Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Školní jídelna

 

Informace pro cizí strávníky: od září 2018 školní jídelna gymnázia nepřijímá žádné strávníky. Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Důležité informace týkající se školní jídelny gymnázia ve školním roce 2021/2022

S účinností od 1. ledna 2022 platí nový „Vnitřní řád školní jídelny“. Cena stravování pro žáky činí na 40,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě 800 Kč. Splatnost je do 20. dne předchozího měsíce.

Způsob úhrady stravného je formou bezhotovostní platby. Každý strávník (rodiče žáka) si zařídí ze svého účtu u jakékoliv banky t r v a l ý p ř í k a z s těmito údaji:

  1. ve prospěch účtu: 43-7275850217/0100
  2. variabilní symbol: přidělené evidenční číslo od vedoucí školní jídelny
  3. konstantní symbol: 0558
  4. splatnost: ke 20. dni předchozího měsíce tj. 20. 12. 2021 na leden 2022
  5. částka – měsíční záloha 800,- Kč (40 Kč x 20 dní). Lze uhradit i jednorázově zálohu předem na více měsíců – např. čtvrtletní záloha ve výši Kč 2 400 Kč; roční záloha ve výši Kč 8 000 Kč)
  6. Jelikož se stravné v dalších měsících vyúčtovává vždy na konci měsíce, je nutné, aby strávník měl finančně krytý účet. V opačném případě mu bude zablokována možnost výdeje oběda. POKUD STRAVNÉ NEBUDE VČAS UHRAZENO, NENÍ JÍDELNA POVINNA OBĚD VYDAT.
  7. Telefonní číslo do školní jídelny 702 290 946, vedoucí ŠJ Markéta Smutková (marketa.smutkova@gymozart.cz)
  8. Všem strávníkům bude na konci měsíce června 2022 provedeno vyúčtování záloh a plateb stravného za školní rok 2021/2022. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.

Vnitřní řád školní jídelny s detailními informacemi a pokyny pro všechny strávníky

Vnitřní řád školní jídelny, který je platný do 31. 12. 2021.

Věnujte prosím pozornost novému Vnitřnímu řádu školní jídelny, který je platný od 2. 1. 2022. Děkujeme.


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.19, 27. 5. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich