Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Maturita 2023

Důležité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2023 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2023 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2022/2023 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (formát pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2022/2023 - (formát pdf) - termín odevzdání 31. března 2023.
 • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce (pdf)
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Odkaz na stránky Maturitní zkouška ilustračními testy z minulých let.
 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky (pdf)
 • Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky (vyplnitelné pdf) doneste vyplněné spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky do kanceláře školy nejpozději 31. 3. 2023.
 • Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2022/2023 (odkaz na stránky maturita.cermat.cz)
 • Formulář přihlášky k maturitní zkoušce 2023 (editovatelné PDF), který jste obdrželi i prostřednictvím eEduPage, vyplněný odešlete jako přílohu zprávy ŘŠ v EduPage nejpozději do neděle 27. 11. 2022 20:00 hodin
 • Zadání maturitní práce z předmětu výtvarná výchova pro školní rok 2022/2023 (formát pdf).
 • Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující pro jarní zkušební období roku 2023 - řádný termín (PDF)
 • Profilová zkouška z předmětů DEG a MAT má pouze písemnou část. Profilová zkouška z předmětu ZSV bude mít 2 části, písemnou a ústní. Termín písemných profilových zkoušek z DEG, MAT a ZSV se dozvíte s dostatečným časovým předstihem. Profilová část z hudební výchovy se bude skládat ze dvou částí: praktické zkoušky a ústní zkoušky před maturitní komisí. Profilová zkouška z výtvarné výchovy se bude skládat ze dvou částí: obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

 • Rok

  Společná část

  Profilová část

  2023

  2 povinné zkoušky
  1. český jazyk a literatura – didaktický test
  2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

  český jazyk a literatura (nepovinná zkouška)
  cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části didaktický test (nepovinná zkouška)
  +
  2 povinné zkoušky
  - stanovuje ředitel školy

  max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů
  cizí jazyk
  matematika

   a matematika rozšiřující

  max. 2 nepovinné zkoušky
  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

V Pardubicích 23. září 2022

Mgr. Petr Harbich
ředitel školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.87, 29. 1. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich