Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Maturita 2021

Důležité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2021 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2021 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (formát pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2020/2021 - (formát pdf) - termín odevzdání 30. dubna 2021.
 • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce (pdf)
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Odkaz na stránky Maturitní zkouška ilustračními testy z minulých let.
 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky (pdf)
 • Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky (vyplnitelné pdf) doneste vyplněné spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky do kanceláře školy nejpozději 25. 5. 2021.
 • Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 (odkaz na stránky maturita.cermat.cz)
 • Zadání maturitní práce z předmětu výtvarná výchova pro školní rok 2020/2021 (formát pdf).
 • Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.
 • Didaktické testy společné části MZ se budou psát v pondělí 24. 5. (DT matematika, anglický jazyk), v úterý 25. 5. (český jazyk a literatura) a ve středu 26. 5. 2021 (matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský či španělský jazyk).
 • Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující pro jarní zkušební období roku 2021 - řádný termín (PDF)
 • V jarním zkušebním období se stávají profilové zkoušky společné části (českého jazyka a literatury; cizího jazyka) zkouškami nepovinnými. Žák je může, ale nemusí absolvovat. Žádost o absolvování nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (ve formátu PDF) odevzdejte vyplněnou a podepsanou do schránky školy v prostoru recepce nejdéle do 30. 4. 2021. Zkontrolujte vyplnění souvisejícího formuláře volby absolvování nepovinných zkoušek v EduPage (kontrolní informace pro nás).
 • V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce.
 • Profilová zkouška z předmětů DEG a MAT má pouze písemnou část, konkrétní termín se dozvíte ode mě přes EduPage nebo webové stránky školy. Profilová zkouška z předmětu ZSV bude mít 2 části, písemnou a ústní. Termín písemné profilové práce ze ZSV se opět dozvíte ode mě přes EduPage a webové stránky školy. Profilová zkouška z DVU se bude skládat ze dvou částí: obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.
 • K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • Ústní části profilové maturitní zkoušky budou probíhat ve dnech 1. - 4. 6. 2021 pro třídy G4.B, G4.C; resp. 7. - 10. 6. 2021 pro třídu G4.A

 • Rok

  Společná část

  Profilová část

  2021

  2 povinné zkoušky
  1. český jazyk a literatura – didaktický test
  2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

  český jazyk a literatura (nepovinná zkouška)
  cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části didaktický test (nepovinná zkouška)
  +
  2 povinné zkoušky
  - stanovuje ředitel školy

  max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů
  cizí jazyk
  matematika

   a matematika rozšiřující

  max. 2 nepovinné zkoušky
  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

V Pardubicích 16. března 2021

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.08, 18. 6. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich