Maturita 2020

Důleřité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2020 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2020 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2019/2020 - (formát pdf).
 • Zadání maturitní práce z předmětu výtvarná výchova pro školní rok 2019/2020 (formát pdf).
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Odkaz na stránky Nová maturita s ilustračními testy z minulých let.
 • Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové, přijetím zákona č. 135/2020 Sb. doznala následujících změn v části společné:
  1. Ve společné části se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce. Zůstávají tak didaktické testy (ČJL, cizí jazyk nebo matematika) a ústní zkoušky před maturitní komisí (ČJL, cizí jazyk).
  2. V profilové části se nic nemění. Profilová zkouška z předmětů DEG a MAT má pouze písemnou část, konkrétní termín se dozvíte ode mě přes EduPage nebo webové stránky školy. Profilová zkouška z předmětů ANJ a ZSV bude mít 2 části, písemnou a ústní. Termíny písemných profilových prácí z ANJ a ZSV se opět dozvíte ode mě přes EduPage a webové stránky školy. Profilová zkouška z DVU se bude skládat ze dvou částí: obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.
 • Didaktické testy společné části MZ se budou psát v pondělí 1. 6. (DT matematika, francouzský či anglický jazyk), v úterý 2. 6. (český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) a ve středu 3. 6. (Matematika+).
 • Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 (PDF)
 • Termíny písemných profilových maturitních písemek: ANJ 4. 6., DEG 2. 6., MAT 4. 6. a ZSV 3. 6. 2020, přehled ve formátu PDF
 • Termíny ústních zkoušek před maturitní komisí: třídy G4.A,B (5., 9., 10., 11. a 12. 6.), třída G4.C (15., 16., 17. a 18. 6.).
 • Individuální PŘEDBĚŽNÉ maturitní rozvrhy v EduPage - vše bude záviset na termínech konání přijímacích zkoušek na VŠ.
 • Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury.

 

Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

 1. Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou (nepovinnou) zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete na stránkách CERMATu
 2. Letošní výběrová zkouška Matematika+ 2020 proběhne 3. 6. 2020 na spádové škole - Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083. Detailní informace byste měli obdržet na výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka uznanou certifikovanou zkouškou

 1. V souladu s § 81 odst. 6 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů existuje možnost nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu s uvedenou vyhláškou do 31. března 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že toto nahrazení umožňuje aktuální novela školského zákona pouze na školách, kde jsou stanoveny 3 zkoušky profilové části MZk, je možné u nás toto nahrazení realizovat pouze v rámci jedné nepovinné zkoušky profilové části MZk. Případní zájemci nechť se hlásí individuálně v kanceláři školy. Bližší informace včetně seznamu certifikovaných zkoušek naleznete zde.

 

V Pardubicích 13. května 2020

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.62, 4. 8. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich