Přijímací zkoušky nanečisto 2020

  • Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2020 pod přiděleným registračním číslem. Vyplněné záznamové archy pro vás budou připraveny k osobnímu vyzvednutí ve čtvrtek 20. 02. 2020 v době od 14.00 do 17.30 hodin ve vyhrazených učebnách. Přejeme dobrou volbu střední školy a hodně štěstí při přijímacím řízení.

 

V Pardubicích 4. února 2020

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.62, 4. 8. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich