)
 • Výsledky přijímacího řízení 2024/2025 byly zveřejněny ve středu 15. 5. 2024 na těchto stránkách, v systému DIPSY a na školní vývěsce u hlavního vchodu do školy.
 • Připomínám ještě důležité letošní novinky ohledně přijímacího řízení:
  • Zápisové lístky se nepoužívají.
  • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
  • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. Autoremedurou nelze obcházet prioritizaci.
  • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
 • Milí přijatí uchazeči o studium na naší škole, vážení zákonní zástupci, zveme vás na čtvrtek 16. 5. 2024 od 12:00 do 19:00 hodin do prostor auly gymnázia, kde vám poskytneme důležité informace k budoucímu studiu.
 • Stránka pro přijaté uchazeče obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy.

Datum poslední aktualizace stránky: 15. 5. 2024

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.05, 1. 7. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich