Školní jídelna

 

Informace pro cizí strávníky: od září 2018 školní jídelna gymnázia nepřijímá žádné strávníky. Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Důležité informace týkající se školní jídelny gymnázia ve školním roce 2019/2020

S ohledem na uzavření školy, resp. školní jídelny od 11. 3. 2020, zrušte trvalé příkazy na platby stravného minimálně na měsíc květen, pokud jste tak již neučinili, ať zbytečně neplýtváte finančními prostředky. Všem strávníkům bude každopádně na konci měsíce června provedeno vyúčtování záloh a plateb stravného za školní rok 2019/2020. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého stravné hradíte.

S účinností od 1. ledna 2020 platí nový „Vnitřní řád školní jídelny“. Cena stravování se zyvšuje o 3 Kč, pro žáky tedy cena činí na 36,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě 720 Kč. Splatnost je do 20. dne předchozího měsíce.

Způsob úhrady stravného je formou bezhotovostní platby. Každý strávník (rodiče žáka) si zařídí ze svého účtu u jakékoliv banky t r v a l ý p ř í k a z s těmito údaji:

  1. ve prospěch účtu: 43-7275850217/0100
  2. variabilní symbol: přidělené evidenční číslo od vedoucí školní jídelny
  3. konstantní symbol: 0558
  4. splatnost: ke 20. dni předchozího měsíce tj. 20. 12. 2019 na leden 2020
  5. částka – měsíční záloha 720,- Kč (36 Kč x 20 dní). Lze uhradit i jednorázově zálohu předem na více měsíců – např. čtvrtletní záloha ve výši Kč 2 160 Kč; roční záloha ve výši Kč 7 200 Kč)
  6. Jelikož se stravné v dalších měsících vyúčtovává vždy na konci měsíce, je nutné, aby strávník měl finančně krytý účet. V opačném případě mu bude zablokována možnost výdeje oběda. POKUD STRAVNÉ NEBUDE VČAS UHRAZENO, NENÍ JÍDELNA POVINNA OBĚD VYDAT.
  7. Telefonní číslo do školní jídelny 702 290 946, vedoucí ŠJ Radka Vinklerová (radka.vinklerova@gymozart.cz)

Vnitřní řád školní jídelny s detailními informacemi a pokyny pro všechny strávníky

Věnujte prosím pozornost aktuálnímu Vnitřnímu řádu školní jídelny, který je platný od 1. 1. 2020. Děkujeme.


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.81, 23. 9. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich