Informace k adaptačnímu kurzu 9. - 11. 9. 2019 (G1.A,B,C)

 

Cíl a smysl kurzu:
Cílem tohoto kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj. Kurzu se účastní třídní učitelé pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Radomíry Klempířové. Z výše uvedených důvodů je účast žáků více než žádoucí. Podrobnější informace k programu naleznete zde.

Bližší informace o kurzu:
Termín: třídy G1.A, G1.B a G1. C pondělí 9. 9. – středa 11. 9. 2019
                       
Místo: Březová u Třebíče
Stravování: plná penze plus svačiny, začínáme a končíme obědem, celý den pitný režim
Odjezd: sraz žáků v pondělí 9. 9. 2019 v 8:00 před budovou gymnázia, plánovaný odjezd autobusů v 8:30 hodin.
Příjezd: středa 11. 9. 2019 kolem 16:00 hodin k budově gymnázia
S sebou: dostatek sportovního oblečení (během programu může dojít k jeho ušpinění, promočení či poničení), nepromokavou bundu (pláštěnku), plavky, šátek, přezuvky, sešit, psací potřeby, hygienické potřeby; případně pravidelně užívané léky a kartu pojištěnce.

Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději ve čtvrtek 5. 9. 2019 ve škole, prohlášení o bezinfekčnosti odevzdají žáci třídnímu učiteli v pondělí 9. 9. před nástupem do autobusu. Formulář těchto prohlášení s případnými dalšími upřesňujícími informacemi obdrží každý zákonný zástupce žáka nebo žák také e-mailem v úterý 27. 8. 2019. Potvrzení od lékaře vyžadováno není.

V Pardubicích 13. 8. 2019

Mgr. Petr Harbich v. r., zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.29, 18. 2. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich