Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

OP VVV I-KAP II

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013674 (Šablony pro SŠ II)

OP VVV Šablony II

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007661 (Šablony pro SŠ I)

OP VVV Šablony I


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.30, 18. 9. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich