Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Akce ve školním roce 2021/2022

Ochrana měkkých cílů

Školení zaměstnanců v oblasti ochrany měkkých cílů

V úterý 16. 11. 2021 se více jak tři desítky zaměstnanců našeho gymnázia zúčastnily školení v rámci projektu na zvyšování bezpečnosti škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. Školení vedené zkušenou lektorkou se znalostí specifik práce ve školském zařízení v rozsahu 5 h zahrnovalo celkem 7 bloků zahrnujících mj. vhodné reakce zaměstnance v konfliktních situacích, např. při jednání s agresivní osobou, nebo na řešení mimořádných situacích vzniklých záměrem člověka poškodit nebo ohrozit zdraví a životy osob ve škole, např. umístění nástražných systémů či napadení školy útočníkem. Každý blok školení byl doprovázen videoprojekcí a zakončen byl vždy oboustranně přínosnou debatou. Nezbývá než poděkovat za obohacující setkání a přání pokračování podobně koncipovaných vzdělávacích akcí s důrazem na praktický nácvik řešení nastíněných situací.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Rozhoduj o Evropě

Kateřina Kusá z G3.B se zúčastnila semináře Rozhoduj o Evropě

Dne 2. 11. jsem měla možnost zúčastnit se v Praze semináře s názvem Rozhoduj o Evropě. V první polovině semináře bylo naším cílem prosadit své názory, týkající se pozměnění návrhu nařízení, před radou ministrů nebo Evropským parlamentem. V druhé polovině jsme se potom sešli s osobnostmi, které se zabývají různou problematikou týkající se Evropy a probírali jsme zajímavá témata, například problematiku nezávislých médií. Seminář mi přinesl spoustu nových zkušeností a celkově pro mě byl přínosem.

Kateřina Kusá, G3.B


Klub A21

Experimentální filosofie: morálka, osobní identita, roboti

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 jsme měli možnost zúčastnit se v aule gymnázia přednášky na téma: Experimentální filosofie: morálka, osobní identita, roboti, se kterou nás přišel seznámit Mgr. et Mgr. Robin Kopecký PhD. z PřF UK a FLU AV ČR v Praze. Přednáška se mimo jiné týkala například otázky chování autonomních aut při kolizních situacích nebo jak společnost vnímá humanoidní roboty, na což se poté rozvinula zajímavá diskuze. Přednáška nás rozhodně obohatila o spoustu zajímavých poznatků a těšíme se na další spolupráci v rámci přednášek klubu A21.

Jana Machovcová, G2.B


SOČ

Klub A21 - úvodní seminář SOČ

V sobotu 23.10. jsme měli možnost začít pracovat na našich středoškolských odborných činnostech SOČ v prostorách vzdělávacího centra Technecia. Sešli jsme s Mgr. Lenkou Jelenou Příplatovou a Mgr. Alexandrem Prokopem abychom si ukázali jak s prací začít. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací, které teď budeme používat a také jsme měli možnost osobně zkonzultovat naše témata práce. Celé dopoledne pro nás bylo velmi přínosné a těšíme se na další setkání.

Lucie Michlová G3.A


Velký Gatsby

Za Velkým Gatsbym do Hradce Králové

V pátek 22. října v podvečer se náš literární seminář paní učitelky Rejmanové a vybraní studenti vydali do Klicperova divadla v Hradci Králové. Měli jsme možnost zhlédnout divadelní adaptaci románu F. S. Fitzgeralda Velký Gatsby. Většina z nás byla představením unesena. Ač se děj románu odehrává ve zlatých dvacátých letech minulého století, inscenace byla pojata poněkud moderněji, což jí jen dodávalo svěží nádech. Jedním z motivů díla je okázalost, kterou byste čekali i od scény a kostýmů...

Terezie Plašilová G4.C


Výstava DOX

Návštěva výstavy v Centru současného umění DOX a Národní galerie 8.10.2021

Hledět smrti přímo do tváře je zkušenost, kterou většinou nechce zažít nikdo z nás, kor když nese nevinné podoby růže či lilie, ale přesně to nám páteční výstava v Centru současného umění DOX umožnila. Z Pardubic jsme vlakem odjížděli krátce po osmé a do hodiny již stáli na peroně Hlavního nádraží v Praze. Naší první zastávkou byla Národní galerie, kde rozděleni do dvou skupin, naskytl se jedněm skrze díla předních československých umělců pohled do krušných časů první republiky, v rámci stejnojmenné expozice. Zatímco druzí obdivovali zručnost malířů 19. a počátku minulého století, mezi kterými nechyběla ani jména jako Pablo Picasso či Josef Mánes. Druhá výstava nesla název Umění dlouhého století.

Jan Žabenský G2.C


Můj potenciál

Byl zahájen projekt Můj potenciál od České spořitelny

Dne 6. 10. 2021 se v areálu Na Vinici uskutečnilo slavnostní zahájení programu Můj potenciál od České spořitelny. Koordinátoři projektu nám představili, co můžeme od projektu očekávat, a prezentovali také témata závěrečných prací. Proběhla i seznamovací hra, při níž jsme poznaly jak další účastníky projektu, tak koordinátory, kteří nás budou programem provázet. Setkávat se budeme pravidelně na sedmi workshopech, a to až do ledna příštího roku.

Veronika Musílková, Denisa Izákova, G3.A


Německé divadlo

Naši studenti v německém divadle

V pondělí 4. 10. se studenti němčiny z G4.C, G3.B a G3.C zúčastnili německého divadla, konkrétně šlo o hru Odysseus inspirovanou slavným Homérovým eposem. V tomto netradičně pojatém divadle se vystoupení účastnili sami studenti a všichni ve svých rolích doslova zářili. Celá akce byla velmi přínosná, a to nejen z pohledu němčiny, ale také co se literatury týče.

Robin Novotný, G4.C


Planetárium

Třetí ročníky se vydaly na exkurzi do hradeckého planetária

Na čtvrtek 30. září byla pro třídy G3.B a G3.C naplánována exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, a tak jsme se po třetí vyučovací hodině vydali na cestu ke hvězdám. Po nedlouhé jízdě vlakem, hradeckým MHD (kde jsme byli přímými svědky zázraku, že i dvě třídy gymnázia se mohou vejít do jednoho autobusu) a trochy chůze jsme dorazili k našemu cíli – budově se střechou ve tvaru rotačního elipsoidu, která nápadně připomíná UFO...

Adéla Černá, G3.C

Galakoncert

Vystoupení školního sboru na Staročeské polabinské pouti

V sobotu 25. 9. se náš sbor představil také na Staročeské polabinské pouti. Tentokrát měl daleko těžší úkol a to zazpívat už ne jen jednu, ale rovnou čtyři skladby a to Hallelujah, You raise me up, What a wonderful world a Bohemian Rhapsody. Pro některé z Vás se to může zdát jako nemožné, ale pro sbor nikoli. Zazpíval to opět pod vedením pana učitele Milana Slabého a s doprovodem paní učitelky Moniky Šnorbertové na výbornou. Ve skladbě Hallelujah Leonarda Cohena se dokonce představily dvě sólistky Anička Horáková a Anet Zemanová, které předvedly vynikající výkon. Vystoupení se vydařilo a byla to skvělá reprezentace školy.

Daniela Šimonková, G1.B


Studentské volby

STUDENTSKÉ VOLBY NA MOZARŤÁKU

Dne 21. 9. 2021 se naše škola zúčastnila simulace voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Projekt Studentské volby organizuje Jeden svět na školách. Jaké to je být voličem, si přišlo vyzkoušet 190 žáků z různých tříd našeho gymnázia. Celkové výsledky najdete na stránkách JSNŠ
Všem aktivním „voličům“ děkujeme za účast!

Za volební komisi Sára Gobernacová, G2.C


Galakoncert

Vystoupení školního sboru na Galakoncertu k 111. výročí Gymnázia Dašická

V úterý 21. 9. se náš školní sbor prezentoval v Sukově síni na Galakoncertě k 111. výročí Gymnázia Dašická. Pěvecký sbor se představil se skladbou Bohemian Rhapsody, zazpívali ji žáci prvních a druhých ročníků a pro zvýšení kvality se připojilo i pět třeťáků. Sbormistrem byl pan učitel Milan Slabý a na klavír sbor doprovodila paní učitelka Monika Šnorbertová. Vystoupení mělo velice hojnou účast. Ze známých tváří naší školy se zde objevili například současný pan ředitel Petr Harbich a v neposlední řadě také pan ředitel a v současné době poslanec Marek Výborný. Vystoupení mělo velice dobrý ohlas a všichni jsme si ho moc užili.

Daniela Šimonková, G1.BŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.44, 17. 11. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich