Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je čtvrtek 13. 4. 2023 (1. řádný termín), resp. pátek 14. 4. 2023 (2. řádný termín).
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je středa 10. 5. 2023 (1. náhradní termín), resp. čtvrtek 11. 5. 2023 (2. náhradní termín).
 • Časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovený MŠMT (pdf).
 • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Uchazeč může podat dvě přihlášky (pořadí škol resp. oborů je na obou stejné a rozhoduje výhradně o tom, na které škole chce uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a na které v druhém řádném termínu!) - nejzazší termín podání přihlášky je 1. 3. 2023.
 • Formulář editovatelné Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), s předvyplněným kódem naší školy: 79-41-K/41 Gymnázium
 • Aktivity nad rámec běžných školních povinností za školní roky 2020/2021, 2021/2022 nebo 2022/2023 (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč v písemné podobě nejpozději do pátku 31. 3. 2023.
 • Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno.
 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (pdf)
 • Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2023/2024 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 od 1. 2. 2023 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, na kterou odešleme potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu na naší škole. U hlavního vchodu zazvoníte na zvonek kancelář školy, případně obálku vložíte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy. Další preferovaný způsob podání přihlášky je zaslání klasickou poštou, opět připomínáme kontrolu e-mailové adresy zákonného zástupce pro zpětnou vazbu přijetí přihlášky. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději v pondělí 1. 3. 2023.
 • Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí jsou 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí.
 • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 22. 8. 2022

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.87, 29. 1. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich