Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: https://www.gymozart.cz a https://gymozart.edupage.org

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG), aktuálně ve verzi 2.1

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče,
  • DOC(X), XLS(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče, případně existují open source aplikace, které tyto formáty dokáží otevřít,
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci)

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  • Promovidea na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu. Vzhledem k důležitosti sdělených informací by pořizování titulkových stop či audio komentářů způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 3. 7.2019 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu. Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 21. 12. 2020.

Prohlášení provozovatele webových stránek

Tyto internetové stránky spravuje a provozuje Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou e-mailovou adresu. Na ní vám bude poskytnuta informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání bude poskytnuta informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Kontakt na tvůrce a správce obsahu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu webmaster@gymozart.cz.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).


V Pardubicích, dne 21. 12. 2020

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.05, 1. 7. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich