Klub A21 – tvůrčí a badatelská Akademie pro 21. století

 

Cílem Klubu A21 je seznamovat zájemce z řad studentů s aktuálními tématy moderní vědy a techniky i celospolečenskými výzvami 21. století a formou přednášek, exkurzí, workshopů, stáží a tvůrčích badatelských projektů s inspirativními oborníky z praxe v širokém spektru oborů fyziky, chemie, biologie, medicíny, ICT, robotiky, kosmického výzkumu, věd o Zemi, humanitních oborů anebo kreativního průmyslu:

 1. je zábavnou a poučnou formou vtáhnout do prostředí vědeckých experimentů, tvůrčích a badatelských projektů, a to nejen českých, ale i mezinárodních
 2. motivovat je pro získávání nových vědomostí a praktických zkušeností ve zvolených oborech
 3. zapojit je do Českých i světových soutěží
 4. naučit je, aby ke svým pracovním i studijním povinnostem přistupovali zodpovědně a podpořit jejich osobní rozvoj
 5. rozvíjet jejich talent, kreativitu a další klíčové kompetence pro 21. století jako je kritické myšlení, komunikační dovednosti, aktivní občanství, podnikavost atd.

Klub zastřešují/vedou za Gymnázium, Mozartova RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop (Technecium)

Vzhledem k aktuální situaci kolem COVID19, je klub A21 otevřen všem studentům formou níže uvedených on-line vzdělávacích aktivit a programů.

Od listopadu 2020 budou probíhat online kurzy pro mladé tvůrce, badatele a badatelky:

 • Astrobiologie – život za hranicemi Země
 • Nebojte se programování - Raspberry Pi Playground a HowToPython
 • 3D design a 3D tisk pro každého
 • Využití mikrokontrolerů a internetu věcí (IoT)
 • Praktická elektrotechnika

Běží též online badatelské projekty do kterých se můžete zapojit

 • Orbitální mechanika a Země z vesmíru (Astro Pí – SPACE LAB)
 • AntiCOVID19 ROBOT

Od listopadu 2020 připravujeme ve spolupráci s odborníky z JČU, PřF UK Praha a UFCH AV ČR spustit další projekty jako jsou:

 • Dálkový průzkum Země v ochraně přírody
 • Mapování Invazních druhů rostlin
 • Extrémní biotopy – Biologie XXX
 • Světlo a hmota – UV VIS NIR spektroskopie.

Na další online projekty se můžete těšit od prosince 2020.

V případě zájmu kontaktujte RNDr. Květu Sýkorovou (zprávou ve školním informačním systému EduPage, případně e-mailem na kveta.sykorova@gymozart.cz).

Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 27.10, 22. 11. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich