Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Archiv událostí aktuálního školního roku 2022/2023

PZK 2023

Možnost osobního vyzvednutí pozvánek k přijímacím zkouškám 23. 3. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole, obracím se na Vás s prosbou o úsporu finančních prostředků gymnázia za poštovné při distribuci pozvánek k přijímacím zkouškám. Zákonní zástupci, pokud jste uvedeni na odevzdané přihlášce ke vzdělávání na naší škole, nemáte to k nám daleko a najdete čas ve čtvrtek 23. 3. 2023 v době od 14:00 do 18:00 hodin, rádi Vás uvidíme při osobním setkání a předání pozvánky v jídelně školy (hned u hlavního vchodu do školy). Nevyzvednuté pozvánky budou odeslány poštou v pátek 24. 3. 2023. Připomínám také, že pátek 31. 3. 2023 je zároveň i nejzazším termínem odevzdání příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ - přílohy prosím vložte do nadepsané obálky jménem a příjmením uchazeče a vložte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy, případně odevzdejte paní recepční. Poštovní schránka je dostupná každý všední den od 7:00 do 18:00 hodin.
Děkuji předem za Vaši pomoc, ochotu a vstřícnost.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Derniéra Dívčí války

Derniéra Dívčí války v Dolní Rovni

V sobotu 4. března 2023 se uskutečnila slavnostní derniéra naší neotřelé a rozverné komedie Dívčí válka. Představení se konalo v sále sokolovny v Dolní Rovni, účast diváků byla hojná a naši herci si poslední možnost zahrát Dívčí válku velmi užili, což potvrdil i bouřlivý potlesk více než spokojeného publika během závěrečné děkovačky. S Dívčí válkou se diváci i herci rozloučili, již nyní však můžeme za naše Studio GyMo slíbit jedno: Něco se opět chystá! A bude to stát za to...

Studio GyMo


Návštěva Poslanecké sněmovny

Žáci druhých ročníků na exkurzi v Poslanecké sněmovně

Dne 1. března se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tam jsme se měli možnost setkat s bývalým ředitelem naší školy a v současnosti předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Markem Výborným, který nám ochotně odpověděl na naše otázky ohledně práce poslance. Poté jsme měli příležitost přihlížet mimořádné schůzi sněmovny ohledně valorizace důchodů. V průběhu dne jsme si také prošli historické centrum Prahy a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z její historie. Děkujeme panu poslanci Výbornému i jeho asistentu panu Wolfovi za zajímavý program a vhled do fungování Poslanecké sněmovny a našim vyučujícím za uspořádání exkurze.

Boleslav Peřina, G2.B


Olympiáda v německém jazyce

V okresním kole Olympiády v německém jazyce se naše děvčata neztratila

V úterý 28. 2. se na Gymnáziu Dašická uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala děvčata ze třídy G3.B Adéla Smolíková a Jana Machovcová. Adéla Smolíková se umístila na krásném čtvrtém místě a jako náhradnice se kvalifikovala do krajského kola. Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme i do budoucna hodně zábavy s němčinou.

Sekce NJ


Biologická olympiáda

Biologická olympiáda zná své vítěze

V úterý se uskutečnilo školní kolo olympiády z biologie. V kategorii A (3. a 4. ročník) zvítězil Martin Křivka (G4.B), na druhém místě skončila Anna Vinterová (G4.C), která při shodném počtu bodů jen díky lepší praktické části odsunula na třetí místo Lucii Trávníčkovou (G4.A). Kategorii B (1. a 2. ročník) jednoznačně opanoval Bolek Peřina, jako druhý se umístil Ondřej Pařík (oba G2.B) a třetí místo obsadila Tereza Rumlová (G1.C). Děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Sekce Bio


Olympiáda v ruském jazyce

Školní kolo Olympiády v ruském jazyce

V úterý 28. 2. 2023 u nás na gymnáziu proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Studenti měli za úkol pohovořit na jedno z témat a reagovat na předem nepřipravené otázky. Vítěz každé kategorie postupuje do krajského kola, které proběhne v dubnu. V kategorii SŠI na prvním místě se umístila žákyně třidy G1.C Anna Paclíková a v kategorii SŠII žák třidy G3.C Matěj Bis. Děkujeme za zajímavé dialogy a pečlivou přípravu všem zúčastněným a vítězům držíme palce v krajském kole!

Za komisi Světlana Sajdlová a Lenka Bodláková


Olympiáda ve španělském jazyce

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 23. 2. 2023 proběhlo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠI (do 3 let studia jazyka) a SŠII (nad 3 roky studia). Celkem se soutěže zúčastnilo 21 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Vítězem školního kola se stala Lucie Přepechalová (G3.A) v I. kategorii a Milan Merta (G4.A) v kategorii II. Oba žáci postupují do krajského kola, které se bude konat 27. března 2023. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří projevují aktivní zájem o tento jazyk.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Karel Havlíček Borovský

Hezky česky – Havlíček nám píše…

Ve čtvrtek dne 16. února 2023 zavítali žáci literárního semináře do Krajské knihovny v Pardubicích na přednášku Havlíček nám píše… z cyklu Hezky česky. Setkání vedené PhDr. Ladislavem Futterou odkazovalo na rozsáhlý projekt šestisvazkového vydání korespondence Karla Havlíčka Borovského. Dosud vyšly čtyři díly končící rokem 1848. Přednáška studentům přiblížila revoluční rok a v několika různých dopisech ukázala, v jakých rolích tento český spisovatel, básník, novinář a politik vystupoval. Posluchači se mimo jiné dozvěděli o Havlíčkově stylu komunikace z pozice syna, kamaráda, redaktora, politika nebo ctitele. Další část přednášky nastínila jeho způsob jednání s úřady těsně před vypuknutím revoluce v habsburské monarchii roku 1848. Na závěr přednášející prohlásil, že si Karla Havlíčka Borovského velmi váží a doporučil nám číst jeho díla.

David Švadlenka, G4.B


Den s vědcem

Žáci druhých ročníků strávili „Den s vědcem“

V úterý 14. února navštívilo 15 zájemců z druhých ročníků za doprovodu pana učitele Voltra Den s vědcem na Ústavu fyzikální chemie v Praze. V rámci dopoledního programu nás čekalo rozdělení do tří skupin, první se zabývala mikroskopií rastrovací sondou a studiem nanosvěta, druhá voltametrickým stanovením vitaminu C v citrusech a poslední přípravou nanočástic stříbra a měřením jejich velikosti. Po nabitém dopoledním programu nás ještě čekala přednáška o spektroskopii a o nanomateriálech a nanotechnologiích a nakonec jsme se obohaceni znalostmi a zážitky vydali na cestu do Pardubic. Program byl velice poutavý a naučný a rozhodně doporučuji Ústav fyzikální chemie v Praze navštívit.

Novotná Klára (G2.B)


I-KAP II

Realizace dalšího projektového dne v rámci implementace I-KAP II

Dne 21. 2. 2023 proběhl v rámci implementace I – KAP II druhý z projektových dnů. Účastnili se ho žáci ZŠ Polabiny II, Prodloužená. Tentokrát s motem Alberta Einsteina: “Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.“ Po přivítání a představení formou: „ Já jsem….např. Ctižádostivý Ctirad a poučení o bezpečnosti, vyluštili žáci zašifrovaná slova -hmota, pohyb, prostor, čas z kvízu: „Jak znáte pohádky?“ Tyto pojmy korespondovaly se čtyřmi stanovišti. 1. Stanovení reakční doby člověka. 2. Jak nejpomaleji ujet na kole danou vzdálenost.3. Studium vodorovného vrhu.4. Jak vypadá graf závislosti polohy tělesa na čase. Závěrem si žáci zopakovali vše, co se během dne naučil a své postřehy přenesli do vytvořeného obrázku. Dle reakcí žáků bylo jasné, že si to velice užili.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Šachový tým

Šachový tým v okrese bez konkurence

ŠK Rapid Pardubice poskytl zázemí pro XXIX. ročník Regionální olympiády dětí a mládeže SŠ Okresu Pardubice v šachu. Hrálo se na sedm kol švýcarským systémem s dvaceti minutami na partii pro každého hráče. Našemu družstvu se nadmíru dařilo a jako vítěz okresního kola postupuje do krajského finále ve Svitavách. Držíme pěsti!

Sekce TV


PZk 2023

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2023/2024 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 od 1. 2. 2023 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, na kterou odešleme potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu na naší škole. Nezapomeňte také vložit přílohy dokazující vaše mimoškolní a zájmové aktivity. U hlavního vchodu zazvoníte na zvonek kancelář školy, případně obálku vložíte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy. Další preferovaný způsob podání přihlášky je zaslání klasickou poštou, opět připomínáme kontrolu e-mailové adresy zákonného zástupce pro zpětnou vazbu přijetí přihlášky. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději ve středu 1. 3. 2023.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Semináře 2023/2024

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jeden seminář z cizího jazyka a má možnost též zvolit jeden z nepovinných předmětů Deskriptivní geometrie nebo Latina. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1× za 14 dní, případně 1 hodina 1× za týden) a jako nepovinný předmět Závěrečný matematický seminář.Předměty se otevřou při minimálním počtu 9 studentů, výběr provádíte prostřednictvím modulu Přihlašování v aSc Edupage od 19. 2. 2023 20:00 hodin do 24. 2. 2022 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Staň se na den vědkyní 2023

Staň se na den vědkyní 2023

Dne 10. 2. měly zájemkyně o přírodovědné a technické obory z našeho Gymnázia možnost stát se na den vědkyní na fakultách ČVUT v Praze ku příležitosti dne žen a dívek ve vědě. V dopoledních hodinách probíhaly společné přednášky od vědeckých pracovnic univerzity, doprovázené diskuzemi a občerstvením. V odpoledních hodinách se účastnice rozdělily do skupin, které se poté věnovaly různým výzkumným aktivitám. Studentky našeho gymnázia se začlenily do dvou skupin z nichž jedna věnovala svoji pozornost rentgenovému záření a jeho vlivu na okolní látky, zatímco druhá měla možnost vyzkoušet si počítání modulů v rámci modulární aritmetiky. Děkujeme za přínosné nové poznatky a těšíme se na další podobné akce.

Barbora Janáčková, G3.B


Nanečisto 2023

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2. 2. 2023

Milí uchazeči o studium na našem gymnáziu, děkujeme za vaši hojnou účast na přijímacích zkouškách nanečisto 2023. Díky skvělé týmové práci našich pedagogů zveřejňujeme výsledky tentýž den (výsledky jsou anonymizované, každému uchazeči bylo při elektronickém přihlašování a současně i při úvodní administraci předáno registrační číslo). Vyplněné záznamové archy byly z protiepidemických důvodů skartovány a nebudete si je vyzvedávat. Věříme, že vám přijímací zkoušky nanečisto umožnily vyzkoušet si atmosféru jednotných přijímacích zkoušek a získat zpětnou vazbu o stavu vašich vědomostí k vaší další přípravě na JPZ. Přejeme dobrou volbu střední školy a hodně štěstí při přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Příjímačky nanečisto 2022

Přijímačky nanečisto 2. 2. 2023 - informace pro uchazeče

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, Přijímací zkoušky nanečisto 2023 se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 od 11:40 hodin. V čase mezi 11:40 a 11:55 hodin si uchazeči najdou učebnu, ve které budou konat přijímací zkoušky nanečisto - rozcestníky budou umístěny na chodbách školy, čísla učeben od 1 do 12 dle abecedního pořadí uchazečů. Od 12:00 do 12:10 hodin bude v učebnách probíhat instruktáž k testu z matematiky, uchazeči zde uhradí v hotovosti manipulační poplatek za tiskové materiály 50 Kč zadavateli testu. Od 12:10 do 13:20 hodin bude probíhat test z matematiky, od 13:20 do 13:30 bude přestávka, kterou uchazeči stráví v budově školy. Od 13:30 do 13:40 potom proběhne instruktáž před testem z českého jazyka, od 13:40 do 14:40 hodin potom test z českého jazyka. Všichni uchazeči obdrží papírek se svým registračním číslem, pod kterým najdou výsledky svých testů na webových stránkách v průběhu dalších dní. Sledujte naše stránky. Uchazečům, kteří se nebudou moci především ze zdravotních důvodů přijímaček nanečisto zúčastnit, se omlouváme, ale náhradní termín neplánujeme.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Rada Evropské unie

Cenné zkušenosti z modelového zasedání Rady Evropské unie

Během čtyř dnů na konci ledna jsem měla příležitost účastnit se modelového zasedání evropských institucí. Konkrétně jsem zastupovala Lucemburské velkovévodství v Radě Evropské unie. Pozvánku na jednání si zasloužilo i dalších 49 studentů z celé České i Slovenské republiky, kteří byli nejlepšími účastníky regionálních seminářů. Kromě samotného jednání jsme absolvovali množství panelových diskuzí a workshopů, například na téma budoucnost EU nebo dezinformací. Celá simulace mi přinesla hodně nových zkušeností, zážitků, kontaktů a kamarádů. Všem bych účast vřele doporučila.

Lucie Michlová, G4.A


Zeměpisná olympiáda

Napínavé školní kolo Zeměpisné olympiády rozhodlo o postupujících do okresu

Po dvou předchozích on-line ročnících bylo letos možné školní kolo Zeměpisné olympiády 2023 uspořádat opět tradičně prezenčně ve školní jídelně, konkrétně ve středu 1. února 2023 od 7:30 do 8:45 hodin. Soutěž se znovu dle zavedených zvyklostí skládala ze dvou částí – po písemném testu geografických znalostí následovalo soutěžení v rychlosti a přesnosti práce s atlasem. První tři postupová místa obsadili letos maturanti. Na prvním místě se umístil David Tichý z G4.C (93,6% úspěšnost řešení), na druhém místě Tomáš Polák taktéž z G4.C (89,1% úspěšnost řešení) a na třetím místě Filip Brož z G4.B (86,4% úspěšnost řešení). Zahanbit se ale nenechali ani studenti z nižších ročníků, konkrétně Ondřej Pivokonský z G2.C (4. místo) a Boleslav Peřina z G2.B (5. místo), kteří jsou v pozici náhradníků pro okresní kolo. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při pokračování v soutěži! Celkem se do řešení školního kola Zeměpisné olympiády 2023 zapojilo 43 studentů, kterým moc děkujeme za účast.

Mgr. Jana Veselková a Mgr. Jan Váňa, organizační tým školního kola Zeměpisné olympiády


Jak se dělá časopis

Jak se dělá časopis?

Dne 31. 1. k nám do hodiny literárního semináře zavítala bývalá studentka našeho gymnázia Tereza Čaladi, redaktorka online magazínu Elle a časopisu Marianne. Seznámila nás s tím, kdy dostala nápad stát se novinářkou, jak probíhala její studentská léta na Masarykově univerzitě v oboru Mediální studia a žurnalistika + Genderová studia, dala nám pár tipů ke studiu a jak jí tato kombinace oborů poté pomohla v profesním životě a ulehčila hledání práce. Dozvěděli jsme se zajímavosti i strasti novinářského povolání a seznámili se s velmi talentovanou a sympatickou českou novinářkou. Moc děkujeme Tereze za její milou návštěvu a přejeme jí mnoho dalších úspěchů.

Za literární seminář Michaela Karafiátová (G4.B)


Nanečisto 2023

Školní kolo Matematické olympiády zná své vítěze

Ve dnech 6. 12. 2022 a 24. 1. 2023 se na našem gymnáziu konala školní kola Matematické olympiády. V kategorii A zvítězila Barbora Janáčková (G3.B), v kategorii B Robin Novotný (G2.A) a v kategorii C František Beneš (G1.B). Všem účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalších kolech soutěže.

Mgr. Martin Sochor, garant soutěže


Lyžařský kurz G1.C

Lyžařský kurz G1.C

Od 15. do 22. ledna 2023 se naše třída, G1. C, vypravila na lyžařský výcvik do Pece pod Sněžkou na chatu Krakonoš. Prvotní strach o nedostatek sněhu se rozplynul už při strmém výšlapu k chatě. I samotná chata Krakonoš nás ohromila novým kabátem a celkovou rekonstrukcí, kterou tento rok prošla. Lyžování (až na občasné fronty) nemohlo být lepší, upravené sjezdovky, nádherné počasí a výhledy. Přes obavy některých členů naší výpravy došlo i na běžkování a troufám si říct, že i tento zimní sport si většina z nás oblíbila. Krom spousty ujetých kilometrů po hřebenech jsme na běžkách dobyli Černou horu nebo rozhlednu Hnědý vrch.

Petr Bezpalec (G1.C)


Hamlet
Hamlet

Alternativní Hamlet Švandova divadla

V úterý 17. ledna 2023 jsme s panem učitelem Bolehovským zavítali na představení Hamlet od Williama Shakespeara v podání herců pražského Švandova divadla na Smíchově a pod režijní taktovkou Daniely Špinar. V hlavních rolích hráli herci Patrik Děrgel jako Hamlet, Kamil Halbich jako Claudius, Petra Hřebíčková jako Gertruda a Zuzana Zlatohlávková jako Ofélie. Za zmínku stojí herecké výkony Patrika Děrgela, které byly naprosto impozantní zejména tehdy, kdy sehrával zblázněného Hamleta, a jeho ochota sehrávat tuto roli, přestože zná její závěrečný "úděl", jenž byste úplně nečekali u shakespearovské tragédie. Představení se odehrávalo v současnosti v prostředí skandinávské královské rodiny a jejích problémů. Divadelní hra se držela předlohy, ale bylo tam několik "momentů", na nichž se podepsala režisérka a které byly přinejmenším velmi zajímavé a občas si divák mohl položit otázku, zda vůbec je na hře od Shakespeara. Nejvíce se to projevilo na finálním souboji Hamleta s Laertem, kde celou scénu odehráli herci takovým způsobem, že všichni, až na Hamleta, byli zavřeni v pojízdné vitríně a odříkávali svůj text mezitím, co Patrik Děrgel stál ve stínu, zády k obecenstvu, bez jakéhokoli oděvu, který by mohl zakrývat jeho nahou postavu, a v pravé ruce držel meč, jímž šermoval pokaždé, když se odehrával souboj. Na závěr celé hry přistoupil Hamlet k osvětlené vitríně a obecenstvo poctil svými holými půlkami. Hra byla perfektně sehraná a ve většině jsme se shodli na tom, že ji můžeme jedině doporučit, takže pokud máte rádi alternativní zpracování klasických her, tak tohoto Hamleta si nesmíte nechat ujít.

Alena Picpauerová (G2.B), Matěj Bureš (G2.C)


Přípravný kurz 2023

Milí uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za tradičně vysoký zájem o přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Přípravné kurzy 2023 budou probíhat osvědčenou distanční formou každou středu od 25. 1. 2023 (od 15:00 poprvé, resp. 15:15 hodin) v e-learningovém prostředí naší školy. Přihlašovací údaje obdrželi uchazeči, kteří zaplatili kurzovné, v polovině ledna 2023. Přihlašování k přijímacím zkouškám nanečisto 2023 bylo ukončeno 3. 1. 2023 přeplněním kapacity, děkujeme i za tento zájem. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Baron Kraus

Promítání filmu o životě Barona Krause

V pátek dne 6. ledna 2023 měli žáci naší školy příležitost v aule zhlédnout studentský dokumentární film z dílny Matouše Kotěry, studenta Slezské univerzity v Opavě. Jedná se o jeho první filmařský počin, který vznikl jako součást bakalářské práce v průběhu studia. Diváci se během promítání dozvěděli mnoho informací o významné osobnosti Pardubického kraje. Životopisný snímek odhalil nemalý přínos barona Artura Krause v rozvoji Pardubicka, který byl však posléze zčásti zapomenut. Život tohoto renesančního člověka jsme měli možnost sledovat od samého počátku v aristokratické rodině, přes otevření první veřejné hvězdárny v Pardubicích a jeho experimenty v oblasti letectví, až po financování stavby Východočeského divadla v Pardubicích, na jehož otevření nebyl nakonec pozván. Dále zde byl například zmíněn i jeho kladný vztah ke sportu, hudbě nebo umění. To všechno bylo zároveň doplněno o komentáře různých expertů. Na samém závěru režisér objasnil studentům vznik snímku a okolnosti natáčení. Vše by také nemohlo vzniknout bez přispění studentky našeho gymnázia Miriam Gruberové, která akci organizovala.

David Švadlenka, G4.B


Druhý den otevřených dveří 9. 1. 2023 od 15:00 do 18:00 hodin

Milí uchazeči o studium na naší škole, zveme vás srdečně na 2. den otevřených dveří, kdy si budete moci mj. prohlédnout odborné učebny, laboratoře, 3 vnitřní respiria či aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy. Dozvíte se důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 či přijímacích zkoušek nanečisto 2. 2. 2023. Těšíme se na vás v pondělí 9. ledna 2023 v době od 15:00 do 18:00 hodin. Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za tradičně vysoký zájem o přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2023. Kurzy budou probíhat osvědčenou distanční formou každou středu od 25. 1. 2023 (od 15:00 poprvé, resp. 15:15 hodin) v e-learningovém prostředí naší školy. Přihlašovací údaje obdrží uchazeči, kteří zaplatili kurzovné, v polovině ledna 2023. Přihlašování k přijímacím zkouškám nanečisto 2023 bylo ukončeno 3. 1. 2023 přeplněním kapacity, děkujeme i za tento zájem. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby na našem gymnáziu

V pondělí 12. 12. 2022 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Studentských prezidentských voleb. Studenti měli možnost výběru ze všech zaregistrovaných kandidátů. Volby probíhaly v našem největším respiriu a krásně se ukázalo, že naši studenti se těší k volbám reálným. Naše slova potvrzuje i fakt, že z celkového počtu 364 studentů bylo odevzdáno 231 hlasovacích lístků, z toho 14 neplatných. A zde jsou tři prezidentští kandidáti s nejvyšším počtem hlasů našich studentů v abecedním pořadí: Pavel Fischer, Danuše Nerudová a Petr Pavel.

Školní volební komise Studentských prezidentských voleb


PF 2023

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023

Všem žákům, kolegům, rodičům a příznivcům naší školy přejeme klidné prožití nejkrásnějších svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2023. Ať je plný štěstí, zdraví a splněných přání. Děkujeme za vaši přízeň a budeme se těšit na další společná setkávání.

vedení školy


Memoriál Ladislava Vaňka

Memoriál Ladislava Vaňka 20. 12. 2022

Každoročně pořádaný volejbalový turnaj Memoriál Ladislava Vaňka proběhl i letos v tělocvičnách našeho Gymnázia. Smíšené týmy ze všech ročníků se utkaly na zkrácených hřištích. S radostí jsme mohli sledovat krásné volejbalové momenty. Na snímku vidíme 4 nejlepší týmy naší školy.

Sekce TV


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 2023 ukončeno

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za tradičně vysoký zájem o přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2023. Kurzy budou probíhat osvědčenou distanční formou každou středu od 25. 1. 2023 (od 15:00 poprvé, resp. 15:15 hodin) v e-learningovém prostředí naší školy. Přihlašovací údaje obdrží uchazeči, kteří zaplatili kurzovné, v první polovině ledna 2023. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Olympiáda okresu ve volejbalu

Volejbalisté bronzoví

I v čase adventním, plném shonu a nákupní horečky, se najdou chvilky, kdy je možnost si příjemně zasportovat. A takové příležitosti využili chlapci našeho gymnázia. Na volejbalovém turnaji v rámci Olympiády okresu dokonce vybojovali krásné třetí místo. Byla radost pohledět na týmový výkon a krásné volejbalové momenty. Děkuji za vzornou reprezentaci školy a hodně krásných výměn do budoucna.

Sekce TV


Památka obětí holokaustu

Uctili jsme památku obětí transportů židovského obyvatelstva z Pardubicka

V pátek 9. prosince jsme uctili památku obětí holokaustu. V rámci programu, který pořádal Pardubický kraj ve spolupráci se Státním okresním archivem při příležitosti 80. výročí transportů židovského obyvatelstva z Pardubic do Terezína, jsme si připomněli historické souvislosti deportace celkem 1 258 osob z území bývalého pardubického oberlandrátu v prosinci 1942, vyslechli životní příběhy jednotlivců, jejichž osudy byly ovlivněny Norimberskými zákony, a měli jsme příležitost zhlédnout dokument o pardubickém rodákovi Vladimíru Munkovi, jemuž se jako jednomu z mála podařilo přežít hrůzy Osvětimi, a jeho cestě do Osvětimi na vzpomínkový akt k 75. výročí osvobození tohoto vyhlazovacího tábora...

Tereza Hodásová, Zuzana Ďurišová, G4.A


Krajské kolo olympiády v basketbalu

V kraji nemáme konkurenci

V úterý 6. 12. se uskutečnilo krajské kolo olympiády v basketbalu. Naše děvčata opět excelovala. První dvě utkání sloužila spíše pro rozehrání a skončila rozdílem třídy (samozřejmě v náš prospěch). Trochu těžší, leč ne neřešitelný úkol nás čekal ve finále. Soupeřky z Ústí nad Orlicí byly sice kvalitní, ale skvělý výkon našich děvčat nenechal nikoho na pochybách, kdo že je v našem kraji králem pod vysokými koši.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!

Sekce TV


RODM basketbal

Basketbalisté druzí!

V pátek 2. 12. se v Pardubicích konala Regionální olympiáda dětí a mládeže v basketbale. Naši chlapci v konkurenci dvanácti škol nejprve hladce vyhráli jednu ze skupin, v semifinále rovněž nezaváhali a poraženi odešli nakonec až ve finálovém zápase. Po celý turnaj chlapci příkladně reprezentovali naši školu a svoji účast podpořili skvělými výkony. Diváci mohli sledovat vydařený driblink, koše za tři body nebo neuvěřitelné smeče do koše. Velký dík za reprezentaci patří celému týmu!

Mgr. Jaroslav Macek, sekce TV


Elektronické přihlašování na Přijímačky nanečisto 2023

Milí uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za hojnou návštěvu 1. dne otevřených dveří. Nezapomeňte, že od středy 7. 12. 2022 od 20:00 hodin startuje na těchto stránkách přihlašování na Přijímací zkoušky nanečisto 2023. Přihlašování ukončíme v neděli 22. 1. 2023 nebo dříve v případě naplnění kapacity 160 uchazečů. Více informací se dozvíze zde.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


The Mozart Times

The Mozart Times

Milí čtenáři, jsme rádi, že vám můžeme přinést nové vydání našeho školního anglického časopisu The Mozart Times! V tomto vydání najdete mimo jiné články týkající se novinek z naší školy i ze světa, články vážné i méně vážné, ale přesto věříme, že se dozvíte něco nového. Buď o královně Alžbětě II., našem školním výletu do Francie, zajímavých knihách z celého světa nebo o naší finské spolužačce, která je u nás na výměnném studijním pobytu. Za celý tým doufáme, že si čtení našeho časopisu užijete a něčím Vás snad i zaujmeme.

Jménem redakčního týmu Kateřina Burešová


Multimediální den

Naši studenti vyrazili na Multimediální den

V pátek 25. 11. jsme vyrazili do Brna na další ročník Multimediálního dne, který byl organizován Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Na akci se studenti mohli seznámit s činností ČTK, ČT a dalších organizací. Kromě toho byly součástí i workshopy a přednášky známých novinářů. O obtížích spojených s politickými rozhovory promluvila novinářka slovenského deníku SME Zuzana Hanzelová, o své investigativní činnosti a novém podcastu mluvil Jaroslav Kmenta a novináři z ČTK zavzpomínali na dění kolem rozdělení Československa. Vrcholem byla diskuse o politické žurnalistice v 21. století. Tu zcela ovládl Radek Bartoníček z Aktuálně.cz, který svým přístupem a nadšením nejednou vzbudil nadšené reakce publika. Program byl zakončen vystoupením dvou novinářů věnujících se politické satiře, jehož hlavním cílem bylo rozhodnout, v jaké zemi je politika bizarnější. Česko zde reprezentoval Konstantin Sulimenko a Slovensko Adam Blažko. I přes urputné snahy české reprezentace v této disciplíně Slovensko s přehledem zvítězilo a dokázalo, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Čeněk Mědílek, G4.B


Mathing 2022

Mathing 2022

V úterý 29. 11. se naše gymnázium zapojilo do Internetové matematické soutěže Mathing, kterou každoročně organizuje Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Do řešení deseti zapeklitých netradičních úloh se zapojily s obrovským nasazením dva sedmičlenné týmy složené z žáků prvního až třetího ročníku. Byť stále netrpělivě čekáme na výsledky soutěžního klání, děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a věříme, že se naše účast v soutěži stane tradicí!

Mgr. Martin Sochor, garant soutěže


Basketbal okresní kolo

Jasná záležitost pro naše basketbalistky

Ve čtvrtek 1. 12. se konalo okresní kolo v basketbalu dívek. Naše děvčata prošla celým turnajem v tréninkovém nasazení, a přesto zdolala všechny soupeřky rozdílem třídy (či spíše několika). Doufáme, že skvělé výkony předvedou i v kole krajském, které se bude konat příští úterý.
Gratulujeme k výsledku a držíme palce v dalším průběhu soutěže.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Subterra Cup
Subterra Cup

Slavíme dvojitý bronz ze SUBTERRA CUPU!

Pořadatelé hodnotí letošní ročník středoškolského turnaje ve florbalu Subterra cup jako ročník s rekordní účastí. Původní maximum se podařilo překonat o téměř dvě stě družstev. Více než sedm stovek škol v dívčí i chlapecké kategorii toužilo splnit si sen a poměřit síly s těmi nejlepšími v pražské O2 aréně. Ani jeden z našich týmů této mety bohužel nedosáhl. Třetí místo v okrese na postup do vyššího kola nestačil. Netřeba však věšet hlavu, každý zápas je tím nejlepším tréninkem a za rok bude herní štěstí určitě na naší straně!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Tematický den 2022

Šestý tematický den a 1. ročník MozOlu ve středu 21. 12. 2022

Celkem 11 workshopů, které připravili pedagogové, čeká dopoledne na naše studenty při 6. tematickém dni s názvem „Sport kolem nás“. Kromě toho se na školních sportovištích uskuteční 1. ročník studentské sportovní olympiády nazývané MozOL. Každý student bude mít povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop (akci) v každém bloku (celkem tři programy, detaily naleznete ve výše odkazovaném souboru). Přihlašování ve stejnojmenném modulu v IS školy startuje v neděli 11. 12. 2022 ve 20:00 hodin a bude ukončeno ve středu 14. 12. 2022 ve 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Pozvánka na Den otevřených dveří 7. 12. 2022 a elektronické přihlašování na Přijímačky nanečisto 2023

Milí uchazeči o studium na naší škole, zveme vás srdečně na 1. den otevřených dveří, kdy si budete moci mj. prohlédnout odborné učebny, laboratoře, 3 vnitřní respiria či aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy. Dozvíte se důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 či přijímacích zkoušek nanečisto 2. 2. 2023. Těšíme se na vás ve středu 7. prosince 2022 v době od 15:00 do 18:00 hodin. Nezapomeňte, že od středy 7. 12. 2022 od 20:00 hodin startuje na těchto stránkách přihlašování na Přijímací zkoušky nanečisto 2023. Přihlašování ukončíme v neděli 22. 1. 2023 nebo dříve v případě naplnění kapacity 160 uchazečů. Více informací se dozvíze zde.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 30. 11. 2022 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2023. Kapacita kurzu byla navýšena na 170 míst, v minulých letech tak zcela pokryla zájem uchazečů. Kurzy budou navíc probíhat osvědčenou distanční formou. Přihlašovací aplikace byla spuštěna na těchto stránkách ve středu 30. 11. 2022 ve 20:00 hodin, při vyplňování prosím dejte prosím na správnost zadané e-mailové adresy, na ní budou zaslány důležité organizační informace a podklady k platbě kurzovného. Přihlašování na přípravný kurz bude ukončeno v pátek 16. 12. 2022 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 30. 11. 2022 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2023. Kapacita kurzu byla navýšena na 170 míst, v minulých letech tak zcela pokryla zájem uchazečů. Kurzy budou navíc probíhat osvědčenou distanční formou. Přihlašovací aplikace byla spuštěna na těchto stránkách ve středu 30. 11. 2022 ve 20:00 hodin, při vyplňování prosím dejte prosím na správnost zadané e-mailové adresy, na ní budou zaslány důležité organizační informace a podklady k platbě kurzovného. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.
Těšíme se na shledanou ve středu 7. 12. 2022 od 15:00 do 18:00 hodin na prvním Dnu otevřených dveří.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


PZk 2020

Přípravný kurz 2023

Milí uchazeči o studium, zákonní zástupci, ve středu 30. 11. 2022 ve 20:00 hodin bude na těchto stránkách spuštěno elektronické přihlašování do Přípravného kurzu 2023. Kapacita kurzu byla navýšena na 170 uchazečů a v roce 2022 plně pokryla zájem uchazečů. Přesto buďte pohotoví, sledujte pravidelně naše stránky a v den "D" 30. 11. 2022 večer buďte připraveni u svých zařízení.
Těšíme se na shledanou ve středu 7. 12. 2022 od 15:00 do 18:00 hodin na prvním Dnu otevřených dveří.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Představení Zbabělci v Klicperově divadle

Představení Zbabělci v Klicperově divadle

V pondělí dne 28. listopadu se literární seminář paní učitelky Rejmanové spolu s pár dalšími studenty čtvrtých ročníků vypravil do sousedního města-Hradce Králové. Studenti našeho gymnázia navštívili Klicperovo divadlo, jehož základní kámen byl položen dokonce dříve než kámen našeho Východočeského divadla. Na hlavní scéně Klicperova divadla se v 19 hodin konalo představení Zbabělci od Josefa Škvoreckého. Na jevišti jsme měli možnost vidět prakticky celý soubor Klicperova divadla. V hlavní roli Dannyho Smiřického hrál William Valerián, který podal vynikající výkon i ve hře na saxofon. Celkový zážitek podtrhl živý jazzový orchestr. Tato dramatizace trvala necelé tři hodiny a poté se všichni studenti rozešli zpět do svých domovů.

Andrea Flosová G4.B


pIšQworky

pIšQworky: krajský turnaj

V pondělí 28. 11. 2022 se u konal krajský turnaj soutěže pIšQworky pořádané spolkem spolku Student Cyber Games, z. s. Naši školu reprezentovaly dva týmy: Mozart Two (tým druháků - Robin Novotný, Jan Brožek, Adam Le, Lukáš Machůrek a Matěj Bureš) a Oxymoron Crew (tým z G4.C David Tichý, Pavlína Švestková, Adéla Černá, Tomáš Pazderka a Tomáš Ulrych). Oba týmy předvedly opravdu výborný výkon. Nakonec se z druhého místa radovali Mozart Two. Tímto jim gratulujeme, oběma týmům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Jan Zapletal, garant soutěže


Robot Radius

Divadelní představení Robot Radius

Ve čtvrtek 24.11.2022 se žáci z naší školy vydali na cestu do Prahy, konkrétně na Novou scénu Národního divadla, kde zhlédli divadelní představení Robot Radius v podání Laterny magiky. Ta je známá svým přístupem, ve kterém propojuje divadlo s filmem, hudbou, tancem a moderní technologií. Hra samotná je založená na Čapkově R.U.R., kterou se volně inspiruje. V roli posledního člověka se představil performer a mim Radim Vizváry, kterému na jevišti s kytarou sekundoval skladatel Michal Pavlíček...

Čeněk Mědílek G4.B


PF UK

Návštěva Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

V pátek 18. listopadu 2022 zavítalo několik studentů z druhých ročníků v doprovodu paní učitelky RNDr. Květy Sýkorové na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Program začal v univerzitní učebně, kde nás odborný asistent RNDr. Josef Laštovička, Ph.D. seznámil s DPZ (dálkovým průzkumem Země). Poté jsme navštívili botanickou zahradu, jež oplývala okouzlující florou i faunou a následně jsme se vrátili zpět na Přírodovědeckou fakultu. Zde jsme na přednášku o DPZ navázali pracovním seminářem, který svým účastníkům prostřednictvím programu Sentinel hub, cloudu API pro satelitní snímky, představil sopečnou činnost. Tento celodenní výlet jsme si užili a panu Laštovičkovi děkujeme za jeho ochotu předat nám nové informace a znalosti.

Jana Vacinová, G2.C


Rozhoduj o Evropě

Naši studenti „rozhodovali o Evropě“

Ve čtvrtek 10. listopadu se naši studenti (Nick Svoboda z G3.B, Lucie Michlová z G4.A a Jan Žabenský a David Vávra z G3.C) zúčastnili regionálního semináře Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Společně s ostatními účastníky se rozdělili do dvou orgánů EU a v nich poté proběhla dvě jednání agendy Nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. Vyvrcholením akce bylo společné jednání obou orgánů, v nichž jednotliví účastníci zastávali role ministrů a poslanců. Následně bylo možné zúčastnit se debaty s evropskými činiteli na aktuální témata. Všichni účastníci nyní mají možnost přihlásit se na závěrečné zasedání modelových institucí EU, které proběhne na konci ledna v Brně.

Lucie Michlová (G4.A)


Tvář Východočeského divadla

Východočeské divadlo po západu slunce

Bylo chladné listopadové odpoledne, když jsme se ve čtvrtek 10. 11. 2022 vydali s literárním seminářem paní učitelky Rejmanové a paní učitelky Škarvardové poznat tvář Východočeského divadla, která bývá většině lidí odvrácena. Jak to uvnitř vypadá, když se zrovna nehraje žádné představení a nehemží se to tam lidmi? Co všechno je potřeba k tomu, aby takové divadlo dobře fungovalo? A proč je vůbec lepší chodit do divadla než do kina…?

Kateřina Burešová G4.C


Florbalistky stříbrné

Florbalistky stříbrné

Až do finále donesla vítězná vlna florbalistky naší školy v rámci Regionální olympiády dětí a mládeže, která se konala ve středu 9. 11. 2022 v Pardubicích. Zde jsme po výborném výkonu podlehly na nájezdy 3:2. Po celou dobu turnaje naše děvčata podávala skvělé výkony ve všech herních činnostech. Nechyběly rychlé kličky, přesné přihrávky a tvrdé střely. Nemohu zapomenout na naše dvě opory v bráně, které, ač bez zkušeností, byly určitě jistotou. Děkuji moc za příkladnou reprezentaci školy a těším se na další ročníky turnaje ve florbalu.

Mgr. Martin Plha


Ultimate frisbee

Bronz z podzimní kvalifikace SŠL v ultimate frisbee

Na FC Slavia Hradec Králové se v pátek 21. 10. 2022 uskutečnilo další kolo podzimní kvalifikace Středoškolské ligy v ultimate frisbee. Náš tým, tvořený převážně nováčky, si nevedl špatně. Po úvodní nejistotě každý další zápas přinášel více herní pohody a cenné soutěžní zkušenosti. Kéž by se tréninkové úsilí i nasbírané zkušenosti zúročily v republikovém finále!

Mgr. Erika Macková


Juniorská vědecká konference

Juniorská vědecká konference s naší účastí

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádala v období 21. až 22. října už po jedenácté juniorskou vědeckou konferenci. Kapacita konference byla 50 účastníků, kteří byli vybráni odbornou komisí ze všech zaregistrovaných na základě zaslaného abstraktů. Z naší školy se nominoval Tomáš Martin Holub z G1A. Na konferenci se udělovaly ceny pouze do 3. místa, ve 3. věkových kategoriích. Sice se do tohoto umístění nevešel ale získal mnoho cenných zkušeností do dalšího studia a zpracování témat soč. Podle slov Tomáše ho nejvíce zaujala přednáška o tuhých raketových motorech, která popisovala rozdíl v tahu v čase dle různých úprav samotného tvaru paliva, poté ještě přednáška o UV záření, či radionuklidové tabulce.

RNDr. Květa Sýkorová


Deprivační noc

Deprivační noc

V noci z 15. 10. do 16. 10. 2022 jsme se zúčastnili experimentu na spánkovou deprivaci, která je praktickou součástí SOČ Michaely Kladivové z G3.A. Dopředu jsme dostali instrukce ohledně přípravy, které zahrnovaly například zákaz veškerých stimulantů 24h před zahájením experimentu nebo vyplnění dotazníku na stránkách NÚDZ...

Adam Neumann G2.C


Dívčí válka

Dívčí válka v aule gymnázia

Ve dnech 14. 10. a 21. 10. 2022 jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení "Dívčí válka", které zahráli žáci našeho gymnázia. Tato inscenace se odehrála v aule naší školy, z tohoto důvodu (malý prostor) jsme zde nemohli vidět vše tak, jak bylo možno vidět na premiéře ve velkém sále pardubického Skautského centra. Nicméně na našem zážitku to rozhodně neubralo. Úsměvnou satiru na známou pověst o dívčí válce jsme si užili až do konce s úsměvem. K vidění byla vzpoura českých žen proti mužům, lov kanců v březovém háji, věštění jako v antických Delfách a boj za lásku dvou mladých lidí. V hlavních rolích jsme mohli vidět Natálii Klárovou, Tomáše Kachlíka a Jáchyma Vohradníka, které doprovázeli další znamenití herci z řad našich spolužáků. Těšíme se na další povedená představení našeho školního divadelního studia GyMo.

Kateřina Bakulová (G2.C), Kateřina Dubská (G2.C), Adam Tihon (G2.C)


Stolní tenis
Stolní tenis

Znamenité vystoupení našich stolních tenistů

Ve středu 12. října pokračovala Regionální olympiáda dětí a mládeže dalším kolem. Městská sportovní hala v Holicích hostila družstva SŠ z celého okresu. Naše chlapecké družstvo vybojovalo 4. místo, a děvčata dokonce přehrála všechny další dívčí týmy a jako vítězky okresu postupují do krajského kola. Vřelé díky všem za nasazení a herně atraktivní zápasy!

Mgr. Erika Macková


Atletika

Republikové finále Středoškolského atletického poháru přede dveřmi…

Středoškolský atletický pohár zná již všechny své finalisty, kteří se 12. října 2022 utkají v Břeclavi o celkové vítězství. Mozarťák bude mít své zastoupení jak v dívčí, tak i v chlapecké kategorii. Oba naše týmy totiž zvítězily v krajském finále, které se uskutečnilo 5. 10. v Chrudimi. Držte nám pěsti!

Mgr. Erika Macková


Pestré Polabí

Žáci 3. ročníků se seznámili s aktivitami KONEPu a Pestrého Polabí z. s.

V pondělí 10. října se studenti třetích ročníků zúčastnili přednášky na téma dobrovolnictví. První přednášející byla Lucie Křivková z organizace KONEP (Koalice nevládek Pardubického kraje), která nás nejprve seznámila s významem samotného pojmu dobrovolnictví. Následně nám přiblížila, jak KONEP funguje, a nabídla nám, abychom se zapojili do jedné z mnoha aktivit, na nichž se podílí. Poté přišel na řadu Martin Trávníček, který je absolventem našeho gymnázia, s přednáškou o aktivitách organizace Pestré Polabí, kterou založil za účelem podpořit biodiverzitu ve východním Polabí. Na závěr jsme dostali prostor pro dotazy.
Přednáška pro nás byla nesmírně přínosná a velice jsme si ji užili.

Nick Svoboda, G3.B


Německé divadlo

Žáci 3. a 4. ročníků navštívili německé představení

Po roce se naši žáci znovu zúčastnili německého divadla Galli Theater München, které každoročně pořádá Goethe-Zentrum Pardubice. Ve středu 5. 10. se třetí ročníky aktivně podílely na vystoupení Die Prinzessin auf der Erbse a vyzkoušely si, jak obtížné je vystupovat před obecenstvem. Následující den, ve čtvrtek 6. 10., potom čtvrté ročníky zhlédly vystoupení Speck, které jim přiblížilo nástrahy světa závislosti. V následném workshopu se žáci museli vypořádat se situacemi, které se týkaly různých druhů závislostí.
Děkujeme všem za aktivní zapojení a budeme se opět těšit za rok.

Mgr. Michaela Plhová, Mgr. Jaroslav Macek


La traviata

Zbloudilá ve Státní opeře

Dne 4. 10. 2022 někteří žáci čtvrtého ročníku spolu s některými učiteli vyrazili na inscenaci La traviata (česky Zbloudilá) do Státní opery v Praze. Opera La traviata začínala v sedm hodin večer a trvala dvě hodiny a čtyřicet pět minut, ale díky úžasnému výkonu účinkujících vtáhlo představení diváky do děje natolik, že se zdála výrazně kratší. Při návštěvě Státní opery se žáci kochali krásou budovy i nádherně zdobeným stropem. Před začátkem vystoupení bylo možné prohlédnout si program na tabletech, které později sloužily divákům k promítání titulků, jelikož celá inscenace byla v italštině. Po konci vystoupení se všichni sešli a vyrazili vstřebat tento zážitek zpět domů...

Nela Škrabalová G4.B


Maryša

Maryša v Národním divadle

Na závěr náročného týdne se v pátek 23. 9. 2022 někteří studenti 4. B a 4. C vypravili za trochou kultury do Národního divadla, kde jsme zhlédli divadelní hru Maryša. Tato česká klasika z pera bratří Mrštíků, která byla pojata v poněkud modernějším stylu, si po chvíli potřebné k navyknutí na její osobitý styl získala snad každého diváka. Hra byla výpovědí o manipulaci lidí lidmi, což je fakt, který se dozajista nevztahuje jen na Maryšu, která byla dotlačena do nechtěného manželství, ale i na další postavy jak z divadelní hry, tak z našeho každodenního života. Mnozí z nás si právě toto odnáší jako ponaučení z divadla, že občas bychom se měli zamyslet nad tím, co chceme my a ne co po nás chce naše okolí, protože i když s dobrým úmyslem v počátku, nemusí takovéto manipulace končit dobře. Skvělé výkony herců v hlavních rolích (Pavla Beretová jako Maryša, David Prachař jako Vávra, Martina Preissová jako Strouhalka, …) byly jen podtrhnuty dechberoucí atmosférou Národního divadla, pro které byla Maryša původně napsána. Celý výlet do Prahy byl dozajista vydařený, a tak pokud přemýšlíte nad navštívením divadelní hry Maryša, můžeme vám tuto divadelní hru jedině doporučit.

Tomáš Pazderka, G4.C


Memoriál Josefa Šťulíka

Memoriál Josefa Šťulíka s naší vítěznou účastí!

Ve středu 21. září jsme se v obou žákovských i dorosteneckých kategoriích zúčastnili již 7. ročníku Memoriálu Josefa Šťulíka, který se běžel po naučné stezce NKP Ležáky až na náměstí městyse Včelákov a byl věnován památce Josefa Šťulíka a odbojové skupiny Čenda. Záštitu nad 7. ročníkem převzala paní Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, která je držitelkou světového rekordu na 800 m. Během celého programu měli přítomní žáci možnost prohlédnout si muzeum a pietní území. Žákovskou kategorii ovládli naši borci. Matouš Pavlík (G1.A) zvítězil a Radim Kopiště (G1.C) bral druhé místo. V dorostenecké kategorii se dařilo našim děvčatům. Nejlépe zaběhla Alžběta Kuhnová (G1.C), když obsadila 2. místo, a Alena Picpauerová (G2.B) se zařadila hned za ni na místo třetí. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková


Polabinská pouť

Pěvecký sbor Gymnázia Mozartova tradičně na Polabinské pouti

V sobotu 24. 9. se Pěvecký sbor Gymnázia Mozartova představil na Polabinské pouti. Náš sbor se prezentoval se skladbami z oblasti populární a filmové hudby, na závěr vystoupení se zpěváci představili se známými skladbami skupiny Beatles. Vystoupení se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku pod vedením pana učitele Milana Slabého. Klavírního partu se ujal David Tichý, žák maturitního ročníku naší školy. Vystoupení sklidilo obrovský potlesk a vyzpívali jsme si pozvání na další ročník této tradiční a oblíbené akce v roce 2023.

Klára Novotná, Jana Patočková, Lucie Blažková – G2.B


Provence
Provence

Zájezd do Provence aneb Cesta do kraje levandulí, býků a baget

V neděli 11. 9. se před budovou gymnázia shromáždilo 42 studentů různých ročníků a tříd se společným cílem – ujet ještě na chvíli blížícímu se podzimu a poznat kousek cizí země, kultury a historie. A tak jsme vyrazili vstříc slunci jižní Francie do levandulové Provence. V pondělí dopoledne jsme dorazili do první zastávky našeho zájezdu. Uvítalo nás Nice – procházka starým městem, zámecké návrší, Anglická promenáda a moře. Jelikož jsme, co se studia druhých jazyků týká, byli skupina poněkud různorodá, velké oblibě se po celý čas zájezdu těšila hra, vyhlášena již při příjezdu, „Ulov si svého francouzštináře“. Studentům francouzštiny se totiž naskytlo spoustu možností k využití jazyka v praxi...

Adéla Černá, G4.C


Přípravné centrum CAE

Gymnázium Mozartova přípravným centrem jazykových zkoušek CAE

Naše škola obdržela certifikát přípravného centra, který si vysloužila díky více než 30 absolventům zkoušek Cambridge English v úrovních B2 a C1 v uplynulém roce. Děkujeme jazykové škole EVC, která je současně i autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge English, za spolupráci a žákům gymnázia přejeme samé úspěšně složené zkoušky.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Atletika

Dvojnásobné vítězství našich atletů

I za nepříznivého počasí se v pondělí 19. 9. výrazně usmálo sluníčko na atletky a atlety naší školy. Při Středoškolském poháru uspěly na výtečnou oba naše týmy. Jak děvčata tak i chlapci předvedli velmi dobré výkony a jejich družstva vyhrála své soutěže a postoupila do krajského kola v Chrudimi. Vzhledem k počasí musím ocenit jejich chuť a odhodlanost závodit a podat co nejlepší výkony. Velké díky všem a hodně zdaru v Chrudimi.

Mgr. Martin Plha


Přespolní běh

Ondřej Svoboda v přespolním běhu bronzový

Za deštivého počasí jsme se ve čtvrtek 15. 9. zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, který je součástí XXIX. regionální olympiády dětí a mládeže. Trať vedla podél břehu řeky Chrudimky „mezi mosty“, kde jeden okruh měřil 1500 m. Děvčata tuto distanci zvládla dvakrát, hoši třikrát. Dívčí družstvo ve složení Eliška Musílková (G4.B), Barbora Černá (G3.C), Tereza Puchernová (G3.C), Alžběta Kuhnová (G1.C), Lea Nožičková (G1.B) a Alexandra Tichá (G1.A) vybojovalo pěkné třetí místo. V hodnocení jednotlivců se nejvíce dařilo Elišce Musílkové. Chlapecké družstvo ve složení Ondřej Svoboda (G4.B), Jakub Klec (G3.C), Lubomír Meller (G3.B), Petr Fiedler (G2.C), Lukáš Dašek (G2.B) a Matouš Pavlík (G1.A) si letos doběhlo také pro třetí místo. V jednotlivcích skvěle zaběhli Ondřej Svoboda a Matouš Pavlík, kteří brali třetí a čtvrté místo z celkového počtu 37 závodníků. Oba týmy nám svým umístěním zajistily potřebné body do RODM okresu Pardubice. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková


Divadelní soubor GyMo

Divadelní soubor našeho gymnázia hledá nové tváře!

Přijďte vyzkoušet štěstí na konkurz, který se ponese v ryze přátelském duchu a bude se konat v úterý 20. 9. 2021 v 13:00 v aule našeho gymnázia. Potvrďte, prosím, svoji účast na konkurzu zasláním zprávy na email: divadlo@gymozart.cz. Pokud vám tento termín nevyhovuje, pište na náš školní divadelní email. Domluvíme se individuálně. Těšíme se na viděnou!

Hana Nálevková, Jan Bolehovský


Burza učebnic

Burza učebnic 22. a 23. 9. 2022 od 8:40 do 10:00 hodin

Každoroční burza učebnic proběhne na tradičním místě - v prostorách u kopírky v prvním patře. Srdečně zveme i naše čerstvé absolventy, burza bude probíhat ve čtvrtek 22. a v pátek 23. 9. 2022 od 8:40 do 10:00 hodin. Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Adaptační kurz 2022

Adaptační kurz 1. ročníků

Dne 1. 9. 2022 jsme poprvé usedli do lavic. Někteří z nás se znali už z dřívějších dob, pro ten zbytek to byla jenom spousta neznámých obličejů, které budeme vídat další čtyři roky. Strávili jsme spolu ve škole několik vyučovacích hodin a po týdnu jsme odjeli na adaptační kurz, kde jsme se po mnoha různých aktivitách seznámili a začali budovat nový třídní kolektiv. Na adapťáku jsme si například zahráli paintball, zajezdili si na raftech, zahráli beach volejbal, lezli jsme po lezecké stěně a nakonec vše uzavřela diskotéka, kterou jsme si všichni užili. Do mnoha her se zapojili i naši třídní učitelé, kteří si s námi těch pár dní snad užili. Celkově se nám zalíbilo i prostředí resortu Březová.
Už se těšíme na vše, co nám čtyři roky studia přinesou.

Karolína Křivková a Anička Paclíková (G1.C)


Novinky

Adaptační kurz 1. ročníků 7. - 9. 9. 2022

Cílem adaptačního kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj. Kurzu se účastní třídní učitelé. Z výše uvedených důvodů je účast žáků více než žádoucí.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Nano škola
Nano škola
Nano škola

Prázdninová letní NANOškola 2022

V letních dnech (15. 8. – 18. 8.) jsme se jako dva „Mozarťáci“ zúčastnili letní NANOŠKOLY v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze. Program, který řídila paní Květoslava Stejskalová, se točil okolo nano částic a jejich využití v dnešní době. Jednalo se o pět dní naplněných přednáškami, praktickou a samostatnou prací. Každý den sestával z ranní přednášky na různá témata (Současná věda v Ústavu, Jak vyrobit baterii do auta, Spektroskopie, Fluorescence, Katalýza) a dále pokračoval mnoha praktiky, která nás seznámila s různými obory výzkumu na Ústavu, jejich metodami a přístroji (Řádkovací elektronový mikroskop, NMR spektroskopie, Voltametrie, …). Den byl zakončen další přednáškou nebo nás navštívil nějaký host (Mgr. Pavel Váňa, Bc. Olga Ryparová). Přednášky byly velice poutavé a byly například na témata katalýzy, jak vyrobit baterii do auta nebo jedna byla pojata jako prezentace s diskusí s představitelkou projektu Olinium Olgou Ryparovou. Z praktických ukázek nás nejvíce zaujala příprava nanočástic stříbra nebo elektronová mikroskopie. NANOŠKOLU bychom celkově shrnuli jako velmi plnohodnotnou akci, naplněnou mnoha zkušenosti a vědomostmi. Získali jsme náhled do výzkumných laboratoří, jejich metod a přístrojů. I když se jednalo spíše o chemicky zaměřenou akci, i fyzici zde našli své místo. K dalšímu studiu byly účastníkovi věnovány dvě knihy a také katalog, naplněný teorií všech provedených praktických cvičení. Tuto NANO školu bychom každému vřele doporučili. Za týden jsme se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací, díky kterým jsme si rozšířili obzory a které nám budou nápomocny při výběru vysoké školy. Také jsme si našli kamarády z celé republiky od Plzně přes Prahu až po Brno.

Stanislav Hladík G2.C a Martin Petráš G4.CŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.00, 22. 3. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich