Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Maturita 2022

Důležité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2022 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2022 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021/2022 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (formát pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022 - (formát pdf) - termín odevzdání 31. března 2022.
 • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce (pdf)
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Odkaz na stránky Maturitní zkouška ilustračními testy z minulých let.
 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky (pdf)
 • Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky (vyplnitelné pdf) doneste vyplněné spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky do kanceláře školy nejpozději 31. 3. 2022.
 • Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2022 (odkaz na stránky maturita.cermat.cz)
 • Formulář přihlášky k maturitní zkoušce 2022 (editovatelné PDF), který jste obdrželi i prostřednictvím eEduPage, vyplněný odešlete jako přílohu zprávy ŘŠ v EduPage nejpozději do neděle 21. 11. 2021 21:11 hodin
 • Profilová zkouška z předmětů DEG a MAT má pouze písemnou část. Profilová zkouška z předmětu ZSV bude mít 2 části, písemnou a ústní. Termín písemných profilových zkoušek z DEG, MAT a ZSV se dozvíte s dostatečným časovým předstihem. Profilová zkouška z DVU se bude skládat ze dvou částí: obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

 • Rok

  Společná část

  Profilová část

  2022

  2 povinné zkoušky
  1. český jazyk a literatura – didaktický test
  2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

  český jazyk a literatura (nepovinná zkouška)
  cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části didaktický test (nepovinná zkouška)
  +
  2 povinné zkoušky
  - stanovuje ředitel školy

  max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů
  cizí jazyk
  matematika

   a matematika rozšiřující

  max. 2 nepovinné zkoušky
  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

V Pardubicích 9. října 2021

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.44, 17. 11. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich