Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 
PZk 2021

Přihlášky ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za odevzdané přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022. Všem zákonným zástupcům jsme odeslali e-mail potvrzení úspěšného přijetí přihlášky. Připomínáme termín odevzdání kopií diplomů a potvrzení o mimoškolních aktivitách (od školy nebo zájmové organizace), ty můžete nosit do pátku 26. 3. 2021, ale opět v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, kterou odevzdáte do poštovní schránky školy u recepce (hlavní vchod do budovy gymnázia), případně využijte klasickou poštu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na krizové opatření č. 200 (informace ve formátu PDF) rozhodla vláda ČR o úpravě provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021, v případě naší školy zůstávají všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je navíc umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 19. 3. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Recetox

Přednáška a WS on line z RECETOXU

Ve středu 24. února 2021 jsme měli možnost zúčastnit se online přednášky, která uvedla cyklus 6-ti lekcí na téma Zdravotní a ekologické aspekty chemických látek a znečištění aerosoly kolem nás. Konala se v rámci aktivit Klubu A21 naší školy. Sympatická přednášející RNDr. Kateřina Nováková PhD. z Masarykovy univerzity v Brně nám představila nejvýznamnější české pracoviště v tomto perspektivním oboru na pomezí medicíny, biologie a chemie - RECETOX a jeho výzkumné programy i možnost práce a studia na tomto pracovišti. Zjistili jsme například, čím se zabývá ekotoxikologie, objasnili jsme si pojem mikrobiom a co může ovlivnit jeho složení. Nejednalo se však pouze o obyčejnou přednášku. Díky poutavým otázkám jsme se mohli svými názory aktivně zapojit do dané problematiky a načerpat nové vědomosti. Dle mého názoru si každý z 50ti studentů odnesl mnoho zajímavých poznatků, které jistě v budoucnu využije, nejen při studiu chemie.

Lucie Stehlíková, G3.A


ŠPJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 25. 2. 2021 proběhlo on-line školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Celkem se soutěže zúčastnili 4 žáci ze třetích a čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Vítězem školního kola se stala Adéla Kratochvílová (4.C), ale bohužel krajské i celostátní kolo je letos zrušené. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk i přes nelehkou pandemickou situaci.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


NEJ olympiáda

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

V úterý 24. 2. se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v německém jazyce. Olympiáda proběhla poprvé distančně a zúčastnilo se jí 12 žáků z druhého a třetího ročníku. Na prvním místě se umístil David Švadlenka z G2.B, na druhém místě skončila Pavlína Švestková z G2.C a třetí místo získala Anna Petrová z G3.C. Bohužel byla všechna další kola oficiálně zrušena, takže soutěž byla pro všechny letos jen soutěží útěchy. Přesto všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a nejlepším blahopřejeme.

Mgr. Michaela Plhová, Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je navíc umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 28. 2. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2021

Klíč řešení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
zveřejňujeme slíbené klíče řešení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 (matematika klíč řešení, český jazyk klíč řešení, detailnější informace naleznete v sekci Uchazeč.
Je nám líto, že letošní příprava k přijímacímu řízení bude o prezenční přijímačky nanečisto chudší, ale věříme, že svědomitou přípravou dosáhnete kýžených úspěchů v přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školyPZk 2021

Zrušení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 prezenční formou

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
s konečnou platností ruším konání přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 prezenční formou. Epidemická situace nám v bohužel žádném případě neumožnila konání přijímacích zkoušek nanečisto v prezenční formě tak, aby abychom dokázali uchazečům v maximální možné míře přiblížit atmosféru "ostrých" testů jednotných přijímacích zkoušek. Po dohodě s našimi pedagogy jsme připravili zadání jednoho testu JPZ z minulých let (matematika zadání, matematika záznamový arch, český jazyk zadání, český jazyk záznamový arch), vyzkoušejte je prosím svědomitě pouze s psacími a rýsovacími pomůckami jako "domácí úkol" - na dálku z vašich domovů: 70 minut čistého času na test z matematiky, přestávka cca 30 minut, 60 minut na test z českého jazyka. Ve středu 10. 2. bychom na webových stránkách školy zveřejnili i klíč správných řešení. Naši lektoři přípravného kurzu budou procházet s účastníky kurzu postupy správných řešení na přípravném kurzu č. 3 dne 10. 2. 2021.
Je nám líto, že letošní příprava k přijímacímu řízení bude o prezenční přijímačky nanečisto chudší, ale věříme, že svědomitou přípravou dosáhnete kýžených úspěchů v přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


DEJ olymp

Kristýna Macháčková z G4.A vítězkou okresního kola Dějepisné olympiády!

I přes probíhající distanční výuku se letos uskutečnilo školní (26. 11. 2020) i okresní kolo (15. 1. 2021) Dějepisné olympiády. Pouze se přesunulo do on-line prostředí. Mezi 11 účastníky z pardubického okresu jsme měli dokonce pět želízek v ohni – zkušené matadory ze 4. ročníku Petra Kubanta a Kristýnu Macháčkovou (oba G4.A), Tomáše Kachlíka z G2.A, který se s úspěchem účastnil již vloni, a nadějné nováčky z prvního ročníku Davida Vávru (G1.C) a Markétu Poláčkovou (G1.B). Úspěšnou účast našich žáků korunovala svým výkonem Kristýna Macháčková, která v silné konkurenci zvítězila a postoupila tak do krajského kola. Mezi nejlepší se probojoval i Petr Kubant, který skončil na krásném 4. místě. Všem pěti gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a Týně přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant Dějepisné olympiády


ZEM olympiáda

Školní kolo Zeměpisné olympiády letos poprvé online

Od pondělí 25. ledna 2021 zná naše gymnázium odpověď na otázku, kdo nás bude reprezentovat v letošním okresním kole Zeměpisné olympiády. Cesta k postupu nebyla vůbec snadná. Soutěžící si museli poradit se dvěma třicetiminutovými on-line testy zadávanými prostřednictvím našeho školního informačního systému aSc EDUPage. Kromě atlasu a studijních materiálů bylo povoleno i vyhledávání na internetu. S touto dosud neobvyklou formou si nejlépe poradil Michal Hybeš z G2.B, který v součtu obou testů dosáhl úctyhodné úspěšnosti ve výši 96,3 %. Jen kousek za Michalem skončil druhý postupující David Tichý ze třídy G2.C s úspěšností 93,5 %. Pozici náhradníka si svým krásným 3. místem zasloužil zkušený Jiří Bubeníček ze třídy G3.B.
Děkujeme všem soutěžícím za vyrovnaný a napínavý souboj, postupujícím přejeme mnoho úspěchů a budeme se těšit, že nám zachováte přízeň i v dalších ročnících.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


PZk 2021

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 od 1. 2. 2021 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, na kterou odešleme potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu na naší škole. U hlavního vchodu zazvoníte na zvonek kancelář školy, případně obálku vložíte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy. Další preferovaný způsob podání přihlášky je zaslání klasickou poštou, opět připomínáme kontrolu e-mailové adresy zákonného zástupce pro zpětnou vazbu přijetí přihlášky. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději v pondělí 1. 3. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. ledna do 14. února 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021 č. 56 prodlužuje platnost usnesení č. 13 z 7. ledna 2021 týkající se omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách do 14. 2. 2021 23:59 hodin. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 12. 2. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole, on-line přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 2021 bylo ukončeno 16. 1. 2021 naplněním kapacity. Epidemická situace není bohužel příznivá, o konání přijímacích zkoušek nanečisto na našem gymnáziu ve středu 3. 2. 2021 rozhodneme nejpozději 28. 1. 2021 a neprodleně o tom budeme informovat na těchto webových stránkách a zadaných e-mailových kontaktech přihlášených uchazečů. Rádi bychom umožnili uchazečům vyzkoušet atmosféru konání testů JPZ a získat orientační představu o stupni přípravy na přijímací zkoušky, ale v první řadě je ochrana zdraví. Informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte prosím tyto webové stránky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ANJ olympiáda

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 13. 1. 2020 se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, poprvé vzhledem k epidemiologické situaci v online podobě. Na prvním místě se umístil Patrik Landsmann G3.A, na druhém místě Salome Korbelová G3.C a na třetím místě Anna Všetečková G3.A. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za účast v tomto velmi netradičním kole. První dva nás budou reprezentovat v okresním kole, které se rovněž uskuteční v online podobě na gymnáziu Dašická. Oběma přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


Přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2021 ukončeno

Vážení uchazeči o studium na naší škole, on-line přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 2021 bylo ukončeno 16. 1. 2021 naplněním kapacity. Samotné přijímací zkoušky nanečisto se na našem gymnáziu uskuteční ve středu 3. 2. 2021, pokud to pandemická situace dovolí. Kapacita přijímacích zkoušek je z důvodů našich přísných protiepidemických opatření 160 uchazečů, konkrétní harmonogram zkoušek stanovíme až podle vývoje epidemické situace a přihlášené uchazeče budeme informovat na těchto webových stránkách a zadaných e-mailových kontaktech. Cena: 50 Kč. Platba pouze v hotovosti v učebně těsně před konáním testů. Informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte prosím tyto webové stránky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 12. 1. 2021

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 2. Dnu otevřených dveří. Věříme, že se vám prezentace naší školy líbila a gratulujeme úspěšným řešitelům naší tematické únikovky. S řadou z vás se alespoň na dálku budeme setkávat na přípravném kurzu, který startuje už 20. 1. 2021. Pokud to epidemická situace dovolí, osobně se potkáme s účastníky přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 a konečně se těšíme na setkání se všemi zájemci o studium na naší škole v termínech jednotných přijímacích zkoušek 12. a 13. 4. 2021. Hodně štěstí při přijímacím řízení 2021/2022.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole, on-line přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 2021 potrvá do 28. 1. 2021. Samotné přijímací zkoušky nanečisto se na našem gymnáziu uskuteční ve středu 3. 2. 2021, pokud to pandemická situace dovolí. Kapacita přijímacích zkoušek je z důvodů našich přísných protiepidemických opatření 160 uchazečů, konkrétní harmonogram zkoušek stanovíme až podle vývoje epidemické situace a přihlášené uchazeče budeme informovat na těchto webových stránkách a zadaných e-mailových kontaktech. Cena: 50 Kč. Platba pouze v hotovosti v učebně těsně před konáním testů. Informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte prosím tyto webové stránky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přípravný kurz 2021 startuje 20. 1. 2021 v 15:00 hodin distančně

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči - návštěvníci přípravného kurzu 2021, vzhledem k mimořádné epidemické situaci jsme nuceni zahájit a vést přípravný kurz distanční formou, pokud protiepidemická opatření nepovolí prezenční formu výuky. Během příštího týdne všem uchazečům, kteří zaplatili kurzovné, zašleme přihlašovací údaje do školního e-learningového systému Google Workspace. Výuka samotná potom bude probíhat v online formě v prostředí Google Meet a offline formě (zadání domácích úkolů, testů apod.) v Google Classroom. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. do 22. ledna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1377 z 23. prosince 2020 a č. 13 z 7. ledna 2021 se prodlužuje omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách do 22. 1. 2021 23:59 hodin. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 22. 1. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. do 8. ledna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1377 z 23. prosince 2020 se omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Všechny ročníky tak znovu pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 8. 1. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 2021 ukončeno

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za váš velký zájem o přípravný kurz. V pátek 18. 12. 2020 bylo ukončeno elektronické přihlašování, prosíme o neprodlené uhrazení kurzovného, pokud jste tak už neučinili. Vzhledem k nepříliš dobré epidemické situaci počítáme i s distanční formou vedení přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Během první poloviny měsíce ledna 2021 zašleme všem účastníkům přípravného kurzu detailní informace týkající se organizace přípravného kurzu. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PF 2021

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Kolegové, žáci, rodiče a příznivci naší školy, děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce a úspěšné vykročení do nového roku 2021. Přejme si, aby byl méně dramatický a neuspořádaný než ten právě končící. Pokračujme společně ve zdolávání dalších výzev, které nás čekají.

vedení školy


Volné dny

Volné dny 21. a 22. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 mj. osobní přítomnost žáků ve středních školách. MŠMT zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Pro naše žáky to tedy znamená zasloužené prodloužení vánočních prázdnin o tyto dva dny.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Omezení provozu školy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. prosince 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, usnesení vlády ČR č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 prodlužuje účinnost usnesení vlády č. 1263 z 30. listopadu 2020 do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), se omezuje tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků a žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. V týdnu od 14. 12. 2020 pokračuje prezenční výuka čtvrtých ročníků a dále začíná prezenční výuka tříd G2.C, G3.A, G3.B, G3.C s drobně upraveným rozvrhem a platnými pravidly 1 a 2. Sledujte prosím pozorně změny ve výuce ve školním informačním systému EduPage. Třídy G1.A, G1.B, G1.C, G2.A a G2.B v tomto týdnu pokračují v distanční výuce. Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům na distanční výuce stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do konce kalendářního roku 2020. Na 21. a 22. 12. 2020 plánujeme distanční výuku všech tříd (včetně maturitních ročníků), pokud do té doby nebudou MŠMT vyhlášeny na tyto dva dny prázdniny.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Omezení provozu školy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1263 z 30. listopadu 2020 se omezuje s účinností od 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků a žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. V týdnu od 7. 12. 2020 pokračuje prezenční výuka čtvrtých ročníků a dále začíná prezenční výuka tříd G1.A, G1.B, G1.C, G2.A a G2.B s drobně upraveným rozvrhem a platnými pravidly 1 a 2. Sledujte prosím pozorně změny ve výuce ve školním informačním systému EduPage. Třídy G2.C, G3.A, G3.B a G3.C v tomto týdnu pokračují v distanční výuce. Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům na distanční výuce stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do 11. 12. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Matematický klokan 2020

Matematický klokan 2020

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole on-line formou celkem 5 žáků v kategorii Student, 21 žáků v kategorii Junior a 3 žáci v neobvyklé kategorii Kadet. Jednalo se totiž o odložené kolo z března 2020 a žáci tak mohli soutěžit i v kategoriích, do kterých patřili na jaře. Na záludné otázky z matematiky měli 75 minut a kdo si s nimi nejlépe poradil ukazuje přehledně tabulka včetně toho, jak dopadli v rámci okresu Pardubice i v Pardubickém kraji (prvních 10 míst). K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, zde můžete vyplnit elektronickou přihlášku do přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Uchazeč je zapsán do přípravného kurz po zaplacení kurzovného, pokyny k platbě obdržíte v potvrzovacím mailu po úspěšném přihlášení. Připomínáme, že přihlášení pouze na jeden předmět není možné. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Přihlašovací aplikace bude spuštěna na těchto stránkách již v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1198 a č. 1199 z 20. listopadu 2020 se omezuje s účinností ode dne 25., resp. 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků. V 1. - 3. ročnících tedy pokračujeme v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k striktním protiepidemickým opatřením dochází k reorganizaci prezenční výuky 4. ročníků (pravidla ředitele školy pro ochranu zdraví a upravený rozvrh 4. ročníků). Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům 1. - 3. ročníků stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do 11. 12. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Burzaškol.online

Výstava Burzaškol.online 20. 11. 2020 od 8:00 do 12:00 a od 18:00 do 21:00 hodin s naší účastí

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, vítejte na prezentaci naší školy na výstavě Burzaškol.online. Kromě toho pro vás máme připravený informační letáček pro přijímací řízení; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 (ve formátu MP4); prohlídku školy v tematickém promovideu (ve foprmátu MP4); krátké seznámení s některými z vyučovaných předmětů Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis (ve formátu pdf); a konečně tematickou únikovku, jejíž úspěšní řešitelé mohou vyhrát 3 roušky Gymozart.
Ať se vám na našich stránkách líbí :)

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 1. Dnu otevřených dveří. Věříme, že se vám prezentace naší školy líbila a gratulujeme úspěšným řešitelům naší tematické únikovky. Nezapomeňte být v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin na těchto stránkách a klikat na tlačítko obnovení stránky, abyste se mohli přihlásit do přípravného kurzu 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin na webových stránkách školy

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, vítejte na 1. Dnu otevřených dveří - ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin jsme tu pro vás na videokonferenci Google Meet (nutný libovolný Google účet). Dále pro vás máme připravený informační letáček pro přijímací řízení; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 (ve formátu MP4); prohlídku školy v tematickém promovideu (ve foprmátu MP4); krátké seznámení s některými z vyučovaných předmětů Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis (ve formátu pdf); a konečně tematickou únikovku, jejíž úspěšní řešitelé mohou vyhrát 3 roušky Gymozart.
Ať se vám na našich stránkách líbí :)

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Přihlašovací aplikace bude spuštěna na těchto stránkách již v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


The Mozart Times

Nové číslo studentského časopisu The Mozart Times

Navzdory této nelehké době se nám opět podařilo dát dohromady několik autorů pro letošní první výtisk časopisu The Mozart Times. Témata byla opět rozmanitá a zabývali jsme se nejen aktuálním děním. Časopis se také pomalu začíná věnovat i ostatním jazykům, které se na naší škole vyučují. A kdo ví, možná někdy zahloubáme ještě dál, do vod jazyků mimo naši školu. Nicméně nepředbíhejme, užijte si aktuální číslo a neztrácejte naději v lepší zítřky.
Ještě bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu podíleli, podílejí a podílet (snad) nadále budou!

Justýna Křivková, G3.C


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin na webových stránkách školy

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhně 1. Den otevřených dveří distanční formou - ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin se na vás budeme těšit na těchto stránkách s rozmanitým programem a věříme, že se dozvíte vše, co potřebujete a strávíte na našem webu příjemné chvíle. A pokud jste zmeškali on-line výstavu škol 6. 11., tak něvešte hlavu, naše škola se bude účastnit Burzyškol.online v pátek 20. 11. 2020 v dopoledním i večerním bloku.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Výstavy na Burzaškol.online 6. a 20. 11. 2020

Všem návštěvníkům děkujeme za hojnou účast na on-line výstavě Burzaškol.online 6. 11. 2020. Těší nás velký zájem o studium na naší škole a s radostí oznamujeme, že kromě „klasického“ on-line Dne otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin, se budete moci s našimi pedagogy setkat i na druhé on-line výstavě Burzaškol.online dne 20. 11. 2020 (v dopoledním i večerním bloku).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací řízení

Účastníme se Burzyškol.online 6. 11. 2020

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, i letos se naše škola účastní přehlídek středních škol - poprvé v pátek 6. 11. 2020 on-line formou na portálu burzaškol.online. Na „burze“ můžete dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin a večer od 18:00 do 21:00 hodin komunikovat v chatu aplikace Google Meet s řadou našich pedagogů. Kromě toho pro vás máme připravené tyto materiály:
Informační letáček pro přijímací řízení 2021/2022; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022; prohlídku školy v tematickém promovideu; stručné představení vybraných vyučovaných předmětů: Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis.
Přejeme příjemné chvíle strávené na našich stránkách a těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Odložení voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, vydáním tzv. opatření obecné povahy č. j. MSMT- 40610/2020-1 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 10. 2020, se prodlužuje funkční období členů stávající školské rady tak, že skončí do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.
Pro nás to tedy znamená odložení celého volebního procesu nové školské rady pravděpodobně na první měsíce roku 2021.
Děkuji za Vaše nominace a přístup, formát voleb příští rok měnit nebudeme a věřím, že napodruhé už nám volby již nic nezhatí...

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 2. do 20. listopadu 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1112 z 30. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Pokračujeme tak v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 20. 11. 2020.
Věřme, že se blížíme ke stabilizaci epidemické situace stabilizuje a brzy bude umožněna třeba i částečná prezenční výuka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Přijímací řízení

Informace nejenom pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, i letos se naše škola bude účastnit přehlídek středních škol Schola Bohemia (standardně v Ideonu) 6. 11. 2020 a Přehlídka SŠ (standardně Enteria aréna), letos ze známých důvodů pouze on-line formou na portále Burzaškol.online. Kromě toho připravujeme 1. den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin s nejvyšší pravděpodobností také distančně přímo tady na našich stránkách, pokud se do té doby pandemická situace výrazně nezlepší. Nicméně informační letáček s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 si budete moci individuálně vyzvednout na recepci školy ve všedních dnech od 8:00 do 15:00 hodin (pokud to dovolí vládní nařízení). V případě zájmu o větší počet tištěných letáčků prosím využijte tento jednoduchý objednávkový formulář.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, dne 16. 11. 2020 od 16:00 do 22:00 hodin proběhnou volby člena školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449, voleného z kandidátů navržených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Nominovat můžete zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka, odesláním zprávy se jménem Vámi vybraného nominanta v EduPage přímo předsedkyni volební komise Mgr. Janě Veselkové, případně odesláním mailu na adresu jana.veselkova@gymozart.cz. Vzhledem k 3letému funkčnímu období školské rady prosíme o nominace přednostně zákonných zástupců žáků 1. ročníků.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Německé divadlo

Festival německého divadla

Jako každý rok, tak i letos jsme se chystali na Festival německého divadla, které pravidelně navštěvujeme. Coronavirus se nám letos snažil naše plány překazit. Německé divadlo jsme ale i tak navštívili a to online. Díky Galli Theater aus München, které odehrálo několik představení, využili naši žáci možnost shlédnout online inscenace Voll vernetzt a Helden! Vystoupení jsme si moc užili, děkujeme divadlu Galli za skvělá vystoupení a těšíme se na příští rok, doufejme už zase v divadle.

Sekce NJ


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1022 z 12. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Pokračujeme tak v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 30. 10. 2020.
Věřme, že se v blízké budoucnosti epidemická situace stabilizuje a bude umožněna třeba i částečná prezenční výuka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Zákaz provozování a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb

Na základě usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 se mj. zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku v mateřských školách s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. Prosíme všechny nájemce o respektování vládního usnesení a nepoužívání tělocvičen školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Volné dny 26. a 27. 10. 2020

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-39185/2020 se dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky středních škol stanoví jako volné dny. V těchto dnech nebude probíhat (distanční) výuka.                      

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška 2021 doznala zásadních změn spočívajících především v přesunutí všech zkoušek profilové části do režie školy. V sekci Maturita jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Nechybí ani seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Distanční výuka od 5. 10. 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, Nařízením č.3/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 1. 10. 2020 dochází s účinností od 5. 10. 2020 k omezení provozu gymnázia spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole. Přecházíme tak na distanční výuku, která se bude řídit těmito pravidly. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně. Prosíme o odhlášení obědů prozatím na dva týdny (do 16. 10. 2020).
Věřme, že se epidemická situace za dva týdny stabilizuje a bude umožněna třeba i částečná prezenční výuka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Prezentiáda 2020
Prezentiáda

Celostátní kolo Prezentiády 2020 ovládl tým Gymnázia Mozartova

V pátek 18. září 2020 jsme se jako tým Nudle vydali na celostátní finále Prezentiády (soutěže v prezentačních dovednostech) do Brna na Ekonomicko-správní fakultu MUNI. Na začátku září dostal každý tým, který postoupil z krajského online kola, na výběr dvě nová témata společně se zadaným kontextem prezentace. My jsme si vybrali téma „Za 5 minut dvanáct“ v přiděleném kontextu „V kavárně s kamarády“. Před porotou a obecenstvem jsme se v dopoledním bloku soutěže společně s dalšími týmy vystřídali v prezentaci našich témat a následovala pauza, při které se porota rozhodovala o vybrání šesti nejlepších týmu do superfinále.
Do tohoto superfinále se povedlo probojovat i nám. Každý tým si poté vylosoval flash disk, na kterém byla neupravitelná prezentace s devíti náhodnými obrázky, které se automaticky po dvaceti sekundách přepínaly. Naším úkolem pak bylo během jedné hodiny vymyslet podle daných obrázků souvislou prezentaci na libovolné téma. Po otázkách poroty a následné půl hodinové pauze došlo na vyhlášení. Týmy se postupně vyhlašovaly od 6. místa. Nakonec došlo na poslední týmy, z kterých právě ten náš vzešel jako vítězný.
Chtěli bychom obrovsky poděkovat panu řediteli, učitelskému sboru (jmenovitě panu učiteli Voltrovi, paní učitelce Kalenské a paní učitelce Suchánkové), spolužákům, kteří nám pomáhali s fotkami a především i všem Vám, kteří jste nám věnovali Váš čas v podobě vyplnění našeho dotazníku. Pokud by kohokoli zajímalo, jak vypadala naše prezentace v již zmiňovaném dopoledním bloku, je k dispozici ke stažení společně se scénářem s vyznačenými slovy pro překlikávání na této adrese. Ještě jednou děkujeme.

Studentský tým Nudle (Anna Honsová, David Ryba), G4.A


Přijímací testy

Přednáška pana Ing. Jiřího Nožičky, Ph. D.

Finanční gramotnost je taková gramotnost, o které si můžeme myslet, že ji ovládáme, a poté se naskytne možnost vyslechnout si přednášku Ing. Jiřího Nožičky, Ph. D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, kde si můžeme ověřit, že stoprocentně finančně gramotný je z nás jen málokdo. Přednáška byla přínosná co se obohacení o nové informace podložené zážitky z praxe týče, což v kombinaci s netypickým přednesem pana inženýra činí výsledný prožitek lépe zapamatovatelným. Jelikož je toto téma rozsáhlé, setkáme se s panem doktorem ještě jednou, začátkem roku 2021, kdy společně opět nahlédneme do problematiky jemu blízké finanční gramotnosti. A nezapomeňte: „ Když Vám říkají, že to NEJDE – berte to jako VÝZVU!!“

Z. Hrochová G4.B, R. Klempířová


Zákaz vstupu bez roušky

Nošení roušek ve všech prostorách školy

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 18. 9. 2020 povinnost nosit ve všech prostorách školy (tedy i při výuce v učebnách kromě hodin tělesné výchovy) roušky zakrývající nos a ústa. Osobám bez roušky nebude umožněn vstup do prostor školy. Apeluji na dodržování dalších zásadních opatření zamezující šíření potenciální infekce - dodržování pravidel hygieny, odstupů, větrání, používání dezinfekčních prostředků atd. Nadále platí následující organizační a technická opatření doporučená Ministerstvy zdravotnictví a školství ČR, abychom v maximální možné míře eliminovali možné šíření koronaviru v prostorách školy. Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel a pokynů vyučujících a apelujeme na vaši vzájemnou ohleduplnost a odpovědnost.

vedení školy


Sportovní kurz
Sportovní kurz

Sportovní kurz G3.A a G3.B

Letos se na sportovní kurz netradičně vydali žáci třetích ročníků. Počasí nám přálo a kromě ranních mrazíků jsme si užívali slunečních paprsků i příjemných teplot. Každý den na nás čekalo spoustu zábavných aktivit, zahrnujících například volejbal, adrenalinem nabitý softbal, netradiční frisbee nebo fotbal. K tomu všemu jsme běželi lesní orientační běh ve dvojicích, který nakonec doběhli i ztracené dvojice s hrůzou v očích, že poběží i ten noční. Ten nakonec dopadl nad očekávání dobře, všichni si ho moc užili a hlavně se ve zdraví (pouze s pár šrámy na nohou) vrátili. S rostoucí únavou přicházel i velký hlad, který jsme ukojili skvělým jídlem v táborové jídelně. Ke konci kurzu jsme si kromě unavených svalů odváželi i spálené tváře od sluníčka, takže jsme vypadali jak pravěcí bojovníci s výhružně namalovanou tváří. Nicméně páni učitelé se nás nezalekli a naložili nám poslední náročný úkol, souboj týmů v Turnaji šampiónů. I přes velkou rivalitu mezi třídami G3.A a G3.B a pomlácené ruce i nohy jsme všichni zvítězili minimálně sami nad sebou a překonali hranici svých sil. Večer jsme už strávili klidně s makovými koláči, které pro nás upekla maminka naší spolužačky Denči, které kromě nápisu GYMOZART a PECKA hlásily i číslo Denčiných 18. narozenin. (Dodatečně ještě jednou všechno nejlepší!) Závěrečný táborák jsme si užili na maximum, k hraní na kytaru jsme si opekli buřty, zazpívali si a plní radosti jsme si užívali kouzlo okamžiku.
Tímto chceme poděkovat hlavně pánům učitelům Voltrovi, Plhovi, Mackovi a Procházkovi za profesionální a zároveň přátelský přístup a areálu Pecka za skvělé jídlo a ubytování. Myslím, že za všechny mohu říct, že kurz nám pomohl nejen zlepšit se ve sportovních aktivitách, ale podpořil v nás i týmového ducha. Děkujeme!

Adéla Pražáková, G3.B


Zákaz vstupu bez roušky

Prosba soutěžního týmu Prezentiády 2020

Milí studenti, učitelé, ostatní, jsme studenti čtvrtého ročníku gymnázia a v dubnu letošního roku jsme se zúčastnili online kola Prezentiády (soutěž v prezentačních dovednostech), ze kterého se nám povedlo postoupit do celostátního kola, které se koná 18. září 2020 na Masarykově univerzitě v Brně. Od Vás bychom potřebovali pomoct v podobě vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky použijeme k podložení/vyvrácení našich názorů. Pro co nejpřesnější výsledky potřebujeme, aby dotazník vyplnilo co nejvíce lidí. Rozhodně se nebudeme zlobit, pokud tento dotazník budete sdílet dále mezi Vaše blízké.
Budeme moc rádi, když si na nás najdete chvilku času (přibližně 10 minut) - moc nám to pomůže.

Studentský tým Nudle


Zákaz vstupu bez roušky

Provoz gymnázia ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 10. 9. povinnost nosit ve všech společných prostorách školy (chodby, vnitřní respiria a toalety) roušky zakrývající nos a ústa. Osobám bez roušky nebude umožněn vstup do prostor školy. V učebnách lze roušky odložit po dohodě s vyučujícím. Apeluji na dodržování dalších zásadních opatření zamezující šíření potenciální infekce - dodržování pravidel hygieny, odstupů, používání dezinfekčních prostředků. Nadále platí následující organizační a technická opatření doporučená Ministerstvy zdravotnictví a školství ČR, abychom v maximální možné míře eliminovali šíření koronaviru v prostorách školy. Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel a pokynů vyučujících a apelujeme na vaši vzájemnou ohleduplnost a odpovědnost.

vedení školy


Adaptační kurz 1. ročníků

„Adapťák“ v Resortu Březová u Třebíče

Trampolíny, lana, „Bongo“,
Lukostřelba… ADAPŤÁK!!!!
Užívali jsme narámně
A na 100% nemarně:
Úsměvy, únava, akce,
V třídách skvělá spolupráce,
Pak tiché noci „bez sna“…
Kde? V outdorovém Resortu Březová!
V pondělí zase do lavic,
Jsme gympláci teď navíc.
K novým zážitkům velký krok,
Těšíme se všichni na nový školní rok!

žáci G1.A, B, C a jejich třídní učitelé


Cambridge English: Advanced (CAE)

Úspěch našich absolventů

I přes výjimečnou situaci spojenou s distanční výukou a následně probíhající maturitní zkoušky se v červenci 2020 dva studenti G4.C, dnes již absolventi naší školy, zúčastnili mezinárodních zkoušek Cambridge English: Advanced (CAE). Nejenže oba zkoušku složili, ale dokonce svými vynikajícími výsledky dosáhli úrovně nejvyšší, a to úrovně C2 (Cambridge English: Proficiency). Jakub Vinklárek i Jan Vaníček shodně obdrželi 206 bodů z 210 možných. Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Dita Saxová


PZk 2020

Informace k adaptačnímu kurzu prvních ročníků 2. - 4. 9. 2020

Cílem adaptačního kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj.
Milí žáci prvních ročníků, nezapomeňte v den odjezdu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a vybavit se potřebnými věcmi, které najdete v pokynech. Budeme se na vás moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2020/2021

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Právě vám byly vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage napojené na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích, jste-li nedočkaví, můžete se přihlásit do školního informačního systému Edupage již nyní (volbou zapomenuté heslo), nebo si počkejte na 1. září.
Budeme se na vás moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2020/2021

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Během prvních srpnových dní vám budou vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage, které budou napojeny na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích.
Přejeme vám všem pohodové prázdniny a v září se na vás budeme moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Novinky

Co nového ve školním roce 2020/2021

Nové prostory fyzikální laboratoře. Nové ŠVP pro 1. ročníky. Upgradovaný souborový server školy, rozšíření Wi-Fi pokrytí školy :). V úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin se na vás těšíme :).

pedagogové školyŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 27.70, 3. 3. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich