Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Ročníkové práce

 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 zahájilo od školního roku 2020/2021 výuku dle ŠVP, jehož jednou z důležitých součástí je povinnost žáků třetích ročníků obhájit ročníkovou práci. Téma práce volí žáci v průběhu druhého ročníku z nabídky, kterou vytvoří všechny předmětové komise, práci sestavují pod vedením některého z pedagogů gymnázia (vedoucí práce), popř. i pod vedením kolegů z partnerských institucí, se kterými gymnázium spolupracuje.

Povinností žáků třetích ročníků je vypracování a obhajoba vlastní ročníkové práce. Obhajoba práce se skládá z odevzdání elektronického dokumentu stanovené formy (editovatelný formát textového editoru a výstupní formát PDF) a její následné prezentace před stanovenou komisí (minimálně vedoucí práce a oponent). Ročníková práce (elektronický dokument) musí být v rozsahu min. 5 normostran čistého textu.

Obhajoba práce se skládá z odevzdání elektronického dokumentu stanovené formy (editovatelný formát textového editoru a výstupní formát PDF) a její následné prezentace před stanovenou komisí (minimálně vedoucí práce a oponent). Ročníková práce (elektronický dokument) musí být v rozsahu min. 5 normostran čistého textu. Úspěšná obhajoba práce, která probíhá během druhého pololetí třetího ročníku, je nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace předmětu Český jazyk a literatura za třetí ročník.

Termín výběru ročníkové práce je 31. 3. daného školního roku, ve kterém si ročníkovou práci volí (ve školním roce 2021/2022 je termín posunut na 24. 4.). Řádný termín odevzdání ročníkové práce je konec února daného školního roku, ve kterém ročníkovou práci obhajují. Termín prezentace ročníkové práce je žákům sdělen nejdéle do 15. 4. daného školního roku, ve kterém ročníkovou práci obhajují.

Obhajoba ročníkové práce je hodnocena podle pětistupňové klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný a 5 – nedostatečný.

Hodnocení obhajoby ročníkové práce stupněm 4 – dostatečný a lepším je nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace předmětu Český jazyk a literatura za druhé pololetí třetího ročníku. Známka obhajoby ročníkové práce je známkou váhy 8 předmětu Český jazyk a literatura ve druhém pololetí 3. ročníku.

Stanovení podmínek a hodnocení ročníkové práce je součástí školního řádu - viz § 24 Ročníková práce.


Informace a pokyny pro tvorbu ročníkových prací

  • Kritéria hodnocení ročníkových prací (PDF)
  • Šablona ročníkové práce (DOCX)
  • Užitečná příručka typografických pravidel (PDF)
  • Základní souhrn pravidel dobré prezentace (PDF)

Školní rok 2022/2023

Řádný termín odevzdání ročníkové práce je 28. 2. 2024. Termín prezentace ročníkové práce je žákům sdělen nejdéle do 19. 4. 2024.

Ročníkové práce 2022/2023

Nabídka témat ročníkových prací pro žáky 2. ročníků školního roku 2022/2023

V sobotu 6. 4. 2023 bylo ve školním informačním systému EduPage ukončeno elektronické přihlašování témat ročníkových prací s rokem obhajoby 2024. Povinností každého žáka druhého ročníku byl výběr právě jednoho z nabízených témat. Od května 2023 žák zahajuje zpracování své ročníkové práce s garantem konzultacemi (osobními či distančními prostřednictvím školního informačního systému EduPage, případně e-mailem).

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


 

Školní rok 2021/2022

Ročníkové práce 2021/2022

Nabídka témat ročníkových prací pro žáky 2. ročníků školního roku 2021/2022

V pondělí 11. 4. 2022 v 9:00 hodin bude ve školním informačním systému EduPage spuštěno elektronické přihlašování témat ročníkových prací, které potrvá do neděle 24. 4. 2022 20:00 hodin. Povinností každého žáka druhého ročníku je vybrat právě jedno z nabízených témat. Od května 2022 žák zahajuje zpracování své ročníkové práce s garantem konzultacemi (osobními či distančními prostřednictvím školního informačního systému EduPage, případně e-mailem).

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.12, 25. 5. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich