Maturita 2020

Důleřité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2020 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2020 (společná i profilová část)

  • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (pdf)
  • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2019/2020 - (formát pdf).
  • Zadání maturitní práce z předmětu výtvarná výchova pro školní rok 2019/2020 (formát pdf).
  • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
  • Odkaz na stránky Nová maturita s ilustračními testy z minulých let.
  • Vážení studenti, zajisté jste v médiích zaregistrovali chystané změny v maturitních zkouškách 2020. V první řadě jde o zrušení písemných prací ve společné části (ty se měly původně psát v dubnových termínech). Didaktické testy ve společné části by měly zůstat beze změny, hodnoceny budou centrálně CERMATEM. Co se týká profilové části maturity, čekaly by některé z vás písemné profilové zkoušky (MAT, ZSV, DEG, ANJ), resp. klasická ústní část zkoušení z profilové a státní části. Ovšem za předpokladu, že školy pro vás budou otevřeny do 1. 6. 2020. V opačném případě je MŠMT připraven plán B, kdy byste k samotným maturitám vůbec nešli, jedinou podmínkou zisku maturitního vysvědčení by bylo úspěšné uzavření prvního pololetí čtvrtého ročníku (všichni aktuální maturanti :)). Jediné, co je jisté, že již neplatí tzv. jednotné oficiální zkušební schéma (JZS) vydané CERMATem. Obdobně posouváme na pozdější termín i odevzdání seznamů literatury (původně do 31. 3. 2020).

 

Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

  1. Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou (nepovinnou) zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete na stránkách CERMATu

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka uznanou certifikovanou zkouškou

  1. V souladu s § 81 odst. 6 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů existuje možnost nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu s uvedenou vyhláškou do 31. března 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že toto nahrazení umožňuje aktuální novela školského zákona pouze na školách, kde jsou stanoveny 3 zkoušky profilové části MZk, je možné u nás toto nahrazení realizovat pouze v rámci jedné nepovinné zkoušky profilové části MZk. Případní zájemci nechť se hlásí individuálně v kanceláři školy. Bližší informace včetně seznamu certifikovaných zkoušek naleznete zde.

 

V Pardubicích 28. března 2020

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.44, 31. 3. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich