Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Partnerské organizace

 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 spolupracuje na rozmanitých projektech, aktivitách studentů i pedagogů s řadou institucí.

Vážíme si spolupráce s:

EOP

Elektrárny Opatovice a.s.

Vážíme si partnerství společnosti Elektrárny Opatovice a.s., která od roku 2013 podpořila ve škole tři projekty (digestoř v chemické laboratoři, venkovní respirium pro studenty a zařízení fitness zóny) bezmála 290 tisíci korunami. Děkujeme!


AFSE

Partnerství s Alliance française de Strasbourg

Ve školním roce 2015/2016 jsme uzavřeli partnerství s Alliance française ve Štrasburku. Alliance nabízí kurzy francouzštiny všech úrovní, tematicky zaměřené kurzy, kulturní akce, výukové pobyty, atd. Našim studentům nabízí slevu 10 % na jakékoliv služby. Naučte se francouzsky přímo ve Francii a poznejte jejich každodenní život v reálu! Bližší informace v kabinetě cizích jazyků.


Bandi Vamos

Pánské obleky BANDI

BANDI VAMOS

Od roku 2014 byla podepsána smlouva o pokračující spolupráci se spol. BANDI Vamos s.r.o., díky které mají všichni studenti i zaměstnanci školy nárok na 10% slevu na veškerý sortiment pánské společenské módy v prodejnách BANDI. K uplatnění této slevy je třeba se prokázat potvrzením, které na vyžádání vydá kancelář školy. Spolupráce se dále projeví v rámci maturitního plesu. Za pokračování této spolupráce děkujeme.


Mirea

MIREA denní stacionář, o.p.s.

MIREA denní stacionář, o.p.s. je zařízením sociálních služeb podle zákona o sociálních službách v Pardubicích - Nemošicích. Sociální služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let z Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost, omezený kontakt se společností, potřebují pomoc a podporu při rozvoji svých dovedností. Mentální postižení může být kombinované s tělesným postižením nebo s poruchou autistického spektra.


Upce FEI

Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Spolupráce na projektu BRAVO a BRAVO II. Lektorská spolupráce - kroužek robotiky. Uzavřená dohoda o spolupráci mezi ředitelem gymnázia a děkanem FEI UPa. Návštěvy odborných pracovišť FEI studenty gymnázia na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi Gymnáziem, Pardubice, Mozartova 449 a FEI Univerzity Pardubice.


Charita PCE

Dobrovolnictví

Každý student je vítán jako dobrovolník při aktivitách Charity Pardubice.                                                                                                                                                                  


ISIC

Gymnázium se zapojilo do projektu ISIC školám

ISIC školám je projekt, který nabízí především středním školám a jejím studentům možnost využít mezinárodní průkazy ISIC a ITIC a to za velmi výhodných podmínek pro školy i pro držitele karet - studenty a učitele. Gymnázium na základě partnerské smlouvy získalo právo vydávat ISIC karty za zvýhodněných podmínek pro žáky i učitele.


Penta

PENTA

Firma PENTA byla založena v roce 1990. Je výrobcem a dodavatelem čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií. Charakteristickým rysem výrobků firmy PENTA je jejich standardní kvalita a tím pádem i jejich spolehlivost. Děkujeme za sponzorské dary v podobě chemikálií pro školní inovovanou laboratoř chemie.


AF

Alliance Française de Pardubice

Francouzská aliance se kromě výuky francouzského jazyka zaměřuje na aktivity rozvíjející francouzskou a frankofonní kulturu. Po celý rok tak probíhají koncerty, divadelní představení, výstavy či přednášky, které navštěvují i naši studenti. Alliance jako jediná ve východních Čechách nabízí možnost složení mezinárodních zkoušek z francouzštiny.


Beach

Společnost Beachservice

Společnost Beachservice, se stala partnerskou institucí našeho Gymnázia po vybudování beachvolejbalových kurtů na sportovním hřišti Gymnázia. Tyto kurty může škola bezplatně využívat pro potřeby Tv. Děkujeme.


ČESU

Česká studentská unie (ČeSU)

Česká studentská unie (ČeSU) je největší studentskou sítí v České republice. Zastřešuje tisíce studentů a desítky studentských organizací a unií z vysokých škol různých směrů. Tato studentská síť každoročně pořádá mnoho desítek aktivit s dopadem na stovky tisíc vysokoškoláků.


Papyrus

Poděkování partnerskému knihkupectví Papyrus

Již několik let běží úspěšná spolupráce gymnázia s pardubickým knihkupectvím PAPYRUS, které poskytuje žákům školy zajímavé slevy na nákup učebnic a knih pro výuku. Na základě uzavřeného partnerství získala škola řadu věcných darů v podobě nákupu knih pro školní knihovnu v hodnotě několika desítek tisíc korun. Děkujeme.


Otevřená věda

Nakladatelství Bridge, s.r.o.

Nakladatelství Bridge, s.r.oBridge je výukový časopis zaměřený na anglický jazyk. Je určen studentům angličtiny a jejich učitelům a jeho cílem je nejen výuka anglického jazyka, ale také snaha čtenáře zaujmout a předložit mu zajímavosti, o kterých může přemýšlet a diskutovat.


Otevřená věda

Akademie věd ČR

Akademie věd ČR – projekt vědeckých stáží pro studenty „Otevřená věda III“.                                                                                                                                                                                          


Upce

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice – partnerská střední škola; aktuálně zapojení do projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO - série akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult; od listopadu 2012 škola organizuje ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Kroužek robotiky pro studenty gymnázia.


UHK

Univerzita Hradec Králové

Gymnázium je partnerskou školou UHK. Aktuálně zabezpečuje stáže a pedagogická praxe studentů UHK. Dále využíváme nabídky řady dalších aktivit pro partnerské střední školy.                                                


HC ČSOB

HC ČSOB Pardubice

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – škola je jednou ze čtyř SŠ v Pardubicích, které byly hokejovým klubem zařazeny do projektu „Hokejové akademie“.


Jeden svět

Program Jeden svět na školách

Člověk v tísni o.p.s. – program Jeden svět na školách – škola dlouhodobě spolupracuje s programem Jeden svět na školách v oblasti využití dokumentárního filmu ve výuce; pravidelně se účastní festivalu „Jeden svět“ a projektu „Příběhy bezpráví“; jsme pilotní školou při přípravě výukových materiálů a naši pedagogové působí jako externí lektoři JSNŠ; ve škole funguje studentský filmový klub JSNŠ.


Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International – škola realizuje každoročně s AI kampaň „Podpisy v ulicích“, která upozorňuje na porušování lidských práv ve světě a snaží se aktuálně pomoci konkrétním vězňům svědomí (kampaň vyšla z osobního svědectví Václava Havla a jeho zkušenosti s podporou zahraničních aktivit během jeho věznění).


AFS

AFS

AFS o.s. – gymnázium navázalo spolupráci s občanským sdružením AFS, jehož hlavním cílem je zprostředkovat co největšímu počtu mladých lidí zkušenost se životem a studiem v zahraničí. Stali jsme se tak hostitelskou školou a naši studenti zároveň mohou za výhodných podmínek získat výměnný pobyt v zahraničí.


VČD

Východočeské divadlo Pardubice

Východočeské divadlo Pardubice – škola je pravidelným účastníkem divadelních představení, zajišťuje studentské předplatné a organizuje pravidelné besedy s herci VČD.


Charita

Arcidiecézní charita Praha: Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha – žáci a pedagogové jsou zapojeni do projektu Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku – podporujeme vzdělávání a výchovu Martina Chipwalu ze Zambie.


DC Veská

Dětské centrum Veská

Dětské centrum Veská – pravidelně přispíváme darem DC k zajištění péče s lužeb o nejmenší děti; studenti spolupracují s DC jako dobrovolníci; organizujeme návštěvu v DC a úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR.


Život dětem

Život dětem

Život dětem o.s. – škola každoročně realizuje sbírku občanského sdružení „Život dětem“, jehož posláním je pomoc nemocným dětem v rámci celé ČR.


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.05, 1. 7. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich