Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Dlouhodobé projekty školy

 

Implementace I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Škola Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Mgr. Petr Harbich


EU peníze

Projekt „Moderní škola 2012“

Škola byla zapojena v projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze SŠ". Od 1.9. 2012 do 31.8. 2014 realizovala projekt "Moderní škola 2012", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0782. V jeho rámci získala škola prostředky ve výši 989.172,- Kč. V rámci projektu byly realizovány klíčové aktivity zaměřené na podporu výuky matematiky, anglického jazyka a ICT, dále vzniklo celkem 304 digitálních učebních materiálů do většiny vyučovaných předmětů, proběhly vzdělávací semináře pro učitele cizích jazyků. Podstatná část finančních prostředků byla hned v úvodu projektu věnována na modernizaci ICT vybavení školy. Vzniklé DUMy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


Comenius Regio  

Partnerství Comenius Regio

Naše škola byla zapojena do dvouletého Projektu Partnerství Comenius Regio. Tento projekt podporuje bilaterální spolupráci na úrovni regionů, jehož cílem je porovnání a zlepšení vzdělávacích systémů obou zemí. Kromě Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 se v projektu angažuje Pardubický kraj, Střední zemědělská škola v Chrudimi a Národní institut pro další vzdělávání, s pobočkou v Pardubicích.


AFS  

Spolupráce s AFS

Od školního roku 2013/2014 naše gymnázium navázalo spolupráci s občanským sdružením AFS, jehož hlavním cílem je zprostředkovat co největšímu počtu mladých lidí zkušenost se životem a studiem v zahraničí. Stali jsme se tak hostitelskou školou již pro řadu zahraničních studentů, ve školním roce 2016/2017 bude na našem gymnáziu studovat Thajec Intouch Sringri. Studenti se seznamují s naším systémem vzdělávání, studentským životem a učí se základům češtiny. Hlavním prostředkem dorozumívání je ale pochopitelně angličtina, kterou tak naši studenti mohou díky hostům používat v každodenních přirozených situacích. Současně škola umožnuje zprstředkovat prostřednictvím AFS na podobný zahraniční jazykový pobyt v zahraničí i pro naše studenty.
Mgr. Vendula Lensmith


Filmový klub  

Studentský filmový klub JSNŠ – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

V rámci projektu jsou na školách realizovány filmové kluby „Jednoho světa na školách“. Idea je založena na angažovanosti samotných studentů, kteří se stávají garantem fungování školního klubu. Studenti sami organizují promítání dokumentárních filmů, besedy s odborníky na dané téma a další doprovodné akce. Dokumenty jsou zapůjčovány z centrálního archivu spol. Jeden svět a tato společnost také poskytuje potřebné kontakty a rady. V červnu 2005 byl založen tento filmový klub i na našem gymnáziu. Projekce se konají přibližně jednou za šest týdnů v odpoledních hodinách.


Selb  

Partnerské gymnázium v Selbu

Již 14 let máme navázané aktivní partnerství s gymnáziem v Německém Selbu. Jednou za dva roky v září realizujeme týdenní pobyt vybraných studentů v Německu (ubytování v rodinách, bohatý nejen vzdělávací program). A naopak v druhém roce vždy přijíždí skupina německých studentů na týdenní pobyt v Pardubicích.


AFS  

Den osobností

Cílem tohoto projektu, organizovaného vždy v polovině května, je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Každý student absolvuje v každém ze dvou připravených bloků jednu přednášku. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky.
Za dosavadních 9 ročníků jsme přivítali více jak 80 hostů, mezi kterými byli prof. Martin Hilský, Ludvík Vaculík nebo novinář Jakub Železný. Dle opakovaných reakcí studentů je patrné, že se nabídnutý program setkává s velkým zájmem. Věříme, že i díky tomuto projektu se nám daří rozšiřovat jejich znalosti a vědomosti a motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu.


Jeden svět  

Projekt Jeden svět na školách

Projekt „Jeden svět na školách“ využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně. Dokumentární filmy a další audiovisuální prostředky, společně s rozšiřujícími didaktickými materiály, pomáhají pedagogům efektivním způsobem doplnit výuku o atraktivní prostředek usnadňující práci s celou řadou aktuálních témat.Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.44, 17. 11. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich