Obecné informace o přijímacím řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Podle připravovaného zákona o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 se chystá několik důležitých změn. První je zrušení 2. řádného termínu, uchazeči tedy budou psát jednotné zkoušky pouze na škole uvedené jako 1. na podané přihlášce ke studiu. Ale nebojte se, body získané na „druhé“ škole v případě, že u nás JPZ nevykonáváte, se pomocí informačního systému CERMATu dostanou i k nám. Důležitá informace týkající se změny v podobě zrušení možnosti odvolání proti nepřijetí: institut tzv. autoremedury v rámci správního řízení je zachován, budu tak moci nabídnout případná uvolněná místa uchazečů, kteří podají zápisový lístek na druhé škole, dalším prozatím nepřijatým uchazečům v pořadí přijímacího řízení. Detaily bychom si řekli na osobním setkání při rozdávání rozhodnutí o přijetí, konkrétní termín si sdělíme, jakmile bude znám termín konání JPZ. Sledujte průběžně naše webové stránky.
  • A ještě připomínáme, že případné doplnění příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) je možné vhazovat nejlépe v podepsané obálce do poštovní schránky školy minimálně do konce dubna 2020.
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 25. 3. 2020

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.44, 31. 3. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich