Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013674 (Šablony pro SŠ II)

OP VVV Šablony II

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007661 (Šablony pro SŠ I)

OP VVV Šablony I


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.92, 7. 12. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich