Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Maturita 2022

Důležité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2022 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2022 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021/2022 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (formát pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022 - (formát pdf) - termín odevzdání 31. března 2022.
 • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce (pdf)
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Odkaz na stránky Maturitní zkouška ilustračními testy z minulých let.
 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky (pdf)
 • Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky (vyplnitelné pdf) doneste vyplněné spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky do kanceláře školy nejpozději 31. 3. 2022.
 • Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2022 (odkaz na stránky maturita.cermat.cz)
 • Zadání maturitní práce z předmětu výtvarná výchova pro školní rok 2021/2022 (formát pdf).
 • Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn (150 minut).
 • Profilová zkouška z předmětů DEG a MAT má pouze písemnou část. Profilová zkouška z předmětu ZSV bude mít 2 části, písemnou a ústní. Termín písemných profilových zkoušek z DEG, MAT a ZSV se dozvíte s dostatečným časovým předstihem. Profilová zkouška z DVU se bude skládat ze dvou částí: obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.
 • Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující pro jarní zkušební období roku 2022 (pdf)
 • Kritéria hodnocení zkoušek spoečné části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 (pdf)
 • Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 (pdf)

 • Rok

  Společná část

  Profilová část

  2022

  2 povinné zkoušky
  1. český jazyk a literatura – didaktický test
  2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

  český jazyk a literatura (nepovinná zkouška)
  cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části didaktický test (nepovinná zkouška)
  +
  2 povinné zkoušky
  - stanovuje ředitel školy

  max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů
  cizí jazyk
  matematika

   a matematika rozšiřující

  max. 2 nepovinné zkoušky
  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

V Pardubicích 5. dubna 2022

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.56, 20. 9. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich