Přijímací zkoušky nanečisto 2020

  • Přihlašování k přijímacím zkouškám nanečisto 2020 bude na této stránce spuštěno v neděli 1. 12. 2019 ve 20:00 hodin a potrvá do 26. 1. 2020 20:00 hodin.
  • Přijímací zkoušky nanečisto, na základě některého testu z minulých let zpřístupněného CERMATem včetně příslušných záznamových archů, se na našem gymnáziu uskuteční 4. 2. 2020 od 11:30 hodin.
  • Cena: 50 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA). Platba pouze v hotovosti v kanceláři v termínech: 8. 1. 2020 od 15:00 do 18:00h, v týdnu od 27. 01. 2020 do 30. 01. 2020 od 7:30 do 15:00h nebo v den přijímacích testů nanečisto 4. 2. 2020 od 11:30 do 12:15h).

 

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto 2020

Harmonogram zkoušek 4. 2. 2020

Instruktáž před testem 12.30 – 12.45 hod 15 minut
Test z MAT 12.45 – 13.55 hod 70 minut
Přestávka 13.55 – 14.15 hod 20 minut
Instruktáž před testem 14.15 – 14.20 hod 5 minut
Test z ČJL 14.20 – 15.20 hod 60 minut

 

Upozornění pro uchazeče:

Každý žák si přinese modrou propisovací tužku nebo černý mikrofix Centropen 0,5 mm a rýsovací potřeby. Jakékoliv jiné pomůcky nejsou dovoleny!!! Můžete si s sebou vzít svačinu a pití. Nápojové automaty a školní bufet jsou k dispozici v přízemí gymnázia.

Kromě psacích a rýsovacích potřeb (MAT) není dovoleno mít jakékoliv pomůcky!!! Výsledky PZ NANEČISTO budou k dispozici na webových stránkách gymnázia pod příslušným identifikačním číslem ve středu 5. 2. 2020 v dopoledních hodinách. Vyplněné záznamové archy budou připraveny k osobnímu vyzvednutí a krátkých konzultacím ve čtvrtek 20. 02. 2020 v době od 14.00 do 17.30 hod.  

 

V Pardubicích 1. prosince 2019

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy

 

Elektronická přihláška k Přijímacím zkouškám nanečisto 2020

Vyplňte, prosíme, pečlivě tento formulář. Zvýrazněné údaje označené * jsou povinné, bez jejich uvedení nebude Vaše elektronická přihláška zpracována.  Doporučujeme vyplnění kolonek E-mail a Telefon, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

Na přesun mezi jednotlivými políčky můžete kromě standardního kliknutí myší využít i klávesu Tab. Vyplněný formulář odešlete ke kontrole stiskem tlačítka Odeslat přihlášku (naleznete jej ve spodní části formuláře). Zadané a úspěšně odeslané údaje si budete moci následně vytisknout a uschovat, navíc Vám přijdou na zadanou e-mailovou adresu.

Jméno žáka: *
Příjmení žáka: *
Navštěvovaná ZŠ: *
   
E-mail (zákonného zástupce) pečlivě vyplňte, prosíme: *
Telefon (zákonného zástupce):
   
Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím údajů * Ano, souhlasím s poskytnutím údajů uvedených na tomto formuláři zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vámi poskytnuté údaje budou sloužit jako podklad pro administraci Přijímacích zkoušek nanečisto 2020 konaných dne 4. 2. 2020. Potom budou data neprodleně smazána.
   
* Povinné údaje (nutno vyplnit)
Verze: 25.80, 23.11.2019

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.20, 16. 1. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich