Prohlášení o přístupnosti webových stránek

 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 prezentuje informace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Webová prezentace Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby byal pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, vnímatelná, ovladatelná, srozumitelná a stabilní, ve znění zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Web splňuje parametry mezinárodní normy Web content accessibility guidelines 2.0 (ISO-40500) určující mezinárodní standard pro přístupnost webového obsahu, Stránky jsou pravidelně auditovány speciální softwarovými nástroji ověřující soulad s normou WCAG 2.0.

Pro prezentaci všech informací v této webové prezentaci je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Transitional, spolu s responzivními CSS předpisy stylů, což umožnuje kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost pak dovoluje informace zobrazit, respektive optimálně prezentovat na všech existujících zařízeních.

Některé informace jsou zde uvedeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný např. prohlížeč Adobe Reader.

Některé soubory mohou být upraveny kompresním programem do formátu ZIP. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor "rozbalit". V prostředí internetu je k dispozici mnoho programů dostupných zdarma, které lze k tomuto účelu využít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný.

 


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 27.10, 22. 11. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich