Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 3. 5. 2021 (1. řádný termín), resp. úterý 4. 5. 2021 (2. řádný termín).
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je středa 2. 6. 2021 (1. náhradní termín), resp. čtvrtek 3. 6. 2021 (2. náhradní termín).
 • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 70 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 85 minut.
 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (pdf)
 • MŠMT vydalo dne 7. 5. 2021 dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.
 • Nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je možné po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu školy (tel. 466 412 839) v době od přijetí této pozvánky do 14. 5. 2021 ve všední dny od 7:30 do 14:30 hodin.  Účastníci řízení mají před vydáním konečného rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to ve středu 19. 5. 2021 v době od 12:00 do 15:00 hodin v sekretariátu gymnázia (č. dveří 58).
 • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2021/2022 je středa 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách na těchto stránkách.
 • Výsledky přijímacího řízení 2021 (ve formátu PDF).
 • V letošním řádném termínu JPZ evidujeme 2 omluvy, přijmout do termínu zveřejnění výsledků náhradního termínu JPZ 14. 6. tak můžeme jen 88 uchazečů, prosíme tedy trpělivost a optimismus při čekání na výsledek odvolání uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů.
 • Termín rozdávání rozhodnutí o (ne)přijetí je čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 12:00 do 19:00 hodin v prostoru venkovního respiria školy (v případě nepříznivých klimatických podmínek v jídelně školy), tady bych si dovolil apelovat na Vaši osobní účast, nemáte-li to k nám daleko, jednak nám ušetříte další finanční prostředky za poštovné a druhak budeme moci v případě nepřijetí přímo na místě vyplnit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, na jehož základě budu moci nabídnout případná uvolněná místa uchazečů, kteří podají zápisový lístek na druhé škole. Budu rozhodovat postupně v celkovém pořadí v rámci přijímacího řízení. Detaily bychom si řekli na právě na osobním setkání při rozdávání rozhodnutí o přijetí.
 • V případě rozhodnutí o přijetí je možné již 20. 5. 2021 potvrdit svůj zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku (bude nám potěšením!). Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, je nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 21. 5. 2021 doporučenou poštou s dodejkou na Vaši adresu.
 • Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí jsou 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí.
 • O „obsazenosti“ míst pro přijaté uchazeče je možné Vás v průběhu následujících dnů informovat - budeme Vám plně k dispozici ke konzultacím na uvedených kontaktech školy.
 • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 19. 5. 2021

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.11, 26. 7. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich