Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

DOD

Druhý den otevřených dveří 17. 1. 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za Váš velký zájem o studium na naší škole, což dokladuje vysoká návštěvnost druhého dne otevřených dveří. Těšíme se na další setkání s vámi v úterý 29. 1. 2019 v 11:30 hodin na přijímacích zkouškách nanečisto 2019. Velký dík patří i studentům a pedagogům, kteří nápor uchazečů a jejich rodinných přískušníků zvládli tradičně bravurně a s přehledem.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přihlašování k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme možnost přihlašování na Přijímačky nanečisto 2019, kapacita není omezena, přihlašovat se můžete do středy 23. 1. 2019.
Žáci si budou moci vyzkoušet atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Administrační poplatek 30 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA). Úhrada bude možná výhradně hotovostně v kanceláři školy od 7:30 do 18:00 hodin ve čtvrtek 17. 1. 2019 (druhý den otevřených dveří), případně v samotný den konání zkoušek 29. 1. 2019 od 11:30 do 12:15 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


JPZ 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019

Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2019, připravili jsme pro vás její zjednodušenou verzi odpovídající typu naší školy. Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení doručeného škole nejpozději do 1. 3. 2019, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v pondělí 6. 5. 2019 v 9:40 hodin. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 31. 1. 2019 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2019“, kde aktuálně přibyly informace o zkoušce z dějin výtvarného umění.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
ŠPJ

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 10. 1. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků z druhých až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Do krajského kola Olympiády ve španělském jazyce, které se koná 27. 3. 2019 postupuje v kategorii SŠII Magdaléna Malířová (4.C), Tereza Švejdová (4.C) a jako náhradník Kristýna Čížková (4.A). V kategorii SŠI postupuje do kraje Marek Vykydal (3.B), Jakub Mareček (3.B) a Nikol Eichlerová (3.B) jako náhradník. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


 
ZEM

Napínavé školní kolo zeměpisné olympiády určilo staronového vítěze

Školní kolo zeměpisné olympiády ročníku 2018/2019 na našem gymnáziu proběhlo v úterý 18. prosince 2018. Soutěž se, jako již tradičně, skládala ze dvou částí – písemného testu geografických znalostí a práce s atlasem. S nelehkými úkoly si nejlépe poradil Kryštof Kacetl z G4.B, který získal 89,5 bodu ze 100 bodů možných. Tento výsledek znamená obhajobu loňského prvenství, což v silné konkurenci svých spolužáků neměl Kryštof vůbec jednoduché. O pouhé 2 body méně získal Jaroslav Straník z G3.C, což pro něho po dvou letech znamená opětovný postup do okresního kola. Kryštofovi a Jaroslavovi přejeme pevné nervy a mnoho úspěchů v dalším pokračování soutěže! Na třetím místě, tedy v pozici náhradníka pro okresní kolo, skončil Marek Vykydal z G3.B s pěkným bodovým ziskem 84,5 bodu. Děkujeme všem zúčastněným. Budeme moc rádi, pokud nám zachováte přízeň i v příštích ročnících.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


PF 2019

Vánoční akademie 2018

Vánoční akademie 2018 už je minulostí, ale čtrnáct vystoupení, do kterých se zapojili nejenom studenti, ale tradičně také učitelé, určitě stojí za zhlédnutí. Poděkování patří všem účinkujícím i těm, kteří se jakkoli podíleli na realizaci a propagaci populární školní akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Volejbal

Memoriál Ladislava Vaňka

V čase, kdy každý má myšlenky na přícházející Vánoce, proběhl na Mozarťáku tradiční Memoriál Ládi Vaňka ve volejbale smíšených trojic. Do turnaje se přihlásilo 32 družstev ze všech ročníků. Po celou dobu byly viděny oku lahodící zápasy a vysoké nasazení všech účastníků. Na snímku jsou zachyceni ti nejlepší z nejlepších.

Mgr. Martin Plha


Kybešikana

Filmový klub na téma šikany na internetu

Ve čtvrtek 20. prosince jsme měli možnost v aule zhlédnout film Asociální síť od BBC. Film pojednával o trollingu a kyberšikaně. Vyslechli jsme několik emotivních příběhů a zjistili, jaký dopad mají nenávistné a výhružné příspěvky na oběti a co k jejich psaní pachatele vůbec vede. Dozvěděli jsme se také jak postupovat, pokud se dostaneme do podobné situace. Po filmu jsme měli možnost diskutovat s bývalou studentkou našeho gymnázia, Monikou Vostrčilovou, která studuje obor sociální patologie a její prevence na Univerzitě Hradec Králové. Pustila nám své krátké amatérské video, které slouží hlavně k poučení o rozesílání nahých fotek a my se jí později zeptali na podrobnosti o jejím studiu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Olympiáda lidských

Finále Olympiády lidských práv s naší účastí

V průběhu měsíce listopadu se jako již každoročně téměř třetina prvních ročníků zúčastnila základního kola Olympiády lidských práv, které studenti řešili ze svých domovů. Olympiáda se vždy skládá z teoretické a praktické části, na základě které se celé kolo poté posuzuje. Studenti si ve většině případů vybírali téma, které se týkalo zvýšení/snížení věkové hranice aktivního volebního práva v ČR. Jednu z nejlepších prací v ČR pak napsala Nikol Novotná (G1.C) a dostala se do finále Olympiády lidských práv, které se konalo 14. 12. v Praze. Tam však Nikče nepřálo štěstí a mezi nejužší výběr finalistů se neprobojovala. Poděkování Nikče za skvělý úspěch a prvním ročníkům za hojnou účast v soutěži.

Mgr. Veronika Ptáčková


Projektový den

Malé ohlédnutí za Projektovým dnem 2018

Boomwhackers, výhody i úskalí různých způsobů komunikace, šifrování zpráv, Španělská inkvizice, zrod kinematografu, výroba funkčních slunečních hodin či problematika mediálního světa. To byla jen část programu 3. tematického dne s názvem „Objevy a vynálezy“, který se na naší škole uskutečnil ve středu 19. 12. 2018. Atmosféru jednotlivých workshopů si můžete prohlédnout v této fotogalerii a my už začínáme připravovat příští ročník oblíbené akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


SLI

Návštěva našich absolventů v hodině literárního semináře

Dne 18. 12. 2018 nás na závěrečné vánoční hodině navštívili bývalý žáci našeho gymnázia herec Jiří Kovárník a dramaturgyně Kristýna Plešková, kteří oba účinkují ve Východočeském divadle v Pardubicích. Vyprávěli nám o jejich studiu na vysoké škole, ale nejvíce nás zaujal jejich pohled na divadelní svět. Jiří Kovárník hraje v našem divadle už delší dobu, mohli jsme ho vidět v divadelní hře Kráska a zvíře. Kristýna Plešková napsala pohádku Strašidla a loupežníci, která se uváděla v letošním roce v pardubickém divadle. Doufáme, že Jiřího uvidíme ještě v dalších rolích a Kristýně držíme palce v její dramaturgické tvorbě.

Tereza Fekarová, G4.B


Projektový den

Poetry? Maybe.

V neděli 16. 12. 2018 jsme se zúčastnili v rámci literárního semináře amatérského předčítání vlastní poezie v pardubickém baru Maybe. Vystupovali zde současní i bývalí studenti našeho gymnázia, jako například Tomáš Kulhavý ze 4.A nebo absolventka Anička Zítová. Autoři byli nebojácní a dokázali si před cizím publikem otevřít svá srdce a sdělit nám své niterní pocity. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit této skvělé události a přejeme autorům mnoho dalších inspirací k jejich tvorbě.

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


Atletika

Naše děvčata vítězkami republikového finále v atletice

V úterý 11. prosince vyvrcholil v ostravské hale za účasti patronky Denisy Rosolové 37. ročník Středoškolského atletického poháru. Šestnáct nejlepších družstev z krajských kol se utkalo v sedmi disciplínách (60 m, 200 m, 800 m, štafeta 4 x 200 m, dálka, výška, vrh koulí). Náš tým ve složení: Tereza Svobodová (G4.C), Kateřina Tamchynová (G3.B), Amálie Nováková (G3.B), Marie Ptáčková (G2.B), Denisa Špániková (G2.A), Karolína Řádková (G2.A), Anežka Vychodilová (G1.C) a Lenka Nálevková (G1.C) předvedl výkony na hranici svého maxima a zaslouženě si odvezl pohár pro celkového vítěze dívčí kategorie. Velká gratulace celému družstvu za skvělé umístění a vynikající reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


ČSU

XII. republikový sněm České středoškolské unie na téma: “Ze školy do blázince?!”

Dne 9. a 10. 12. 2018 jsem se zúčastnila sněmu České středoškolské unie jako delegátka. Tématem sněmu byla psychická pohoda na školách, kdy zastupitelé z různých středních škol diskutovali mezi sebou i s odborníky o způsobech snížení stresu a tlaku na studenty a o duševní hygieně. Účastníci se setkali se zastupiteli různých organizací, které pořádají přednášky o duševní hygieně a dalších tématech týkajících se psychického zdraví. Tato událost obohatila všechny účastníky a posunula řešení těchto problémů o kousek dál.

Nikol Novotná (G1.C)


Apolenka

Mozarťák díky G2.C pomáhal Apolence

Ve čtvrtek 6. 12. jsme se jako třída G2.C rozhodli pomoci vyhořelému hiporehabilitačnímu centru Apolenka, které přišlo o všechny zásoby krmiva, převážně sena, pro své koně. Společně jsme napekli a o přestávkách prodávali koláče, bábovky a jiné laskominy svým spolužákům a učitelům. Chtěli bychom všem poděkovat jak za nakupování svačinek, tak i za dobrovolné příspěvky. Díky Vám se nám podařilo vybrat 5 113,- Kč. S několika spolužáky ze třídy jsme do Apolenky osobně zajeli a peníze předali. Zaměstnanci byli velmi rádi, dokonce nás provedli po stáji, ukázali nám nejen místa po požáru a rozsah škod, ale i jaká zvířata vlastní. Akce se vydařila a Apolence jsme alespoň trochu pomohli. Pokud byste chtěli vědět o Apolence více a chtěli jí pomoci, navštivte tento web.

Viktorie Chrapanová, G2.C


UHK

Naše absolventka Monika Vostrčilová „Studentkou roku 2018 Pedagogické fakulty UHK“

Projekt zaměřený na prevenci kyberšikany u dětí a mládeže, který jsme vytvořily společně s Terezou Cimmerovou, jsme pojmenovaly Blind Love (aneb nad čím nepřemýšlíš). Celá myšlenka tohoto projektu započala tím, že jsme měly možnost jet na mezinárodní workshop do Banské Bystrice s názvem „The risks of the virtual environment in the V4“ a mohly jsme si připravit hodinový seminář pro účastníky workshopu. Napadlo nás natočit preventivní video o kyberšikaně a jelikož jsme video nechtěly podcenit, požádaly jsme o pomoc Oddělení tisku a prevence při Královehradecké krajské Policii ČR. Konzultovaly jsme s nimi autentičnost a reálnost videa; téma, na které se video zaměří, domlouvaly jsme scénář. Nakonec jsme o pomoc oslovily také Martina Knytla a dvanáctiletého youtubera Vojtu Plachetku, který nám video natočil. S Policií ČR, která video odkoupila, jsme vymysleli sérii přednášek pro rodiče, které se zabývají zejména sextingem a jezdíme je realizovat na Náchodsko, kde je problematika nejvíc rozvinuta.

Monika Vostrčilová


Kredit

Autorská hra Kredit a trest v podání divadelního spolku HawaDrama

Studentský divadelní spolek HawaDrama, který vznikl a působil na ZUŠ v Pardubicích, se 30. listopadu 2018 v Divadle 29 rozloučil s divadelní scénou představením své autorské hry s názvem Kredit a trest, čímž ukončil své tříleté působení právě v Divadle 29. Tuto hru členové sboru zkombinovali se zpěvem vlastních hudebních textů na motivy známých písní. Spolek se skládal ze sedmi členů, z nichž tři jsou bývalí studenti našeho gymnázia (Marek Podlaha, Vilém Branda a Jaroslav Pivoňka). Na úvod diváci mohli zavzpomínat na projekty spolku HawaDrama, díky krátké ukázce z jejich minulých autorských her. Mimo to mohli také zhlédnout střípky z života „ze zákulisí“, kde byly ukázány úplné začátky divadelního spolku z dob, kdy byli všichni členové ještě dětmi. Poté už se mohli těšit z humorné hry Kredit a trest, která zábavnou formou ukazovala na nekonečné problémy vysokoškoláků spojené se získáváním kreditů, které, v tomto případě, museli získat účastí na neobyčejném (a hlavně obávaném) sportovním kurzu. Na konci celé akce, zakončené vystřelenými konfetami a zaslouženě velkým dortem, byli sami diváci pozváni na menší raut přímo na podiu divadla a měli tak možnost účinkujícím pogratulovat. Tato akce byla rozhodně důstojným zakončením kariéry celého divadelního spolku.

Aneta Kuběnková, Tereza Švejdová (G4.C)


Maturita

Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní budete moci v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Detailnější informace najdete v sekci Maturita 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Baketbal

Basketbalistky opět v kraji nepřemoženy

Ptáte se, kde se hraje nejlepší dívčí basket v pardubickém kraji? Přijďte se podívat na „Mozarťák“ a uvidíte. I bez tří hráček základní sestavy nenechala naše děvčata nikoho na pochybách a s přehledem již potřetí v řadě vystoupila na příčku nejvyšší. O to těžší krok je ale čeká v pátek 7. 12., kdy se pokusí stále v oslabené sestavě zvítězit i v kvalifikaci na republikové finále.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Sněmovna

Vzdělávací seminář Český parlament a parlamentarismus

Dne 5. 12. se čtyři studenti našeho gymnázia (Petr Kubant 2.A, Daniel Bernkraut 2.A, Adéla Kratochvílová 2.C a Jiří Bubeníček 2.C.) zúčastnili vzdělávacího semináře na téma ,, Český parlament a parlamentarismus‘‘ v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Během osmihodinového semináře jsme se zúčastnili pěti besed na různá témata. Mimo jiné na téma: Legislativní proces v České republice nebo Vztah Parlamentu ČR a Evropské unie. Celý seminář byl velice zajímavý a záživný. Všichni jsme byli v debatách velice aktivní a mnohokrát jsme přišli do diskuze s velmi zajímavými názory a postřehy. Na závěr jsme navštívili jednání Poslanecké sněmovny, kde právě probíhalo druhé čtení zákonu o státním rozpočtu na rok 2019. Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Petr Kubant (G2.A)


Mikrobiologie

Mikrobiologická exkurze

V úterý 27. 11. a následně 4. 12. vyrazila naše třída G1.C na pardubickou univerzitu, na Fakultu chemicko-technologickou, abychom si vyzkoušeli Grammovo barvení. Nejdříve nás paní docentka Pejchalová seznámila s pravidly bezpečnosti a potom jsme barvili různé bakterie, např. Escherichia coli či Streptococcus pyogenes. Slečny laborantky, které nám s prací pomáhaly, byly milé a příjemné. Exkurze se nám moc líbila, protože jsme si zkusili něco, co bychom normálně ve škole nedělali.

Ondřej Chabada (G1.C)


Koločava

Návštěva francouzského divadla

Ve čtvrtek 27. 11. 2018 vyrazila sekce francouzského jazyka našeho gymnázia do Prahy za kulturou. Jedním z cílů byla návštěva francouzského divadla. Měli jsme možnost zhlédnout dílo z pera aktuálně nejpřekládanějšího francouzského autora Erica Emmanuela Schmitta “Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran” neboli “Pan Ibrahim a květy koránu”. Představení bylo přepracováno do velmi hezké a srozumitelné francouzštiny, takže porozumět příběhu nám nečinilo velké potíže. Velkou výhodou bylo také to, že herci sami byli Francouzi, což nám skýtalo jedinečnou možnost poslouchat rodilé mluvčí a jejich precizní výslovnost. Po divadelním představení jsme měli chvíli času nasát atmosféru předvánoční Prahy a projít si část Starého Města. Okolo oběda na nás už ale čekala prohlídka Francouzského institutu. Měli jsme nejen možnost prohlédnout si zajímavé prostory místního institutu a dozvědět se něco o jeho fungování, ale také jsme nahlédli do místní bibliotéky i mediatéky a vyslechli si, v čem nám může být institut nápomocný a co vše nabízí. Celý výlet nám nejen ukázal, že francouzština je opravdu ta správná jazyková volba, ale také nás velmi motivoval do další práce.

Natálie Šafářová, G3.A


Koločava

Dobrodružná cesta do Koločavy

V pondělí 26. listopadu jsme se společně se zástupci některých gymnázií Pardubického kraje vydali na návštěvu základní školy v ukrajinské Koločavě. Hlavním posláním naší cesty bylo předání vybavení, které bylo nakoupeno ze společné sbírky žáků gymnázií Pardubického kraje. Že naše cesta bude zajímavá, jsme věděli hned od začátku, nicméně jsme nečekali, že první vzrušující momenty, nastanou ještě před naším odjezdem z Pardubic. V ranních hodinách totiž v médiích proběhly zprávy o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Ze začátku, pro nás spíše nevinně vyhlížející události, se v průběhu dne proměnily v události, které nám večer nedaly spát. První noc jsme tedy strávili v krásném Prešově asi 100 kilometrů od ukrajinských hranic s tím, že druhý den ráno, dle situace uvidíme, zda budeme pokračovat dál...

Pavek Křepelka, G3.A


Florbal

Florbalisté na krásném třetím místě

Ani po odchodu třech opor našeho florbalového týmu se naši chlapci nenechali zahanbit. V obrovské konkurenci 12 škol podali opravdu skvělé výkony a sahali dokonce po příčce nejvyšší. Potřebovali k tomu porazit v posledním zápase silnou „Potravinu“ s několika reprezentanty. To se nám bohužel nepodařilo a obsadili jsme konečné třetí místo.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Taiwan

Naši studenti na vzdáleném Taiwanu

Skupina našich studentů vyrazila spolu s paní učitelkou Lensmith na návštěvu partnerského gymnázia v městě Kaoh-siung. Zde přinášíme několik prvních střípků a komentář Viki Tlustošové: „Navštívili jsme Opičí horu (nevim jak se přesně jmenuje) a potom přístav. Mě potom rodina vzala trajektem na tzv. seaside abych ochutnala mořské plody. Počasí skvělé, nádherných 27°C a jasno“.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Příběhy bezpráví

Druhé ročníky v rámci Měsíce filmu na školách besedovaly s pamětníkem represí 50. let

V úterý 27. 11. se všechny třídy druhých ročníků sešly v aule gymnázia na promítání dvacetiminutového filmu Olgy Sommerové Ztracená duše národa: Ztráta tradice v rámci Příběhů bezpráví (Měsíc filmu na školách). Dokument pojednával o událostech následujících po tzv. Vítězném únoru, zejm. o perzekuci sedláků. V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin. Měly se stát výstražným příkladem pro ostatní a jejich majetky základem pro vznikající JZD. Tito lidé se provinili tím, že jejich rody pracovaly na půdě celá staletí a po generace postupně přidávaly hektar k hektaru, až vytvořily velká hospodářství. Zkrátka byli úspěšní a měli majetek. Po skončení filmu se slova ujal host programu pan František Teplý, držitel Ceny Příběhů bezpráví, který byl na začátku 50. let zatčen a po brutálním vyslýchání odsouzen ke čtrnáctiletému vězení. Vyprávěl nám o svém pestrém životě a poté následovala diskuze, při níž se studenti ptali na peripetie, kterými si prošel, nebo třeba na jeho názory týkající se komunismu. Program jsme ukončili bouřlivým potleskem a společnou fotografií.

Tereza Kolmanová, G2.B


Otevřená věda

Otevřená věda 2018

Ve čtvrtek 22. 11. jsem se zúčastnil Studentské vědecké konference Otevřená věda 2018, kterou zaštiťuje Akademie věd České republiky. Konference byla rozdělena do dvou dnů. První den konference byl vyčleněn pro biologii, chemii, ekologii, lékařské vědy, chemickou technologie, biofyziku a zemědělství. Každý stážista sám nebo ve skupině prezentoval svoje dosavadní výsledky. Čtvrteční program byl vyčleněn pro 57 prací. Já jsem prezentoval v oboru zemědělství na téma: „Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství.“ Tuto stáž jsem absolvoval pod vedením Ing. Evy Baldassarre Švecové Ph.D. v Botanickém ústavu AV ČR, Oddělení mykorhizních symbióz, Průhonice.

Tomáš Dědek G4.A


BTL

BTL – Beyond the Lab: Revoluce

Uskupení Tesla a především tým Ing. Alexandra Prokopa uspořádal na našem Gymnáziu v prostorách „U kopírky“ výstavu s názvem: Více než laboratoř „udělej si sám“. Výstava představuje příběhy lidí, kteří otevírají vědecký výzkum každému a přenášejí jej z profesionálních laboratoří do domovů, dílen a dvorků. Od lidí, kteří postavili vlastní lékařská zařízení na sledování diabetu až po komunity měřící znečištění ovzduší je všude po světě rostoucí množství „udělej si sám“ vědců, kteří čile kutí, experimentují a vynalézají. Vybaveni levně dostupnými čidly, aplikacemi pro chytré telefony a možnostmi sdílení informací s online komunitami tito průkopníci DIY (Do It Yourself) přístupu přetvářejí náš obraz vědců a vědy budoucnosti. Výstava bude trvat do konce roku 2018 a po individuální domluvě bude doprovázena komentovanými prohlídkami. Srdečně zveme k její návštěvě.

RNDr. Květa Sýkorová


Volejbal

Bronz pro naše volejbalistky

Sportovní hala v Holicích hostila v pátek 23. 11. nejlepší dívčí středoškolské volejbalové týmy okresu Pardubice. Turnaj se rozehrál ve dvou skupinách po čtyřech družstvech, kdy první dvě postoupila do semifinále. Naše děvčata skončila v základní skupině s trochou smůly druhá, takže je čekal vítěz druhé skupiny. Semifinále bylo jako na houpačce, poslední míč bohužel patřil soupeřkám. Závěrečný zápas o třetí místo náš tým ve složení Pavlína Šoltová (4.C), Eliška Dočkalová (4.C), Barbora Beránková (4.C), Veronika Píšová (3.C), Anička Dostálová (3.B), Monika Slabá (2.A) a Viki Gajdošová (2.A) zvládl s naprostou herní bravurou a zaslouženě si odvezl bronzové medaile. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Spektroskopie

Exkurze a workshop spektroskopie

Ve středu 21. 11. jsme měli možnost se zúčastnit se seminářem chemie a fyziky (čtvrtý ročník) workshopu s názvem Spektroskopie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Byla pro nás připravena laboratorní praktika, během nichž jsme zkoumali spektroskopické vlastnosti látek – Například - jaká barviva jsou obsažena v daném nápoji a zda-li je to tak, jak sami výrobci tvrdí. Postupně jsme však zjišťovali, že se občas skutečnost neshoduje s uváděnými informacemi. Celá praktika byla velice zajímavá, umožnila nám pracovat s přístroji, kterými laboratoře v naší škole nejsou vybaveny. Byla to pro nás nová a naučná zkušenost. Pokud bude někdy možnost, rádi se znovu do něčeho obdobného zapojíme znovu.

Eliška Křivková G4.B


SLI

Diskuze s absolventem našeho gymnázia

V pátek 23. 11. 2018 nás na literárním semináři navštívil absolvent našeho gymnázia Kryštof Šimek, který studuje JAMU v Brně. Kryštof nám vyprávěl o svém studiu divadelní režie a dal nám pár rad k přijímacímu řízení. Dozvěděli jsme se, že studium režie je velmi náročné, ale u Kryštofa bylo vidět, že si plní svůj sen. Přejeme mu hodně štěstí do budoucna a někdy nashledanou v divadle!

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


 
Gis Day

Seminář ze zeměpisu se zúčastnil GIS Day na pardubické univerzitě

V pátek 16. listopadu se naše dva semináře ze zeměpisu (třídy G4.A, G4.B, G4.C) vypravily na nedalekou Univerzitu Pardubice na přednášku o GISu (geografických informačních systémech) v rámci GIS Day. Jednalo se o hodinovou přednášku, při které jsme se dozvěděli například o výhodách a přehlednosti systému, o využití dat pořízených na Zemi nebo metodami dálkového průzkumu Země. Byli jsme také seznámeni se třemi typy dronů, které jsme měli možnost slyšet i vidět naživo. Drony jsou totiž nedílnou součástí těchto systémů, zvláště v poslední době. Přednáška byla zakončena praktickou částí, kdy jsme si měli vyzkoušet práci a orientaci v geograficko-informačním systému na počítači. Díky této přednášce jsme si uvědomili, jak jsou geoinformační technologie v našem životě důležité a že je prakticky využíváme každý den.

Andrea Roubalová (G4.B)


Florbal

Vítězství našich florbalistek

Historická údalost ve středu 14. 11. 2018 nadchla všechny fandy florbalu. Naše děvčata dosáhla historického úspěchu v podobě vítězství v turnaji středních škol v rámci Olympiády okresu. Ač se v našem týmu neobjevila žádná florbalistka, nenechala se naše děvčata zastrašit silou soupeřek a předvedla takticky a herně vyspělý výkon. A tak tým složený z fotbalistek a basketbalistek zaslouženě zvítězil a postoupil do krajského finále. Blahopřejeme!

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Vesmírný

„Vesmírný“ den v Praze

V úterý 13. 11. 2018 jsme se spolu s dalšími členy Uskupení Tesla vydali do Prahy hned na dvě významné akce. Tou první bylo předání čestných uznání za vytvořené modely měsíčních základen. Spolu s tím proběhl také velmi poutavý workshop a seminář o Evropské vesmírné agentuře (ESA). Dozvěděli jsme se o aktivitách kanceláře ESERO, která pořádá různé projekty jak pro učitele, tak pro studenty přírodovědných a technických předmětů. Z tohoto úřadu za námi na půdu Geofyzikálního ústavu AV ČR přijela i Janet, která nám v angličtině přiblížila pro nás nejvhodnější projekty. Následně jsme se dozvěděli něco nového o fyzikálních jevech ve vesmíru a nevyhnuli jsme se ani otázce metalurgie materiálů, jež jsou potřeba pro sondy, rakety apod. Následně jsme odpoledne navštívili pražské Kongresové centrum, kde se konala konference u příležitosti 10. výročí členství ČR v ESA. Zde jsme se mj. setkali s generálním ředitelem ESA Johannem-Dietrichem Wörnerem. Mohli jsme zde také spatřit známého moderátora Daniela Stacha nebo podiskutovat o budoucím vývoji ISS s předsedou astronautické sekce ČAS Milanem Halouskem. Byl to velmi náročný den plný poznání.

Martin Žihlo, G3.A


VJs

Workshop s dvojicí pařížských VJs

V pátek 9. listopadu 2018 jsme si v rámci výuky francouzského jazyka zpestřili běžný školní den. Vyrazili jsme do Automatických mlýnů, kde Francouzská aliance uspořádala workshop s dvojicí pařížských VJs (video DJs), kteří si říkají L´Age d´Or. Kromě jedinečné možnosti zkusit si mixovat hudbu s videi vlastníma rukama jsme se také mohli zeptat, jak se to vůbec dělá a jaké vybavení to obnáší. To vše samozřejmě ve francouzštině, čímž jsme si procvičili konverzaci.

Karolína Krupová, G2.A


The Mozart Times

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo školního anglického časopisu The Mozart Times! Tentokrát s tématem školy, školního roku a čtvrtého ročníku. O čem se tedy můžete dočíst? Škola není jen o učení, takže zde najdete například článek o nedávném zájezdu do Londýna, recepty na zdravé a chutné svačiny nebo pohled na studium na gymnáziu očima jedné ze studentek. Dále se dozvíte, jaké knížky číst, jak správně prokrastinovat nebo co dnes nejvíce trápí studentky střední školy. Čas nenávratně ubíhá a školní rok je již v plném proudu, nezbývá mi než popřát Vám všem, abyste si užili čtení našeho časopisu a také dobu strávenou na tomto gymnáziu!

Magdaléna Malířová, G4.C


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.54, 16. 1. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich