Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Obecné informace o přijímacím řízení 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Z důležitých informací uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Jednotné přijímací zkoušky se konají z matematiky a českého jazyka a to ve dvou termínech – 12. a 15. 4. 2019, připravili jsme pro vás zjednodušenou verzi harmonogramu JPZ odpovídající typu naší školy (ve formátu pdf).
  • Uchazeč může podat dvě přihlášky (pořadí škol resp. oborů je na obou stejné a rozhoduje výhradně o tom, na které škole chce uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a na které v druhém termínu!)
  • Editovatelný formulář Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), kód naší školy 79-41-K/41 Gymnázium
  • Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
  • Nejzazší termín pro podání přihlášky: 1. 3. 2019
  • Nejzazší termín pro podklady (přílohy) pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.): 25. 3. 2019 - kancelář školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin
  • Zákonní zástupci, pokud jste uvedeni na odevzdané přihlášce ke vzdělávání na naší škole, nemáte to k nám daleko a najdete čas v pondělí 25. 3. 2019 v době od 7:00 do 17:00 hodin, rádi Vás uvidíme při osobním setkání a předání pozvánky v kanceláři školy (číslo dveří 58). Nevyzvednuté pozvánky budou odeslány poštou v úterý 26. 3. 2019.
  • Přehledné schéma dalšího postupu uchazečů po zveřejnění konečných výsledků přijímacího řízení (ve formátu pdf).
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.82, 21. 3. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich