Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Školní jídelna

 

Informace pro cizí strávníky: od září 2018 školní jídelna gymnázia nepřijímá žádné strávníky. Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Důležité informace týkající se školní jídelny gymnázia ve školním roce 2019/2020

S účinností od 1. září 2019 byl vydán nový „Vnitřní řád školní jídelny pro žáky a zaměstnance“. Cena stravování pro žáky zůstává na 33,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě tedy 660 Kč. Splatnost je do 20. dne předchozího měsíce.

Způsob úhrady stravného je formou bezhotovostní platby. Každý strávník (rodiče žáka) si zařídí ze svého účtu u jakékoliv banky t r v a l ý p ř í k a z s těmito údaji:

  1. ve prospěch účtu: 43-7275850217/0100
  2. variabilní symbol: přidělené evidenční číslo od vedoucí školní jídelny
  3. konstantní symbol: 0558
  4. splatnost: ke 20. dni předchozího měsíce tj. 20. 8. 2019 na září 2019
  5. částka – měsíční záloha 660,- Kč (33,-Kč x 20 dní). Lze uhradit i jednorázově zálohu předem na více měsíců – např. čtvrtletní záloha ve výši Kč 1 980 Kč; roční záloha ve výši Kč 6 600,00 )
  6. Jelikož se stravné v dalších měsících vyúčtovává vždy na konci měsíce, je nutné, aby strávník měl finančně krytý účet. V opačném případě mu bude zablokována možnost výdeje oběda. POKUD STRAVNÉ NEBUDE VČAS UHRAZENO, NENÍ JÍDELNA POVINNA OBĚD VYDAT.
  7. Telefonní číslo do školní jídelny 702 290 946, vedoucí ŠJ Radka Vinklerová (radka.vinklerova@gymozart.cz)

Vnitřní řád školní jídelny s detailními informacemi a pokyny pro všechny strávníky

Věnujte prosím pozornost aktuálnímu Vnitřnímu řádu školní jídelny, který je platný od 1. 9. 2019. Děkujeme.


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.59, 23. 10. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich