Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

 • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 3. 5. 2021 (1. řádný termín), resp. úterý 4. 5. 2021 (2. řádný termín).
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je středa 2. 6. 2021 (1. náhradní termín), resp. čtvrtek 3. 6. 2021 (2. náhradní termín).
 • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 70 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 85 minut.
 • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (pdf)
 • Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za odevzdané přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022. Všem zákonným zástupcům jsme odeslali e-mail potvrzení úspěšného přijetí přihlášky. Připomínáme termín odevzdání kopií diplomů a potvrzení o mimoškolních aktivitách (od školy nebo zájmové organizace), ty můžete nosit do pátku 26. 3. 2021, ale opět v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, kterou odevzdáte do poštovní schránky školy u recepce (hlavní vchod do budovy gymnázia), případně využijte klasickou poštu.
 • Účast uchazeče na jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) v dnech 3. a 4. 5. 2021 je podmíněna doložením písemného potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, ve které je žákem (základní škola) či dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu SARS-CoV-2 ne starším než 7 dní, případně dokladem o prodělání laboratorně potvrzeném onemocnění Covid-19 ne starším 90 dní.
 • Test souvisejícího mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (ve formátu PDF).
 • Bez písemného potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního či neinvazivního preventivního antigenního testu RT-PCR testu ne starším než 7 dní nebude uchazeči umožněna účast na jednotné přijímací zkoušce. Z důvodů maximální ochrany zdraví uchazečů i pedagogů je maximální počet uchazečů v učebně 9.
 • Nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je možné po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu školy (tel. 466 412 839) v době od přijetí této pozvánky do 14. 5. 2021 ve všední dny od 7:30 do 14:30 hodin.  Účastníci řízení mají před vydáním konečného rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to ve středu 19. 5. 2021 v době od 12:00 do 15:00 hodin v sekretariátu gymnázia (č. dveří 58).
 • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2021/2022 je středa 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách na těchto stránkách.
 • Termín rozdávání rozhodnutí o (ne)přijetí je čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 12:00 do 19:00 hodin v prostoru venkovního respiria školy (v případě nepříznivých klimatických podmínek v jídelně školy), tady bych si dovolil apelovat na Vaši osobní účast, nemáte-li to k nám daleko, jednak nám ušetříte další finanční prostředky za poštovné a druhak budeme moci v případě nepřijetí přímo na místě vyplnit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, na jehož základě budu moci nabídnout případná uvolněná místa uchazečů, kteří podají zápisový lístek na druhé škole. Budu rozhodovat postupně v celkovém pořadí v rámci přijímacího řízení. Detaily bychom si řekli na právě na osobním setkání při rozdávání rozhodnutí o přijetí.
 • V případě rozhodnutí o přijetí je možné již 20. 5. potvrdit svůj zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku (bude nám potěšením!).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 21. 5. 2021 doporučenou poštou s dodejkou na Vaši adresu.
 • Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí jsou 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí.
 • O „obsazenosti“ míst pro přijaté uchazeče je možné Vás v průběhu následujících dnů informovat - budeme Vám plně k dispozici ke konzultacím na uvedených kontaktech školy.
 • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 7. 4. 2021

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 27.81, 9. 4. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich