Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Akce ve školním roce 2023/2024

Bílá nemoc v Divadle ABC

Bílá nemoc v Divadle ABC

Dne 14. 5. 2024 se skupina studentů ze třídy G3.C zúčastnila divadelního představení, antifašistického dramatu Bílá nemoc od slavného českého spisovatele Karla Čapka. Představení, které se konalo v pražském Divadle ABC, všechny nadchlo úžasnými hereckými výkony a velkým množstvím dechberoucích a strhujících scén. V hlavních rolích se blýskli Miroslav Donutil, Eva Salzmannová a Milan Kačmarčík, režii vedl Michal Dočekal, velmi originální a sugestivní výpravu a dekorace v alternativním duchu na divadelní scéně navrhl Dragan Stojčevski. Všichni jsme se shodli, že téma Bílé nemoci je i v současné době velmi aktuální a nadčasové, bez ohledu na rok vzniku (1937) jej lze bez nadsázky označit za „prorocký obraz“. Karel Čapek po uvedení Bílé nemoci čelil útokům v novinách i anonymním dopisům. Kontroverzní názory obsažené v jeho hře vzbudily debatu o pacifismu v době národního ohrožení i o povaze nacionalismu. Až zarážející aktuálnost Bílé nemoci vyvolává otázku, zda se dokážeme ze své minulosti poučit...

Jan Bolehovský, sekce ČJL


Den osobností

XIV. ročník Dne osobností

Ve čtvrtek 9. května 2024 jsme připravili již čtrnáctý ročník projektu s názvem „Den osobností“. Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi z různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka byla pro tento den zrušena a studenti se místo ní prostřednictvím školního informačního systému předem zapsali vždy na jednu besedu/přednášku v každém ze dvou připravených bloků.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


Přijímací testy

Poznávací zájezd do Estonska

V březnu měli žáci ruského jazyka s paní učitelkou Světlanou Sajdlovou a paní učitelkou Janou Veselkovou možnost zúčastnit se výměnného pobytu v Estonsku. Během zájezdu poznali krásnou kulturu nejen hlavního města Tallinn a seznámili se s každodenním životem estonských studentů. Ti pro nás připravili bohatý program v podobě prohlídek škol, kvízu o Estonsku, pečení. Také jsme si vyzkoušeli, jak se odreagovat v době vyučování - vytvořením si vlastního keramického výrobku. Nechyběla ani komentovaná prohlídka Ruského kulturního centra. Volné chvíle jsme trávili s novými kamarády a zároveň jsme si i procvičili jak ruský, tak anglický jazyk. Paní učitelky nám výlet zpestřily i bowlingem nebo procházkou u moře, kterou jsme absolvovali poslední den před odjezdem domů. Ubytováni jsme byli v rodinách, což nám umožnilo lépe poznat estonskou kulturu. Všichni si pobyt moc užili a momentálně se těšíme na další společné setkání, které se bude konat ve dnech 5. až 8. června již tady v Pardubicích!

Za účastníky zájezdu Lucie Růtová G4.C, Natálie Růtová a Jakub Kašpar G1.C


Exkurze v Praze

Exkurze v Praze

V úterý 7. 5. 2024 se všechny tři třídy druhého ročníku našeho gymnázia účastnily exkurze v Praze. Hlavní cíl naší pražské výpravy představovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Touto významnou malostranskou budovou nás provedl pan Josef Wolf, nejbližší spolupracovník pana ministra Výborného. Sdělil nám nejdůležitější informace a zodpověděl veškeré dotazy. Celá prohlídka nám všem krásně přiblížila chod Poslanecké sněmovny, celkový proces naší současné ústavnosti a byla pro nás velmi přínosná. Po přestávce na oběd nás čekala druhá zastávka, a to Muzeum komunismu v budově Staré celnice na náměstí Republiky. Muzejní expozice nám představila sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřením na Československo v letech 1948–1989 v mnoha sférách a z různých pohledů, jako například celková historie, politika, hospodářství, každodenní život či sport. Při vstupu jsme obdrželi poutavé materiály k vypracovaní a každý z nás měl dostatek času na to, aby stihl celé muzeum pečlivě prozkoumat. Poté již nás čekala cesta vlakem domů. Celou exkurzi do Prahy jsme si i navzdory nepříznivému deštivému počasí náležitě užili a těšíme se na další podobné výlety.

Lenka Zemánková (G2.B), Jakub Dospěl (G2.B)


PZK 2024

Instantní summit s naší účastí

Dne 26. 4. se na půdě Gymnázia Dašická v Pardubicích dva naši studenti, konkrétně Ester Kachlíková (G3.A) a David Spálenský (G1.C), zúčastnili instantního summitu, tedy simulovaného jednání Bezpečnostní rady OSN. Jako delegáti obhajovali zájmy jim přidělené země ve věci obsazení západních břehů Jordánu Izraelem. Celé jednání provázela zajímavá diskuse a všichni účastníci se dozvěděli spoustu nových informací o fungování Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

David Spálenský (G1.C)


Exkurze v ústavu fyzikální chemie

Exkurze v ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

Ve čtvrtek 25.4. jsme se zúčastnili na ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze workshopu na téma astrochemie. V ústavu jsme se podívali do laboratoře kde nám pracovníci ukázali spektrometr, řez meteoritem a vysvětlili, jak řez zkoumají za pomoci laseru. Naučili nás, jak se tvoří graf ze spektrometru. Návštěva ústavu se nám velice líbila, osobně si myslím, že jsme si odnesli spoustu zajímavých informací a věřím, že ústav v budoucnu ještě navštívíme, případně se budeme moci podílet na řešení některého úkolu ve své práci SOČ.

Jiří Stříteský G1.B


Exkurze do školy Svítání

Exkurze do Svítání

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se v rámci semináře základů společenských věd vydali s panem učitelem Bolehovským na exkurzi do školy Svítání. V první části programu jsme se dozvěděli, jak fungují denní stacionáře a další organizace pro pomoc postiženým a nemocným v okolí Pardubic. Druhou část programu tvořily zážitkové semináře, v rámci nichž jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je žít bez možnosti chodit po vlastních nohou a být odkázán na invalidní vozík, dorozumívat se bez sluchu a hlasu a další překážky, se kterými se člověk s handicapem každý den potýká. Také jsme viděli a vyzkoušeli si, jak probíhá muzikoterapie. Zážitková exkurze nás všechny velmi bavila a zároveň nám přinesla mnoho nových informací, díky kterým jsme mohli o něco více pochopit život handicapovaného.

Amálie Nepivodová (G3.B)


Eurorebus

Za Eurorebusem na Karlovu univerzitu

V neděli 14. dubna se náš tříčlenný tým, ve složení Sára Pavlišová, Kateřina Kajová a David Spálenský (G1.C), vydal na pražskou Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy reprezentovat naši školu v krajském kole soutěže Eurorebus. V testu, který jsme v týmu vyplňovali, se nacházely otázky zaměřené nejen na zeměpis, ale i na aktuální dění. Celý den jsme si náramně užili, získali jsme mnoho nových informací i zkušeností. Jsme si jistí, že příští rok se nám určitě podaří zdolat velmi silnou konkurenci.

David Spálenský, G1.C


Ročníkové práce 2024/2025

Nabídka témat ročníkových prací pro žáky 2. ročníků školního roku 2023/2024 s rokem obhajoby 2025

Ve středu 17. 4. 2024 bude ve školním informačním systému EduPage zahájeno elektronické přihlašování témat ročníkových prací s rokem obhajoby 2025, které bude ukončeno v neděli 28. 4. 2024 ve 20:00 hodin. Povinností každého žáka druhého ročníku bude výběr právě jednoho z nabízených témat. Od května 2024 žák zahajuje zpracování své ročníkové práce s garantem konzultacemi (osobními či distančními prostřednictvím školního informačního systému EduPage, případně e-mailem).

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Divadelní představení Strach

Divadelní představení: PŘESTUPNÍ STANICE STRACH

V úterý 9. dubna jsme měli v průběhu literárního semináře možnost prodiskutovat a konstruktivně zhodnotit divadelní představení od bývalé studentky našeho gymnázia Kristýny Pleškové. Představení se zaměřuje na problémy naší generace a to přesněji na poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, užívání návykových látek a problematiku sebevražd. Lektorky z Východočeského divadla nás provedly připraveným programem, který se v jedné části skládal z analýzy daného představení. Každá skupina si vytvořila detailní rozbor představení a následně jsme názory sdíleli. Všichni jsme se shodli na tom, že herecké výkony divadla LAIK byly vynikající a oceňujeme snahu mladých herců. Proto bychom také hru doporučili všem, kteří ji zatím neměli možnost vidět.

Lucie Bílá, G4.A


Divadelní představení Strach

Strach má rozhodující tah!

V pondělí 8. dubna vyrazila naše škola do Východočeského divadla na představení s názvem Přestupní stanice: Strach. V dnešní době jsou témata, jako např. drogy, deprese, sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy, poměrně rozšířené nejen mezi mladou generací. Proto je důležité se o takových problémech otevřeně bavit a hledat jejich řešení, ale i cestu, jak jim předcházet. To všechno bylo námětem pro příběhy čtyř postav, které se kvůli svým problémům dostaly až do rukou odborné pomoci. Autorkou této hry je naše bývalá studentka Kristýna Plešková. Viděli jsme skvělé výkony mladých začínajících herců studia LAIK (včetně našich současných, ale i bývalých studentů) pod vedením pardubického herce Zdeňka Rumpíka. Po samotném představení jsme měli možnost zeptat se na pár otázek přímo paní psycholožky Andrey Šmejdové. Představení s krátkou besedou hodnotíme jako velmi užitečné a návštěva divadla rozhodně stála za to.

Michaela Heřmanová, G4.A


Dějepisná soutěž gymnázií

Dějepisná soutěž i s naší účastí

Ve středu 3. dubna 2024 se v prostorách naší školy konalo krajské kolo celostátní Dějepisné soutěže gymnázií. Úvodní slavnostní zdravici přišel soutěžícím žákům předat pan Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro oblast školství. Celkem se na naši školu sjelo 10 týmů z různých gymnázií napříč Pardubickým krajem. Koordinátorem této akce za Pardubický kraj byl Mgr. Bolehovský a naše gymnázium reprezentovali Amálie Nepivodová (G3.B), Matyáš Burda (G3.A) a Adam Týč (G3.A). Náš tým bojoval hrdinně o vítězství do poslední sekundy a ačkoli se na pomyslné "bedně" neumístil, předvedl skvělý výkon a důstojně reprezentoval naše gymnázium. Historii bychom si měli připomínat, aneb jak kdysi pravil antický filozof Cicero: "Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti..."

Mgr. Jan Bolehovský, garant Dějepisné soutěže


Revize v Divadle ABC

Studenti druhých ročníků na "revizi" v pražském Divadle ABC

Dne 3. 4. 2024 se skupina studentů druhého ročníku našeho gymnázia zúčastnila pod vedením pana učitele Bolehovského divadelního představení, slavné satirické komedie Revizor od známého ruského dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Představení, které se konalo v pražském Divadle ABC, nás všechny nadchlo úžasnými hereckými výkony a velkým množstvím vtipných a velmi originálních scén. V hlavních rolích se pod režijní taktovkou Davida Drábka blýskli Václav Kopta, Pavla Tomicová a Tomáš Havlínek. Všichni jsme se shodli, že téma Revizora je i v současné době velmi aktuální a nadčasové, neboť Gogolovi se podařilo v tomto dramatu nastavit zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí, úplatkářstvím a zkažeností. Po celkové "revizi" můžeme tento divadelní kus jedině doporučit, celý výlet do Prahy za kulturou jsme si užili a těšíme se na další představení.

Agáta Šlechtová (G2.C), Jaroslav Müller (G2.B)


Dnes jsem jako poslanec

Dnes jsem jako poslanec

Dne 25. března se naše „hnutí“ ve složení Tomáš Martin Holub (G2.A) a David Spálenský (G1.C) zúčastnilo simulovaného jednání PSP ČR v rámci projektu „Dnes jsem jako poslanec“, který zaštiťuje nadační fond Modrá rybka. Během dne jsme slyšeli několik projevů přítomných politiků. Celé naše jednání doprovázela tematika Evropské unie a přijetí eura. V průběhu jednání jsme dali dohromady několik pozměňovacích návrhů a nakonec jsme jako studenti v hlasování schválili usnesení o přijetí eura. Celé jednání jsme si velmi užili a přineslo nám mnoho cenných zkušeností. Celý záznam jednání je dostupný na webu PSP.

David Spálenský, G1.C


Koncert ČF v Rudolfinu

Návštěva koncertu České filharmonie v Rudolfinu

Ve středu 20. 3. 2024 žáci druhého ročníku s panem učitelem Slabým a paní učitelkou Rejmanovou vyrazili do Prahy, aby navštívili Rudolfinum a poslechli si koncert České studentské filharmonie. Koncert „S Čajkovským nejen u Labutího jezera“ nás nejprve vzal do italské Verony, kde jsme dle motivů Shakespearova díla vyslechli příběh Romea a Julie. Po krátké přestávce nám orchestr představil hudbu z baletu Labutí jezero, kdy jsme měli nejen možnost vidět primabalerínu Národního divadla Nikolu Márovou v krátké ukázce, také jsme si mohli takový „balet“ v sále zatančit. Koncert jsme si všichni užili a byl pro nás povznášejícím zážitkem.

Karolína Křivková a Veronika Fučíková, G2.C


Za Hamletem do Klicperáku

Za Hamletem v Klicperáku

S literárním seminářem jsme se v středu 28. února vydali do Klicperova divadla, kde jsme měli možnost zhlédnout představení Hamlet z pera světoznámého spisovatele Williama Shakespeara. Byli jsme unešení z výkonů herců, kterým se povedlo zachytit emocionální hloubku a ponurou atmosféru klasického díla. Hru režíroval Pavel Khek a mohli jsme v ní vidět Vojtěcha Říhu jako Hamleta, Jiřího Zapletala v roli Claudia, Martinu Novákovou jako Gertrudu nebo Martinu Czyžovou, která ztvárnila Ofélii. Celkově to byl inspirativní zážitek, který poskytl studentům mnoho látky k diskuzi a pomohl jim s přípravou na maturitní zkoušku.

Karolína Ryšavá, Markéta Poláčková (G4.B)


Uměnovědná exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy na výstavy

Ve středu 28. února seminář dějin výtvarného umění spolu se skupinou výtvarné výchovy navštívil v Praze dvě výstavy současného umění. První zastávkou byla galerie Kunsthalle, kde jsme s průvodkyní prošli výstavu pod názvem READ světově proslulého uměleckého dua Elmgreen & Dragset. Ústředním tématem instalace je kniha a literární dědictví Prahy. Jejich díly však prostupují i témata genderu, LGBT+ komunity, současné cenzury a mnohem více. LACHLAND – Svět postapokalyptického romantika Adolfa Lachmana, název výstavy, kterou se nyní pyšní galerie Villa Pellé. Hyperrealistický malíř, kreslíř, tvůrce počítačových her a digitálních obrazů nám k souhrnné instalaci své tvorby poskytl i doprovodný výklad. Měli jsme možnost pozorovat vývoj jeho různorodé umělecké tvorby, v níž se prolíná i tématika Pardubic.

M. Ševčíková, G4.C


Francouzská výprava za Malým princem

Francouzská výprava za Malým princem

Ve středu 31. ledna se naše francouzštinářská výprava vydala poznat krásy francouzského jazyka do Prahy. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku Francouzského institutu, při níž jsme mohli obdivovat výstavu umělce Adalberta Khana a navštívit francouzskou knihovnu přístupnou široké veřejnosti. Především jsme však zhlédli úžasné představení „Le Petit Prince“ hrané francouzsky mluvícími herci. Tento výlet jsme si nesmírně užili a zároveň jsme procvičili i prohloubili své znalosti francouzského jazyka.

David Spálenský, G1.C


Lyžařský kurz G1.A

Třída G1.A si užila lyžařský kurz

V neděli 14. ledna naše třída G1.A vyrazila na lyžařský kurz do Krkonoš. Bydleli jsme na chatě Krakonoš, od které jsme to měli kousek ke sjezdovkám. Kromě prvních dvou dnů panovalo krásné počasí – svítilo sluníčko a byl dostatek sněhu. Každé dopoledne jsme trávili na sjezdovce a odpoledne na běžkách, na nichž jsme zdolali Hnědý vrch a také Černou horu. Samozřejmě nechyběl čas ani na sladké odměny a radovánky ve sněhu. Jedinou nepříjemností byl nakonec nefunkční vlek, kvůli kterému jsme se k chatě museli na lyžích vracet oklikou. Týden strávený na horách jsme si ale i přesto velice užili a těšíme se na další společné akce.

Žáci G1.A


Přednáška absolventa Jana Stejskala

Přednáška našeho absolventa Jana Stejskala

Ve středu 10. 1. na naší škole proběhla přednáška našeho absolventa Jana Stejskala na téma jeho SOČ s názvem „Jak jsem stavěl motor, který možná způsobí revoluci v letectví“. Přednáška byla nesmírně zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho poznatků ohledně pohonů letadel, konstrukce pulzačních motorů a jejich aplikace v letectví. Pochopili jsme, proč je dobré věnovat se SOČ a že i ze středoškolského projektu se může stát vstupenka na vysokou školu, či dokonce mezikrok k založení úspěšné firmy.

Martin Tomáš Holub, G2.A


Tematický den 2023

Sedmý tematický den ve čtvrtek 21. 12. 2023

Celkem 16 workshopů, které připravili pedagogové, čeká dopoledne ve dvou blocích (od 8:00 resp. 9:30 hodin) na naše studenty při 7. tematickém dni s názvem „Handicap“. Každý student bude mít povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop (akci) v každém bloku. Přihlašování ve stejnojmenném modulu v IS školy startuje v neděli 17. 12. 2023 ve 20:00 hodin a bude ukončeno ve úterý 19. 12. 2023 ve 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Návštěva Stavovského divadla

Návštěva Stavovského divadla

V úterý 19. prosince jsme se s literárním seminářem vydali do Stavovského divadla v Praze na představení Pýcha a předsudek podle knižní předlohy Jane Austenové. Nejdříve jsme byli okouzleni krásou samotného divadla, které je jedním ze dvou divadel v Evropě postaveno v klasicismu, a jeho opravdu nádhernou výzdobou. Před samotným představením jsme dostali možnost soukromé prohlídky, během níž jsme měli možnost ptát se na cokoli, co nás zajímalo. Byli jsme i v ředitelské lóži a viděli nejlepší místo, ze kterého lze sledovat představení. Poté už jsme se posadili do hlediště a měli možnost spatřit tváře známých herců – Pavla Batěka, Janu Strykovou, Davida Prachaře, Filipa Rajmonta, Patrika Děrgela a také nadějnou hlavní herečku Magdalénu Borovou. Přivezli jsme si neskutečný zážitek a navíc se nám divadelní hra bude hodit i k maturitní zkoušce.

Kateřina Kopecká, G4.A


AstroPi Hackathon

Tým z G1.C na AstroPi Hackathonu

Z pátku 15. na sobotu 16. 12. se tým z G1.C vydal na akci AstroPi Hackathon, pořádanou Techneciem a Cyrilometodějským gymnáziem a střední obornou školou pedagogickou v Brně. Jedná se o soutěž pro ty, které baví vesmír, věda a nebojí se zkusit i programování. Úkolem bylo za 24 hodin splnit 2 mise, Mission Zero a Space Lab. Celá akce se odehrávala na pardubické SPŠE a VOŠ. Mission Space Lab náš tým zvládl na jedničku a předvedl 30sekundovou animaci, která se bude následně přehrávat na počítači Raspberry Pi v ISS. Mission Space Lab spočívala v tom, zjistit pomocí programu Thonny a snímků pořízených z ISS rychlost stanice. I když byl tým většinově složen z naprostých začátečníků v oblasti programování, umístil se na krásném 6. místě ze 7 účastníků. Akci si celý tým užil a do budoucna by se chtěl zúčastnit i dalších ročníků.

Anna Hošková, Tereza Vinterová, Jiří Macháček, Kryštof Baudyš, Jakub Kašpar (G1.C)


Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy na výstavy

Ve středu 13. prosince jsme se seminářem dějin výtvarného umění a 2. ročníkem navštívili expozici Národní galerie ve Veletržním paláci. Hlavni myšlenkou výstavy “Konec černobílé doby” byl vývoj, ovlivnění a různá uchopení umění od roku 1939 až po současnost. Výstava více než 300 vystavených děl, vlastněných NGP, nám měla ukázat, že svět nikdy není jen černý a bílý, ale má v sobě mnoho odstínů a barev. Tuto myšlenku se nám během prohlídky snažila přiblížit slečna průvodkyně, která obohacovala výstavu svými názory. Poté jsme zamířili do Centra současného umění DOX a zde navštívili proslulou vzducholoď Gulliver a výstavu s názvem Beyond words. Ta je zaměřená na méně obvyklé příklady výtvarného uvažování o literární kultuře a vede k zamyšlení, jakým způsobem čteme a chápeme svět. Cílem výstavy je také vyjádřit cosi, co se nachází za slovy a nejde jimi popsat. Po skončení komentované prohlídky jsme měli prostor si celou galerii projít a navštívit například výstavu Infamous beauty nebo Úhel pohledu.

Anna Tesařová G4.B


Dobytí severního pólu

Dobytí severního pólu

Ve středu 22. 11. se literární seminář vydal dobýt severní pól. Přesněji jsme se vydali do Doli klubu v Polabinách, kde se hrálo představení Dobytí severního pólu, divadelní hra stvořená poklady českého dramatu Zdeňkem Svěrákem, Ladislavem Smoljakem a v neposlední řadě Járou Cimrmanem. Herecké obsazení se skládalo z divadelních nadšenců spolku HRRR. Naše kulturní duše se mohly setkat s Jiřím Vítkem, neboli s pomocným učitelem Václavem Poustkou, s Ivošem Šťastným v roli náčelníka Karla Němce, či s Martinem Sýkorou hrajícího lékárníka Vojtěcha Šofra. Slogan „Hrajeme pro radost“, kterým se herci nepochybně řídili, bylo možné vycítit z prostředí i ze samotných herců. Po celou hru nás doprovázela uvolněná atmosféra, nechyběl ani smích a občasné vykřiknutí vtipu z publika. Zápal herců ani na chvíli nepolevil, a věrně tak mohli napodobit originál, včetně úvodních referátů. Z Doli klubu jsme sice odcházeli unaveni, kvůli pozdní hodině, ve které představení končilo, ale s dobrou náladou a krásným kulturním zážitkem.

Yasmin Awwadová G4.C


Exkurze žáků HV v Kutné Hoře

Studenti hudební výchovy navštívili chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

V pondělí 20. 11. studenti prvních ročníků, kteří si zvolili hudební výchovu, navštívili chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Cestou ke katedrále se zastavili u bývalé královské mincovny, kde je paní učitelka Škarvadová obeznámila jak s historií mincovny, tak i s historií města. V chrámu svaté Barbory pak pan učitel Slabý studentům představil kutnohorské varhany a zahrál na nich pár ukázek, např. Toccatu a fugu d moll a Air od J. S. Bacha nebo Toccatu od L. Boëllmanna. Někteří si poté mohli sami vyzkoušet na varhany zahrát. Výlet se vydařil a moc jsme si ho užili.

Eva Mrázová (G1.A)


Anglické divadelní představení

Anglické divadelní představení The History of England Part I

Dne 14. 11. měli žáci třetích ročníků možnost zúčastnit se anglického divadla, které shrnovalo zásadní události dějin Velké Británie. Představení pokrývalo události od vlády Římanů a nájezdů vikingů až po bitvu u Hastingsu a vládu Tudorovců. Divadlo bylo pojaté interaktivní a zábavnou formou, kdy jsme se mohli účastnit několika týmových aktivit. Již se těšíme na druhou část představení.

Tereza Matějková G3.C


Brána jazyků 2023
Brána jazyků

Brána jazykům otevřená 2023

Ve dnech 8. a 13. listopadu 2023 se na našem gymnáziu uskutečnil šestý ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb Anglické, francouzské, ruské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – ZŠ Polabiny 1, ZŠ Polabiny 2, Prodloužená, ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše a ZŠ Štefánikova Pardubice, ZŠ Dubina, ZŠ Závodu Míru, ZŠ Studánka a ZŠ Dr. J. Malíka Chrudim. Čekaly je čtyři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s výukou cizích jazyků na naší škole, případně je seznámit s jazyky, které se nevyučují na všech základních školách - se španělským, ruským nebo francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Moc děkujeme za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol a budeme se těšit na další skvělé setkání.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Reminiscence 2023

Chráníme mořské želvy

Dne 1. 11. proběhla v aule našeho gymnázia přednáška Mgr. Hany Svobodové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy o problematice ochrany mořských želv. Přednášející s námi sdílela své zkušenosti se založením záchranné stanice na ostrově Derawan u pobřeží Bornea, který je z hlediska rozmnožování řady kriticky druhů mořských želv nejvýznamnější lokalitou v celé jihovýchodní Asii. Upozornila nás také na skutečnost, že bez ohledu na geografickou vzdálenost můžeme efektivně pomoci i my v České republice a že díky novým technologiím (např. kosmickým a DIY ICT) to vlastně nikdy nebylo snazší. Dozvěděli jsme se také nové informace o vymírání želv a o tom, jak tomu může lidstvo i my sami zabránit. Toto téma nás zaujalo a určitě by se mělo dostat do povědomí širší veřejnosti. Každý z vás se také může zapojit do společného projektu A´tuin, který vznikl mezi Techneciem (UTESLA z.s.) a Chráníme mořské želvy z.s.

Kristýna Kalinová (G1.A)


Reminiscence 2023

Po úspěchu v branném závodu Legie jsme se zúčastnili i Mise: Reminiscence 2023

Z úterý 31. 10. na středu 1. 11. jsme se jako reprezentanti našeho gymnázia v počtu dvanácti studentů (dvě šestičlenné skupiny) zúčastnili branného závodu Mise: Reminiscence 2023, pořádaného na počest novodobých válečných veteránů. Závod probíhal ve Skutči a moc jsme si ho užili. Naučili jsme se spoustu zajímavých věcí, například základy první pomoci, jak vázat uzly nebo jak slaňovat, a to za vcelku nepříznivých podmínek během prvního dne závodu. Byla totiž nečekaná zima a také sem tam poprchávalo. Noc jsme strávili ve stanech, které jsme si přivezli s sebou. Hned druhý den ráno jsme se vrhli do samotného závodu, který dohromady trval čtyři hodiny. Během něj jsme měli ukázat, co si pamatujeme z předchozího dne. Myslím, že můžu říct, že jsme obstáli, protože jedna z našich skupin si odnesla páté místo z celkového počtu osmnácti týmů.

Za účastníky Reminiscence 2023 Matouš Koupal (G2.A)


Dnes jsem jako poslanec

Dnes jsem jako poslanec

Dne 31. 10. jsme se ve složení Nick Svoboda (G4.B), Ester Kachlíková, Amálie Nepivodová (obě G3.B) a Mikuláš Fabián (G2.A) zúčastnili semináře „Dnes jsem jako poslanec“, pořádaného nadačním fondem Modrá rybka. Společně s ostatními studenty základních a středních škol jsme i za přítomnosti politiků projednávali důchodovou reformu, kterou jsme na konci jednání schválili i se dvěma pozměňovacími návrhy z dílny našeho poslaneckého klubu. Námi upravená reforma bude následně předána poslancům a poslankyním.

Nick Svoboda (G4.B)


Jazykově poznávací zájezd do VB
Jazykově poznávací zájezd do VB

Jazykově poznávací zájezd do Stratfordu

V termínu od 21. 10. do 27. 10. se nemalá skupina žáků našeho gymnázia zúčastnila proslulého jazykového zájezdu do Velké Británie. Po velmi vyčerpávající a pocitem téměř nekonečné cestě, během které jsme někteří poprvé vyzkoušeli, jaký je to pocit jet pod vodou, jsme se v odpoledních hodinách druhého dne mohli kochat malebným městečkem proslulým celosvětově významným dramatikem Williamem Shakespearem. Stratford nad Avonou byl pro nás nejen jedním z několika probádaných měst, ale na další 4 dny se stal také naším domovem. Po návštěvě Shakespearova rodného domu, kostela Holy Trinity, Gower Memorialu, místních trhů a motýlí farmy jsme už jen s překříženými prsty čekali na vyzvednutí místními rodinami. Někteří jsme pobytu v rodinách neměli co vytknout. Vždy nás čekala teplá večeře, po které následoval domácí "pudding" (tedy jakási sladká tečka), provázená různorodou konverzací. Další den ráno nás čekala výuka angličtiny v místní škole, z jejíhož nádvoří byl krásný výhled na část Guild Chapel. Po dopolední výuce, zaměřené převážně na komunikaci, jsme se autobusem vydali do Black Country Living Musea. Zde jsme se rozdělili do tří skupinek vedenými kostýmově oblečenými průvodci, kteří nás seznámili s historií a životem lidí v průmyslové oblasti střední Anglie a hlavně s tamějším slangem. Slova jako Bostin, Tararabit či naše oblíbená fráze po zbytek pobytu 'Ow bin ya?' se nám vryla do paměti více, než by snad měla. Milovníci Peaky Blinders zde na vlastní oči viděli některá místa, kde se části seriálu natáčely...

Barbora Černá, G4.C


Podpora nadaných na půdě PSP ČR

Byli jsme při tom!

Dne 17. října jsme se s Mgr. Alexandrem Prokopem na půdě Poslanecké sněmovny PČR v sále Dagmar Burešové zúčastnili odborného semináře „Podpora nadaných prospěje všem“. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ředitelky Nadace RSJ Lenky Eckertové. V deseti bodech jsme vyslechli např. zajímavé příspěvky PaedDr. Michala Černého z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo RNDr. Zdeňky Chocholouškové, Ph.D. z Národního pedagogického institutu. Ke všem tématům poté proběhla hodinová panelová diskuze. Velice děkuji panu ministru Výbornému za pozvání na tento seminář, který nás utvrdil v tom, že se naše práce s nadanou mládeží ubírá správným směrem, což dokládají také výsledky našich studentů v různých soutěžích.

RNDr. Květa Sýkorová


Konference Česko budoucnosti

Na konferenci Česko budoucnosti jsme měli své zastoupení

V pátek 13. října jsem se zúčastnil konference Česko budoucnosti, která se uskutečnila v pražském DOXu. Její náplní byla debata o přiblížení České republiky k dlouhodobé vizi, kterou je, aby se z Česka stala díky špičkovému vzdělávání mozkovna světa. Konferenci zahájili zdravicí předseda vlády Petr Fiala, předsedkyně PS PČR Markéta Pekarová Adamová a profesorka Danuše Nerudová. Následovaly bloky věnované neziskovkám, vyučujícím na školách, politikům a byznysu, které byly vždy zaměřené na to, co mohou udělat pro vzdělané Česko. Celou konferenci potom zakončil senátor Jiří Drahoš.

Nick Svoboda (G4.B), místopředseda Studentské rady


Juniorská vědecká konference

Juniorská vědecká konference UK Praha

Dne 13. 10. se náš tým ve složení Jana Machovcová, Markéta Poláčková (obě G4.B), Petr Zelinka (G4.C), Stanislav Hladík (G3.C) a náš čerstvý absolvent Jan Stejskal vydal na již dvanáctý ročník Juniorské vědecké konference, kterou pořádala Univerzita Karlova v Praze. Na konferenci bylo se svými projekty pozváno celkem 50 studentů z celé České republiky, kteří se utkali ve třech kategoriích. Tříčlenná porota po prezentacích vyhlásila první tři místa a také cenu poroty. Stanislav Hladík a Jan Stejskal za svůj projekt o aplikaci nových technologií ve vývoji pulzačních motorů získali cenu poroty. A všichni si odnesli cenné zkušenosti a podněty od odborníků, kteří si prezentace byli vyslechnout.

Stanislav Hladík (G3.C)


Přednáška o dobrovolnictví

Studenti semináře ze ZSV se zúčastnili přednášky o dobrovolnictví

V úterý 10. 10. jsme se společně s dalšími studenty 3. ročníků v rámci Semináře ze základů společenských věd zúčastnili přednášky o dobrovolnictví. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o dobrovolnických programech centra KONEP a dostali lákavou nabídku na zapojení se do jeho aktivit. Děkujeme koordinátorce dobrovolnického centra paní Ing. Lucii Křivkové za připravený program, plný pro nás nových informací, a možnost stát se dobrovolníky.

Tereza Vasková, Terezie Ubrýová (G3.A)


Anglické divadlo

History of England II.

Dne 9. 10. měli žáci čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se anglického divadla, které shrnovalo zásadní události dějin Velké Británie. Představení navazovalo na první část, kterou jsme zhlédli již minulý rok, a pokrývalo dějiny od počátku vlády Jakuba I. roku 1603 až do současnosti. Bylo pojaté zábavnou formou, kdy jsme se sami podíleli na hře a přitom si mohli procvičit angličtinu a zopakovat a rozšířit své znalosti z dějepisu. Těšíme se na další představení.

Adéla Smolíková, G4.B


Stužkovací večírek G4.A

Čím míň víš, tím líp spíš

Začala ta lepší část maturitní zkoušky a v pátek 6. 10. 2023 se v restauraci U Opata konal stužkovací večírek G4.A, kde úspěšně proběhlo ostužkování a pasování studentů na maturanty. Dále budou následovat stužkovací večírky G4.B a G4.C.

Izabela Nermuťová, G4.A


Jazykově-poznávací zájezd Chester

Zářijový jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie

V sobotu 23. 9. se vypravila skupina 46 studentů našeho gymnázia na 7denní zájezd do Velké Británie. Cesta byla dlouhá a náročná, ale po 23 hodinách jsme se dopravili do cíle, kterým bylo město Chester. Město jsme si prošli hned tentýž den a v podvečer si pro nás přijely hostitelské rodiny, u kterých jsme byli po celou dobu zájezdu ubytováni. V pondělí jsme navštívili město Liverpool, kde jsme prozkoumali muzeum hudební skupiny The Beatles. Další dva dny nás čekala dvě malebná welšská města. V úterý jsme zavítali do městečka Llandudno a na hrad Conwy. Ve středu jsme na vlastní kůži zažili pravé anglické počasí, což nás ale nezastavilo v projížďce llangollenským kanálem, vedoucím přes Pontcyssylte Aqueduct. Poté jsme už za lepšího počasí prošli samotné městečko Llangollen. Ve čtvrtek, poslední den našeho pobytu ve Velké Británii, nás čekal zlatý hřeb zájezdu, kterým byl Londýn. Zde jsme měli projížďku lodí po Temži, při níž jsme viděli například Tower Bridge, katedrálu sv. Pavla nebo divadlo Globe. Následně jsme se vydali na vyhlídkovou jízdu v London Eye a pokračovali jsme přes Westminsterský palác, Big Ben, Downing Street, Whitehall, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus až na Trafalgarské náměstí a zpět metrem k autobusu. Rovněž jsme absolvovali dohromady 9 hodin výuky anglického jazyka v místní škole, při kterých jsme zdokonalovali naše konverzační schopnosti s rodilými mluvčími. Celý náš výlet za anglickým dobrodružstvím byl plný skvělých zážitků a úžasných zkušeností a již nyní se těšíme na další zájezd, protože tento letošní stál rozhodně za to!

Michaela Kopecká, G2.B


Staročeská Polabinská pouť

Staročeská Polabinská pouť s naší účastí

V sobotu 23. 9. 2023 se konala Staročeská Polabinská pouť, kde vystoupili studenti prvního a druhého ročníku naší školy. Zazpívali populární písně Hallelujah od Leonarda Cohena, What a wonderful world Luie Armstronga a suitu písní od Beatles v úpravě Audrey Snyder. Nacvičoval je s nimi opět pan učitel Milan Slabý. Vystoupení se podařilo a sbor na této akci školu skvěle reprezentoval.

Eva Mrázová, G1A


Letní nano škola

Letní nanoškola s naší účastí

V prostorách Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se od pondělí 21. do pátku 25. srpna uskutečnil již 13. ročník nanoškoly v oboru fyzikální chemie se zaměřením na témata z nanovýzkumu. Pouze dvacítka zájemců z celé ČR dostala šanci se jí zúčastnit. Dvěma z nich byli naši studenti Michal Čapek a Daniel Martiník (G2.C). Seznámili se s různými technologiemi, dozvěděli se, jak funguje hmotnostní spektroskopie, elektronový mikroskop a mikroskop s rastrovací sondou, a vše si také mohli vyzkoušet v praxi. Účast pro ně byla velkým zážitkem a odjížděli nadšení. Pokud vás baví objevovat nové technologie, doporučujeme se na některý z kurzů přihlásit.

RNDr. Květa Sýkorová, Michal Čapek (G2.C)


Skvělé úspěchy našich žáků ve studiu angličtiny

Skvělé úspěchy našich žáků ve studiu angličtiny

V červnu 2023 se Pavel Štefček z G4.A stal historicky prvním žákem naší školy, který se přihlásil ke zkoušce Cambridge English: Proficiency (úroveň C2) a následně ji úspěšně složil. Pro nerodilé mluvčí je to nejvyšší úroveň, které lze při studiu anglického jazyka dosáhnout. Pavlovi k úspěchu moc gratulujeme :-). Je nutno podotknout, že měsíc červen byl velmi plodný na úrodu certifikátů, jelikož i řada jiných žáků skládala zkoušky na úrovni B2 a C1, přičemž osmi z nich se podařilo dosáhnout úrovně C2 stejně jako Pavlovi. Je to neuvěřitelný výsledek! Na škole máme úžasné machry na anglický jazyk! Všem držitelům certifikátů blahopřejeme :-).

Mgr. Dita Saxová, sekce AJŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich