Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Přijímací zkoušky nanečisto 3. 2. 2022

  • Přijímací zkoušky nanečisto, na základě některého testu z minulých let zpřístupněného CERMATem včetně příslušných záznamových archů, se na našem gymnáziu uskuteční 3. 2. 2022 od 12:15 hodin prezenční formou, pokud to umožní pandemická situace.
  • Maximální kapacita přijímacích zkoušek nanečisto je z důvodů zajištění protiepidemických opatření 160 účastníků.
  • Cena: 50 Kč. Platba pouze v hotovosti v učebně před konáním testů (detaily upřesníme během měsíce ledna 2022).
  • Přihlašování k přijímacím zkouškám nanečisto bylo ukončeno 10. 1. 2022 naplněním kapacity. Děkujeme uchazečům za velký zájem o studium na naší škole.
  • Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, Přijímací zkoušky nanečisto 2022 se uskuteční ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 12:15 hodin. Při vstupu do budovy se uchazeč prokáže certifikátem o negativním PCR testu ne starším než 31. 1. 2022 nebo certifikátem o pozitivním PCR testu ne starším než 3. 1. 2022. Všichni uchazeči budou mít po dobu pobytu v budově gymnázia nasazen respirátor úrovně FFP2. V čase mezi 12:15 a 12:25 si uchazeči najdou učebnu, ve které budou konat přijímací zkoušky nanečisto - rozcestníky budou umístěny na chodbách školy, čísla učeben od 1 do 19 dle abecedního pořadí uchazečů. Od 12:25 do 12:35 hodin bude v učebnách probíhat instruktáž k testu z matematiky, uchazeči zde uhradí v hotovosti manipulační poplatek za tiskové materiály 50 Kč zadavateli testu. Od 12:35 do 13:45 hodin bude probíhat test z matematiky, od 13:45 do 13:55 přestávka, kterou uchazeči stráví ve větrané učebně, případně si zajdou na toalety. Od 13:55 do 14:00 potom proběhne instruktáž před testem z českého jazyka, od 14:00 do 15:00 hodin potom test z českého jazyka. Všichni uchazeči obdrží papírek se svým registračním číslem, pod kterým najdou výsledky svých testů na webových stránkách v průběhu dalších dní. Sledujte naše stránky. Uchazečům, kteří se nebudou moci především z karanténních důvodů přijímaček nanečisto zúčastnit, se omlouváme, ale náhradní termín neplánujeme.

 

V Pardubicích, 1. února 2022

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.32, 24. 6. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich