Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Elektronická přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám 2019/2020

Vyplňte, prosíme, pečlivě tento formulář. Zvýrazněné údaje označené * jsou povinné, bez jejich uvedení nebude Vaše elektronická přihláška zpracována.  Doporučujeme vyplnění kolonky „Telefon“, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

Přijatou elektronickou přihlášku je nutné potvrdit platbou celé částky 1.600,- Kč nejpozději do 14. 12. 2018. V opačném případě bude místo nabídnuto dalším zájemcům. Číslo bankovního účtu Sdružení přátel gymnázia: 221697139/0300. Jako variabilní symbol pro identifikaci platby uveďte číslo přihlášky, které vygeneruje tato přihlašovací aplikace po vyplnění a odeslání údajů.

Na přesun mezi jednotlivými políčky můžete kromě standardního kliknutí myší využít i klávesu Tab. Vyplněný formulář odešlete ke kontrole stiskem tlačítka Odeslat přihlášku (naleznete jej ve spodní části formuláře). Zadané a úspěšně odeslané údaje si budete moci následně vytisknout a uschovat.

Jméno žáka: *
Příjmení žáka: *
Navštěvovaná ZŠ: *
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce: *
Adresa zákonného zástupce (ulice, č.p., obec, PSČ): *
   
E-mail (zákonného zástupce) pečlivě vyplňte, prosíme: *
Telefon (zákonného zástupce):
   
Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím údajů * Ano, souhlasím s poskytnutím údajů uvedených na tomto formuláři zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vámi poskytnuté údaje budou sloužit jako podklad pro administraci Přípravného kurzu 2019 po dobu jeho konání. Po skončení Přípravného kurzu budou zadané osobní údaje neprodleně vymazány.
   
* Povinné údaje (nutno vyplnit)

 

Verze: 24.18, 11.11.2018

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.23, 14. 11. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich