Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Klub A21 – tvůrčí a badatelská Akademie pro 21. století

 

Cílem Klubu A21 je seznamovat zájemce z řad studentů s aktuálními tématy moderní vědy a techniky i celospolečenskými výzvami 21. století a formou přednášek, exkurzí, workshopů, stáží a tvůrčích badatelských projektů s inspirativními oborníky z praxe v širokém spektru oborů fyziky, chemie, biologie, medicíny, ICT, robotiky, kosmického výzkumu, věd o Zemi, humanitních oborů anebo kreativního průmyslu:

 1. je zábavnou a poučnou formou vtáhnout do prostředí vědeckých experimentů, tvůrčích a badatelských projektů, a to nejen českých, ale i mezinárodních
 2. motivovat je pro získávání nových vědomostí a praktických zkušeností ve zvolených oborech
 3. zapojit je do Českých i světových soutěží
 4. naučit je, aby ke svým pracovním i studijním povinnostem přistupovali zodpovědně a podpořit jejich osobní rozvoj
 5. rozvíjet jejich talent, kreativitu a další klíčové kompetence pro 21. století jako je kritické myšlení, komunikační dovednosti, aktivní občanství, podnikavost atd.

Klub zastřešují/vedou za Gymnázium, Mozartova RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop (Technecium)

Vzhledem k aktuální situaci kolem COVID19, je klub A21 otevřen všem studentům formou níže uvedených on-line vzdělávacích aktivit a programů.

Od listopadu 2020 budou probíhat online kurzy pro mladé tvůrce, badatele a badatelky:

 • Astrobiologie – život za hranicemi Země
 • Nebojte se programování - Raspberry Pi Playground a HowToPython
 • 3D design a 3D tisk pro každého
 • Využití mikrokontrolerů a internetu věcí (IoT)
 • Praktická elektrotechnika

Běží též online badatelské projekty do kterých se můžete zapojit

 • Orbitální mechanika a Země z vesmíru (Astro Pí – SPACE LAB)
 • AntiCOVID19 ROBOT

Od listopadu 2020 připravujeme ve spolupráci s odborníky z JČU, PřF UK Praha a UFCH AV ČR spustit další projekty jako jsou:

 • Dálkový průzkum Země v ochraně přírody
 • Mapování Invazních druhů rostlin
 • Extrémní biotopy – Biologie XXX
 • Světlo a hmota – UV VIS NIR spektroskopie.

V případě zájmu kontaktujte RNDr. Květu Sýkorovou (zprávou ve školním informačním systému EduPage, případně e-mailem na kveta.sykorova@gymozart.cz).

Nabídka online programů klubu A21 ve spolupráci s Technecium (leták ve formátu PDF).

 

Aktuality školního roku 2020/2021

Ve středu 24.3.2021 od 16:00 Vás zveme na přednášku Mgr. Simony Jílkové PhD. na téma Snižuje televize naši inteligenci?  aneb ekotoxikologie vnitřního prostředí

 

I když to na první pohled nevypadá, půjde o přednášku s chemickým tématem z Centra RECETOX ( www.recetox.muni.cz ). Nebudeme se totiž zabývat tím, na co se v televizi díváme, ale zaměříme se na chemické látky přidávané do různého vybavení, třeba i do materiálů, ze kterých je vyrobena televize. Dozvíte se, proč je důležité sledovat chemické látky i uvnitř budov a jak takové vnitřní prostory vzorkujeme. A samozřejmě si povíme něco o samotných chemických látkách a zaměříme se na konkrétní příklad - zpomalovače hoření: Proč se přidávají do materiálů? Mohou mít na nás negativní vliv? A jak snížit svoji expozici těmto látkám?

Přednášku můžete sledovat na YouTube streamu:  https://youtu.be/8_58QLqar68 

Před přednáškou prosím vyplňte tento anonymní formulář mapující kolik času trávíte ve vnitřních prostorách před monitorem: https://docs.google.com/forms/d/1SXKSmrGqZ7jNh0cWqRAAPvE4Bbdowt56tQ-OUUYEbmM/viewform?edit_requested=true


Přednáška je součástí cyklu TÉMA 21: Zdravotní a ekologické aspekty znečištění kolem nás v rámci, kterého Vás chceme seznámit s inspirativními vědci z centra Recetox na Masarykově Universitě v Brně a Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze a jejich badatelskými tématy, kterým se můžete spolu s nimi dále věnovat v rámci exkurzí, letní školy či navazujících badatelských projektů (seminární práce, Amavet, SOČ).  

Konzultace a navazující online aktivity probíhají v naší virtuální učebně: https://classroom.google.com/c/Mjg0NzE2NDE0NjQ4?cjc=elo2voq  a na https://meet.jit.si/Zdravotni_a_ekologicke_aspekty_chemickych_latek_a_znecisteni_aerosoly_kolem_nas )


Více o centru Recetox:  https://www.facebook.com/RECETOX/posts/3632330596855450


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 27.90, 6. 5. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich