Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 
PZk 2020

Informace ke screeningovému Ag testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021- 19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování žáků naší školy doufejme jen ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021. Testování se nemusí účastnit žák, který a) měl nejdéle 18. 8. 2021 dokončeno očkování dle daného schématu, b) prodělal v posledních 180 dnech onemocnění Covid-19, c) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem - v odběrovém místě, nikoliv samotestem. Žák je povinnen doložit k nahlédnutí skutečnosti a) až c) písemně či elektronicky pedagogovi, který bude účasten screeningovému Ag testování dané třídy.
Apeluji též na dodržování aktualizovaných pravidel ochrany zdraví a provozu školy, abychom společně udrželi pokud možno bezpečné prostředí školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Informace k adaptačnímu kurzu prvních ročníků 6. - 8. 9. 2021

Cílem adaptačního kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj.
Milí žáci prvních ročníků, nezapomeňte v den odjezdu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a vybavit se potřebnými věcmi, které najdete v pokynech. Budeme se na vás moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Změna na pozici vedoucí jídelny od 1. 8. 2021

Vedoucí školní jídelny se od 1. 8. 2021 stává paní Markéta Smutková, marketa.smutkova@gymozart.cz, telefonní číslo 702 290 946. Veškeré dotazy ohledně školní jídelny směrujte od nynějška přímo na ni (upřednostňujeme emailovou komunikaci). Připomínáme povinnost strávníků zkontrolovat nastavení trvalých příkazů k úhradě se splatností ke 20. dni předchozího měsíce (do 20. srpna zálohy na stravné od září 2021), přeplatky účtů žákovských kont byly strávníkům vráceny k 30. 6., jejich stavy jsou proto aktuálně nulové.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Prázdniny 2019

Pohodové prázdniny

Na prahu zasloužených letních prázdnin přejeme všem pedagogům, zaměstnancům i studentům zasloužený čas odpočinku a děkujeme za veškeré „příspěvky“ k příznivému průběhu školního roku 2020/2021. Na Vašich letních cestách Vám přejeme minimum komplikací a maximum zážitků obohacujících duši i tělo a šťastné návraty. Těšíme se na setkání s kolegy na konci srpna a se studenty 1. září 2021.

vedení školy


PZk 2020

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2021

Úřední hodiny od 19. do 28. 7. 2021 jsou od 9:00 do 12:00 hodin (telefonní číslo na sekretariát 702 290 944). Od 29. 7. do 6. 8. bude škola uzavřena. Úřední hodiny od 9. do 30. 8. 2021 jsou od 9:00 do 12:00 hodin (telefonní číslo na sekretariát 702 290 944), potvrzení o studiu vydáváme ve dnech 23. - 30. 8. také na sekretariátu školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Sportovní kurz 2021

Vodácký kurz 3. ročníků

Pomalu začíná vodácká sezóna, a tak se již tradičně 3. ročníky vydaly na vodácký kurz. Nejprve jsme se báli, že nám to koronavirová situace nedovolí, ale nakonec 27.6.2021 odjelo z pardubického vlakového nádraží 60 studentů, které doprovázelo 6 učitelů. Po odpoledním příjezdu do Vyššího Brodu jsme se seznámili s vodáckým vybavením a taktikami. Druhý den nás čekala nekonečná cesta do Českého Krumlova plná náročných jezů, na kterých zaváleli hlavně pan učitel Voltr a Carreño. Večer jsme měli možnost si projít nádherné centrum Krumlova. Třetí den byl náročný méně, cesta byla kratší, a tak jsme mohli častěji soulodit za zvuku písniček a pozorovat nádhernou krajinu jižních Čech. Poslední zastávkou byl Dívčí kámen, kde nás zasáhla silná bouře a někteří jedinci zjistili, jak nekvalitní stany mají. Ve středu nás čekala cesta dlouhá 10 km po neklidných peřejích, které většina úspěšně zvládla. Výlet jsme zakončili v Pardubicích, kde jsme dostali vysvědčení plná krásných známek.

Natálie Bořilová G3.A


Sportovní kurz 2021

Školní výlet G1.C

Tikání bomby doprovázené křikem spolužáků, monotónní píseň našich pozdních večerů... Kupodivu se však nejedná o žádné scény z válčiště, ale o kratochvíli na zkrácení volného času na našem výletu na Dolní Moravě. Díky naší paní učitelce, jež se ochotně zhostila role organizátorky výpravy, jsme se jako jedna z mála tříd v době „pocovidové“ mohli pochlubit téměř třídenní akcí v penzionu Terezka, za což jí patří naše velké díky. Jediná škoda, že jsme nestihli více výletů, ale ty, co ano, skutečně stály za to. Vyšli jsme totiž do nebe sahající Stezku v oblacích, na kterou se třída svezla lanovkou, a s vřískotem pak sjeli dolů po bobové dráze plné ostrých zákrutů a zatáček. Od neděle až do úterý jsme mohli vypustit starosti všedních dnů z hlavy a jen si užívali výlet.

Tiskový mluvčí 1C. Jan Žabenský


Sportovní kurz 2021

Školní výlety G1.A

Na závěr školního roku, který pro nás všechny byl velmi náročný, jsme se rozhodli strávit společně nějaký čas i mimo školní prostředí. V pondělí 28. června jsme se vydali na vodu. Vyjeli jsme z Němčic přes Kunětice do Pardubic. V úterý jsme navštívili Prahu, obdivovali jsme krásy Pražského hradu, Karlova mostu, Katedrály svatého Víta, Staroměstského náměstí, Lennnonovy zdi na pražské Kampě atd. Oba dva dny by se zcela určitě daly považovat za jedny z nejlepších, které jsme společně prožili. Hezké a teplé počasí, které nám paní učitelka objednala, bylo jen třešnička na dortu. :-)

Izabela Nermuťová, G1.A


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2021/2022

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Během prvních srpnových dní vám budou vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage, které budou napojeny na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích.
Přejeme vám všem pohodové prázdniny a v září se na vás budeme moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Sportovní kurz 2021

Sportovní kurz třídy G2.A

Jelikož jsme velcí sportovní nadšenci, přihlásilo se nás z naší třídy G2.A na sportovní kurz opravdu hodně. Vyrazili jsme 16. června a v kempu Pecka vystřídali ostatní třidy druhého ročníku. Hned první den jsme měli na programu orientační běh a mít pár hodin navíc, tu šestou kontrolu bychom třeba i našli. Do kempu jsme se sice s malým zpožděním, ale zato všichni ve zdraví vrátili. Následující den jsme neustále trénovali volejbal, softbal, frisbee a fotbal, odpoledne jsme strávili na koupališti ve vedlejším kempu a večer absolvovali noční orientační běh, který naše třída zvládla především díky týmové spolupráci. V pátek jsme se všichni rozdělili do čtyř týmů, které mezi sebou soupeřili ve frisbee, volejbalu a softbalu a poslední společnou akcí pak byl páteční táborák s opékáním buřtů. Tento výlet jsme nakonec zhodnotili jako kvalitní pofel. Děkujeme pánům učitelům, kteří nám byli během našich sportovních začátků velkou inspirací i oporou.

žáci G2.A


Sportovní kurz 2021

Sportovní kurz tříd G2.B a G2.C

Ve dnech 12. - 16. června 2021 proběhl sportovní kurz pro část druhých ročníků našeho gymnázia, konkrétně pro třídy G2.B a G2.C. I když průběh celého školního roku nebyl zrovna nejběžnější, nakonec jsme se v tradičním termínu vydali do obvyklého rekreačního areálu v Pecce u Nové Paky. Zde jsme zlepšovali své dovednosti v řadě sportů, kterými byly například softbal, volejbal nebo fotbal. I přes pošmurný začátek se počasí nakonec vyjasnilo, a tak si někteří z nás odvážejí z tohoto kurzu nejen nově nabité schopnosti, ale i pěkné spálení od sluníčka. V průběhu kurzu jsme také absolvovali dva orientační běhy, jeden denní a druhý noční, přičemž při nočním orienťáku byl dokonce jednou skupinkou pokořen časový rekord. Bohužel musím dodat, že se jednalo o dolní hranici onoho rekordu. Poslední večer jsme trávili u táboráku, kde jsme si všichni krásně zazpívali a zatančili. Celkově jsme si náš sporťák naplno užili a děkujeme všem učitelům, kteří pro nás připravili takový program.

Tomáš Pazderka za všechny studenty


PZK 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu JPZ

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ pro školní rok 2021/2022 (PDF). Seznam nepřijatých uchzazečů, kteří konali náhradní temín JPZ (PDF). Pro přijaté uchazeče, kteří u nás odevzdají zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Zeměpisná oympiáda

Letošní ročník Geologické olympiády přilákal dosud nejvíce účastníků

Do řešení letošního ročníku Geologické olympiády se aktivně zapojilo 22 studentů, tedy dosud nejvíce. Velkou radost máme z toho, že hned 10 účastníků bylo z řad studentů prvních ročníků. Ve školním a okresním kole nebyla on-line forma testu nic nového, poprvé ale mohli studenti pracovat i z domova. Na základě toho se organizátoři soutěže rozhodli stanovit taková kritéria, aby soutěž v pokračujících kolech zpřístupnili co největšímu počtu řešitelů. Pro naše gymnázium to znamenalo, že do krajského kola postoupilo všech 22 našich studentů...

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Zeměpisná oympiáda

Tradiční výsledky Zeměpisné olympiády po netradičním průběhu

Letos poprvé byla vzhledem ke všem okolnostem celá Zeměpisná olympiáda organizována on-line formou. Okresního kola kategorie D se z naší školy zúčastnili 3 studenti s následujícím umístěním: Michal Hybeš z G2.B (1. místo znamenající postup do krajského kola), David Tichý z G2.C (4. místo) a Jiří Bubeníček z G3.B (5. místo). V navazujícím krajském kole obsadil Michal Hybeš v silné konkurenci skvělé 3. místo, přičemž do celostátního kola postoupil pouze vítěz, a tak nám účast v závěrečném národním kole pro letošní ročník jen o pár bodů unikla. Kluci, gratulujeme vám k dosaženým parádním výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. června 2021 je od 8. 6. 2021 povoleno, že žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; obdobně toto opatření platí i pro pedagogy, ti během nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Ve společných prostorách a během přestávek zůstavá v platnosti povinnost mít nasazen respirátor. U maturitních zkoušek není povinné mít nasazen respirátor za podmínky, kdy jsou zajištěny minimálně 2m rozestupy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Výsledky voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, na základě elektronického hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků prostřednictvím školního informačního systému EduPage vyhlašuje volební komise výsledky volby třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy. Celkem hlasovalo 82 oprávněných osob do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, příspěvková organizace, byla řádně zvolena MUDr. Zdara Pezinková, s počtem hlasů: 50. Děkujeme za účast oprávněných voličů ve volbách.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


AMAVET

Výborné výsledky našich žáků v soutěži AMAVET

Studenti našeho gymnázia Anastázie Skučková s projektem Porovnání 3D tiskáren pro využití ve stomatologii a Daniel Bernkraut s projektem Měření koncentrace vodíku v dechu pomocí polovodičového senzoru na bázi oxidu kovu (MOS) pro potenciální využití v diagnostice malabsorpce fruktózy - reprezentovali naši školu 10. až 18. května 2021 v krajském kole soutěže AMAVET. Za svoje prezentace získali skvělá ocenění.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ a AMAVET


PZk 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu JPZ pro školní rok 2021/2022 (PDF). Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, zveme vás na čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 19:00 hodin do prostor venkovního respiria našeho gymnázia, kde budete mít možnost osobně převzít rozhodnutí o (ne)přijetí. Na setkání se mimo jiné dozvíte další postup v přijímacím řízení a budete moci v případě nepřijetí rovnou podat odvolání. V letošním řádném termínu JPZ evidujeme 2 omluvy, přijmout do termínu zveřejnění výsledků náhradního termínu JPZ 14. 6. tak můžeme jen 88 uchazečů, prosíme tedy trpělivost a optimismus při čekání na výsledek odvolání uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení. Těšíme se na osobní setkání 20. 5. 2021 ve venkovních prostorách školy. Pro přijaté uchazeče, kteří u nás odevzdají zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


The Mozart Times

Další číslo studentského časopisu The Mozart Times!

Poslední výtisk letošního školního roku vám přinese spoustu zajímavých článků. Uplynulý rok byl pro nás všechny často velmi hektický, plný stresu a špatných myšlenek. My se vás pokusíme naším časopisem nejen trochu přivést na myšlenky jiné, ale také malinko připravit na přechod do prezenční výuky. Dočtete se tu spoustu zajímavých postřehů od studentů různých ročníků k nejen maturitě v dnešní době. Studenti druhého ročníku se nám navíc podívali trochu hlouběji do problému plýtvání jídla. Mimo to zde naleznete také sekci recenzí či první část rozsáhlejší sekce druhých jazyků, které se vyučují na naší škole. Doufáme, že se Vám bude naše nové číslo časopisu líbit, a brzy, nejen na zahrádkách, na viděnou!
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu jakkoliv podíleli. Počet přispěvatelů stále roste a naši editoři opět dokazují nemožné. Díky!

Za redaktorský tým Justýna Křivková, G3.C


Časopis GYM

Květnové vydání studentského časopisu GYM

Milí čtenáři, je tu další rok a s ním i další číslo časopisu GYM, tentokrát se však nejedná o tvorbu studentů literárního semináře, nýbrž o dílo, které se pokusili vytvořit studenti třídy 3.C pod vedením paní učitelky Zdeny Rejmanové. Připravili jsme si pro Vás mnoho zajímavých témat, od pandemických, přes tipy a postřehy nejen pro středoškoláky, až po zajímavé zamyšlení našich studentů. Můžete se také těšit na tradiční kvíz ke konci časopisu, který si každý může vyplnit dle libosti. Doufáme tedy, že si listování naším výtiskem užijete alespoň tak jako my jeho tvorbu a snad již brzy na viděnou ve škole!

Justy Křivková, Libor Pezinek G3.C


PZk 2021

Přijímací řízení 2021

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 zveřejníme na těchto stránkách ve středu 19. 5. 2021 nejdříve v 15:00 hodin. Milí uchazeči o studium na naší škole, vážení zákonní zástupci, zveme vás na čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 19:00 hodin do prostor venkovního respiria našeho gymnázia, kde budete mít možnost osobně převzít rozhodnutí o (ne)přijetí. Na setkání se mimo jiné dozvíte další postup v přijímacím řízení a budete moci v případě nepřijetí rovnou podat odvolání. V letošním řádném termínu JPZ evidujeme 2 omluvy, přijmout do termínu zveřejnění výsledků náhradního termínu JPZ 14. 6. tak můžeme jen 88 uchazečů, prosíme tedy trpělivost a optimismus při čekání na výsledek odvolání uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení. Přejeme hodně bodu v přijímacím řízení, ať se vaše sny splní a těšíme se na osobní setkání 20. 5. 2021 ve venkovních prostorách školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. května 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN) platí v případě naší školy všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům s výjimkou maturantů absolvující MZk stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 21. 5. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Výtvarná soutěž

Výtvarná a literární soutěž Vlajka pro Tibet

Jan Žabenský, žák G1.C našeho gymnázia, obsadil 3. místo v kategorii středních škol v konkurenci 114 výtvarných a literárních děl v soutěži Vlajka pro Tibet. Tato akce je pořádaná společností Lungta v rámci kampaně podpory Tibetu, které se naše škola se každoročně účastní např. vyvěšením tibetské vlajky. V současnosti se chystá výstava nejlepších děl. Honzovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


Český parlament

Webinář „Český parlament a parlamentarismus“

Ve středu 5. května 2021 měli studenti naší školy možnost zúčastnit se on-line webináře, který probíhal na youtube kanálu Sněmovna pro vzdělání. Trval přibližně čtyři hodiny a byl rozdělen do čtyř bloků. Úvodní slovo si vzal pan Kubka, jenž nás seznámil s programem, a poté už začal první blok. PhDr. Petr Valenta, Ph.D. nám vysvětlil nejdůležitější pojmy. Dozvěděli jsme se tak, co znamená parlamentarismus, parlament (a jeho základní funkce), jaký je rozdíl mezi prezidentským systémem a parlamentním režimem...

Nick Svoboda, G1.B


PZk 2021

Přijímací řízení 2021

Milí uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za vaši vzornou spolupráci při přijímacích zkouškách. Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 zveřejníme na těchto stránkách v průběhu odpoledne 19. 5. 2021. Vážení zákonní zástupci, zveme vás na čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 19:00 hodin do prostor venkovního respiria našeho gymnázia, kde budete mít možnost osobně převzít rozhodnutí o (ne)přijetí. Na setkání se mimojiné dozvíte další postup v přijímacím řízení a budete moci v případě nepřijetí rovnou podat odvolání. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení. Přejeme hodně bodu v přijímacím řízení, ať se vaše sny splní a těšíme se na osobní setkání 20. 5. 2021 ve venkovních prostorách školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


SOČ

SOČ 2021 a dvojnásobný postup do celostátního kola pro naši školu

Dne 28. 4. 2021 obhajovalo 51 účastníků ve čtrnácti kategoriích on-line své práce SOČ. Naši školu reprezentovali Anastázie Skučková (G4.B) s prací „Využití 3D tisku ve stomatologii“ a Daniel Bernkraut (G4.A) s prací „Měření koncentrace vodíku v dechu pomocí polovodičového senzoru na bázi oxidu kovu (MOS) pro potenciální využití v diagnostice malabsorpce fruktózy“. Oba naši žáci v krajském kole uspěli a zajistili si přímý postup do celostátního kola. Poděkováni patří vedoucímu Talentcentra Technecium v Pardubicích Mgr. Alexandru Prokopovi, s nímž naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje. Děkuji všem za účast a skvělé výkony a oběma postupujícím přeji hodně štěstí v celostátní přehlídce.

Garant soutěží SOČ RNDr. Květa Sýkorová


Výtvarná soutěž

Dvojité vítězství ve výtvarné soutěži pro Nelu Škrabalovou

Žákyně třídy G2.B Nela Škrabalová reprezentovala naše gymnázium ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje a obsadila dvě první místa. Jedno prvenství získala v kategorii středních škol, druhé ve veřejném hlasování na internetu. Gratulujeme!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


PZk 2021

Přijímací zkoušky 3. a 4. května 2021 od 8:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, těšíme se na Vaši účast u jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) 3. a 4. května 2021. Nezapomeňte s sebou vzít kromě psacích a rýsovacích potřeb i doklad o negativním výsledku AG či PCR testu na přítomnost koronaviru, alespoň 2 zdravotnické roušky v igelitovém sáčku pro konání samotné přijímací zkoušky (ve společných prostorách školy samozřejmě platí povinnost všech osob mít nasazen respirátor třídy FFP2 a vyšší). A v neposlední řadě myslete tak také na občerstvení, v den konání JPZ je v prostorách školy možné využít i automat na chlazené nápoje (v lahvích). Více informací najdete v sekci Uchazeč / Přijímací řízení, už teď vás zveme na čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 19:00 hodin na možnost osobního převzetí rozhodnutí o (ne)přijetí, budeme se těšit. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přejeme hodně štěstí při přijímacích zkouškách.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN) platí v případě naší školy všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům s výjimkou maturantů absolvující MZk stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 7. 5. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, dne 28. 5. 2021 od 8:00 do 18:00 hodin proběhnou volby člena školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449, voleného z kandidátů navržených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Nominovat můžete zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka, odesláním zprávy se jménem Vámi vybraného nominanta v EduPage přímo předsedkyni volební komise Mgr. Janě Veselkové, případně odesláním mailu na adresu jana.veselkova@gymozart.cz do 7. 5. 2021. Vzhledem k tříletému funkčnímu období školské rady prosíme o nominace přednostně zákonných zástupců žáků 1. ročníků.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2021

Přijímací řízení 2021/2022

Vážení uchazeči o studium na naší škole, věnujte prosím velkou pozornost obsahu pozvánky, mj. povinnosti každého uchazeče mít v den konání jednotných přijímacích zkoušek doklad o negativním výsledku AG či PCR testu na přítomnost koronaviru na starším 7 dní. Další důležitou novinkou je možnost absolvování samotných přijímacích zkoušek v učebně s použitím zdravotnické obličejové masky nebo obdobného prostředku (uchazeč nemusí tedy mít při samotné přijímací zkoušce respirátor FFP2). Uchazeči nechť tedy mají kromě standardních respirátorů třídy FFP2 a vyšší (pro vstup a pohyb ve společných prostorách školy a v učebně mimo čas samotné přijímací zkoušky) s sebou v igelitovém sáčku i sadu minimálně dvou zdravotnických ústenek nebo obdobných prostředků, které mohou použít při samotném vykonávání přijímacích zkoušek v učebně gymnázia. Více informací najdete v sekci Uchazeč / Přijímací řízení. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o přípaných dalších opatřeních týkajících se přijímacího řízení. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přejme si hodně zdraví a pokud možno nekomplikovaný průběh přijímacího řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Matematický klokan

Matematický klokan 2021

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole on-line formou celkem 8 žáků v kategorii Student a 43 žáků v kategorii Junior. Na 24 netradičních úloh z matematiky měli čistého času 75 minut. Kteří žáci si s nimi nejlépe poradili, ukazuje přehledně tabulka včetně toho, jak dopadli v rámci okresu Pardubice i v Pardubickém kraji (vždy jen prvních 10 míst). Při rovnosti bodů rozhodoval věk žáka, kde mladší obsadil lepší umístění. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 19. dubna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. dubna 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN) platí v případě naší školy všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 30. 4. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Frisbee

Nejlepší juniorka ČR ve frisbee z Mozarťáku

Naše studentka Kristýna Tlustá z G2.A byla vyhlášena nejlepší českou juniorkou roku ve sportu ultimate frisbee. Národní sportovní agentuře poskytla zajímavý rozhovor o svém sportu a vlastní motivaci. Velká gratulka Kristýnce a apel na školní team, nechť opráší disky a piluje nejen techniku!

Mgr. Erika Macková


FRJ olympiáda

Anna Novotná z G3.B druhá nejlepší v kraji!

Dne 8. 4. 2021 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce, ve kterém naše gymnázium reprezentovala Anička Novotná z G3.B. V online soutěži se jí podařilo vybojovat skvělé 2. místo v kategorii B1, a stala se tak náhradníkem pro celorepublikové kolo. Aničce velice děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému umístění.
Bravo! Chapeau bas! Félicitations!

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Kusá


Dveře dokořán

Dveře dokořán – Jako břitva

Ve čtvrtek 8. dubna Východočeské divadlo již podruhé odvysílalo na svých facebookových stránkách stream k nově nazkoušené inscenaci, která bohužel ještě nemohla mít premiéru. Hra současné české dramatičky Lenky Lagronové Jako břitva se věnuje osobnosti spisovatelky Boženy Němcové. Hosty diskuze byli dramaturgyně Jana Pithartová, představitelé hlavních rolí Martina Sikorová s Martinem Mejzlíkem a režisér Radovan Lipus. Pořad opět moderovala dramaturgyně Jana Uherová. Nepovídalo se však jen o hře samotné, ale například i o vlastenectví, jak jsou osobnosti vnímány za svého života a zmíněn byl i přínos Boženy Němcové pro národní obrození. Záznam vysílání lze stále zhlédnout na facebooku divadla. A teď už jen zbývá doufat, že kultura brzy znovu ožije, abychom měli tu možnost představení zhlédnout v divadle.

Kristýna Dušková, G3.C


Pražský studentský summit

Pražský studentský summit letos online

Jako každý rok i letos probíhal Pražský studentský summit. Kvůli omezením v souvislosti s epidemií koronaviru se však musel uskutečnit pouze v on-line podobě. Z naší školy se zúčastnilo pět studentů 2. ročníku v modelu OSN. Během půl roku proběhlo pět workshopů, díky kterým se delegáti postupně mohli zdokonalit v argumentačních dovednostech, soft skills a rozvíjet své znalosti v oblasti mezinárodních vztahů. Bylo možné se také připojit na streamované přednášky se zajímavými hosty. Celý 26. ročník byl zakončen závěrečnou konferencí, kde se jednalo o předem stanovených bodech agendy.

Věra Málková, Veronika Musílková, Emma Nezvedová, Lucie Trávníčková, Čeněk Mědílek


NEJ olympiáda

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce online

Přestože byly jazykové soutěže od školních kol výše zrušeny, proběhlo minulý týden online neoficiální okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Soutěžící hovořili bez přípravy na různá témata týkající se každodenního života. Všichni zúčastnění předvedli velmi hezké výkony. Naši školu reprezentoval David Švadlenka ze třídy G2.B, který se umístil na 4. – 6. místě. K předvedenému výkonu mu blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně elánu do dalšího studia němčiny.

Za porotu Mgr. Jaroslav Macek


ŠPJ olympiáda

Úspěch v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce

V pondělí 29. 3. 2021 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce, kdy organizátorem byl Dům dětí a mládeže BETA Pardubice. Letošní rok byl trochu atypický vzhledem k pandemické situaci a o to více si pak vážíme toho, že se španělštináři nenechali odradit a olympiády se zúčastnili i on-line. Patří jim za to náš obdiv a respekt. I žáci naší školy byli aktivní a reprezentovala nás Adéla Kratochvílová z G4.C, která se umístila na 3. místě. Velice Adéle děkujeme a gratulujeme.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) platí v případě naší školy všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 23. 4. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2021

Přijímací řízení 2021/2022

Vážení uchazeči o studium na naší škole, v těchto dnech připravujeme pozvánky k přijímacím zkouškám, z epidemických důvodů je budeme zasílat klasickou poštou s doručenkou. Věnujte prosím velkou pozornost obsahu pozvánky, mj. povinnosti každého uchazeče mít v den konání jednotných přijímacích zkoušek doklad o negativním výsledku AG či PCR testu na přítomnost koronaviru na starším 7 dní. Více informací najdete v sekci Uchazeč / Přijímací řízení 2021/2022. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o přípaných dalších opatřeních týkajících se přijímacího řízení. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přejme si hodně zdraví a pokud možno nekomplikovaný průběh přijímacího řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Biologická olympiáda

Školní kolo Olympiády z biologie

V bojových podmínkách současné kovidové situace se opět po roce uskutečnila na naší škole Olympiáda z biologie, tentokráte netradičně on-line formou. Žáci rozděleni do dvou kategorií - A ( 3. 4. ročníky) B ( 1. 2. ročníky), plnili zadání ze svých základen, které mají většinou doma. Praktická část testu byla přizpůsobena těmto podmínkám. Poznávačka rostlin a živočichů společně s testem byly již tradiční formou. V kategorii A na medailových pozicích skončily: 1. Klimešová L. , 2. Paclíková M. , 3. Frišová P. V kategorii B na medailových pozicích skončili: 1. Křivka M. , 2. Černá A, 3. Vaňková A. Všem účastníkům děkujeme za odvahu se zúčastnit školního kola a prvním dvěma z každé kategorie držíme palce v krajském kole.

Katedra biologie


Časopis SLI

Vychází časopis studentů Literárního semináře!

Rok se s rokem sešel a máme tu další vydání časopisu Literárního semináře! Letošní číslo je pojato ve stylu antistresových omalovánek, které se po předchozím komplikovaném roce budou hodit určitě všem. Kromě nich tu najdete i doporučení čtvrťáků na maturitní knížky, ale i na filmy nebo seriály. Můžete si zacvičit jógu a po ní si dát nějakou dobrotu podle našich receptů. Dočtete se plno zajímavostí ať už třeba ze zdravotnického prostředí, či ze sportu. V letošním roce je navíc časopis doplněn a ozvláštněn audioverzí rozhovoru se zdravotnicí, která dennodenně bojuje s covidem v první linii. Tuto formu jsme zvolili, protože do písemné podoby by šlo rozhovor přepracovat jen stěží. Vytratilo by se totiž to nejdůležitější – emoce. Přejeme Vám pokud možno příjemné počtení (či inspirativní poslech), hodně (nejen) školních úspěchů a hlavně pevné zdraví!

Redakční tým z G4.B


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. února do 11. dubna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 11. dubna 2021 (informace ve formátu PDF), v případě naší školy zůstávají všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je navíc umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 9. 4. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Dveře dokořán

Dveře dokořán – Žítkovské bohyně

Navzdory této nešťastné době, která nepřeje kultuře, Východočeské divadlo hledá způsoby, jak být se svými diváky v kontaktu. Proto pravidelně otevírá své „Dveře dokořán“ formou živého vysílání na svých facebookových stránkách. V úterý 23. března ve čtyři hodiny takto odvysílali diskuzi k inscenaci Žítkovské bohyně, která bohužel zatím nemohla mít svou premiéru na divadelních prknech, ale je možné ji zhlédnout na internetové platformě Dramox. Inscenace vypráví o ženách obdařených nadpřirozenými schopnostmi, které léčily, zaříkávaly, věštily, ale i škodily...

Terezie Plašilová G3.C


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. února do 28. března 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. 3. 2021 (informace ve formátu PDF), v případě naší školy zůstávají všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je navíc umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 26. 3. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školyNATO

Přednáška „Současnost a budoucnost NATO a česká role v něm“

Ve čtvrtek 11. března 2021 jsme měli jedinečnou příležitost zúčastnit se on-line přednášky o Severoatlantické alianci. Přednášejícím byl náměstek pro řízení Sekce obranné politiky a strategie na MO, bývalý poradce pro politiku v oddělení analýz a plánování v kanceláři generálního tajemníka NATO v Bruselu Jan Havránek, MALD, společně s ředitelem Odboru bezpečnostní politiky MZV a bývalým velvyslancem OBSE ve Vídni a na Ukrajině Ing. Ivanem Počuchem...

Nick Svoboda, G1.B


Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Na našem gymnáziu nám nikdy nebylo jedno, co se děje ve světě, a ani letos nejsme lhostejní. Ve středu 10. března jsme se již tradičně zapojili do akce Vlajka pro Tibet. Bohužel v rámci distanční výuky se studenti vyvěšení vlajky účastnit nemohli, ale aspoň přes informační systém školy a v rámci výuky jsme si všichni toto 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci připomněli a podpořili tak boj za lidská práva.

vedení školy


Zločiny komunizmu

Zúčastnili jsme se on-line semináře „Zločiny komunismu“ k výročí únorového převratu

Ve čtvrtek 25. února, na výročí dovršení komunistického převratu v roce 1948, se několik studentů v rámci semináře z dějepisu zúčastnilo on-line semináře Zločiny komunismu, který již desátým rokem pořádají Mladí demokraté ve spolupráci se senátorem Tomášem Czerninem a Muzeem paměti XX. století pod záštitou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR. V rámci panelu vystoupil např. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. za Historický ústav AV ČR, David Smoljak, senátor PČR a zakladatel platformy Svobodu mediím!, a PhDr. Petr Blažek, Ph.D. za Ústav pro studium totalitních režimů spolu s PhDr. Janem Kalousem, Ph.D. za Muzeum paměti XX. století...

Veronika Vindyšová, G4.A


PZk 2021

Přihlášky ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za odevzdané přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022. Všem zákonným zástupcům jsme odeslali e-mail potvrzení úspěšného přijetí přihlášky. Připomínáme termín odevzdání kopií diplomů a potvrzení o mimoškolních aktivitách (od školy nebo zájmové organizace), ty můžete nosit do pátku 26. 3. 2021, ale opět v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, kterou odevzdáte do poštovní schránky školy u recepce (hlavní vchod do budovy gymnázia), případně využijte klasickou poštu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na krizové opatření č. 200 (informace ve formátu PDF) rozhodla vláda ČR o úpravě provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021, v případě naší školy zůstávají všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je navíc umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 19. 3. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Recetox

Přednáška a WS on line z RECETOXU

Ve středu 24. února 2021 jsme měli možnost zúčastnit se online přednášky, která uvedla cyklus 6-ti lekcí na téma Zdravotní a ekologické aspekty chemických látek a znečištění aerosoly kolem nás. Konala se v rámci aktivit Klubu A21 naší školy. Sympatická přednášející RNDr. Kateřina Nováková PhD. z Masarykovy univerzity v Brně nám představila nejvýznamnější české pracoviště v tomto perspektivním oboru na pomezí medicíny, biologie a chemie - RECETOX a jeho výzkumné programy i možnost práce a studia na tomto pracovišti. Zjistili jsme například, čím se zabývá ekotoxikologie, objasnili jsme si pojem mikrobiom a co může ovlivnit jeho složení. Nejednalo se však pouze o obyčejnou přednášku. Díky poutavým otázkám jsme se mohli svými názory aktivně zapojit do dané problematiky a načerpat nové vědomosti. Dle mého názoru si každý z 50ti studentů odnesl mnoho zajímavých poznatků, které jistě v budoucnu využije, nejen při studiu chemie.

Lucie Stehlíková, G3.A


ŠPJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 25. 2. 2021 proběhlo on-line školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Celkem se soutěže zúčastnili 4 žáci ze třetích a čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Vítězem školního kola se stala Adéla Kratochvílová (4.C), ale bohužel krajské i celostátní kolo je letos zrušené. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk i přes nelehkou pandemickou situaci.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


NEJ olympiáda

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

V úterý 24. 2. se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v německém jazyce. Olympiáda proběhla poprvé distančně a zúčastnilo se jí 12 žáků z druhého a třetího ročníku. Na prvním místě se umístil David Švadlenka z G2.B, na druhém místě skončila Pavlína Švestková z G2.C a třetí místo získala Anna Petrová z G3.C. Bohužel byla všechna další kola oficiálně zrušena, takže soutěž byla pro všechny letos jen soutěží útěchy. Přesto všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a nejlepším blahopřejeme.

Mgr. Michaela Plhová, Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je navíc umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 28. 2. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2021

Klíč řešení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
zveřejňujeme slíbené klíče řešení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 (matematika klíč řešení, český jazyk klíč řešení, detailnější informace naleznete v sekci Uchazeč.
Je nám líto, že letošní příprava k přijímacímu řízení bude o prezenční přijímačky nanečisto chudší, ale věříme, že svědomitou přípravou dosáhnete kýžených úspěchů v přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školyPZk 2021

Zrušení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 prezenční formou

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
s konečnou platností ruším konání přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 prezenční formou. Epidemická situace nám v bohužel žádném případě neumožnila konání přijímacích zkoušek nanečisto v prezenční formě tak, aby abychom dokázali uchazečům v maximální možné míře přiblížit atmosféru "ostrých" testů jednotných přijímacích zkoušek. Po dohodě s našimi pedagogy jsme připravili zadání jednoho testu JPZ z minulých let (matematika zadání, matematika záznamový arch, český jazyk zadání, český jazyk záznamový arch), vyzkoušejte je prosím svědomitě pouze s psacími a rýsovacími pomůckami jako "domácí úkol" - na dálku z vašich domovů: 70 minut čistého času na test z matematiky, přestávka cca 30 minut, 60 minut na test z českého jazyka. Ve středu 10. 2. bychom na webových stránkách školy zveřejnili i klíč správných řešení. Naši lektoři přípravného kurzu budou procházet s účastníky kurzu postupy správných řešení na přípravném kurzu č. 3 dne 10. 2. 2021.
Je nám líto, že letošní příprava k přijímacímu řízení bude o prezenční přijímačky nanečisto chudší, ale věříme, že svědomitou přípravou dosáhnete kýžených úspěchů v přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


DEJ olymp

Kristýna Macháčková z G4.A vítězkou okresního kola Dějepisné olympiády!

I přes probíhající distanční výuku se letos uskutečnilo školní (26. 11. 2020) i okresní kolo (15. 1. 2021) Dějepisné olympiády. Pouze se přesunulo do on-line prostředí. Mezi 11 účastníky z pardubického okresu jsme měli dokonce pět želízek v ohni – zkušené matadory ze 4. ročníku Petra Kubanta a Kristýnu Macháčkovou (oba G4.A), Tomáše Kachlíka z G2.A, který se s úspěchem účastnil již vloni, a nadějné nováčky z prvního ročníku Davida Vávru (G1.C) a Markétu Poláčkovou (G1.B). Úspěšnou účast našich žáků korunovala svým výkonem Kristýna Macháčková, která v silné konkurenci zvítězila a postoupila tak do krajského kola. Mezi nejlepší se probojoval i Petr Kubant, který skončil na krásném 4. místě. Všem pěti gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a Týně přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant Dějepisné olympiády


ZEM olympiáda

Školní kolo Zeměpisné olympiády letos poprvé online

Od pondělí 25. ledna 2021 zná naše gymnázium odpověď na otázku, kdo nás bude reprezentovat v letošním okresním kole Zeměpisné olympiády. Cesta k postupu nebyla vůbec snadná. Soutěžící si museli poradit se dvěma třicetiminutovými on-line testy zadávanými prostřednictvím našeho školního informačního systému aSc EDUPage. Kromě atlasu a studijních materiálů bylo povoleno i vyhledávání na internetu. S touto dosud neobvyklou formou si nejlépe poradil Michal Hybeš z G2.B, který v součtu obou testů dosáhl úctyhodné úspěšnosti ve výši 96,3 %. Jen kousek za Michalem skončil druhý postupující David Tichý ze třídy G2.C s úspěšností 93,5 %. Pozici náhradníka si svým krásným 3. místem zasloužil zkušený Jiří Bubeníček ze třídy G3.B.
Děkujeme všem soutěžícím za vyrovnaný a napínavý souboj, postupujícím přejeme mnoho úspěchů a budeme se těšit, že nám zachováte přízeň i v dalších ročnících.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


PZk 2021

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 od 1. 2. 2021 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, na kterou odešleme potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu na naší škole. U hlavního vchodu zazvoníte na zvonek kancelář školy, případně obálku vložíte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy. Další preferovaný způsob podání přihlášky je zaslání klasickou poštou, opět připomínáme kontrolu e-mailové adresy zákonného zástupce pro zpětnou vazbu přijetí přihlášky. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději v pondělí 1. 3. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. ledna do 14. února 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021 č. 56 prodlužuje platnost usnesení č. 13 z 7. ledna 2021 týkající se omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách do 14. 2. 2021 23:59 hodin. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 12. 2. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole, on-line přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 2021 bylo ukončeno 16. 1. 2021 naplněním kapacity. Epidemická situace není bohužel příznivá, o konání přijímacích zkoušek nanečisto na našem gymnáziu ve středu 3. 2. 2021 rozhodneme nejpozději 28. 1. 2021 a neprodleně o tom budeme informovat na těchto webových stránkách a zadaných e-mailových kontaktech přihlášených uchazečů. Rádi bychom umožnili uchazečům vyzkoušet atmosféru konání testů JPZ a získat orientační představu o stupni přípravy na přijímací zkoušky, ale v první řadě je ochrana zdraví. Informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte prosím tyto webové stránky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ANJ olympiáda

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 13. 1. 2020 se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, poprvé vzhledem k epidemiologické situaci v online podobě. Na prvním místě se umístil Patrik Landsmann G3.A, na druhém místě Salome Korbelová G3.C a na třetím místě Anna Všetečková G3.A. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za účast v tomto velmi netradičním kole. První dva nás budou reprezentovat v okresním kole, které se rovněž uskuteční v online podobě na gymnáziu Dašická. Oběma přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


Přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2021 ukončeno

Vážení uchazeči o studium na naší škole, on-line přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 2021 bylo ukončeno 16. 1. 2021 naplněním kapacity. Samotné přijímací zkoušky nanečisto se na našem gymnáziu uskuteční ve středu 3. 2. 2021, pokud to pandemická situace dovolí. Kapacita přijímacích zkoušek je z důvodů našich přísných protiepidemických opatření 160 uchazečů, konkrétní harmonogram zkoušek stanovíme až podle vývoje epidemické situace a přihlášené uchazeče budeme informovat na těchto webových stránkách a zadaných e-mailových kontaktech. Cena: 50 Kč. Platba pouze v hotovosti v učebně těsně před konáním testů. Informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte prosím tyto webové stránky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 12. 1. 2021

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 2. Dnu otevřených dveří. Věříme, že se vám prezentace naší školy líbila a gratulujeme úspěšným řešitelům naší tematické únikovky. S řadou z vás se alespoň na dálku budeme setkávat na přípravném kurzu, který startuje už 20. 1. 2021. Pokud to epidemická situace dovolí, osobně se potkáme s účastníky přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 a konečně se těšíme na setkání se všemi zájemci o studium na naší škole v termínech jednotných přijímacích zkoušek 12. a 13. 4. 2021. Hodně štěstí při přijímacím řízení 2021/2022.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole, on-line přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto 2021 potrvá do 28. 1. 2021. Samotné přijímací zkoušky nanečisto se na našem gymnáziu uskuteční ve středu 3. 2. 2021, pokud to pandemická situace dovolí. Kapacita přijímacích zkoušek je z důvodů našich přísných protiepidemických opatření 160 uchazečů, konkrétní harmonogram zkoušek stanovíme až podle vývoje epidemické situace a přihlášené uchazeče budeme informovat na těchto webových stránkách a zadaných e-mailových kontaktech. Cena: 50 Kč. Platba pouze v hotovosti v učebně těsně před konáním testů. Informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte prosím tyto webové stránky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přípravný kurz 2021 startuje 20. 1. 2021 v 15:00 hodin distančně

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči - návštěvníci přípravného kurzu 2021, vzhledem k mimořádné epidemické situaci jsme nuceni zahájit a vést přípravný kurz distanční formou, pokud protiepidemická opatření nepovolí prezenční formu výuky. Během příštího týdne všem uchazečům, kteří zaplatili kurzovné, zašleme přihlašovací údaje do školního e-learningového systému Google Workspace. Výuka samotná potom bude probíhat v online formě v prostředí Google Meet a offline formě (zadání domácích úkolů, testů apod.) v Google Classroom. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. do 22. ledna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1377 z 23. prosince 2020 a č. 13 z 7. ledna 2021 se prodlužuje omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách do 22. 1. 2021 23:59 hodin. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 22. 1. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. do 8. ledna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1377 z 23. prosince 2020 se omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Všechny ročníky tak znovu pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 8. 1. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 2021 ukončeno

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za váš velký zájem o přípravný kurz. V pátek 18. 12. 2020 bylo ukončeno elektronické přihlašování, prosíme o neprodlené uhrazení kurzovného, pokud jste tak už neučinili. Vzhledem k nepříliš dobré epidemické situaci počítáme i s distanční formou vedení přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Během první poloviny měsíce ledna 2021 zašleme všem účastníkům přípravného kurzu detailní informace týkající se organizace přípravného kurzu. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PF 2021

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Kolegové, žáci, rodiče a příznivci naší školy, děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce a úspěšné vykročení do nového roku 2021. Přejme si, aby byl méně dramatický a neuspořádaný než ten právě končící. Pokračujme společně ve zdolávání dalších výzev, které nás čekají.

vedení školy


Volné dny

Volné dny 21. a 22. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 mj. osobní přítomnost žáků ve středních školách. MŠMT zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Pro naše žáky to tedy znamená zasloužené prodloužení vánočních prázdnin o tyto dva dny.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Omezení provozu školy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. prosince 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, usnesení vlády ČR č. 1295 ze dne 10. 12. 2020 prodlužuje účinnost usnesení vlády č. 1263 z 30. listopadu 2020 do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), se omezuje tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků a žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. V týdnu od 14. 12. 2020 pokračuje prezenční výuka čtvrtých ročníků a dále začíná prezenční výuka tříd G2.C, G3.A, G3.B, G3.C s drobně upraveným rozvrhem a platnými pravidly 1 a 2. Sledujte prosím pozorně změny ve výuce ve školním informačním systému EduPage. Třídy G1.A, G1.B, G1.C, G2.A a G2.B v tomto týdnu pokračují v distanční výuce. Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům na distanční výuce stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do konce kalendářního roku 2020. Na 21. a 22. 12. 2020 plánujeme distanční výuku všech tříd (včetně maturitních ročníků), pokud do té doby nebudou MŠMT vyhlášeny na tyto dva dny prázdniny.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Omezení provozu školy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1263 z 30. listopadu 2020 se omezuje s účinností od 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků a žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. V týdnu od 7. 12. 2020 pokračuje prezenční výuka čtvrtých ročníků a dále začíná prezenční výuka tříd G1.A, G1.B, G1.C, G2.A a G2.B s drobně upraveným rozvrhem a platnými pravidly 1 a 2. Sledujte prosím pozorně změny ve výuce ve školním informačním systému EduPage. Třídy G2.C, G3.A, G3.B a G3.C v tomto týdnu pokračují v distanční výuce. Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům na distanční výuce stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do 11. 12. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Matematický klokan 2020

Matematický klokan 2020

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole on-line formou celkem 5 žáků v kategorii Student, 21 žáků v kategorii Junior a 3 žáci v neobvyklé kategorii Kadet. Jednalo se totiž o odložené kolo z března 2020 a žáci tak mohli soutěžit i v kategoriích, do kterých patřili na jaře. Na záludné otázky z matematiky měli 75 minut a kdo si s nimi nejlépe poradil ukazuje přehledně tabulka včetně toho, jak dopadli v rámci okresu Pardubice i v Pardubickém kraji (prvních 10 míst). K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, zde můžete vyplnit elektronickou přihlášku do přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Uchazeč je zapsán do přípravného kurz po zaplacení kurzovného, pokyny k platbě obdržíte v potvrzovacím mailu po úspěšném přihlášení. Připomínáme, že přihlášení pouze na jeden předmět není možné. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Přihlašovací aplikace bude spuštěna na těchto stránkách již v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1198 a č. 1199 z 20. listopadu 2020 se omezuje s účinností ode dne 25., resp. 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků. V 1. - 3. ročnících tedy pokračujeme v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k striktním protiepidemickým opatřením dochází k reorganizaci prezenční výuky 4. ročníků (pravidla ředitele školy pro ochranu zdraví a upravený rozvrh 4. ročníků). Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům 1. - 3. ročníků stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do 11. 12. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Burzaškol.online

Výstava Burzaškol.online 20. 11. 2020 od 8:00 do 12:00 a od 18:00 do 21:00 hodin s naší účastí

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, vítejte na prezentaci naší školy na výstavě Burzaškol.online. Kromě toho pro vás máme připravený informační letáček pro přijímací řízení; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 (ve formátu MP4); prohlídku školy v tematickém promovideu (ve foprmátu MP4); krátké seznámení s některými z vyučovaných předmětů Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis (ve formátu pdf); a konečně tematickou únikovku, jejíž úspěšní řešitelé mohou vyhrát 3 roušky Gymozart.
Ať se vám na našich stránkách líbí :)

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 1. Dnu otevřených dveří. Věříme, že se vám prezentace naší školy líbila a gratulujeme úspěšným řešitelům naší tematické únikovky. Nezapomeňte být v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin na těchto stránkách a klikat na tlačítko obnovení stránky, abyste se mohli přihlásit do přípravného kurzu 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin na webových stránkách školy

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, vítejte na 1. Dnu otevřených dveří - ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin jsme tu pro vás na videokonferenci Google Meet (nutný libovolný Google účet). Dále pro vás máme připravený informační letáček pro přijímací řízení; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 (ve formátu MP4); prohlídku školy v tematickém promovideu (ve foprmátu MP4); krátké seznámení s některými z vyučovaných předmětů Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis (ve formátu pdf); a konečně tematickou únikovku, jejíž úspěšní řešitelé mohou vyhrát 3 roušky Gymozart.
Ať se vám na našich stránkách líbí :)

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Přihlašovací aplikace bude spuštěna na těchto stránkách již v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


The Mozart Times

Nové číslo studentského časopisu The Mozart Times

Navzdory této nelehké době se nám opět podařilo dát dohromady několik autorů pro letošní první výtisk časopisu The Mozart Times. Témata byla opět rozmanitá a zabývali jsme se nejen aktuálním děním. Časopis se také pomalu začíná věnovat i ostatním jazykům, které se na naší škole vyučují. A kdo ví, možná někdy zahloubáme ještě dál, do vod jazyků mimo naši školu. Nicméně nepředbíhejme, užijte si aktuální číslo a neztrácejte naději v lepší zítřky.
Ještě bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu podíleli, podílejí a podílet (snad) nadále budou!

Justýna Křivková, G3.C


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin na webových stránkách školy

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhně 1. Den otevřených dveří distanční formou - ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin se na vás budeme těšit na těchto stránkách s rozmanitým programem a věříme, že se dozvíte vše, co potřebujete a strávíte na našem webu příjemné chvíle. A pokud jste zmeškali on-line výstavu škol 6. 11., tak něvešte hlavu, naše škola se bude účastnit Burzyškol.online v pátek 20. 11. 2020 v dopoledním i večerním bloku.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Výstavy na Burzaškol.online 6. a 20. 11. 2020

Všem návštěvníkům děkujeme za hojnou účast na on-line výstavě Burzaškol.online 6. 11. 2020. Těší nás velký zájem o studium na naší škole a s radostí oznamujeme, že kromě „klasického“ on-line Dne otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin, se budete moci s našimi pedagogy setkat i na druhé on-line výstavě Burzaškol.online dne 20. 11. 2020 (v dopoledním i večerním bloku).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací řízení

Účastníme se Burzyškol.online 6. 11. 2020

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, i letos se naše škola účastní přehlídek středních škol - poprvé v pátek 6. 11. 2020 on-line formou na portálu burzaškol.online. Na „burze“ můžete dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin a večer od 18:00 do 21:00 hodin komunikovat v chatu aplikace Google Meet s řadou našich pedagogů. Kromě toho pro vás máme připravené tyto materiály:
Informační letáček pro přijímací řízení 2021/2022; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022; prohlídku školy v tematickém promovideu; stručné představení vybraných vyučovaných předmětů: Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis.
Přejeme příjemné chvíle strávené na našich stránkách a těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Odložení voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, vydáním tzv. opatření obecné povahy č. j. MSMT- 40610/2020-1 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 10. 2020, se prodlužuje funkční období členů stávající školské rady tak, že skončí do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.
Pro nás to tedy znamená odložení celého volebního procesu nové školské rady pravděpodobně na první měsíce roku 2021.
Děkuji za Vaše nominace a přístup, formát voleb příští rok měnit nebudeme a věřím, že napodruhé už nám volby již nic nezhatí...

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 2. do 20. listopadu 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1112 z 30. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Pokračujeme tak v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 20. 11. 2020.
Věřme, že se blížíme ke stabilizaci epidemické situace stabilizuje a brzy bude umožněna třeba i částečná prezenční výuka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Přijímací řízení

Informace nejenom pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, i letos se naše škola bude účastnit přehlídek středních škol Schola Bohemia (standardně v Ideonu) 6. 11. 2020 a Přehlídka SŠ (standardně Enteria aréna), letos ze známých důvodů pouze on-line formou na portále Burzaškol.online. Kromě toho připravujeme 1. den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin s nejvyšší pravděpodobností také distančně přímo tady na našich stránkách, pokud se do té doby pandemická situace výrazně nezlepší. Nicméně informační letáček s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 si budete moci individuálně vyzvednout na recepci školy ve všedních dnech od 8:00 do 15:00 hodin (pokud to dovolí vládní nařízení). V případě zájmu o větší počet tištěných letáčků prosím využijte tento jednoduchý objednávkový formulář.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, dne 16. 11. 2020 od 16:00 do 22:00 hodin proběhnou volby člena školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449, voleného z kandidátů navržených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Nominovat můžete zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka, odesláním zprávy se jménem Vámi vybraného nominanta v EduPage přímo předsedkyni volební komise Mgr. Janě Veselkové, případně odesláním mailu na adresu jana.veselkova@gymozart.cz. Vzhledem k 3letému funkčnímu období školské rady prosíme o nominace přednostně zákonných zástupců žáků 1. ročníků.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Německé divadlo

Festival německého divadla

Jako každý rok, tak i letos jsme se chystali na Festival německého divadla, které pravidelně navštěvujeme. Coronavirus se nám letos snažil naše plány překazit. Německé divadlo jsme ale i tak navštívili a to online. Díky Galli Theater aus München, které odehrálo několik představení, využili naši žáci možnost shlédnout online inscenace Voll vernetzt a Helden! Vystoupení jsme si moc užili, děkujeme divadlu Galli za skvělá vystoupení a těšíme se na příští rok, doufejme už zase v divadle.

Sekce NJ


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1022 z 12. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Pokračujeme tak v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 30. 10. 2020.
Věřme, že se v blízké budoucnosti epidemická situace stabilizuje a bude umožněna třeba i částečná prezenční výuka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Zákaz provozování a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb

Na základě usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 se mj. zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku v mateřských školách s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. Prosíme všechny nájemce o respektování vládního usnesení a nepoužívání tělocvičen školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Volné dny 26. a 27. 10. 2020

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-39185/2020 se dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky středních škol stanoví jako volné dny. V těchto dnech nebude probíhat (distanční) výuka.                      

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška 2021 doznala zásadních změn spočívajících především v přesunutí všech zkoušek profilové části do režie školy. V sekci Maturita jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Nechybí ani seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Distanční výuka od 5. 10. 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, Nařízením č.3/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 1. 10. 2020 dochází s účinností od 5. 10. 2020 k omezení provozu gymnázia spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole. Přecházíme tak na distanční výuku, která se bude řídit těmito pravidly. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně. Prosíme o odhlášení obědů prozatím na dva týdny (do 16. 10. 2020).
Věřme, že se epidemická situace za dva týdny stabilizuje a bude umožněna třeba i částečná prezenční výuka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Prezentiáda 2020
Prezentiáda

Celostátní kolo Prezentiády 2020 ovládl tým Gymnázia Mozartova

V pátek 18. září 2020 jsme se jako tým Nudle vydali na celostátní finále Prezentiády (soutěže v prezentačních dovednostech) do Brna na Ekonomicko-správní fakultu MUNI. Na začátku září dostal každý tým, který postoupil z krajského online kola, na výběr dvě nová témata společně se zadaným kontextem prezentace. My jsme si vybrali téma „Za 5 minut dvanáct“ v přiděleném kontextu „V kavárně s kamarády“. Před porotou a obecenstvem jsme se v dopoledním bloku soutěže společně s dalšími týmy vystřídali v prezentaci našich témat a následovala pauza, při které se porota rozhodovala o vybrání šesti nejlepších týmu do superfinále.
Do tohoto superfinále se povedlo probojovat i nám. Každý tým si poté vylosoval flash disk, na kterém byla neupravitelná prezentace s devíti náhodnými obrázky, které se automaticky po dvaceti sekundách přepínaly. Naším úkolem pak bylo během jedné hodiny vymyslet podle daných obrázků souvislou prezentaci na libovolné téma. Po otázkách poroty a následné půl hodinové pauze došlo na vyhlášení. Týmy se postupně vyhlašovaly od 6. místa. Nakonec došlo na poslední týmy, z kterých právě ten náš vzešel jako vítězný.
Chtěli bychom obrovsky poděkovat panu řediteli, učitelskému sboru (jmenovitě panu učiteli Voltrovi, paní učitelce Kalenské a paní učitelce Suchánkové), spolužákům, kteří nám pomáhali s fotkami a především i všem Vám, kteří jste nám věnovali Váš čas v podobě vyplnění našeho dotazníku. Pokud by kohokoli zajímalo, jak vypadala naše prezentace v již zmiňovaném dopoledním bloku, je k dispozici ke stažení společně se scénářem s vyznačenými slovy pro překlikávání na této adrese. Ještě jednou děkujeme.

Studentský tým Nudle (Anna Honsová, David Ryba), G4.A


Přijímací testy

Přednáška pana Ing. Jiřího Nožičky, Ph. D.

Finanční gramotnost je taková gramotnost, o které si můžeme myslet, že ji ovládáme, a poté se naskytne možnost vyslechnout si přednášku Ing. Jiřího Nožičky, Ph. D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, kde si můžeme ověřit, že stoprocentně finančně gramotný je z nás jen málokdo. Přednáška byla přínosná co se obohacení o nové informace podložené zážitky z praxe týče, což v kombinaci s netypickým přednesem pana inženýra činí výsledný prožitek lépe zapamatovatelným. Jelikož je toto téma rozsáhlé, setkáme se s panem doktorem ještě jednou, začátkem roku 2021, kdy společně opět nahlédneme do problematiky jemu blízké finanční gramotnosti. A nezapomeňte: „ Když Vám říkají, že to NEJDE – berte to jako VÝZVU!!“

Z. Hrochová G4.B, R. Klempířová


Zákaz vstupu bez roušky

Nošení roušek ve všech prostorách školy

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 18. 9. 2020 povinnost nosit ve všech prostorách školy (tedy i při výuce v učebnách kromě hodin tělesné výchovy) roušky zakrývající nos a ústa. Osobám bez roušky nebude umožněn vstup do prostor školy. Apeluji na dodržování dalších zásadních opatření zamezující šíření potenciální infekce - dodržování pravidel hygieny, odstupů, větrání, používání dezinfekčních prostředků atd. Nadále platí následující organizační a technická opatření doporučená Ministerstvy zdravotnictví a školství ČR, abychom v maximální možné míře eliminovali možné šíření koronaviru v prostorách školy. Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel a pokynů vyučujících a apelujeme na vaši vzájemnou ohleduplnost a odpovědnost.

vedení školy


Sportovní kurz
Sportovní kurz

Sportovní kurz G3.A a G3.B

Letos se na sportovní kurz netradičně vydali žáci třetích ročníků. Počasí nám přálo a kromě ranních mrazíků jsme si užívali slunečních paprsků i příjemných teplot. Každý den na nás čekalo spoustu zábavných aktivit, zahrnujících například volejbal, adrenalinem nabitý softbal, netradiční frisbee nebo fotbal. K tomu všemu jsme běželi lesní orientační běh ve dvojicích, který nakonec doběhli i ztracené dvojice s hrůzou v očích, že poběží i ten noční. Ten nakonec dopadl nad očekávání dobře, všichni si ho moc užili a hlavně se ve zdraví (pouze s pár šrámy na nohou) vrátili. S rostoucí únavou přicházel i velký hlad, který jsme ukojili skvělým jídlem v táborové jídelně. Ke konci kurzu jsme si kromě unavených svalů odváželi i spálené tváře od sluníčka, takže jsme vypadali jak pravěcí bojovníci s výhružně namalovanou tváří. Nicméně páni učitelé se nás nezalekli a naložili nám poslední náročný úkol, souboj týmů v Turnaji šampiónů. I přes velkou rivalitu mezi třídami G3.A a G3.B a pomlácené ruce i nohy jsme všichni zvítězili minimálně sami nad sebou a překonali hranici svých sil. Večer jsme už strávili klidně s makovými koláči, které pro nás upekla maminka naší spolužačky Denči, které kromě nápisu GYMOZART a PECKA hlásily i číslo Denčiných 18. narozenin. (Dodatečně ještě jednou všechno nejlepší!) Závěrečný táborák jsme si užili na maximum, k hraní na kytaru jsme si opekli buřty, zazpívali si a plní radosti jsme si užívali kouzlo okamžiku.
Tímto chceme poděkovat hlavně pánům učitelům Voltrovi, Plhovi, Mackovi a Procházkovi za profesionální a zároveň přátelský přístup a areálu Pecka za skvělé jídlo a ubytování. Myslím, že za všechny mohu říct, že kurz nám pomohl nejen zlepšit se ve sportovních aktivitách, ale podpořil v nás i týmového ducha. Děkujeme!

Adéla Pražáková, G3.B


Zákaz vstupu bez roušky

Prosba soutěžního týmu Prezentiády 2020

Milí studenti, učitelé, ostatní, jsme studenti čtvrtého ročníku gymnázia a v dubnu letošního roku jsme se zúčastnili online kola Prezentiády (soutěž v prezentačních dovednostech), ze kterého se nám povedlo postoupit do celostátního kola, které se koná 18. září 2020 na Masarykově univerzitě v Brně. Od Vás bychom potřebovali pomoct v podobě vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky použijeme k podložení/vyvrácení našich názorů. Pro co nejpřesnější výsledky potřebujeme, aby dotazník vyplnilo co nejvíce lidí. Rozhodně se nebudeme zlobit, pokud tento dotazník budete sdílet dále mezi Vaše blízké.
Budeme moc rádi, když si na nás najdete chvilku času (přibližně 10 minut) - moc nám to pomůže.

Studentský tým Nudle


Zákaz vstupu bez roušky

Provoz gymnázia ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 10. 9. povinnost nosit ve všech společných prostorách školy (chodby, vnitřní respiria a toalety) roušky zakrývající nos a ústa. Osobám bez roušky nebude umožněn vstup do prostor školy. V učebnách lze roušky odložit po dohodě s vyučujícím. Apeluji na dodržování dalších zásadních opatření zamezující šíření potenciální infekce - dodržování pravidel hygieny, odstupů, používání dezinfekčních prostředků. Nadále platí následující organizační a technická opatření doporučená Ministerstvy zdravotnictví a školství ČR, abychom v maximální možné míře eliminovali šíření koronaviru v prostorách školy. Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel a pokynů vyučujících a apelujeme na vaši vzájemnou ohleduplnost a odpovědnost.

vedení školy


Adaptační kurz 1. ročníků

„Adapťák“ v Resortu Březová u Třebíče

Trampolíny, lana, „Bongo“,
Lukostřelba… ADAPŤÁK!!!!
Užívali jsme narámně
A na 100% nemarně:
Úsměvy, únava, akce,
V třídách skvělá spolupráce,
Pak tiché noci „bez sna“…
Kde? V outdorovém Resortu Březová!
V pondělí zase do lavic,
Jsme gympláci teď navíc.
K novým zážitkům velký krok,
Těšíme se všichni na nový školní rok!

žáci G1.A, B, C a jejich třídní učitelé


Cambridge English: Advanced (CAE)

Úspěch našich absolventů

I přes výjimečnou situaci spojenou s distanční výukou a následně probíhající maturitní zkoušky se v červenci 2020 dva studenti G4.C, dnes již absolventi naší školy, zúčastnili mezinárodních zkoušek Cambridge English: Advanced (CAE). Nejenže oba zkoušku složili, ale dokonce svými vynikajícími výsledky dosáhli úrovně nejvyšší, a to úrovně C2 (Cambridge English: Proficiency). Jakub Vinklárek i Jan Vaníček shodně obdrželi 206 bodů z 210 možných. Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Dita Saxová


PZk 2020

Informace k adaptačnímu kurzu prvních ročníků 2. - 4. 9. 2020

Cílem adaptačního kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj.
Milí žáci prvních ročníků, nezapomeňte v den odjezdu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a vybavit se potřebnými věcmi, které najdete v pokynech. Budeme se na vás moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2020/2021

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Právě vám byly vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage napojené na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích, jste-li nedočkaví, můžete se přihlásit do školního informačního systému Edupage již nyní (volbou zapomenuté heslo), nebo si počkejte na 1. září.
Budeme se na vás moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2020/2021

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Během prvních srpnových dní vám budou vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage, které budou napojeny na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích.
Přejeme vám všem pohodové prázdniny a v září se na vás budeme moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Novinky

Co nového ve školním roce 2020/2021

Nové prostory fyzikální laboratoře. Nové ŠVP pro 1. ročníky. Upgradovaný souborový server školy, rozšíření Wi-Fi pokrytí školy :). V úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin se na vás těšíme :).

pedagogové školyŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.54, 29. 11. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich