Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Retro logo

Komponovaný projektový den 15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 si připomeneme výročí 30 let demokracie v naší zemi. Pedagogové gymnázia si pro studenty připravili komponovaný program, kdy první vyučovací hodinu seznámí žáky s životem ve škole v době tzv. "reálného socializmu", o přestávce bude na všechny studenty čekat překvapení, aby si potom ve dvou blocích workshopů vybrali aktivity, které byly před listopadem 1989 součástí běžného školního života. Čtvrtá vyučovací hodina bude patřit diskuzi jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů a celé komponované dopoledne ukončíme ve 12 hodin společným mítinkem před budovou školy. Elektronické přihlašování do dvou bloků workshopů spustíme v EduPage v neděli 10. 11. 2019 ve 20:00 hodin a ukončíme v úterý 12. 11. ve 12:00 hodin. Každý student volí právě jeden workshop z každého z bloků, pouze studenti prvních ročníků si volí pouze jeden workshop z druhého bloku a studenti druhých ročníků pak pouze jeden workshop prvního bloku.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ležáky

Osud jménem Ležáky

Ve středu 13. listopadu 2019 od 10 hodin jste srdečně zváni do auly gymnázia, kde se společně s oslavenkyní paní Jarmilou Doležalovou, rozenou Šťulíkovou, vydáme na její životní pouť.
Někdy nemusí být vůbec jednoduché pokusit se vžít do toho druhého… Ale zkuste to: „Byly mi dva roky, když mě nechalo v roce 1942 zatknout pardubické gestapo. Zjistilo totiž, že se u nás v ležáckém mlýně ukrýval parašutista Jiří Potůček a odesílal odtud vysílačkou Libuší depeše do Británie. Z toho důvodu bylo zatčeno 16 členů rodu, včetně mé roční sestry. Deset z nich se nedožilo konce války. Maminka, tatínek, babičky, strýcové, teta, mé malé sestřenice, ti všichni zaplatili životem…
Sestra a já ne, protože nás vybrali na poněmčení. Změnili nám jména, identitu, odvlekli nás a rozdělili. V roce 1946 nás na různých místech našli a vrátili. Ale to už jsme uměly jen německy a cítily se být Camillou Paetel a Rosemarie Alscher. Další odtržení od rodičů, i když adoptivních, další změna identity…“
Přijďte nahlédnout do života Jarmily Doležalové st., rozené Štulíkové, z Ležáků, přijďte se s ní vydat na její životní pouť, která se započala v roce 1939 v ležáckém mlýně.

Realizační tým R. Klempířová, L. Škarvadová, J. Kalenská


Stříbro pro naše plavkyně

Stříbro pro naše plavkyně

Každoročně začátkem listopadu pokračuje Regionální olympiáda dětí a mládeže soutěží v plavání. Závodníci absolvují štafetu 4 x 50 m polohový závod, dále následují jednotlivé disciplíny (znak, prsa, motýl, kraul) a na závěr 6 x 50 m volný způsob. Dívky letos plavaly ve složení Barbora Štíková (G4.B), Karolína Řádková (G3.A), Eliška Novotná (G3.B), Tereza Zierisová (G3.B), Barbora Svobodová (G2.B), Nikola Bisová (G1.B) a Eliška Musílková (G1.B) a celkově obsadily krásné druhé místo. Chlapecké družstvo ve složení Lukáš Novotný (G4.B), Jakub Mareček (G4.B), Petr Kovárník (G4.C), Jakub Vinklárek (G4.C), David Ryba (G3.A), Matěj Kopsa (G2.A) a Jakub Kosa (G2.A) obsadilo čtvrté místo. Oba týmy získaly cenné body do celkové klasifikace XXVI. RODM.
Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Seminaristé v archivu

Seminaristé na návštěvě pardubického archivu

My, seminaristé z dějepisu, jsme ve čtvrtek 7. 11. měli jedinečnou možnost navštívit Státní okresní archiv Pardubice. Nejen, že nám byla představena práce archivářů, ale nahlédli jsme též do útrob této instituce, a dokonce sledovali precizní práci místních restaurátorek. Mimo to nám bylo dovoleno v rukavičkách listovat archiváliemi starými i několik set let. Děkujeme za zajímavou a přínosnou exkurzi.

Michaela Staňková, G4.C


Přijímací řízení 2018

Prezentace gymnázia na Přehlídce středních škol Pardubického kraje a spuštění přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk

V pátek 8. 11. 2019 se naše gymnázium představilo na Přehlídce středních škol Pardubického kraje. Vážíme si velkého zájmu uchazečů i jejich rodičů a věříme, že se znovu potkáme ve čtvrtek 21. 11. 2019 na prvním Dnu otevřených dveří od 15:00 do 18:00. Zájemci si díky koncipovanému programu prohlédnou odborné učebny, laboratoře, aulu školy, setkají se se studenty i pedagogy školy a blíže se seznámí s atmosférou školy. Zároveň připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Přihlašovací aplikace bude spuštěna již v neděli 24. 11. 2019 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Stužkovací večírek

Stužkovací večírek G4.A v duchu ORIENTU

Stužkovací večírek G4.A v duchu ORIENTU se nám moc vydařil. Pokud takto dopadne i maturita v květnu, čeká nás šťastný rok.                                                                                                                                                                                                                  

Kateřina Hlavatá, G4.A


Logická olympiáda

Logická olympiáda 2019

V krajském kole Logické olympiády se z naší školy do třicítky nejlepších zařadili Jakub Šternberský (G3.B), který obsadil 25. místo, Matěj Klíma (G3.A) na 27. místě a Filip Sudek (G4.C), který třicítku uzavíral. Dalšími úspěšnými řešiteli tohoto kola byli Kristýna Dušková, David Hájek a Lucie Sokolová. Všem zmíněným patří velká pochvala za skvělou reprezentaci naší školy.

Garant soutěže Mgr. Veronika Ptáčková


Projektová noc 2019

Projektová noc

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se uskutečnila vůbec první projektová noc na našem gymnáziu. Tématem bylo první přistání člověka na Měsíci, které jsme se snažili napodobit s pomocí našich skvělých pedagogů, jmenovitě Rity Chalupníkové, Jana Váni a Karla Šilda. Naše cesta za dobrodružstvím začala po vyučování a nenudili jsme se ani pozemskou vteřinku. Náš vesmírný plán obsahoval fyzickou přípravu na let do nekonečna a ještě dál (aneb měření srdečního tepu), stavbu rakety (především z PET lahve, papírového tácku a lepicí pásky) a v neposlední řadě jsme vyslali na přistávací misi několik jedinců z našich řad (známých také jako 4 vejce velikosti M, z mise ve zdraví vyvázla pouze 2). Na odlehčení situace jsme si také zahráli únikovou hru z oblasti dějepisu, zeměpisu, fyziky nebo literatury. Večer jsme si společně pošmákli na pizze. Po výborném jahodovém zákusku jsme se všichni odebrali ke spánku a shodli se na tom, že bychom si do budoucna tento zážitek rádi zopakovali.

Tomáš Pazderka, Martina Přibylová G1.C


Dubrovník

Student G4.A Martin Žihlo na konferenci ECHA a YPS v Dubrovníku

Ve dnech 15. - 19. 10. 2019 jsem se zúčastnil konference ECHA (European Council for High Ability) a Youth Platform Summitu v Dubrovníku. Tento mezinárodní výjezd si kladl za účel seznámit se s lidmi z evropských zemí, Saúdské Arábie a Indie, abychom si společně vyměnili podněty k projektům a mezinárodním spolupracím. Mimo jiné jsme také zhlédli několik přednášek pojednávajících o kreativitě – jejím výzkumu a inovacích, také o perspektivách sociálních, vzdělávacích a individuálních. Celý pobyt jsem si náramně užil, poznal jsem zase nějaké další kultury a vychutnal si subtropickou atmosféru Dubrovníku a skvělých lidí kolem. Tento projekt mohl být uskutečněn v rámci spolupráce na projektech (AMAVET a SOČ) našeho GYMNÁZIA s Uskupením Tesla, především s týmem Ing. Alexandra Prokopa.

Martin Žihlo, G4.A


Frisbee

Cenné stříbro v kvalifikaci SŠL v ultimate frisbee

Podzimní kvalifikace Středoškolské ligy v ultimate frisbee v areálu FC Nordic Brno dopadla na výbornou! Ukázali jsme nejen Brňákům, jak se to hraje, a odvezli si od nich skvělé druhé místo. Za celý turnaj jsme prohráli pouze jediný zápas, a to až ten finálový. Už se nemůžeme dočkat jarní části sezóny, jelikož máme velká očekávání a myslíme na nejvyšší příčky v republikovém finále! Pokud bys chtěl/a zkusit tento relativně nový sport, tréninky budou probíhat zase od dubna – vždy v pátek od 14 hodin na školním hřišti. Jestli tě cokoliv zajímá, přijď za mnou nebo za Kristýnou Tlustou (G1.A), popřípadě se ptej u paní učitelky Mackové.

Za školní tým Patrik Novák (G4.B)


Bronz našich volejbalistů

Bronz našich volejbalistů

Skvělými výkony se představilo družstvo našich volejbalistů na turnaji v rámci Olympiády okresu. Chlapci drželi krok i s těmi nejlepšími týmy a po zásluze vybojovali bronzové medaile. Za předvedený týmový výkon jim patří dík.

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Brána jazykům otevřená

Brána jazykům otevřená

Dne 16. října 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil čtvrtý ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Polabiny 2, Prodloužená, ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Děkujeme za pozitivní ohlasy a za příjemně strávené odpoledne.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Německé divadlo

Druháci navštívili německé divadlo

Die Schneekönigin je inscenace, ve které se střídá dobro a zlo a jež ve středu 16. 10. navštívila třída G2.C. A protože se jednalo o tzv. Mitmachtheater, znamenalo to, že se naši studenti mohli, nebo dokonce museli do představení sami zapojit. Počáteční rozpaky vystřídalo nadšení a zapálení, a to také díky hercům mnichovského divadla Galli v čele s úžasnou Helenou George, která dokázala nemožné, když do představení postupně zapojila celou třídu! Děkuji všem za aktivitu a už teď se těším, až k nám divadlo Galli zavítá příští rok.

Mgr. Jaroslav Macek, garant akce


Revolution train

Vlak, ve kterém jsme se nesvezli

Dne 11. 10. se první ročníky našeho gymnázia vydaly na nádraží. Většina výletů na nádraží teprve začíná, my jsme tam však už zůstali. Čekal tam na nás totiž Protidrogový vlak, Revolution train. Tento vlak má sloužit k prevenci užívání drog. Projekt má už od jeho vzniku na starosti designér Pavel Tůma, který se mu věnuje už od roku 2000. Za tu dobu už tento vlak získal několik prestižních ocenění. Celým vlakem nás provází příběh lidí, kteří se s drogami seznámili velmi blízce. Stali se jejich oběťmi. Naše tři třídy se tedy rozdělily do skupinek, které s rozestupy nastupovaly do vlaku. Uvnitř nás čekaly různé místnosti propojené s příběhem, který nám byl postupně odhalován. Stěny vypadaly, jako lidské tělo zevnitř, které je pomalu ničeno drogami. Dozvěděli jsme se, jaké má užívání drog následky, nahlédli jsme do drogového doupěte a zkusili si, jaké je to být u výslechu. A myslím, že nikdo z nás si to nechce vyzkoušet doopravdy. Děkujeme za skvělý zážitek a zpestření pátečního dne.

Adéla Vaňková, Čeněk Mědílek, G1.B


Stolní tenis

Stříbro pro naše dívčí trio

V rámci Regionální olympiády dětí a mládeže si naše týmy připsaly další cenné body. V holické Městské sportovní hale proběhlo ve středu 9. 10. měření sil středoškolské mládeže ve stolním tenisu. Chlapeckému družstvu ve složení Martin Špás (G4.B), František Novák (G2.A), Adam Černý (G2.B) a Marek Šumpich (G1.A) se nepodařilo postoupit do finálové skupiny, nicméně dívčí družstvo ve složení Viktoria Beránková (G3.C), Monika Slabá (G3.A) a Denisa Neradová (G2.A) s přehledem vybojovalo 2. místo.
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Underground

Interaktivní přednáška Františka „Čuňase“ Stárka

Ve čtvrtek 10. října jsme se s dějepisným seminářem zúčastnili interaktivní přednášky Františka Stárka. Tento spisovatel, signatář Charty 77 a bývalý disident v jedné osobě nám vyprávěl o své činnosti v undergroundu za bývalého režimu. Dozvěděli jsme se o jeho několikerém pobytu ve vězení, vydávání časopisu „Vokno“ i o porevolučním působení v Bezpečnostní informační službě. Přednáška se odehrávala ve stylových prostorách rockového klubu Ponorka. Pro některé možná trochu zdlouhavá, ale pro všechny jistě velmi přínosná akce byla milým zpříjemněním dne.

Eliška Šípová, G4.A


Přednáška o studiu v zahraničí

Přednáška o studiu v zahraničí

V úterý 8. 10. se v naší aule uskutečnila přednáška Jana Hofmana, který je absolventem Business Akademie v Dánsku a Anglia Ruskin University v Anglii, kde získal titul Bachelor of Science, se studenty z 3. a 4. ročníku o možnostech vysokoškolského studia ve Velké Británii a v Dánsku. Během 45 minut naši studenti získali informace o studiu, financích a pracovních možnostech v obou zemích. V závěru ještě zbyl prostor na diskusi. Věřím, že setkání bylo pro studenty inspirací k rozšiřování znalostí i mimo území naší vlasti.

Mgr. Soňa Chalupová, garant akce


Divadelní hra v němčině

DAS wird man doch mal SAGEN DÜRFEN!!!

To je titul interaktivní divadelní hry v němčině, kterou měla možnost shlédnout skupina studentů německého jazyka v úterý 8. 10. v Divadle 29. Theater Strahl z Berlína zahrálo vydařený kousek, při kterém zahrnulo do hry i naše studenty. Mohli se podílet na hře přímo na jevišti a také měnit její průběh. Během hry totiž odpovídali na otázky herců, které se týkaly chování postav na jevišti v různých situacích. Tak bylo možné ovlivnit další vývoj hry. Děkuji všem studentům, kteří se aktivně zapojili do představení!

Mgr. Michaela Plhová, sekce NJ


Mistryně Evropy ve frisbee

Kristýna Tlustá z G1.A mistryní Evropy v ultimate frisbee

O letních prázdninách se v polské Wrocławi konalo juniorské mistrovství Evropy v ultimate frisbee. Česká republika měla zástupce v každé z pěti kategorií. Čtyři kategorie nezahrály podle svých představ, ale…! Holky do 17 let v čele s kapitánkou Kristýnou Tlustou (G1.A) splnily své cíle na 100 %. Dokázaly to, co ještě žádný český tým v historii. Přivezly zlaté medaile a krásný pohár pro Mistryně Evropy. V úterý 17. 9. byla Kristýna s trenérem Jaromírem Jáchymem v České televizi v pořadu Téma pro hosty ČT sport.
Pokud máte chuť si tento sport vyzkoušet, neváhejte a dorazte na školní tréninky! Ty se konají každý pátek od 14 hodin na školním hřišti.

Patrik Novák (G4.B), kapitán školního týmu SŠL v ultimate frisbee


Basketbal

Basketbalistky lehce ovládly okres

V pátek 4. 10. se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu dívek. Naše děvčata byla jako již řadu posledních let naprosto bezkonkurenční. Zvítězila rozdílem třídy ve všech čtyřech utkáních a snadno si zajistila postup do krajského kola. Gratulujeme a dál držíme palce.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Dětský den

Dětské odpoledne ve Svinčanech se studenty Gymnázia Mozartova

V neděli 29. září proběhlo ve vesničce Svinčany Dětské odpoledne 2019. Akce vypukla ve 14:00 a trvala přes dvě hodiny. Na stanovištích, jež měli pod dohledem studenti našich čtvrtých ročníků, si děti mohly vyzkoušet skákání v pytlích, prolézání tunelem, chytání dřevěných rybiček, chůzi na chůdách, bowling a spoustu dalších disciplín. Po splnění každého úkolu dostaly různé sladké dobroty. V průběhu celé akce bylo k dispozici také občerstvení – párek v rohlíku, limonáda a pro rodiče pivečko. Po splnění všech úkolů byly děti postupně podle věku obdarovány zlatými medailemi a dalšími drobnůstkami. Počasí vyšlo náramně, a tak jsme si to užili my studenti i děti se svými rodiči. A to hlavně díky našemu panu učiteli Váňovi, který se zhostil organizace tohoto příjemného a pohodového odpoledne.

Klára Römerová, G4.C


Polabinská pouť

Pěvecký sbor Gymnázia na polabinské pouti

V sobotu 28. 9. premiérově vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia Mozartova na XX. Staročeské polabinské pouti 2019, kde se setkal na jednom podiu s dalšími hudebními uskupeními. Naši sboristé sklidili zasloužený potlesk a už se těší na další ročník polabinské pouti. Děkujeme za reprezentaci školy.

Milan Slabý, sbormistr


Atletika

Ani v kraji naši atleti nenašli sobě rovných

Ve středu 25. 9. se ve Svitavách konalo krajské kolo Středoškolského atletického poháru. I přes výrazná oslabení obou družstev z důvodu zranění podali naši chlapci i děvčata skvělé výkony, které jim zajistily jednoznačná vítězství ve svých kategoriích. Stejně jako loni tedy obě družstva postoupila na mistrovství republiky do Ostravy. Držíme jim palce a přejeme všem pevné zdraví a žádná další zranění.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Než přišla svoboda

Než přišla svoboda

Dne 17. 9. 2019 jsme se s literárním seminářem paní učitelky Škarvadové vydali na třídu Míru za účelem návštěvy vernisáže venkovní výstavy „Než přišla svoboda“. Výstava byla oficiálně zahájena v 15:30 úvodní řečí ředitele Východočeského muzea Mgr. Tomáše Libánka, poté ke shromážděným promluvila také aktivistka a signatářka Charty 77 paní Jarmila Stibicová nebo náměstek hejtmana Ing. Roman Línek. Na akci se pak objevily i další osobnosti spjaté s realizací výstavy. Nezůstali jsme však jen u pasivního prohlížení výstavy, která se věnuje období let 1969 – 1989. Náš spolužák dokonce dostal privilegium vyzkoušet si ochranný oblek s plynovou maskou. Pro ty méně odvážné byla připravena zkouška zručnosti v podobě vázání pionýrského šátku, vedle krabice plné věcí na výrobu prvomájových mávátek ležely výjezdní doložky a „spartakiádní“ kvíz, který měl každý možnost si vyplnit. Někteří z nás odpověděli v průběhu výstavy i na pár otázek od přítomných reportérů, které zajímal hlavně pohled naší mladé generace na tehdejší dobu. Kdo se ale zahájení výstavy nezúčastnil, nemusí truchlit. Výstava bude v Pardubicích k vidění až do 29. 9., poté poputuje do Holic, Chrudimi, Moravské Třebové a na závěr do Vysokého Mýta.

Michaela Knotková, Klára Römerová (G4.C)


Selb

Nadšení němčináři se vrátili ze Selbu

V pátek 13. 9. jsme se my, nadšení němčináři, vydali v čele s panem učitelem Mackem do německého Selbu. Pověry nás naštěstí nezastihly, a tak jsme v pořádku dorazili do hostitelských rodin. Program byl nabitý. Přestože teploty nebyly nejpříznivější a většina z nás trpěla bolestmi v krku a stěžovala si na ucpané dutiny, prožili jsme skvělý týden. Učarovala nám noblesa Karlových Varů a díky workshopu v Regensburgu už víme, jak složit mozaiku. Při túře na Schneeberg jsme nasávali sic mrazivý, zato čerstvý vzduch a na bobové dráze nás vítr šlehal do radostných tváří. Hlavně jsme však navázali „Freundschaft“ s našimi německými sousedy, a proto pevně věříme, že se v budoucnu ještě setkáme. Speciální dík pak patří panu učiteli Mackovi za organizaci celého zájezdu. Přejeme mu brzké zotavení z jeho cykloúrazu.
Tschüß

Michaela Staňková (G4.C)


Atletika
Atletika

Atletická esa z Mozarťáku!

Ve středu 18. 9. proběhlo na Městském stadionu na Dukle okresní kolo Středoškolského atletického poháru. Ani atypicky uspořádaný časový plán nerozhodil žádné z našich družstev a jako vítězné týmy postupují děvčata i chlapci do krajského finále, které se koná příští týden ve Svitavách. Držte nám pěsti, „republika“ by oběma týmům slušela!

Mgr. Erika Macková a Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Přespolní běh

Bronz pro Sylvu Neradovou v přespolním běhu

V úterý 17. 9. jsme se v areálu dostihového závodiště Agrofert Park zúčastnili okresního kola v přespolního běhu, který je součástí XXVI. Regionální olympiády dětí a mládeže. Dívčí družstvo ve složení Sylva Neradová (G4.B), Andrea Matějková (G3.A), Veronika Kantová (G2.B), Bára Pušová (G2.C) a Karolína Nittingerová (G1.A) vybojovalo skvělé druhé místo. V hodnocení jednotlivců Sylva Neradová stála na bedně. Chlapecké družstvo ve složení Tadeáš Tomiška (G4.A), Marek Zelenka (G4.B), Martin Špás (G4.B), Adam Friede (G3.A), Adam Cirkl (G3.A) a Matěj Votruba (G3.B) si letos doběhlo pro pěkné čtvrté místo. V jednotlivcích nejlépe zaběhl Marek Zelenka. Oba týmy svým umístěním zajistily potřebné body do RODM okresu Pardubice. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Olympiáda

Druhé místo v krajské Olympiádě dětí a mládeže 2018/2019

V pondělí 16. 9. 2019 proběhlo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích slavnostní vyhlášení XVII. ročníku Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje za školní rok 2018/2019. V konkurenci 26 středních škol se naše gymnázium umístilo na druhém místě a převzalo ocenění z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého, pardubického radního René Živného a předsedy pardubické krajské organizace ČUS Luboše Bäuchla. Obrovský dík patří všem, kteří reprezentovali v jednotlivých sportech a přispěli tak k celkovému vynikajícímu umístění.

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Maturita

Maturitní zkouška 2020

S předstihem jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Adaptační kurz

Prváci se z adaptačního kurzu vrátili se spoustou zážitků!

Ve dnech 9. – 11. září proběhl adaptační kurz prvních ročníků našeho gymnázia, na který jsme vyrazili do krásného outdoorového resortu v Březové u Třebíče. Zde se o naši zábavu starali místní instruktoři, pod jejichž dohledem jsme hráli hry jako „Rychlé rande“, „Poraď se s koněm“ nebo „Bulldog“. Své síly jsme změřili například v airsoftu nebo paintballu a strach z výšek jsme překonávali při volném pádu a prolézání místního lanového parku. Všichni se ovšem můžeme shodnout, že nejzábavnější byla projížďka na raftech, která se během chvíle změnila v rozsáhlou námořní bitvu, po které nezůstal ani jeden z nás suchý. Ve volném čase, kterého zrovna moc nebylo, jsme hráli všemožné karetní hry, které s sebou přivezli naši spolužáci a u kterých jsme si užili neméně zábavy. I když bychom si adapťák ještě o pár dní prodloužili, všichni jsme si ho moc užili a domů se vracíme jako třídy se skvělým kolektivem a spoustou nových kamarádů.

Tomáš Pazderka, G1.C


Burza učebnic

24 hodin s FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá již osmý ročník stáží v období od 14. 10. 2019 do 6. 1. 2020. Studenti mají díky tomuto projektu jedinečnou možnost seznámit se s univerzitním prostředím a vyzkoušet si tak život vysokoškolského studenta „nanečisto“. Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži při FF UK minimálně 24 hodin. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady na stravu či ubytování si student hradí sám. Uzávěrka pro podání přihlášek je 22. září 2019, více informací i odkaz na přihlášku najdete v sekci Student - Informace z vysokých škol - UK Praha.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


IESO 2019

Pavel Trávníček z G3.B zlatý v mezinárodním kole olympiády IESO 2019

Ve dnech od 27. 8. až 5. 8. 2019 se Pavel Trávníček z G3.B účastnil mezinárodního kola olympiády ve vědách o Zemi IESO 2019 v Jižní Koreji a zvítězil v kategorii ESP. Olympiády se účastnilo celkem 165 studentů ze 43 zemí světa. Náročná soutěž sestávala z tříhodinového testu zaměřeného na atmosférické a hydrosférické jevy, poté následoval další tříhodinový test na téma geologie a astronomie. Večer téhož dne pak jednotlivé republikové týmy pracovaly na další části olympiády s názvem ESP, která spočívala ve vypracování a prezentaci posteru v předem daných týmech na téma Influence of climate change and impacts on typhoons in East Asia. Následující den čekala na soutěžící práce v terénu na praktických úlohách jako např. fyzikální pokusy na měření hustoty, či poznávání hornin na výchozech v horském masivu. Den před vyhlášením se studenti pohybovali kolem města Jinju v nejjižnější části poloostrova. Zde se v místním slínovci nacházejí významné pozůstatky po druhohorních živočiších, jako jsou různé dinosauří stopy, stopy prvních ptáků, či geologické prvky jako čeřiny, či mudcracks. Na těchto stanovištích  účastníci vypracovávali poslední část olympiády zvanou ITFI, která spočívala ve vytvoření prezentace o vzniku těchto geologických jevů.
Gratulujeme Pavlovi za skvělou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších úspěhů v soutěžích Amavet a SOČ.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží


Fce

Úspěchy ve zkouškách Cambridge English: First

První zářijový týden si část studentů, kteří v červnu 2019 konali mezinárodní zkoušku v anglickém jazyce Cambridge English: First, vyzvedla své certifikáty. Všichni stávající studenti i absolventi našeho gymnázia zkoušku úspěšně absolvovali. Gratulujeme:-)

Dita Saxová, sekce AJ


Letní nanoškola

Letní nanoškola 2019

Ještě v období letních prázdnin (19.-23.8.) jsme se my, Daniel Bernkraut a Anastázie Skučková, vydali do Ústavu fyzikální chemie Josefa Heyrovského na jím každoročně pořádanou akci nesoucí název NANOškola. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o týden přednášek a praktických ukázek v laboratořích se zaměřením převážně na „nano svět“ (1x10-9 m). Dostali jsme se tedy na akademickou půdu, kde jsme poznali některé tamější vědce. Mimo mnoha přednášek, z nichž asi jedna z nejvíce zajímavých byl úvod do astrochemie, jsme si dokonce zkusili vyrobit například vlastní fotokatalytický nátěr čistící ovzduší. Také jsme se seznámili se základy daktyloskopie a kriminalistiky a navštívili Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde nám ukázali svá pracoviště. Určitě doporučujeme návštěvu i ostatním zájemcům v příštích letech!

Daniel Bernkraut, G3.A


Macau

Sylva Neradová stříbrná na soutěži CASTIC 2019

Naše studentka Sylva Neradová se vrátila z finále všečínské studentské odborné soutěže CASTIC 2019 (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) s mezinárodní účastí se stříbrnou medailí. Soutěž se uskutečnila v Macau v Číně ve dnech 20. - 26. července 2019. Česká republika byla zastoupena už potřetí v 34-leté historii této prestižní čínské soutěže. Jedná se o největší vědeckou akci pro studenty základních a středních škol v Číně. Soutěže se tento rok zúčastnilo 588 finalistů s 437 projekty z 56 zemí světa, včetně Číny. Zahraničních projektů bylo 86, projekty hodnotilo 188 hodnotitelů.
„Tropické klima, zářivá světla a spousta zábavy. Takový byl pobyt v Macau a účast na mezinárodní soutěži CASTIC. Na této události se setkalo přes 500 studentů středních škol z celého světa, aby odborné porotě i laické veřejnosti předneslo svůj projekt, na kterém pracovali. Nabídka byla bohatá – robotika, matematika, enviromentální vědy, chemie, biologie i humanitní obory. Stejně tak pestrá byla i paleta účastníků – od plavých Norek až po tmavé Nigerijky, od šarmantní francouzštiny až po zpěvnou kantonštinu. Naše česká delegace, čítající 3 různé projekty, zaznamenala na tomto nabitém poli skvělých výsledků. Dvě bronzové a jedna stříbrná medaile zdobily naše kufry při zpáteční cestě. Osobně mi cesta přinesla inspiraci, odpočinek a způsob, jak si udělat nové přátele.“
Sylva Neradová, G4.B

Děkujeme Sylvě za skvělou reprezentaci školy a získání stříbrné medaile za obhajobu projektu Phosphatases Pho15p dephosphorylate 2-P-Glycolate.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.66, 10. 11. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich