Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: https://www.gymozart.cz a https://gymozart.edupage.org

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG), aktuálně ve verzi 2.1

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče,
  • DOC(X), XLS(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče, případně existují open source aplikace, které tyto formáty dokáží otevřít,
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci)

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  • Promovidea na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu. Vzhledem k důležitosti sdělených informací by pořizování titulkových stop či audio komentářů způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 3. 7.2019 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu. Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 21. 12. 2020.

Prohlášení provozovatele webových stránek

Tyto internetové stránky spravuje a provozuje Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou e-mailovou adresu. Na ní vám bude poskytnuta informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání bude poskytnuta informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Kontakt na tvůrce a správce obsahu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu webmaster@gymozart.cz.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).


V Pardubicích, dne 21. 12. 2020

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.87, 29. 1. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich