Obecné informace o přijímacím řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 8. 6. 2020, konkrétní harmonogram zkoušek JPZ ve formátu PDF
  • Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.
  • Termín rozdávání rozhodnutí o (ne)přijetí je úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin taktéž v prostoru venkovního respiria školy, tady bych ještě naléhavěji apeloval na Vaši osobní účast, nemáte-li to k nám daleko, jednak nám ušetříte další finanční prostředky za poštovné a druhak budeme moci v případě nepřijetí přímo na místě vyplnit žádost o vydání nového rozhodnutí, na jehož základě budu moci nabídnout případná uvolněná místa uchazečů, kteří podají zápisový lístek na druhé škole. Budu rozhodovat postupně v celkovém pořadí v rámci přijímacího řízení. Detaily bychom si řekli na právě na osobním setkání při rozdávání rozhodnutí o přijetí.
  • Případné doplnění příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) bylo ukončeno dne 30. 4. 2020.
  • Informace o odevzdání zápisového lístku (ZL - doklad sloužící k potvrzení úmyslu uchazeče stát se naším žákem). Lhůta pro odevzdání ZL= 23. 6. 2020. Logicky pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů, kteří podali žádost o vydání nového rozhodnutí bude právě tato lhůta důležitá. Po jejím uplynutí by mělo být jasné, kolik míst v celkovém pořadí přijatých uchazečů se uvolnilo a začít tak s vydáváním nových rozhodnutí pro ty, kteří žádost podali. V praxi je vše navíc uspíšeno díky komunikaci s ostatními školami i přijatými uchazeči, kteří ZL podali jinde, určitě tak bude možné rychlejší jednání a vyhovění vašim případným žádostem (zpracovaných v pořadí dle celkového umístění uchazeče v přijímacím řízení).
  • Účastníci řízení mají před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to v úterý 16. 6. 2020 v době od 7:00 do 11:00 hodin v sekretariátu gymnázia (č. dveří 58).
  • Zákonní zástupci a uchazeči o studium, rádi Vás uvidíme při osobním setkání a předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ve venkovním respiriu školy v úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin.
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 21. 5. 2020

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.50, 21. 5. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich