Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Školní jídelna

 

Důležité informace týkající se školní jídelny gymnázia ve školním roce 2022/2023

S účinností od 1. září 2022 platí nový „Vnitřní řád školní jídelny“. S účinností od 1. 2. 2023 platí Dodatek č.1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny (navyšuje se cena oběda pro dospělé strávníky). Cena stravování pro žáky činí na 45,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě 900 Kč. Splatnost je do 20. dne předchozího měsíce.

Způsob úhrady stravného je formou bezhotovostní platby. Každý strávník (rodiče žáka) si zařídí ze svého účtu u jakékoliv banky t r v a l ý p ř í k a z s těmito údaji:

  1. ve prospěch účtu: 43-7275850217/0100
  2. variabilní symbol: přidělené evidenční číslo od vedoucí školní jídelny
  3. konstantní symbol: 0558
  4. splatnost: ke 20. dni předchozího měsíce tj. 20. 8. 2022 na září 2022
  5. částka – měsíční záloha 900,- Kč (45 Kč x 20 dní). Lze uhradit i jednorázově zálohu předem na více měsíců – např. čtvrtletní záloha ve výši Kč 2 700 Kč; roční záloha ve výši Kč 9 000 Kč)
  6. Jelikož se stravné v dalších měsících vyúčtovává vždy na konci měsíce, je nutné, aby strávník měl finančně krytý účet. V opačném případě mu bude zablokována možnost výdeje oběda. POKUD STRAVNÉ NEBUDE VČAS UHRAZENO, NENÍ JÍDELNA POVINNA OBĚD VYDAT.
  7. Telefonní číslo do školní jídelny 702 290 946, vedoucí ŠJ Markéta Smutková (marketa.smutkova@gymozart.cz)
  8. Všem strávníkům bude na konci měsíce června 2022 provedeno vyúčtování záloh a plateb stravného za školní rok 2021/2022. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého bylo stravné hrazeno.


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.12, 25. 5. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich