Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 
PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2020/2021

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Právě vám byly vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage napojené na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích, jste-li nedočkaví, můžete se přihlásit do školního informačního systému Edupage již nyní (volbou zapomenuté heslo), nebo si počkejte na 1. září.
Budeme se na vás moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2020/2021

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Během prvních srpnových dní vám budou vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage, které budou napojeny na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích.
Přejeme vám všem pohodové prázdniny a v září se na vás budeme moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (PDF). Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, rádi Vás opět uvidíme a případně poradíme další postup při osobním setkání a předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ve venkovním respiriu školy v úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin. Pro přijaté uchazeče, kteří u nás již odevzdali zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Časopis Gymozart

Studenti Literárního semináře nezaháleli ani v čase koronaviru

Je tady nové číslo školního časopisu, na kterém se podíleli studenti druhé skupiny Literárního semináře, konkrétně ze tříd G4.B a G4.C. Letos jde o časopis se sportovním zaměřením, a uvnitř tedy najdete mimo jiné rozhovory s našimi úspěšnými studenty, informace o tom, jak se sportovní svět vyrovnává se současnou složitou epidemiologickou situací, či články o různých (i méně známých) sportech.
Nezbývá než Vám popřát příjemně strávený čas nad stránkami našeho časopisu.

Za redakční tým Mgr. Lucie Škarvadová


PZk 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, děkujeme za vaši hojnou účast na osobním převzetí pozvánky (i když u nás nekonáte JPZ), ušetřili jste nám spoustu času a finančních prostředků. Moc děkujeme.
Nyní už nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně zdraví a štěstí při dni „D“ 8. 6. 2020. Důrazně připomínáme všem uchazečům, ať nezapomenou s sebou na přijímací zkoušky vzít vyplněný formulář „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, který byl přílohou pozvánky. Bez něj uchazeč nebude moci vstoupit do budovy a vykonat přijímací zkoušky v řádném termínu. Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejníme na těchto stránkách v úterý 16. 6. 2020 ve 12:00 hodin. Rádi Vás opět uvidíme a případně poradíme další postup při osobním setkání a předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ve venkovním respiriu školy tentýž den, v úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 (PDF). Termíny písemných profilových maturitních písemek najdete v přehledné tabulce (PDF), termíny ústních zkoušek před maturitní komisí: třídy G4.A,B (5., 9., 10., 11. a 12. 6.), třída G4.C (15., 16., 17. a 18. 6.). Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury. Individuální PŘEDBĚŽNÉ maturitní rozvrhy v EduPage - změny vyhrazeny, vše bude záviset na termínech konání přijímacích zkoušek na VŠ.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, děkujeme za vaši hojnou účast na osobním převzetí pozvánky (i když u nás nekonáte JPZ), ušetřili jste nám spoustu času a finančních prostředků. Moc děkujeme.
Nyní už nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně zdraví a štěstí při dni „D“ 8. 6. 2020. Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejníme na těchto stránkách v úterý 16. 6. 2020 ve 12:00 hodin. Rádi Vás opět uvidíme a případně poradíme další postup při osobním setkání a předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ve venkovním respiriu školy tentýž den, v úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové, přijetím zákona č. 135/2020 Sb. doznala následujících změn:
Ve společné části se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce. Zůstávají tak didaktické testy (ČJL, cizí jazyk nebo matematika) a ústní zkoušky před maturitní komisí (ČJL, cizí jazyk). V profilové části se nic nemění. Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 (PDF). Termíny písemných profilových maturitních písemek (ANJ 4. 6., DEG 2. 6., MAT 4. 6. a ZSV 3. 6.), termíny ústních zkoušek před maturitní komisí: třídy G4.A,B (5., 9., 10., 11. a 12. 6.), třída G4.C (15., 16., 17. a 18. 6.). Individuální PŘEDBĚŽNÉ maturitní rozvrhy zašleme zprávou v EduPage v týdnu od 18. 5. - změny vyhrazeny, vše bude záviset na termínech konání přijímacích zkoušek na VŠ.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (na naší škole proběhne JPZ v termínu 8. 6. 2020), resp. přidělení registračního čísla pro uchazeče, kteří u nás nebudou vykonávat JPZ, budeme předávat zákonným zástupcům ve čtvrtek 21. 5. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin v prostoru venkovního respiria. Prosíme již nyní o vaši účast na osobním převzetí pozvánky (i když u nás nekonáte JPZ), ušetříte svůj čas a naše finanční prostředky za poštovné, samozřejmě budeme striktně dodržovat všechna hygienická opatření týkající se koronaviru. Nevyzvednuté pozvánky budeme poté zasílat poštou. Pro další informace sledujte průběžně naše webové stránky.
Rádi Vás uvidíme a případně poradíme další postup při osobním setkání a předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ve venkovním respiriu školy v úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové, přijetím zákona č. 135/2020 Sb. doznala následujících změn:
Ve společné části se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce. Zůstávají tak didaktické testy (ČJL, cizí jazyk nebo matematika) a ústní zkoušky před maturitní komisí (ČJL, cizí jazyk). V profilové části se nic nemění. Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 (PDF). Termíny písemných profilových maturitních písemek (ANJ, DEG, MAT, ZSV) ještě upřesníme, podobně jako termíny ústních zkoušek před maturitní komisí po dohodě s gymnázii odkud máme pozvané předsedy maturitních komisí.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové, přijetím zákona č. 135/2020 Sb. doznala následujících změn:
Ve společné části se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce. Zůstávají tak didaktické testy (ČJL, cizí jazyk nebo matematika) a ústní zkoušky před maturitní komisí (ČJL, cizí jazyk). V profilové části se nic nemění. Didaktické testy společné části MZ se budou psát v pondělí 1. 6. (matematika, francouzský či anglický jazyk), v úterý 2. 6. (český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) a ve středu 3. 6. (Matematika+). Termíny písemných profilových maturitních písemek (ANJ, DEG, MAT, ZSV) ještě upřesníme, podobně jako termíny ústních zkoušek před maturitní komisí po dohodě s gymnázii odkud máme pozvané předsedy maturitních komisí.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Přerušení provozu školní jídelny do 30. 6. 2020

Vzhledem k tomu, že kromě individuálních konzultací maturitních ročníků od 11. 5. 2020 bude nadále pokračovat distanční forma výuky našich žáků, je provoz školní jídelny přerušen až do konce školního roku 2019/2020. Vedoucí školní jídelny automaticky všem strávníkům odhlásila obědy od 11. 3. 2020. Strávníci, zrušte trvalé příkazy na platby stravného minimálně na měsíc červen, pokud jste tak již neučinili, ať zbytečně neplýtváte finančními prostředky. Všem strávníkům bude každopádně na konci měsíce června provedeno vyúčtování záloh a plateb stravného za školní rok 2019/2020. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého je stravné hrazeno.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Přerušení pronájmu prostor školy externím subjektům do 30. 6. 2020

Vzhledem k nemožnosti dodržení hygienických standardů Ministerstva zdravotnictví České republiky k provozu tělocvičen a dalších pronajímaných prostor z naší strany přerušujeme do 30. 6. 2020 pronájem těchto prostor externím subjektům. Nájemci budou individuálně osloveni paní účetní s nabídkou kompenzace výše pronájmu v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Děkujeme za pochopení a doufejme, že od 1. 9. 2020 bude provoz školy plně obnoven.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Zrušení třídních schůzek 7. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, z pochopitelných důvodů rušíme bez náhrady třídní schůzky, které se měly uskutečnit v úterý 7. 4. 2020, včetně zasedání Spolku přátel gymnázia. Jakékoliv dotazy a případné problémy s distanční výukovou řešte se svými vyučujícími, resp. třídními učiteli.
Ve středu 15. 4. 2020 proběhne pedagogická rada za 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020. Už teď ale mohu jménem pedagogického sboru žáky jednoznačně pochválit za aktivní přístup ke vzdělávání.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Přerušení provozu školní jídelny

Školní jídelna gymnázia po dobu přijatých opatření proti šíření koronaviru od 11. 3. 2020 do odvolání nevaří. Vedoucí školní jídelny automaticky všem strávníkům odhlásila obědy od 11. 3. 2020. Strávníci, zrušte trvalé příkazy na platby stravného minimálně na měsíc květen, pokud jste tak již neučinili, ať zbytečně neplýtváte finančními prostředky. Všem strávníkům bude každopádně na konci měsíce června provedeno vyúčtování záloh a plateb stravného za školní rok 2019/2020. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého stravné hradíte. Prosíme sledujte naše stránky, budeme vás průběžně informovat o dalším vývoji situace.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školní časopis GYM

Aktuální číslo školního časopisu GYM

Díky studentům literárního semináře a jejich spolupracovníků z řad spolužáků vám přinášíme letošní ročník školního časopisu GYM. Dle slov editorů vás čeká „kopa zajímavých článků, které vás nejen pobaví, ale i rozšíří vaše obzory či předpoví budoucnost,“ tak vám přejeme příjemné čtení.

redakční tým časopisu GYM


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Vážení studenti, zajisté jste v médiích zaregistrovali chystané změny v maturitních zkouškách 2020. V první řadě jde o zrušení písemných prací ve společné části (ty se měly původně psát v dubnových termínech). Didaktické testy ve společné části by měly zůstat beze změny, hodnoceny budou centrálně CERMATEM. Co se týká profilové části maturity, čekaly by některé z vás písemné profilové zkoušky (MAT, ZSV, DEG, ANJ), resp. klasická ústní část zkoušení z profilové a státní části. Ovšem za předpokladu, že školy pro vás budou otevřeny do 1. 6. 2020. V opačném případě je MŠMT připraven plán B, kdy byste k samotným maturitám vůbec nešli, jedinou podmínkou zisku maturitního vysvědčení by bylo úspěšné uzavření prvního pololetí čtvrtého ročníku (všichni aktuální maturanti :)). Jediné, co je jisté, že již neplatí tzv. jednotné oficiální zkušební schéma (JZS) vydané CERMATem. Obdobně posouváme na pozdější termín i odevzdání seznamů literatury (původně do 31. 3. 2020).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, vzhledem k mimořádným opatřením rušíme termíny osobních návštěv ve čtvrtek 26. 3., resp. v pátek 27. 3. 2020 pro převzetí pozvánek k přijímacím zkouškám.
Podle připravovaného zákona o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 se chystá několik důležitých změn. První je zrušení 2. řádného termínu, uchazeči tedy budou psát jednotné zkoušky pouze na škole uvedené jako 1. na podané přihlášce ke studiu. Ale nebojte se, body získané na „druhé“ škole v případě, že u nás JPZ nevykonáváte, se pomocí informačního systému CERMATu dostanou i k nám. Důležitá informace týkající se změny v podobě zrušení možnosti odvolání proti nepřijetí: institut tzv. autoremedury v rámci správního řízení je zachován, budu tak moci nabídnout případná uvolněná místa uchazečů, kteří podají zápisový lístek na druhé škole, dalším prozatím nepřijatým uchazečům „pod čarou“ v pořadí přijímacího řízení. Detaily bychom si řekli na osobním setkání při rozdávání rozhodnutí o přijetí, konkrétní termín si sdělíme, jakmile bude znám termín konání JPZ. Sledujte průběžně naše webové stránky.
A ještě připomínáme, že případné doplnění příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) je možné vhazovat nejlépe v podepsané obálce do poštovní schránky školy minimálně do konce dubna 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ples Gymnázia Mozartova

Maturitní ples G 4.A, B, C

Již před měsícem, v pátek 21. února 2020, zorganizovali v prostorách Ideonu studenti 4. ročníků svůj maturitní ples. Všem letošním maturantům děkujeme za nezapomenutelný večer. Jsme na Vás neskutečně hrdí a pyšní.

Třídní učitelé Radka Klempířová, Květa Sýkorová a Martin Sochor


Vlajka pro Tibet

10. březen tradičně s Vlajkou pro Tibet

Nám Mozarťákům nikdy nebylo jedno, co se děje ve světě, a ani letos nejsme lhostejní. V úterý 10. března jsme se jako již tradičně zapojili do akce Vlajka pro Tibet. Ve školní aule byla k vidění prezentace nabitá informacemi o projektu i samotné situaci v Tibetu. Chtěli jsme, aby i naši noví spolužáci z prvních ročníků poznali smysl této události. Ti starší a zkušenější si připomněli, proč tuto akci děláme a jak moc je důležitá. Po prezentaci jsme se všichni společně s vyučujícími přesunuli před školu, kde jsme slavnostně vyvěsili vlajku Tibetu a vyjádřili tak podporu této události, do které se zapojují lidé napříč celým světem.

Natálie Šafářová, G4.A


PZk 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, vzhledem k mimořádným opatřením rušíme termíny osobních návštěv ve čtvrtek 26. 3., resp. v pátek 27. 3. 2020 pro převzetí pozvánek k přijímacím zkouškám.
Intenzivně komunikujeme se zřizovatelem, potažmo MŠMT, ohledně dalšího postupu při přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021. Ministerstvo školství údajně vydá rozhodnutí v řádu dní. Přejme si, ať je to v řádu několika málo dní... Budeme vás neprodleně informovat na těchto webových stránkách, souběžně i e-mailem na kontaktní mail z přihlášky ke studiu.
A ještě připomínáme, že případné doplnění příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) je možné vhazovat nejlépe v podepsané obálce do poštovní schránky školy minimálně do 10. 4. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Uličnice

„Bílým šátkem mává, / kdo se loučí, / každého dne se něco končí, / něco překrásného se končí.“

Pomyslným bílým šátkem nám v sobotu 29. února zamávala naše roztomile rozpustilá Uličnice. Vskutku v prvorepublikovém duchu se nesla derniéra naší crazy komedie, kterou jsme s naším souborem představili divákům v říjnu loňského roku. Velkou zásluhu na úspěchu posledního uvedení mělo zajisté i komorní prostředí Divadla 29, kde jsme se všichni cítili jako doma, a také díky tomu všichni herci opět předvedli skvělé výkony. Krásné kulisy, ona typická hudba plná nostalgie a povedené pěvecké výstupy – zkrátka herecký koncert, jenž byl na závěr odměněn zaslouženým potleskem. V hlavních rolích se blýskli Nikola Říhová, Jakub Kosa a Hana Nálevková a zdárně jim sekundovali Anna Honsová, František Novák, Klára Römerová, Jakub Nermuť, Luděk Žihlo, Gabriela Vavřinová, Martin Korbel, Jan Sebránek a jako speciální host Mgr. Johana Kalenská.
Celému souboru gratulujeme k zaslouženému úspěchu, děkujeme za úžasnou spolupráci a těšíme se na další společný projekt :). Divadlu zdar!

Jan Bolehovský, Lucie Škarvadová


Amavet 2020

Amavet 2020 začal úspěšně

Okresní kolo XIII. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v pardubickém kraji – AMAVET proběhlo ve středu 19.února na SPŠCH v Pardubicích. Naši školu úspěšně reprezentovali A. Skučková G3B s projektem: „ 3D tisk pro využití ve stomatologii“, T. A. Kolmanová G3B s projektem: „Sledování vlhkosti vegetačního krytu pomocí družicových snímků“, D. Bernkraut G3A s projektem: „ Využití analýzy dechu pro diagnostiku malabsorpce fruktózy“ a D. Ryba , M. Klíma, M. Nerad s projektem „ „ROV“. Všichni úspěšně obhájili a postupují do krajského kola, které se bude konat 12.- 13. 3 2020 v Pardubicích v Ideonu. Všem účastníkům gratuluji a přeji mnoho úspěchu v krajském kole. Zároveň děkuji za spolupráci týmu UTESLA.

Garant soutěží Amavet a SOČ RNDr. Květa Sýkorová


Basketbal

Basketbalistky v kvalifikaci na republiku druhé

V pátek 28. 2. se v Jihlavě bojovalo pod vysokými koši. Naše děvčata se snažila zopakovat úspěch z předminulého roku a probojovat se mezi šest nejlepších týmů v republice. S Pelhřimovem to zvládla na výbornou a po obrovském boji urvala vítězství. Na silné Brno, disponující třemi pivotkami spíše chlapeckých parametrů, už ovšem nestačila. I přesto si odvezla skvělé druhé místo, které je naším druhým nejlepším výsledkem vůbec.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


PZk 2020

Příjem přihlášek ke studiu ukončen

Vážení uchazeči, děkujeme za váš velký zájem o studium na naší škole. Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium, pokud to k nám nemáte daleko, prosíme Vás o osobní návštěvu ve čtvrtek 26. 3., resp. v pátek 27. 3. 2020 v době od 7:30 do 15:00 hodin v kanceláři školy č. 58, kdy budete moci převzít pozvánky k přijímacím zkouškám. Ušetříte nám spoustu finančních prostředků a v neposlední řadě i času. Děkujeme.
A ještě připomínáme, že nejzazší termín pro případné doplnění příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) je čtvrtek 26. 3. 2020 - kancelář školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ZEM olympiáda

Po dvou letech nám opět patří první dvě místa v okrese!

Ve středu 26. února 2020 se našemu gymnáziu podařilo zopakovat historický úspěch. V okresním kole Zeměpisné olympiády jsme totiž zásluhou Marka Vykydala z G4.B a Michala Hybeše z G1.B obsadili první dvě místa. Zároveň se nám podařilo prodloužit okresní neporazitelnost již na 3 roky. Děkuji Markovi a Michalovi za vzornou reprezentaci naší školy a věřím, že se jich vědomosti a potřebné štěstí budou držet i 25. března v navazujícím krajském kole. Držíme pěsti!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Šachisté

Bronzový úspěch našich šachistů

ŠK Rapid Pardubice i letos poskytl zázemí pro XXVI. ročník regionální olympiády dětí a mládeže SŠ okresu Pardubice v šachu. Hrálo se na sedm kol švýcarským systémem s dvaceti minutami na partii pro každého hráče. Náš tým se v konkurenci profi hráčů držel statečně a po troškách sbíral cenné bodíky do celkového hodnocení. Třetí místo mezi středními školami okresu je skvělým počinem. Pochvalu za herní nasazení a celkový výsledek zaslouží celý tým. Vřelé díky za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková


Nakopněte svoji školu

Nakopněte svoji školu

183 učitelů, 39 lektorů se potkalo ve dnech 23. - 25. února 2020 v rámci 4. ročníku festivalu vzdělávání - Nakopněte svoji školu na Zámeckém návrší v Litomyšli. Čekaly nás teoretické přednášky, workshopy, bloky, osobní setkání. Tady je malá ochutnávka - pedagog, komeniolog a farář Jan Hábl, Ondřej Kania - 27 roků, zakladatel 4 středních škol, Martin Jaroš - marketingový odborník, autor řady známých reklamních kampaní, Silvie Lauder - novinářka časopisu Respekt, psycholožka Zuzana Labudová, večerní rozhovory DVTV Daniely Drtinové s matematikem profesorem Hejným a youtuberem Karle Kovářem KOVYM, Susanna Bäckman - Tandemová výuka a další a další.
Děkujeme za prostor pro nové poznání a nezapomeňme: Své žáky naučíme nejvíc tím, jací jsme.

Mgr. V. Lensmith, Mgr. R. Klempířová


GEO olympiáda

Letošní ročník Geologické olympiády stojí před branami krajského kola

Do řešení Geologické olympiády se stejně jako v loňském roce zapojilo 10 studentů gymnázia ze všech čtyř ročníků. Všem se podařilo úspěšně vyřešit elektronický test školního kola a neméně dobře si vedli i v kole okresním. Zde ale již bylo potřeba vybrat ty nejúspěšnější, kteří nás budou 30. března 2020 reprezentovat v krajském kole. Jsou jimi Adéla Černá a Pavlína Švestková z G1.C, Kryštof Liška z G2.C, Pavel Trávníček z G3.B, Tadeáš Tomiška z G4.A a Matouš Nerad z G4.B. Všem gratuluji k postupu a přeji mnoho úspěchů v dalším kole soutěže.

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


RUJ olympiáda

Školní kolo Olympiády v ruském jazyce

Dne 6. února 2020 se konalo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Zvítězil Filip Sudek ze třídy G4.C, kterému budeme držet palce 20. března 2020 v krajském kole. Děkujeme i všem ostatním účastníkům soutěže.

Za ruskou sekci Mgr. Hana Kusá a Mgr. Světlana Sajdlová


FRJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce

Dne 5. února 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Zvítězila Natálie Pindorová ze třídy G3.A. Všem účastníkům soutěže moc děkujeme a Nátě držíme palce do krajského kola, které se uskuteční 18. března 2020.

Za francouzskou sekci Mgr. Hana Kusá a Mgr. Martina Pešková


ZEM olympiáda

Do okresního kola zeměpisné olympiády postupují zkušenost a nová naděje

Okresní kolo letošního ročníku Zeměpisné olympiády je naplánováno na středu 26. února 2020. Naše gymnázium vysílá „do boje“ dva zástupce, kteří si ve školním kole opět nejlépe poradili s prací s atlasem a s písemným testem geografických znalostí. Jsou jimi Marek Vykydal z G4.B, který dosáhl 89% řešitelské úspěšnosti a Michal Hybeš z G1.B s úspěšností 75 %. Na třetím místě, zajišťujícím pozici náhradníka, skončil se 72% úspěšností další skvělý geograf Jaroslav Straník z G4.C. Děkujeme všem 40 zúčastněným studentům, Markovi a Michalovi přejeme mnoho úspěchů v pokračující soutěži a už teď se těšíme na příští ročník.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


ANJ olympiáda

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

V pondělí 17. 2. 2020 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 12 žáků z různých gymnázií okresu Pardubice. Naši školu zastupovali Tereza Zierisová z G3.B, která získala 1. místo a Kryštof Kalhous z G3.C, který obsadil 3. místo. Oba postupují do krajského kola, které se koná 5. března. Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


Kraj pro bezpečný internet

Úspěch Patrika Landsmanna v celostátním kole projektu Kraje pro bezpečný internet

„V pondělí 10. února 2020 jsem se zúčastnil republikového finále Kvízu Plus v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, které se konalo v budově Ministerstva vnitra v Praze. V konkurenci 10 soutěžících z celé ČR jsem nakonec obsadil druhé místo a odnesl jsem si spoustu hodnotných cen.“
Patrikovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a celého regionu.

Patrik Landsmann, G2.A; Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Finanční gramotnost

Přednáška o finanční gramotnosti

Dne 6. 2. jsme na naší škole přivítali vzácného hosta, kterým byl pan doktor Jiří Nožička z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Tento pán, zkušený ekonom, který se zabývá především pomocí lidem z dluhových pastí a výukou na univerzitě, nám přinesl zajímavou přednášku - poselství o ekonomice v domácnosti a o rizicích finanční negramotnosti našeho obyvatelstva. Přednáška začala poměrně depresivně a bylo zřejmé, že pan Nožička ví, o čem mluví. Nicméně si myslím, že si všechny přítomné zcela získal a nikdo se neodvážil ani upustit špendlík. Z jeho projevu a odpovědí na dotazy bylo vidět, že je to velká kapacita a také muž na svém místě. Za přednášku bych chtěl jménem naší školy panu Nožičkovi moc poděkovat.

Pavel Hron, G4.B


Nanečisto 2020

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2020

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, děkujeme za hojnou účast na přijímacích zkouškách nanečisto 2020. Díky týmové spolupráci našich pedagogů zveřejňujeme výsledky tentýž den. Vyplněné záznamové archy pro vás budou připraveny k osobnímu vyzvednutí ve čtvrtek 20. 02. 2020 v době od 14.00 do 17.30 hodin ve vyhrazených učebnách. Přejeme dobrou volbu střední školy a hodně štěstí při přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2020

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2020/2021 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin. U hlavního vchodu případně zazvoníte na zvonek kancelář školy. Další způsob podání přihlášky je zaslání poštou. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději v pondělí 2. 3. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Pomoc Gymnázia Mozartova pro léčbu maminky žáka SPŠE

Všem studentům a zaměstnancům školy, kteří se zapojili do dobročinné akce na podporu léčby maminky studenta pardubické elektroprůmyslovky, patří obrovský dík. Ve čtvrtek 30. ledna 2020 jsme mohli jako Gymnázium Mozartova poukázat na transparentní účet celkovou částku 26 550 Kč.

Za Gymnázium Mozartova Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele


Semináře 2020/2021

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a má možnost též zvolit jeden z nepovinných předmětů Deskriptivní geometrie nebo Latina. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1× za 14 dní, případně 1 hodina 1× za týden). Předměty se otevřou při minimálním počtu 9 studentů, výběr provádíte prostřednictvím modulu Přihlašování v aSc Edupage od 9. 2. 2020 20:00 hodin do 21. 2. 2020 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Můj potenciál

Můj potenciál opět s naší účastí

Tento školní rok proběhl pod záštitou České spořitelny již 5. ročník rozvojového programu Můj potenciál a já jsem velmi ráda, že jsem se ho spolu s ostatními studenty třetích a čtvrtých ročníků pardubických škol mohla zúčastnit. Po dobu tří měsíců jsme navštěvovali pobočku České spořitelny na Vinici, kde jsme společně absolvovali nejrůznější workshopy – ať už to byla např. přednáška o prezentačních schopnostech či přijímacím pohovoru, nebo kurz pod vedením improvizační divadelní skupiny Paleťáci, za který jsme měli možnost získat i certifikát. Nechyběla ale ani návštěva druhé pardubické pobočky ČS na třídě Míru, kterou jsme si měli možnost celou prohlédnout a zkušeným personálem jsme byli seznámeni s problematikou hypoték. Po celou dobu jsme ve skupinách, ale i individuálně pracovali na projektech. Ty byly naším závěrečným výstupem na slavnostním zakončení, které se konalo v pondělí 20. ledna odpoledne. Obecenstvo bylo tvořeno manažery ČS, zástupci SŠ i absolventy předešlých ročníků. Celý program jsme si všichni neskutečně užili, získali spoustu nových zkušeností a zážitků, poznali nové lidi a otevřeli se nám díky němu nové možnosti.

Marie Ročková, G3.B


Lyžařský kurz G1.A

První lyžařský kurz za námi

V neděli 12. 1. naše třída G1.A odjela do Pece pod Sněžkou na lyžařský kurz. Po příjezdu z Pardubic, kde jsme se cítili spíš jako na jaře, nás zimní počasí velice překvapilo. Připravili jsme se na výšlap z Pece pod Sněžkou až k naší chatě Krakonoš, někteří i ve velice nevhodných botách. Občas padlo i pár sprostých slov, které jsme si následně museli „vydřepovat“. Večer jsme se dle sjezdařské zdatnosti rozdělili na dvě slupiny. Hned v pondělí jsme vyrazili do akce, první skupina dopoledne na běžky, kde jsme zjistili, že nám to jde stejně dobře jako ve škole. Stejně šikovní jsme byli i na sjezdovkách. Ve středu jsme měli volný den a zašli jsme si na sousední boudu na něco dobrého. Po večerech jsme hráli společenské hry, u kterých jsme prohráli pár nanuků. Páni učitelé nám stále opakovali, že takhle zdatné bruslaře na běžkách tu dlouho neměli. Ve čtvrtek večer nám přijelo překvapení v podobě naší nejhodnější paní učitelky třídní. Velice jsme se nasmáli a užili si to.
Děkujeme za skvělý lyžák našim nejoblíbenějším „brous“, pánům učitelům.

žáci G1.A


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

V sekci „Maturita 2020“ naleznete harmonogram zkoušek společné a profilové části a také jednotné oficiální zkušební schéma (JZS) vydané CERMATem. Připomínáme, že přihlašování ke zkoušce Matematika+ 2020 je prodlouženo do 31. ledna 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ŠPJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 15. 1. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Celkem se soutěže zúčastnilo 19 žáků z druhých až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Do krajského kola Olympiády ve španělském jazyce, které se koná 30.3. 2020 postupuje v kategorii SŠII Nikol Eichlerová (4.B) a Marek Vykydal (4.B) jako náhradník. V kategorii SŠI postupuje do kraje Kryštof Kalhous (3.C) a Martin Radil (3.B) jako náhradník. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Silver A
Silver A

Silver A v paměti tří generací

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se již podvanácté konalo slavnostní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách. Vzpomínková akce byla zahájena ve 14 hodin na popravišti pardubického Zámečku, kde po kladení věnců promluvil ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, senátor Jan Tecl a náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš. Poté jsme se přesunuli do Sezemic, kde vyrůstal Alfréd Bartoš, velitel výsadkové skupiny Silver A. Po uctění jeho památky u pomníku v Sezemicích program pokračoval v sále u restaurace Sezemický dům, kde nás přivítala ředitelka Památníku Lidice. Po vystoupení Ústřední hudby Armády ČR následovaly dvě krátké přednášky – první na téma „Vykonavatelé zločinů“ o terezínských dozorcích doc. Vojtěcha Blodiga a druhá o osudu pardubické židovské dívky a její rodiny, kterou přednesl PhDr. Vojtěch Kyncl. Po skvělé večeři pak už nezbývalo nic jiného než se vydat zpátky domů. Přestože jsme do Pardubic dorazili až kolem 19. hodiny, všichni plni zážitků i nových zajímavých informací.
Moc děkuji 13 našim studentům, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že pro ně byla přínosem. Podobné příběhy je potřeba si neustále připomínat a zároveň mít na paměti, že svoboda není samozřejmá, ale stojí za to za ni bojovat.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant akce


Česká lingvistická olympiáda

Šest našich želízek v ohni lingvistické olympiády

Na konci listopadu proběhlo už poněkolikáté školní/okresní kolo lingvistické olympiády. Jsme velmi rádi, že se v této soutěži do krajského/zemského kola na FF UK v Praze probojovalo hned 6 našich studentů, z nichž dva jsou teprve v prvním ročníku. Katka Burešová, Tomáš Pazderka, David Ryba, Matěj Klíma, Robin Novotný a Justýna Křivková tak budou 15. ledna 2020 soupeřit o postup do celostátního kola. Děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Vendula Lensmith, učitelka AJ


Divadelní adaptace Kytice

Divadelní adaptace Kytice

V pátek 10. 1. 2020 jsme se vydali do Východočeského divadla na divadelní představení „Kytice“ v režii Zdeňka Rumpíka. Měli jsme dokonce možnost vidět také hrát naše studenty, kteří jsou součástí divadelního souboru Laik. Samotné představení trvalo přibližně hodinu a půl a k závěru byla krátká beseda, kde jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo. Velmi jsme si to všichni užili a moc se těšíme na další výtvor souboru Laik.

Gabriela Vavřinová, Veronika Křtěnová (G2.C)


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Připomínáme, že přihlašování ke zkoušce Matematika+ 2020 je možné od 2. do 15. ledna 2020. Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Ke zkoušce Matematika+ se žáci přihlašují prostřednictvím výsledkového portálu žáka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


DOD

Pozvánka na 2. den otevřených dveří 8. 1. 2020 od 15:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, zveme vás srdečně na 2. den otevřených dveří, kdy si budete moci mj. prohlédnout odborné učebny, laboratoře, 3 vnitřní respiria či aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy. Dozvíte se důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 či přijímacích zkoušek nanečisto 4. 2. 2020. Těšíme se na vás ve středu 8. ledna 2020 v době od 15:00 do 18:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Astronomická olympiáda

Školní kolo Astronomické olympiády

V úterý 17. 12. 2019 proběhlo školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády 2019/2020, vítězi se stali a do krajského kola postupují v kategorii AB: Martin Žihlo (G4.A), v kategorii CD: Pavlína Švestková (G1.C). Gratulujeme vítězům a držíme palce v krajském kole.

Mgr. Karel Šild, garant AO


PF 2020

PF 2020

Všem kolegům, žákům, rodičům a příznivcům naší školy přejeme pohodové sváteční dny a úspěšné vykročení do nového roku 2020. Budeme moc rádi, když i nadále zůstane „Mozarťák“ ve vašich srdcích.

Vedení školy


Vánoční akademie

Vánoční akademie 2019

Tradiční Vánoční akademie už je minulostí, ale čtrnáct vystoupení, do kterých se zapojili nejenom studenti, ale tradičně také učitelé, určitě stojí za zhlédnutí. Děkujeme všem účinkujícím i těm, kteří se jakkoli podíleli na realizaci a propagaci populární školní akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Memoriál Ládi Vaňka

Memoriál Ládi Vaňka

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 proběhl v tělocvičnách naší školy tradiční volejbalový turnaj smíšených trojic. Diváci mohli sledovat napínavé boje plné krásných výměn a herního nasazení. Nejlepší týmy vám představujeme na snímku.

Mgr. Martin Plha, sekce TEV


Zájezd do Míšně

Zájezd do Míšně

Nenechali jsme se odradit a v pátek 13., ač je to děsivé datum, jsme vyrazili od budovy našeho gymnázia do Německa, načerpat trochu vánoční nálady. Jako první nás čekala návštěva 400 let staré pevnosti Königstein, která je nejstarší vojenskou pevností v Evropě. Zde jsme se s paní průvodkyní prošli po hradbách s výhledem na Labe a zavítali jsme i do zdejšího muzea. Poté jsme přejeli autobusem do Míšně, kde nás čekala návštěva nejstarší evropské porcelánové manufaktury. Porcelán značený dvěma zkříženými meči se zde vyrábí už od roku 1720. Dostali jsme možnost podívat se i na jednotlivé části výroby a mnohé vzácné kusy porcelánu s cenovkami z jiného světa. Nakonec jsme si udělali příjemnou procházku po míšenských trzích a dokonce jsme si užili i pár sněhových vloček. Nakonec jsme se, plní zážitků, museli vrátit k autobusu. Čekala nás dlouhá cesta zpátky do Pardubic. I přes strašidelné datum se nám naštěstí nic nestalo a výlet jsme si moc užili.

Čeněk Mědílek, Adéla Vaňková G1.B


Gympl roku 2019

V anketě „Gympl roku 2019“ jsme obsadili 1. místo v Pardubickém kraji

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky projektu "Gympl roku 2019", který organizuje Asociace studentů a absolventů, z.s. Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Soutěž vypovídá o vztahu studentů a absolventů ke svému gymnáziu a probíhá přes sociální sítě. Tohoto umístění si velmi vážíme, je to ocenění naší společné práce a jsme moc rádi, že pro respondenty naše škola tolik znamená. Děkujeme všem hlasujícím za podporu a věříme, že vzdělávací nabídkou, vztahy, atmosférou a osobním přístupem budeme i nadále patřit k oblíbeným a vyhledávaným gymnáziím.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Vícemistryně republiky z Mozarťáku

Vicemistryně republiky SAP z Mozarťáku!

Ve středu 4. 12. se atletický tým děvčat i chlapců vydal do Ostravy hájit barvy Mozarťáku v republikovém finále 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. Nejprve jsme si společně obhlédli halu a řádně se rozcvičili a ve čtvrtek po 9. hodině ranní už byly oba týmy nastoupeny na značkách. Všichni podali skvělé výkony, které ve finále děvčatům stačily na druhou příčku a chlapcům na desátou. Dva dny strávené v Ostravě jsme si moc užili, vzájemně se podporovali a zažili spoustu legrace i s učitelským doprovodem – s paní učitelkou Mackovou a panem učitelem Procházkou, kteří s napětím vše sledovali z tribun a radili nám, co jim síly stačily.
Moc děkujeme!

Kateřina Tamchynová, G4.B


Kraj pro bezpečný internet

Vítězem krajského finále Kvízu Plus je Patrik Landsmann

Letos proběhl již pátý ročník soutěžního projektu KPBI, který se tematicky věnuje bezpečné práci na internetu. Krajského finále soutěže v tzv. Kvízu Plus se ve středu 11. 12. 2019 zúčastnil i náš student Patrik Landsmann (G2.A), který v napínavém souboji nakonec zvítězil a stal se mj. majitelem hodnotné ceny. Děkujeme za skvělou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Tematický den

Čtvrtý tematický den ve středu 18. 12. 2019

Celkem 17 workshopů, které připravili pedagogové, čeká na naše studenty při 4. tematickém dni s názvem „1989 A SLAVNÉ DEVÍTKY…“. Každý student bude mít povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop v každém bloku (celkem tři programy, detaily naleznete ve výše odkazovaném souboru). Přihlašování ve stejnojmenném modulu v IS školy startuje v neděli 15. 12. 2019 ve 20:00 hodin a bude ukončeno v úterý 17. 12. 2019 ve 12:00 hodin.

Mgr. Jana Veselková, zástupkyně ředitele školy


Hokejové utkání

Vánoční přátelské utkání v ledním hokeji

Po roce jsme zpět na ledě! Softball již není trendem, a proto jsme vyměnili tenisky za brusle a vyzvali kamarády z gymnázia Dašická na vánoční přátelské utkání v ledním hokeji! Zápas se uskuteční v pondělí 23. 12. 2019 ve velké hale pardubického zimního stadionu od 16:15 hodin. Vezměte své příbuzné i kamarády a přijďte podpořit svého favorita a vyřvat si své hlasivky, aby vánoční svátky mohly být opravdu klidné :)

Za gymnázium Mozartova Filip Müller (G4.C)


Domov pro seniory

Studenti prvních ročníků předali vánoční dárky seniorům

Ve čtvrtek 5. 12. se zástupci prvních ročníků našeho gymnázia v doprovodu paní učitelky Peškové vydali do domova pro seniory, kde dědečkům a babičkám v předstihu předali vánoční dárky. Všechny drobnosti nakoupili samotní prváci, kterým bychom tímto chtěli poděkovat. Senioři měli z naší návštěvy velikou radost. U každého jsme se chvíli zastavili a popovídali si s ním, takže i my, studenti, jsme si odpoledne užili a doufáme, že se v této tradici bude pokračovat i příští rok.

Tomáš Pazderka, G1.C


Tokio
Tokio

Mezinárodní konference učitelů v Tokiu s naší účastí

Poslední listopadový týden jsem strávila v Tokiu na mezinárodní konferenci učitelů základních a středních škol. Konference byla zaměřena na vzdělávání k udržitelnému rozvoji a umělou inteligenci ve vzdělávání. Konference se zúčastnili zástupci 51 zemí, které jsou zapojeny do spolupráce evropských a asijských zemí prostřednictvím nadace Asia-Europe Foundation (ASEF). Téměř ze všech 51 zemí se akce mohl účastnit vždy jeden učitel. Již v přípravné fázi bylo nutné absolvovat několik webinářů a plnit úkoly společně s ostatními účastníky prostřednictvím sociálních sítí. Samotný program konference byl také velmi zajímavý. Přednášeli nám odborníci na vzdělávání z OSN či profesoři tokijské Sophia univerzity. Čas si na nás udělal i náměstek ministra školství Japonska, nebo zástupce japonského ministerstva zahraničí. K těm nejzajímavějším součástem programu patřila určitě půldenní návštěva japonské střední školy, kde jsme mohli být přítomni při hodinách matematiky, angličtiny, výpočetní techniky, ale také hudby a výtvarného umění. Přínosné a zajímavé byly zejména rozhovory s ostatními pedagogy o jejich zkušenostech a specifikách školství v jejich vlastních zemích. I přes bohatý konferenční program mi zbylo pár chvil na shlédnutí části tokijských památek a krátké zažití atmosféry jednoho z největších měst na světě. Ještě nikdy jsem neviděla tak čisté město s naprosto skvělou organizací dopravy. Lidé jsou zde velmi zdvořilí, vstřícní a uctiví. I v samotném centru lze najít velmi rozlehlé parky s nádhernými chrámy a množstvím vzrostlých stromů. Vše dokonale upravené, uklizené a ve tmě nádherně nasvícené.

Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D.


Taiwan
Taiwan

Pozdrav z Taiwanu

Ve čtvrtek 28. 11. se deset odvážných dobrodruhů vydalo na Taiwan. Cesta proběhla přesně podle plánu a po skoro dvou dnech strávených v letadlech jsme se konečně setkali se svými taiwanskými kamarády a jejich rodiči a strávili s nimi celý víkend. Ochutnali jsme mnoho místních specialit, poznali nové zvyky, navštívili spoustu památek a zažili nespočet neobvyklých zážitků. V pondělí jsme se všichni znovu sešli ve škole, kde nám začal společný program. Seznámili jsme se se studenty, učiteli, samotnou budovou školy National Feng-Shan Senior School i průběhem některých vyučovacích hodin.
Po vyučování jsme se vydali na Monkey Mountain, kdy jsme byli při cestě na vrchol obklopováni a doprovázeni drzými makaky, kteří se nebáli skočit po naší svačině ani po spolužákovi Matějovi. Když se náš den začal chýlit ke konci, jeli jsme se podívat na kouzelný západ slunce.
Nebojíme se říct, že jsme zatím opravdu nadšení a vše si moc užíváme. Každý den poznáváme mnoho z místní kultury, počasí nám přeje a neustále jsme zahrnováni jídlem a žádostmi o společné fotografie. Jménem celé výpravy posíláme pozdravy a jdeme vstříc dalšímu dobrodružství.
Zai jian!

Tereza Macasová, Adéla Makarová (G3.C)


Basketbalistky

Spanilá jízda basketbalistek pokračuje

Ve čtvrtek 28. 11. se v Litomyšli uskutečnilo krajské kolo olympiády v basketbalu. Naše děvčata se skvěle popasovala s rolí favoritek a stejně jako v letech předešlých si skvělými výkony zajistila postup do republikové kvalifikace.
Gratulujeme a držíme palce i nadále!

Mgr. Marek Procházka, garant soutěže


Den (s) vědcem

Den (s) vědcem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského

Dne 28. 11. jsme měli možnost navštívit Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Hned po příjezdu nás Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. seznámila s podstatou výzkumů, které na nás v následujících 90 minutách čekaly ve formě praktik. Každý z nás měl možnost vybrat si jedno ze tří témat. První možností bylo praktikum „Molekuly silně zachytávající elektrony“, které vedl Mgr. Juraj Fedor, Ph.D., druhé praktikum „Mikroskopie rastrovací sondou studuje svět“ vedla RNDr. Hana Tarábková, Ph.D. a poslední možností bylo praktikum „Citron versus pomeranč aneb voltametrické sledování obsahu vitamínu C“, které vedl Mgr. Alan Liška, Ph.D. Po této části, během níž jsme viděli ukázky měření s laboratorní technikou, nás čekala přestávka na oběd a přednáška Mgr. Ondřeje Votavy, Ph.D., která nám přiblížila obor spektroskopie. Nakonec proběhla krátká přednáška o životě Jaroslava Heyrovského a poté předání upomínkových předmětů. Z Prahy jsme odjížděli s novými vědomostmi a myšlenkami na projekty, na nichž bychom se v budoucnu mohli podílet. Všem, kteří se nám věnovali, ještě jednou moc děkujeme!

Čeněk Mědílek, G1.B


Den v domově pro seniory

Den v domově pro seniory

26. 11. dostalo osm studentů našeho gymnázia možnost strávit den v domově pro seniory. Náplní naší návštěvy bylo vozit seniory na vánoční jarmark. My jsme si ale řekli, že by bylo hezké si s nimi posedět a popovídat, jelikož se často cítí osaměle a jsou rádi za jakýkoliv lidský kontakt. Určitě máme v plánu se tam někdy opět zastavit, především za jednou z babiček, která nám obzvlášť přirostla k srdci. Všichni jsme si tento den moc užili a jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto vánočního jarmarku.

Josefína Marie Malá, G3.C


Vědění mladým

Vědění mladým

Ve čtvrtek 14. 11. se studenti naší školy jako každoročně zúčastnili Studentské konference Vědění mladým v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR v aule Univerzity Pardubice. Návštěvníci zde měli možnost zhlédnout více než dvě desítky studentských vědeckých projektů, něco nového se dozvědět, přičichnout k akademické práci i nasbírat inspiraci. Naše škola již tradičně vysílá své zástupce nejen do řad posluchačů, ale i prezentujících. A tak jsem tuto šanci letos dostala i já. Na konferenci jsem představila svůj projekt „Vliv terroiru na analytické a senzorické parametry vína“. Společně se mnou se v aule se svými projekty blýskli i moji spolužáci z G4.A – Pavel Křepelka, Luděk Žihlo a Martin Žihlo. Všichni společně doufáme, že naše prezentace měly úspěch a některé studenty třeba inspirovaly k vlastním projektům.

Natálie Šafářová, G4. A

Všem velice děkuji za vzornou reprezentaci školy a věřím, že budoucím adeptům AMAVET a SOČ jsme pomohli s výběrem jejich budoucích projektů.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží AMAVET a SOČ


Přijímačky nanečisto 2020

Přijímací zkoušky nanečisto 4. 2. 2020 od 11:30 hodin

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, v úterý 4. února 2020 od 11:30 hodin proběhnou tradiční přijímací zkoušky nanečisto. Budete mít možnost zažít atmosféru jako při „ostrých“ dubnových přijímacích zkouškách nad některým z minulých testů, který Cermat pro tuto příležitost uvolní. Kapacitu přijímaček nanečisto nebudeme omezovat, pro účastníky přípravných kurzů 2020 jsou přijímačky nanečisto zdarma, pro ostatní uchazeče činí manipulační poplatek 50 Kč. Ten je možné v hotovosti zaplatit v určené dny v kanceláři školy. Připomínáme, že i pro účastníky přípravných kurzů platí v případě zájmu povinnost přihlásit se k přijímačkám nanečisto pomocí online aplikace, kterou na těchto stránkách spouštíme 1. 12. 2019 ve 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Zvýšení ceny obědů od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nový Vnitřní řád školní jídelny, který kromě jiného upravuje výši ceny za oběd (v případě žáků gymnázia z 33 Kč na 36 Kč). Prosíme strávníky o včasnou opravu trvalých příkazů, pokud platíte zálohově na měsíc či čtvrtletí, aby výše konta na měsíc leden 2020 byla kryta.V souvislosti s vydáním nového Vnitřního řádu je zapotřebí prokazatelné potvrzení strávníka, resp. jeho zákonného zástupce, s jeho obsahem. Třídní učitelé tuto agendu zajistí pomocí IS školy, děkuji předem za Vaši spolupráci.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Anglické představení

Druhé ročníky zhlédly anglické představení

V úterý 19. listopadu 2019 přijela do auly našeho gymnázia divadelní společnost The Bear Educational Theatre, která se specializuje na divadelní představení v anglickém jazyce. Představení se jmenovalo Show Full of Lies a představilo nám, jak lžeme v každodenním životě, jak lžou někteří politici, jak se lže v reklamách, a také nám přiblížilo jednotlivé druhy lží. Představení jsme si moc užili, něco nového se přiučili a těšíme se, až k nám tento soubor zavítá znovu.

Patrik Landsmann, Matěj Kopsa (G2.A)


Dny vědy a techniky

Dny Vědy a Techniky ve spolupráci s U-Tesla

V rámci týdne Vědy a techniky naši školu 13. 11. 2019 navštívil prof. RNDr. Patrik Španěl Dr. rer. nat. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Přednáška o možnostech diagnózy onemocnění pomocí neinvazivních dechových testů proběhla pro nadšené studenty v aule. Pan profesor nám podrobně vysvětlil, jak velké množství mikroorganismů vytváří mikročástice různých látek, které bychom mohli být schopni zachytit a určit podle nich chorobu. Dále jsme zjistili, o jak nesnadný úkol se jedná. Také jsme dostali pozvání se na tomto nebo nějakém podobném výzkumu podílet. Odcházeli jsme plní nových informací a nadšení. Za přednášku velmi děkujeme a těšíme se na další.

Matěj Krátký, G1.B


Přijímací řízení 2018

Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 24. 11. 2019 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za hojnou účast na prvním Dnu otevřených dveří, který se na našem gymnáziu konal ve čtvrtek 21. 11. 2019. Zároveň připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Přihlašovací aplikace bude spuštěna na těchto stránkách již v neděli 24. 11. 2019 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Výstavy v Praze

Výlet za výstavami do Prahy

Dne 21.11.2019 se druhé ročníky vydaly do Prahy poznat krásy umění 16.- 18.století v kontrastu s novodobým uměním. Na výstavě nesoucí název Staří mistři jsme se seznámili s tvorbou autorů tvořících v období gotiky, renesance a baroka. Následovala výstava Umění dialogu, kde jsme byli vtaženi do diskuzí ohledně děl na kontroverzní témata naší doby. Tato výstava se nám dostala doslova pod kůži. Z Prahy jsme odjížděli s hlavou plnou myšlenek a úvahami nad sebou samými.

Miloslava Provazníková, Barbora Svobodová, G2.B


 
Ocenění studenti

Naši studenti převzali ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta

Ve středu 13. 11. 2019 se nejlepší studenti středních škol v Pardubicích za školní rok 2018/2019 sešli v aule Univerzity Pardubice na tradiční setkání s představiteli města. Z našich žáků byli pozváni tito studenti a studentky: Sylva Neradová, Natálie Šafářová, Tereza Zierisová, Luděk Žihlo, Jakub Mareček a Pavel Trávníček. Studenti převzali za své skvělé úspěchy diplom a ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta a jeho náměstka Jakuba Rychteckého. Všem popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a všem za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Jana Veselková, zástupkyně ředitele školy


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

V aktuálním 52. maturitním zpravodaji najdou žáci čtvrtých ročníků užitečné informace týkající se přihlašování k maturitní zkoušce a základním informacím k organizaci maturitní zkoušky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Retro logo

Komponovaný projektový den 15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 jsme si připomněli výročí 30 let demokracie v naší zemi. Pedagogové gymnázia si pro studenty připravili komponovaný program, kdy první vyučovací hodinu seznámí žáky s životem ve škole v době tzv. "reálného socializmu", o přestávce čekalo na všechny studenty, aby si potom ve dvou blocích workshopů vyzkoušeli aktivity, které byly před listopadem 1989 součástí běžného školního života. Čtvrtá vyučovací hodina patřila diskuzi jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů a celé komponované dopoledne jsme zakončili ve 12 hodin společným mítinkem před budovou školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ležáky

Naši školu navštívila Jarmila Doležalová, která přežila vyvraždění Ležáků

Dne 24. června 1942 odpoledne obklíčilo 150 mužů pardubického gestapa osadu Ležáky. Všechny obyvatele starší 15 let popravili na pardubickém Zámečku, z dětí byly na poněmčení vybrány pouze dvě sestry, ostatní nacisté chladnokrevně zabili. A právě naše škola měla tu čest, že 13. listopadu, v den svých osmdesátých narozenin, k nám dorazila dnes už poslední přeživší, paní Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, která při vypálení Ležáků přišla o rodiče i další blízké a sousedy. V Německu ji potom přejmenovali na Camillu Paetel, nicméně po válce se vrátila zpět do Československa. Dnes tedy žije svoji třetí identitu. Hodina a půl, co jsme s ní strávili, uběhla jako nic. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací od člověka, který zažil věci, jež se nám můžou zdát jen jako zlý sen, ale před 77 lety byly tyto hrůzy bohužel realitou. Na to upozornil ve své řeči i zástupce německého velvyslanectví Hans-Peter Hinrichsen: „Bohužel i v Německu je stále více hlasů, které říkají, že bychom měli zapomenout na ty strašné časy, ale s tím nemůžeme souhlasit.“ Děkujeme za možnost setkat se s paní Doležalovou a poslechnout si její vyprávění. Zároveň bychom jí ještě jednou rádi popřáli všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a ještě spoustu dalších takto úspěšných besed!

Čeněk Mědílek, Adéla Vaňková, G1.B


Skandinávské dobrodružství

Skandinávské dobrodružství

V pondělí 4. 11. 2019 se v prostorách auly našeho gymnázia uskutečnila přednáška spolužáků Pavla Křepelky (G4.A) a Martina Ženky (G4.B). Chlapci si připravili poutavou prezentaci o své prázdninové cestě po Skandinávii. Postupně nám představili jednotlivé zastávky své krasojízdy a pobavili nás vtipnými historkami, o které nebyla nouze. Dozvěděli jsme se, že největšími problémy kluků byla hygiena a komáři. Prezentace plná okouzlujících fotografií byla doplněna zajímavými informacemi a znalostmi o konkrétních místech. Pomyslným vrcholem celé přednášky byl pohled na holý zadek Pavla Křepelky. V závěru jsme dostali prostor pro několik dotazů. Věřím, že dobrodružství kluků inspirovalo ostatní studenty.

Martin Špás, Filip Licek, G4.B


Stříbro pro naše plavkyně

Stříbro pro naše plavkyně

Každoročně začátkem listopadu pokračuje Regionální olympiáda dětí a mládeže soutěží v plavání. Závodníci absolvují štafetu 4 x 50 m polohový závod, dále následují jednotlivé disciplíny (znak, prsa, motýl, kraul) a na závěr 6 x 50 m volný způsob. Dívky letos plavaly ve složení Barbora Štíková (G4.B), Karolína Řádková (G3.A), Eliška Novotná (G3.B), Tereza Zierisová (G3.B), Barbora Svobodová (G2.B), Nikola Bisová (G1.B) a Eliška Musílková (G1.B) a celkově obsadily krásné druhé místo. Chlapecké družstvo ve složení Lukáš Novotný (G4.B), Jakub Mareček (G4.B), Petr Kovárník (G4.C), Jakub Vinklárek (G4.C), David Ryba (G3.A), Matěj Kopsa (G2.A) a Jakub Kosa (G2.A) obsadilo čtvrté místo. Oba týmy získaly cenné body do celkové klasifikace XXVI. RODM.
Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Seminaristé v archivu

Seminaristé na návštěvě pardubického archivu

My, seminaristé z dějepisu, jsme ve čtvrtek 7. 11. měli jedinečnou možnost navštívit Státní okresní archiv Pardubice. Nejen, že nám byla představena práce archivářů, ale nahlédli jsme též do útrob této instituce, a dokonce sledovali precizní práci místních restaurátorek. Mimo to nám bylo dovoleno v rukavičkách listovat archiváliemi starými i několik set let. Děkujeme za zajímavou a přínosnou exkurzi.

Michaela Staňková, G4.C


Retro logo

Komponovaný projektový den 15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 si připomeneme výročí 30 let demokracie v naší zemi. Pedagogové gymnázia si pro studenty připravili komponovaný program, kdy první vyučovací hodinu seznámí žáky s životem ve škole v době tzv. "reálného socializmu", o přestávce bude na všechny studenty čekat překvapení, aby si potom ve dvou blocích workshopů vybrali aktivity, které byly před listopadem 1989 součástí běžného školního života. Čtvrtá vyučovací hodina bude patřit diskuzi jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů a celé komponované dopoledne ukončíme ve 12 hodin společným mítinkem před budovou školy. Elektronické přihlašování do dvou bloků workshopů spustíme v EduPage v neděli 10. 11. 2019 ve 20:00 hodin a ukončíme v úterý 12. 11. ve 12:00 hodin. Každý student volí právě jeden workshop z každého z bloků, pouze studenti prvních ročníků si volí pouze jeden workshop z druhého bloku a studenti druhých ročníků pak pouze jeden workshop prvního bloku.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ležáky

Osud jménem Ležáky

Ve středu 13. listopadu 2019 od 10 hodin jste srdečně zváni do auly gymnázia, kde se společně s oslavenkyní paní Jarmilou Doležalovou, rozenou Šťulíkovou, vydáme na její životní pouť.
Někdy nemusí být vůbec jednoduché pokusit se vžít do toho druhého… Ale zkuste to: „Byly mi dva roky, když mě nechalo v roce 1942 zatknout pardubické gestapo. Zjistilo totiž, že se u nás v ležáckém mlýně ukrýval parašutista Jiří Potůček a odesílal odtud vysílačkou Libuší depeše do Británie. Z toho důvodu bylo zatčeno 16 členů rodu, včetně mé roční sestry. Deset z nich se nedožilo konce války. Maminka, tatínek, babičky, strýcové, teta, mé malé sestřenice, ti všichni zaplatili životem…
Sestra a já ne, protože nás vybrali na poněmčení. Změnili nám jména, identitu, odvlekli nás a rozdělili. V roce 1946 nás na různých místech našli a vrátili. Ale to už jsme uměly jen německy a cítily se být Camillou Paetel a Rosemarie Alscher. Další odtržení od rodičů, i když adoptivních, další změna identity…“
Přijďte nahlédnout do života Jarmily Doležalové st., rozené Štulíkové, z Ležáků, přijďte se s ní vydat na její životní pouť, která se započala v roce 1939 v ležáckém mlýně.

Realizační tým R. Klempířová, L. Škarvadová, J. Kalenská


Logická olympiáda

Logická olympiáda 2019

V krajském kole Logické olympiády se z naší školy do třicítky nejlepších zařadili Jakub Šternberský (G3.B), který obsadil 25. místo, Matěj Klíma (G3.A) na 27. místě a Filip Sudek (G4.C), který třicítku uzavíral. Dalšími úspěšnými řešiteli tohoto kola byli Kristýna Dušková, David Hájek a Lucie Sokolová. Všem zmíněným patří velká pochvala za skvělou reprezentaci naší školy.

Garant soutěže Mgr. Veronika Ptáčková


Stužkovací večírek

Stužkovací večírek G4.A v duchu ORIENTU

Stužkovací večírek G4.A v duchu ORIENTU se nám moc vydařil. Pokud takto dopadne i maturita v květnu, čeká nás šťastný rok.                                                                                                                                                                                                                  

Kateřina Hlavatá, G4.A


Logická olympiáda

Logická olympiáda 2019

V letošním roce se na naší škole opět našli studenti oplývající logickým myšlením, kteří se neváhali přihlásit do školního kola Logické olympiády. Do krajského kola letošního ročníku poustoupil rekordní počet studentů - Kristýna Dušková (G2.C), Jakub Šternberský (G3.B), Lucie Sokolová (G4.C), Filip Sudek (G4.C), David Hájek (G4.C) a Matěj Klíma (G3.A). Všem účastníkům soutěže děkujeme za reprezentaci školy, krajským účastníkům přejeme co nejlepší umístění.

Garant soutěže Mgr. Veronika Ptáčková


Projektová noc 2019

Projektová noc

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se uskutečnila vůbec první projektová noc na našem gymnáziu. Tématem bylo první přistání člověka na Měsíci, které jsme se snažili napodobit s pomocí našich skvělých pedagogů, jmenovitě Rity Chalupníkové, Jana Váni a Karla Šilda. Naše cesta za dobrodružstvím začala po vyučování a nenudili jsme se ani pozemskou vteřinku. Náš vesmírný plán obsahoval fyzickou přípravu na let do nekonečna a ještě dál (aneb měření srdečního tepu), stavbu rakety (především z PET lahve, papírového tácku a lepicí pásky) a v neposlední řadě jsme vyslali na přistávací misi několik jedinců z našich řad (známých také jako 4 vejce velikosti M, z mise ve zdraví vyvázla pouze 2). Na odlehčení situace jsme si také zahráli únikovou hru z oblasti dějepisu, zeměpisu, fyziky nebo literatury. Večer jsme si společně pošmákli na pizze. Po výborném jahodovém zákusku jsme se všichni odebrali ke spánku a shodli se na tom, že bychom si do budoucna tento zážitek rádi zopakovali.

Tomáš Pazderka, Martina Přibylová G1.C


Dubrovník

Student G4.A Martin Žihlo na konferenci ECHA a YPS v Dubrovníku

Ve dnech 15. - 19. 10. 2019 jsem se zúčastnil konference ECHA (European Council for High Ability) a Youth Platform Summitu v Dubrovníku. Tento mezinárodní výjezd si kladl za účel seznámit se s lidmi z evropských zemí, Saúdské Arábie a Indie, abychom si společně vyměnili podněty k projektům a mezinárodním spolupracím. Mimo jiné jsme také zhlédli několik přednášek pojednávajících o kreativitě – jejím výzkumu a inovacích, také o perspektivách sociálních, vzdělávacích a individuálních. Celý pobyt jsem si náramně užil, poznal jsem zase nějaké další kultury a vychutnal si subtropickou atmosféru Dubrovníku a skvělých lidí kolem. Tento projekt mohl být uskutečněn v rámci spolupráce na projektech (AMAVET a SOČ) našeho GYMNÁZIA s Uskupením Tesla, především s týmem Ing. Alexandra Prokopa.

Martin Žihlo, G4.A


Frisbee

Cenné stříbro v kvalifikaci SŠL v ultimate frisbee

Podzimní kvalifikace Středoškolské ligy v ultimate frisbee v areálu FC Nordic Brno dopadla na výbornou! Ukázali jsme nejen Brňákům, jak se to hraje, a odvezli si od nich skvělé druhé místo. Za celý turnaj jsme prohráli pouze jediný zápas, a to až ten finálový. Už se nemůžeme dočkat jarní části sezóny, jelikož máme velká očekávání a myslíme na nejvyšší příčky v republikovém finále! Pokud bys chtěl/a zkusit tento relativně nový sport, tréninky budou probíhat zase od dubna – vždy v pátek od 14 hodin na školním hřišti. Jestli tě cokoliv zajímá, přijď za mnou nebo za Kristýnou Tlustou (G1.A), popřípadě se ptej u paní učitelky Mackové.

Za školní tým Patrik Novák (G4.B)


Bronz našich volejbalistů

Bronz našich volejbalistů

Skvělými výkony se představilo družstvo našich volejbalistů na turnaji v rámci Olympiády okresu. Chlapci drželi krok i s těmi nejlepšími týmy a po zásluze vybojovali bronzové medaile. Za předvedený týmový výkon jim patří dík.

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Brána jazykům otevřená

Brána jazykům otevřená

Dne 16. října 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil čtvrtý ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Polabiny 2, Prodloužená, ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Děkujeme za pozitivní ohlasy a za příjemně strávené odpoledne.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Německé divadlo

Druháci navštívili německé divadlo

Die Schneekönigin je inscenace, ve které se střídá dobro a zlo a jež ve středu 16. 10. navštívila třída G2.C. A protože se jednalo o tzv. Mitmachtheater, znamenalo to, že se naši studenti mohli, nebo dokonce museli do představení sami zapojit. Počáteční rozpaky vystřídalo nadšení a zapálení, a to také díky hercům mnichovského divadla Galli v čele s úžasnou Helenou George, která dokázala nemožné, když do představení postupně zapojila celou třídu! Děkuji všem za aktivitu a už teď se těším, až k nám divadlo Galli zavítá příští rok.

Mgr. Jaroslav Macek, garant akce


Revolution train

Vlak, ve kterém jsme se nesvezli

Dne 11. 10. se první ročníky našeho gymnázia vydaly na nádraží. Většina výletů na nádraží teprve začíná, my jsme tam však už zůstali. Čekal tam na nás totiž Protidrogový vlak, Revolution train. Tento vlak má sloužit k prevenci užívání drog. Projekt má už od jeho vzniku na starosti designér Pavel Tůma, který se mu věnuje už od roku 2000. Za tu dobu už tento vlak získal několik prestižních ocenění. Celým vlakem nás provází příběh lidí, kteří se s drogami seznámili velmi blízce. Stali se jejich oběťmi. Naše tři třídy se tedy rozdělily do skupinek, které s rozestupy nastupovaly do vlaku. Uvnitř nás čekaly různé místnosti propojené s příběhem, který nám byl postupně odhalován. Stěny vypadaly, jako lidské tělo zevnitř, které je pomalu ničeno drogami. Dozvěděli jsme se, jaké má užívání drog následky, nahlédli jsme do drogového doupěte a zkusili si, jaké je to být u výslechu. A myslím, že nikdo z nás si to nechce vyzkoušet doopravdy. Děkujeme za skvělý zážitek a zpestření pátečního dne.

Adéla Vaňková, Čeněk Mědílek, G1.B


Stolní tenis

Stříbro pro naše dívčí trio

V rámci Regionální olympiády dětí a mládeže si naše týmy připsaly další cenné body. V holické Městské sportovní hale proběhlo ve středu 9. 10. měření sil středoškolské mládeže ve stolním tenisu. Chlapeckému družstvu ve složení Martin Špás (G4.B), František Novák (G2.A), Adam Černý (G2.B) a Marek Šumpich (G1.A) se nepodařilo postoupit do finálové skupiny, nicméně dívčí družstvo ve složení Viktoria Beránková (G3.C), Monika Slabá (G3.A) a Denisa Neradová (G2.A) s přehledem vybojovalo 2. místo.
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Underground

Interaktivní přednáška Františka „Čuňase“ Stárka

Ve čtvrtek 10. října jsme se s dějepisným seminářem zúčastnili interaktivní přednášky Františka Stárka. Tento spisovatel, signatář Charty 77 a bývalý disident v jedné osobě nám vyprávěl o své činnosti v undergroundu za bývalého režimu. Dozvěděli jsme se o jeho několikerém pobytu ve vězení, vydávání časopisu „Vokno“ i o porevolučním působení v Bezpečnostní informační službě. Přednáška se odehrávala ve stylových prostorách rockového klubu Ponorka. Pro některé možná trochu zdlouhavá, ale pro všechny jistě velmi přínosná akce byla milým zpříjemněním dne.

Eliška Šípová, G4.A


Přednáška o studiu v zahraničí

Přednáška o studiu v zahraničí

V úterý 8. 10. se v naší aule uskutečnila přednáška Jana Hofmana, který je absolventem Business Akademie v Dánsku a Anglia Ruskin University v Anglii, kde získal titul Bachelor of Science, se studenty z 3. a 4. ročníku o možnostech vysokoškolského studia ve Velké Británii a v Dánsku. Během 45 minut naši studenti získali informace o studiu, financích a pracovních možnostech v obou zemích. V závěru ještě zbyl prostor na diskusi. Věřím, že setkání bylo pro studenty inspirací k rozšiřování znalostí i mimo území naší vlasti.

Mgr. Soňa Chalupová, garant akce


Divadelní hra v němčině

DAS wird man doch mal SAGEN DÜRFEN!!!

To je titul interaktivní divadelní hry v němčině, kterou měla možnost shlédnout skupina studentů německého jazyka v úterý 8. 10. v Divadle 29. Theater Strahl z Berlína zahrálo vydařený kousek, při kterém zahrnulo do hry i naše studenty. Mohli se podílet na hře přímo na jevišti a také měnit její průběh. Během hry totiž odpovídali na otázky herců, které se týkaly chování postav na jevišti v různých situacích. Tak bylo možné ovlivnit další vývoj hry. Děkuji všem studentům, kteří se aktivně zapojili do představení!

Mgr. Michaela Plhová, sekce NJ


Mistryně Evropy ve frisbee

Kristýna Tlustá z G1.A mistryní Evropy v ultimate frisbee

O letních prázdninách se v polské Wrocławi konalo juniorské mistrovství Evropy v ultimate frisbee. Česká republika měla zástupce v každé z pěti kategorií. Čtyři kategorie nezahrály podle svých představ, ale…! Holky do 17 let v čele s kapitánkou Kristýnou Tlustou (G1.A) splnily své cíle na 100 %. Dokázaly to, co ještě žádný český tým v historii. Přivezly zlaté medaile a krásný pohár pro Mistryně Evropy. V úterý 17. 9. byla Kristýna s trenérem Jaromírem Jáchymem v České televizi v pořadu Téma pro hosty ČT sport.
Pokud máte chuť si tento sport vyzkoušet, neváhejte a dorazte na školní tréninky! Ty se konají každý pátek od 14 hodin na školním hřišti.

Patrik Novák (G4.B), kapitán školního týmu SŠL v ultimate frisbee


Basketbal

Basketbalistky lehce ovládly okres

V pátek 4. 10. se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu dívek. Naše děvčata byla jako již řadu posledních let naprosto bezkonkurenční. Zvítězila rozdílem třídy ve všech čtyřech utkáních a snadno si zajistila postup do krajského kola. Gratulujeme a dál držíme palce.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Atletika

Ani v kraji naši atleti nenašli sobě rovných

Ve středu 25. 9. se ve Svitavách konalo krajské kolo Středoškolského atletického poháru. I přes výrazná oslabení obou družstev z důvodu zranění podali naši chlapci i děvčata skvělé výkony, které jim zajistily jednoznačná vítězství ve svých kategoriích. Stejně jako loni tedy obě družstva postoupila na mistrovství republiky do Ostravy. Držíme jim palce a přejeme všem pevné zdraví a žádná další zranění.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Dětský den

Dětské odpoledne ve Svinčanech se studenty Gymnázia Mozartova

V neděli 29. září proběhlo ve vesničce Svinčany Dětské odpoledne 2019. Akce vypukla ve 14:00 a trvala přes dvě hodiny. Na stanovištích, jež měli pod dohledem studenti našich čtvrtých ročníků, si děti mohly vyzkoušet skákání v pytlích, prolézání tunelem, chytání dřevěných rybiček, chůzi na chůdách, bowling a spoustu dalších disciplín. Po splnění každého úkolu dostaly různé sladké dobroty. V průběhu celé akce bylo k dispozici také občerstvení – párek v rohlíku, limonáda a pro rodiče pivečko. Po splnění všech úkolů byly děti postupně podle věku obdarovány zlatými medailemi a dalšími drobnůstkami. Počasí vyšlo náramně, a tak jsme si to užili my studenti i děti se svými rodiči. A to hlavně díky našemu panu učiteli Váňovi, který se zhostil organizace tohoto příjemného a pohodového odpoledne.

Klára Römerová, G4.C


Polabinská pouť

Pěvecký sbor Gymnázia na polabinské pouti

V sobotu 28. 9. premiérově vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia Mozartova na XX. Staročeské polabinské pouti 2019, kde se setkal na jednom podiu s dalšími hudebními uskupeními. Naši sboristé sklidili zasloužený potlesk a už se těší na další ročník polabinské pouti. Děkujeme za reprezentaci školy.

Milan Slabý, sbormistr


Než přišla svoboda

Než přišla svoboda

Dne 17. 9. 2019 jsme se s literárním seminářem paní učitelky Škarvadové vydali na třídu Míru za účelem návštěvy vernisáže venkovní výstavy „Než přišla svoboda“. Výstava byla oficiálně zahájena v 15:30 úvodní řečí ředitele Východočeského muzea Mgr. Tomáše Libánka, poté ke shromážděným promluvila také aktivistka a signatářka Charty 77 paní Jarmila Stibicová nebo náměstek hejtmana Ing. Roman Línek. Na akci se pak objevily i další osobnosti spjaté s realizací výstavy. Nezůstali jsme však jen u pasivního prohlížení výstavy, která se věnuje období let 1969 – 1989. Náš spolužák dokonce dostal privilegium vyzkoušet si ochranný oblek s plynovou maskou. Pro ty méně odvážné byla připravena zkouška zručnosti v podobě vázání pionýrského šátku, vedle krabice plné věcí na výrobu prvomájových mávátek ležely výjezdní doložky a „spartakiádní“ kvíz, který měl každý možnost si vyplnit. Někteří z nás odpověděli v průběhu výstavy i na pár otázek od přítomných reportérů, které zajímal hlavně pohled naší mladé generace na tehdejší dobu. Kdo se ale zahájení výstavy nezúčastnil, nemusí truchlit. Výstava bude v Pardubicích k vidění až do 29. 9., poté poputuje do Holic, Chrudimi, Moravské Třebové a na závěr do Vysokého Mýta.

Michaela Knotková, Klára Römerová (G4.C)


Selb

Nadšení němčináři se vrátili ze Selbu

V pátek 13. 9. jsme se my, nadšení němčináři, vydali v čele s panem učitelem Mackem do německého Selbu. Pověry nás naštěstí nezastihly, a tak jsme v pořádku dorazili do hostitelských rodin. Program byl nabitý. Přestože teploty nebyly nejpříznivější a většina z nás trpěla bolestmi v krku a stěžovala si na ucpané dutiny, prožili jsme skvělý týden. Učarovala nám noblesa Karlových Varů a díky workshopu v Regensburgu už víme, jak složit mozaiku. Při túře na Schneeberg jsme nasávali sic mrazivý, zato čerstvý vzduch a na bobové dráze nás vítr šlehal do radostných tváří. Hlavně jsme však navázali „Freundschaft“ s našimi německými sousedy, a proto pevně věříme, že se v budoucnu ještě setkáme. Speciální dík pak patří panu učiteli Mackovi za organizaci celého zájezdu. Přejeme mu brzké zotavení z jeho cykloúrazu.
Tschüß

Michaela Staňková (G4.C)


Atletika
Atletika

Atletická esa z Mozarťáku!

Ve středu 18. 9. proběhlo na Městském stadionu na Dukle okresní kolo Středoškolského atletického poháru. Ani atypicky uspořádaný časový plán nerozhodil žádné z našich družstev a jako vítězné týmy postupují děvčata i chlapci do krajského finále, které se koná příští týden ve Svitavách. Držte nám pěsti, „republika“ by oběma týmům slušela!

Mgr. Erika Macková a Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Přespolní běh

Bronz pro Sylvu Neradovou v přespolním běhu

V úterý 17. 9. jsme se v areálu dostihového závodiště Agrofert Park zúčastnili okresního kola v přespolního běhu, který je součástí XXVI. Regionální olympiády dětí a mládeže. Dívčí družstvo ve složení Sylva Neradová (G4.B), Andrea Matějková (G3.A), Veronika Kantová (G2.B), Bára Pušová (G2.C) a Karolína Nittingerová (G1.A) vybojovalo skvělé druhé místo. V hodnocení jednotlivců Sylva Neradová stála na bedně. Chlapecké družstvo ve složení Tadeáš Tomiška (G4.A), Marek Zelenka (G4.B), Martin Špás (G4.B), Adam Friede (G3.A), Adam Cirkl (G3.A) a Matěj Votruba (G3.B) si letos doběhlo pro pěkné čtvrté místo. V jednotlivcích nejlépe zaběhl Marek Zelenka. Oba týmy svým umístěním zajistily potřebné body do RODM okresu Pardubice. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Olympiáda

Druhé místo v krajské Olympiádě dětí a mládeže 2018/2019

V pondělí 16. 9. 2019 proběhlo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích slavnostní vyhlášení XVII. ročníku Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje za školní rok 2018/2019. V konkurenci 26 středních škol se naše gymnázium umístilo na druhém místě a převzalo ocenění z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého, pardubického radního René Živného a předsedy pardubické krajské organizace ČUS Luboše Bäuchla. Obrovský dík patří všem, kteří reprezentovali v jednotlivých sportech a přispěli tak k celkovému vynikajícímu umístění.

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Selb

Naši studenti na návštěvě v německém Selbu

V pátek 13. 9. se 12 studentů našeho gymnázia vydalo na již tradiční týdenní pobyt do německého Selbu. V první polovině pobytu nám naši němečtí přátelé nabídli kromě řady společenských aktivit další kulturní a sportovní zážitky. Přes počáteční jazykové nesrovnalosti jsme se rychle přenesli a těšíme se na další společné akce.

Mgr. Jaroslav Macek


Maturita

Maturitní zkouška 2020

S předstihem jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Uličnice

Premiéra komedie Uličnice je za dveřmi!

Rok se s rokem sešel a my bychom Vás rádi pozvali na další slavnostní premiéru, tentokrát crazy komedie Uličnice. Uskuteční se v pátek 4. října 2019 v 18 hodin v sále Skautského centra Vinice v Pardubicích. Vstupenky je možné zakoupit v kabinetu u Mgr. Škarvadové, popř. přímo na místě v den premiéry (cena 90 Kč).
A o co že vlastně v té naší divadelní hře půjde? K vidění budou dvě rodiny žijící vedle sebe v odvěkém nepřátelství, budou se krást šperky i návody na pěstování vzácné růže a bojovat se bude také za lásku dvou mladých lidí – to vše zasazené do atraktivních prvorepublikových kulis a za doprovodu oné typické hudby plné nostalgie. V hlavních rolích se blýsknou Nikola Říhová, Hana Nálevková a Jakub Kosa a zdárně sekundovat jim budou Anna Honsová, František Novák, Klára Römerová, Aleš Weniger, Luděk Žihlo, Gabriela Vavřinová, Martin Korbel, Jan Sebránek a jako speciální host Mgr. Johana Kalenská.
Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na Vás!

Jan Bolehovský, Lucie Škarvadová


Adaptační kurz

Prváci se z adaptačního kurzu vrátili se spoustou zážitků!

Ve dnech 9. – 11. září proběhl adaptační kurz prvních ročníků našeho gymnázia, na který jsme vyrazili do krásného outdoorového resortu v Březové u Třebíče. Zde se o naši zábavu starali místní instruktoři, pod jejichž dohledem jsme hráli hry jako „Rychlé rande“, „Poraď se s koněm“ nebo „Bulldog“. Své síly jsme změřili například v airsoftu nebo paintballu a strach z výšek jsme překonávali při volném pádu a prolézání místního lanového parku. Všichni se ovšem můžeme shodnout, že nejzábavnější byla projížďka na raftech, která se během chvíle změnila v rozsáhlou námořní bitvu, po které nezůstal ani jeden z nás suchý. Ve volném čase, kterého zrovna moc nebylo, jsme hráli všemožné karetní hry, které s sebou přivezli naši spolužáci a u kterých jsme si užili neméně zábavy. I když bychom si adapťák ještě o pár dní prodloužili, všichni jsme si ho moc užili a domů se vracíme jako třídy se skvělým kolektivem a spoustou nových kamarádů.

Tomáš Pazderka, G1.C


Burza učebnic

24 hodin s FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá již osmý ročník stáží v období od 14. 10. 2019 do 6. 1. 2020. Studenti mají díky tomuto projektu jedinečnou možnost seznámit se s univerzitním prostředím a vyzkoušet si tak život vysokoškolského studenta „nanečisto“. Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži při FF UK minimálně 24 hodin. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady na stravu či ubytování si student hradí sám. Uzávěrka pro podání přihlášek je 22. září 2019, více informací i odkaz na přihlášku najdete v sekci Student - Informace z vysokých škol - UK Praha.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Fce

Úspěchy ve zkouškách Cambridge English: First

První zářijový týden si část studentů, kteří v červnu 2019 konali mezinárodní zkoušku v anglickém jazyce Cambridge English: First, vyzvedla své certifikáty. Všichni stávající studenti i absolventi našeho gymnázia zkoušku úspěšně absolvovali. Gratulujeme:-)

Dita Saxová, sekce AJ


IESO 2019

Pavel Trávníček z G3.B zlatý v mezinárodním kole olympiády IESO 2019

Ve dnech od 27. 8. až 5. 8. 2019 se Pavel Trávníček z G3.B účastnil mezinárodního kola olympiády ve vědách o Zemi IESO 2019 v Jižní Koreji a zvítězil v kategorii ESP. Olympiády se účastnilo celkem 165 studentů ze 43 zemí světa. Náročná soutěž sestávala z tříhodinového testu zaměřeného na atmosférické a hydrosférické jevy, poté následoval další tříhodinový test na téma geologie a astronomie. Večer téhož dne pak jednotlivé republikové týmy pracovaly na další části olympiády s názvem ESP, která spočívala ve vypracování a prezentaci posteru v předem daných týmech na téma Influence of climate change and impacts on typhoons in East Asia. Následující den čekala na soutěžící práce v terénu na praktických úlohách jako např. fyzikální pokusy na měření hustoty, či poznávání hornin na výchozech v horském masivu. Den před vyhlášením se studenti pohybovali kolem města Jinju v nejjižnější části poloostrova. Zde se v místním slínovci nacházejí významné pozůstatky po druhohorních živočiších, jako jsou různé dinosauří stopy, stopy prvních ptáků, či geologické prvky jako čeřiny, či mudcracks. Na těchto stanovištích  účastníci vypracovávali poslední část olympiády zvanou ITFI, která spočívala ve vytvoření prezentace o vzniku těchto geologických jevů.
Gratulujeme Pavlovi za skvělou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších úspěhů v soutěžích Amavet a SOČ.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží


Letní nanoškola

Letní nanoškola 2019

Ještě v období letních prázdnin (19.-23.8.) jsme se my, Daniel Bernkraut a Anastázie Skučková, vydali do Ústavu fyzikální chemie Josefa Heyrovského na jím každoročně pořádanou akci nesoucí název NANOškola. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o týden přednášek a praktických ukázek v laboratořích se zaměřením převážně na „nano svět“ (1x10-9 m). Dostali jsme se tedy na akademickou půdu, kde jsme poznali některé tamější vědce. Mimo mnoha přednášek, z nichž asi jedna z nejvíce zajímavých byl úvod do astrochemie, jsme si dokonce zkusili vyrobit například vlastní fotokatalytický nátěr čistící ovzduší. Také jsme se seznámili se základy daktyloskopie a kriminalistiky a navštívili Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde nám ukázali svá pracoviště. Určitě doporučujeme návštěvu i ostatním zájemcům v příštích letech!

Daniel Bernkraut, G3.A


Archiv událostí aktuálního školního roku 2019/2020

Burza učebnic

Burza učebnic 12. a 13. 9. 2019 od 8:40 do 10:00 hodin

Každoroční burza učebnic proběhne na tradičním místě - v prostorách u kopírky v prvním patře. Srdečně zveme i naše čerstvé absolventy, burza bude probíhat ve čtvrtek 12. a v pátek 13. 9. 2019 od 8:40 do 10:00 hodin. Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Macau

Sylva Neradová stříbrná na soutěži CASTIC 2019

Naše studentka Sylva Neradová se vrátila z finále všečínské studentské odborné soutěže CASTIC 2019 (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) s mezinárodní účastí se stříbrnou medailí. Soutěž se uskutečnila v Macau v Číně ve dnech 20. - 26. července 2019. Česká republika byla zastoupena už potřetí v 34-leté historii této prestižní čínské soutěže. Jedná se o největší vědeckou akci pro studenty základních a středních škol v Číně. Soutěže se tento rok zúčastnilo 588 finalistů s 437 projekty z 56 zemí světa, včetně Číny. Zahraničních projektů bylo 86, projekty hodnotilo 188 hodnotitelů.
„Tropické klima, zářivá světla a spousta zábavy. Takový byl pobyt v Macau a účast na mezinárodní soutěži CASTIC. Na této události se setkalo přes 500 studentů středních škol z celého světa, aby odborné porotě i laické veřejnosti předneslo svůj projekt, na kterém pracovali. Nabídka byla bohatá – robotika, matematika, enviromentální vědy, chemie, biologie i humanitní obory. Stejně tak pestrá byla i paleta účastníků – od plavých Norek až po tmavé Nigerijky, od šarmantní francouzštiny až po zpěvnou kantonštinu. Naše česká delegace, čítající 3 různé projekty, zaznamenala na tomto nabitém poli skvělých výsledků. Dvě bronzové a jedna stříbrná medaile zdobily naše kufry při zpáteční cestě. Osobně mi cesta přinesla inspiraci, odpočinek a způsob, jak si udělat nové přátele.“
Sylva Neradová, G4.B

Děkujeme Sylvě za skvělou reprezentaci školy a získání stříbrné medaile za obhajobu projektu Phosphatases Pho15p dephosphorylate 2-P-Glycolate.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží


Novinky

Adaptační kurz 1. ročníků 9. - 11. 9. 2019

Cílem adaptačního kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj. Kurzu se účastní třídní učitelé pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Radomíry Klempířové. Z výše uvedených důvodů je účast žáků více než žádoucí.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Novinky

Co nového ve školním roce 2019/2020?

Nové vybavení odborné učebny zeměpisu, projekční technika v Respiriu 2, které se proměnilo v příležitostnou učebnu, rozšířené a zrychlené Wi-Fi připojení školy, nový server a samozřejmě rozvrhy pro nový školní rok, které ještě poslední srpnový týden doznají kosmetických změn. To vše a ještě něco navíc vás čeká od září 2019, tak nezapomeňte v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin na Mozarťáku :).
Těšíme se na vás.

pedagogové školyŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.54, 29. 11. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich