Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZK 2019

Možnost osobního vyzvednutí pozvánek k přijímacím zkouškám 2019

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole, obracím se na Vás s prosbou o úsporu finančních prostředků gymnázia za poštovné při distribuci pozvánek k přijímacím zkouškám v řádu desetitisíců korun.
Zákonní zástupci, pokud jste uvedeni na odevzdané přihlášce ke vzdělávání na naší škole, nemáte to k nám daleko a najdete čas v pondělí 25. 3. 2019 v době od 7:00 do 17:00 hodin, rádi Vás uvidíme při osobním setkání a předání pozvánky v kanceláři školy (číslo dveří 58). Nevyzvednuté pozvánky budou odeslány poštou v úterý 26. 3. 2019. Pondělí 25. 3. 2019 je zároveň i nejzazším termínem odevzdání příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“. Děkuji předem za Vaši pomoc, ochotu a vstřícnost.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
ZEM

Letošní úspěšné tažení Zeměpisnou olympiádou skončilo před branami ústředního kola

Ve středu 20. března 2019 se náš student Kryštof Kacetl ze třídy G4.B zúčastnil krajského kola Zeměpisné olympiády. Na loňský stříbrný úspěch se mu podařilo navázat krásným bronzovým umístěním, přičemž za vítězem zaostal o pouhé dva body. O malý kousek mu tak utekla účast v ústředním kole. Rád bych touto cestou Kryštofovi poděkoval za celé čtyři roky, kdy vzorně reprezentoval naše gymnázium. Nutno podotknout, že mimo předních umístění v Zeměpisné olympiádě zaznamenal i skvělé výsledky v Geologické olympiádě a v Soutěži v ruském jazyce SŠ II. Přál bych si, aby všechny tyto úspěchy Kryštofovi pomohly v jeho budoucím studiu i životě!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


RUJ olymp

Úspěch v krajském kole soutěže v ruském jazyce

V úterý 19. 3. 2019 proběhlo v Hlinsku krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentoval v kategorii SŠII. Kryštof Kacetl (G4.B), který ve velké konkurenci vybojoval 2. místo a je jako náhradník připraven reprezentovat naši školu v celostátním kole, které se bude konat začátkem dubna v Ruském centru vědy a techniky v Praze. Kryštofovi k jeho velkému úspěchu srdečně gratulujeme.

Mgr. Lenka Grulichová, sekce RUJ


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

V březnu 2019 vydal CERMAT hned 3 maturitní zpravodaje (č. 48 - 50) týkající se po řadě společné zkoušky z cizího jazyka, matematiky a českého jazyka - odkaz najdete kromě jiného v sekci „Maturitní zkouška 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ANJ olymp

Velký úspěch Terezy Zierisové v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu v kategorii III.A velice úspěšně reprezentovala Tereza Zierisová (G2.B), která zvítězila a postupuje tak do květnového celostátního kola, které se letos uskuteční v Praze. Terce moc blahopřejeme a budeme držet pěsti 28. května 2019!

Mgr. Soňa Chalupová


AMAVET

Fenomenální úspěch na soutěži AMAVET

Ve dnech 13. a 14. března se v pardubickém IDEONU konalo krajské kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. V kategorii senior soutěžili středoškoláci z Pardubického kraje, Prahy a Slovenska. Porota v této kategorii posuzovala cca 60 projektů. Absolutní vítězkou se stala Sylva Neradová z G3.B s prací “Fosfatázy Pho15p defosforylují 2-fosfoglykolát”. Postupuje tak do národního finále a bude reprezentovat ČR na soutěži CASTIC 2019 v Číně - Macau. Ve svém oboru zazářila i Natálie Šafářová z G3.A s projektem “Význam terroiru na senzoriku a analytiku vína”. Postupuje do národního finále s právem účasti ve Veradského soutěži v Moskvě.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


Tibet

Filmový klub k 60. výročí povstání Tibeťanů

V úterý 12.3. jsme měli možnost zhlédnout film Útěk přes Himálaj. Ten zachycuje realitu tibetských dětí, které jejich rodiče posílají na nebezpečný pochod přes Himálaj do Nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání a život, ke kterému v dnešním Tibetu nemají přístup. Následovalo promítání Rozhovoru s Lobsangem Sangayem, premiérem tibetské exilové vlády, který odpovídal na dotazy týkající se jeho dětství, studia a poslání v roli premiéra. Dále proběhla debata s hostem Tomášem Přichystalem, koordinátorem propagace, fundraisingu a Festivalu ProTibet, který nám odpověděl na otázky ohledně jeho práce a návštěv Tibetu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Cambridge English

Cambridge English: First nanečisto

V pátek 8. března se dvě desítky studentů našeho gymnázia účastnily zkoušek Cambridge English: First nanečisto. Zkouška, dříve nazývaná jako FCE, je na stupnici Evropského jazykového rámce na úrovni B2, což odpovídá také obecné státní jazykové zkoušce a je o jednu úroveň výše než státní maturita z anglického jazyka. Studenti absolvovali všechny části zkoušky včetně ústní části v plném rozsahu. Ve zkouškách by dle výsledků uspělo 90% všech zúčastněných a 28% z nich dosáhlo výsledku, který odpovídá dokonce úrovni C1 dle Evropského jazykového rámce. Gratulujeme! Studenti, kteří se na základě výsledků rozhodnou k účasti u reálných zkoušek, mohou využít červnových termínů, které se v případě účasti alespoň 8 studentů budou konat přímo na našem gymnáziu.

Mgr. Dita Saxová, garant Cambridge English: First


Tandemová výuka

Návštěva pana radního Bohumila Bernáška

V úterý 5. března 2019 navštívil naši školu pan Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro oblast školství. Po krátkém přivítání v ředitelně školy jej už čekala zbrusu nová učebna matematiky a tandemová výuka geometrie v režii našich sehraných kolegů Vinklářové a Sochora. Pan radní ocenil kvalitu výuky a zapojení moderní výukové techniky, která byla součástí vybavení nových učeben, jejichž modernizaci financoval právě Pardubický kraj.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Tabery

Setkání s šéfredaktorem časopisu Respekt

V úterý 5. března 2019 jsme měli možnost setkat se s dlouholetým šéfredaktorem časopisu Respekt a novinářem Erikem Taberym. Je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a nově i ceny Magnesia Litera za jeho poslední knížku Opuštěná společnost, která byla mimo jiné hlavním tématem debaty. Celá akce měla dvě části, kdy v první byly pokládány otázky dramaturgem Divadla 29, kde se diskuze odehrávala, a v druhé částí se dostalo ke slovu i samotné publikum. Škála dotazů byla nepřeberná, od těch, které mířily přímo na knížku a věci s jejím psaním spojené, přes současnou politickou situaci v Čechách, až po ústřední téma večera, českou společnost a její povahu v historii, ale i dnes. Dostalo se též na samotnou profesi novinařiny, její postavení u nás i ve světě a její význam v politice a právním státě, jakožto jeden z pilířů demokracie. Pro nás pro všechny byl večer velkým přínosem a určitě se všichni těšíme na další podobná setkání.

Ondřej Brouček a Jakub Demele, G4.B


Tibet

Vlajka pro Tibet na Mozartu

Při vyvěšování tibetské vlajky na počest tibetské nezávislosti jsme pozorovali s úsměvem na tvářích, jak vlajka pomalu plápolá v jarním větru. Než jsme se na samotné vyvěšení pustili, byli jsme seznámeni s tím, jak to vlastně v Tibetu bylo v období, kdy Čínská lidová republika provedla anexi. Dozvěděli jsme se o Tibetském buddhismu a bönu, králích i dalajlámech, kteří vedou zemi už od jejího vzniku v 7. století. Ke všemu dobrému přibyl i fakt, že nám přednášela studentka čtvrtého ročníku, která celou prezentaci a výklad zvládla velmi dobře. Přednáška se krásně poslouchala, byla poučná a všechny velice zajímala. Doufáme, že se dočkáme nějaké další.

Adéla Pražáková (G1.B)


RUJ olymp

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Po velice vyrovnaném boji postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 19. 3. 2019 v Hlinsku, Kryštof Kacetl ze třídy G4.B. Na druhém místě, a jako náhradník pro krajské kolo, se umístil Jiří Bubeníček ze třídy G2.C. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy ve vyšším kole.

Mgr. Lenka Grulichová, sekce RUJ


Praha 2019

G2.B vzala Prahu útokem!

Ve čtvrtek 21. února 2019 se naše třída sešla již v 6:45 na pardubickém vlakovém nádraží, aby vzala Prahu útokem! Cestou do hlavního města jsme se posilnili svačinkou a po příjezdu jsme se pěknou procházkou dostali do prvního cíle naší cesty – Poslanecké sněmovny PČR...

Nela Kořínková, Nadia Širšová, Anna Vránková, Jana Pilařová (G2.B), Jakub Šternberský, Jakub Starý (G2.B)


Šachy

Výsledky přeboru středních škol v šachu

Šachový klub Rapid Pardubice hostil v rámci XXV. ročníku Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice nejlepší zástupce středních škol. Naše gymnázium reprezentoval chlapecký tým ve složení Jakub Bachorík (G3.A), Lukáš Polák (G3.A), Jakub Šternberský (G2.B) a Kryštof Liška (G1.C) a v celkovém pořadí obsadil čtvrté místo. V jednotlivcích zabodoval Kryštof Liška a získal bronzovou medaili. Dívčí tým ve složení Tereza Zierisová (G2.B) a Lucie Kačerová (G2.A) se v pořadí umístil jako druhý. Lucka zároveň v hodnocení jednotlivkyň obsadila pěkné třetí místo. Obě družstva vybojovala cenné body do celkového hodnocení RODM.
Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Zeměpisná

V okresním kole Zeměpisné olympiády Mozarťák opět první!

Letošní ročník okresního kola Zeměpisné olympiády byl pro naše gymnázium opět úspěšný! Stejně jako v loňském roce obsadil i letos Kryštof Kacetl, student z G4.B, vynikající 1. místo. Zajistil si tak již podruhé v řadě postup do kola krajského, které se uskuteční 20. března 2019. Náš druhý zástupce, Jaroslav Straník z G3.C, se umístil na pěkném čtvrtém místě, které znamená pozici náhradníka pro následné kole krajské. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme mnoho úspěchů v dalším pokračování soutěže.

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Festival

XII. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji s naší účastí

Festival vědy a techniky je soutěž pro děti a mládež, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli. Záštitu nad soutěží ve školním roce 2018/2019 převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. V okresním kole, které se konalo 20. 2. naše gymnázium reprezentovalo 9 studentů. Představili 11 projektů a 9 z nich postoupilo do krajského kola 13. a 14. března 2019.
Děkuji všem prezentujícím za maximální nasazení a skvělou reprezentaci naší školy a všem postupujícím do krajského kola držíme pěsti. Věřím, že zabojují a získají některou z prestižních cen. Autor nejlepšího projektu se zúčastní v roce 2019 soutěže CASTIC v Číně, dalších 5 úspěšných řešitelů dostane možnost prezentovat svou práci na soutěži v Moskvě, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 4. a 5. dubna 2019 v Praze a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2019 v USA.
Všechny projekty můžete shlédnout ve výstavních prostorách „U kopírky“

RNDr. Květa Sýkorová, garant AMAVET a SOČ


Geologická

Po úspěšném školním a okresním kole Geologické olympiády hurá do kraje

Geologická olympiáda se na našem gymnáziu stává stále oblíbenější soutěží. V letošním ročníku se do jejího řešení zapojilo již 10 studentů ze všech čtyř ročníků. Stejně jako v loňském roce se zatím nejvíce daří Pavlovi Trávníčkovi z G2.B, který obsadil první místo jak ve školním, tak v okresním kole. V celostátním srovnání, které provedli garanti olympiády po vyhodnocení školního kola, Pavel navíc obsadil skvělé 6. až 9. místo. Pěkný úspěch zaznamenal i Kryštof Liška z G1.C, který v okresním kole obsadil 2. místo. Do následného krajského kola dále ještě postupují Kryštof Kacetl z G4.B a Tadeáš Tomiška z G3.A. Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy, postupujícím přeji v krajském kole hodně štěstí!

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Návštěva hejtmana

Návštěva hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Ve středu 13. 2. 2019 navštívil naši školu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Po besedě s vedením školy jej čekalo setkání s našimi studenty. Ti měli možnost vyslechnout poutavou a zajímavou přednášku o základních principech fungování státu a především jeho samosprávných celků. Pan hejtman rozšířil povědomí studentů o komplexnosti a složitosti řízení Pardubického kraje, svou přednášku okořenil celou řadou praktických problémů, které úspěšně řeší v rámci agendy svého úřadu a v následné diskuzi otevřeně reagoval na položené dotazy našich studentů. Setkání s panem hejtmanem bylo pro studenty nesmírně přínosné a budeme rádi, když naše společné setkání nebude poslední. A sluší se poděkovat i našemu absolventovi, panu Mgr. Dominiku Bartákovi, nejenom za poskytnutí fotografií ze setkání.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Nej olympiáda

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Ve středu 13. února se na našem gymnáziu uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu příkladně zastupovali Adam Staš (G3.C), který se umístil na velmi pěkném 5. místě, a Lukáš Polák (G3.A), jemuž se podařilo získat dokonce 3. místo a tím se kvalifikovat do krajského kola. Oběma zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci a Lukášovi přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Spalovač

Spalovač mrtvol ve Stavovském divadle

Ani únor nebyl pro literární seminář měsícem bez divadla, a tak se dne 11. února 2019 vydal i s dalšími divadelními nadšenci do Stavovského divadla v Praze. Tentokráte jsme mohli zhlédnout Spalovače mrtvol, kterého napsal Ladislav Fuks ve druhé polovině dvacátého století. O padesát let později se objevil pan režisér Jan Mikulášek, mladý a talentovaný, a rozhodl se, že Fuksovo dílo zmodernizuje. Po dohrání představení se naše skupina rozdělila na dva tábory, kdy jednomu dílo přišlo až přehnaně moderní, a druhý byl nadšen z propojení moderní technologie a současnosti. Všichni jsme si ale nakonec odnesli to samé - nikdy nikomu nedovolme, aby s námi manipuloval, milujme svou rodinu takovou, jaká je, a buďme silnými a sebevědomými osobnostmi, které myslí a konají samy za sebe - čestně, spravedlivě a s úctou k životu vlastnímu i cizímu. Pokud máte chuť zhlédnout divadelní hru, jež je moderní, aktuální, dech vyrážející a donutí diváky pořádně přemýšlet nad životem a smrtí, plus k tomu potřebujete bravurní herecké výkony, kdy hercům potečou slzy po tvářích, neváhejte a vydejte se v našich stopách. Spalovač mrtvol vás dostane svou naléhavostí, upřímností a symbolikou, kvůli které nebudete moci v noci spát. A o tom divadlo je. Krásné a kruté zároveň.

Michaela Čečková, 4. B


Florencia

Půlrok s Florencií

Jarními prázdninami ukončila svůj půlroční pobyt v ČR a na našem gymnáziu Maria Florencia Busti z Argentiny. Hola, chtěla bych poděkovat především škole a učitelům, kteří mi umožnili zde po dobu půl roku pobývat. Vím, že to se mnou nebylo jednoduché, především v prvních týdnech, kdy jsem neuměla téměř ani slovo anglicky, ale i díky Vám jsem mohla zdokonalovat své znalosti. Jsem ráda, že jsem mohla pobývat ve třídě, se kterou, dovolím si říct, budu mít dobré vztahy i nadále. Půl roku zde v Česku mi přineslo opravdu hodně a budu se těšit na další zahraniční cestu, třeba znovu do Česka. Florencia
Naše třída byla, troufám si říct, plná očekávání a zároveň natěšená, když jsme se dozvěděli, že na jedno pololetí k nám přijede studentka z Argentiny. I přes jazykovou bariéru, kdy většina z nás, upřímně řečeno, nebyla schopná s Florencií komunikovat, jsme měli my španělštináři skvělou příležitost zlepšit se ve španělské konverzaci. Doufám, že u nás ve třídě i v České republice byla spokojená (až na jídlo :) a budeme se těšit na další shledání.

Marek Vykydal, G3.B


Nanečisto 2019

Prezentuj své nápady a probojuj se až do finále!

Chcete si zkusit vyjádřit svůj názor a přednést ho před odbornou porotou? Všem ukázat své schopnosti, nebo se naopak něčemu přiučit? Pak je Prezentiáda, soutěž v prezentačních dovednostech, právě pro vás! Stačí sestavit dvou až tříčlenný tým, přihlásit se a vytvořit v Prezi nebo PowerPointu prezentaci na zadaná témata. Kromě toho jsou pro vás připravené i workshopy, které vám pomohou se ještě zdokonalit. Nabídku workshopů a další potřebné informace k účasti najdete na webových stránkách Prezentiády. Uzávěrka soutěže je 20. 3. 2019.

Mgr. Tomáš Voltr


Děvče s čertem v těle

Sbohem a šáteček aneb Loučení s Děvčetem s čertem v těle

V sobotu 2. února od 18 hodin proběhla v sále sokolovny v Dolní Rovni derniéra našeho studentského představení Děvče s čertem v těle. Poslední uvedení rozverné komedie, zasazené do atmosféry Československa 30. let 20. století, sklidilo nadšené ovace publika. Za dobu své existence nám naše Děvče velmi přirostlo k srdci, a snad také proto se derniéra povedla nad očekávání. Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na přípravě inscenace jakkoliv podíleli – v první řadě autorovi a našemu absolventovi Honzovi Bolehovskému, kterého nezastavilo ani studium na vysoké škole a do příprav vložil veškerou svou energii, a stejně tak našim báječným hercům i všem ostatním, kteří se o naše Děvče ten téměř rok s láskou starali. Samozřejmě všichni dobře víme, že to nebylo vždy úplně jednoduché, ale nakonec jsme se shodli na tom, že to za to stálo. Všichni máte náš obdiv a respekt. Jsme moc rády, že jsme to s vámi mohly zažít, a už teď se těšíme na další společný projekt.
A prozatím tedy, jak napsal Vítězslav Nezval: „Sbohem, a kdybychom si neřekli už více, / ať po nás zůstane maličká památka, / vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice / a trochu mámivá jak vůně pozlátka.“

Mgr. Lucie Škarvadová, Mgr. Veronika Kasalová


ČJL olympiáda

Úspěch Terezy Svobodové a Magdalény Malířové v okresním kole Olympiády v českém jazyce

V úterý 29. ledna 2019 se v Pardubicích konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého jsme vyslali dvě nejlepší řešitelky z kola školního – vítězku Terezu Svobodovu a druhou Magdalénu Malířovou (obě G4.C). I v konkurenci 18 nejúspěšnějších řešitelů ze školních kol se naše děvčata dokázala prosadit – Majda skončila na krásném 4. místě a Terka dokonce na místě 2., které jí zároveň zajišťuje postup do dubnového krajského kola. Oběma studentkám blahopřejeme ke skvělým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci a Terce přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Škarvadová, komise ČJL


Lyžák G1.B

Krakonošovi lyžníci z G1.B

Nastal den, kdy jsme konečně nechali učebnice a sešity ležet hezky ve školních lavicích a vydali se do víru té pravé zimy. S taškami, sbalenými na celý týden, jsme zahájili cestu autobusem do Pece pod Sněžkou. Vše probíhalo hladce. Radost ze sněhových vloček a bílé pokrývky, která nám křupala pod nohama, nás opravdu pohltila. Nemohli jsme se sněhu nabažit. Náš úsměv však poklesl, když jsme viděli, jak rolba s našimi věcmi a vyvolenými spolužáky odjíždí neznámo kam, ale hodně vysoko...

Adéla Pražáková G1.B


Projektový den

Malé ohlédnutí za Projektovým dnem 2018

Boomwhackers, výhody i úskalí různých způsobů komunikace, šifrování zpráv, Španělská inkvizice, zrod kinematografu, výroba funkčních slunečních hodin či problematika mediálního světa. To byla jen část programu 3. tematického dne s názvem „Objevy a vynálezy“, který se na naší škole uskutečnil ve středu 19. 12. 2018. Atmosféru jednotlivých workshopů si můžete prohlédnout v této fotogalerii a my už začínáme připravovat příští ročník oblíbené akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


SLI

Návštěva našich absolventů v hodině literárního semináře

Dne 18. 12. 2018 nás na závěrečné vánoční hodině navštívili bývalý žáci našeho gymnázia herec Jiří Kovárník a dramaturgyně Kristýna Plešková, kteří oba účinkují ve Východočeském divadle v Pardubicích. Vyprávěli nám o jejich studiu na vysoké škole, ale nejvíce nás zaujal jejich pohled na divadelní svět. Jiří Kovárník hraje v našem divadle už delší dobu, mohli jsme ho vidět v divadelní hře Kráska a zvíře. Kristýna Plešková napsala pohádku Strašidla a loupežníci, která se uváděla v letošním roce v pardubickém divadle. Doufáme, že Jiřího uvidíme ještě v dalších rolích a Kristýně držíme palce v její dramaturgické tvorbě.

Tereza Fekarová, G4.B


Projektový den

Poetry? Maybe.

V neděli 16. 12. 2018 jsme se zúčastnili v rámci literárního semináře amatérského předčítání vlastní poezie v pardubickém baru Maybe. Vystupovali zde současní i bývalí studenti našeho gymnázia, jako například Tomáš Kulhavý ze 4.A nebo absolventka Anička Zítová. Autoři byli nebojácní a dokázali si před cizím publikem otevřít svá srdce a sdělit nám své niterní pocity. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit této skvělé události a přejeme autorům mnoho dalších inspirací k jejich tvorbě.

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.82, 21. 3. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich