Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Informace pro uchazeče


Obecné informace o studiu

 • Na základě platného znění zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) všichni uchazeči o vzdělávání vykonají přijímací zkoušky. Do 1. ročníku školního roku 2022/2023 bude přijato nejvýše 90 uchazečů.
 • Informační letáček pro přijímací řízení 2022/2023 (ve formátu pdf).
 • Krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2022/2023 (ve formátu MP4).
 • Detaily přijímacího řízení naleznete v sekci „Obecné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023
 • Přípravný kurz 2022 - elektronické přihlašování startuje v úterý 30. 11. 2021 ve 20:00 hodin.
 • Přijímací zkoušky nanečisto 2022 - elektronické přihlašování startuje v neděli 5. 12. 2021 ve 20:00 hodin. Realizace přijímacích zkoušek nanečisto bude podmíněn epidemickými podmínkami, rozhodnutím Krajské hygienické stanice a samozřejmě personálními podmínkami v naší škole. Informace o případném (ne)konání PZ nanečisto s předstihem vyvěsíme na těchto stránkách a e-mailem zašleme přihlášeným uchazečům.
 • Testy přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky z předešlých let (matematika, resp. český jazyk) je možné stáhnout na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
 • Učební plán gymnázia (hodinové dotace výuky na gymnáziu)

Poslání a nabídka školy

 • Hlavním cílem gymnázia je poskytnout studentům všeobecné vzdělání a připravit je kvalitně ke studiu na vysokých školách v ČR i zahraničí.
 • Od 1. září 2021 otevře naše škola tři třídy gymnázia ve čtyřletém vzdělávacím programu. Může být přijato nejvýše 90 žáků.
 • Snažíme se vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.
 • Nabízíme vstřícné prostředí postavené na  pozitivní atmosféře vycházející ze vzájemné úcty, důvěry a respektu k individualitě studenta.

Profil školy

 • Žáci si sami dle Školního vzdělávacího programu vybírají od 3. roč. ze široké nabídky semináře a volitelné předměty. Tím si určují směr svého studijního zájmu s ohledem na maturitní zkoušku a studium na VŠ.
 • V případě přijetí ke studiu si budou úspěšní uchazeči vybírat k anglickému jazyku další jazyk z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Na základě rozřazovacího testu v červnu 2020 budou zařazeni do přibližně stejně pokročilých skupin..
 • Novinky školy: moderní školní jídelna po generální rekonstrukci v roce 2017 (investiční náklady více jak 18 mil. Kč), v rámci projektu z OP ŽP se v roce 2015 uskutečnila kompletní výměna oken a zateplení celého objektu. Výrazným způsobem se tak zvýšil celkový komfort poskytovaný studentům. V létě 2015 byla vytvořena recepce u hlavního vchodu a zcela nově bylo realizováno zabezpečení objektu, které splňuje všechny nároky na zajištění bezpečnosti žáků. K dispozici pro studenty a vzdělávání je aula gymnázia; studenti využívají celkem 3 vnitřní respiria (místnost pro odpočinek, studium, rozhovory apod.); z daru Elektrárny Opatovice a.s. byl pro studenty postaven v roce 2014 nový altán (4., letní respirium) v prostoru školního dvora; v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ proběhla kompletní rekonstrukce a modernizace laboratoří chemie, fyziky a biologie. Kompletní rekonstrukcí prošly v roce 2014 také šatny a sociální zařízení u tělocvičen.V roce 2016 jsme vybudovali fitnesszónu v tělocvičně a realizovali řadu opatření k úspoře energií. O prázdninách 2018 jsme realizovali výstavbu dvou moderních interaktivních učeben matematiky a na rok 2019 se připravuje generální rekonstrukce školního hřiště.
 • Úspěšnost absolventů gymnázia při přijímacích zkouškách na vysoké školy se pohybuje nad 98 %. Naši absolventi studují obory od architektury, ekonomie, mezinárodních vztahů, práv až po medicínu či chemii na prestižních univerzitách v ČR i v zahraničí.
 • Škola organizuje rozmanité exkurze, tematické výlety, workshopy a další aktivity, které jsou nedílnou součástí výuky. Tradiční a populární akcí je „Den osobností“. Jsme zapojeni v řadě projektů, trvale spolupracujeme s Univerzitou Pardubice a jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové. Patříme mezi pilotní školy Ústavu pro studium totalitních režimů. Mezi našimi partnery je řada dalších významných institucí. Žáci se účastní řady kulturních a sportovních programů. Aktivity nad rámec běžné výuky jsou podstatnou součástí celkového profilu školy.
 • Pravidelně organizujeme zahraniční zájezdy (Paříž, Londýn, a další), výměnné studentské pobyty (družební Gymnázium v Selbu – SRN a střední škole v Kaoh-siung – Taiwan) a spolupracujeme s agenturami AFS a YFU. Naši studenti studují v zahraničí - Hirošima (Japonsko), Freiburg (SRN), Minnesota (USA). V rámci evropských projektů realizujeme jazykové a poznávací pobyty pro žáky v zahraničí.
 • Gymnázium je jako jedna ze čtyř škol v Pardubicích členem Hokejové akademie HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a partnerem BK JIP Pardubice.
 • Ve škole funguje studentský filmový klub „Jeden svět na školách“, který nabízí projekce dokumentárních filmů a besedy se zajímavými hosty.
 • Nezapomínáme ani na potřebné doma i v zahraniční. Studenti i pedagogové jsou zapojeni v projektu „Adopce na dálku“ v africké Keni a dlouhodobě podporují Dětské centrum Veská. Pravidelně spolupracujeme s občanským sdružením „Život dětem“ při organizaci srdíčkových dnů.

Dopravní spojeni

 • Dopravní spojení do školy je linkami MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 21 (zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše, z centra města cca 10 minut, z nádraží ČD 5 minut).
 • Mapa města s vyznačením naší školy pro Vaši snažší orientaci.

Stravování, občerstvení

 • Stravování budoucích žáků poskytuje školní jídelna gymnázia. Strávníci si vybírají ze dvou připravovaných jídel.
 • Občerstvení studentů gymnázia zajišťuje každý pracovní den kantýna propojená s respiriem v budově školy. Otevírací doba je od 7:45 do 11:30 hodin. V budově gymnázia je navíc i nápojový a potravinový automat.

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.44, 17. 11. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich