Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

OP VVV I-KAP II

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013674 (Šablony pro SŠ II)

OP VVV Šablony II

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007661 (Šablony pro SŠ I)

OP VVV Šablony I


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.05, 1. 7. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich