Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 22. 11. 2020 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, zde můžete vyplnit elektronickou přihlášku do přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2021. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, počítáme i s distanční variantou, pokud epidemická situace nedovolí osobní účast uchazečů. Uchazeč je zapsán do přípravného kurz po zaplacení kurzovného, pokyny k platbě obdržíte v potvrzovacím mailu po úspěšném přihlášení. Připomínáme, že přihlášení pouze na jeden předmět není možné. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Omezení provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu 2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, v návaznosti na usnesení vlády č. 1198 a č. 1199 z 20. listopadu 2020 se omezuje s účinností ode dne 25., resp. 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou žáků čtvrtých ročníků. V 1. - 3. ročnících tedy pokračujeme v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly. Vzhledem k striktním protiepidemickým opatřením dojde k reorganizaci prezenční výuky 4. ročníků, detailnější informace zveřejníme na těchto stránkách po vydání stanoviska MŠMT. Vzhledem k dodržení protiepidemických opatření nebude umožněno žákům 1. - 3. ročníků stravování ve školní jídelně, obědy jsou těmto strávníkům automaticky odhlášeny prozatím do 11. 12. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Burzaškol.online

Výstava Burzaškol.online 20. 11. 2020 s naší účastí

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši hojnou účast především ve večerních hodinách. Informační materiály jako informační letáček pro přijímací řízení; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2021/2022 (ve formátu MP4); prohlídku školy v tematickém promovideu (ve foprmátu MP4); krátké seznámení s některými z vyučovaných předmětů Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis (ve formátu pdf) naleznete v sekci Uchazeč. Vítěze tematické únikovky budeme losovat v pondělí 23. 11. 2020 a budeme je kontaktovat na uvedenou e-mailovou adresu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 19. 11. 2020

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 1. Dnu otevřených dveří. Věříme, že se vám prezentace naší školy líbila a gratulujeme úspěšným řešitelům naší tematické únikovky. Nezapomeňte být v neděli 22. 11. 2020 ve 20:00 hodin na těchto stránkách a klikat na tlačítko obnovení stránky, abyste se mohli přihlásit do přípravného kurzu 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


The Mozart Times

Nové číslo studentského časopisu The Mozart Times

Navzdory této nelehké době se nám opět podařilo dát dohromady několik autorů pro letošní první výtisk časopisu The Mozart Times. Témata byla opět rozmanitá a zabývali jsme se nejen aktuálním děním. Časopis se také pomalu začíná věnovat i ostatním jazykům, které se na naší škole vyučují. A kdo ví, možná někdy zahloubáme ještě dál, do vod jazyků mimo naši školu. Nicméně nepředbíhejme, užijte si aktuální číslo a neztrácejte naději v lepší zítřky.
Ještě bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu podíleli, podílejí a podílet (snad) nadále budou!

Justýna Křivková, G3.C


Den otevřených dveří

Výstavy na Burzaškol.online 6. a 20. 11. 2020

Všem návštěvníkům děkujeme za hojnou účast na on-line výstavě Burzaškol.online 6. 11. 2020. Těší nás velký zájem o studium na naší škole a s radostí oznamujeme, že kromě „klasického“ on-line Dne otevřených dveří 19. 11. 2020 od 15:00 do 18:00 hodin, se budete moci s našimi pedagogy setkat i na druhé on-line výstavě Burzaškol.online dne 20. 11. 2020 (v dopoledním i večerním bloku).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Odložení voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, vydáním tzv. opatření obecné povahy č. j. MSMT- 40610/2020-1 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 10. 2020, se prodlužuje funkční období členů stávající školské rady tak, že skončí do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.
Pro nás to tedy znamená odložení celého volebního procesu nové školské rady pravděpodobně na první měsíce roku 2021.
Děkuji za Vaše nominace a přístup, formát voleb příští rok měnit nebudeme a věřím, že napodruhé už nám volby již nic nezhatí...

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Německé divadlo

Festival německého divadla

Jako každý rok, tak i letos jsme se chystali na Festival německého divadla, které pravidelně navštěvujeme. Koronavirus se nám letos snažil naše plány překazit. Německé divadlo jsme ale i tak navštívili a to online. Díky Galli Theater aus München, které odehrálo několik představení, využili naši žáci možnost zhlédnout online inscenace Voll vernetzt a Helden! Vystoupení jsme si moc užili, děkujeme divadlu Galli za skvělá vystoupení a těšíme se na příští rok, doufejme už zase v divadle.

Sekce NJ


Přijímací testy

Zákaz provozování a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb

Na základě usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 se mj. zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku v mateřských školách s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. Prosíme všechny nájemce o respektování vládního usnesení a nepoužívání tělocvičen školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška 2021 doznala zásadních změn spočívajících především v přesunutí všech zkoušek profilové části do režie školy. V sekci Maturita jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Nechybí ani seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Prezentiáda 2020
Prezentiáda

Celostátní kolo Prezentiády 2020 ovládl tým Gymnázia Mozartova

V pátek 18. září 2020 jsme se jako tým Nudle vydali na celostátní finále Prezentiády (soutěže v prezentačních dovednostech) do Brna na Ekonomicko-správní fakultu MUNI. Na začátku září dostal každý tým, který postoupil z krajského online kola, na výběr dvě nová témata společně se zadaným kontextem prezentace. My jsme si vybrali téma „Za 5 minut dvanáct“ v přiděleném kontextu „V kavárně s kamarády“. Před porotou a obecenstvem jsme se v dopoledním bloku soutěže společně s dalšími týmy vystřídali v prezentaci našich témat a následovala pauza, při které se porota rozhodovala o vybrání šesti nejlepších týmu do superfinále.
Do tohoto superfinále se povedlo probojovat i nám. Každý tým si poté vylosoval flash disk, na kterém byla neupravitelná prezentace s devíti náhodnými obrázky, které se automaticky po dvaceti sekundách přepínaly. Naším úkolem pak bylo během jedné hodiny vymyslet podle daných obrázků souvislou prezentaci na libovolné téma. Po otázkách poroty a následné půl hodinové pauze došlo na vyhlášení. Týmy se postupně vyhlašovaly od 6. místa. Nakonec došlo na poslední týmy, z kterých právě ten náš vzešel jako vítězný.
Chtěli bychom obrovsky poděkovat panu řediteli, učitelskému sboru (jmenovitě panu učiteli Voltrovi, paní učitelce Kalenské a paní učitelce Suchánkové), spolužákům, kteří nám pomáhali s fotkami a především i všem Vám, kteří jste nám věnovali Váš čas v podobě vyplnění našeho dotazníku. Pokud by kohokoli zajímalo, jak vypadala naše prezentace v již zmiňovaném dopoledním bloku, je k dispozici ke stažení společně se scénářem s vyznačenými slovy pro překlikávání na této adrese. Ještě jednou děkujeme.

Studentský tým Nudle (Anna Honsová, David Ryba), G4.A


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 27.10, 22. 11. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich