Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Silver A
Silver A

Silver A v paměti tří generací

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se již podvanácté konalo slavnostní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách. Vzpomínková akce byla zahájena ve 14 hodin na popravišti pardubického Zámečku, kde po kladení věnců promluvil ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, senátor Jan Tecl a náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš. Poté jsme se přesunuli do Sezemic, kde vyrůstal Alfréd Bartoš, velitel výsadkové skupiny Silver A. Po uctění jeho památky u pomníku v Sezemicích program pokračoval v sále u restaurace Sezemický dům, kde nás přivítala ředitelka Památníku Lidice. Po vystoupení Ústřední hudby Armády ČR následovaly dvě krátké přednášky – první na téma „Vykonavatelé zločinů“ o terezínských dozorcích doc. Vojtěcha Blodiga a druhá o osudu pardubické židovské dívky a její rodiny, kterou přednesl PhDr. Vojtěch Kyncl. Po skvělé večeři pak už nezbývalo nic jiného než se vydat zpátky domů. Přestože jsme do Pardubic dorazili až kolem 19. hodiny, všichni plni zážitků i nových zajímavých informací.
Moc děkuji 13 našim studentům, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že pro ně byla přínosem. Podobné příběhy je potřeba si neustále připomínat a zároveň mít na paměti, že svoboda není samozřejmá, ale stojí za to za ni bojovat.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant akce


Česká lingvistická olympiáda

Šest našich želízek v ohni lingvistické olympiády

Na konci listopadu proběhlo už poněkolikáté školní/okresní kolo lingvistické olympiády. Jsme velmi rádi, že se v této soutěži do krajského/zemského kola na FF UK v Praze probojovalo hned 6 našich studentů, z nichž dva jsou teprve v prvním ročníku. Katka Burešová, Tomáš Pazderka, David Ryba, Matěj Klíma, Robin Novotný a Justýna Křivková tak budou 15. ledna 2020 soupeřit o postup do celostátního kola. Děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Vendula Lensmith, učitelka AJ


Divadelní adaptace Kytice

Divadelní adaptace Kytice

V pátek 10. 1. 2020 jsme se vydali do Východočeského divadla na divadelní představení „Kytice“ v režii Zdeňka Rumpíka. Měli jsme dokonce možnost vidět také hrát naše studenty, kteří jsou součástí divadelního souboru Laik. Samotné představení trvalo přibližně hodinu a půl a k závěru byla krátká beseda, kde jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo. Velmi jsme si to všichni užili a moc se těšíme na další výtvor souboru Laik.

Gabriela Vavřinová, Veronika Křtěnová (G2.C)


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Připomínáme, že přihlašování ke zkoušce Matematika+ 2020 je možné od 2. do 15. ledna 2020. Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Ke zkoušce Matematika+ se žáci přihlašují prostřednictvím výsledkového portálu žáka.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


DOD

2. den otevřených dveří

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za hojnou účasta na 2. dni otevřených dveří. Budeme se těšit na další setkání s vámi, jak v přípravných kurzech, které startují ve středu 22. 1. 2020 od 15:30 hodin, tak v přijímačkách nanečisto 4. 2. 2020. Přejeme dobrou volbu budoucí střední školy a hodně štěstí při přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací zkoušky nanečisto 4. 2. 2020 od 11:30 hodin

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, v úterý 4. února 2020 od 11:30 hodin proběhnou tradiční přijímací zkoušky nanečisto. Budete mít možnost zažít atmosféru jako při „ostrých“ dubnových přijímacích zkouškách nad některým z minulých testů, který Cermat pro tuto příležitost uvolní. Kapacitu přijímaček nanečisto nebudeme omezovat, pro účastníky přípravných kurzů 2020 jsou přijímačky nanečisto zdarma, pro ostatní uchazeče činí manipulační poplatek 50 Kč. Ten je možné v hotovosti zaplatit v určené dny v kanceláři školy. Připomínáme, že i pro účastníky přípravných kurzů platí v případě zájmu povinnost přihlásit se k přijímačkám nanečisto pomocí online aplikace od 1. 12. 2019 20:00 hodin do 26. 1. 2020 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Vánoční akademie

Vánoční akademie 2019

Tradiční Vánoční akademie už je minulostí, ale čtrnáct vystoupení, do kterých se zapojili nejenom studenti, ale tradičně také učitelé, určitě stojí za zhlédnutí. Děkujeme všem účinkujícím i těm, kteří se jakkoli podíleli na realizaci a propagaci populární školní akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Memoriál Ládi Vaňka

Memoriál Ládi Vaňka

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 proběhl v tělocvičnách naší školy tradiční volejbalový turnaj smíšených trojic. Diváci mohli sledovat napínavé boje plné krásných výměn a herního nasazení. Nejlepší týmy vám představujeme na snímku.

Mgr. Martin Plha, sekce TEV


Astronomická olympiáda

Školní kolo Astronomické olympiády

V úterý 17. 12. 2019 proběhlo školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády 2019/2020, vítězi se stali a do krajského kola postupují v kategorii AB: Martin Žihlo (G4.A), v kategorii CD: Pavlína Švestková (G1.C). Gratulujeme vítězům a držíme palce v krajském kole.

Mgr. Karel Šild, garant AO


Zájezd do Míšně

Zájezd do Míšně

Nenechali jsme se odradit a v pátek 13., ač je to děsivé datum, jsme vyrazili od budovy našeho gymnázia do Německa, načerpat trochu vánoční nálady. Jako první nás čekala návštěva 400 let staré pevnosti Königstein, která je nejstarší vojenskou pevností v Evropě. Zde jsme se s paní průvodkyní prošli po hradbách s výhledem na Labe a zavítali jsme i do zdejšího muzea. Poté jsme přejeli autobusem do Míšně, kde nás čekala návštěva nejstarší evropské porcelánové manufaktury. Porcelán značený dvěma zkříženými meči se zde vyrábí už od roku 1720. Dostali jsme možnost podívat se i na jednotlivé části výroby a mnohé vzácné kusy porcelánu s cenovkami z jiného světa. Nakonec jsme si udělali příjemnou procházku po míšenských trzích a dokonce jsme si užili i pár sněhových vloček. Nakonec jsme se, plní zážitků, museli vrátit k autobusu. Čekala nás dlouhá cesta zpátky do Pardubic. I přes strašidelné datum se nám naštěstí nic nestalo a výlet jsme si moc užili.

Čeněk Mědílek, Adéla Vaňková G1.B


Gympl roku 2019

V anketě „Gympl roku 2019“ jsme obsadili 1. místo v Pardubickém kraji

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky projektu "Gympl roku 2019", který organizuje Asociace studentů a absolventů, z.s. Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Soutěž vypovídá o vztahu studentů a absolventů ke svému gymnáziu a probíhá přes sociální sítě. Tohoto umístění si velmi vážíme, je to ocenění naší společné práce a jsme moc rádi, že pro respondenty naše škola tolik znamená. Děkujeme všem hlasujícím za podporu a věříme, že vzdělávací nabídkou, vztahy, atmosférou a osobním přístupem budeme i nadále patřit k oblíbeným a vyhledávaným gymnáziím.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Vícemistryně republiky z Mozarťáku

Vicemistryně republiky SAP z Mozarťáku!

Ve středu 4. 12. se atletický tým děvčat i chlapců vydal do Ostravy hájit barvy Mozarťáku v republikovém finále 38. ročníku Středoškolského atletického poháru. Nejprve jsme si společně obhlédli halu a řádně se rozcvičili a ve čtvrtek po 9. hodině ranní už byly oba týmy nastoupeny na značkách. Všichni podali skvělé výkony, které ve finále děvčatům stačily na druhou příčku a chlapcům na desátou. Dva dny strávené v Ostravě jsme si moc užili, vzájemně se podporovali a zažili spoustu legrace i s učitelským doprovodem – s paní učitelkou Mackovou a panem učitelem Procházkou, kteří s napětím vše sledovali z tribun a radili nám, co jim síly stačily.
Moc děkujeme!

Kateřina Tamchynová, G4.B


Kraj pro bezpečný internet

Vítězem krajského finále Kvízu Plus je Patrik Landsmann

Letos proběhl již pátý ročník soutěžního projektu KPBI, který se tematicky věnuje bezpečné práci na internetu. Krajského finále soutěže v tzv. Kvízu Plus se ve středu 11. 12. 2019 zúčastnil i náš student Patrik Landsmann (G2.A), který v napínavém souboji nakonec zvítězil a stal se mj. majitelem hodnotné ceny. Děkujeme za skvělou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 2020 ukončeno

Vážení uchazeči, děkujeme za ohromný zájem o přípravný kurz 2020 (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Přihlašování bylo ukončeno 13. 12. 2019. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy. Těšíme se na první setkání ve středu 22. 1. 2020 v 15:30 hodin (přijďte pro jistotu o trochu dříve).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Taiwan
Taiwan

Pozdrav z Taiwanu

Ve čtvrtek 28. 11. se deset odvážných dobrodruhů vydalo na Taiwan. Cesta proběhla přesně podle plánu a po skoro dvou dnech strávených v letadlech jsme se konečně setkali se svými taiwanskými kamarády a jejich rodiči a strávili s nimi celý víkend. Ochutnali jsme mnoho místních specialit, poznali nové zvyky, navštívili spoustu památek a zažili nespočet neobvyklých zážitků. V pondělí jsme se všichni znovu sešli ve škole, kde nám začal společný program. Seznámili jsme se se studenty, učiteli, samotnou budovou školy National Feng-Shan Senior School i průběhem některých vyučovacích hodin.
Po vyučování jsme se vydali na Monkey Mountain, kdy jsme byli při cestě na vrchol obklopováni a doprovázeni drzými makaky, kteří se nebáli skočit po naší svačině ani po spolužákovi Matějovi. Když se náš den začal chýlit ke konci, jeli jsme se podívat na kouzelný západ slunce.
Nebojíme se říct, že jsme zatím opravdu nadšení a vše si moc užíváme. Každý den poznáváme mnoho z místní kultury, počasí nám přeje a neustále jsme zahrnováni jídlem a žádostmi o společné fotografie. Jménem celé výpravy posíláme pozdravy a jdeme vstříc dalšímu dobrodružství.
Zai jian!

Tereza Macasová, Adéla Makarová (G3.C)


Domov pro seniory

Studenti prvních ročníků předali vánoční dárky seniorům

Ve čtvrtek 5. 12. se zástupci prvních ročníků našeho gymnázia v doprovodu paní učitelky Peškové vydali do domova pro seniory, kde dědečkům a babičkám v předstihu předali vánoční dárky. Všechny drobnosti nakoupili samotní prváci, kterým bychom tímto chtěli poděkovat. Senioři měli z naší návštěvy velikou radost. U každého jsme se chvíli zastavili a popovídali si s ním, takže i my, studenti, jsme si odpoledne užili a doufáme, že se v této tradici bude pokračovat i příští rok.

Tomáš Pazderka, G1.C


Tokio
Tokio

Mezinárodní konference učitelů v Tokiu s naší účastí

Poslední listopadový týden jsem strávila v Tokiu na mezinárodní konferenci učitelů základních a středních škol. Konference byla zaměřena na vzdělávání k udržitelnému rozvoji a umělou inteligenci ve vzdělávání. Konference se zúčastnili zástupci 51 zemí, které jsou zapojeny do spolupráce evropských a asijských zemí prostřednictvím nadace Asia-Europe Foundation (ASEF). Téměř ze všech 51 zemí se akce mohl účastnit vždy jeden učitel. Již v přípravné fázi bylo nutné absolvovat několik webinářů a plnit úkoly společně s ostatními účastníky prostřednictvím sociálních sítí. Samotný program konference byl také velmi zajímavý. Přednášeli nám odborníci na vzdělávání z OSN či profesoři tokijské Sophia univerzity. Čas si na nás udělal i náměstek ministra školství Japonska, nebo zástupce japonského ministerstva zahraničí. K těm nejzajímavějším součástem programu patřila určitě půldenní návštěva japonské střední školy, kde jsme mohli být přítomni při hodinách matematiky, angličtiny, výpočetní techniky, ale také hudby a výtvarného umění. Přínosné a zajímavé byly zejména rozhovory s ostatními pedagogy o jejich zkušenostech a specifikách školství v jejich vlastních zemích. I přes bohatý konferenční program mi zbylo pár chvil na shlédnutí části tokijských památek a krátké zažití atmosféry jednoho z největších měst na světě. Ještě nikdy jsem neviděla tak čisté město s naprosto skvělou organizací dopravy. Lidé jsou zde velmi zdvořilí, vstřícní a uctiví. I v samotném centru lze najít velmi rozlehlé parky s nádhernými chrámy a množstvím vzrostlých stromů. Vše dokonale upravené, uklizené a ve tmě nádherně nasvícené.

Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D.


Přijímací testy

Zvýšení ceny obědů od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nový Vnitřní řád školní jídelny, který kromě jiného upravuje výši ceny za oběd (v případě žáků gymnázia z 33 Kč na 36 Kč). Prosíme strávníky o včasnou opravu trvalých příkazů, pokud platíte zálohově na měsíc či čtvrtletí, aby výše konta na měsíc leden 2020 byla kryta.V souvislosti s vydáním nového Vnitřního řádu je zapotřebí prokazatelné potvrzení strávníka, resp. jeho zákonného zástupce, s jeho obsahem. Třídní učitelé tuto agendu zajistí pomocí IS školy, děkuji předem za Vaši spolupráci.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Basketbalistky

Spanilá jízda basketbalistek pokračuje

Ve čtvrtek 28. 11. se v Litomyšli uskutečnilo krajské kolo olympiády v basketbalu. Naše děvčata se skvěle popasovala s rolí favoritek a stejně jako v letech předešlých si skvělými výkony zajistila postup do republikové kvalifikace.
Gratulujeme a držíme palce i nadále!

Mgr. Marek Procházka, garant soutěže


Den (s) vědcem

Den (s) vědcem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského

Dne 28. 11. jsme měli možnost navštívit Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Hned po příjezdu nás Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. seznámila s podstatou výzkumů, které na nás v následujících 90 minutách čekaly ve formě praktik. Každý z nás měl možnost vybrat si jedno ze tří témat. První možností bylo praktikum „Molekuly silně zachytávající elektrony“, které vedl Mgr. Juraj Fedor, Ph.D., druhé praktikum „Mikroskopie rastrovací sondou studuje svět“ vedla RNDr. Hana Tarábková, Ph.D. a poslední možností bylo praktikum „Citron versus pomeranč aneb voltametrické sledování obsahu vitamínu C“, které vedl Mgr. Alan Liška, Ph.D. Po této části, během níž jsme viděli ukázky měření s laboratorní technikou, nás čekala přestávka na oběd a přednáška Mgr. Ondřeje Votavy, Ph.D., která nám přiblížila obor spektroskopie. Nakonec proběhla krátká přednáška o životě Jaroslava Heyrovského a poté předání upomínkových předmětů. Z Prahy jsme odjížděli s novými vědomostmi a myšlenkami na projekty, na nichž bychom se v budoucnu mohli podílet. Všem, kteří se nám věnovali, ještě jednou moc děkujeme!

Čeněk Mědílek, G1.B


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.20, 16. 1. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich