Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZk 2020

Změna na pozici vedoucí jídelny od 1. 8. 2021

Vedoucí školní jídelny se od 1. 8. 2021 stává paní Markéta Smutková, marketa.smutkova@gymozart.cz, telefonní číslo 702 290 946. Veškeré dotazy ohledně školní jídelny směrujte od nynějška přímo na ni (upřednostňujeme emailovou komunikaci). Připomínáme povinnost strávníků zkontrolovat nastavení trvalých příkazů k úhradě se splatností ke 20. dni předchozího měsíce (do 20. srpna zálohy na stravné od září 2021), přeplatky účtů žákovských kont byly strávníkům vráceny k 30. 6., jejich stavy jsou proto aktuálně nulové.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Prázdniny 2019

Pohodové prázdniny

Na prahu zasloužených letních prázdnin přejeme všem pedagogům, zaměstnancům i studentům zasloužený čas odpočinku a děkujeme za veškeré „příspěvky“ k příznivému průběhu školního roku 2020/2021. Na Vašich letních cestách Vám přejeme minimum komplikací a maximum zážitků obohacujících duši i tělo a šťastné návraty. Těšíme se na setkání s kolegy na konci srpna a se studenty 1. září 2021.

vedení školy


PZk 2020

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2021

Úřední hodiny od 19. do 28. 7. 2021 jsou od 9:00 do 12:00 hodin (telefonní číslo na sekretariát 702 290 944). Od 29. 7. do 6. 8. bude škola uzavřena. Úřední hodiny od 9. do 30. 8. 2021 jsou od 9:00 do 12:00 hodin (telefonní číslo na sekretariát 702 290 944), potvrzení o studiu vydáváme ve dnech 23. - 30. 8. také na sekretariátu školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Sportovní kurz 2021

Vodácký kurz 3. ročníků

Pomalu začíná vodácká sezóna, a tak se již tradičně 3. ročníky vydaly na vodácký kurz. Nejprve jsme se báli, že nám to koronavirová situace nedovolí, ale nakonec 27.6.2021 odjelo z pardubického vlakového nádraží 60 studentů, které doprovázelo 6 učitelů. Po odpoledním příjezdu do Vyššího Brodu jsme se seznámili s vodáckým vybavením a taktikami. Druhý den nás čekala nekonečná cesta do Českého Krumlova plná náročných jezů, na kterých zaváleli hlavně pan učitel Voltr a Carreño. Večer jsme měli možnost si projít nádherné centrum Krumlova. Třetí den byl náročný méně, cesta byla kratší, a tak jsme mohli častěji soulodit za zvuku písniček a pozorovat nádhernou krajinu jižních Čech. Poslední zastávkou byl Dívčí kámen, kde nás zasáhla silná bouře a někteří jedinci zjistili, jak nekvalitní stany mají. Ve středu nás čekala cesta dlouhá 10 km po neklidných peřejích, které většina úspěšně zvládla. Výlet jsme zakončili v Pardubicích, kde jsme dostali vysvědčení plná krásných známek.

Natálie Bořilová G3.A


Sportovní kurz 2021

Školní výlet G1.C

Tikání bomby doprovázené křikem spolužáků, monotónní píseň našich pozdních večerů... Kupodivu se však nejedná o žádné scény z válčiště, ale o kratochvíli na zkrácení volného času na našem výletu na Dolní Moravě. Díky naší paní učitelce, jež se ochotně zhostila role organizátorky výpravy, jsme se jako jedna z mála tříd v době „pocovidové“ mohli pochlubit téměř třídenní akcí v penzionu Terezka, za což jí patří naše velké díky. Jediná škoda, že jsme nestihli více výletů, ale ty, co ano, skutečně stály za to. Vyšli jsme totiž do nebe sahající Stezku v oblacích, na kterou se třída svezla lanovkou, a s vřískotem pak sjeli dolů po bobové dráze plné ostrých zákrutů a zatáček. Od neděle až do úterý jsme mohli vypustit starosti všedních dnů z hlavy a jen si užívali výlet.

Tiskový mluvčí 1C. Jan Žabenský


Sportovní kurz 2021

Školní výlety G1.A

Na závěr školního roku, který pro nás všechny byl velmi náročný, jsme se rozhodli strávit společně nějaký čas i mimo školní prostředí. V pondělí 28. června jsme se vydali na vodu. Vyjeli jsme z Němčic přes Kunětice do Pardubic. V úterý jsme navštívili Prahu, obdivovali jsme krásy Pražského hradu, Karlova mostu, Katedrály svatého Víta, Staroměstského náměstí, Lennnonovy zdi na pražské Kampě atd. Oba dva dny by se zcela určitě daly považovat za jedny z nejlepších, které jsme společně prožili. Hezké a teplé počasí, které nám paní učitelka objednala, bylo jen třešnička na dortu. :-)

Izabela Nermuťová, G1.A


PZk 2020

Informace pro nově přijaté uchazeče ve školním roce 2021/2022

Seznamy tříd nově přijatých uchazečů spolu s dalšími informace naleznete v sekci Student/Dokumenty ke stažení. Během prvních srpnových dní vám budou vytvořeny přístupové účty ke školnímu informačnímu systému EduPage, které budou napojeny na vaše emailové kontakty, které jste nám předali v elektronických formulářích.
Přejeme vám všem pohodové prázdniny a v září se na vás budeme moc těšit.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Sportovní kurz 2021

Sportovní kurz třídy G2.A

Jelikož jsme velcí sportovní nadšenci, přihlásilo se nás z naší třídy G2.A na sportovní kurz opravdu hodně. Vyrazili jsme 16. června a v kempu Pecka vystřídali ostatní třidy druhého ročníku. Hned první den jsme měli na programu orientační běh a mít pár hodin navíc, tu šestou kontrolu bychom třeba i našli. Do kempu jsme se sice s malým zpožděním, ale zato všichni ve zdraví vrátili. Následující den jsme neustále trénovali volejbal, softbal, frisbee a fotbal, odpoledne jsme strávili na koupališti ve vedlejším kempu a večer absolvovali noční orientační běh, který naše třída zvládla především díky týmové spolupráci. V pátek jsme se všichni rozdělili do čtyř týmů, které mezi sebou soupeřili ve frisbee, volejbalu a softbalu a poslední společnou akcí pak byl páteční táborák s opékáním buřtů. Tento výlet jsme nakonec zhodnotili jako kvalitní pofel. Děkujeme pánům učitelům, kteří nám byli během našich sportovních začátků velkou inspirací i oporou.

žáci G2.A


Sportovní kurz 2021

Sportovní kurz tříd G2.B a G2.C

Ve dnech 12. - 16. června 2021 proběhl sportovní kurz pro část druhých ročníků našeho gymnázia, konkrétně pro třídy G2.B a G2.C. I když průběh celého školního roku nebyl zrovna nejběžnější, nakonec jsme se v tradičním termínu vydali do obvyklého rekreačního areálu v Pecce u Nové Paky. Zde jsme zlepšovali své dovednosti v řadě sportů, kterými byly například softbal, volejbal nebo fotbal. I přes pošmurný začátek se počasí nakonec vyjasnilo, a tak si někteří z nás odvážejí z tohoto kurzu nejen nově nabité schopnosti, ale i pěkné spálení od sluníčka. V průběhu kurzu jsme také absolvovali dva orientační běhy, jeden denní a druhý noční, přičemž při nočním orienťáku byl dokonce jednou skupinkou pokořen časový rekord. Bohužel musím dodat, že se jednalo o dolní hranici onoho rekordu. Poslední večer jsme trávili u táboráku, kde jsme si všichni krásně zazpívali a zatančili. Celkově jsme si náš sporťák naplno užili a děkujeme všem učitelům, kteří pro nás připravili takový program.

Tomáš Pazderka za všechny studenty


PZK 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu JPZ

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ pro školní rok 2021/2022 (PDF). Seznam nepřijatých uchzazečů, kteří konali náhradní temín JPZ (PDF). Pro přijaté uchazeče, kteří u nás odevzdají zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Zeměpisná oympiáda

Letošní ročník Geologické olympiády přilákal dosud nejvíce účastníků

Do řešení letošního ročníku Geologické olympiády se aktivně zapojilo 22 studentů, tedy dosud nejvíce. Velkou radost máme z toho, že hned 10 účastníků bylo z řad studentů prvních ročníků. Ve školním a okresním kole nebyla on-line forma testu nic nového, poprvé ale mohli studenti pracovat i z domova. Na základě toho se organizátoři soutěže rozhodli stanovit taková kritéria, aby soutěž v pokračujících kolech zpřístupnili co největšímu počtu řešitelů. Pro naše gymnázium to znamenalo, že do krajského kola postoupilo všech 22 našich studentů...

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Zeměpisná oympiáda

Tradiční výsledky Zeměpisné olympiády po netradičním průběhu

Letos poprvé byla vzhledem ke všem okolnostem celá Zeměpisná olympiáda organizována on-line formou. Okresního kola kategorie D se z naší školy zúčastnili 3 studenti s následujícím umístěním: Michal Hybeš z G2.B (1. místo znamenající postup do krajského kola), David Tichý z G2.C (4. místo) a Jiří Bubeníček z G3.B (5. místo). V navazujícím krajském kole obsadil Michal Hybeš v silné konkurenci skvělé 3. místo, přičemž do celostátního kola postoupil pouze vítěz, a tak nám účast v závěrečném národním kole pro letošní ročník jen o pár bodů unikla. Kluci, gratulujeme vám k dosaženým parádním výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


AMAVET

Výborné výsledky našich žáků v soutěži AMAVET

Studenti našeho gymnázia Anastázie Skučková s projektem Porovnání 3D tiskáren pro využití ve stomatologii a Daniel Bernkraut s projektem Měření koncentrace vodíku v dechu pomocí polovodičového senzoru na bázi oxidu kovu (MOS) pro potenciální využití v diagnostice malabsorpce fruktózy - reprezentovali naši školu 10. až 18. května 2021 v krajském kole soutěže AMAVET. Za svoje prezentace získali skvělá ocenění.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ a AMAVET


The Mozart Times

Další číslo studentského časopisu The Mozart Times!

Poslední výtisk letošního školního roku vám přinese spoustu zajímavých článků. Uplynulý rok byl pro nás všechny často velmi hektický, plný stresu a špatných myšlenek. My se vás pokusíme naším časopisem nejen trochu přivést na myšlenky jiné, ale také malinko připravit na přechod do prezenční výuky. Dočtete se tu spoustu zajímavých postřehů od studentů různých ročníků k nejen maturitě v dnešní době. Studenti druhého ročníku se nám navíc podívali trochu hlouběji do problému plýtvání jídla. Mimo to zde naleznete také sekci recenzí či první část rozsáhlejší sekce druhých jazyků, které se vyučují na naší škole. Doufáme, že se Vám bude naše nové číslo časopisu líbit, a brzy, nejen na zahrádkách, na viděnou!
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu jakkoliv podíleli. Počet přispěvatelů stále roste a naši editoři opět dokazují nemožné. Díky!

Za redaktorský tým Justýna Křivková, G3.C


Časopis GYM

Květnové vydání studentského časopisu GYM

Milí čtenáři, je tu další rok a s ním i další číslo časopisu GYM, tentokrát se však nejedná o tvorbu studentů literárního semináře, nýbrž o dílo, které se pokusili vytvořit studenti třídy 3.C pod vedením paní učitelky Zdeny Rejmanové. Připravili jsme si pro Vás mnoho zajímavých témat, od pandemických, přes tipy a postřehy nejen pro středoškoláky, až po zajímavé zamyšlení našich studentů. Můžete se také těšit na tradiční kvíz ke konci časopisu, který si každý může vyplnit dle libosti. Doufáme tedy, že si listování naším výtiskem užijete alespoň tak jako my jeho tvorbu a snad již brzy na viděnou ve škole!

Justy Křivková, Libor Pezinek G3.C


Výtvarná soutěž

Výtvarná a literární soutěž Vlajka pro Tibet

Jan Žabenský, žák G1.C našeho gymnázia, obsadil 3. místo v kategorii středních škol v konkurenci 114 výtvarných a literárních děl v soutěži Vlajka pro Tibet. Tato akce je pořádaná společností Lungta v rámci kampaně podpory Tibetu, které se naše škola se každoročně účastní např. vyvěšením tibetské vlajky. V současnosti se chystá výstava nejlepších děl. Honzovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


Výtvarná soutěž

Dvojité vítězství ve výtvarné soutěži pro Nelu Škrabalovou

Žákyně třídy G2.B Nela Škrabalová reprezentovala naše gymnázium ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje a obsadila dvě první místa. Jedno prvenství získala v kategorii středních škol, druhé ve veřejném hlasování na internetu. Gratulujeme!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.11, 26. 7. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich