Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Přijímací zkoušky nanečisto 2019

  • Přijímací zkoušky nanečisto, na základě některého testu z minulých let zpřístupněného CERMATem včetně příslušných záznamových archů, se na našem gymnáziu uskuteční v úterý 29. ledna 2019 od 11:30 hodin.
  • Cena: 30 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA). Úhrada bude možná výhradně hotovostně v týdnu od 26. 11. do 30. 11. 2018 v kanceláři školy od 7:30 do 15:00 hodin, dále pak ve čtvrtek 17. 1. 2019 v době od 7:30 do 18:00 hodin (druhý den otevřených dveří), případně v samotný den konání zkoušek 29. 1. 2019 od 11:30 do 12:15 hodin.
  • Výsledky budou zveřejněny pod anonymním ID na webu školy. Testové a vyplněné záznamové archy si uchazeči budou moci vyzvednout ve čtvrtek 31. 1. 2019 v době od 14:00 do 17:30 hodin a jako bonus nabízíme v tuto dobu krátké konzultace s učiteli MAT a CJL k výsledkům zkoušek. Sledujte nadále naše webové stránky.

 

V Pardubicích 6. prosince 2018

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy

 

Elektronická přihláška k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vyplňte, prosíme, pečlivě tento formulář. Zvýrazněné údaje označené * jsou povinné, bez jejich uvedení nebude Vaše elektronická přihláška zpracována.  Doporučujeme vyplnění kolonek E-mail a Telefon, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

Na přesun mezi jednotlivými políčky můžete kromě standardního kliknutí myší využít i klávesu Tab. Vyplněný formulář odešlete ke kontrole stiskem tlačítka Odeslat přihlášku (naleznete jej ve spodní části formuláře). Zadané a úspěšně odeslané údaje si budete moci následně vytisknout a uschovat, navíc Vám přijdou na zadanou e-mailovou adresu.

Jméno žáka: *
Příjmení žáka: *
Navštěvovaná ZŠ: *
   
E-mail (zákonného zástupce) pečlivě vyplňte, prosíme: *
Telefon (zákonného zástupce):
   
Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím údajů * Ano, souhlasím s poskytnutím údajů uvedených na tomto formuláři zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vámi poskytnuté údaje budou sloužit jako podklad pro administraci Přijímacích zkoušek nanečisto 2019 konaných dne 29. 1. 2019. Potom budou data neprodleně smazána.
   
* Povinné údaje (nutno vyplnit)
Verze: 24.26, 24.11.2018

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.54, 16. 1. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich