Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Přijímací testy

Výsledky voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, na základě elektronického hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků prostřednictvím školního informačního systému EduPage vyhlašuje volební komise výsledky volby třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy. Celkem hlasovalo 124 oprávněných osob do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, příspěvková organizace, a byl řádně zvolen Matyáš Burda s počtem hlasů: 51. Děkujeme za účast oprávněných voličů ve volbách.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


PZK 2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Milí uchazeči o studium na naší škole, vážení zákonní zástupci, zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024/2025 včetně konečného pořadí všech zúčastněných uchazečů. Na naše gymnázium bylo přijato 90 uchazečů. Gratulujeme všem přijatým uchazečům a těm, kterým to prvním kole nevyšlo, přejeme úspěch v kole druhém. Více informací ohledně přijímacího řízení najdete v sekci Uchazeč / Přijímací řízení.
Přijaté uchazeče na naše gymnázium a jejich zákonné zástupce zveme na čtvrtek 16. 5. 2024 od 12:00 do 19:00 hodin do auly naší školy na schůzku pro přijaté uchazeče, kde se dozví důležité organizační pokyny a informace. Dále pro přijaté uchazeče máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Den osobností

XIV. ročník Dne osobností

Ve čtvrtek 9. května 2024 jsme připravili již čtrnáctý ročník projektu s názvem „Den osobností“. Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi z různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka byla pro tento den zrušena a studenti se místo ní prostřednictvím školního informačního systému předem zapsali vždy na jednu besedu/přednášku v každém ze dvou připravených bloků.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


Exkurze v Praze

Exkurze v Praze

V úterý 7. 5. 2024 se všechny tři třídy druhého ročníku našeho gymnázia účastnily exkurze v Praze. Hlavní cíl naší pražské výpravy představovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Touto významnou malostranskou budovou nás provedl pan Josef Wolf, nejbližší spolupracovník pana ministra Výborného. Sdělil nám nejdůležitější informace a zodpověděl veškeré dotazy. Celá prohlídka nám všem krásně přiblížila chod Poslanecké sněmovny, celkový proces naší současné ústavnosti a byla pro nás velmi přínosná. Po přestávce na oběd nás čekala druhá zastávka, a to Muzeum komunismu v budově Staré celnice na náměstí Republiky. Muzejní expozice nám představila sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřením na Československo v letech 1948–1989 v mnoha sférách a z různých pohledů, jako například celková historie, politika, hospodářství, každodenní život či sport. Při vstupu jsme obdrželi poutavé materiály k vypracovaní a každý z nás měl dostatek času na to, aby stihl celé muzeum pečlivě prozkoumat. Poté již nás čekala cesta vlakem domů. Celou exkurzi do Prahy jsme si i navzdory nepříznivému deštivému počasí náležitě užili a těšíme se na další podobné výlety.

Lenka Zemánková (G2.B), Jakub Dospěl (G2.B)


Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda

Školního kola astronomické olympiády se zúčastnili 3 žáci v kategorii AB a 1 žák v kategorii CD. Postup do krajského kola si vybojoval pouze Lukáš Machatý z G1.B (kategorie CD), ve kterém se ziskem 59 bodů (ze 100 možných) umístil na skvělém prvním místě jako úspěšný řešitel bez postupu do celostátního finále. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Karel Šild, garant AO


PZK 2024

Instantní summit s naší účastí

Dne 26. 4. se na půdě Gymnázia Dašická v Pardubicích dva naši studenti, konkrétně Ester Kachlíková (G3.A) a David Spálenský (G1.C), zúčastnili instantního summitu, tedy simulovaného jednání Bezpečnostní rady OSN. Jako delegáti obhajovali zájmy jim přidělené země ve věci obsazení západních břehů Jordánu Izraelem. Celé jednání provázela zajímavá diskuse a všichni účastníci se dozvěděli spoustu nových informací o fungování Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

David Spálenský (G1.C)


Exkurze v ústavu fyzikální chemie

Exkurze v ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

Ve čtvrtek 25.4. jsme se zúčastnili na ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze workshopu na téma astrochemie. V ústavu jsme se podívali do laboratoře kde nám pracovníci ukázali spektrometr, řez meteoritem a vysvětlili, jak řez zkoumají za pomoci laseru. Naučili nás, jak se tvoří graf ze spektrometru. Návštěva ústavu se nám velice líbila, osobně si myslím, že jsme si odnesli spoustu zajímavých informací a věřím, že ústav v budoucnu ještě navštívíme, případně se budeme moci podílet na řešení některého úkolu ve své práci SOČ.

Jiří Stříteský G1.B


Branný závod Legie

Úspěchy v branném závodě Legie

Ve čtvrtek 25. dubna se dva šestičlenné týmy z našeho gymnázia (z G1.C a G2.A) zúčastnily branného závodu Legie, který proběhl tradičně na Zámečku v Pardubičkách. Tato soutěž je připravována v duchu vojenského výcviku a činnosti našich vojáků během 1. světové války. Je připomínkou hrdinů, kteří bojovali na všech frontách první světové války v letech 1914–1918 a měli zásadní vliv na vznik samostatného Československa... Z velké konkurence 11 týmů se družstvo „Perníčků“ z G1.C (Adéla Vacková, Jakub Pekárek, Simona Bandžuchová, Natálie Pevná, David Spálenský a Kryštof Baudyš) umístilo na krásném 2. místě s celkovým počtem 17 560 bodů. Od prvního místa je dělilo pouze nepatrných 20 bodů a díky tomu postupují do celostátního kola, které se uskuteční již 16. května v olomouckém lanovém centru Proud. Všichni zúčastnění si závod moc užili a už teď se těší na finále do Olomouce!

Adéla Vacková, G1.C


Exkurze do školy Svítání

Exkurze do Svítání

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se v rámci semináře základů společenských věd vydali s panem učitelem Bolehovským na exkurzi do školy Svítání. V první části programu jsme se dozvěděli, jak fungují denní stacionáře a další organizace pro pomoc postiženým a nemocným v okolí Pardubic. Druhou část programu tvořily zážitkové semináře, v rámci nichž jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je žít bez možnosti chodit po vlastních nohou a být odkázán na invalidní vozík, dorozumívat se bez sluchu a hlasu a další překážky, se kterými se člověk s handicapem každý den potýká. Také jsme viděli a vyzkoušeli si, jak probíhá muzikoterapie. Zážitková exkurze nás všechny velmi bavila a zároveň nám přinesla mnoho nových informací, díky kterým jsme mohli o něco více pochopit život handicapovaného.

Amálie Nepivodová (G3.B)


Prezentiáda 2024
AMAVET 2024

Prezentiáda v podání našich studentů

Ve dnech 16. a 17. dubna se na našem gymnáziu konala krajská kola Prezentiády pro střední školy, kterých se zúčastnily i dva týmy z naší školy – „Mozarťačky“ ve složení Ester Kachlíková (G3.B) a Veronika Fučíková (G2.C) a „Paraplata“ Kateřina Mikulášová a David Spálenský (oba G1.C). Jednotlivé týmy vytvářely prezentace na zadaná témata – tento rok si mohly zvolit mezi tématy „(ne)možné“ nebo „To je intimní“. Každý zadání pojal po svém a výsledkem byly úžasné, originální prezentace. Oba týmy reprezentující naši školu se svého zadání zhostily na výbornou a s přehledem své prezentace zvládly. Tým Paraplata se v celkovém pořadí umístil na krásném 2. místě, a může se tak zúčastnit grandfinále v Brně. Pro všechny přítomné byl tento den nezapomenutelným zážitkem a odnášejí si z něj inspiraci pro své další projekty.

Mgr. Tomáš Voltr, garant Prezentiády


Eurorebus

Za Eurorebusem na Karlovu univerzitu

V neděli 14. dubna se náš tříčlenný tým, ve složení Sára Pavlišová, Kateřina Kajová a David Spálenský (G1.C), vydal na pražskou Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy reprezentovat naši školu v krajském kole soutěže Eurorebus. V testu, který jsme v týmu vyplňovali, se nacházely otázky zaměřené nejen na zeměpis, ale i na aktuální dění. Celý den jsme si náramně užili, získali jsme mnoho nových informací i zkušeností. Jsme si jistí, že příští rok se nám určitě podaří zdolat velmi silnou konkurenci.

David Spálenský, G1.C


Juniorský maraton

Juniorský maraton 2024 – Active life, happy mind!

Letošní předposlední semifinálové kolo 26. ročníku Juniorského maratonu zamířilo do našeho města. Štafetový závod určený výhradně pro středoškoláky se konal v lokalitě Na Špici, kde desetičlenná družstva zdolávala maratonskou trať, přičemž minimálně tři úseky musely obsadit dívky. Náš tým ve složení Matouš Pavlík (G2.A), Radim Kopiště (G2.C), Martina Drahá (G3.A), Martin Stoček (G3.C), Julie Pospíšilová (G2.A), Tomáš Grof (G2.A), Alžběta Kuhnová (G2.C), Šimon Rázek (G2.A), Filip Bunček (G1.B) a Jan Fidler (G1.B) vybojoval 4. místo, přičemž mu jen pár metrů scházelo na „bednu“. Tak snad tréninková motivace pro příště :) Vřelé díky za reprezentaci naší školy a budeme se těšit zase za rok!

Sekce TV


Ultimate frisbee

Mozarťák opět boduje v SŠL UF

Dne 9. a 18. 4. jsme se zúčastnili dvou kvalifikací v rámci Středoškolské ligy v ultimate frisbee. Již z podzimní části jsme měli skvěle našlápnuto, a tak jsme do zápasů nastoupili pozitivně naladěni. V Hradci Králové jsme předvedli neskutečný výkon a opět se mohli pyšnit prvním místem! O týden později jsme vyrazili do Olomouce, kde nám příliš nepřálo počasí, ale to našim výkonům rozhodně neubralo na kvalitě. Prali jsme se o každý bod a až v samotném finále jsme byli těsně poraženi. Odnášíme si tedy krásné druhé místo! Po těchto skvělých výsledcích jsme získali významný počet bodů do republikového finále, které se bude konat v Praze, a jsme připraveni se poprat o stupně vítězů!

Kateřina Dubská, G3.C


Matematický klokan

Matematický klokan

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole celkem 24 žáků v kategorii Junior a 9 žáků v kategorii Student. Se záludnými otázkami z matematiky si během 75 minut nejlépe poradil Filip Bunček z třídy G1.B se ziskem 103 bodů ze 120 možných a ve své kategorii Junior v rámci okresu Pardubice jednoznačně zvítězil a v Pardubickém kraji skončil na skvělém 3. místě. V kategorii Student opanovala výsledkovou listinu v okrese Pardubice Ivana Ludvíková z třídy G4.C ziskem 101 bodů, což v rámci Pardubického kraje stačilo na 2. místo. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild (školní garant MK)


Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

Úspěšným řešitelem domácího kola 65. ročníku Fyzikální olympiády v kategorii D se stal Lukáš Machatý z G1.B, který si tím zajistil účast v krajském kole, kde se ziskem 32 bodů (ze 40 možných) umístil na krásném 4. místě. Gratulujeme a děkujeme za vornou reprezenaci školy.

Mgr. Karel Šild (školní garant FO)


Přijímací testy

Volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, dne 17. 5. 2024 od 8:00 do 18:00 hodin proběhnou volby člena školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449, voleného z kandidátů navržených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Nominovat můžete zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka, odesláním zprávy se jménem Vámi vybraného nominanta v EduPage přímo předsedkyni volební komise Mgr. Janě Veselkové, případně odesláním mailu na adresu jana.veselkova@gymozart.cz do 30. 4. 2024.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Chemická olympiáda

Krajské kolo olympiády z chemie

Ve středu 10. 4. jsme se s Danielem Martiníkem (G2.C) v doprovodu pana učitele Voltra zúčastnili krajského kola chemické olympiády pořádané MŠMT. Soutěž se konala na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Letošní téma pro naší kategorii C byly d a f-prvky, komplexní sloučeniny, sestavování rovnic a chemické výpočty. V chemickém duchu jsme si užili den v prostředí hradecké univerzity, vyzkoušeli jsme si práci v nových laboratořích s krásným výhledem a vybojovali jsme 15. a 16. místo v kraji.

Sára Pavlišová G1.C


Divadelní představení Strach

Divadelní představení: PŘESTUPNÍ STANICE STRACH

V úterý 9. dubna jsme měli v průběhu literárního semináře možnost prodiskutovat a konstruktivně zhodnotit divadelní představení od bývalé studentky našeho gymnázia Kristýny Pleškové. Představení se zaměřuje na problémy naší generace a to přesněji na poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, užívání návykových látek a problematiku sebevražd. Lektorky z Východočeského divadla nás provedly připraveným programem, který se v jedné části skládal z analýzy daného představení. Každá skupina si vytvořila detailní rozbor představení a následně jsme názory sdíleli. Všichni jsme se shodli na tom, že herecké výkony divadla LAIK byly vynikající a oceňujeme snahu mladých herců. Proto bychom také hru doporučili všem, kteří ji zatím neměli možnost vidět.

Lucie Bílá, G4.A


Divadelní představení Strach

Strach má rozhodující tah!

V pondělí 8. dubna vyrazila naše škola do Východočeského divadla na představení s názvem Přestupní stanice: Strach. V dnešní době jsou témata, jako např. drogy, deprese, sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy, poměrně rozšířené nejen mezi mladou generací. Proto je důležité se o takových problémech otevřeně bavit a hledat jejich řešení, ale i cestu, jak jim předcházet. To všechno bylo námětem pro příběhy čtyř postav, které se kvůli svým problémům dostaly až do rukou odborné pomoci. Autorkou této hry je naše bývalá studentka Kristýna Plešková. Viděli jsme skvělé výkony mladých začínajících herců studia LAIK (včetně našich současných, ale i bývalých studentů) pod vedením pardubického herce Zdeňka Rumpíka. Po samotném představení jsme měli možnost zeptat se na pár otázek přímo paní psycholožky Andrey Šmejdové. Představení s krátkou besedou hodnotíme jako velmi užitečné a návštěva divadla rozhodně stála za to.

Michaela Heřmanová, G4.A


Dějepisná soutěž gymnázií

Dějepisná soutěž i s naší účastí

Ve středu 3. dubna 2024 se v prostorách naší školy konalo krajské kolo celostátní Dějepisné soutěže gymnázií. Úvodní slavnostní zdravici přišel soutěžícím žákům předat pan Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro oblast školství. Celkem se na naši školu sjelo 10 týmů z různých gymnázií napříč Pardubickým krajem. Koordinátorem této akce za Pardubický kraj byl Mgr. Bolehovský a naše gymnázium reprezentovali Amálie Nepivodová (G3.B), Matyáš Burda (G3.A) a Adam Týč (G3.A). Náš tým bojoval hrdinně o vítězství do poslední sekundy a ačkoli se na pomyslné "bedně" neumístil, předvedl skvělý výkon a důstojně reprezentoval naše gymnázium. Historii bychom si měli připomínat, aneb jak kdysi pravil antický filozof Cicero: "Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti..."

Mgr. Jan Bolehovský, garant Dějepisné soutěže


Revize v Divadle ABC

Studenti druhých ročníků na "revizi" v pražském Divadle ABC

Dne 3. 4. 2024 se skupina studentů druhého ročníku našeho gymnázia zúčastnila pod vedením pana učitele Bolehovského divadelního představení, slavné satirické komedie Revizor od známého ruského dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Představení, které se konalo v pražském Divadle ABC, nás všechny nadchlo úžasnými hereckými výkony a velkým množstvím vtipných a velmi originálních scén. V hlavních rolích se pod režijní taktovkou Davida Drábka blýskli Václav Kopta, Pavla Tomicová a Tomáš Havlínek. Všichni jsme se shodli, že téma Revizora je i v současné době velmi aktuální a nadčasové, neboť Gogolovi se podařilo v tomto dramatu nastavit zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí, úplatkářstvím a zkažeností. Po celkové "revizi" můžeme tento divadelní kus jedině doporučit, celý výlet do Prahy za kulturou jsme si užili a těšíme se na další představení.

Agáta Šlechtová (G2.C), Jaroslav Müller (G2.B)


Dnes jsem jako poslanec

Dnes jsem jako poslanec

Dne 25. března se naše „hnutí“ ve složení Tomáš Martin Holub (G2.A) a David Spálenský (G1.C) zúčastnilo simulovaného jednání PSP ČR v rámci projektu „Dnes jsem jako poslanec“, který zaštiťuje nadační fond Modrá rybka. Během dne jsme slyšeli několik projevů přítomných politiků. Celé naše jednání doprovázela tematika Evropské unie a přijetí eura. V průběhu jednání jsme dali dohromady několik pozměňovacích návrhů a nakonec jsme jako studenti v hlasování schválili usnesení o přijetí eura. Celé jednání jsme si velmi užili a přineslo nám mnoho cenných zkušeností. Celý záznam jednání je dostupný na webu PSP.

David Spálenský, G1.C


Koncert ČF v Rudolfinu

Návštěva koncertu České filharmonie v Rudolfinu

Ve středu 20. 3. 2024 žáci druhého ročníku s panem učitelem Slabým a paní učitelkou Rejmanovou vyrazili do Prahy, aby navštívili Rudolfinum a poslechli si koncert České studentské filharmonie. Koncert „S Čajkovským nejen u Labutího jezera“ nás nejprve vzal do italské Verony, kde jsme dle motivů Shakespearova díla vyslechli příběh Romea a Julie. Po krátké přestávce nám orchestr představil hudbu z baletu Labutí jezero, kdy jsme měli nejen možnost vidět primabalerínu Národního divadla Nikolu Márovou v krátké ukázce, také jsme si mohli takový „balet“ v sále zatančit. Koncert jsme si všichni užili a byl pro nás povznášejícím zážitkem.

Karolína Křivková a Veronika Fučíková, G2.C


AMAVET 2024
AMAVET 2024

Dvě práce v celostátním kole AMAVETU!

Ve čtvrtek 22. února se na SPŠ chemické Pardubice konal XVI. ročník soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – AMAVET. Za naši školu soutěžily tyto práce: Modulace hoření raketového paliva na bázi „rocket candy“ (Petr Zelinka, G4.C), Wellbeing a postoperační následky pacientů s nejčastějšími typy degenerativního onemocnění žluté skvrny (Eliška Pejřilová, G4.A), DPZ a terénní pozorování parametrů prostředí v kontextu šíření invazních dřevin v urbánním prostředí Pardubic (Jan Žabenský, G4.C), Nová hedvábná stezka v kontextu ekonomického vývoje zapojených oblastí Asie (David Vávra, G4.C), Využití počítačové analýzy obrazu k predikci metabolického syndromu z řezu tukové tkáně (Jana Machovcová, G4.B) a Ultralehké proudové motory pro drony (Stanislav Hladík, G3.C). Všechny práce úspěšně postoupily do krajského kola soutěže, které proběhlo ve čtvrtek 7. a v pátek 8. března ve výstavním centru IDEON v Pardubicích. Do národního finále XXIX. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, které proběhne v dubnu 2024 v Praze, postupuje celkem 20 projektů a mezi nimi nechybí práce Jany Machovcové z G4.B a Standy Hladíka z G3.C! Všem studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Janě a Standovi budeme držet pěsti v celostátním kole!

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěže


BIO olympiáda

Známe nejlepší biology naší školy

Školní kolo Biologické olympiády už zná své vítěze! V kategorii A (3. a 4. ročník) zvítězil o pouhý půlbod Ondřej Pařík před Matějem Kaňkou (oba G3.B). V těsném závěsu skončil třetí David Rosa (G4.A). V kategorii B (1. a 2. ročník) jednoznačně dominovala Lea Nožičková (G2.B) a s velkým odstupem za sebou nechala Antonína Koubu (G1.B) na druhém a Iva Žabenského (G2.B) s Martinem Hamerníkem (G1.C) na děleném třetím místě. Gratulujeme a prvním dvěma z každé kategorie budeme držet palce v krajském kole.

Marek Procházka, sekce BIO


Za Hamletem do Klicperáku

Za Hamletem v Klicperáku

S literárním seminářem jsme se v středu 28. února vydali do Klicperova divadla, kde jsme měli možnost zhlédnout představení Hamlet z pera světoznámého spisovatele Williama Shakespeara. Byli jsme unešení z výkonů herců, kterým se povedlo zachytit emocionální hloubku a ponurou atmosféru klasického díla. Hru režíroval Pavel Khek a mohli jsme v ní vidět Vojtěcha Říhu jako Hamleta, Jiřího Zapletala v roli Claudia, Martinu Novákovou jako Gertrudu nebo Martinu Czyžovou, která ztvárnila Ofélii. Celkově to byl inspirativní zážitek, který poskytl studentům mnoho látky k diskuzi a pomohl jim s přípravou na maturitní zkoušku.

Karolína Ryšavá, Markéta Poláčková (G4.B)


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.97, 15. 5. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich