Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZk 2022

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2023/2024

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Během prvních srpnových dní vám budou vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage, které budou napojeny na vaše e-mailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích.
Přejeme vám všem pohodové prázdniny a v září se na vás budeme moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Mozart Times

Další číslo studentského časopisu Mozart Times

Zdravíme z redakce Mozart Times, tentokrát po trochu delší prodlevě, ale za to s pořádně nabitým obsahem. A na co se můžete těšit? Mimo jiné na rozhovor s panem učitelem Váňou nad nejrůznějšími otázkami týkající se školy i osobního života, na naši anketu zaměřenou na to nejzajímavější, co mohl tento školní rok nabídnout a spoustu dalších témat…

Vaše Mozart Times redakce


Do Prahy za Ibsenem

Do Prahy za Ibsenem

Ve středu 17. května 2023 jsme navštívili s panem učitelem Bolehovským pražské Divadlo pod Palmovkou, kde jsme zhlédli Noru, alternativně zpracované drama od světového dramatika Henrika Ibsena. V hlavních rolích se blýskli Tereza Dočkalová a Jan Teplý, režii vedl Jan Nebeský. Tereza Dočkalová jako představitelka Nory získala v roce 2017 Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon. Přestože bylo představení poměrně dlouhé, velmi jsme si jej užili. Všichni jsme se shodli, že téma Nory je i v současné době velmi aktuální a že je třeba usilovat o to, aby měly všechny ženy možnost rozhodovat si o svém životě samy. Vztah dvou jedinců by měl být založen na vzájemném parťáctví obou, nikoli na podřízeném postavení jednoho tomu druhému.

Mikuláš Kalousek (G2.B)


Seminář v PS

Seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

V pátek 28. 4. se studenti našeho gymnázia Nick Svoboda (G3.B), Yasmin Awwadová (G3.C) a Kora Kudrzielová (G1.A) zúčastnili semináře o právech dítěte v PS PČR pořádaného pod záštitou Heleny Válkové, ministra pro legislativu Michala Šalamouna a Ministerstva školství. Seminář byl rozdělen na dvě části. V první části proběhla panelová diskuze s ministrem, v druhé účastníci vytvářeli stanovisko, které půjde dále petičnímu výboru.

Nick Svoboda, předseda Studentské rady


Den osobností

XIII. ročník Dne osobností

Po čtyřleté kovidové odmlce jsme přivítali 11 hostů, kteří se s našimi studenty podělili o své bohaté profesní zkušenosti v řadě oblastí společeského, kulturního, politikého ale třeba i sportovního života. Pojďme si v malé fotogalerii vzácné chvíle s našimi hosty připomenout.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


Soutěž v anglickém jazyce

Vítězství v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhlo krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce, které se konalo na Gymnáziu, Pardubice, Dašická. Zde nás z druhého místa v okresním kole reprezentovala Barbora Hanáková G3.B. V krajském kole získala první místo a bude náš kraj i naše gymnázium reprezentovat v celostátním kole, které proběhne na začátku června. Upřímně Barče blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Soňa Chalupová, garant soutěže


Skvělé úspěchy v krajském kole SOČ
Pitva 2023 skupina B

Skvělé úspěchy v krajském kole SOČ

Dne 25. 4. 2023 proběhlo na chrudimském gymnáziu krajské kolo obhajob prací studentské odborné činnosti. Naši školu reprezentovalo 11 prací v devíti oborech. První místo a postup do celostátního kola získaly tyto práce: Jan Stejskal G4. B - Experimentální výzkum aplikace nových technologií ve vývoji bezventilových pulzačních motorů, Věra Málková G4. A - Využití retenčních závislostí při charakterizaci izomerních forem fosfatidylcholinů v lidské plazmě metodou RP-UHPLC/MS, Veselý+Valenta G4.C - NEARSPACE EXPRIMENTY NA BALONOVÝCH SONDÁCH, MĚŘENÍ REGENER–PFOTZEROVA MAXIMA. 1. - 2. místo pak patří Janě Machovcové z G3.B - Strukturní změny tukové tkáně asociované s metabolickým syndromem a 2. místo Michaele Kladivové z G3. A - Vliv spánkové deprivace na kognitivní funkce a Davidu Vávrovi z G3. C - Vliv projektu Nové hedvábné stezky na ekonomické strategie Střední Asie. 3. místo získali: Eliška Pejřilová z G3. A - Porovnání prognózy a kvality života dvou nejčastějších onemocnění makuly (věkem podmíněná makulární degenerace, makulární díra) a Jan Žabenský z G3. C - Invazní dřeviny v městském prostředí. 4. místo obhájili: Eliška Tichá G3. A - Absence sleziny u starších psů a její možné následky, Petr Zelinka G3.C - Výzkum nových moderátorů hoření pro modelářské raketové motory na TPH a Markéta Poláčková z G3. B - Hledání nových činidel pro fototermální terapii k efektivnější léčbě rakoviny.
Všem studentům děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Den osobností

Cervantes a ti druzí

V pondělí 24. 4. 2023 jsme v aule naší školy přivítali herecké duo Divadélko pro školy s jejich programem "Cervantes a ti druzí". Jednalo se o velmi komické vystoupení, které shrnuje Zlatý věk španělské literatury a jeho představitele. Žáci 3. a 4. ročníků byli interaktivně zapojeni do představení a věřím, že si zopakovali důléžité informace velmi zábavnou formou.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Postup do republikového finále frisbee

Postupujeme do republikového finále SŠL v ultimate frisbee!

Celkem 76 týmů má za sebou podzimní a jarní kvalifikaci a prvních 16 nejúspěšnějších škol z celé republiky je na základě bodového zisku pozváno na finálový turnaj, který proběhne 30. 5. v Praze. Středoškolská liga je organizovaná meziškolní soutěž v ultimate frisbee, kterou hrají smíšené školní týmy ve formátu 5 proti 5, a to formou několika jednodenních turnajů. Liga se skládá ze dvou kvalifikačních kol – podzimního a jarního – a započítávají se vždy dva nejlepší výsledky z obou částí. Cíl letošního školního roku je splněn! Jsme tam, kde jsme si předsevzali, a popereme se o co nejlepší umístění v republikovém finále. Držte nám pěsti!

Sekce TV


Hana

Hana

V sobotu 29. 4. jsme se naposledy jako literární seminář vypravili do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Hana. Většina z nás románovou předlohu divadelní inscenace od Aleny Mornštajnové četla. I to byl důvod, proč jsme se na představení v podání Klicperova divadelního souboru tolik těšili. Lucie Andělová, Anna Kratochvílová a Kamila Sedlárová, v hlavních rolích, pod taktovkou režisérky Diany Šoltýsové, nás vtáhly do děje svým skvělým hereckým výkonem. Co bylo na představení jedinečné, bylo složení všech herců, všechny to byly ženy. Emočně náročné představení v nás zanechalo mnoho pocitů a dojmů, nejednoho i vyčerpalo. Ale domů jsme se vrátili spokojení, že jsme hru viděli.

Kateřina Neumannová, G4.B


GyMo na Viinohradech

GyMo v Divadle na Vinohradech

Ve čtvrtek 27. dubna se členové divadelního souboru GyMo našeho gymnázia vydali omrknout konkurenci do pražského Divadla na Vinohradech, kde zhlédli představení Pygmalion, bezpochyby nejslavnější hru G. B. Shawa. Na jevišti jim předvedli herecký koncert známí umělci, např. Šárka Krausová jako květinářka Líza, Jan Šťastný jako profesor Higgins a Tomáš Töpfer v roli plukovníka Pickeringa. Celá komedie byla perfektně nastudovaná a ve většině jsme se shodli na tom, že ji můžeme jedině doporučit, takže pokud máte rádi klasická zpracování velkých divadelních her světové literatury, tak tohoto Pygmaliona si nesmíte nechat ujít.

Ester Kachlíková, G2.B


Výlet za Kyticí

Výlet za Kyticí

Ve čtvrtek 20. 4. vyrazila hrstka zájemců z G2.A v čele s paní učitelkou Škarvadovou do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Kytice. Veškerý text inscenace byl brán pouze ze slavné Erbenovy sbírky a byl jak recitován, tak zpíván. Hercům se skvěle podařilo vytvořit silně emotivní a místy až děsuplnou atmosféru a zároveň zobrazit sedm kompletně odlišných prostředí za použití minimálního množství rekvizit. Dvě hodiny uplynuly jako voda a na cestě domů jsme se shodli na tom, že se nám představení velmi líbilo, a pokud by se naskytla příležitost, rozhodně bychom se jeli do Hradce podívat na něco dalšího.

Julie Kabelková, G2.A


Matematická olympiáda

Úspěchy v Matematické olympiádě

Dne 4. 4. 2023 se konalo krajské kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. Naše gymnázium reprezentovali hned 3 soutěžící. V obou kategoriích se nám podařilo obsadit stříbrnou medailovou pozici: v kategorii C ji vybojoval František Beneš (G1.B), v kategorii B pak Robin Novotný (G2.A).

Mgr. Martin Sochor, garant soutěže


Den Země 2023

Den Země 2023

Páteční dopoledne 21. 4. 2023 bylo opět po roce svědkem spolupráce našeho Gymnázia s MŠ Klubíčko. Naši žáci byli pozváni na Den Země jako ti, kteří si připravili zajímá stanoviště, kde dětem z mateřské školky demonstrovali formou soutěží a her vztah k přírodě. Opět byla k viděna různá propojení zvířat a rostlin v přírodě, nechybělo ani cvičení pod širým nebem a třídění odpadu. Chtěli bychom touto formou poděkovat našim žákům za přípravu zajímavého dopoledne.

Mgr. Martin Plha, sekce BIO


Projektový den I-KAP II

Projektový den v rámci I–KAP II

V úterý 18. 4. 2023 proběhl v rámci implementace I – KAP II poslední z projektových dnů. Účastnili se ho žáci ZŠ Polabiny II, Prodloužená a ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344. Tématem projektového dne byla radioaktivita. Po krátkém seznámení získali žáci základní informaci o prvotním zkoumání jádra, které si vyzkoušeli pomocí mystery boxu. Poté si formou kvízu a prezentace zopakovali život paní Marie Curie Sklodowské. Následovně pracovali ve dvojicích a osvojili si pojem poločas rozpadu, počítáním náhodně rozpadlých jader. Ze získaných dat byl pak sestaven graf. Výsledky práce se soupravou GAMAbeta byly zaznamenávány do pracovních listů. Nakonec si žáci vyzkoušeli dráhový detektor – částicovou kameru. Závěrem si zopakovali vše, co se během dne naučili a své postřehy přenesli do vytvořeného obrázku. Dle reakcí žáků bylo jasné, že si to velice užili. Všichni odcházeli nadšení a plni nových poznatků.

Za organizátory projektu RNDr. Květa Sýkorová


SOČ 2023

Výstava prací SOČ

Dne 18. 4. 2023 byla slavnostně zahájena výstava prací SOČ v prostoru našeho gymnázia, které se také účastnili studenti a učitelé z Gymnázia Dobruška. Tomuto aktu předcházelo v aule školy představení spolupráce našeho gymnázia s Techneciem, zastoupeným panem Alexandrem Prokopem. Následovaly prezentace vybraných prací SOČ a poté v 9:45 byla výstava slavnostně otevřena. Přítomní studenti, učitelé i vedení školy využili přítomnosti autorů, kteří odpovídali na zvídavé dotazy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Memoriál Josefa Šťulíka

Zlato a bronz z Memoriálu Josefa Šťulíka!

Na památku Josefa Šťulíka a odbojové skupiny „Čenda“ pořádá Památník Ležáky každoročně přespolní běh zvaný „Memoriál Josefa Šťulíka“. Letos se uskutečnil v úterý 11. dubna. Záštitu nad 8. ročníkem převzala Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, držitelka světového rekordu na 800 m, která osobně odstartovala všechny soutěžní kategorie. Závodům byli přítomni vzácní hosté, mezi nimi vnučka Josefa Šťulíka Jarmila Doležalová mladší. Po celý den měli závodníci možnost bezplatně si prohlédnout muzeum, minigalerii a pietní území. Trasa memoriálu vedla tradičně po cestě, kterou chodily do školy ležácké děti, tedy z Ležáků do Včelákova. I přes deštivé počasí se soutěže zúčastnilo 364 závodníků. Nám se dařilo v obou dorosteneckých kategoriích – mezi děvčaty s přehledem zvítězila Alžběta Kuhnová (G1.C) a Magdaléna Kubíková (G2.A) doběhla na 4. místě. Úspěch děvčat potvrdili i chlapci – Radim Kopiště (G1.C) bral bronz a Tomáš Grof (G1.A) 5. místo.
Vřelé díky za skvělou reprezentaci našeho gymnázia!

Sekce TV


Juniorský maraton

Juniorský maraton 2023 – Aktive life, happy mind

Letošní první semifinálové kolo 25. ročníku Juniorského maratonu zamířilo do našeho města. Štafetový závod určený výhradně pro středoškoláky se konal v lokalitě Na Špici, kde desetičlenná družstva zdolávala maratonskou trať, přičemž minimálně tři úseky musely obsadit dívky. Náš tým ve složení Tomáš Pazderka (G4.C), Jakub Klec, Babora Černá (oba G3.C), Martina Drahá (G2.A), Matěj Kaňka, Mikuláš Kalousek (oba G2.B), Adam Burget (G2.C), Matouš Pavlík (G1.A), Alžběta Kuhnová a Radim Kopiště (oba G1.C) vybojoval cenné 4. místo. Vřelé díky za reprezentaci školy a budeme se těšit zase za rok!

Sekce TV


Lingvistická olympiáda

Blíží se celostátní kolo lingvistické olympiády a my budeme znovu u toho

I letos se naši studenti zúčastnili lingvistické olympiády a stejně jako v předchozích letech nenašli v Pardubickém kraji žádné sobě rovné soupeře. Kateřina Burešová se dokonce od prvního kola drží v první pětici všech nejúspěšnějších řešitelů. Stručně shrnuto, v krajském kole se nejlépe umístila právě Kateřina Burešová a s ní měl velice vysoké skóre i David Tichý z G4.C. Oba postoupili do regionálního českého kola. Třetí nejúspěšnější studentce z naší školy Michaele Karafiátové unikl postup doslova o vlásek. V regionálním kole se Kateřina Burešová posunula z 6. na 4. průběžné místo v ČR a vybojovala si účast ve velkém finále. David Tichý patřil i v regionálním českém kole k úspěšným řešitelům, na postup do celostátního finále jeho výsledek ale nestačil. Katce Budeme v dubnovém finále držet palce. Loni jí unikla účast na mezinárodní soutěži o jedno místo. Moc bychom jí přáli, aby letos završila úspěšné studium na gymnáziu i postupem do mezinárodního klání lingvistické olympiády.

Mgr. Vendula Lensmith, garant Lingvistické olympiády


Vize Pardubického kraje 2050+

Vize Pardubického kraje 2050+

V ponděli 3. dubna 2023 se naše třída G3.A zúčastnila studentského workshopu na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Jak název vypovídá, zapojili jsme hlavy a zamysleli se nad tím, co nás v Pardubickém kraji trápí, co nám chybi a nevyhovuje. Prošli jsme i celý univerzitní kampus s bonusem ve školní menze :) Kdo ví. Třeba do roka a půl nashledanou.

Lucie Přepechalová, G3.A


Pitva 2023 skupina A
Pitva 2023 skupina B

Seminaristé na lékařské pitvě v NPK

Dne 30. března jsme navštívili my, zájemci z biologického semináře čtvrtých ročníků, lékařskou pitvu v Pardubické nemocnici. Měli jsme tak možnost seznámit se s lidským tělem poněkud neobvyklou, ale o to zajímavější formou a zeptat se na doplňující otázky přímo odborníků, kteří nás celým procesem provedli. Ačkoliv se z toho některým účastníkům občas zatočila hlava, jsme za tuto možnost všichni vděční a všichni budoucí studenti medicíny se jistě utvrdili ve svém přesvědčení o důležitosti jejich budoucího oboru.

Martina Přibylová, G4.C


Prezentiáda 2023

Krajské kolo prezentační soutěže Prezentiáda.

Ve středu 29. března se na našem gymnáziu konalo krajské kolo prezentační soutěže Prezentiáda. Prezentace se týkaly témat „První rande“ a „Na tom se shodneme“. Za naši školu jsme utvořily tým s Luckou Bílou z G3.A a umístily se na celkovém 4. místě. První dvě pozice obsadilo Gymnázium Dašická. Garantem soutěže byl tradičně Mgr. Tomáš Voltr, který také zasedal v pětičlenné porotě. Panu učiteli děkujeme za pomoc při přípravě na soutěž a za zpětnou vazbu. Dohromady jsme viděli devět prezentací a měli možnost zlepšit své prezentační dovednosti.

Monika Mrňáková, G3.B


ŠPJ olympiáda

Vítěz krajského kola Olympiády ve španělském jazyce z Mozarťáku

V pondělí 27. 3. 2023 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce v CCV Pardubického kraje. Po covidové pauze obnovujeme naše úspěchy a můžeme se pochlubit, že v kategorii II. (nad 3 roky studia) vyhrál Milan Merta (G4.A) 1. místo a postupuje tak do celostátní soutěže, která se bude konat v dubnu 2023 v Ostravě. Upřímně Milanovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Ročníkové práce 2022/2023

Nabídka témat ročníkových prací pro žáky 2. ročníků školního roku 2022/2023

V pátek 31. 3. 2023 ve 20:00 hodin bude ve školním informačním systému EduPage spuštěno elektronické přihlašování témat ročníkových prací, které potrvá do čtvrtka 6. 4. 2023 20:00 hodin. Povinností každého žáka druhého ročníku je vybrat právě jedno z nabízených témat. Od května 2023 žák zahajuje zpracování své ročníkové práce s garantem konzultacemi (osobními či distančními prostřednictvím školního informačního systému EduPage, případně e-mailem).

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Kdo se vejde na housle

Kdo se vejde na housle

V pátek 24. 3. 2023 se studenti literárního semináře spolu s paní učitelkou Zdenkou Rejmanovou vydali na přednášku o Janu Skácelovi s názvem, Kdo se vejde na housle. Přednáška probíhala v Poediu ve Východočeském divadle od 10. hodiny dopolední a trvala hodinu. Představení bylo vytvořeno Jiřím Seydlerem na počest 100letého výročí od narození Jana Skácela a skládalo se z přednesu Skácelových básní. Celé vystoupení začalo přípitkem vína, což bylo velmi trefné a tematické, jelikož Jan Skácel měl víno v oblibě. Následující program pokračoval přednesem Skácelových básní. Recitovali Josef Pejchal, Karolína Šafránková a Jiří Šlupka Svěrák, který představení velice pěkně ozvláštnil hudebním doprovodem a zpěvem. Všichni tři zmínění recitovali pomalu, srozumitelně a příjemným tónem. Všem se nám recitace velmi líbila.

Elen Peterková G4.B


Almanach 2023

Almanach GYM 2023

Milí studenti, vážení učitelé,  počasí má poslední dobou dvě nálady – žene člověka buďto na zahradu, nebo do postele. V obou případech si s sebou ale můžete vzít kvalitní četbu. A pokud nemáte po ruce žádnou rozečtenou knihu, pak je tato zpráva přesně pro Vás. Nabízíme Vám totiž náš Almanach GYM. Je plný krásných básniček, vtipných fejetonů, a dokonce i pohádek. Jistě vás nalákají i jarní ilustrace na obalu, které nám snad to „zahrádkové počasí“ přivolají. 
Přejeme příjemné čtení! 

Literární seminář


Výlet do roku 1984

Výlet do roku 1984

Literární seminář se své první zkušenosti nezalekl a podruhé v tomto školním roce se vydal do Prahy za kulturou, tentokrát do Švandova divadla na inscenaci 1984 podle slavného antiutopického románu George Orwella. Tentokrát jsme se všichni dostali na představení včas a zpáteční cesta také naštěstí proběhla bez problémů. Velká většina z nás navštívila příjemné prostory Švandova divadla na Smíchově vůbec poprvé. Román se sci-fi prvky se ansámblu Švandova divadla povedlo přenést na prkna, co znamenají svět, opravdu povedeně. Herci byla perfektně navozena ponurá a úzkostná atmosféra z prostředí tvrdé diktatury. Většina z nás se po zhlédnutí představení napevno rozhodla zařadit román do vlastního seznamu maturitní četby.

Denisa Izáková (G4.A)


Šachy

Radost na stupních vítězů

Ve středu 22. března se v multikulturním centru Fabrika Svitavy uskutečnil Krajský přebor školních družstev v šachu. Naši školu reprezentovaly dva týmy a v konkurenci 21 družstev středních škol se neztratily. Tým B skončil v polovině startovního pole a tým A svým přesvědčivým výkonem zaslouženě postupuje do republikového finále ve Zlíně.
Velká gratulace a vřelé díky za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia!

Sekce TV


Okresní kolo v kopané

Okresní kolo v kopané

V konkurenci šesti týmů okrskového kola v kopané postoupili naši chlapci do okresního kola, které proběhlo 28. března 2023. V celém turnaji prošli až do finále, kde už sice na soupeře nestačili, ale celkově obsadili krásné 2. místo. Za předvedenou hru, nadšení a bojovnost klukům děkujeme.

Sekce TV


PZK 2023

Školní kolo olympiády z chemie kategorie C 2023

Počátkem března se uzavřelo školní kolo 59. ročníku chemické olympiády pro 1. a 2. ročníky. Ta měla jako obvykle 3 části. Domácí teoretickou, praktickou část a test. S celkovým součtem bodů 75 z 80 možných zvítězil Michal Čapek z G1.C, druhé místo obsadil Tomáš Martin Holub z G1.A (54,7), třetí pak Matěj Bureš z G2.C (53,5), čtvrté Daniel Martiník z G1.C, páté Karolína Křivková z G1.C. Tito studenti dokončili všechny úlohy. Všem účastníkům gratuluji a Michalovi Čapkovi přeji hodně štěstí v krajském kole. Dle bodového hodnocení je pro postup horkým kandidátem i Tomáš Holub.
Všem ještě jednou děkuji za nasazení, s jakým se plnění úkolů zhostili.

RNDr. Květa Sýkorová


Bronz nám také sluší

Bronz nám také sluší!

Začátek března nám přinesl další volejbalová klání. Tentokrát se jednalo o krajské kolo, které se konalo ve Slatiňanech. Očekávaly jsme velmi vyrovnanou hru, jelikož některé z nás poznávaly známé volejbalové tváře z protějších týmů. První zápas proti chrudimskému gymnáziu jsme zvládly podle očekávání velmi hladce 2:0. Dalším soupeřem bylo Gymnázium Litomyšl, které disponovalo mnoha volejbalovými talenty. Naše síla na bloku bohužel na jejich útoky nestačila a i přes velmi vyrovnané souboje v koncovkách jsme podlehly 0:2. Po dlouhém vyčerpávajícím boji jsme měly pár minut na vydýchání a přípravu na nejtěžšího soupeře, Gymnázium Česká Třebová (pozdější vítěz), kde hraje hned několik extraligových hráček. První set nedopadl v náš prospěch, ale díky bojovnému duchu a velké podpoře od chlapců ze SPŠCH, kteří vytvořili úžasnou atmosféru, jsme dotáhly zápas až do tiebreaku a vyhrály 2:1. To všechno nás dotlačilo na konečné třetí místo. Do Pardubic jsme si tedy odvezly bronzové medaile a spoustu příjemných zážitků.

Sára Bohunická (G3.C) a Johana Stibůrková (G2.C)


Derniéra Dívčí války

Derniéra Dívčí války v Dolní Rovni

V sobotu 4. března 2023 se uskutečnila slavnostní derniéra naší neotřelé a rozverné komedie Dívčí válka. Představení se konalo v sále sokolovny v Dolní Rovni, účast diváků byla hojná a naši herci si poslední možnost zahrát Dívčí válku velmi užili, což potvrdil i bouřlivý potlesk více než spokojeného publika během závěrečné děkovačky. S Dívčí válkou se diváci i herci rozloučili, již nyní však můžeme za naše Studio GyMo slíbit jedno: Něco se opět chystá! A bude to stát za to...

Studio GyMo


Návštěva Poslanecké sněmovny

Žáci druhých ročníků na exkurzi v Poslanecké sněmovně

Dne 1. března se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tam jsme se měli možnost setkat s bývalým ředitelem naší školy a v současnosti předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Markem Výborným, který nám ochotně odpověděl na naše otázky ohledně práce poslance. Poté jsme měli příležitost přihlížet mimořádné schůzi sněmovny ohledně valorizace důchodů. V průběhu dne jsme si také prošli historické centrum Prahy a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z její historie. Děkujeme panu poslanci Výbornému i jeho asistentu panu Wolfovi za zajímavý program a vhled do fungování Poslanecké sněmovny a našim vyučujícím za uspořádání exkurze.

Boleslav Peřina, G2.B


Olympiáda v německém jazyce

V okresním kole Olympiády v německém jazyce se naše děvčata neztratila

V úterý 28. 2. se na Gymnáziu Dašická uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala děvčata ze třídy G3.B Adéla Smolíková a Jana Machovcová. Adéla Smolíková se umístila na krásném čtvrtém místě a jako náhradnice se kvalifikovala do krajského kola. Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme i do budoucna hodně zábavy s němčinou.

Sekce NJ


Biologická olympiáda

Biologická olympiáda zná své vítěze

V úterý se uskutečnilo školní kolo olympiády z biologie. V kategorii A (3. a 4. ročník) zvítězil Martin Křivka (G4.B), na druhém místě skončila Anna Vinterová (G4.C), která při shodném počtu bodů jen díky lepší praktické části odsunula na třetí místo Lucii Trávníčkovou (G4.A). Kategorii B (1. a 2. ročník) jednoznačně opanoval Bolek Peřina, jako druhý se umístil Ondřej Pařík (oba G2.B) a třetí místo obsadila Tereza Rumlová (G1.C). Děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Sekce Bio


Olympiáda v ruském jazyce

Školní kolo Olympiády v ruském jazyce

V úterý 28. 2. 2023 u nás na gymnáziu proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Studenti měli za úkol pohovořit na jedno z témat a reagovat na předem nepřipravené otázky. Vítěz každé kategorie postupuje do krajského kola, které proběhne v dubnu. V kategorii SŠI na prvním místě se umístila žákyně třidy G1.C Anna Paclíková a v kategorii SŠII žák třidy G3.C Matěj Bis. Děkujeme za zajímavé dialogy a pečlivou přípravu všem zúčastněným a vítězům držíme palce v krajském kole!

Za komisi Světlana Sajdlová a Lenka Bodláková


Olympiáda ve španělském jazyce

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 23. 2. 2023 proběhlo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠI (do 3 let studia jazyka) a SŠII (nad 3 roky studia). Celkem se soutěže zúčastnilo 21 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Vítězem školního kola se stala Lucie Přepechalová (G3.A) v I. kategorii a Milan Merta (G4.A) v kategorii II. Oba žáci postupují do krajského kola, které se bude konat 27. března 2023. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří projevují aktivní zájem o tento jazyk.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


I-KAP II

Realizace dalšího projektového dne v rámci implementace I-KAP II

Dne 21. 2. 2023 proběhl v rámci implementace I – KAP II druhý z projektových dnů. Účastnili se ho žáci ZŠ Polabiny II, Prodloužená. Tentokrát s motem Alberta Einsteina: “Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.“ Po přivítání a představení formou: „ Já jsem….např. Ctižádostivý Ctirad a poučení o bezpečnosti, vyluštili žáci zašifrovaná slova -hmota, pohyb, prostor, čas z kvízu: „Jak znáte pohádky?“ Tyto pojmy korespondovaly se čtyřmi stanovišti. 1. Stanovení reakční doby člověka. 2. Jak nejpomaleji ujet na kole danou vzdálenost.3. Studium vodorovného vrhu.4. Jak vypadá graf závislosti polohy tělesa na čase. Závěrem si žáci zopakovali vše, co se během dne naučil a své postřehy přenesli do vytvořeného obrázku. Dle reakcí žáků bylo jasné, že si to velice užili.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Karel Havlíček Borovský

Hezky česky – Havlíček nám píše…

Ve čtvrtek dne 16. února 2023 zavítali žáci literárního semináře do Krajské knihovny v Pardubicích na přednášku Havlíček nám píše… z cyklu Hezky česky. Setkání vedené PhDr. Ladislavem Futterou odkazovalo na rozsáhlý projekt šestisvazkového vydání korespondence Karla Havlíčka Borovského. Dosud vyšly čtyři díly končící rokem 1848. Přednáška studentům přiblížila revoluční rok a v několika různých dopisech ukázala, v jakých rolích tento český spisovatel, básník, novinář a politik vystupoval. Posluchači se mimo jiné dozvěděli o Havlíčkově stylu komunikace z pozice syna, kamaráda, redaktora, politika nebo ctitele. Další část přednášky nastínila jeho způsob jednání s úřady těsně před vypuknutím revoluce v habsburské monarchii roku 1848. Na závěr přednášející prohlásil, že si Karla Havlíčka Borovského velmi váží a doporučil nám číst jeho díla.

David Švadlenka, G4.B


Den s vědcem

Žáci druhých ročníků strávili „Den s vědcem“

V úterý 14. února navštívilo 15 zájemců z druhých ročníků za doprovodu pana učitele Voltra Den s vědcem na Ústavu fyzikální chemie v Praze. V rámci dopoledního programu nás čekalo rozdělení do tří skupin, první se zabývala mikroskopií rastrovací sondou a studiem nanosvěta, druhá voltametrickým stanovením vitaminu C v citrusech a poslední přípravou nanočástic stříbra a měřením jejich velikosti. Po nabitém dopoledním programu nás ještě čekala přednáška o spektroskopii a o nanomateriálech a nanotechnologiích a nakonec jsme se obohaceni znalostmi a zážitky vydali na cestu do Pardubic. Program byl velice poutavý a naučný a rozhodně doporučuji Ústav fyzikální chemie v Praze navštívit.

Novotná Klára (G2.B)


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a probíhá od 1. 9. do 31. 12. 2022. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování v rámci tohoto projektu.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.12, 25. 5. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich