Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZk 2021

Přijímací řízení 2021 - dodatek MŠMT č. j. MSMT-4337/2021-8

Vážení zákonní zástupci, MŠMT vydalo dne 7. 5. 2021 dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek. Uchazeči, kteří měli absolvovat na naší škole oba termíny přijímací zkoušky, ale jeden z nich nekonali, se mohou přihlásit na náhradní termín JPZ bez ohledu na důvod nekonání přijímací zkoušky. Ti uchazeči, u kterých tato situace nastala a chtějí této možnosti využít, musí potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu mailem na gymozart@gymozart.cz nejdéle do pátku 14. května 2021. OOP dále umožňuje uchazeči vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2021

Přijímací řízení 2021

Milí uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za vaši vzornou spolupráci při přijímacích zkouškách. Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 zveřejníme na těchto stránkách v průběhu odpoledne 19. 5. 2021. Vážení zákonní zástupci, zveme vás na čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 19:00 hodin do prostor venkovního respiria našeho gymnázia, kde budete mít možnost osobně převzít rozhodnutí o (ne)přijetí. Na setkání se mimojiné dozvíte další postup v přijímacím řízení a budete moci v případě nepřijetí rovnou podat odvolání. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení. Přejeme hodně bodu v přijímacím řízení, ať se vaše sny splní a těšíme se na osobní setkání 20. 5. 2021 ve venkovních prostorách školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Český parlament

Webinář „Český parlament a parlamentarismus“

Ve středu 5. května 2021 měli studenti naší školy možnost zúčastnit se on-line webináře, který probíhal na youtube kanálu Sněmovna pro vzdělání. Trval přibližně čtyři hodiny a byl rozdělen do čtyř bloků. Úvodní slovo si vzal pan Kubka, jenž nás seznámil s programem, a poté už začal první blok. PhDr. Petr Valenta, Ph.D. nám vysvětlil nejdůležitější pojmy. Dozvěděli jsme se tak, co znamená parlamentarismus, parlament (a jeho základní funkce), jaký je rozdíl mezi prezidentským systémem a parlamentním režimem...

Nick Svoboda, G1.B


SOČ

SOČ 2021 a dvojnásobný postup do celostátního kola pro naši školu

Dne 28. 4. 2021 obhajovalo 51 účastníků ve čtrnácti kategoriích on-line své práce SOČ. Naši školu reprezentovali Anastázie Skučková (G4.B) s prací „Využití 3D tisku ve stomatologii“ a Daniel Bernkraut (G4.A) s prací „Měření koncentrace vodíku v dechu pomocí polovodičového senzoru na bázi oxidu kovu (MOS) pro potenciální využití v diagnostice malabsorpce fruktózy“. Oba naši žáci v krajském kole uspěli a zajistili si přímý postup do celostátního kola. Poděkováni patří vedoucímu Talentcentra Technecium v Pardubicích Mgr. Alexandru Prokopovi, s nímž naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje. Děkuji všem za účast a skvělé výkony a oběma postupujícím přeji hodně štěstí v celostátní přehlídce.

Garant soutěží SOČ RNDr. Květa Sýkorová


Výtvarná soutěž

Dvojité vítězství ve výtvarné soutěži pro Nelu Škrabalovou

Žákyně třídy G2.B Nela Škrabalová reprezentovala naše gymnázium ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje a obsadila dvě první místa. Jedno prvenství získala v kategorii středních škol, druhé ve veřejném hlasování na internetu. Gratulujeme!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN) platí v případě naší školy všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům s výjimkou maturantů absolvující MZk stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 7. 5. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, dne 28. 5. 2021 od 8:00 do 18:00 hodin proběhnou volby člena školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449, voleného z kandidátů navržených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Nominovat můžete zákonného zástupce nezletilého žáka, případně zletilého žáka, odesláním zprávy se jménem Vámi vybraného nominanta v EduPage přímo předsedkyni volební komise Mgr. Janě Veselkové, případně odesláním mailu na adresu jana.veselkova@gymozart.cz do 7. 5. 2021. Vzhledem k tříletému funkčnímu období školské rady prosíme o nominace přednostně zákonných zástupců žáků 1. ročníků.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Matematický klokan

Matematický klokan 2021

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole on-line formou celkem 8 žáků v kategorii Student a 43 žáků v kategorii Junior. Na 24 netradičních úloh z matematiky měli čistého času 75 minut. Kteří žáci si s nimi nejlépe poradili, ukazuje přehledně tabulka včetně toho, jak dopadli v rámci okresu Pardubice i v Pardubickém kraji (vždy jen prvních 10 míst). Při rovnosti bodů rozhodoval věk žáka, kde mladší obsadil lepší umístění. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


FRJ olympiáda

Anna Novotná z G3.B druhá nejlepší v kraji!

Dne 8. 4. 2021 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce, ve kterém naše gymnázium reprezentovala Anička Novotná z G3.B. V online soutěži se jí podařilo vybojovat skvělé 2. místo v kategorii B1, a stala se tak náhradníkem pro celorepublikové kolo. Aničce velice děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému umístění.
Bravo! Chapeau bas! Félicitations!

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Kusá


Frisbee

Nejlepší juniorka ČR ve frisbee z Mozarťáku

Naše studentka Kristýna Tlustá z G2.A byla vyhlášena nejlepší českou juniorkou roku ve sportu ultimate frisbee. Národní sportovní agentuře poskytla zajímavý rozhovor o svém sportu a vlastní motivaci. Velká gratulka Kristýnce a apel na školní team, nechť opráší disky a piluje nejen techniku!

Mgr. Erika Macková


Pražský studentský summit

Pražský studentský summit letos online

Jako každý rok i letos probíhal Pražský studentský summit. Kvůli omezením v souvislosti s epidemií koronaviru se však musel uskutečnit pouze v on-line podobě. Z naší školy se zúčastnilo pět studentů 2. ročníku v modelu OSN. Během půl roku proběhlo pět workshopů, díky kterým se delegáti postupně mohli zdokonalit v argumentačních dovednostech, soft skills a rozvíjet své znalosti v oblasti mezinárodních vztahů. Bylo možné se také připojit na streamované přednášky se zajímavými hosty. Celý 26. ročník byl zakončen závěrečnou konferencí, kde se jednalo o předem stanovených bodech agendy.

Věra Málková, Veronika Musílková, Emma Nezvedová, Lucie Trávníčková, Čeněk Mědílek


ŠPJ olympiáda

Úspěch v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce

V pondělí 29. 3. 2021 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce, kdy organizátorem byl Dům dětí a mládeže BETA Pardubice. Letošní rok byl trochu atypický vzhledem k pandemické situaci a o to více si pak vážíme toho, že se španělštináři nenechali odradit a olympiády se zúčastnili i on-line. Patří jim za to náš obdiv a respekt. I žáci naší školy byli aktivní a reprezentovala nás Adéla Kratochvílová z G4.C, která se umístila na 3. místě. Velice Adéle děkujeme a gratulujeme.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Časopis SLI

Vychází časopis studentů Literárního semináře!

Rok se s rokem sešel a máme tu další vydání časopisu Literárního semináře! Letošní číslo je pojato ve stylu antistresových omalovánek, které se po předchozím komplikovaném roce budou hodit určitě všem. Kromě nich tu najdete i doporučení čtvrťáků na maturitní knížky, ale i na filmy nebo seriály. Můžete si zacvičit jógu a po ní si dát nějakou dobrotu podle našich receptů. Dočtete se plno zajímavostí ať už třeba ze zdravotnického prostředí, či ze sportu. V letošním roce je navíc časopis doplněn a ozvláštněn audioverzí rozhovoru se zdravotnicí, která dennodenně bojuje s covidem v první linii. Tuto formu jsme zvolili, protože do písemné podoby by šlo rozhovor přepracovat jen stěží. Vytratilo by se totiž to nejdůležitější – emoce. Přejeme Vám pokud možno příjemné počtení (či inspirativní poslech), hodně (nejen) školních úspěchů a hlavně pevné zdraví!

Redakční tým z G4.BKlub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 27.90, 6. 5. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich