Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Obecné informace o přijímacím řízení 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je úterý 12. 4. 2022 (1. řádný termín), resp. středa 13. 4. 2022 (2. řádný termín).
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je úterý 10. 5. 2022 (1. náhradní termín), resp. středa 11. 5. 2022 (2. náhradní termín).
  • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (pdf)
  • Nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je možné po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu školy (tel. 466 412 839) v době od přijetí pozvánky (přidělení registračního čísla) do 27. 4. 2022 ve všední dny od 7:30 do 14:30 hodin.  Účastníci řízení mají před vydáním konečného rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to ve čtvrtek 28. 4. 2022 v době od 12:00 do 15:00 hodin v sekretariátu gymnázia (č. dveří 58).
  • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2022/2023 je čtvrtek 28. 4. 2022 v odpoledních hodinách na těchto stránkách.
  • Výsledky přijímacího řízení 2022 po náhradním termínu(ve formátu PDF).
  • Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí jsou 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí.
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 18. 5. 2022

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.32, 24. 6. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich