Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Veřejné zakázky

Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 12. 6. 2020

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Stavební úpravy pro modernizaci laboratoře fyziky Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449"

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1 - Zjednodušené projektová dokumentace (zip)
 3. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (zip)
 4. Příloha č. 3 - Položkový rozpočet (stavba, elektřina, ZTI) (zip)
 5. Příloha č. 4 - Návrh SOD (zip)

Termín podání nabídek: 24. 6. 2020, 13:00 hodin.

Zveřejněno 12. 6. 2020.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 24. 6. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 3. 9 2019

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Dodávka ICT vybavení – přenosná zařízení s příslušenstvím - Šablony II”

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-4 a ZD (zip)

Termín podání nabídek: 16. 09. 2019, 10:00 hodin.

Zveřejněno 3. 9. 2019.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 16. 9. 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 22. 5. 2018

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „„Respirium na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449 - stavební úpravy"

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo (doc)
 3. Příloha č. 2 - Vzor kvalifikačního prohlášení zhotovitele (doc)
 4. Příloha č. 3 - Projektová dokumentace včetně soupisu prací (zip)
 5. Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (přílohač. 1 SOD) (docx)

Termín podání nabídek: 8. 6. 2018, 9:00 hodin.

Zveřejněno 22. 5. 2018.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 8. 6. 2018.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 13. 6. 2017

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Dodávka IT vybavení - 2017

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-5 (zip)

Termín podání nabídek: 26. 6. 2017, 11:00 hodin.

Zveřejněno 13. 6. 2017.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 27. 6. 2017.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 25. 11. 2016

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Dodávka IT vybavení“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-5 (zip)

Termín podání nabídek: 9. 12. 2016, 9:00 hodin.

Zveřejněno 25. 11. 2016.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 9. 12. 2016.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 22. 11. 2016

Věc: Výzva k podání nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Oprava a výměna vnitřních chodbových spojovacích dveří v objektu Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-4 (zip)

Termín podání nabídek: 2. 12. 2016, 11:00 hodin.
Zveřejněno 22. 11. 2016.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 2. 12. 2016.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 23. 6. 2016

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Dodávka IT prostředků“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-5 (zip)

Termín podání nabídek: 7. 7. 2016, 10:00 hodin.

Zveřejněno 23. 6. 2016.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf). 
Zveřejněno dne 12. 7. 2016.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 23. 6. 2015

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Zajištění zahraničního kurzu anglického jazyka pro pedagogy“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-4 (zip)

Zveřejněno 23. 6. 2015.

Termín podání nabídek: 8. 7. 2015, 10:00 hodin.

Výsledek výzvy k podání nabídek (pdf). 
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).
Zveřejněno dne 8. 7. 2015.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 5. 6. 2015

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro žáky a učitele“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Přílohy č. 1-4 pro části A-E (zip)

Zveřejněno 5. 6. 2015.

Termín podání nabídek: 18. 6. 2015, 10:00 hodin.

Výsledek výzvy k podání nabídek - část A - zrušení VZ (pdf). 
Výsledek výzvy k podání nabídek - část B - E (pdf).
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).
Zveřejněno dne 19.6. 2015.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 11. 5. 2015

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Zřízení recepce - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo (doc)
 4. Příloha č. 2 - Příloha č.1 SOD - Obchodní podmínky (pdf)
 5. Příloha č. 3 - Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení (doc)
 6. Příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně soupisu prací a výkazů výměr (zip)

Zveřejněno 11. 5. 2015.

Jmenování hodnotící komise (pdf)
Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu (pdf).
Zveřejněno dne 22. 5. 2015.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 7. 5. 2015

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Systém kontroly a zabezpečení vstupu - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo (doc)
 4. Příloha č. 2 - Příloha č.1 SOD - Obchodní podmínky (pdf)
 5. Příloha č. 3 - Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení (doc)
 6. Příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně soupisu prací a výkazů výměr (zip)

Zveřejněno 7. 5. 2015.

Jmenování hodnotící komise (pdf)
Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu (pdf).
Zveřejněno dne 22. 5. 2015.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 11. 7. 2014

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázka malého rozsahu
Dne 11. 7. 2014 zveřejňujeme „Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze ve školním roce 2014/2015“.

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 2 - Vzor krycího listu nabídky (doc)
 4. Návrh Rámcové smlouvy na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů včetně přílohy č.1 (doc)

Termín podání nabídek: 31. 7. 2014, 12:00 hodin.

Výsledek výzvy k podání nabídek (pdf).
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).
Zveřejněno dne 4.8. 2014.

Rozhodnutí o přidělení zakázky (pdf)
Rámcová smlouva - parafovaná (pdf)

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 9. 6. 2014

Věc: Výzva k předložení nabídky na „Veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Rekonstrukce šaten a sprch u tělocvičen - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
 2. Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo (doc)
 4. Příloha č. 2 - Příloha č.1 SOD - Obchodní podmínky (pdf)
 5. Příloha č. 3 - Příloha č. 3 SOD - Vzor čestného prohlášení (doc)
 6. Příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně soupisu prací a výkazů výměr (zip)

Dne 12.6. 2014 byly zveřejněny tyto Dodatečné informace č. 1 (pdf).
Dne 17.6. 2014 byly zveřejněny Dodatečné informace č.2 (pdf).

Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce šaten a sprch u tělocvičen - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449" - Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky: Hodnocení VZMR (pdf), Přílohy č.1,2 - protokol (pdf), Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky (pdf).
Zveřejněno 1. 7. 2014.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 22. 4. 2014

Věc: Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 98 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění rozdělenou na 5 částí zadávanou ve zjednodušeném řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb.

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 2 - Přílohy zadávací dokumentace (zip)
 4. Dodatečné informace č.1 (pdf) - zveřejněny 5. 5. 2014
 5. Rozhodnutí oznámení o vyloučení (pdf), (pdf)
 6. Rozhodnutí o přidělení zakázky (pdf)
 7. Výsledek výběrového řízení (pdf)
 8. Oznámení o podpisu smlouvy (pdf)
 9. Kupní smlouva (pdf)
 10. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf)
 11. Písemná zpráva zadavatele (pdf)


Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 16. 4. 2014

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Dne 16. 04. 2014 zveřejňujeme „Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (zip)
 3. Příloha č. 2 - Výkaz výměr + zadání (xls)
 4. Příloha č. 3 - Krycí list (doc)
 5. Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo (doc)

Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449" - Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky: Výsledek výběrového řízení C14688 (pdf), Rozhodnutí a oznámení o vyloučení (pdf), Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky (pdf). Smlouva o dílo č. GY/01/2014/SOD (pdf).

Zveřejněno 30. 4. 2014.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 13. 2. 2014

Věc: Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 98 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění rozdělenou na 5 částí zadávanou ve zjednodušeném řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb.

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 2 - Přílohy zadávací dokumentace (zip)

Důležitá upozornění:
Dne 24. 2. 2014 došlo k uveřejnění "Dodatečných informací č.1" (pdf), na základě kterých dochází ke změně ve lhůtě pro dodání pro Část B: „Vybavení učebny chemie“ a Část E „Vybavení laboratoře chemie“ z původního termínu 01. 04. – 18. 04. 2014 na 02. 05. – 31. 05. 2014. Dále dochází k úpravě Přílohy č. 4B (docx) a 4E (docx) – Návrh kupní smlouvy - úprava v čl. IV.1 - „Dodací doba“.

Dne 5. 3. 2014 došlo k uveřejnění "Dodatečných informací č.2" (pdf).
Na základě uveřejnění těchto dodatečných informací dochází k posunutí termínu podání nabídek na 25. 3. 2014, 10:00 hodin na adresu RRA Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice.

Dne 17. 3. 2014 došlo k uveřejnění "Dodatečných informací č.3" (pdf). Bez vlivu na termín pro podání nabídek dle zákona.

Původní termín podání nabídek: 10. 3. 2014, 10:00 hodin na adresu RRA Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice se tímto ruší.

Výsledek výběrového řízení "Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449" Část E: "Vybavení laboratoře chemie" - (pdf). Písemná zpráva zadavatele (pdf). Rozhodnutí o zrušení (pdf).

Výsledek výběrového řízení "Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449" - Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky:
Část A (pdf), část B (pdf), část C (pdf), část D (pdf). Zveřejněno 1. 4. 2014.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

Výsledek výběrového řízení C14207 (pdf). Protokol o jednání hodnotící komise_část A (pdf). Protokol o jednání hodnotící komise_část B (pdf). Protokol o jednání hodnotící komise_část C (pdf). Protokol o jednání hodnotící komise_část D (pdf).

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf)
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 10. 2. 2014

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Dne 10. 02. 2014 zveřejňujeme „Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (zip)
 3. Příloha č. 2 - Výkaz výměr + zadání (xls)
 4. Příloha č. 3 - Krycí list (doc)
 5. Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo (doc)

Důležitá upozornění:
Dne 12. 2. 2014 došlo k uveřejnění "Dodatečných informací č.1" (pdf), na základě kterých dochází k úpravě Návrhu Smlouvy o dílo (doc) a k posunutí termínu podání nabídek na 5. 3. 2014, 12:00 hodin na adresu RRA Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice.
Dne 17. 2. 2014 došlo k uveřejnění "Dodatečných informací č.2" (pdf).
Dne 18. 2. 2014 došlo k uveřejnění "Dodatečných informací č.3" (pdf), na základě kterých dochází k posunutí termínu podání nabídek na 11. 3. 2014, 14:00 hodin na adresu RRA Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice.

Původní termín podání nabídek: 3. 3. 2014, 10:00 hodin na adresu RRA Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice se tímto ruší.

Dne 11.04. 2014 bylo zadávací řízení zrušeno (pdf).
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 18. 11. 2013

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Dne 18. 11. 2013 zveřejňujeme „Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Dodávka IT technologií - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci - Návrh kupní smlouvy (doc)
 4. Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci - Krycí list nabídky (doc)
 5. Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc)
 6. Příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci - Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (doc)
 7. Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci - Specifikace vybavení - robotika a Příloha č. 6 k Zadávací dokumentaci - Specifikace vybavení - notebooky a SW (pdf)

Termín podání nabídek: 2. 12. 2013, 12:00 hodin.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 14. 10. 2013

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Dne 14. 10. 2013 zveřejňujeme „Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Dodávka výklopné plynové pánve pro školní jídelnu - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf)

Termín podání nabídek: 25. 10. 2013, 10:00 hodin.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 11. 9. 2013

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázka malého rozsahu
Dne 11. 9. 2013 zveřejňujeme „Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze“.

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Příloha č. 2 - Vzor krycího listu nabídky (docx)
 4. Návrh Rámcové smlouvy na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze (docx)
 5. Příloha č. 1 RS - Úplný a konečný rozpis požadovaných služeb (pdf)

Termín podání nabídek: 18. 9. 2013, 11:00 hodin.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

Výsledek výzvy k podání nabídek (pdf).
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (pdf).


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 24.5. 2013

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázka malého rozsahu
Dne 24. 5. 2013 zveřejňujeme „Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Přestavba stávajících šaten na aulu - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“.

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Návrh smlouvy o dílo (doc)
 4. Příloha č. 1 SOD - Obchodní podmínky (pdf)
 5. Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (doc)
 6. Výkazy výměr (zip)

Termín podání nabídek: 7. 6. 2013, 10:00 hodin.
Úplná projektová dokumentace je k nahlédnutí na sekretariátu školy každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hod.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poptávkové řízení – vyhlášení výzvy dne 22. 4. 2013

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázka malého rozsahu
Dne 22. 4. 2013 zveřejňujeme „Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ s názvem „Zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a energetický audit stavby s názvem „Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice, Mozartova“ včetně výkonu autorského dozoru“.

Přílohy:

 1. Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku (pdf)
 2. Zadávací dokumentace (pdf)
 3. Návrh smlouvy o dílo (doc)
 4. Návrh smlouvy o poskytování služeb (doc)
 5. Specifikace rozsahu zateplení (pdf), přílohy č. 1 a č. 2 jsou na vyžádání k dispozici u zadavatele
 6. Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (doc)
 7. Příloha č. 2 k SOD (doc)

Termín podání nabídek: 2. 5. 2013, 10:00 hodin.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich