Obecné informace o přijímacím řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.
  • Výsledky přijímacího řízení 2020 (ve formátu PDF).
  • Stránka pro přijaté uchazeče, kteří u nás již odevzdali zápisový lístek (děkujeme :)), obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.
  • Vážení uchazeči, moc děkujeme za hojnou účast na předávání rozhodnutí o (ne)přijetí v úterý 16. 6. 2020. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odesíláme 17. 6. 2020 spolu s předvyplněným formulářem žádosti o nové rozhodnutí doručenou poštou s dodejkou do vlastních rukou zákonného zástupce. Lhůta pro podání případné žádosti o nové rozhodnutí je do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí
  • Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy v době od 7:30 do 16:00 hodin
  • Informace o odevzdání zápisového lístku (ZL - doklad sloužící k potvrzení úmyslu uchazeče stát se naším žákem). Lhůta pro odevzdání ZL= 23. 6. 2020. Logicky pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů, kteří podali žádost o vydání nového rozhodnutí bude právě tato lhůta důležitá. Po jejím uplynutí by mělo být jasné, kolik míst v celkovém pořadí přijatých uchazečů se uvolnilo a začít tak s vydáváním nových rozhodnutí pro ty, kteří žádost podali. V praxi je vše navíc uspíšeno díky komunikaci s ostatními školami i přijatými uchazeči, kteří ZL podali jinde, určitě tak bude možné rychlejší jednání a vyhovění vašim případným žádostem (zpracovaných v pořadí dle celkového umístění uchazeče v přijímacím řízení).
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 17. 6. 2020

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.62, 4. 8. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich