Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Archiv událostí aktuálního školního roku 2018/2019

Prázdniny 2019

Pohodové prázdniny

Na prahu zasloužených letních prázdnin přejeme všem pedagogům, zaměstnancům i studentům zasloužený čas odpočinku a děkujeme za veškeré „příspěvky“ k příznivému průběhu školního roku 2018/2019. Na Vašich letních cestách Vám přejeme maximum zážitků obohacujících duši i tělo a šťastné návraty. Těšíme se na setkání s kolegy na konci srpna a se studenty 2. září 2019.

vedení školy


Vodácký kurz

Třeťáci na vodě

Stejně jako každý rok se i letos třetí ročníky našeho gymnázia vypravily v neděli 23. 6. do jižních Čech, aby se utkaly s peřejemi a jezy řeky Vltavy a zlepšily tak pod dohledem zkušených mořeplavců z řad pedagogického sboru své vodácké dovednosti a v kempech pod stany též oprášily a využily své „survival skills“. Po celou dobu nás provázelo slunné, letní, ke koupání svádějící počasí a plavba malebnou jihočeskou krajinou pro nás tedy byla skutečnou podívanou i příjemným zážitkem. Za zmínku stojí i návštěva známých historických měst, jako je Rožmberk nad Vltavou či Český Krumlov, jehož večerní individuální prohlídku mnoho z našich vodáků také absolvovalo. Ve středu jsme se po třech dnech neustálého pádlování vrátili natěšeni na prázdniny a pochopitelně příjemně unavení zpět domů do Pardubic, s sebou si kromě spálení od slunce přivážíme hromadu dojmů a příhod k vyprávění. Po letošním kurzu věříme, že jen málokterý z jeho účastníků by se nyní obával poměřit své síly i s řekou, jako je třeba Amazonka…

Jaroslav Straník, G3.C


Středoškolák roku 2019

Martin Žihlo finalistou soutěže Středoškolák roku 2019

Martin Žihlo (G3.A) se umístil mezi 68 finalisty soutěže Středoškolák roku 2019. V konkurenci více než 160 středoškoláků z celé země se probojoval mezi úzkou skupinu finalistů a v posledním červnovém týdnu si v Praze převzal čestné vyznamenání za svoji práci. Gratulujeme nejenom Martinovi, ale i dalším našim aktivním a úspěšným žákům, kteří reprezentují nejenom naši školu, ale celý region.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Olympiáda

Úspěchy v XXV. ročníku Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice

V pondělí 17. 6. 2019 proběhlo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích slavnostní vyhlášení výsledků XXV. Regionální olympiády dětí a mládeže základních a středních škol. Naše gymnázium obsadilo v kategorii dívek 2. místo a v kategorii chlapců místo 3. z celkového počtu 16 středních škol. Denisa Špániková a Petr Kovárník převzali z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého poháry a diplomy.
Děkujeme všem našim reprezentantům, kteří se podíleli na zisku cenných bodů a skvělém celkovém úspěchu!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


SOČ 2018/2019

Skvělé úspěchy v celostátním kole SOČ

Třetí červnový víkend se nesl ve znamení národního kola 41. ročníku soutěže SOČ, které se konalo v Opavě a kde své vědecké práce prezentovali studenti středních škol nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska nebo Číny. Já jsem ve finále bojovala se svým dlouhodobým projektem „Vliv terroiru na analytické a senzorické parametry vína“ a Tomáš Dědek z G4.A obhajoval svou práci na téma „Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství“. Program celého víkendu byl velmi nabitý. V pátek jsme se zúčastnili slavnostního zahájení a ve večerních hodinách jsme dolaďovali poslední detaily našich prezentací. Samotné obhajoby vyplnily sobotní program. Každý předvedl svou práci ve formě prezentace i posteru před odbornou komisí. Večerní program se nesl ve znamení humoru, kdy jsme měli možnost zhlédnout show Simony Babčákové. V neděli dopoledne jsme si každý vybrali z nabídky exkurzí. Škála byla velmi pestrá, a na své si tedy přišel opravdu každý. Všichni už ale napjatě očekávali odpoledne, kdy proběhlo vyhlášení celé soutěže. Domů jsem si se svým projektem nakonec odvezla krásné 7. místo a Tomáš taktéž skvělé místo 9. V tuto chvíli se za celou soutěží ohlížíme s velkou radostí, mnoha zkušenostmi i zážitky a děkujeme za podporu především naší garantce RNDr. Květě Sýkorové.

Natálie Šafářová, G3. A


Sportovní kurz G2.A

Sportovní kurz G2.A

Už před výjezdem od školy nás všechny obklopovala dobrá nálada, která nám vydržela po celé čtyři dny. Po příjezdu na Pecku jsme nijak dlouho neotáleli nicneděláním a začali hned sportovat. Počasí nám velmi přálo, chvílemi až moc, a tak byli někteří z nás už po prvním dni pěkně spálení. Než však tento den stihlo sluníčko zapadnout za obzor, podnikli jsme tréninkový orientační běh. Druhý den začal opět trénováním na souboj družstev. Ačkoliv se to zprvu nezdálo, všichni jsme se postupně zlepšovali. Večer nás čekalo běhání s baterkami po lese, odborněji pojmenováné noční orienťák. 26 minut. Číslo, co mluví za vše. Přesně za tento čas se Davidovi podařilo zdolat celou trasu i se všemi kontrolami. To však nebyla jediná věc během celého sporťáku, co stojí za zmínku. Třeba takový souboj Aničky a Káji v jedení knedlíků ke svíčkové, ve kterém se skóre 11:10,5 hrdě vyhrála naše Áňa Máňa. Předposlední den se nesl v duchu soutěžení mezi jednotlivými týmy, jejichž kapitáni se snažili o co nejlepší umístění. Během dne se všichni snažili při hraní (anti)fotbalu, volejbalu a softbalu. Bohužel se hry neobešly bez drobných ale i o něco závažnějších zranění, a tak se na konci při softbalu uplatňovala metoda: „Já odpálím, ty běžíš!“. Díky vzájemné spolupráci jsme si všichni sportování užili a poslední večer při táboráku si i zazpívali. Na závěr bych chtěla za všechny zúčastněné poděkovat všem učitelům, jmenovitě panu učiteli Mackovi, Plhovi a Procházkovi, za trpělivost a ochotu naučit nás něco nového. Na sportovní kurz budeme všichni ještě dlouho vzpomínat a to nejen díky 26 minutám, či jedení knedlíků.

Michaela Paclíková G2.A


Přijímací testy

Studenti budoucích 1. ročníků již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd. Od 1. 9. 2019 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Pecka

Sportovní kurz G2.B a G2.C

Dne 8. 6. odcestovaly třídy G2.B a G2.C do sportovního areálu nedaleko hradu Pecka na sportovní kurz, aby zde zlepšovaly své dovednosti ve sportu, stmelovaly svůj kolektiv a zdravě si zasoutěžily. Učitelská sestava byla nabitá sportovními hvězdami našeho gymnázia, Markem Procházkou, Martinem Plhou a Jardou Mackem pod vedením pana ředitele Petra Harbicha. Nejprve za velice horkého počasí týmy rozdělené podle výkonnosti trénovaly své dovednosti v softbalu, volejbalu a fotbalu. Potom jsme podstoupili strastiplnou cestu hlubokými lesy zvanou “orientační běh“ a užívali si možnost zasportovat na některém z kvalitních sportovišť, od tenisových kurtů po hřiště na beach volejbal. Následně byli vybráni kapitáni pro šest týmů, ti si zvolili své spolubojovníky a odehrál se velký turnaj. Boje byly vyrovnané, neobešly se však bez úrazů. Zlomená ruka jednoho z kapitánů však nezastavila jeden z týmů, který si pod vedením nově zvoleného kapitána pana ředitele Harbicha došel pro krásné třetí místo. Na první tři týmy čekaly věcné ceny, stejně jako na ty nejlepší z nočního orientačního běhu, který prověřil naše schopnosti orientovat se střízlivou a chladnou hlavou ve tmě uprostřed lesa. Poslední noc jsme si opekli buřty a bavili se o našich nových zážitcích. Celý kurz jsme si díky skvělé partě studentů i učitelů moc užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Dominika Pravcová (G2.B) a Jiří Bubeníček (G2.C)


Frisbee

STRE TECH 2019 s naší účastí

Ve středu 5. června 2019 proběhl na ČVUT v Praze třináctý ročník konference Stre Tech. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno 150 příspěvků ze 72 středních škol. Účastníci přijely z celé České Republiky a prezentovali práce z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické. Za naši školu představili své práce: Luděk Žihlo: Československé četnictvo 1918 – 1939, Pavel Křepelka: Vliv terorismu na obyvatele Pardubického kraje, Marek Thomas: Špatný osvitový čas, Johana Khorelová: Epilepsie u psů: vliv dědičnosti, Martin Žihlo: Sledování Messierových objektů v planetáriu, Natalie Šafářová: Nezanedbatelný terroir vína .
Děkuji všem za vzornou reprezetaci školy.

RNDr.Květa Sýkorová


Frisbee

Celostátní finále středoškolské ligy ve frisbee

Letošní ročník v ultimate frisbee nám opět ukázal, že naše škola dokáže konkurovat středním školám v celé České republice. Kvalifikací proplul náš tým velmi dobře, jelikož na dvou kvalifikacích v Hradci Králové a v Brně jsme se umístili na krásném 3. místě. Díky těmto parádním výkonům jsme si zajistili účast v republikovém finále středních škol, které se konalo v Praze. Naše vystoupení ve finále nezačalo dobře, ale postupně se naše hra lepšila a nakonec nám náš výkon vynesl velmi hezké 10. místo. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další ročník.

Filip Voříšek, Zdeněk Perný a Daniel Čečko (G4.B)


Dětský den

Dětský den 31. 5. 2019 se studenty Gymnázia Mozartova

V pátek 31. 5. uspořádali studenti 3. ročníků 1. ročník akce Dětský den s Mozarťákem na školním hřišti. Během dopoledne ho navštívily skupiny dětí z nedalekých školek a z prvního stupně ZŠ Prodloužená. Odpoledne přišly děti z družiny ze ZŠ Závodu míru ale také rodiče s dětmi z nedalekého okolí. Každé dítě dostalo od studentů při prezenci hrací kartu a na hřišti plnilo různé úkoly na 20 stanovištích. Po úspěšném absolvování všech úkolů dostaly děti balíčky s odměnami.
Děkujeme všem studentům třetích ročníků za skvělou přípravu a laskavý přístup k dětem, což ocenili všichni návštěvníci akce.

Mgr. Soňa Chalupová, garant akce


Orientační běh

Úspěch našich orientačních běžců na RODM

Družstva dívek a chlapců se jako každoročně zúčastnila okresního a zároveň i krajského finále přeboru škol v orientačním běhu v rámci XXV. Regionální olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Jako centrum pořadatel zvolil hřiště ZŠ Dubina s přilehlým Studáneckým lesem. Obě naše družstva ve složení Barbora Štíková (G3.B), Nikol Eichlerová (G3.B), Viktorie Chrapanová (G2.C), Bára Pušová (G1.C), Terezie Starková (G1.A), Patrik Novák (G3.B), Lukáš Novotný (G3.B), Filip Licek (G3.B), Dalibor Havlíček (G3.B) a Martin Žihlo (G3.A) si vedla znamenitě – v celkovém hodnocení škol obsadila třetí místa.
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


UK Praha

Za elektronovým mikroskopem na UK Praha

Dne 29. května 2019, jsme se jako skupina 9 studentů vydali na Univerzitu Karlovu, kde jsme měli možnost pracovat se skenovacím elektronovým mikroskopem. Každý z nás si vyzkoušel vyfotit určitý objekt, který byl v tomto zařízení umístěn. Díky Petru Juračkovi, který vedl naše praktika, jsem se dozvěděli i zajímavé informace o různých druzích hmyzu a měkkýšů. Například jsme měli možnost prozkoumat fyzikální plíce broučka Rákosníčka, složení ulity šneka zahradního a fotonický krystal na křídlech motýlů, jež je zodpovědný za jejich zbarvení křídel. Naučili jsme se, že nemůžete vložit do mikroskopu jen tak nějakou věc. Nejdříve musí dojít k vysušení a pozlacení preparátu, díky kterému jsme později schopni pozorovat detaily o velikostech mikrometrů. Při tomto procesu jsme měli možnost vidět v laboratoři i argonovou plazmu a druhý, tentokrát transmisní elektronový mikroskop. Tímto bychom chtěli poděkovat za tuto přínosnou akci, při které jsme se naučili spoustu nových věcí, které pro nás, jako budoucí studenty biologie, budou velmi užitečné. Také děkujeme Ing. Alexandru Prokopovi, který se nás v Praze ujal a paní učitelce Sýkorové, která tuto zkušenost zajistila.

Anna Košková, Viktorie Tlustošová G3.B


ISF
ISF

ISF World Schools Championship Athletics 2019

V týdnu od 13.5. do 19.5. se šest dívek našeho gymnázia zúčastnilo Mistrovství světa středních škol v atletice (ISF world schools championship in athletics) v Chorvatsku, kde soutěžilo dalších 28 zemí z 5 kontinentů. Na cestu do Splitu se vydala závodit Amálie Nováková z 3.B (dálka, 100m, štafeta), Marie Kristýna Ptáčková z 2.B (dálka, 200m, štafeta), Karolína Krupová (800m, hod oštěpem, štafeta), Andrea Matějková (1500m, hod oštěpem), Karolína Řádková (300m překážek, skok do výšky) a Denisa Špániková (300m překážek, dálka, štafeta) z 2.A pod vedením paní učitelky Eriky Mackové. Mistrovství bylo zahájeno úterním tréninkem na atletickém stadionu a zahajovacím ceremoniálem. Během následujících dvou dnů jsme usilovaly o dosažení co nejlepších výsledků, k čemuž nám pomáhalo krásné slunečné počasí a skvělá atmosféra. Na dráze padlo několik osobních rekordů a nakonec se naše výprava umístila na celkovém 16. místě. Ve zbývajících dnech probíhaly akce, které měly za úkol představit kulturu zúčastněných států a pokusit se o navázání přátelských vztahů mezi studenty. Týdenní pobyt ve Splitu jsme zakončili závěrečným ceremoniálem a vyhlášením výsledků. Bylo nám velkou ctí reprezentovat pardubické gymnázium, ale především Českou republiku. Za tuto příležitost bychom chtěly poděkovat Pardubickému kraji, Magistrátu města Pardubice, Opatovické elektrárně a vedení školy. Moc si vážíme toho, že nám svou podporou umožnili se této celosvětové akce zúčastnit.

Za celou výpravu Andrea Matějková a Marie Kristýna Ptáčková z druhého ročníku


ANJ

Celostátní soutěž v anglickém jazyce

V úterý 28. 5. 2019 se konalo v Praze celostátní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se účastnilo 14 vítězů krajských kol v kategorii III. A. Po náročném písemném testu a ústním pohovoru obsadila Tereza Zierisová, studentka druhého ročníku naší školy, skvělé 8. místo v soutěži. Gratulujeme k úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho zábavy s anglickým jazykem!

Mgr. Michaela Plhová, sekce ANJ


Středoškolák roku

Úspěch v soutěži Středoškolák roku 2019

Je mně potěšením pogratulovat MARTINU ŽIHLOVI, G 3.A, k umístění mezi TOP 65 nejaktivnějšími středoškoláky v soutěži Středoškolák roku 2019! Martin vyhrál účast na vzdělávací Akademii a Galavečeru soutěže Středoškolák roku 2019.
A co to vlastně ta Akademie je? Jedná se o dvoudenní vzdělávací akci, pro 65 finalistů soutěže Středoškolák roku 2019 ve spolupráci se společností Microsoft v sídle této společnosti a na dalších místech v Praze ve dnech 24. – 25. června 2019. Pro finalisty je připraven bohatý program, mimo jiné setkání s ředitelem společnosti Microsoft Rudolfem Urbánkem, mezi hosty nebude chybět ani špičkový manažér Roman Cabálek či experti ze společnosti KPMG.

Mgr. Radka Klempířová, třídní učitelka


Farmacie

Návštěva studentů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Dne 22. 5. 2019 jsme se zúčastnili projektu na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Dopolední program byl věnován stavbě lidského těla a metodám jejího měření. Nejprve jsme se seznámili s fakultou a poté začala praktická část programu. Mohli jsme si vyzkoušet několik metod, díky kterým jsme zjistili množství podkožního tuku, množství vody v těle a také svůj metabolický věk. Vypočítali jsme si také BMI (Index tělesné hmotnosti) a změřili sílu své dominantní ruky. Poté program pokračoval krátkým občerstvením a nakonec jsme se zašli podívat do zahrady léčivých rostlin.

Michaela Knotková, G3.C


PSP

Vzdělávací seminář Česká republika a Evropská unie

Dne 21.5. jsme se my - studenti 2.A (Petr Kubant, Karolína Krupová a Lucie Kačerová) zúčastnili vzdělávacího semináře na téma " Česká republika a Evropská unie". Seminář se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zúčastnili jsme se tří bloků besed. Mimo jiné na téma Historie Evropské unie a Vztah Evropské unie a Parlamentu ČR. Celý seminář byl velice zajímavý a záživný. V debatách jsme byli velmi aktivní a bystře jsme reagovali na kladené dotazy. Seminář se věnoval i aktuálním problémům, což bylo zajímavé vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu. Podařilo se vyvrátit některé mýty o EU. Na závěr jsme navštívili prostory Poslanecké sněmovny. Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Petr Kubant (G2.A)


Geologická olympiáda

Vynikající 3. místo Pavla Trávníčka v celostátním kole Geologické olympiády!

Dne 7. května jsem se po vyhraném krajském kole zúčastnil celostátního kola Geologické olympiády na Masarykově univerzitě v Brně. Po slavnostním zahájení jsme dostali za úkol obejít 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na obecnou geologii, mineralogii, petrologii a paleontologii. Nejdříve jsme měli určit málo známé nerosty a horniny, následoval test znalostí z obecné geologie, dále jsme určovali zkameněliny a jiné pozůstatky po činnosti vymřelých organismů. Nejtěžším úkolem však letos byly krystalové soustavy. Nakonec jsme opět dostali otázky na stáří hornin z geoparku Masarykovy univerzity. Po vyplnění úkolů jsme netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Přes silnou konkurenci jsem se probojoval na krásné třetí místo a postupuji do mezinárodního kola věd o Zemi, které se koná na konci prázdnin v městě Daegu v Jižní Koreji, kde budeme spolu s vítězi zeměpisné a astronomické olympiády soutěžit za tým České republiky.

Pavel Trávníček, G2.B

Pavlovi moc blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme šťastnou cestu do Jižní Koreje!

Mgr. Jan Váňa, garant soutěže


Dějepisná soutěž

Postup do finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií!

Naše gymnázium každoročně hostí krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Z Pardubického kraje se zúčastnilo 7 tříčlenných týmů. Letošní ročník zakončuje celý soutěžní cyklus, je zaměřen na nedávné dějiny, období let 1978–1992. Všechny týmy musely prokázat hluboké znalosti daného tématu. Trojici z našeho gymnázia (Petr Kubant, Tadeáš Tomiška, a Václav Koreček) se podařilo velmi dobře zúročit nabyté vědomosti, obsadili 2. místo a už se chystají na listopadové finále v Chebu.
Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Mgr. Johana Kalenská, garant soutěže


Den osobností

Pan profesor Pirk na Mozarťáku

Ve čtvrtek 23. května v 11 hodin přijede pobesedovat se studenty třetího ročníku Gymnázia Mozartova přednosta Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - špičkový lékař - kardiochirurg, učitel, nadšený běžec, otec, milovník kultury, dědeček... Prostě osobnost, která studentům přiblíží svět medicíny, kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


EVC

Tongue Twister Challenge

V pátek 10. 5. 2019 proběhlo v jazykové škole Evropské vzdělávací centrum předávání cen výherkyním soutěže Tongue Twister Challenge, ve které si soutěžící lámaly své jazyky v jazyce anglickém:-). Absolutní vítězkou soutěže se stala studentka našeho gymnázia Magdaléna Malířová z G4.C. Kromě diplomu si odnesla hodnotné ceny, a to Cambridge zkoušku zdarma, headphones BEATS, gramatickou příručku Advanced Grammar in Use, Pop-Socket, USB, knížku Graded reader (úroveň C1).
Majdě gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně sil k maturitní zkoušce.

Mgr. Dita Saxová, sekce ANJ


Frisbee

Celorepublikové finále v ultimate frisbee s naší účastí

Z celkového počtu 48 středních škol si naše gymnázium i v letošním školním roce zajistilo postup na základě výsledků z podzimních a jarních kvalifikací do republikového finále Středoškolské ligy v ultimate frisbee. 16 nejlepších týmů poměří své síly na konci května v areálu SK Aritmy Praha. Pro příznivce létajícího disku je v pátek po škole na našem hřišti k dispozici trenér i vybavení! Netřeba váhat, vítáni jste všichni ;-)

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Volby

Studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý 7. 5. 2019 se naše škola zapojila do Studentských voleb do Evropského parlamentu. Od 7:30 do 11 hodin měli studenti možnost přijít vyjádřit svůj názor. K volbám dorazilo 102 z 280 žáků a nejvíce hlasů získala Česká pirátská strana. Konečné výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém grafu.

Studentská volební komise


ISF

ISF World Schools Championship Athletics 2019

Celkem 32 zemí světa a 900 atletů ze středních škol se sejde 13. – 19. 5. 2019 v chorvatském Splitu k jedinečnému sportovnímu zážitku. Děvčata Gymnázia Mozartova si vybojovala jako nejlepší dívčí školní tým České republiky možnost se tohoto atletického klání zúčastnit. Součástí mezinárodních závodů International School Sport Federation je i kulturní a společenská část, kde se prezentují jednotlivé země a výpravy. Celý tým je připraven co nejlépe hájit české barvy a vzorně reprezentovat svůj Mozarťák.

Mgr. Erika Macková, sekce TV


SOČ

Naše účast v celostátním kole SOČ

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se na chrudimském gymnáziu konalo krajské kolo SOČ. Soutěžilo se v sedmnácti kategoriích a práce hodnotilo 34 odborníků. My jsme letos měli 5 želízek v ohni. Nejlépe si vedla Natálie Šafářová G3A : Význam rerroiru na senzoriku a analytiku vína. Svou kategorii vyhrála a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v červnu v Opavě. Tomáš Dědek G4A s prací: Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství získal druhé místo a postup do licitace na celostátní kolo. Ale ani ostatní práce nezapadly. Ve svých kategoriích vybojovali stříbrná místa Pavel Křepelka G3A: Terorismus a jeho stopa v Pardubickém kraji, Žihlo Martin (G3A): Zobrazování Messierových objektů vzdáleného vesmíru, Žihlo Luděk (G3.A): ČS četnictvo na Pardubicku v letech 1918-1939.
Všem studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Dětský den

Dětský den 31. 5. 2019 se studenty Gymnázia Mozartova

Na pátek 31. 5. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hodin připravují studenti našeho 3. ročníku v prostorách školního hřiště Gymnázia Mozartova Dětský den nejenom pro děti z mateřských a základních škol. Cílem akce je pobavit děti a výtěžek (pro školní kolektivy mají studenti připraveno speciální snížené vstupné 30 Kč za dítě) by pak studenti použili na přípravu svého maturitního plesu. Kromě studentů bude na hřišti vždy někdo z našich pedagogů. Detailní program zveřejníme v nebližších dnech, už teď se naši studenti těší na návštěvu dětí ze širokého okolí.

Organizační výbor Dětského dne 2019


Den osobností

XII. ročník Dne osobností

Na čtvrtek 16. května připravujeme již dvanáctý ročník projektu s názvem „Den osobností“. Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi z různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka byla pro tento den zrušena a studenti se místo ní prostřednictvím on-line systému předem zapsali vždy na jednu besedu/přednášku v každém ze dvou připravených bloků.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


Bio stáž

Druháci v přírodě

Ve čtvrtek 2. 5. jsme já a moji spolužáci měli možnost vyrazit na exkurzi týkající se přírody okolo Pardubic. V jednu hodinu jsme vyrazili pěšky od školy, nastoupili do MHD číslo 3 a dojeli k lesu nacházejícímu se nedaleko Bohdanče. Byli jsme rozděleni do tří skupin, přičemž každá se vydala po jiné cestě a poslouchala výklad na téma ptáci, rostliny, brouci a vodní živočichové. Mohli jsme vidět, jak pestrá fauna i flóra se nachází jen nedaleko našich domovů, ať už se jednalo o různé druhy pavouků, brouků, nebo obojživelníků. Mé skupině se dokonce podařilo pět minut pozorovat slavíka, což byl pro spoustu z nás opravdový zážitek. Zhruba po třech hodinách procházky po lese jsme se, sice trošku unavení, ale zato plní nových poznatků, vydali zpět domů.

Anna Honsová, G2. A


Summit

Pražský studentský summit

Mezi dny 24. 4. – 28. 4. jsme se my, studenti třetího ročníku, Michaela Staňková, Jakub Vinklárek a Jaroslav Straník, účastnili závěrečné akce pořádané Pražským studentským summitem, a to jeho výjezdního zahraničního zasedání, které je již tradičně jako každý rok pořádáno ve vybrané evropské metropoli a pevně spjato s návštěvou evropsky významných institucí. Letos jsme se společně vypravili do polské Varšavy, kde nás čekal skutečně nabitý program. Za zmínku rozhodně stojí návštěva Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), kde jsme byli například seznámeni s procesy kontroly legitimnosti a demokratičnosti voleb. Dále jsme navštívili i velvyslanectví ČR, kde proběhla diskuze s Jeho Excelencí, panem velvyslancem Ivanem Jestřábem, který nám mimo jiné ze všech stran přiblížil česko-polské vztahy či předal zkušenosti ze svého působení ve Skandinávii, Indii a Gruzii. Ve zbylém volném čase jsme nezaháleli a vydali se obdivovat kulturně význačná místa Varšavy, jako Královský hrad, Muzeum dějin polských Židů nebo světoznámý Palác kultury a vědy. Z této zajímavé cesty si zpět domů přivážíme mnoho čerstvých zkušeností, názorů a znalostí.

Jaroslav Straník G3.C


 
MUS 2019

Finále soutěže „Máš umělecké střevo?“ v Praze

V pátek 26. 4. jela část výtvarné skupiny G2. B v doprovodu p. uč. Hajnové do pražského centra současného umění DOX na republikové finále soutěže Máš umělecké střevo?. Do finále postoupily 3 týmy z naší školy, a i když se nám nepodařilo umístit se, viděli jsme spoustu zajímavých projektů z jiných škol. Porota ocenila naše netradiční nápady a těšilo nás, že jsme obstáli i v konkurenci uměleckých škol. Ve volném čase jsme si mohli prohlédnout samotnou galerii a výstavy v ní.

Tereza Zierisová, G2.B


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

V aktuálním 51. maturitním zpravodaji najdete užitečné informace týkající se didaktických testů a předání výsledků písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den osobností

XII. ročník "Dne osobností"

Na čtvrtek 16. května připravujeme již dvanáctý ročník projektu s názvem Den osobností. Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka bude tento den "zrušena" a studenti se pomocí školního informačního systému zapisují vždy na jednu besedu - přednášku v každém ze dvou připravených bloků. Přihlašování letos poprvé i pomocí mobilní aplikace bude možné od středy 1. 5. 2019 od 20:00 hodin do neděle 5. 5. 2019 20:00 hodin. Připomínám povinnost studentů zapsat se právě na dvě přednášky (jedna v ranním a druhá v dopoledním bloku). Účast bude kontrolována dozorujícími pedagogy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Koncert

Vydařený koncert našich studentů

V úterý 16. dubna 2019 proběhl v Sukově síni Konzervatoře Pardubice koncert našich studentů a učitelů. Koncert zaštítil předseda KDU-ČSL poslanec Marek Výborný. Ve 13:00 hod. vše vypuklo a talent Eleny Salfické, Adély Jakoubkové, Magdálény Petrášové, Tomáše Kulhavého, Jakuba Dojčána, Václava Vávry, Dalibora Havlíčka, Matěje Klímy, Jany Pilařové a mnoha dalších mohli obdivovat nejen naši studenti, ale i studenti partnerské školy z Taiwanu, které jsme na tomto koncertě oficiálně přivítali. Program byl složen tak, aby byl poutavý pro mladou generaci, což se i ovacemi posluchačů potvrdilo. Největší potlesk zklidili učitelé Tomáš Voltr a Veronika Kasalová, kteří zazpívali slavný duet z muzikálu Drákula. V rámci koncertu byl puštěn medailonek o pardubickém rodákovi Vlastovi Bičíkovi, kterému byl koncert a také výtěžek z něj věnován. Do koncertu se zapojil sbor gymnázia složený ze studentů hudební výchovy G1.A, G1.B, G1.C a G2.A vedený Veronikou Kasalovou, kteří společně s Crazy Saxophones zazpívali píseň Život je jen náhoda. Jako závěrečná skladba zazněla We are the world od Lionela Richieho a Michaela Jacksona, kterou zazpívali všichni účinkující. Atmosféru této písně podpořili posluchači, kteří světýlkami mobilních telefonů vytvořili úžasný dech beroucí zážitek. Celým koncertem nás prováděli moderátoři Marek Podlaha a Vít Kubant, kteří skvěle propojovali jednotlivá vystoupení. Poděkování za finanční záštitu patří Spolku přátel gymnázia a za vytvoření medailonku studentům Jakubu Kosovi, Matějovi Kopsovi a Martinovi Korbelovi.

Mgr. Veronika Kasalová


Prezentiáda

Prezentiáda 2019

Tak jako každý rok, i letos se na naší škole uskutečnil krajský turnaj Prezentiády pro ZŠ (5. 4. 2019) a 11. 4 . 2019 pro SŠ. Jedná se o týmovou soutěž v projektové tvorbě a umění prezentovat pro dvou až tříčlenné týmy. Náš tým KUBAHONSMOZART ve složení: Anna Honsová a Petr Kubant /oba G2.A/ si vybral téma „Život není fér“. Originalita a kvalitní výkon posunuly tým na krásné druhé místo z devíti týmů, což na postup nestačilo. Moc děkuji za účast a blahopřeji ke zlepšení prezentačních dovedností. Už se těším a zvu všechny na příště.

Mgr. Tomáš Voltr, garant


Natálie

Natálie Šafářová nás úspěšně reprezentovala na mezinárodní soutěži v Moskvě

V rámci soutěže Amavet jsem na konci března se svým projektem „Vliv terroiru na analytické a senzorické parametry vína“ vybojovala postup na mezinárodní soutěž Vernadského v Moskvě, kam jsem začátkem dubna odletěla společně s českou výpravou. Své projekty jsme obhajovali na místní Akademii věd, kde probíhala celá soutěž. Každý projekt byl zařazen do příslušné sekce dle oboru. Vlastní prezentace probíhala v angličtině a byla hodnocena odbornou komisí. Součástí mého projektu byla i vinařská degustace, díky které Rusové, Němci, Maďaři i ostatní zahraniční delegace dostaly možnost ochutnat česká a moravská vína. Při návštěvě Moskvy jsme také samozřejmě navštívili místní dominanty. Většinu času jsme trávili s ruskými studenty, díky kterým jsme měli možnost poznat život v Rusku objektivněji a takřka na vlastní kůži. Mimo to jsme i skvěle procvičili své konverzační schopnosti v anglickém jazyce. Tato zkušenost pro mne byla velkou výzvou i odměnou a mnohé mne naučila. Jsem velmi ráda, že jsem dostala takovou příležitost.

Natálie Šafářová, G3.A


Mozart Times

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo školního anglického časopisu The Mozart Times! Tentokrát se s námi můžete ohlédnout za událostmi tohoto školního roku a zavzpomínat na chvíle prožité na našem gymnáziu. Na co se tedy můžete těšit? Číslo je věnováno především naší taiwanské návštěvě, dočtete se v něm například o zážitcích z cesty přes půl světa nebo střípcích z taiwanské kultury. Dále zde naleznete fotografie z letošního maturitního plesu a článek o jeho předcházejících přípravách, rozhovor na téma studentských divadelních představení, recepty na chutné a zdravé snídaně a mnoho dalších zajímavých příspěvků. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na vzniku tohoto časopisu jakkoli podíleli, a Vám všem přeji, abyste si jeho čtení patřičně užili!

Magdaléna Malířová, G4.C


Taiwan
Taiwan

Taiwanská návštěva na našem gymnáziu

Gymnázium Mozartova po roce opět vítá delegaci z Taiwanu. V neděli 14. dubna dopoledne přistála na Letišti Václava Havla skupina deseti studentů v čele s jejich učitelkou angličtiny Glorií Ma. Náročný, dlouhý let byl na mladých cestovatelích znát. Přeci jen více než 20 hodin v letadle se dvěma přestupy a časovým posunem o 5 hodin dá tělu zabrat! Deset taiwanských středoškoláků (Eliza, Jessica, Selina, Hank, Powasom, Vivian, Steffi, Anna, Yvonne, Kenny) bude v následujících dvanácti dnech bydlet u svých českých kamarádů, studentů Mozarťáku. Čeká je nabitý kulturně-vzdělávací program, navštíví Prahu, Litomyšl, vyrazí na Sněžku a poznají tak i nefalšovaný sníh (někteří ho uvidí opravdu poprvé). Kromě toho s námi prožijí Velikonoce. Smyslem projektu je seznámit studenty s navzájem odlišnými kulturami, představit si navzájem vzdělávací programy přímo ve vyučovacích hodinách a dozvědět se o možnostech dalšího studia v ČR nebo na Taiwanu. Na taiwanskou návštěvu se čeští žáci pečlivě připravovali pod vedením paní učitelky Soni Chalupové. Na podzim čeká cesta na Taiwan naše studenty. Výměnu podporuje Pardubický kraj.

Mgr. Vendula Lensmith, garant studentské výměny


SOČ

Úspěchy v okresním kole SOČ

Dne 9. dubna proběhlo na Gymnáziu v Chrudimi okresního kolo Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola, které se bude konat opět v Chrudimi 9. května, se se svými pracemi podařilo postoupit Pavlu Křepelkovi (G3.A), Luďku Žihlovi (G3.A), Martinu Žihlovi (G3.A) a Tomáši Dědkovi (G4.A). Do krajského kola postoupila i Natálie Šafářová (G3.A), která se zúčastnila okresního kola v Trutnově. Jsme vděční za zkušenosti, jež jsme již v tomto kole získali, a těšíme se, že je využijeme v kole krajském.

Luděk Žihlo, G3.A


PZK 2019

Ustrašený imigrant rozesmál publikum!

Dne 8. dubna 2019 jsme se společně sešli v aule Gymnázia Mozartova, abychom zhlédli premiéru divadelní hry Ustrašený imigrant, která byla v režii studentů literárního semináře. Sestavit scénář ovšem nebyl lehký úkol, neboť hra musela splňovat hned tři podmínky – mělo se jednat o komedii, povinnou rekvizitou byla čelovka a během hry musela zaznít věta: „Být či nebýt, to je oč tu běží.“ Režisérka Míša Čečková (G4.B) si však s tímto úkolem hravě poradila. A tak vznikl improvizovaný příběh dvou sňatkových podvodníků, kteří se dostanou do potíží, když si omylem pozvou na večírek jimi podvedené dívky. Představení bylo plné humorných situací a výborné herecké výkony studentů sklidily zasloužené ovace publika. Poděkování patří všem, kteří se na hře jakkoliv podíleli, paní učitelce Rejmanové za zázemí a pomoc s tvorbou představení a v neposlední řadě Hance Moravčíkové za divadelní rady a tipy. A my se už nyní těšíme na další reprízy této skvělé komedie!

Marie Sejkorová G4.B.


Amavet

2. místo Sylvy Neradové v národním kole EXPO SCIENCE AMAVET!

Ve dnech 4. a 5. dubna se na půdě Akademie věd ČR konalo národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kam postoupili Sylva Neradová s projektem Fosfatázy Pho15p defosforylují 2- fosfoglykolát, Luděk Žihlo s projektem zabývajícím se četnictvem na Pardubicku v letech 1918 – 1939 a Martin Žihlo jak se svým vlastním projektem o zobrazování objektů vzdáleného vesmíru, tak s týmovým projektem pod záštitou UTesla z. s. zabývajícím se dálkovým průzkumem Země.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


Pitva

Seminář z biologie na tradiční návštěvě pitvy

Takto vypadal tým našich seminaristů, kteří se právě chystali navštívit svoji první pitvu v životě. Se zájmem sledovali odborný výklad a popis jednotlivých orgánů, který konfrontovali s dosavadními teoretickými zkušenostmi. Přejeme jim, ať prakticky nabyté zkušenosti uplatní během maturitní zkoušky z biologie a u přijímaček na vysoké školy.

Mgr. Martin Plha


DOX

Máš umělecké střevo?

Již od začátku školního roku se naše početná dívčí skupina z 2.B. v rámci výtvarné výchovy začala věnovat projektu Máš umělecké střevo? Společně s naší paní učitelkou Vladanou Hajnovou a sochařem Štěpánem Málkem jsme začali zpracovávat nápady na letošní téma Sběratelství. Po dlouhých přípravách jsme poté dne 11.4.2019 vyrazily do Centra současného umění DOX v Praze, kde se odehrávalo jedno ze tří semifinálových kol, při nichž tvůrčí týmy měly svá díla odprezentovat před odbornou porotou. Z 60 týmů bylo právě 25 postupujících do finále a o to více jsme byly nadšené, když jsme zjistily, že tři týmy z pěti z našeho gymnázia postupují. Opět se tedy s našimi projekty do pražského DOXU vydáme již 26.4.2019 a to právě na finále této soutěže. Závěrem je dobré říci, že jsme si celé dopoledne v nádherných a stylových prostorech DOXu velmi užily a těšíme se na další návštěvu.

Marie Ročková G2.B


FRJ olympiáda

Pavel Křepelka získal 2. místo v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce

Dne 2. 4. 2019 se na Gymnáziu Dašická v Pardubicích konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše gymnázium reprezentoval Pavel Křepelka ze třídy G3.A. Pavlovi se podařilo v konkurenci sedmi soutěžících obsadit 2. místo v kategorii B1. Moc blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Bravo! Félicitations!!!

Mgr. Hana Kusá za francouzskou sekci


Exkurze

Multijazyková prohlídka Prahy

Dne 29. března se třída G3.B a část čtvrťáků, kteří navštěvují konverzaci z německého jazyka, vydali do Prahy na poznávací exkurzi. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny: konverzace z angličtiny a španělštiny a konverzace z němčiny. Každá skupina se vydala na cestu po památkách a vyprávěla o nich v daném jazyce, což kromě nově nabytých poznatků sloužilo i jako příprava na maturitu. Čtvrťákům program skončil dříve, takže po pauze na oběd jsme už pokračovali bez nich. Vydali jsme se na Pražský hrad, kde se pořádala výstava ke 100 letům československé koruny. Dostali jsme pracovní listy, které jsme si všichni poctivě vyplnili. Při tom jsme měli možnost dozvědět se spoustu nových a zajímavých informací o vývoji naší měny. Po výstavě jsme se rozloučili a každý se vydal na svoji vlastní výpravu Prahou, nebo na cestu domů.

Kristýna Turociová, G3.B


Ještě se potkáme

Ještě se potkáme

Ve středu 27. března 2019 studenti čtvrtých ročníků zhlédli ve Východočeském divadle od naší bývalé studentky Kristýny Pleškové představení “Ještě se potkáme”. Tuto hru vytvořilo mladé divadelní studio LAIK a zrežíroval ji známý a výborný herec Východočeského divadla Zdeněk Rumpík. Na jevišti jsme mohli spatřit i studenty našeho gymnázia, kteří podali skvělé herecké výkony. Po představení následovala beseda s psycholožkou, která odpovídala na otázky ke hře. Mladým hercům a celému studiu přejeme mnoho úspěchu do budoucna a těšíme se na brzké shledání opět v divadle.

Reinbergová Michaela G4.B


Bílá

Bílá nemoc mezi námi

Co považujete za nevěru, Dr. Galéne? Považujete chřipku za nebezpečnou, maršále? I tak zněly otázky, na které se studenti v „rolích“ dvou hlavích představitelů Čapkova dramatu Bílá nemoc snažili odpovědět v rámci workshopu vedeného bývalými studenty gymnázia, Jiřím Kovárníkem a Kristýnou Pleškovou. Tento workshop, který vyplnil obávanou úterní hodinu češtiny, nám ukázal drama z úplně jiného úhlu pohledu a také nás přesvědčil o tom, že dílo je i dnes stále aktuální. Moc děkujeme za zpestření hodiny, které nám díky získaným poznatkům snad pomůže i v krušných chvílích při maturitě.

Studenti G4.C


ŠPJ olympiáda

Skvělé úspěchy v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce

Ve středu 27. 3. 2019 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce v Domě dětí a mládeže BETA, kde jsme dosáhli historického hattricku. Potřetí v řadě jsme obsadili 1. místo v kategorii I. (do 3 let studia), tentokrát díky Jakubovi Marečkovi (G3.B). Na skvělém druhém místě se pak umístil Marek Vykydal (G3.B). V letošním roce máme však i premiéru, protože jsme obsadili 1. a 2. místo i v kategorii II. (nad 3 roky studia) zásluhou Terezy Švejdové (G4.C) a Magdalény Malířové (G4.C). Tereza a Jakub postupují do celostátní soutěže, která se bude konat v dubnu 2019 v Institutu Cervantes v Praze, a s radostí můžeme konstatovat, že je to již 4. rokem v řadě co naše škola reprezentuje Pardubický kraj. Upřímně všem blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová, sekce ŠPJ


ČNB

Výstava 100 let československé koruny

V pondělí 25. března jsme v ranních hodinách vyrazili do Prahy. V plánu byla návštěva výstavy na Pražském hradě k výročí 100 let československé koruny, na které naši pozornost nejvíce upoutala zlatá mince nominální hodnoty 100 000 000 Kč, která byla vyrobena k tomuto významnému výročí. Poté následovala prohlídka různých památek Prahy, o kterých jsme si připravili zajímavé informace. A aby to bylo trošku zajímavé, přednášeli jsme je v anglickém jazyce. Počasí nám sice nepřálo, i přesto jsme si exkurzi užili.

Ondřej Hátle (G3.C)


Summit 2019

Závěrečná konference Pražského studentského summitu

„Ve středu 20. 3. nám začal program Závěrečné konference Pražského studentského summitu, který se na naší škole pomalu stává tradicí. První den byl zahájen návštěvou Švédské a Marocké ambasády, ze kterých jsme si odnesli spoustu nových informací a někdy až překvapivých pohledů na svět. Ve čtvrtek nás čekalo Slavnostní zahájení v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa, na kterém promluvili vzácní hosté, jako například Velvyslanec USA Stephen B. King, exministr Alexander Vondra, ekonom Tomáš Sedláček, moderátorka Světlana Witovská nebo poslanec Jan Lipavský. Po vzrušujícím zahájení nás čekaly tři perné dny plné náročného jednání ve složitých simulovaných strukturách OSN. Naše dvě delegace Maroka a Bolívie v kompletní sestavě Míša Staňková, Jaroslav Straník, Martina Žaloudková, Jakub Vinklárek, Aleš Vočadlo a Tomáš Ester zaznamenaly v prosazování zájmů svých zemí značný úspěch a vedoucí delegace Bolívie, Tomáš Ester, navíc obdržel za své seriózní a férové předsedání v Radě bezpečnosti ocenění pro Nejlepšího předsedajícího. Účast na této prestižní akci jsme si naplno užili a vážíme si jí.“

Za delegaci Tomáš Ester a Martina Žaloudková, G4.C


PZK 2019

Velké poděkování zákonným zástupcům za osobní vyzvednutí pozvánek k přijímacím zkouškám 2019

Všem zákonným zástupcům uchazečů o studium na naší škole mnohokrát děkuji za ochotu a vstřícnost, celkově Vás dorazilo na 150 z celkového počtu 288 přihlášených uchazečů, což znamenalo výraznou finanční úsporu za poštovné překračující částku 10 000 Kč.
Zákonní zástupci, přejeme hodně štěstí v prvním kole přijímacího řízení a moc rádi se s Vámi znovu potkáme v pondělí 29. 4. 2019 v době od 13:00 do 19:00 hodin v aule školy při osobním předání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Detailní informace týkající se přijímacího řízení 2019/2020 naleznete v pozvánce nebo v sekci Přijímací řízení 2019/2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Benefiční koncert

Koncert pro Vlastu Bičíka

Naše gymnázium letos poprvé pořádá Benefiční koncert pro Vlastu Bičíka, pardubického rodáka, který hraje v muzikálech, ve Stardance, SuperStár, natáčí s Ivou Bittovou a aranžuje skladby. Koncert se uskuteční 16.dubna 2019 od 13:00 hod. v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích a vystoupí na něm nejen studenti našeho gymnázia. Výtěžkem z této akce podpoříme Vlastu, kterému bohužel doktoři v loňškém roce museli amputovat nohu.

Mgr. Veronika Kasalová, garant akce


 
ZEM

Letošní úspěšné tažení Zeměpisnou olympiádou skončilo před branami ústředního kola

Ve středu 20. března 2019 se náš student Kryštof Kacetl ze třídy G4.B zúčastnil krajského kola Zeměpisné olympiády. Na loňský stříbrný úspěch se mu podařilo navázat krásným bronzovým umístěním, přičemž za vítězem zaostal o pouhé dva body. O malý kousek mu tak utekla účast v ústředním kole. Rád bych touto cestou Kryštofovi poděkoval za celé čtyři roky, kdy vzorně reprezentoval naše gymnázium. Nutno podotknout, že mimo předních umístění v Zeměpisné olympiádě zaznamenal i skvělé výsledky v Geologické olympiádě a v Soutěži v ruském jazyce SŠ II. Přál bych si, aby všechny tyto úspěchy Kryštofovi pomohly v jeho budoucím studiu i životě!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


PZK 2019

Možnost osobního vyzvednutí pozvánek k přijímacím zkouškám 2019

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole, obracím se na Vás s prosbou o úsporu finančních prostředků gymnázia za poštovné při distribuci pozvánek k přijímacím zkouškám v řádu desetitisíců korun.
Zákonní zástupci, pokud jste uvedeni na odevzdané přihlášce ke vzdělávání na naší škole, nemáte to k nám daleko a najdete čas v pondělí 25. 3. 2019 v době od 7:00 do 17:00 hodin, rádi Vás uvidíme při osobním setkání a předání pozvánky v kanceláři školy (číslo dveří 58). Nevyzvednuté pozvánky budou odeslány poštou v úterý 26. 3. 2019. Pondělí 25. 3. 2019 je zároveň i nejzazším termínem odevzdání příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“. Děkuji předem za Vaši pomoc, ochotu a vstřícnost.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


RUJ olymp

Úspěch v krajském kole soutěže v ruském jazyce

V úterý 19. 3. 2019 proběhlo v Hlinsku krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentoval v kategorii SŠII. Kryštof Kacetl (G4.B), který ve velké konkurenci vybojoval 2. místo a je jako náhradník připraven reprezentovat naši školu v celostátním kole, které se bude konat začátkem dubna v Ruském centru vědy a techniky v Praze. Kryštofovi k jeho velkému úspěchu srdečně gratulujeme.

Mgr. Lenka Grulichová, sekce RUJ


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

V březnu 2019 vydal CERMAT hned 3 maturitní zpravodaje (č. 48 - 50) týkající se po řadě společné zkoušky z cizího jazyka, matematiky a českého jazyka - odkaz najdete kromě jiného v sekci „Maturitní zkouška 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ANJ olymp

Velký úspěch Terezy Zierisové v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu v kategorii III.A velice úspěšně reprezentovala Tereza Zierisová (G2.B), která zvítězila a postupuje tak do celostátního kola. Terce moc blahopřejeme a budeme držet pěsti 28. května 2019!

Mgr. Soňa Chalupová


AMAVET

Fenomenální úspěch na soutěži AMAVET

Ve dnech 13. a 14. března se v pardubickém IDEONU konalo krajské kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. V kategorii senior soutěžili středoškoláci z Pardubického kraje, Prahy a Slovenska. Porota v této kategorii posuzovala cca 60 projektů. Absolutní vítězkou se stala Sylva Neradová z G3.B s prací “Fosfatázy Pho15p defosforylují 2-fosfoglykolát”. Postupuje tak do národního finále a bude reprezentovat ČR na soutěži CASTIC 2019 v Číně - Macau. Ve svém oboru zazářila i Natálie Šafářová z G3.A s projektem “Význam terroiru na senzoriku a analytiku vína”. Postupuje do národního finále s právem účasti ve Veradského soutěži v Moskvě.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


Tibet

Filmový klub k 60. výročí povstání Tibeťanů

V úterý 12.3. jsme měli možnost zhlédnout film Útěk přes Himálaj. Ten zachycuje realitu tibetských dětí, které jejich rodiče posílají na nebezpečný pochod přes Himálaj do Nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání a život, ke kterému v dnešním Tibetu nemají přístup. Následovalo promítání Rozhovoru s Lobsangem Sangayem, premiérem tibetské exilové vlády, který odpovídal na dotazy týkající se jeho dětství, studia a poslání v roli premiéra. Dále proběhla debata s hostem Tomášem Přichystalem, koordinátorem propagace, fundraisingu a Festivalu ProTibet, který nám odpověděl na otázky ohledně jeho práce a návštěv Tibetu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Cambridge English

Cambridge English: First nanečisto

V pátek 8. března se dvě desítky studentů našeho gymnázia účastnily zkoušek Cambridge English: First nanečisto. Zkouška, dříve nazývaná jako FCE, je na stupnici Evropského jazykového rámce na úrovni B2, což odpovídá také obecné státní jazykové zkoušce a je o jednu úroveň výše než státní maturita z anglického jazyka. Studenti absolvovali všechny části zkoušky včetně ústní části v plném rozsahu. Ve zkouškách by dle výsledků uspělo 90% všech zúčastněných a 28% z nich dosáhlo výsledku, který odpovídá dokonce úrovni C1 dle Evropského jazykového rámce. Gratulujeme! Studenti, kteří se na základě výsledků rozhodnou k účasti u reálných zkoušek, mohou využít červnových termínů, které se v případě účasti alespoň 8 studentů budou konat přímo na našem gymnáziu.

Mgr. Dita Saxová, garant Cambridge English: First


Tandemová výuka

Návštěva pana radního Bohumila Bernáška

V úterý 5. března 2019 navštívil naši školu pan Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro oblast školství. Po krátkém přivítání v ředitelně školy jej už čekala zbrusu nová učebna matematiky a tandemová výuka geometrie v režii našich sehraných kolegů Vinklářové a Sochora. Pan radní ocenil kvalitu výuky a zapojení moderní výukové techniky, která byla součástí vybavení nových učeben, jejichž modernizaci financoval právě Pardubický kraj.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Tabery

Setkání s šéfredaktorem časopisu Respekt

V úterý 5. března 2019 jsme měli možnost setkat se s dlouholetým šéfredaktorem časopisu Respekt a novinářem Erikem Taberym. Je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a nově i ceny Magnesia Litera za jeho poslední knížku Opuštěná společnost, která byla mimo jiné hlavním tématem debaty. Celá akce měla dvě části, kdy v první byly pokládány otázky dramaturgem Divadla 29, kde se diskuze odehrávala, a v druhé částí se dostalo ke slovu i samotné publikum. Škála dotazů byla nepřeberná, od těch, které mířily přímo na knížku a věci s jejím psaním spojené, přes současnou politickou situaci v Čechách, až po ústřední téma večera, českou společnost a její povahu v historii, ale i dnes. Dostalo se též na samotnou profesi novinařiny, její postavení u nás i ve světě a její význam v politice a právním státě, jakožto jeden z pilířů demokracie. Pro nás pro všechny byl večer velkým přínosem a určitě se všichni těšíme na další podobná setkání.

Ondřej Brouček a Jakub Demele, G4.B


Tibet

Vlajka pro Tibet na Mozartu

Při vyvěšování tibetské vlajky na počest tibetské nezávislosti jsme pozorovali s úsměvem na tvářích, jak vlajka pomalu plápolá v jarním větru. Než jsme se na samotné vyvěšení pustili, byli jsme seznámeni s tím, jak to vlastně v Tibetu bylo v období, kdy Čínská lidová republika provedla anexi. Dozvěděli jsme se o Tibetském buddhismu a bönu, králích i dalajlámech, kteří vedou zemi už od jejího vzniku v 7. století. Ke všemu dobrému přibyl i fakt, že nám přednášela studentka čtvrtého ročníku, která celou prezentaci a výklad zvládla velmi dobře. Přednáška se krásně poslouchala, byla poučná a všechny velice zajímala. Doufáme, že se dočkáme nějaké další.

Adéla Pražáková (G1.B)


Nanečisto 2019

Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči o studium na naší škole, v pátek 1. 3. 2019 jsme ukončili příjem přihlášek ke studiu ve školním roce 2019/2020. Vážíme si vašeho velkého zájmu o studium na naší škole a děkujeme za něj. V sekci Přijímací řízení 2019/2020 budeme průběžně aktualizovat detailní informace, sledujte prosím naše stránky. Podklady (přílohy) pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) je nutné doručit do kanceláře školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin nejpozději 25. 3. 2019 - pro uchazeče, kteří tak doposud neučinili, nebo je čekají soutěže v průběhu měsíce března.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


RUJ olymp

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Po velice vyrovnaném boji postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 19. 3. 2019 v Hlinsku, Kryštof Kacetl ze třídy G4.B. Na druhém místě, a jako náhradník pro krajské kolo, se umístil Jiří Bubeníček ze třídy G2.C. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy ve vyšším kole.

Mgr. Lenka Grulichová, sekce RUJ


Praha 2019

G2.B vzala Prahu útokem!

Ve čtvrtek 21. února 2019 se naše třída sešla již v 6:45 na pardubickém vlakovém nádraží, aby vzala Prahu útokem! Cestou do hlavního města jsme se posilnili svačinkou a po příjezdu jsme se pěknou procházkou dostali do prvního cíle naší cesty – Poslanecké sněmovny PČR...

Nela Kořínková, Nadia Širšová, Anna Vránková, Jana Pilařová (G2.B), Jakub Šternberský, Jakub Starý (G2.B)


Šachy

Výsledky přeboru středních škol v šachu

Šachový klub Rapid Pardubice hostil v rámci XXV. ročníku Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice nejlepší zástupce středních škol. Naše gymnázium reprezentoval chlapecký tým ve složení Jakub Bachorík (G3.A), Lukáš Polák (G3.A), Jakub Šternberský (G2.B) a Kryštof Liška (G1.C) a v celkovém pořadí obsadil čtvrté místo. V jednotlivcích zabodoval Kryštof Liška a získal bronzovou medaili. Dívčí tým ve složení Tereza Zierisová (G2.B) a Lucie Kačerová (G2.A) se v pořadí umístil jako druhý. Lucka zároveň v hodnocení jednotlivkyň obsadila pěkné třetí místo. Obě družstva vybojovala cenné body do celkového hodnocení RODM.
Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Zeměpisná

V okresním kole Zeměpisné olympiády Mozarťák opět první!

Letošní ročník okresního kola Zeměpisné olympiády byl pro naše gymnázium opět úspěšný! Stejně jako v loňském roce obsadil i letos Kryštof Kacetl, student z G4.B, vynikající 1. místo. Zajistil si tak již podruhé v řadě postup do kola krajského, které se uskuteční 20. března 2019. Náš druhý zástupce, Jaroslav Straník z G3.C, se umístil na pěkném čtvrtém místě, které znamená pozici náhradníka pro následné kole krajské. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme mnoho úspěchů v dalším pokračování soutěže.

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Festival

XII. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji s naší účastí

Festival vědy a techniky je soutěž pro děti a mládež, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli. Záštitu nad soutěží ve školním roce 2018/2019 převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. V okresním kole, které se konalo 20. 2. naše gymnázium reprezentovalo 9 studentů. Představili 11 projektů a 9 z nich postoupilo do krajského kola 13. a 14. března 2019.
Děkuji všem prezentujícím za maximální nasazení a skvělou reprezentaci naší školy a všem postupujícím do krajského kola držíme pěsti. Věřím, že zabojují a získají některou z prestižních cen. Autor nejlepšího projektu se zúčastní v roce 2019 soutěže CASTIC v Číně, dalších 5 úspěšných řešitelů dostane možnost prezentovat svou práci na soutěži v Moskvě, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 4. a 5. dubna 2019 v Praze a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2019 v USA.
Všechny projekty můžete shlédnout ve výstavních prostorách „U kopírky“

RNDr. Květa Sýkorová, garant AMAVET a SOČ


Geologická

Po úspěšném školním a okresním kole Geologické olympiády hurá do kraje

Geologická olympiáda se na našem gymnáziu stává stále oblíbenější soutěží. V letošním ročníku se do jejího řešení zapojilo již 10 studentů ze všech čtyř ročníků. Stejně jako v loňském roce se zatím nejvíce daří Pavlovi Trávníčkovi z G2.B, který obsadil první místo jak ve školním, tak v okresním kole. V celostátním srovnání, které provedli garanti olympiády po vyhodnocení školního kola, Pavel navíc obsadil skvělé 6. až 9. místo. Pěkný úspěch zaznamenal i Kryštof Liška z G1.C, který v okresním kole obsadil 2. místo. Do následného krajského kola dále ještě postupují Kryštof Kacetl z G4.B a Tadeáš Tomiška z G3.A. Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy, postupujícím přeji v krajském kole hodně štěstí!

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Návštěva hejtmana

Návštěva hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Ve středu 13. 2. 2019 navštívil naši školu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Po besedě s vedením školy jej čekalo setkání s našimi studenty. Ti měli možnost vyslechnout poutavou a zajímavou přednášku o základních principech fungování státu a především jeho samosprávných celků. Pan hejtman rozšířil povědomí studentů o komplexnosti a složitosti řízení Pardubického kraje, svou přednášku okořenil celou řadou praktických problémů, které úspěšně řeší v rámci agendy svého úřadu a v následné diskuzi otevřeně reagoval na položené dotazy našich studentů. Setkání s panem hejtmanem bylo pro studenty nesmírně přínosné a budeme rádi, když naše společné setkání nebude poslední. A sluší se poděkovat i našemu absolventovi, panu Mgr. Dominiku Bartákovi, nejenom za poskytnutí fotografií ze setkání.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Nanečisto 2019

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin. U hlavního vchodu případně zazvoníte na zvonek kancelář školy. Další způsob podání přihlášky je zaslání poštou. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány nejpozději v pátek 1. 3. 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Nej olympiáda

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Ve středu 13. února se na našem gymnáziu uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu příkladně zastupovali Adam Staš (G3.C), který se umístil na velmi pěkném 5. místě, a Lukáš Polák (G3.A), jemuž se podařilo získat dokonce 3. místo a tím se kvalifikovat do krajského kola. Oběma zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci a Lukášovi přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Spalovač

Spalovač mrtvol ve Stavovském divadle

Ani únor nebyl pro literární seminář měsícem bez divadla, a tak se dne 11. února 2019 vydal i s dalšími divadelními nadšenci do Stavovského divadla v Praze. Tentokráte jsme mohli zhlédnout Spalovače mrtvol, kterého napsal Ladislav Fuks ve druhé polovině dvacátého století. O padesát let později se objevil pan režisér Jan Mikulášek, mladý a talentovaný, a rozhodl se, že Fuksovo dílo zmodernizuje. Po dohrání představení se naše skupina rozdělila na dva tábory, kdy jednomu dílo přišlo až přehnaně moderní, a druhý byl nadšen z propojení moderní technologie a současnosti. Všichni jsme si ale nakonec odnesli to samé - nikdy nikomu nedovolme, aby s námi manipuloval, milujme svou rodinu takovou, jaká je, a buďme silnými a sebevědomými osobnostmi, které myslí a konají samy za sebe - čestně, spravedlivě a s úctou k životu vlastnímu i cizímu. Pokud máte chuť zhlédnout divadelní hru, jež je moderní, aktuální, dech vyrážející a donutí diváky pořádně přemýšlet nad životem a smrtí, plus k tomu potřebujete bravurní herecké výkony, kdy hercům potečou slzy po tvářích, neváhejte a vydejte se v našich stopách. Spalovač mrtvol vás dostane svou naléhavostí, upřímností a symbolikou, kvůli které nebudete moci v noci spát. A o tom divadlo je. Krásné a kruté zároveň.

Michaela Čečková, 4. B


Florencia

Půlrok s Florencií

Jarními prázdninami ukončila svůj půlroční pobyt v ČR a na našem gymnáziu Maria Florencia Busti z Argentiny. Hola, chtěla bych poděkovat především škole a učitelům, kteří mi umožnili zde po dobu půl roku pobývat. Vím, že to se mnou nebylo jednoduché, především v prvních týdnech, kdy jsem neuměla téměř ani slovo anglicky, ale i díky Vám jsem mohla zdokonalovat své znalosti. Jsem ráda, že jsem mohla pobývat ve třídě, se kterou, dovolím si říct, budu mít dobré vztahy i nadále. Půl roku zde v Česku mi přineslo opravdu hodně a budu se těšit na další zahraniční cestu, třeba znovu do Česka. Florencia Naše třída byla, troufám si říct, plná očekávání a zároveň natěšená, když jsme se dozvěděli, že na jedno pololetí k nám přijede studentka z Argentiny. I přes jazykovou bariéru, kdy většina z nás, upřímně řečeno, nebyla schopná s Florencií komunikovat, jsme měli my španělštináři skvělou příležitost zlepšit se ve španělské konverzaci. Doufám, že u nás ve třídě i v České republice byla spokojená (až na jídlo ) a budeme se těšit na další shledání.

Marek Vykydal, G3.B


Nanečisto 2019

Prezentuj své nápady a probojuj se až do finále!

Chcete si zkusit vyjádřit svůj názor a přednést ho před odbornou porotou? Všem ukázat své schopnosti, nebo se naopak něčemu přiučit? Pak je Prezentiáda, soutěž v prezentačních dovednostech, právě pro vás! Stačí sestavit dvou až tříčlenný tým, přihlásit se a vytvořit v Prezi nebo PowerPointu prezentaci na zadaná témata. Kromě toho jsou pro vás připravené i workshopy, které vám pomohou se ještě zdokonalit. Nabídku workshopů a další potřebné informace k účasti najdete na webových stránkách Prezentiády. Uzávěrka soutěže je 20. 3. 2019.

Mgr. Tomáš Voltr


Děvče s čertem v těle

Sbohem a šáteček aneb Loučení s Děvčetem s čertem v těle

V sobotu 2. února od 18 hodin proběhla v sále sokolovny v Dolní Rovni derniéra našeho studentského představení Děvče s čertem v těle. Poslední uvedení rozverné komedie, zasazené do atmosféry Československa 30. let 20. století, sklidilo nadšené ovace publika. Za dobu své existence nám naše Děvče velmi přirostlo k srdci, a snad také proto se derniéra povedla nad očekávání. Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na přípravě inscenace jakkoliv podíleli – v první řadě autorovi a našemu absolventovi Honzovi Bolehovskému, kterého nezastavilo ani studium na vysoké škole a do příprav vložil veškerou svou energii, a stejně tak našim báječným hercům i všem ostatním, kteří se o naše Děvče ten téměř rok s láskou starali. Samozřejmě všichni dobře víme, že to nebylo vždy úplně jednoduché, ale nakonec jsme se shodli na tom, že to za to stálo. Všichni máte náš obdiv a respekt. Jsme moc rády, že jsme to s vámi mohly zažít, a už teď se těšíme na další společný projekt.
A prozatím tedy, jak napsal Vítězslav Nezval: „Sbohem, a kdybychom si neřekli už více, / ať po nás zůstane maličká památka, / vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice / a trochu mámivá jak vůně pozlátka.“

Mgr. Lucie Škarvadová, Mgr. Veronika Kasalová


ČJL olympiáda

Úspěch Terezy Svobodové a Magdalény Malířové v okresním kole Olympiády v českém jazyce

V úterý 29. ledna 2019 se v Pardubicích konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého jsme vyslali dvě nejlepší řešitelky z kola školního – vítězku Terezu Svobodovu a druhou Magdalénu Malířovou (obě G4.C). I v konkurenci 18 nejúspěšnějších řešitelů ze školních kol se naše děvčata dokázala prosadit – Majda skončila na krásném 4. místě a Terka dokonce na místě 2., které jí zároveň zajišťuje postup do dubnového krajského kola. Oběma studentkám blahopřejeme ke skvělým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci a Terce přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Škarvadová, komise ČJL


Semináře 2019/2020

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a má možnost též zvolit jeden z nepovinných předmětů Deskriptivní geometrie nebo Latina. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1x za 14 dní). Předměty se otevřou při minimálním počtu 8 studentů, výběr provádíte prostřednictvím modulu Přihlašování v aSc Edupage od 1. 2. 2019 20:00 hodin do 15. 2. 2019 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací zkoušky nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za Váš velký zájem o studium na naší škole. Detailní informace k organizaci PZ nanečisto 2019 naleznete v sekci Uchazeč - Přihláška na PZ nanečisto. Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených uchazečů prosím o Vaši dochvilnost (příchod v 11:30 hodin) a respektování pokynů našich pedagogů. Administrační poplatek 30 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA) pro uchazeče, kteří jej ještě nezaplatili bude možné zaplatit výhradně v hotovosti v kanceláři školy (číslo dveří 58) v den konání zkoušek 29. 1. 2019 od 11:30 do 12:15 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
CanSat

Naše účast v českém semifinále mezinárodní soutěže CanSat

Již toto úterý 29. 1. se bude, pod záštitou Evropské kosmické agentury, konat v Praze národní semifinále soutěže CanSat, kde se představí celkem 14 týmů z České republiky, které se pokusí přesvědčit porotu o tom, že právě oni by měli být součástí deseti týmů postupujících do národního finále. Nejinak tomu bude i u našeho týmu pod vedením Uskupení Tesla. Tak nám držte palce! Naše gymnázium bude reprezentovat Martin Žihlo coby spoluautor kosmické mise a publicista týmu. Cílem našeho projektu UTesla Sat je postavit a naprogramovat funkční model kosmické sondy simulující průzkum cizí planety terestrického typu. Mise kombinuje koncept UAV s multisenzorickou platformou na bázi Arduino, vše o velikosti plechovky Coca-Coly. V rámci projektu spolupracujeme s odborníky s ČVUT, JHV Engineering a UFA AV ČR. Více o projektu a soutěži.
Držíme palce.

Mgr. Sýkorová, Mgr. Šild


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

V sekci „Maturitní zkouška 2019“ naleznete harmonogram zkoušek společné a profilové části a také jednotné oficiální zkušební schéma (JZS) vydané CERMATem. Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Matematika+ je zdarma a bude se konat v pondělí 6. 5. 2019 v 9:40 hodin. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 31. 1. 2019 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
Maturita

Slavnostní otevření modernizovaných učeben matematiky

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 jsme za účasti vážených hostů - pana radního Pardubického kraje Ing. Bohumila Bernáška a paní radní Mgr. Hany Štěpánové - slavnostně otevřeli modernizované učebny matematiky/deskriptivní geometrie a výpočetní techniky. Součástí projektu bylo i vybudování kabinetu IVT a v neposlední řadě bezbariérový přístup do celého 1. patra školy. Spolu s dalšími hosty z Pardubického kraje, ale i zástupci dodavatelských firem či stavebního dozoru jsme vyslechli skvělé vystoupení našeho školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Veroniky Kasalové, za což jim patří veký dík.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
Florbal

Bronz pro naše florbalistky

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 proběhlo v nafukovací hale na Dukle krajské finále RODM. V silné konkurenci vítězných týmů z okresních kol si naše dívčí družstvo ve složení Lucie Kačerová (2.A), Karolína Baráková (2.A), Andrea Matějková (2.A), Tereza Fekarová (4.B), Markéta Plachá (4.C), Tereza Jochová (3.B), Marie Ročková (2.B), Denisa Neradová (1.A) a Kateřina Hlavatá (1.C) vybojovalo i přes značnou marodku cenný bronzový kov. Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Erika Macková, sekce TV


DOD

Pozvánka na 2. den otevřených dveří 17. 1. 2019 od 15:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, zveme vás srdečně na 2. den otevřených dveří, kdy si budete moci mj. prohlédnout odborné učebny, laboratoře, 3 vnitřní respiria či aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy. Dozvíte se důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 či přijímacích zkoušek nanečisto 29. 1. 2019. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. ledna 2019 v době od 15:00 do 18:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přihlašování k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme možnost přihlašování na Přijímačky nanečisto 2019, kapacita není omezena, přihlašovat se můžete do středy 23. 1. 2019.
Žáci si budou moci vyzkoušet atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Administrační poplatek 30 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA). Úhrada bude možná výhradně hotovostně v kanceláři školy od 7:30 do 18:00 hodin ve čtvrtek 17. 1. 2019 (druhý den otevřených dveří), případně v samotný den konání zkoušek 29. 1. 2019 od 11:30 do 12:15 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


JPZ 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019

Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2019, připravili jsme pro vás její zjednodušenou verzi odpovídající typu naší školy. Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení doručeného škole nejpozději do 1. 3. 2019, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v pondělí 6. 5. 2019 v 9:40 hodin. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 31. 1. 2019 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2019“, kde aktuálně přibyly informace o zkoušce z dějin výtvarného umění.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
ŠPJ

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 10. 1. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků z druhých až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Do krajského kola Olympiády ve španělském jazyce, které se koná 27. 3. 2019 postupuje v kategorii SŠII Magdaléna Malířová (4.C), Tereza Švejdová (4.C) a jako náhradník Kristýna Čížková (4.A). V kategorii SŠI postupuje do kraje Marek Vykydal (3.B), Jakub Mareček (3.B) a Nikol Eichlerová (3.B) jako náhradník. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


 
ZEM

Napínavé školní kolo zeměpisné olympiády určilo staronového vítěze

Školní kolo zeměpisné olympiády ročníku 2018/2019 na našem gymnáziu proběhlo v úterý 18. prosince 2018. Soutěž se, jako již tradičně, skládala ze dvou částí – písemného testu geografických znalostí a práce s atlasem. S nelehkými úkoly si nejlépe poradil Kryštof Kacetl z G4.B, který získal 89,5 bodu ze 100 bodů možných. Tento výsledek znamená obhajobu loňského prvenství, což v silné konkurenci svých spolužáků neměl Kryštof vůbec jednoduché. O pouhé 2 body méně získal Jaroslav Straník z G3.C, což pro něho po dvou letech znamená opětovný postup do okresního kola. Kryštofovi a Jaroslavovi přejeme pevné nervy a mnoho úspěchů v dalším pokračování soutěže! Na třetím místě, tedy v pozici náhradníka pro okresní kolo, skončil Marek Vykydal z G3.B s pěkným bodovým ziskem 84,5 bodu. Děkujeme všem zúčastněným. Budeme moc rádi, pokud nám zachováte přízeň i v příštích ročnících.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


PF 2019

PF 2019

Všem kolegům, žákům, rodičům a veškerým přátelům naší školy přejeme pohodové sváteční dny a úspěšné vykročení do nového roku 2019. Budeme moc rádi, když našemu gymnáziu zachováte přízeň.

Vedení školy


PF 2019

Vánoční akademie 2018

Vánoční akademie 2018 už je minulostí, ale čtrnáct vystoupení, do kterých se zapojili nejenom studenti, ale tradičně také učitelé, určitě stojí za zhlédnutí. Poděkování patří všem účinkujícím i těm, kteří se jakkoli podíleli na realizaci a propagaci populární školní akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Volejbal

Memoriál Ladislava Vaňka

V čase, kdy každý má myšlenky na přícházející Vánoce, proběhl na Mozarťáku tradiční Memoriál Ládi Vaňka ve volejbale smíšených trojic. Do turnaje se přihlásilo 32 družstev ze všech ročníků. Po celou dobu byly viděny oku lahodící zápasy a vysoké nasazení všech účastníků. Na snímku jsou zachyceni ti nejlepší z nejlepších.

Mgr. Martin Plha


Hokej

Vánoční hokejový duel

Přijďte v neděli 23. 12. 2018 podpořit naše studenty – hokejisty – v duelu proti Sportovnímu gymnáziu. Začátek utkání je v 18:30 v ČSOB Pojišťovna arena (ve velké hale), na ledě uvidíte nejen své spolužáky, ale i učitele Tomáše Voltra a Jaroslava Macka! Další informace na školní FB události.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Kybešikana

Filmový klub na téma šikany na internetu

Ve čtvrtek 20. prosince jsme měli možnost v aule zhlédnout film Asociální síť od BBC. Film pojednával o trollingu a kyberšikaně. Vyslechli jsme několik emotivních příběhů a zjistili, jaký dopad mají nenávistné a výhružné příspěvky na oběti a co k jejich psaní pachatele vůbec vede. Dozvěděli jsme se také jak postupovat, pokud se dostaneme do podobné situace. Po filmu jsme měli možnost diskutovat s bývalou studentkou našeho gymnázia, Monikou Vostrčilovou, která studuje obor sociální patologie a její prevence na Univerzitě Hradec Králové. Pustila nám své krátké amatérské video, které slouží hlavně k poučení o rozesílání nahých fotek a my se jí později zeptali na podrobnosti o jejím studiu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Olympiáda lidských

Finále Olympiády lidských práv s naší účastí

V průběhu měsíce listopadu se jako již každoročně téměř třetina prvních ročníků zúčastnila základního kola Olympiády lidských práv, které studenti řešili ze svých domovů. Olympiáda se vždy skládá z teoretické a praktické části, na základě které se celé kolo poté posuzuje. Studenti si ve většině případů vybírali téma, které se týkalo zvýšení/snížení věkové hranice aktivního volebního práva v ČR. Jednu z nejlepších prací v ČR pak napsala Nikol Novotná (G1.C) a dostala se do finále Olympiády lidských práv, které se konalo 14. 12. v Praze. Tam však Nikče nepřálo štěstí a mezi nejužší výběr finalistů se neprobojovala. Poděkování Nikče za skvělý úspěch a prvním ročníkům za hojnou účast v soutěži.

Mgr. Veronika Ptáčková


Projektový den

Malé ohlédnutí za Projektovým dnem 2018

Boomwhackers, výhody i úskalí různých způsobů komunikace, šifrování zpráv, Španělská inkvizice, zrod kinematografu, výroba funkčních slunečních hodin či problematika mediálního světa. To byla jen část programu 3. tematického dne s názvem „Objevy a vynálezy“, který se na naší škole uskutečnil ve středu 19. 12. 2018. Atmosféru jednotlivých workshopů si můžete prohlédnout v této fotogalerii a my už začínáme připravovat příští ročník oblíbené akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


SLI

Návštěva našich absolventů v hodině literárního semináře

Dne 18. 12. 2018 nás na závěrečné vánoční hodině navštívili bývalý žáci našeho gymnázia herec Jiří Kovárník a dramaturgyně Kristýna Plešková, kteří oba účinkují ve Východočeském divadle v Pardubicích. Vyprávěli nám o jejich studiu na vysoké škole, ale nejvíce nás zaujal jejich pohled na divadelní svět. Jiří Kovárník hraje v našem divadle už delší dobu, mohli jsme ho vidět v divadelní hře Kráska a zvíře. Kristýna Plešková napsala pohádku Strašidla a loupežníci, která se uváděla v letošním roce v pardubickém divadle. Doufáme, že Jiřího uvidíme ještě v dalších rolích a Kristýně držíme palce v její dramaturgické tvorbě.

Tereza Fekarová, G4.B


Projektový den

Poetry? Maybe.

V neděli 16. 12. 2018 jsme se zúčastnili v rámci literárního semináře amatérského předčítání vlastní poezie v pardubickém baru Maybe. Vystupovali zde současní i bývalí studenti našeho gymnázia, jako například Tomáš Kulhavý ze 4.A nebo absolventka Anička Zítová. Autoři byli nebojácní a dokázali si před cizím publikem otevřít svá srdce a sdělit nám své niterní pocity. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit této skvělé události a přejeme autorům mnoho dalších inspirací k jejich tvorbě.

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


Atletika

Naše děvčata vítězkami republikového finále v atletice

V úterý 11. prosince vyvrcholil v ostravské hale za účasti patronky Denisy Rosolové 37. ročník Středoškolského atletického poháru. Šestnáct nejlepších družstev z krajských kol se utkalo v sedmi disciplínách (60 m, 200 m, 800 m, štafeta 4 x 200 m, dálka, výška, vrh koulí). Náš tým ve složení: Tereza Svobodová (G4.C), Kateřina Tamchynová (G3.B), Amálie Nováková (G3.B), Marie Ptáčková (G2.B), Denisa Špániková (G2.A), Karolína Řádková (G2.A), Anežka Vychodilová (G1.C) a Lenka Nálevková (G1.C) předvedl výkony na hranici svého maxima a zaslouženě si odvezl pohár pro celkového vítěze dívčí kategorie. Velká gratulace celému družstvu za skvělé umístění a vynikající reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


ČSU

XII. republikový sněm České středoškolské unie na téma: “Ze školy do blázince?!”

Dne 9. a 10. 12. 2018 jsem se zúčastnila sněmu České středoškolské unie jako delegátka. Tématem sněmu byla psychická pohoda na školách, kdy zastupitelé z různých středních škol diskutovali mezi sebou i s odborníky o způsobech snížení stresu a tlaku na studenty a o duševní hygieně. Účastníci se setkali se zastupiteli různých organizací, které pořádají přednášky o duševní hygieně a dalších tématech týkajících se psychického zdraví. Tato událost obohatila všechny účastníky a posunula řešení těchto problémů o kousek dál.

Nikol Novotná (G1.C)


Apolenka

Mozarťák díky G2.C pomáhal Apolence

Ve čtvrtek 6. 12. jsme se jako třída G2.C rozhodli pomoci vyhořelému hiporehabilitačnímu centru Apolenka, které přišlo o všechny zásoby krmiva, převážně sena, pro své koně. Společně jsme napekli a o přestávkách prodávali koláče, bábovky a jiné laskominy svým spolužákům a učitelům. Chtěli bychom všem poděkovat jak za nakupování svačinek, tak i za dobrovolné příspěvky. Díky Vám se nám podařilo vybrat 5 113,- Kč. S několika spolužáky ze třídy jsme do Apolenky osobně zajeli a peníze předali. Zaměstnanci byli velmi rádi, dokonce nás provedli po stáji, ukázali nám nejen místa po požáru a rozsah škod, ale i jaká zvířata vlastní. Akce se vydařila a Apolence jsme alespoň trochu pomohli. Pokud byste chtěli vědět o Apolence více a chtěli jí pomoci, navštivte tento web.

Viktorie Chrapanová, G2.C


Baketbal

Basketbalistky opět v kraji nepřemoženy

Ptáte se, kde se hraje nejlepší dívčí basket v pardubickém kraji? Přijďte se podívat na „Mozarťák“ a uvidíte. I bez tří hráček základní sestavy nenechala naše děvčata nikoho na pochybách a s přehledem již potřetí v řadě vystoupila na příčku nejvyšší. O to těžší krok je ale čeká tento pátek, kdy se pokusí stále v oslabené sestavě zvítězit i v kvalifikaci na republikové finále.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Sněmovna

Vzdělávací seminář Český parlament a parlamentarismus

Dne 5. 12. se čtyři studenti našeho gymnázia (Petr Kubant 2.A, Daniel Bernkraut 2.A, Adéla Kratochvílová 2.C a Jiří Bubeníček 2.C.) zúčastnili vzdělávacího semináře na téma ,, Český parlament a parlamentarismus‘‘ v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Během osmihodinového semináře jsme se zúčastnili pěti besed na různá témata. Mimo jiné na téma: Legislativní proces v České republice nebo Vztah Parlamentu ČR a Evropské unie. Celý seminář byl velice zajímavý a záživný. Všichni jsme byli v debatách velice aktivní a mnohokrát jsme přišli do diskuze s velmi zajímavými názory a postřehy. Na závěr jsme navštívili jednání Poslanecké sněmovny, kde právě probíhalo druhé čtení zákonu o státním rozpočtu na rok 2019. Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Petr Kubant (G2.A)


Kredit

Autorská hra Kredit a trest v podání divadelního spolku HawaDrama

Studentský divadelní spolek HawaDrama, který vznikl a působil na ZUŠ v Pardubicích, se 30. listopadu 2018 v Divadle 29 rozloučil s divadelní scénou představením své autorské hry s názvem Kredit a trest, čímž ukončil své tříleté působení právě v Divadle 29. Tuto hru členové sboru zkombinovali se zpěvem vlastních hudebních textů na motivy známých písní. Spolek se skládal ze sedmi členů, z nichž tři jsou bývalí studenti našeho gymnázia (Marek Podlaha, Vilém Branda a Jaroslav Pivoňka). Na úvod diváci mohli zavzpomínat na projekty spolku HawaDrama, díky krátké ukázce z jejich minulých autorských her. Mimo to mohli také zhlédnout střípky z života „ze zákulisí“, kde byly ukázány úplné začátky divadelního spolku z dob, kdy byli všichni členové ještě dětmi. Poté už se mohli těšit z humorné hry Kredit a trest, která zábavnou formou ukazovala na nekonečné problémy vysokoškoláků spojené se získáváním kreditů, které, v tomto případě, museli získat účastí na neobyčejném (a hlavně obávaném) sportovním kurzu. Na konci celé akce, zakončené vystřelenými konfetami a zaslouženě velkým dortem, byli sami diváci pozváni na menší raut přímo na podiu divadla a měli tak možnost účinkujícím pogratulovat. Tato akce byla rozhodně důstojným zakončením kariéry celého divadelního spolku.

Aneta Kuběnková, Tereza Švejdová (G4.C)


Mikrobiologie

Mikrobiologická exkurze

V úterý 27. 11. a následně 4. 12. vyrazila naše třída G1.C na pardubickou univerzitu, na Fakultu chemicko-technologickou, abychom si vyzkoušeli Grammovo barvení. Nejdříve nás paní docentka Pejchalová seznámila s pravidly bezpečnosti a potom jsme barvili různé bakterie, např. Escherichia coli či Streptococcus pyogenes. Slečny laborantky, které nám s prací pomáhaly, byly milé a příjemné. Exkurze se nám moc líbila, protože jsme si zkusili něco, co bychom normálně ve škole nedělali.

Ondřej Chabada (G1.C)


Koločava

Návštěva francouzského divadla

Ve čtvrtek 27. 11. 2018 vyrazila sekce francouzského jazyka našeho gymnázia do Prahy za kulturou. Jedním z cílů byla návštěva francouzského divadla. Měli jsme možnost zhlédnout dílo z pera aktuálně nejpřekládanějšího francouzského autora Erica Emmanuela Schmitta “Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran” neboli “Pan Ibrahim a květy koránu”. Představení bylo přepracováno do velmi hezké a srozumitelné francouzštiny, takže porozumět příběhu nám nečinilo velké potíže. Velkou výhodou bylo také to, že herci sami byli Francouzi, což nám skýtalo jedinečnou možnost poslouchat rodilé mluvčí a jejich precizní výslovnost. Po divadelním představení jsme měli chvíli času nasát atmosféru předvánoční Prahy a projít si část Starého Města. Okolo oběda na nás už ale čekala prohlídka Francouzského institutu. Měli jsme nejen možnost prohlédnout si zajímavé prostory místního institutu a dozvědět se něco o jeho fungování, ale také jsme nahlédli do místní bibliotéky i mediatéky a vyslechli si, v čem nám může být institut nápomocný a co vše nabízí. Celý výlet nám nejen ukázal, že francouzština je opravdu ta správná jazyková volba, ale také nás velmi motivoval do další práce.

Natálie Šafářová, G3.A


Koločava

Dobrodružná cesta do Koločavy

V pondělí 26. listopadu jsme se společně se zástupci některých gymnázií Pardubického kraje vydali na návštěvu základní školy v ukrajinské Koločavě. Hlavním posláním naší cesty bylo předání vybavení, které bylo nakoupeno ze společné sbírky žáků gymnázií Pardubického kraje. Že naše cesta bude zajímavá, jsme věděli hned od začátku, nicméně jsme nečekali, že první vzrušující momenty, nastanou ještě před naším odjezdem z Pardubic. V ranních hodinách totiž v médiích proběhly zprávy o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Ze začátku, pro nás spíše nevinně vyhlížející události, se v průběhu dne proměnily v události, které nám večer nedaly spát. První noc jsme tedy strávili v krásném Prešově asi 100 kilometrů od ukrajinských hranic s tím, že druhý den ráno, dle situace uvidíme, zda budeme pokračovat dál...

Pavek Křepelka, G3.A


Florbal

Florbalisté na krásném třetím místě

Ani po odchodu třech opor našeho florbalového týmu se naši chlapci nenechali zahanbit. V obrovské konkurenci 12 škol podali opravdu skvělé výkony a sahali dokonce po příčce nejvyšší. Potřebovali k tomu porazit v posledním zápase silnou „Potravinu“ s několika reprezentanty. To se nám bohužel nepodařilo a obsadili jsme konečné třetí místo.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Projektový den

3. Projektový den se blíží

Znáte Boomwhackers? Chcete objevovat výhody i úskalí různých způsobů komunikace? Šifrujete a dešifrujete rádi různé zprávy? Zajímá vás Španělská inkvizice a její vynálezy? Chcete se vydat ke zrodu kinematografu? Jste šikovní a chcete si vytvořit vlastní funkční sluneční hodiny? Zajímají vás rostlinná barviva? Jednoduše: zajímají vás objevy a vynálezy? Toto vše a mnohé další můžete prozkoumat 19. prosince, kdy na naší škole proběhne historicky 3. tematický den s názvem „Objevy a vynálezy“. Každý student bude mít povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop v každém bloku (celkem tři programy). Přihlašování v modulu Přihlašování aSc Edupage startuje v neděli 9. 12. 2018 ve 20:00 hodin a bude ukončeno ve čtvrtek 13. 12. 2018 ve 20:00 hodin.

Mgr. Jana Veselková, zástupkyně ředitele školy


Taiwan

Naši studenti na vzdáleném Taiwanu

Skupina našich studentů vyrazila spolu s paní učitelkou Lensmith na návštěvu partnerského gymnázia v městě Kaoh-siung. Zde přinášíme několik prvních střípků a komentář Viki Tlustošové: „Navštívili jsme Opičí horu (nevim jak se přesně jmenuje) a potom přístav. Mě potom rodina vzala trajektem na tzv. seaside abych ochutnala mořské plody. Počasí skvělé, nádherných 27°C a jasno“.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Příběhy bezpráví

Druhé ročníky v rámci Měsíce filmu na školách besedovaly s pamětníkem represí 50. let

V úterý 27. 11. se všechny třídy druhých ročníků sešly v aule gymnázia na promítání dvacetiminutového filmu Olgy Sommerové Ztracená duše národa: Ztráta tradice v rámci Příběhů bezpráví (Měsíc filmu na školách). Dokument pojednával o událostech následujících po tzv. Vítězném únoru, zejm. o perzekuci sedláků. V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin. Měly se stát výstražným příkladem pro ostatní a jejich majetky základem pro vznikající JZD. Tito lidé se provinili tím, že jejich rody pracovaly na půdě celá staletí a po generace postupně přidávaly hektar k hektaru, až vytvořily velká hospodářství. Zkrátka byli úspěšní a měli majetek. Po skončení filmu se slova ujal host programu pan František Teplý, držitel Ceny Příběhů bezpráví, který byl na začátku 50. let zatčen a po brutálním vyslýchání odsouzen ke čtrnáctiletému vězení. Vyprávěl nám o svém pestrém životě a poté následovala diskuze, při níž se studenti ptali na peripetie, kterými si prošel, nebo třeba na jeho názory týkající se komunismu. Program jsme ukončili bouřlivým potleskem a společnou fotografií.

Tereza Kolmanová, G2.B


Otevřená věda

Otevřená věda 2018

Ve čtvrtek 22. 11. jsem se zúčastnil Studentské vědecké konference Otevřená věda 2018, kterou zaštiťuje Akademie věd České republiky. Konference byla rozdělena do dvou dnů. První den konference byl vyčleněn pro biologii, chemii, ekologii, lékařské vědy, chemickou technologie, biofyziku a zemědělství. Každý stážista sám nebo ve skupině prezentoval svoje dosavadní výsledky. Čtvrteční program byl vyčleněn pro 57 prací. Já jsem prezentoval v oboru zemědělství na téma: „Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství.“ Tuto stáž jsem absolvoval pod vedením Ing. Evy Baldassarre Švecové Ph.D. v Botanickém ústavu AV ČR, Oddělení mykorhizních symbióz, Průhonice.

Tomáš Dědek G4.A


BTL

BTL – Beyond the Lab: Revoluce

Uskupení Tesla a především tým Ing. Alexandra Prokopa uspořádal na našem Gymnáziu v prostorách „U kopírky“ výstavu s názvem: Více než laboratoř „udělej si sám“. Výstava představuje příběhy lidí, kteří otevírají vědecký výzkum každému a přenášejí jej z profesionálních laboratoří do domovů, dílen a dvorků. Od lidí, kteří postavili vlastní lékařská zařízení na sledování diabetu až po komunity měřící znečištění ovzduší je všude po světě rostoucí množství „udělej si sám“ vědců, kteří čile kutí, experimentují a vynalézají. Vybaveni levně dostupnými čidly, aplikacemi pro chytré telefony a možnostmi sdílení informací s online komunitami tito průkopníci DIY (Do It Yourself) přístupu přetvářejí náš obraz vědců a vědy budoucnosti. Výstava bude trvat do konce roku 2018 a po individuální domluvě bude doprovázena komentovanými prohlídkami. Srdečně zveme k její návštěvě.

RNDr. Květa Sýkorová


Volejbal

Bronz pro naše volejbalistky

Sportovní hala v Holicích hostila v pátek 23. 11. nejlepší dívčí středoškolské volejbalové týmy okresu Pardubice. Turnaj se rozehrál ve dvou skupinách po čtyřech družstvech, kdy první dvě postoupila do semifinále. Naše děvčata skončila v základní skupině s trochou smůly druhá, takže je čekal vítěz druhé skupiny. Semifinále bylo jako na houpačce, poslední míč bohužel patřil soupeřkám. Závěrečný zápas o třetí místo náš tým ve složení Pavlína Šoltová (4.C), Eliška Dočkalová (4.C), Barbora Beránková (4.C), Veronika Píšová (3.C), Anička Dostálová (3.B), Monika Slabá (2.A) a Viki Gajdošová (2.A) zvládl s naprostou herní bravurou a zaslouženě si odvezl bronzové medaile. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


SLI

Diskuze s absolventem našeho gymnázia

V pátek 23.11.2018 nás na literárním semináři navštívil absolvent našeho gymnázia Kryštof Šimek, který studuje JAMU v Brně. Kryštof nám vyprávěl o svém studiu divadelní režie a dal nám pár rad k přijímacímu řízení. Dozvěděli jsme se, že studium režie je velmi náročné, ale u Kryštofa bylo vidět, že si plní svůj sen. Přejeme mu hodně štěstí do budoucna a někdy nashledanou v divadle!

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


Spektroskopie

Exkurze a workshop spektroskopie

Ve středu 21. 11. jsme měli možnost se zúčastnit se seminářem chemie a fyziky (čtvrtý ročník) workshopu s názvem Spektroskopie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Byla pro nás připravena laboratorní praktika, během nichž jsme zkoumali spektroskopické vlastnosti látek – Například - jaká barviva jsou obsažena v daném nápoji a zda-li je to tak, jak sami výrobci tvrdí. Postupně jsme však zjišťovali, že se občas skutečnost neshoduje s uváděnými informacemi. Celá praktika byla velice zajímavá, umožnila nám pracovat s přístroji, kterými laboratoře v naší škole nejsou vybaveny. Byla to pro nás nová a naučná zkušenost. Pokud bude někdy možnost, rádi se znovu do něčeho obdobného zapojíme znovu.

Eliška Křivková G4.B


Přihlašování k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, v neděli 25. 11. 2018 ve 20:00 hodin jsme odstartovali přihlašování na Přijímačky nanečisto 2019, kapacita není omezena, přihlašovat se můžete do středy 23. 1. 2019.
Žáci si budou moci vyzkoušet atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Administrační poplatek 30 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA). Úhrada bude možná výhradně hotovostně v týdnu od 26. 11. do 30. 11. 2018 v kanceláři školy od 7:30 do 15:00 hodin, dále pak ve čtvrtek 17. 1. 2019 (druhý den otevřených dveří), případně v samotný den konání zkoušek 29. 1. 2019 od 11:30 do 12:15 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
Gis Day

Seminář ze zeměpisu se zúčastnil GIS Day na pardubické univerzitě

V pátek 16. listopadu se naše dva semináře ze zeměpisu (třídy G4.A, G4.B, G4.C) vypravily na nedalekou Univerzitu Pardubice na přednášku o GISu (geografických informačních systémech) v rámci GIS Day. Jednalo se o hodinovou přednášku, při které jsme se dozvěděli například o výhodách a přehlednosti systému, o využití dat pořízených na Zemi nebo metodami dálkového průzkumu Země. Byli jsme také seznámeni se třemi typy dronů, které jsme měli možnost slyšet i vidět naživo. Drony jsou totiž nedílnou součástí těchto systémů, zvláště v poslední době. Přednáška byla zakončena praktickou částí, kdy jsme si měli vyzkoušet práci a orientaci v geograficko-informačním systému na počítači. Díky této přednášce jsme si uvědomili, jak jsou geoinformační technologie v našem životě důležité a že je prakticky využíváme každý den.

Andrea Roubalová (G4.B)


Vesmírný

„Vesmírný“ den v Praze

V úterý 13. 11. 2018 jsme se spolu s dalšími členy Uskupení Tesla vydali do Prahy hned na dvě významné akce. Tou první bylo předání čestných uznání za vytvořené modely měsíčních základen. Spolu s tím proběhl také velmi poutavý workshop a seminář o Evropské vesmírné agentuře (ESA). Dozvěděli jsme se o aktivitách kanceláře ESERO, která pořádá různé projekty jak pro učitele, tak pro studenty přírodovědných a technických předmětů. Z tohoto úřadu za námi na půdu Geofyzikálního ústavu AV ČR přijela i Janet, která nám v angličtině přiblížila pro nás nejvhodnější projekty. Následně jsme se dozvěděli něco nového o fyzikálních jevech ve vesmíru a nevyhnuli jsme se ani otázce metalurgie materiálů, jež jsou potřeba pro sondy, rakety apod. Následně jsme odpoledne navštívili pražské Kongresové centrum, kde se konala konference u příležitosti 10. výročí členství ČR v ESA. Zde jsme se mj. setkali s generálním ředitelem ESA Johannem-Dietrichem Wörnerem. Mohli jsme zde také spatřit známého moderátora Daniela Stacha nebo podiskutovat o budoucím vývoji ISS s předsedou astronautické sekce ČAS Milanem Halouskem. Byl to velmi náročný den plný poznání.

Martin Žihlo, G3.A


VJs

Workshop s dvojicí pařížských VJs

V pátek 9. listopadu 2018 jsme si v rámci výuky francouzského jazyka zpestřili běžný školní den. Vyrazili jsme do Automatických mlýnů, kde Francouzská aliance uspořádala workshop s dvojicí pařížských VJs (video DJs), kteří si říkají L´Age d´Or. Kromě jedinečné možnosti zkusit si mixovat hudbu s videi vlastníma rukama jsme se také mohli zeptat, jak se to vůbec dělá a jaké vybavení to obnáší. To vše samozřejmě ve francouzštině, čímž jsme si procvičili konverzaci.

Karolína Krupová, G2.A


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

Připomínáme studentům maturitního ročníku povinnost přihlásit se k jarnímu zkušebnímu termínu MZk. Každý maturant obdržel e-mailem předvyplněnou přihlášku, kterou doplní o zbývající údaje včetně volby zkoušek, vytiskne a následně prostřednictvím TU odevzdá nejpozději do 30. 11. 2018 vedení školy. Ve společné části se volí dvě zkoušky (CJL a MAT nebo cizí jazyk) a v profilové části také dvě zkoušky (další případně jako nepovinné). Přihlašování se detailně věnuje také aktuální Maturitní zpravodaj č. 47. Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 15. 1. 2019 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2019“, případně se obracejte na TU nebo vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


DOD

Akční 1. den otevřených dveří a pozvánka na spuštění on-line přihlášek k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za Váš velký zájem o studium na naší škole a kladnou odezvu na netradičně koncipovaný program Dne otevřených dveří, kdy si zájemci mj. zasoutěžili ve hře „Mozart Escape Game“, prohlédli odborné učebny, laboratoře, respiria či aulu školy, setkali se s pedagogy i studenty školy. Věříme, že se nám povedlo přiblížit Vám atmosféru školy a sdělit důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, přijímacích zkoušek nanečisto 29. 1. 2019 nebo přípravného kurzu. Nezapomeňte že již v neděli 25. 11. 2018 ve 20:00 hodin startujeme na těchto stránkách přihlašování na Přijímačky nanečisto 2019, kapacita není omezena, přihlašovat se budete moci do středy 23. 1. 2019.
A v neposlední řadě patří velký dík pedagogům a studentům gymnázia za vytvoření tradičně pohodové atmosféry a ukázkové zvládnutí náporu uchazečů.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Florbal

Vítězství našich florbalistek

Historická údalost ve středu 14. 11. 2018 nadchla všechny fandy florbalu. Naše děvčata dosáhla historického úspěchu v podobě vítězství v turnaji středních škol v rámci Olympiády okresu. Ač se v našem týmu neobjevila žádná florbalistka, nenechala se naše děvčata zastrašit silou soupeřek a předvedla takticky a herně vyspělý výkon. A tak tým složený z fotbalistek a basketbalistek zaslouženě zvítězil a postoupil do krajského finále. Blahopřejeme!

Mgr. Martin Plha, sekce TV


DOD

Pozvánka na 1. den otevřených dveří 14. 11. 2018 od 15:00 - 18:00

Vážení uchazeči o studium na naší škole. Těšíme se, že se osobně potkáme ve středu 14. 11. 2018 na prvním Dnu otevřených dveří od 15:00 do 18:00 hodin. Zájemci si díky netradičně koncipovanému programu budou moci mj. zasoutěžit ve hře „Mozart Escape Game“, prohlédnout odborné učebny, laboratoře, respiria či aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy a blíže tak poznat atmosféru školy. Dozví se důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, přijímacích zkoušek nanečisto 29. 1. 2019 nebo přípravného kurzu. Ten je tuto chvíli naplněn, nicméně zájemci se mohou nadále přihlašovat jako náhradníci, které oslovíme pokud některý z přihlášených uchazečů nezaplatí kurzovné do termínu 14. 12. 2018. V případě dalších dotazů nejenom k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


The Mozart Times

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo školního anglického časopisu The Mozart Times! Tentokrát s tématem školy, školního roku a čtvrtého ročníku. O čem se tedy můžete dočíst? Škola není jen o učení, takže zde najdete například článek o nedávném zájezdu do Londýna, recepty na zdravé a chutné svačiny nebo pohled na studium na gymnáziu očima jedné ze studentek. Dále se dozvíte, jaké knížky číst, jak správně prokrastinovat nebo co dnes nejvíce trápí studentky střední školy. Čas nenávratně ubíhá a školní rok je již v plném proudu, nezbývá mi než popřát Vám všem, abyste si užili čtení našeho časopisu a také dobu strávenou na tomto gymnáziu!

Magdaléna Malířová, G4.C


Halousek

Rom'n'roll podruhé

Ve čtvrtek 9. listopadu se první ročníky našeho gymnázia zúčastnily workshopu Rom'n'roll s Idou Kelarovou v pražském Rudolfinu. Workshop se skládal ze dvou částí. První část byla pěvecká a druhá taneční. Při pěvecké části jsme si se sborem Čhavorenge zazpívali dvě písničky v romštině a naši dva studenti se představili s písní Vysoký jalovec. Při taneční části jsme se dozvěděli něco o romské kultuře a naučili jsme se nějaké taneční pohyby. Všichni si tento workshop užili a budou na něj vzpomínat jen v dobrém.

Matěj Kopsa, G1.A


Pišqworky

PIšQworky: školní tým Utnarezubatrap nenašel přemožitele!

V pátek 9. 11. se u nás ve škole konalo okresní kolo soutěže PIšQworky pořádané Kybertechnou. Mozarťák reprezentovaly tři týmy: Utnarezubatrap, Šerminátoři a Gymo1A. Všechny tři týmy postoupily ze základní skupiny do play-off. Šerminátoři a Gymo1A na sebe bohužel narazili hned ve čtvrtfinále. Do dalšího kola postoupil tým Šerminátorů, kde narazil na tým Utnarezubatrap. Po tuhém boji, který se rozhodnul až v posledním duelu, se do finále dostali Utnarezubatrap, kde na ně čekal tým z Přelouče. Oba týmy předvedly opravdu výborný výkon. Nakonec se z vítězství radovali Utnarezubatrap ve složení Tomáš Vodvářka, Jan Netolický, David Ryba, Petr Kubant a Matěj Klíma. Tímto jim gratulujeme, moc děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole, kam postoupili i Šerminátoři.

Utnarezubatrap


Plavání

Děvčata si vyplavala stříbro

Každoročně začátkem listopadu pokračuje Regionální olympiáda dětí a mládeže soutěží v plavání. Závodníci absolvují štafetu 4 x 50 m polohový závod, dále následují jednotlivé disciplíny (znak, prsa, motýl, kraul) a na závěr 6 x 50 m volný způsob. Dívky letos plavaly ve složení Míša Reinbergová (4.B), Tereza Svobodová (4.C), Tereza Fekarová (4.B), Bára Štíková (3.B), Eliška Novotná (2.C) a Tereza Zierisová (2.C) a celkově obsadily krásné 2. místo! Chlapecké družstvo ve složení Filip Duchoň (4.B), Kuba Vinklárek (3.C), Lukáš Novotný (3.B), Petr Kovárník (3.C), David Ryba (2.A), Matěj Kopsa (1.A) a Jakub Kosa (1.A) obsadilo 4. místo. Oba týmy získaly do celkové klasifikace XXV. RODM cenné body. Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Kytice

Literární seminář v Semaforu

Ve středu 7. 11. se náš literární seminář vydal na parodii Erbenovy Kytice do pražského SEMAFORU. Malé, přesto útulné divadlo nás překvapilo svou otevřeností a rodinnou atmosférou, která diváky provázela celý večer. Hra Kytice je jedna z nejúspěšnějších uměleckých děl divadla SEMAFOR, což jsme se na vlastní oči mohli přesvědčit. Jako jedni z posledních jsme spatřili Jiřího Suchého na scéně společně s Jitkou Molavcovou. Oba nás provázeli celou hrou s humorem a jazzová hudba dodávala představení úplně jiné emoce. Parodie, která nás nenechala chladnými kvůli černému humoru, nekrofilii, vulgarismům a své celkové originálnosti, určitě stála za to, jelikož nás ani noční návrat domů do Pardubic nijak netrápil.

- Andrea Roubalová, Lenka Červenáková (G4.B)


Spuštění přihlašovací aplikace na přípravný kurz 2019

Přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk pro školní rok 2019/2020 byla spuštěna 11. 11. 2018 ve 20:00 hodin. Žádáme uchazeče o včasné provedení platby do pátku 14. 12. 2018, abychom mohli případná nezaplacená místa nabídnout náhradníkům, kteří se nevešli do kapacity kurzu 120 míst. Vážíme si velkého zájmu uchazečů o studium na naší škole a věříme, že se osobně potkáme ve středu 14. 11. 2018 na prvním Dnu otevřených dveří od 15:00 do 18:00 hodin. Zájemci si díky netradičně koncipovanému programu budou moci prohlédnout odborné učebny, laboratoře, aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy a blíže tak poznat atmosféru školy. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Beseda

Beseda s naším absolventem Markem Podlahoum

V úterý 6. 11. navštívil literární seminář čtvrtých ročníků absolvent naší školy Marek Podlaha, který již druhým rokem studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. Marek nás nejen dokonale navnadil na studium svého zaměření, ale všechny nás i dokonale pobavil a představil nám Olomouc a studium na Univerzitě Palackého jeho očima. Ve dnech 12.11. a 16.11.2017 se v rámci oboru koná týden otevřených přednášek, studenti středních škol se budou moci zúčastnit zajímavých přednášek o filmu, divadle, televizi a rozhlase. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Jakub Dojčán, G4.B


Dijon

Beseda s ředitelem evropského kampusu francouzské vysoké školy SciencesPo v Dijonu

Na naší škole je francouzština velmi oblíbeným a podporovaným jazykem. Spousta našich studentů by se jí určitě ráda věnovala i nadále, a právě proto k nám v pátek 2. listopadu 2018 dorazil ředitel evropského kampusu francouzské vysoké školy SciencesPo v Dijonu, pan Lukáš Macek (www.sciencespo.fr). V rámci jeho přednášky jsme se mohli dozvědět nejen o systému vysokých škol ve Francii nebo aktuálním dění ve francouzské společnosti, ale i o samotných školách SciencesPo. Hovořil i o uspořádání studia, oborech učiva i zastoupení cizinců mezi studenty na těchto školách. V závěru přišla řeč i na přijímací řízení a pohovory, díky kterým bychom se i my mohli přidat k řadě českých studentů na této univerzitě. Beseda byla velmi inspirativní a troufám si tvrdit, že mnohé z nás velmi motivovala k další práci.

Natálie Šafářová, G3.A


Česká hlavička
Česká hlavička

Česká hlavička 2018 pro Sylvu Neradovou

Fenomenálního úspěchu dosáhla Sylva Neradová z G3.B. Jako jediná dívka získala nejprestižnější cenu Česká hlavička roku 2018, když zvítězila v kategorii GENUS. Kategorie se týká projektu z oborů přírodních věd zabývajících se prostředím kolem nás. Sylva popsala dosud neznámé enzymy v kvasinkách rodu Candida v práci: „Proteiny Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis defosforylují fosfoenolpyruvát“ pod vedením RNDr. Olgy Heidingsfeld, CSc. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výsledky práce byly publikovány mj. i v mezinárodním časopise FEMS Yeast Research.
Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Za své vědecké práce získalo v letošním 12. ročníku osm středoškoláků v šesti kategoriích titul Česká hlavička. Projekty se týkaly nejen chemie a biologie, ale i matematiky, techniky nebo humanitních věd. Oceněné vybrala odborná porota složená z předních českých vědců.
Rozhovor se Sylvou jsme mohli zhlédnout ve čtvrtek 8. 11. v pořadu Události, komentáře na programu ČT24. Slavnostní vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže mladých vědců o nejvýraznější projekt, počin nebo odbornou činnost na poli vědy a techniky se bude vysílat v sobotu 17. 11. 2018 v 17:45 na programu ČT2.
Nezbývá, než Sylvě pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. A v neposlední řadě patří dík i paní učitelce RNDr. Květě Sýkorové za odbornou přípravu a supervizi.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Vědění
Vědění

Studenti našeho gymnázia na konferenci Vědění mladým

Dne 8. listopadu 2018 jsme se, společně s chemickým seminářem a dalšími vybranými žáky z nižších ročníků, vydali na konferenci Vědění mladým, kterou každoročně pořádá Univerzita Pardubice. Naši školu v posterové sekci vzorně reprezentovaly Adéla Novotná, studentka G4.A, která si jako svou práci vybrala "Model vlivu působení kouře na kůži jako simulace poškození znečištění ovzduší". Dále Kristýna Čížková, též studentka G4.A, se svou prací "Scaffoldy na bázi hydrogelu připravované z derivátu kyseliny hyaluronové". Naším největším želízkem v ohni byla Sylva Neradová, studentka G3.B a rovněž držitelka ceny Česká hlavička za rok 2018, která se zabývala Proteiny Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis. Na poslední chvíli, z důvodu neúčasti jedné studentky z ústní sekce, byla Sylva ochotná zaskočit a i bez větší přípravy odprezentovala své dvouroční bádání. Oproti minulým ročníkům byli všichni prezentující velice výřeční, a tak jejich prezentace zaujaly i širší okruh studentů. Za všechny účastníky konference děkuji všem přednášejícím a věřím, že celý den byl inspirací pro budoucí nadané vědce k započetí jejich bádání.

Karolína Bořilová, G4.B


Anglické představení

Anglické představení v aule gymnázia

Dne 6. 11. 2018 proběhlo v aule našeho gymnázia anglické představení společnosti The Bear Educational Theatre. Příběhem nás provázeli Frank Novotny, slečna Lucy a Marcus a Steven Brownovi. Představení s názvem „Frank Novotny and the present perfect“ bylo velmi vtipné a naučné. Jedná se o detektivní příběh odehrávající se v Chicagu. Hlavními postavami jsou dvojčata Marcus a Steven, kteří se nemají zrovna moc v lásce. Jejich vztahu nepomáhá ani to, že Marcus chodí s Lucy, která se líbí i jeho bratrovi. Který ze sourozenců ukradl drahé naušnice, aby získal srdce slečny Lucy? Na to jsme po dlouhém dumání nakonec přišli i my. Z představení jsme odcházeli opět o něco moudřejší a veselejší. Divadlo se nám moc líbilo a už se těšíme na další.

Klára Kodešová, Lucie Stehlíková, G1.A


Romm

Druhé ročníky na workshopu s Idou Kelarovou

V úterý 6. 11. jsme se společně s ostatními studenty druhých ročníků zúčastnili workshopu s názvem „ROM’n’ROLL“, který se konal v pražském Rudolfinu. Měli jsme možnost setkat se s paní Idou Kelarovou, romskou muzikantkou, která založila dětský pěvecký sbor Čhavorenge, a také s několika členy tohoto sboru, s nimiž jsme strávili zajímavé dopoledne. Společně jsme si zatančili romské tance a naučili se dvě písničky, které jsme si společně se sborem zazpívali. Také jsme se dozvěděli něco více o romské kultuře. Všichni jsme si akci moc užili.

Dominika Pravcová, Marie Ročková (G2.B)


Přijímací řízení 2018

Prezentace gymnázia na výstavě Schola Bohemia a spuštění přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk

V pátek a v sobotu (2. a 3. 11. 2018) představilo naše gymnázium aktuální nabídku pro uchazeče o studium na tradiční výstavě středních škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu. Vážíme si velkého zájmu uchazečů i jejich rodičů a věříme, že se znovu potkáme ve středu 14. 11. na prvním Dnu otevřených dveří od 15:00 do 18:00. Zájemci si díky netradičně koncipovanému programu prohlédnou odborné učebny, laboratoře, aulu školy, setkají se se studenty i pedagogy školy a blíže se seznámí s atmosférou školy. Zároveň připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Přihlašovací aplikace bude spuštěna již v neděli 11. 11. 2018 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Drážďany

Výjezd do Drážďan

Ve čtvrtek 1. 11. jsme se zúčastnili akce s názvem "Stadt-Rallye". Šlo o jakousi městskou hru. Naším úkolem bylo plnit různé úkoly v moderní části Drážďan - Neustadt. Pomocí mobilní aplikace jsme vždy obdrželi adresu místa, kde jsme museli zjistit, co v daném obchodě nenajdeme, co je napsáno ve výloze atd. Nevyhli jsme se ani konverzaci s místními. Za každý úkol jsme mohli získat 100 bodů. Podle celkového počtu bodů se následně rozhodlo pořadí všech zúčastněných týmů. Po vyhodnocení jsme měli ještě na programu divadelní představení v němčině, které nám přiblížilo život a tvorbu Ericha Köstnera. Ačkoli jsme chvílemi měli problém s porozuměním, byli jsme překvapeni poutavým zpracováním. Celý den jsme si opravdu užili a určitě se rádi znovu zúčastníme podobné akce.

Martin Žihlo, G3.A


Přijímací řízení 2018

Mozarťák v Anglii

V neděli 28. 10. 2018 jsme se vydali na cestu do francouzského Calais, kde jsme přesedli na Eurotunel a v brzkých ranních hodinách vstoupili na anglické území. Nejprve na nás čekala pěší prohlídka a výlet lodí s průvodcem Péťou po londýnských památkách. Prohlédli jsme si např. nultý poledník v Greenwich, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Leicester Square, projeli se na London Eye a nakupovali na Oxford Street. Následně jsme napjatě čekali na své hostitelské rodiny...

Tereza Škodová, G2.C


Ocenění
Ocenění

Studenti našeho gymnázia mezi oceněnými nejlepšími studenty SŠ v Pardubicích

Kulturní dům Hronovická byl ve středu 31. října místem předávání diplomů a ocenění nejlepším studentům SŠ v Pardubicích za školní rok 2017/2018. Z žáků nominovaných naší školou byli pozváni a diplom a ocenění získali tito studenti a studentky: Tereza Švejdová, Sylva Neradová, Nikol Eisová, Tereza Svobodová, Pavel Trávníček, Pavel Hron, Dalibor Havlíček a Ondřej Hátle (Magdalena Malířová ani Klára Enderová se nemohly předávání účastnit), Studenti převzali ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta a jeho náměstka Jakuba Rychteckého. Oba ocenili zájem o rozvoj talentu u oceněných žáků a studentů, který vyžaduje často vlastní nasazení a zájem o svůj oblíbený obor. Všem popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a všem za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Chemie

Cesta do hlubin chemie

Ve dnech 29. – 30. října proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze seminář pro pedagogy a jejich studenty nazvaný „Cesta do hlubin studia chemie“. Spolu s paní učitelkou Sýkorovou jsme se dva dny účastnily přednášek a praktik z různých oborů chemie (biochemie, analytická chemie, alchymie, luminiscence). Absolvovaly jsme celkem 8 hodin praktických cvičení a 6 hodin přednášek. Závěr prvního dne byl vskutku slavnostní. Po divadelním představení následoval společenský večer, kde jsme se seznámily s některými pedagogy univerzity a jejich předměty. Tyto dva dny nám daly možnost vyzkoušet si nejrůznější chemické pokusy, poznat univerzitní katedry a pomohly nám v rozhodování ohledně našeho budoucího studia na VŠ.

Áďa Seibertová (G4.A), Eliška Křivková (G4.B)


Kupka

Zajímavé výstavy v Praze

Dne 24. října jsme se v rámci hodin výtvarné výchovy a semináře z dějin výtvarného umění vydali na tři velice zajímavé výstavy do Prahy. Dozor nám dělala paní učitelka Vladana Hajnová a Zdeňka Rejmanová. První výstava se nacházela v klášteře sv. Anežky České a obsahovala díla s křesťanskou tématikou. Bylo zde nespočet Madon, Piet a motivů Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Druhá byla retrospektivní výstava Františka Kupky, která se v Čechách objevila teprve podruhé a to po třiceti letech. Prošli jsme se zajímavým komentářem paní průvodkyně celoživotní tvorbu Františka Kupky a to od realistických počátků až po abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Třetí a poslední výstava se nacházela v Rudolfinu a nesla název Space Maker. Jejím autorem je současný malíř a sochař Petr Písařík, velice individualistický umělec. Výstava nabízela ukázku jeho trojrozměrných výtvorů i abstraktních obrazů. Chtěl bych poděkovat paním učitelkám za organizaci tohoto naučného a velice zajímavého výletu a budu se těšit na další výlety v rámci hodin výtvarné výchovy a semináře z dějin výtvarného umění.

Václav Audrický, G4.C


Frisbee

Středoškolská liga v ultimate frisbee – podzimní kvalifikace

První část sezóny má již náš frisbee tým za sebou. V úterý 16. 10. jsme se zúčastnili turnaje v Hradci Králové, kde A tým získal krásné 3. místo a B tým místo 9. Počasí nám přálo a disky létaly bez potíží. Bohužel následující turnaj bylo počasí mnohem obtížnější. V Praze 26. 10. se našim hráčům podařilo získat 6. místo z 19 týmů. Všem moc děkujeme za ukázkovou reprezentaci a přejeme hodně štěstí do jarních turnajů!

Čečko, Perný, Voříšek (G4.B)


Kupka

Zajímavé výstavy v Praze

Dne 24. října jsme se v rámci hodin výtvarné výchovy a semináře z dějin výtvarného umění vydali na tři velice zajímavé výstavy do Prahy. Dozor nám dělala paní učitelka Vladana Hajnová a Zdeňka Rejmanová. První výstava se nacházela v klášteře sv. Anežky České a obsahovala díla s křesťanskou tématikou. Bylo zde nespočet Madon, Piet a motivů Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Druhá byla retrospektivní výstava Františka Kupky, která se v Čechách objevila teprve podruhé a to po třiceti letech. Prošli jsme se zajímavým komentářem paní průvodkyně celoživotní tvorbu Františka Kupky a to od realistických počátků až po abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Třetí a poslední výstava se nacházela v Rudolfinu a nesla název Space Maker. Jejím autorem je současný malíř a sochař Petr Písařík, velice individualistický umělec. Výstava nabízela ukázku jeho trojrozměrných výtvorů i abstraktních obrazů. Chtěl bych poděkovat paním učitelkám za organizaci tohoto naučného a velice zajímavého výletu a budu se těšit na další výlety v rámci hodin výtvarné výchovy a semináře z dějin výtvarného umění.

Václav Audrický, G4.C


Logická olympiáda

Kuba – dvě tváře svobody

Je tato temperamentní a smyslná země v Karibském moři opravdu tak krásná, jak se o ní říká? Čím nás dokáže překvapit, či naopak zklamat? Chcete se ponořit do fascinující historie a do současné situace hlavního města Havany? Tyto otázky nám byly zodpovězeny v pondělí 22. 10. ve školní aule díky cestovateli a dobrodruhovi Janu Lejskovi a jeho úžasné přednášce „Kuba – dvě tváře svobody“ v rámci projektu Svět kolem nás. Honza společně se svým týmem strávil dva měsíce prozkoumáváním tohoto úžasného ostrova. Od přátelských obyvatel, pozoruhodných živočichů a pestrobarevného karnevalu plného latinskoamerických tanců se dostali až k pravidelnému vyměňování pneumatik na kubánských silnicích, k nelegálním kohoutím zápasům či k oblastem bez kanalizace a zavedené vody. Díky této přednášce jsme se dozvěděli hodně nových informací o tom, jak to v této části světa doopravdy chodí a co si s sebou máme sbalit do batohu, až se jednou na Kubu sami vypravíme. Nakonec byl prostor pro případné dotazy i obsáhlé odpovědi. Přednáška se nám moc líbila a doufáme, že takových akcí bude víc a víc. Moc děkujeme za možnost být součástí příběhu o této úchvatné zemi.

Adéla Pražáková, Jakub Češek (G1.B)


Logická olympiáda

Logická olympiáda 2018

V letošním roce se na naší škole opět našli studenti oplývající logickým myšlením, kteří se neváhali přihlásit do školního kola Logické olympiády. Jakub Šternberský (G2.B), Matěj Klíma (G2.A), Jakub Vinklárek (G3.C) a Tereza Svobodová (G4.C) budou naši školu dokonce dále zastupovat v krajském kole pořádaném 2. 11. 2018 v Pardubicích. Všem účastníkům soutěže děkujeme za reprezentaci školy, zmíněným studentům přejeme co nejlepší umístění v následujícím kole.

Garant soutěže Mgr. Veronika Ptáčková


Brána jazyků

Brána jazykům otevřená 2018

Dne 25. října 2018 se na našem gymnáziu uskutečnil třetí ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – ZŠ Polabiny 1, ZŠ Polabiny 2, Prodloužená, ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Děkujeme za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Richard III.

Kabaret o bezmoci mocných made in Hradec Králové

V úterý 23. 10. večer jsme se s literárním seminářem vydali do hradeckého Klicperova divadla na představení Richarda III., kde v hlavní roli zmrzačeného a podlého Richarda, toužícího po moci, excelovala Pavlína Štorková, která se role rozhodně nebála. Muži v ženských rolích nás skoro dojali k slzám a některé postavy, jako např. žába nebo „černý Menšík“, neopustili scénu bez toho, aby všichni diváci nebrečeli smíchy. Na moment se objevil i sám autor, William Shakespeare. Celé představení bylo doprovázeno hudebními čísly od Enyi, skupiny Queen či Eltona Johna. Ač představení působilo komicky, byla v něm značně cítit tragika příběhu. Režisér David Drábek si s hrou úžasně, do detailu vyhrál a přiblížil tak téma i mladší generaci. Divadlo jsme si všichni náramně užili a všem ho vřele doporučujeme.

Nikola Říhová, G4.A


Den s vědcem

„Den (s) vědcem“ v ÚFCH JH

Dne 23. 10. se studenti druhých ročníků zúčastnili vzdělávacího programu „Den (s) vědcem“ v pražském Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Celý program zahájilo představení ústavu a jeho vědců. Na praktickou část v laboratořích byli studenti rozděleni do tří skupin. Měli na výběr ze tří témat: SIFT MS – hmotnostní spektrometrie a analýza dechu, Voltametrická stanovení vitamínu C v citrusech, Mikroskopie atomárních sil. Účastníci první skupiny měli možnost zjistit složení svého dechu. Studenti v druhé skupině zjistili, že nejvíce vitamínu C obsahuje pomeranč a citron. A poslední skupina se seznámila s rastrovací sondou a pozorovala povrch zlatého zrcátka. Všichni si mohli vyzkoušet spoustu drahých přístrojů a dozvědět se zajímavé informace. Celý den zakončila přednáška Martina Feruse „Alchymie cizích světů aneb Malý kurz astrochemie“.

Za druhé ročníky Marie Kristýna Ptáčková a Dominika Kutnerová


Archiv

Odrazy našich dějin

V odpoledních hodinách 18. října jsme se v rámci semináře z dějepisu sešli k exkurzi před Státním okresním archivem v Pardubicích. Po vřelém přijetí v kontrastně moderní budově začala první část naší cesty do minulosti. Byli jsme poučeni o základní terminologii a disciplínách v oblasti archivnictví. Zjistili jsme, jakým způsobem se dobová dokumentace uchovává, jak složité je třídit kvanta informací nebo třeba i to, jak se restaurují knihy. Po tomto vyčerpávajícím výkladu jsme měli možnost prolistovat si stovky let staré dokumenty a prohlédnout si pardubické listiny z počátku 15. století. Druhou částí exkurze byla prohlídka výstavy ke 100 letům od vzniku Československa, která byla sice malá, ale o to intenzivnější.

Tomáš Kulhavý, G4.A


Softball

Utkání legend v softballu

V pátek 12.10.2018 se uskutečnilo naše první Exkluzivní utkání legend v softballu. Nejprve bychom chtěli poděkovat všem fanouškům a fanynkám za podporu přímo na hřišti, poté škole a rodičům za propagaci a poskytnutí nezbytných materiálů na výrobu dresů, a v neposlední řadě pánům učitelům Procházkovi a Plhovi za odvahu a nasazení. Celá akce se velmi povedla a už teď vám můžeme slíbit, že to rozhodně nebylo poslední Exkluzivní utkání legend v softballu!

Za organizátorský tým Filip Müller


Astro

Noční pozorování a workshop o astrofotografii

V pátek 12. 10. se uskutečnilo noční pozorování a workshop o astrofotografii na pozemku ZŠ Proseč. Vše začalo prezentací o astrofotografii, která pomohla zúčastněným lépe pochopit veškeré úkony potřebné pro pořízení astrofotografie. Poté jsme si mohli přes dva teleskopy, které byly vypůjčeny z hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích, plně vychutnat místní temnou oblohu. Celá akce se mi velmi líbila, ačkoli účast studentů z Pardubic a okolí zdaleka nenaplnila očekávání. Značnou kompenzací mi však byla skvělá obloha, příjemný kolektiv a také setkání s kolegy z mého oblíbeného oboru – astronomie.

Martin Žihlo, G3.A


Stolní tenis

Z holického turnaje ve stolním tenise jsme přivezli cenná umístění

Dne 10. října 2018 proběhl v Holicích turnaj středních škol ve stolním tenise. Bojovali jsme ze všech sil i když naše soupiska neobsahovala jméno ani jednoho registrovaného hráče. O to jsou naše výsledky cennější. Děvčata se představila ve složení Monika Slabá (G2.A), Andrea Roubalová (G4.B) a Michaela Lukešová (G2.C), tým chlapců tvořili Adam Černý (G1.B), Lukáš Novotný (G3.B) a Ondřej Hátle (G3.C). Chlapci se umístili na bodovaném 5. místě a děvčata na 7. místě. Přivezli jsme tedy důležité body do Regionální olympiády mládeže. Všem zúčastněným patří velký dík!

Mgr. Tomáš Voltr


Basketbal chlapci

I naši basketbalisté na bedně

Po skvělém pátečním představení děvčat změřili své síly s ostatními družstvy také naši chlapci. Po dvou výhrách ve skupině postoupili do finálových bojů, kde se střetli s vítězi ostatních skupin. Po nervy drásající koncovce podlehli v prvním utkání o pouhé 3 body SPŠE. Ve druhém utkání pak nestačili na pozdějšího vítěze z Educy. Nakonec tedy obsadili krásné 3. místo z jedenácti týmů. Děkujeme za opravdu skvělé a obětavé výkony.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Můj potenciál

Vybraní studenti 3. ročníků se zapojili do programu „Můj potenciál“

Dne 9. října jsme se zúčastnili již čtvrtého zahájení rozvojového programu Můj potenciál, který pořádá Česká spořitelna pro žáky 3. a 4. ročníků. Byli jsme seznámeni s celým projektem, se zaměstnanci a hlavně s ostatními účastníky programu z různých pardubických škol. Po zhruba hodinovém úvodu jsme se vrhli na první workshop – vytváření chatbotů. Před tím nás ale čekala krátká přednáška a diskuze. Bavili jsme se o inovacích, o kladech a záporech, které přináší, a následně už o tom, co je to chatbot a k čemu by mohl být dobrý. Poté jsme ve skupinkách začali pracovat na svém ideálním chatbotu, který jsme nakonec všem představili. Všichni jsme byli spokojení a těšíme se, co nás v programu čeká zase za dva týdny.

Karolína Kučerová, G3.A


Airmail

Střípky a dojmy z představení pardubické ZUŠ Airmail ve VČD

V pondělí 8. října jsme v dopoledních hodinách zamířili do Východočeského divadla na muzikál s názvem Airmail. Jednalo se o muzikál secvičený žáky ZUŠ Pardubice, který vznikl v rámci oslav 50. výročí založení Základní umělecké školy....

Tereza Švejdová, G4.C


Basketbal dívky

Basketbalistky stále nemají v okrese konkurenci

V pátek 5. 10. se uskutečnilo okresní kolo olympiády v basketbalu dívek a naše děvčata byla opět nejlepší. I bez opory Terezy Jochové jsme celkem pohodlně vyhráli všechna čtyři utkání a postoupili tak zase po roce do krajského kola. Dívkám děkujeme za předvedené výkony a bude držet palce v kraji.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Japonsko

Postřehy naší studentky Viktorie Beránkové z ročního studijního pobytu v Japonsku

Ahoj, jmenuji se Viktoria Beránková a díky neziskové organizaci AFS jsem výměnným studentem v Japonsku. Tuto zemi jsem si vybrala, protože je jednou ze světových velmocí a je známá pro svou nádhernou přírodu, nevšední jídelníček a také pracovní nasazení obyvatel...

Viktoria Beránková


Halousek

Výzva pro budoucí vesmírné badatele

Ve čtvrtek 4. 10. proběhla na naší škole motivační přednáška Milana Halouska, pracovníka České kosmické kanceláře, na téma Výzvy pro budoucí vesmírné badatele. Přednáška byla zaměřená na meziplanetární pilotované lety, základnu na Měsíci/Marsu, ISS pro 21. století, dlouhodobé pobyty člověka ve vesmíru, nové technologie, rostoucí význam dálkového průzkumu Země a GNSS (Gallileo). Přednášky se účastnili někteří žáci z 2. ročníků a ti budou v rámci výtvarné výchovy absolvovat další workshopy a následně vytvoří výtvarná díla, kterými se budou účastnit celorepublikové soutěže SPACE ART 2018.

Mgr. Vladana Hajnová


Halousek

Úspěšný Srdíčkový den

Dne 18. 9. 2018 se naše třída G2.A zúčastnila projektu s názvem Srdíčkový den. Ráno jsme se všichni sešli ve škole, kde nám byly rozdány předměty, jejichž nákupem bylo možné drobnou peněžní částkou přispět na podporu nemocných dětí. Celou akci jsme si velmi užili i navzdory několika komplikacím. Za celou třídu můžeme říct, že nás všechny velmi potěšila i vybraná částka v celkové výši 13 430 Kč. Moc děkujeme všem, kteří svým nákupem podpořili dobrou věc.

Michaela Paclíková, Lucie Kačerová, G2.A


Maturita

Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní budete moci v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Detailnější informace najdete v sekci Maturita 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Heyrovský

Jaroslav Heyrovský bádající, objevující

Dne 3. 10. 2018 se žáci druhých a třetích ročníků zúčastnili rozsáhlé přednášky o prvním českém nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovském. Programem nás provázela paní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., která nám přiblížila jak osobní život J. Heyrovského, tak jeho bádání v oboru fyzikální chemie a objev polarografie. Přednáška byla součástí doprovodného programu výstavy Příběh kapky o J. Heyrovském, která se nachází v prvním patře našeho gymnázia. Tato přednáška nám rozšířila vědomosti o prvním českém nositeli Nobelovy ceny za chemii.

Alexandra Jindrová, G3.A


Softball

Exkluzivní utkání legend v softballu

Sportu zdar, a softballu obzvlášť! Dovolujeme si Vás pozvat na Exkluzivní utkání legend v softballu. Jelikož se jedná o historicky první zápas, dovolili jsme si oslovit dva megahvězdné kapitány soupeřících teamů- totiž pana Plhu a pana Procházku. Přijďte nás podpořit na dukelský stadion baseballu Pasos v pátek 12. 10. od 16:00! Garantujeme vám příjemně strávené odpoledne v sportovním duchu. Pro více informací sledujte událost Exkluzivní utkání legend v softballu i na Facebooku. Občerstvení je samozřejmě zajištěno.

Za tým kopyt Filip Müller


Atletika
Atletika

Zlatý úspěch našich atletů

A je to tady. Po roce opět slavíme postup do celostátního finále Středoškolského poháru v atletice. Chlapci z Mozarťáku dokázali přesvědčit o svých kvalitách a výhrou v krajském kole soutěže si zajistili účast v celorepublikovém kole. Excelentními výkony a s obrovským bodovým náskokem postupují i naše děvčata a všechny tedy čeká vysněné republikové finále! Děkujeme všem za skvělou reprezentaci a budeme držet pěsti v Ostravě!!! Bravo, smekáme a těšíme se na další skvělé výkony.

Tým pedagogů TEV


Atletika

Velký úspěch našich sportovců

A je to tady. Po roce opět slavíme postup do celostátního finále Středoškolského poháru v atletice. Chlapci z Mozarťáku dokázali přesvědčit o svých kvalitách a výhrou v krajském kole soutěže se posunuli do vysněného finále v Ostravě. Bravo chlapci, smekáme a těšíme se na další skvělé výkony.

Tým pedagogů TEV


Rita

Večerní Host Radiožurnálu

Hostem tohoto pořadu byla v pondělí 24. září 2018 Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D. z našeho gymnázia. Nadšená učitelka fyziky, která získala ocenění na mezinárodní soutěžní přehlídce Science on Stage v maďarském Debrecínu, kde si učitelé z celé Evropy předávají zkušenosti z výuky fyziky. V minulosti také absolvovala trénink v kosmickém a raketovém centru v Alabamě (USA). Již šestým rokem vede regionální centrum Elixíru do škol, kde s ostatními učiteli hledá cestu, jak oživit výuku fyziky. Jak se buduje pozitivní vztah učitelů i žáků k technickým oborům? To už si poslechněte sami. Pořad moderovala Zuzana Burešová.

Mgr. R. Klempířová, zástupkyně ředitele školy


Jak nám chutná Evropa

Jak nám chutná Evropa

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se sekce francouzského jazyka již tradičně zúčastnila benefičního projektu „Jak nám chutná Evropa“. Veřejnost mohla za symbolický příspěvek nahlédnout do kuchyní od Belgie po Řecko a poznat tak chutě všech možných koutů Evropy. Naše škola tento rok opět zastupovala Francii. V rámci našeho menu jsme pro návštěvníky připravili tradiční slaný koláč zvaný Quiche nebo variaci francouzských sýrů a paštik na francouzských bagetkách. Milovníky sladkého jsme u našeho stánku vítali s čerstvými palačinkami, ať už s čokoládou, nebo džemem. Odpoledne nás moc bavilo. Poznali jsme spoustu nových a inspirativních lidí a večer nás všechny hřálo u srdíčka, že jsme mohli pomoci dobré věci. Výtěžek z celé akce totiž poputuje na podporu Praktické školy Svítání a hendikepovaných dětí.

Natálie Šafářová, G3.A


KO 2018

Druhé místo v krajské Olympiádě mládeže SŠ

Ve středu 19. 9. 2018 proběhlo v Heřmanově Městci slavnostní vyhlášení XVI.ročníku Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje pro školní rok 2017/2018. V konkurenci 26 středních škol a gymnázií se naše gymnázium umístilo na druhém místě a převzalo ocenění z rukou pardubického radního René Živného a předsedy pardubické krajské organizace ČUS Luboše Bäuchla. Obrovský dík patří všem, kteří reprezentovali v jednotlivých sportech a přispěli tak k celkovému vynikajícímu umístění.

Tým pedagogů TEV


Selb

Týden s německými studenty

V pátek 14. 9. se nám, pár vyvoleným němčinářům, na týden převrátil svět vzhůru nohama. Přijela k nám skupina milých mladých Němců ze Selbu na výměnný pobyt. Společně s nimi jsme prožili spoustu nezapomenutelných zážitků, obdivovali nespočet skvostů české architektury situovaných v Kutné Hoře, Brně, Praze a samozřejmě v Pardubicích, ale to nejdůležitější – tříbili jsme svoji znalost německého jazyka. I přes časovou i fyzickou náročnost a místy i silné psychické vypětí jsme si uplynulý týden nesmírně užili a odnesli si kupu cenných životních zkušeností. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu gymnáziu za to, že celý výměnný pobyt umožnilo, a speciálně pak panu učiteli Mackovi za to, že nad námi na absolvovaných výletech držel ochrannou ruku.

Michaela Staňková, G3.C


Přespolní běh

Individuální i týmové úspěchy v přespolním běhu

V úterý 18. 9. 2018 proběhla na pardubickém dostihovém závodišti další část Olympiády okresu, tentokrát v disciplíně Přespolní běh. Naše škola dosáhla individuálního úspěchu, kdy Tereza Svobodová zvítězila ve své kategorii. Týmových úspěchů dosáhla jak děvčata za druhé místo, tak chlapci za třetí místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Plha


Atletika

Středoškolský pohár v atletice

Za takřka ideálního počasí pro královnu sportu se uskutečnil v úterý 17.9. Středoškolský pohár v atletice. Při přehlídce skvělých výkonů nechyběli ani zástupci naší školy. Družstvo dívek dosáhlo dokonce na metu nejvyšší. Chlapci vybojovali krásné druhé místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a dívkám přejeme hodně úspěchů v krajském finále.

Mgr. Martin Plha, Mgr. Marek Procházka


Lípa

Strom Olgy Havlové před budovou gymnázia

Strom Olgy Havlové je označení použité pro 85 stromů, které Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vysadil či ještě vysadí v průběhu roku 2018 u příležitosti 85 let od narození první dámy. Ve středu 12. září 2018 byl před budovou našeho gymnázia vysazen v pořadí 55. strom – konkrétně lípa srdčitá. Gymnázium Mozartova se tímto krokem připojilo k uctění památky této mimořádné osobnosti.

Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele školy


Adaptační kurz

Velké poděkování všem kolem našeho Děvčete!

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci nedělního představení Děvče s čertem v těle v Holicích. Byl to pro nás krásný zážitek a Vám patří právem obdiv za to, s jakou vervou jste se do té nejisté divadelní práce pustili a s jakou jistotou jste dokázali oživit postavy, které, ač Honzou skvěle napsané, by bez Vás zůstaly jen na papíře. Děkujeme!
Divadlu zdar! A Děvčeti zvlášť!

Lucie Škarvadová, Veronika Němcová, Jan Bolehovský


Adaptační kurz

Adaptační kurz G1.C

Ve dnech 5. – 7. 9. 2018 se třída G1.C zúčastnila adaptačního kurzu v Ústí nad Orlicí. Jídlo bylo výborné a lepší počasí jsme si nemohli přát. Učitelé sestavili skvělý program, který nás zabavil až do pozdních hodin, a skvěle tím přispěli ke stmelení našeho kolektivu.

Libor Pezinek, G1.C


Ukliďme Česko 2018

Ukliďme Česko 2018

V pátek 7. 9. 2018 jsme se my, žáci druhých ročníků, zúčastnili dobrovolnické akce, pořádané Městským obvodem Pardubice II, Ukliďme Česko 2018. Jejím účelem je uklidit nepořádek a ilegálně vznikající černé skládky, a tak pomoci našemu životnímu prostředí. Akce byla přijata všemi žáky se značnou dávkou nadšení. Hned ráno jsme se vydali do prostor pravého břehu řeky Labe, kde jsme byli po krátké bezpečnostní instruktáži vybaveni náležitými pomůckami (igelitové pytle, látkové rukavice), následně jsme se rozdělili na několik skupin a mohli jsme se směle pustit do práce. Nacházeli jsme velmi kuriózní předměty, mezi nejvýraznější jednoznačně patřil nákupní vozík. Pořádanou akci jsme si opět velmi užili, neboť si uvědomujeme důležitost našeho životního prostředí, a tak jsme odcházeli s dobrými pocity, že jsme přiložili ruce k dílu pro jeho zachování dalším generacím.

Studenti G2.A


Staveniště

Repríza Děvčete s čertem v těle již tuto neděli v Holicích!

Je nám ctí pozvat Vás na reprízu autorské komedie Děvče s čertem v těle, která se uskuteční v neděli 9. září 2018 od 18 hodin v Kulturním domě v Holicích. Vstupenky se budou prodávat přímo na místě v den představení. Hra Vám představí dobu první republiky jako éru rozverných hospodyní, masérských salónů, záletných manželů a stejně záletných ženušek. To vše za doprovodu oné typické hudby plné nostalgie a pěveckých výstupů. Na divadelních prknech budete moci vidět studenty našeho gymnázia, včetně těch, kteří již na jaře úspěšně odmaturovali. V titulních rolích se blýsknou Andrea Pospíšilová, Hana Nálevková, Tomáš Vodvářka a Matěj Plšičík a zdárně sekundovat jim budou Magdaléna Malířová, Martin Žihlo, Anežka Holubová a další. Doufáme, že na velký úspěch červnové premiéry navážeme neméně úspěšnou reprízou. Tak neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás!

Honza Bolehovský, Veronika Němcová, Lucie Škarvadová


Staveniště

Burza učebnic

Burza učebnic pro žáky 2. - 4. ročníků proběhne ve středu 5. 9. a ve čtvrtek 6. 9. 2018 v době od 8:40 do 10:00 hodin v prostorách "U kopírky". Burza učebnic pro 1. ročníky je plánována na středu 12. 9. 2018 v tom samém čase a na tom samém místě :)

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Voda
Voda

Adaptační kurz G1.A

Pondělí 3. září, neboli první školní den, vyrazila, naše již brzy pověstná třída G1.A, do Ústí nad Orlicí na vytoužený adaptační kurz. I když jsme byli téměř všichni značně nervózní, hned po pár společně strávených chvílích na hotelu nervozita zanikla a my se hodili do pohody. Po několika úvodních seznamovacích hrách jsme si dokonce i zapamatovali jména všech svých nových spolužáků, soupeřili s béčkem a premýšleli o tom, co nás bude další dny čekat. Nakonec jsme veškeré hry i s bojovkou zvládli bez úrazu a všichni živí, zdraví a “nicnetušící” už doopravdy nastoupili na vysněný Mozarťák.

Nati Zemanová G1.A


Staveniště

Nový školní rok 2018/2019 ve znamení změn

O prázdninách to ve škole vypadalo jak na bojišti, ale od září tak díky tomu máme pro vás, studenty, připraveno mnoho novinek. Od zbrusu nových odborných učeben matematiky, informatiky (včetně kompletně nových počítačů, vybavení a software), Respiria 3 propojeného s kantýnou, nové paní zástupkyně ředitele, nového školního informačního systému až po nové vysoušeče rukou na sociálních zařízeních :)
A už jste určitě objevili rozvrhy pro nový školní rok 2018/2019, našim novým žákům prvních ročníků ještě přikládám odkaz k adaptačnímu kurzu a informaci, že G1.A a G1.B čekáme v pondělí ve škole už v 7:30 hodin s podepsanými formuláři a sportovním naladěním.
Užívejte poslední prázdninové dny a v pondělí 3. 9. se na vás těšíme.

Mgr. Petr Harbich, Mgr. Radka Klempířová, Mgr. Jana VeselkováŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.54, 29. 11. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich