Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je úterý 12. 4. 2022 (1. řádný termín), resp. středa 13. 4. 2022 (2. řádný termín).
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je úterý 10. 5. 2022 (1. náhradní termín), resp. středa 11. 5. 2022 (2. náhradní termín).
  • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
  • Uchazeč může podat dvě přihlášky (pořadí škol resp. oborů je na obou stejné a rozhoduje výhradně o tom, na které škole chce uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a na které v druhém řádném termínu!) - nejzazší termín podání přihlášky je 1. 3. 2022.
  • Formulář editovatelné Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), s předvyplněným kódem naší školy: 79-41-K/41 Gymnázium
  • Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno.
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 18. 9. 2021

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.83, 13. 1. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich