Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Novinky

Adaptační kurz 1. ročníků 9. - 11. 9. 2019

Cílem adaptačního kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia. Nedílnou součástí je i prevence rizikového chování. Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj. Kurzu se účastní třídní učitelé pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Radomíry Klempířové. Z výše uvedených důvodů je účast žáků více než žádoucí.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Novinky

Co nového ve školním roce 2019/2020?

Nové vybavení odborné učebny zeměpisu, projekční technika v Respiriu 2, které se proměnilo v příležitostnou učebnu, rozšířené a zrychlené Wi-Fi připojení školy, nový server a samozřejmě rozvrhy pro nový školní rok, které ještě poslední srpnový týden doznají kosmetických změn. To vše a ještě něco navíc vás čeká od září 2019, tak nezapomeňte v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin na Mozarťáku :).
Těšíme se na vás.

pedagogové školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.31, 18. 8. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich