Elektronická přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám 2021/2022

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, elektronické přihlašování do přípravného kurzu 2021 bylo spuštěno na této stránce v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin. Pro rekordní počet zájemců v loňském roce jsme navýšili kapacitu přípravného kurzu na 160 míst tak, abychom mohli vyhovět všem zájemcům o přípravný kurz 2021.

V Pardubicích, 22. 11. 2020
Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy

Vyplňte, prosíme, pečlivě tento formulář. Zvýrazněné údaje označené * jsou povinné, bez jejich uvedení nebude Vaše elektronická přihláška zpracována.  Doporučujeme vyplnění kolonky „Telefon“, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

Přijatou elektronickou přihlášku je nutné potvrdit platbou celé částky 2.000 Kč nejpozději do 18. 12. 2020. V opačném případě bude místo nabídnuto dalším zájemcům. Číslo bankovního účtu Sdružení přátel gymnázia: 221697139/0300. Jako variabilní symbol pro identifikaci platby uveďte číslo přihlášky, které vygeneruje tato přihlašovací aplikace po vyplnění a odeslání údajů.

Na přesun mezi jednotlivými políčky můžete kromě standardního kliknutí myší využít i klávesu Tab. Vyplněný formulář odešlete ke kontrole stiskem tlačítka Odeslat přihlášku (naleznete jej ve spodní části formuláře). Zadané a úspěšně odeslané údaje si budete moci následně vytisknout a uschovat.

Jméno žáka: *
Příjmení žáka: *
Navštěvovaná ZŠ: *
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce: *
Adresa zákonného zástupce (ulice, č.p., obec, PSČ): *
   
E-mail (zákonného zástupce) pečlivě vyplňte, prosíme: *
Telefon (zákonného zástupce):
   
Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím údajů * Ano, souhlasím s poskytnutím údajů uvedených na tomto formuláři zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vámi poskytnuté údaje budou sloužit jako podklad pro administraci Přípravného kurzu 2020 po dobu jeho konání. Po skončení Přípravného kurzu budou zadané osobní údaje neprodleně vymazány.
   
* Povinné údaje (nutno vyplnit)

 

Verze: 26.92, 23.10.2020

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 27.10, 22. 11. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich