Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Projektový den

3. Projektový den se blíží

Znáte Boomwhackers? Chcete objevovat výhody i úskalí různých způsobů komunikace? Šifrujete a dešifrujete rádi různé zprávy? Zajímá vás Španělská inkvizice a její vynálezy? Chcete se vydat ke zrodu kinematografu? Jste šikovní a chcete si vytvořit vlastní funkční sluneční hodiny? Zajímají vás rostlinná barviva? Jednoduše: zajímají vás objevy a vynálezy? Toto vše a mnohé další můžete prozkoumat 19. prosince, kdy na naší škole proběhne historicky 3. tematický den s názvem „Objevy a vynálezy“. Každý student bude mít povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop v každém bloku (celkem tři programy). Přihlašování v modulu Přihlašování aSc Edupage bude ukončeno ve čtvrtek 13. 12. 2018 ve 20:00 hodin.

Mgr. Jana Veselková, zástupkyně ředitele školy


UHK

Naše absolventka Monika Vostrčilová „Studentkou roku 2018 Pedagogické fakulty UHK“

Projekt zaměřený na prevenci kyberšikany u dětí a mládeže, který jsme vytvořily společně s Terezou Cimmerovou, jsme pojmenovaly Blind Love (aneb nad čím nepřemýšlíš). Celá myšlenka tohoto projektu započala tím, že jsme měly možnost jet na mezinárodní workshop do Banské Bystrice s názvem „The risks of the virtual environment in the V4“ a mohly jsme si připravit hodinový seminář pro účastníky workshopu. Napadlo nás natočit preventivní video o kyberšikaně a jelikož jsme video nechtěly podcenit, požádaly jsme o pomoc Oddělení tisku a prevence při Královehradecké krajské Policii ČR. Konzultovaly jsme s nimi autentičnost a reálnost videa; téma, na které se video zaměří, domlouvaly jsme scénář. Nakonec jsme o pomoc oslovily také Martina Knytla a dvanáctiletého youtubera Vojtu Plachetku, který nám video natočil. S Policií ČR, která video odkoupila, jsme vymysleli sérii přednášek pro rodiče, které se zabývají zejména sextingem a jezdíme je realizovat na Náchodsko, kde je problematika nejvíc rozvinuta.  akce.

Monika Vostrčilová


Maturita

Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní budete moci v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Detailnější informace najdete v sekci Maturita 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Baketbal

Basketbalistky opět v kraji nepřemoženy

Ptáte se, kde se hraje nejlepší dívčí basket v pardubickém kraji? Přijďte se podívat na „Mozarťák“ a uvidíte. I bez tří hráček základní sestavy nenechala naše děvčata nikoho na pochybách a s přehledem již potřetí v řadě vystoupila na příčku nejvyšší. O to těžší krok je ale čeká v pátek 7. 12., kdy se pokusí stále v oslabené sestavě zvítězit i v kvalifikaci na republikové finále.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Sněmovna

Vzdělávací seminář Český parlament a parlamentarismus

Dne 5. 12. se čtyři studenti našeho gymnázia (Petr Kubant 2.A, Daniel Bernkraut 2.A, Adéla Kratochvílová 2.C a Jiří Bubeníček 2.C.) zúčastnili vzdělávacího semináře na téma ,, Český parlament a parlamentarismus‘‘ v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Během osmihodinového semináře jsme se zúčastnili pěti besed na různá témata. Mimo jiné na téma: Legislativní proces v České republice nebo Vztah Parlamentu ČR a Evropské unie. Celý seminář byl velice zajímavý a záživný. Všichni jsme byli v debatách velice aktivní a mnohokrát jsme přišli do diskuze s velmi zajímavými názory a postřehy. Na závěr jsme navštívili jednání Poslanecké sněmovny, kde právě probíhalo druhé čtení zákonu o státním rozpočtu na rok 2019. Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Petr Kubant (G2.A)


Mikrobiologie

Mikrobiologická exkurze

V úterý 27. 11. a následně 4. 12. vyrazila naše třída G1.C na pardubickou univerzitu, na Fakultu chemicko-technologickou, abychom si vyzkoušeli Grammovo barvení. Nejdříve nás paní docentka Pejchalová seznámila s pravidly bezpečnosti a potom jsme barvili různé bakterie, např. Escherichia coli či Streptococcus pyogenes. Slečny laborantky, které nám s prací pomáhaly, byly milé a příjemné. Exkurze se nám moc líbila, protože jsme si zkusili něco, co bychom normálně ve škole nedělali.

Ondřej Chabada (G1.C)


Koločava

Návštěva francouzského divadla

Ve čtvrtek 27. 11. 2018 vyrazila sekce francouzského jazyka našeho gymnázia do Prahy za kulturou. Jedním z cílů byla návštěva francouzského divadla. Měli jsme možnost zhlédnout dílo z pera aktuálně nejpřekládanějšího francouzského autora Erica Emmanuela Schmitta “Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran” neboli “Pan Ibrahim a květy koránu”. Představení bylo přepracováno do velmi hezké a srozumitelné francouzštiny, takže porozumět příběhu nám nečinilo velké potíže. Velkou výhodou bylo také to, že herci sami byli Francouzi, což nám skýtalo jedinečnou možnost poslouchat rodilé mluvčí a jejich precizní výslovnost. Po divadelním představení jsme měli chvíli času nasát atmosféru předvánoční Prahy a projít si část Starého Města. Okolo oběda na nás už ale čekala prohlídka Francouzského institutu. Měli jsme nejen možnost prohlédnout si zajímavé prostory místního institutu a dozvědět se něco o jeho fungování, ale také jsme nahlédli do místní bibliotéky i mediatéky a vyslechli si, v čem nám může být institut nápomocný a co vše nabízí. Celý výlet nám nejen ukázal, že francouzština je opravdu ta správná jazyková volba, ale také nás velmi motivoval do další práce.

Natálie Šafářová, G3.A


Koločava

Dobrodružná cesta do Koločavy

V pondělí 26. listopadu jsme se společně se zástupci některých gymnázií Pardubického kraje vydali na návštěvu základní školy v ukrajinské Koločavě. Hlavním posláním naší cesty bylo předání vybavení, které bylo nakoupeno ze společné sbírky žáků gymnázií Pardubického kraje. Že naše cesta bude zajímavá, jsme věděli hned od začátku, nicméně jsme nečekali, že první vzrušující momenty, nastanou ještě před naším odjezdem z Pardubic. V ranních hodinách totiž v médiích proběhly zprávy o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Ze začátku, pro nás spíše nevinně vyhlížející události, se v průběhu dne proměnily v události, které nám večer nedaly spát. První noc jsme tedy strávili v krásném Prešově asi 100 kilometrů od ukrajinských hranic s tím, že druhý den ráno, dle situace uvidíme, zda budeme pokračovat dál...

Pavek Křepelka, G3.A


Florbal

Florbalisté na krásném třetím místě

Ani po odchodu třech opor našeho florbalového týmu se naši chlapci nenechali zahanbit. V obrovské konkurenci 12 škol podali opravdu skvělé výkony a sahali dokonce po příčce nejvyšší. Potřebovali k tomu porazit v posledním zápase silnou „Potravinu“ s několika reprezentanty. To se nám bohužel nepodařilo a obsadili jsme konečné třetí místo.

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Taiwan

Naši studenti na vzdáleném Taiwanu

Skupina našich studentů vyrazila spolu s paní učitelkou Lensmith na návštěvu partnerského gymnázia v městě Kaoh-siung. Zde přinášíme několik prvních střípků a komentář Viki Tlustošové: „Navštívili jsme Opičí horu (nevim jak se přesně jmenuje) a potom přístav. Mě potom rodina vzala trajektem na tzv. seaside abych ochutnala mořské plody. Počasí skvělé, nádherných 27°C a jasno“.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Příběhy bezpráví

Druhé ročníky v rámci Měsíce filmu na školách besedovaly s pamětníkem represí 50. let

V úterý 27. 11. se všechny třídy druhých ročníků sešly v aule gymnázia na promítání dvacetiminutového filmu Olgy Sommerové Ztracená duše národa: Ztráta tradice v rámci Příběhů bezpráví (Měsíc filmu na školách). Dokument pojednával o událostech následujících po tzv. Vítězném únoru, zejm. o perzekuci sedláků. V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin. Měly se stát výstražným příkladem pro ostatní a jejich majetky základem pro vznikající JZD. Tito lidé se provinili tím, že jejich rody pracovaly na půdě celá staletí a po generace postupně přidávaly hektar k hektaru, až vytvořily velká hospodářství. Zkrátka byli úspěšní a měli majetek. Po skončení filmu se slova ujal host programu pan František Teplý, držitel Ceny Příběhů bezpráví, který byl na začátku 50. let zatčen a po brutálním vyslýchání odsouzen ke čtrnáctiletému vězení. Vyprávěl nám o svém pestrém životě a poté následovala diskuze, při níž se studenti ptali na peripetie, kterými si prošel, nebo třeba na jeho názory týkající se komunismu. Program jsme ukončili bouřlivým potleskem a společnou fotografií.

Tereza Kolmanová, G2.B


Otevřená věda

Otevřená věda 2018

Ve čtvrtek 22. 11. jsem se zúčastnil Studentské vědecké konference Otevřená věda 2018, kterou zaštiťuje Akademie věd České republiky. Konference byla rozdělena do dvou dnů. První den konference byl vyčleněn pro biologii, chemii, ekologii, lékařské vědy, chemickou technologie, biofyziku a zemědělství. Každý stážista sám nebo ve skupině prezentoval svoje dosavadní výsledky. Čtvrteční program byl vyčleněn pro 57 prací. Já jsem prezentoval v oboru zemědělství na téma: „Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství.“ Tuto stáž jsem absolvoval pod vedením Ing. Evy Baldassarre Švecové Ph.D. v Botanickém ústavu AV ČR, Oddělení mykorhizních symbióz, Průhonice.

Tomáš Dědek G4.A


BTL

BTL – Beyond the Lab: Revoluce

Uskupení Tesla a především tým Ing. Alexandra Prokopa uspořádal na našem Gymnáziu v prostorách „U kopírky“ výstavu s názvem: Více než laboratoř „udělej si sám“. Výstava představuje příběhy lidí, kteří otevírají vědecký výzkum každému a přenášejí jej z profesionálních laboratoří do domovů, dílen a dvorků. Od lidí, kteří postavili vlastní lékařská zařízení na sledování diabetu až po komunity měřící znečištění ovzduší je všude po světě rostoucí množství „udělej si sám“ vědců, kteří čile kutí, experimentují a vynalézají. Vybaveni levně dostupnými čidly, aplikacemi pro chytré telefony a možnostmi sdílení informací s online komunitami tito průkopníci DIY (Do It Yourself) přístupu přetvářejí náš obraz vědců a vědy budoucnosti. Výstava bude trvat do konce roku 2018 a po individuální domluvě bude doprovázena komentovanými prohlídkami. Srdečně zveme k její návštěvě.

RNDr. Květa Sýkorová


Volejbal

Bronz pro naše volejbalistky

Sportovní hala v Holicích hostila v pátek 23. 11. nejlepší dívčí středoškolské volejbalové týmy okresu Pardubice. Turnaj se rozehrál ve dvou skupinách po čtyřech družstvech, kdy první dvě postoupila do semifinále. Naše děvčata skončila v základní skupině s trochou smůly druhá, takže je čekal vítěz druhé skupiny. Semifinále bylo jako na houpačce, poslední míč bohužel patřil soupeřkám. Závěrečný zápas o třetí místo náš tým ve složení Pavlína Šoltová (4.C), Eliška Dočkalová (4.C), Barbora Beránková (4.C), Veronika Píšová (3.C), Anička Dostálová (3.B), Monika Slabá (2.A) a Viki Gajdošová (2.A) zvládl s naprostou herní bravurou a zaslouženě si odvezl bronzové medaile. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Spektroskopie

Exkurze a workshop spektroskopie

Ve středu 21. 11. jsme měli možnost se zúčastnit se seminářem chemie a fyziky (čtvrtý ročník) workshopu s názvem Spektroskopie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Byla pro nás připravena laboratorní praktika, během nichž jsme zkoumali spektroskopické vlastnosti látek – Například - jaká barviva jsou obsažena v daném nápoji a zda-li je to tak, jak sami výrobci tvrdí. Postupně jsme však zjišťovali, že se občas skutečnost neshoduje s uváděnými informacemi. Celá praktika byla velice zajímavá, umožnila nám pracovat s přístroji, kterými laboratoře v naší škole nejsou vybaveny. Byla to pro nás nová a naučná zkušenost. Pokud bude někdy možnost, rádi se znovu do něčeho obdobného zapojíme znovu.

Eliška Křivková G4.B


SLI

Diskuze s absolventem našeho gymnázia

V pátek 23. 11. 2018 nás na literárním semináři navštívil absolvent našeho gymnázia Kryštof Šimek, který studuje JAMU v Brně. Kryštof nám vyprávěl o svém studiu divadelní režie a dal nám pár rad k přijímacímu řízení. Dozvěděli jsme se, že studium režie je velmi náročné, ale u Kryštofa bylo vidět, že si plní svůj sen. Přejeme mu hodně štěstí do budoucna a někdy nashledanou v divadle!

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


Přihlašování k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, v neděli 25. 11. 2018 ve 20:00 hodin jsme odstartovali přihlašování na Přijímačky nanečisto 2019, kapacita není omezena, přihlašovat se můžete do středy 23. 1. 2019.
Žáci si budou moci vyzkoušet atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Administrační poplatek 30 Kč (pro účastníky přípravého kurzu ZDARMA). Úhrada bude možná výhradně hotovostně v týdnu od 26. 11. do 30. 11. 2018 v kanceláři školy od 7:30 do 15:00 hodin, dále pak ve čtvrtek 17. 1. 2019 (druhý den otevřených dveří), případně v samotný den konání zkoušek 29. 1. 2019 od 11:30 do 12:15 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
Gis Day

Seminář ze zeměpisu se zúčastnil GIS Day na pardubické univerzitě

V pátek 16. listopadu se naše dva semináře ze zeměpisu (třídy G4.A, G4.B, G4.C) vypravily na nedalekou Univerzitu Pardubice na přednášku o GISu (geografických informačních systémech) v rámci GIS Day. Jednalo se o hodinovou přednášku, při které jsme se dozvěděli například o výhodách a přehlednosti systému, o využití dat pořízených na Zemi nebo metodami dálkového průzkumu Země. Byli jsme také seznámeni se třemi typy dronů, které jsme měli možnost slyšet i vidět naživo. Drony jsou totiž nedílnou součástí těchto systémů, zvláště v poslední době. Přednáška byla zakončena praktickou částí, kdy jsme si měli vyzkoušet práci a orientaci v geograficko-informačním systému na počítači. Díky této přednášce jsme si uvědomili, jak jsou geoinformační technologie v našem životě důležité a že je prakticky využíváme každý den.

Andrea Roubalová (G4.B)


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

Připomínáme studentům maturitního ročníku povinnost přihlásit se k jarnímu zkušebnímu termínu MZk. Každý maturant obdržel e-mailem předvyplněnou přihlášku, kterou doplní o zbývající údaje včetně volby zkoušek, vytiskne a následně prostřednictvím TU odevzdá nejpozději do 30. 11. 2018 vedení školy. Ve společné části se volí dvě zkoušky (CJL a MAT nebo cizí jazyk) a v profilové části také dvě zkoušky (další případně jako nepovinné). Přihlašování se detailně věnuje také aktuální Maturitní zpravodaj č. 47. Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 15. 1. 2019 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2019“, případně se obracejte na TU nebo vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


DOD

Akční 1. den otevřených dveří a pozvánka na spuštění on-line přihlášek k Přijímacím zkouškám nanečisto 2019

Vážení uchazeči o studium na naší škole, děkujeme za Váš velký zájem o studium na naší škole a kladnou odezvu na netradičně koncipovaný program Dne otevřených dveří, kdy si zájemci mj. zasoutěžili ve hře „Mozart Escape Game“, prohlédli odborné učebny, laboratoře, respiria či aulu školy, setkali se s pedagogy i studenty školy. Věříme, že se nám povedlo přiblížit Vám atmosféru školy a sdělit důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, přijímacích zkoušek nanečisto 29. 1. 2019 nebo přípravného kurzu. Nezapomeňte že již v neděli 25. 11. 2018 ve 20:00 hodin startujeme na těchto stránkách přihlašování na Přijímačky nanečisto 2019, kapacita není omezena, přihlašovat se budete moci do středy 23. 1. 2019.
A v neposlední řadě patří velký dík pedagogům a studentům gymnázia za vytvoření tradičně pohodové atmosféry a ukázkové zvládnutí náporu uchazečů.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Florbal

Vítězství našich florbalistek

Historická údalost ve středu 14. 11. 2018 nadchla všechny fandy florbalu. Naše děvčata dosáhla historického úspěchu v podobě vítězství v turnaji středních škol v rámci Olympiády okresu. Ač se v našem týmu neobjevila žádná florbalistka, nenechala se naše děvčata zastrašit silou soupeřek a předvedla takticky a herně vyspělý výkon. A tak tým složený z fotbalistek a basketbalistek zaslouženě zvítězil a postoupil do krajského finále. Blahopřejeme!

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Vesmírný

„Vesmírný“ den v Praze

V úterý 13. 11. 2018 jsme se spolu s dalšími členy Uskupení Tesla vydali do Prahy hned na dvě významné akce. Tou první bylo předání čestných uznání za vytvořené modely měsíčních základen. Spolu s tím proběhl také velmi poutavý workshop a seminář o Evropské vesmírné agentuře (ESA). Dozvěděli jsme se o aktivitách kanceláře ESERO, která pořádá různé projekty jak pro učitele, tak pro studenty přírodovědných a technických předmětů. Z tohoto úřadu za námi na půdu Geofyzikálního ústavu AV ČR přijela i Janet, která nám v angličtině přiblížila pro nás nejvhodnější projekty. Následně jsme se dozvěděli něco nového o fyzikálních jevech ve vesmíru a nevyhnuli jsme se ani otázce metalurgie materiálů, jež jsou potřeba pro sondy, rakety apod. Následně jsme odpoledne navštívili pražské Kongresové centrum, kde se konala konference u příležitosti 10. výročí členství ČR v ESA. Zde jsme se mj. setkali s generálním ředitelem ESA Johannem-Dietrichem Wörnerem. Mohli jsme zde také spatřit známého moderátora Daniela Stacha nebo podiskutovat o budoucím vývoji ISS s předsedou astronautické sekce ČAS Milanem Halouskem. Byl to velmi náročný den plný poznání.

Martin Žihlo, G3.A


VJs

Workshop s dvojicí pařížských VJs

V pátek 9. listopadu 2018 jsme si v rámci výuky francouzského jazyka zpestřili běžný školní den. Vyrazili jsme do Automatických mlýnů, kde Francouzská aliance uspořádala workshop s dvojicí pařížských VJs (video DJs), kteří si říkají L´Age d´Or. Kromě jedinečné možnosti zkusit si mixovat hudbu s videi vlastníma rukama jsme se také mohli zeptat, jak se to vůbec dělá a jaké vybavení to obnáší. To vše samozřejmě ve francouzštině, čímž jsme si procvičili konverzaci.

Karolína Krupová, G2.A


The Mozart Times

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo školního anglického časopisu The Mozart Times! Tentokrát s tématem školy, školního roku a čtvrtého ročníku. O čem se tedy můžete dočíst? Škola není jen o učení, takže zde najdete například článek o nedávném zájezdu do Londýna, recepty na zdravé a chutné svačiny nebo pohled na studium na gymnáziu očima jedné ze studentek. Dále se dozvíte, jaké knížky číst, jak správně prokrastinovat nebo co dnes nejvíce trápí studentky střední školy. Čas nenávratně ubíhá a školní rok je již v plném proudu, nezbývá mi než popřát Vám všem, abyste si užili čtení našeho časopisu a také dobu strávenou na tomto gymnáziu!

Magdaléna Malířová, G4.C


Halousek

Rom'n'roll podruhé

Ve čtvrtek 9. listopadu se první ročníky našeho gymnázia zúčastnily workshopu Rom'n'roll s Idou Kelarovou v pražském Rudolfinu. Workshop se skládal ze dvou částí. První část byla pěvecká a druhá taneční. Při pěvecké části jsme si se sborem Čhavorenge zazpívali dvě písničky v romštině a naši dva studenti se představili s písní Vysoký jalovec. Při taneční části jsme se dozvěděli něco o romské kultuře a naučili jsme se nějaké taneční pohyby. Všichni si tento workshop užili a budou na něj vzpomínat jen v dobrém.

Matěj Kopsa, G1.A


Pišqworky

PIšQworky: školní tým Utnaredasenatrap nenašel přemožitele!

V pátek 9. 11. se u nás ve škole konalo okresní kolo soutěže PIšQworky pořádané Kybertechnou. Mozarťák reprezentovaly tři týmy: Utnaredasenatrap, Šerminátoři a Gymo1A. Všechny tři týmy postoupily ze základní skupiny do play-off. Šerminátoři a Gymo1A na sebe bohužel narazili hned ve čtvrtfinále. Do dalšího kola postoupil tým Šerminátorů, kde narazil na tým Utnaredasenatrap. Po tuhém boji, který se rozhodnul až v posledním duelu, se do finále dostali Utnaredasenatrap, kde na ně čekal tým z Přelouče. Oba týmy předvedly opravdu výborný výkon. Nakonec se z vítězství radovali Utnaredasenatrap ve složení Tomáš Vodvářka, Jan Netolický, David Ryba, Petr Kubant a Matěj Klíma. Tímto jim gratulujeme, moc děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole, kam postoupili i Šerminátoři.

Utnaredasenatrap


Plavání

Děvčata si vyplavala stříbro

Každoročně začátkem listopadu pokračuje Regionální olympiáda dětí a mládeže soutěží v plavání. Závodníci absolvují štafetu 4 x 50 m polohový závod, dále následují jednotlivé disciplíny (znak, prsa, motýl, kraul) a na závěr 6 x 50 m volný způsob. Dívky letos plavaly ve složení Míša Reinbergová (4.B), Tereza Svobodová (4.C), Tereza Fekarová (4.B), Bára Štíková (3.B), Eliška Novotná (2.C) a Tereza Zierisová (2.C) a celkově obsadily krásné 2. místo! Chlapecké družstvo ve složení Filip Duchoň (4.B), Kuba Vinklárek (3.C), Lukáš Novotný (3.B), Petr Kovárník (3.C), David Ryba (2.A), Matěj Kopsa (1.A) a Jakub Kosa (1.A) obsadilo 4. místo. Oba týmy získaly do celkové klasifikace XXV. RODM cenné body. Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Kytice

Literární seminář v Semaforu

Ve středu 7. 11. se náš literární seminář vydal na parodii Erbenovy Kytice do pražského SEMAFORU. Malé, přesto útulné divadlo nás překvapilo svou otevřeností a rodinnou atmosférou, která diváky provázela celý večer. Hra Kytice je jedna z nejúspěšnějších uměleckých děl divadla SEMAFOR, což jsme se na vlastní oči mohli přesvědčit. Jako jedni z posledních jsme spatřili Jiřího Suchého na scéně společně s Jitkou Molavcovou. Oba nás provázeli celou hrou s humorem a jazzová hudba dodávala představení úplně jiné emoce. Parodie, která nás nenechala chladnými kvůli černému humoru, nekrofilii, vulgarismům a své celkové originálnosti, určitě stála za to, jelikož nás ani noční návrat domů do Pardubic nijak netrápil.

- Andrea Roubalová, Lenka Červenáková (G4.B)


Česká hlavička
Česká hlavička

Česká hlavička 2018 pro Sylvu Neradovou

Fenomenálního úspěchu dosáhla Sylva Neradová z G3.B. Jako jediná dívka získala nejprestižnější cenu Česká hlavička roku 2018, když zvítězila v kategorii GENUS. Kategorie se týká projektu z oborů přírodních věd zabývajících se prostředím kolem nás. Sylva popsala dosud neznámé enzymy v kvasinkách rodu Candida v práci: „Proteiny Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis defosforylují fosfoenolpyruvát“ pod vedením RNDr. Olgy Heidingsfeld, CSc. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výsledky práce byly publikovány mj. i v mezinárodním časopise FEMS Yeast Research.
Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Za své vědecké práce získalo v letošním 12. ročníku osm středoškoláků v šesti kategoriích titul Česká hlavička. Projekty se týkaly nejen chemie a biologie, ale i matematiky, techniky nebo humanitních věd. Oceněné vybrala odborná porota složená z předních českých vědců.
Rozhovor se Sylvou jsme mohli zhlédnout ve čtvrtek 8. 11. v pořadu Události, komentáře na programu ČT24. Slavnostní vyhlášení vítězů 12. ročníku soutěže mladých vědců o nejvýraznější projekt, počin nebo odbornou činnost na poli vědy a techniky se bude vysílat v sobotu 17. 11. 2018 v 17:45 na programu ČT2.
Nezbývá, než Sylvě pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. A v neposlední řadě patří dík i paní učitelce RNDr. Květě Sýkorové za odbornou přípravu a supervizi.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Vědění
Vědění

Studenti našeho gymnázia na konferenci Vědění mladým

Dne 8. listopadu 2018 jsme se, společně s chemickým seminářem a dalšími vybranými žáky z nižších ročníků, vydali na konferenci Vědění mladým, kterou každoročně pořádá Univerzita Pardubice. Naši školu v posterové sekci vzorně reprezentovaly Adéla Novotná, studentka G4.A, která si jako svou práci vybrala "Model vlivu působení kouře na kůži jako simulace poškození znečištění ovzduší". Dále Kristýna Čížková, též studentka G4.A, se svou prací "Scaffoldy na bázi hydrogelu připravované z derivátu kyseliny hyaluronové". Naším největším želízkem v ohni byla Sylva Neradová, studentka G3.B a rovněž držitelka ceny Česká hlavička za rok 2018, která se zabývala Proteiny Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis. Na poslední chvíli, z důvodu neúčasti jedné studentky z ústní sekce, byla Sylva ochotná zaskočit a i bez větší přípravy odprezentovala své dvouroční bádání. Oproti minulým ročníkům byli všichni prezentující velice výřeční, a tak jejich prezentace zaujaly i širší okruh studentů. Za všechny účastníky konference děkuji všem přednášejícím a věřím, že celý den byl inspirací pro budoucí nadané vědce k započetí jejich bádání.

Karolína Bořilová, G4.B


Beseda

Beseda s naším absolventem Markem Podlahou

V úterý 6. 11. navštívil literární seminář čtvrtých ročníků absolvent naší školy Marek Podlaha, který již druhým rokem studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. Marek nás nejen dokonale navnadil na studium svého zaměření, ale všechny nás i dokonale pobavil a představil nám Olomouc a studium na Univerzitě Palackého jeho očima. Ve dnech 12.11. a 16.11.2017 se v rámci oboru koná týden otevřených přednášek, studenti středních škol se budou moci zúčastnit zajímavých přednášek o filmu, divadle, televizi a rozhlase. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Jakub Dojčán, G4.B


Anglické představení

Anglické představení v aule gymnázia

Dne 6. 11. 2018 proběhlo v aule našeho gymnázia anglické představení společnosti The Bear Educational Theatre. Příběhem nás provázeli Frank Novotny, slečna Lucy a Marcus a Steven Brownovi. Představení s názvem „Frank Novotny and the present perfect“ bylo velmi vtipné a naučné. Jedná se o detektivní příběh odehrávající se v Chicagu. Hlavními postavami jsou dvojčata Marcus a Steven, kteří se nemají zrovna moc v lásce. Jejich vztahu nepomáhá ani to, že Marcus chodí s Lucy, která se líbí i jeho bratrovi. Který ze sourozenců ukradl drahé naušnice, aby získal srdce slečny Lucy? Na to jsme po dlouhém dumání nakonec přišli i my. Z představení jsme odcházeli opět o něco moudřejší a veselejší. Divadlo se nám moc líbilo a už se těšíme na další.

Klára Kodešová, Lucie Stehlíková, G1.A


Romm

Druhé ročníky na workshopu s Idou Kelarovou

V úterý 6. 11. jsme se společně s ostatními studenty druhých ročníků zúčastnili workshopu s názvem „ROM’n’ROLL“, který se konal v pražském Rudolfinu. Měli jsme možnost setkat se s paní Idou Kelarovou, romskou muzikantkou, která založila dětský pěvecký sbor Čhavorenge, a také s několika členy tohoto sboru, s nimiž jsme strávili zajímavé dopoledne. Společně jsme si zatančili romské tance a naučili se dvě písničky, které jsme si společně se sborem zazpívali. Také jsme se dozvěděli něco více o romské kultuře. Všichni jsme si akci moc užili.

Dominika Pravcová, Marie Ročková (G2.B)


Dijon

Beseda s ředitelem evropského kampusu francouzské vysoké školy SciencesPo v Dijonu

Na naší škole je francouzština velmi oblíbeným a podporovaným jazykem. Spousta našich studentů by se jí určitě ráda věnovala i nadále, a právě proto k nám v pátek 2. listopadu 2018 dorazil ředitel evropského kampusu francouzské vysoké školy SciencesPo v Dijonu, pan Lukáš Macek (www.sciencespo.fr). V rámci jeho přednášky jsme se mohli dozvědět nejen o systému vysokých škol ve Francii nebo aktuálním dění ve francouzské společnosti, ale i o samotných školách SciencesPo. Hovořil i o uspořádání studia, oborech učiva i zastoupení cizinců mezi studenty na těchto školách. V závěru přišla řeč i na přijímací řízení a pohovory, díky kterým bychom se i my mohli přidat k řadě českých studentů na této univerzitě. Beseda byla velmi inspirativní a troufám si tvrdit, že mnohé z nás velmi motivovala k další práci.

Natálie Šafářová, G3.A


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.32, 6. 12. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich