Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) platí v případě naší školy všechna omezení ve stejném režimu jako dosud. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 23. 4. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ŠPJ olympiáda

Úspěch v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce

V pondělí 29. 3. 2021 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce, kdy organizátorem byl Dům dětí a mládeže BETA Pardubice. Letošní rok byl trochu atypický vzhledem k pandemické situaci a o to více si pak vážíme toho, že se španělštináři nenechali odradit a olympiády se zúčastnili i on-line. Patří jim za to náš obdiv a respekt. I žáci naší školy byli aktivní a reprezentovala nás Adéla Kratochvílová z G4.C, která se umístila na 3. místě. Velice Adéle děkujeme a gratulujeme.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


PZk 2021

Přijímací řízení 2021/2022

Vážení uchazeči o studium na naší škole, v těchto dnech připravujeme pozvánky k přijímacím zkouškám, z epidemických důvodů je budeme zasílat klasickou poštou s doručenkou. Věnujte prosím velkou pozornost obsahu pozvánky, mj. povinnosti každého uchazeče mít v den konání jednotných přijímacích zkoušek doklad o negativním výsledku AG či PCR testu na přítomnost koronaviru na starším 7 dní. Více informací najdete v sekci Uchazeč / Přijímací řízení 2021/2022. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o přípaných dalších opatřeních týkajících se přijímacího řízení. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přejme si hodně zdraví a pokud možno nekomplikovaný průběh přijímacího řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Biologická olympiáda

Školní kolo Olympiády z biologie

V bojových podmínkách současné kovidové situace se opět po roce uskutečnila na naší škole Olympiáda z biologie, tentokráte netradičně on-line formou. Žáci rozděleni do dvou kategorií - A ( 3. 4. ročníky) B ( 1. 2. ročníky), plnili zadání ze svých základen, které mají většinou doma. Praktická část testu byla přizpůsobena těmto podmínkám. Poznávačka rostlin a živočichů společně s testem byly již tradiční formou. V kategorii A na medailových pozicích skončily: 1. Klimešová L. , 2. Paclíková M. , 3. Frišová P. V kategorii B na medailových pozicích skončili: 1. Křivka M. , 2. Černá A, 3. Vaňková A. Všem účastníkům děkujeme za odvahu se zúčastnit školního kola a prvním dvěma z každé kategorie držíme palce v krajském kole.

Katedra biologie


Časopis SLI

Vychází časopis studentů Literárního semináře!

Rok se s rokem sešel a máme tu další vydání časopisu Literárního semináře! Letošní číslo je pojato ve stylu antistresových omalovánek, které se po předchozím komplikovaném roce budou hodit určitě všem. Kromě nich tu najdete i doporučení čtvrťáků na maturitní knížky, ale i na filmy nebo seriály. Můžete si zacvičit jógu a po ní si dát nějakou dobrotu podle našich receptů. Dočtete se plno zajímavostí ať už třeba ze zdravotnického prostředí, či ze sportu. V letošním roce je navíc časopis doplněn a ozvláštněn audioverzí rozhovoru se zdravotnicí, která dennodenně bojuje s covidem v první linii. Tuto formu jsme zvolili, protože do písemné podoby by šlo rozhovor přepracovat jen stěží. Vytratilo by se totiž to nejdůležitější – emoce. Přejeme Vám pokud možno příjemné počtení (či inspirativní poslech), hodně (nejen) školních úspěchů a hlavně pevné zdraví!

Redakční tým z G4.B


Dveře dokořán

Dveře dokořán – Žítkovské bohyně

Navzdory této nešťastné době, která nepřeje kultuře, Východočeské divadlo hledá způsoby, jak být se svými diváky v kontaktu. Proto pravidelně otevírá své „Dveře dokořán“ formou živého vysílání na svých facebookových stránkách. V úterý 23. března ve čtyři hodiny takto odvysílali diskuzi k inscenaci Žítkovské bohyně, která bohužel zatím nemohla mít svou premiéru na divadelních prknech, ale je možné ji zhlédnout na internetové platformě Dramox. Inscenace vypráví o ženách obdařených nadpřirozenými schopnostmi, které léčily, zaříkávaly, věštily, ale i škodily...

Terezie Plašilová G3.CNATO

Přednáška „Současnost a budoucnost NATO a česká role v něm“

Ve čtvrtek 11. března 2021 jsme měli jedinečnou příležitost zúčastnit se on-line přednášky o Severoatlantické alianci. Přednášejícím byl náměstek pro řízení Sekce obranné politiky a strategie na MO, bývalý poradce pro politiku v oddělení analýz a plánování v kanceláři generálního tajemníka NATO v Bruselu Jan Havránek, MALD, společně s ředitelem Odboru bezpečnostní politiky MZV a bývalým velvyslancem OBSE ve Vídni a na Ukrajině Ing. Ivanem Počuchem...

Nick Svoboda, G1.B


Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Na našem gymnáziu nám nikdy nebylo jedno, co se děje ve světě, a ani letos nejsme lhostejní. Ve středu 10. března jsme se již tradičně zapojili do akce Vlajka pro Tibet. Bohužel v rámci distanční výuky se studenti vyvěšení vlajky účastnit nemohli, ale aspoň přes informační systém školy a v rámci výuky jsme si všichni toto 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci připomněli a podpořili tak boj za lidská práva.

vedení školy


Zločiny komunizmu

Zúčastnili jsme se on-line semináře „Zločiny komunismu“ k výročí únorového převratu

Ve čtvrtek 25. února, na výročí dovršení komunistického převratu v roce 1948, se několik studentů v rámci semináře z dějepisu zúčastnilo on-line semináře Zločiny komunismu, který již desátým rokem pořádají Mladí demokraté ve spolupráci se senátorem Tomášem Czerninem a Muzeem paměti XX. století pod záštitou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR. V rámci panelu vystoupil např. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. za Historický ústav AV ČR, David Smoljak, senátor PČR a zakladatel platformy Svobodu mediím!, a PhDr. Petr Blažek, Ph.D. za Ústav pro studium totalitních režimů spolu s PhDr. Janem Kalousem, Ph.D. za Muzeum paměti XX. století...

Veronika Vindyšová, G4.A


Recetox

Přednáška a WS on line z RECETOXU

Ve středu 24. února 2021 jsme měli možnost zúčastnit se online přednášky, která uvedla cyklus 6-ti lekcí na téma Zdravotní a ekologické aspekty chemických látek a znečištění aerosoly kolem nás. Konala se v rámci aktivit Klubu A21 naší školy. Sympatická přednášející RNDr. Kateřina Nováková PhD. z Masarykovy univerzity v Brně nám představila nejvýznamnější české pracoviště v tomto perspektivním oboru na pomezí medicíny, biologie a chemie - RECETOX a jeho výzkumné programy i možnost práce a studia na tomto pracovišti. Zjistili jsme například, čím se zabývá ekotoxikologie, objasnili jsme si pojem mikrobiom a co může ovlivnit jeho složení. Nejednalo se však pouze o obyčejnou přednášku. Díky poutavým otázkám jsme se mohli svými názory aktivně zapojit do dané problematiky a načerpat nové vědomosti. Dle mého názoru si každý z 50ti studentů odnesl mnoho zajímavých poznatků, které jistě v budoucnu využije, nejen při studiu chemie.

Lucie Stehlíková, G3.A


NEJ olympiáda

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

V úterý 24. 2. se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v německém jazyce. Olympiáda proběhla poprvé distančně a zúčastnilo se jí 12 žáků z druhého a třetího ročníku. Na prvním místě se umístil David Švadlenka z G2.B, na druhém místě skončila Pavlína Švestková z G2.C a třetí místo získala Anna Petrová z G3.C. Bohužel byla všechna další kola oficiálně zrušena, takže soutěž byla pro všechny letos jen soutěží útěchy. Přesto všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a nejlepším blahopřejeme.

Mgr. Michaela Plhová, Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


DEJ olymp

Kristýna Macháčková z G4.A vítězkou okresního kola Dějepisné olympiády!

I přes probíhající distanční výuku se letos uskutečnilo školní (26. 11. 2020) i okresní kolo (15. 1. 2021) Dějepisné olympiády. Pouze se přesunulo do on-line prostředí. Mezi 11 účastníky z pardubického okresu jsme měli dokonce pět želízek v ohni – zkušené matadory ze 4. ročníku Petra Kubanta a Kristýnu Macháčkovou (oba G4.A), Tomáše Kachlíka z G2.A, který se s úspěchem účastnil již vloni, a nadějné nováčky z prvního ročníku Davida Vávru (G1.C) a Markétu Poláčkovou (G1.B). Úspěšnou účast našich žáků korunovala svým výkonem Kristýna Macháčková, která v silné konkurenci zvítězila a postoupila tak do krajského kola. Mezi nejlepší se probojoval i Petr Kubant, který skončil na krásném 4. místě. Všem pěti gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a Týně přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant Dějepisné olympiády


ZEM olympiáda

Školní kolo Zeměpisné olympiády letos poprvé online

Od pondělí 25. ledna 2021 zná naše gymnázium odpověď na otázku, kdo nás bude reprezentovat v letošním okresním kole Zeměpisné olympiády. Cesta k postupu nebyla vůbec snadná. Soutěžící si museli poradit se dvěma třicetiminutovými on-line testy zadávanými prostřednictvím našeho školního informačního systému aSc EDUPage. Kromě atlasu a studijních materiálů bylo povoleno i vyhledávání na internetu. S touto dosud neobvyklou formou si nejlépe poradil Michal Hybeš z G2.B, který v součtu obou testů dosáhl úctyhodné úspěšnosti ve výši 96,3 %. Jen kousek za Michalem skončil druhý postupující David Tichý ze třídy G2.C s úspěšností 93,5 %. Pozici náhradníka si svým krásným 3. místem zasloužil zkušený Jiří Bubeníček ze třídy G3.B.
Děkujeme všem soutěžícím za vyrovnaný a napínavý souboj, postupujícím přejeme mnoho úspěchů a budeme se těšit, že nám zachováte přízeň i v dalších ročnících.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


ANJ olympiáda

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 13. 1. 2020 se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, poprvé vzhledem k epidemiologické situaci v online podobě. Na prvním místě se umístil Patrik Landsmann G3.A, na druhém místě Salome Korbelová G3.C a na třetím místě Anna Všetečková G3.A. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za účast v tomto velmi netradičním kole. První dva nás budou reprezentovat v okresním kole, které se rovněž uskuteční v online podobě na gymnáziu Dašická. Oběma přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


The Mozart Times

Nové číslo studentského časopisu The Mozart Times

Navzdory této nelehké době se nám opět podařilo dát dohromady několik autorů pro letošní první výtisk časopisu The Mozart Times. Témata byla opět rozmanitá a zabývali jsme se nejen aktuálním děním. Časopis se také pomalu začíná věnovat i ostatním jazykům, které se na naší škole vyučují. A kdo ví, možná někdy zahloubáme ještě dál, do vod jazyků mimo naši školu. Nicméně nepředbíhejme, užijte si aktuální číslo a neztrácejte naději v lepší zítřky.
Ještě bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu podíleli, podílejí a podílet (snad) nadále budou!

Justýna Křivková, G3.C


Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 27.81, 9. 4. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich