Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Domov pro seniory

Studenti prvních ročníků předali vánoční dárky seniorům

Ve čtvrtek 5. 12. se zástupci prvních ročníků našeho gymnázia v doprovodu paní učitelky Peškové vydali do domova pro seniory, kde dědečkům a babičkám v předstihu předali vánoční dárky. Všechny drobnosti nakoupili samotní prváci, kterým bychom tímto chtěli poděkovat. Senioři měli z naší návštěvy velikou radost. U každého jsme se chvíli zastavili a popovídali si s ním, takže i my, studenti, jsme si odpoledne užili a doufáme, že se v této tradici bude pokračovat i příští rok.

Tomáš Pazderka, G1.C


Taiwan
Taiwan

Pozdrav z Taiwanu

Ve čtvrtek 28. 11. se deset odvážných dobrodruhů vydalo na Taiwan. Cesta proběhla přesně podle plánu a po skoro dvou dnech strávených v letadlech jsme se konečně setkali se svými taiwanskými kamarády a jejich rodiči a strávili s nimi celý víkend. Ochutnali jsme mnoho místních specialit, poznali nové zvyky, navštívili spoustu památek a zažili nespočet neobvyklých zážitků. V pondělí jsme se všichni znovu sešli ve škole, kde nám začal společný program. Seznámili jsme se se studenty, učiteli, samotnou budovou školy National Feng-Shan Senior School i průběhem některých vyučovacích hodin.
Po vyučování jsme se vydali na Monkey Mountain, kdy jsme byli při cestě na vrchol obklopováni a doprovázeni drzými makaky, kteří se nebáli skočit po naší svačině ani po spolužákovi Matějovi. Když se náš den začal chýlit ke konci, jeli jsme se podívat na kouzelný západ slunce.
Nebojíme se říct, že jsme zatím opravdu nadšení a vše si moc užíváme. Každý den poznáváme mnoho z místní kultury, počasí nám přeje a neustále jsme zahrnováni jídlem a žádostmi o společné fotografie. Jménem celé výpravy posíláme pozdravy a jdeme vstříc dalšímu dobrodružství.
Zai jian!

Tereza Macasová, Adéla Makarová (G3.C)


Přijímací zkoušky nanečisto 4. 2. 2020 od 11:30 hodin

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, v úterý 4. února 2020 od 11:30 hodin proběhnou tradiční přijímací zkoušky nanečisto. Budete mít možnost zažít atmosféru jako při „ostrých“ dubnových přijímacích zkouškách nad některým z minulých testů, který Cermat pro tuto příležitost uvolní. Kapacitu přijímaček nanečisto nebudeme omezovat, pro účastníky přípravných kurzů 2020 jsou přijímačky nanečisto zdarma, pro ostatní uchazeče činí manipulační poplatek 50 Kč. Ten je možné v hotovosti zaplatit v určené dny v kanceláři školy. Připomínáme, že i pro účastníky přípravných kurzů platí v případě zájmu povinnost přihlásit se k přijímačkám nanečisto pomocí online aplikace od 1. 12. 2019 20:00 hodin do 26. 1. 2020 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Zvýšení ceny obědů od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nový Vnitřní řád školní jídelny, který kromě jiného upravuje výši ceny za oběd (v případě žáků gymnázia z 33 Kč na 36 Kč). Prosíme strávníky o včasnou opravu trvalých příkazů, pokud platíte zálohově na měsíc či čtvrtletí, aby výše konta na měsíc leden 2020 byla kryta.V souvislosti s vydáním nového Vnitřního řádu je zapotřebí prokazatelné potvrzení strávníka, resp. jeho zákonného zástupce, s jeho obsahem. Třídní učitelé tuto agendu zajistí pomocí IS školy, děkuji předem za Vaši spolupráci.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Basketbalistky

Spanilá jízda basketbalistek pokračuje

Ve čtvrtek 28. 11. se v Litomyšli uskutečnilo krajské kolo olympiády v basketbalu. Naše děvčata se skvěle popasovala s rolí favoritek a stejně jako v letech předešlých si skvělými výkony zajistila postup do republikové kvalifikace.
Gratulujeme a držíme palce i nadále!

Mgr. Marek Procházka, garant soutěže


Den (s) vědcem

Den (s) vědcem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského

Dne 28. 11. jsme měli možnost navštívit Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Hned po příjezdu nás Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. seznámila s podstatou výzkumů, které na nás v následujících 90 minutách čekaly ve formě praktik. Každý z nás měl možnost vybrat si jedno ze tří témat. První možností bylo praktikum „Molekuly silně zachytávající elektrony“, které vedl Mgr. Juraj Fedor, Ph.D., druhé praktikum „Mikroskopie rastrovací sondou studuje svět“ vedla RNDr. Hana Tarábková, Ph.D. a poslední možností bylo praktikum „Citron versus pomeranč aneb voltametrické sledování obsahu vitamínu C“, které vedl Mgr. Alan Liška, Ph.D. Po této části, během níž jsme viděli ukázky měření s laboratorní technikou, nás čekala přestávka na oběd a přednáška Mgr. Ondřeje Votavy, Ph.D., která nám přiblížila obor spektroskopie. Nakonec proběhla krátká přednáška o životě Jaroslava Heyrovského a poté předání upomínkových předmětů. Z Prahy jsme odjížděli s novými vědomostmi a myšlenkami na projekty, na nichž bychom se v budoucnu mohli podílet. Všem, kteří se nám věnovali, ještě jednou moc děkujeme!

Čeněk Mědílek, G1.B


Den v domově pro seniory

Den v domově pro seniory

26. 11. dostalo osm studentů našeho gymnázia možnost strávit den v domově pro seniory. Náplní naší návštěvy bylo vozit seniory na vánoční jarmark. My jsme si ale řekli, že by bylo hezké si s nimi posedět a popovídat, jelikož se často cítí osaměle a jsou rádi za jakýkoliv lidský kontakt. Určitě máme v plánu se tam někdy opět zastavit, především za jednou z babiček, která nám obzvlášť přirostla k srdci. Všichni jsme si tento den moc užili a jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto vánočního jarmarku.

Josefína Marie Malá, G3.C


Anglické představení

Druhé ročníky zhlédly anglické představení

V úterý 19. listopadu 2019 přijela do auly našeho gymnázia divadelní společnost The Bear Educational Theatre, která se specializuje na divadelní představení v anglickém jazyce. Představení se jmenovalo Show Full of Lies a představilo nám, jak lžeme v každodenním životě, jak lžou někteří politici, jak se lže v reklamách, a také nám přiblížilo jednotlivé druhy lží. Představení jsme si moc užili, něco nového se přiučili a těšíme se, až k nám tento soubor zavítá znovu.

Patrik Landsmann, Matěj Kopsa (G2.A)


Vědění mladým

Vědění mladým

Ve čtvrtek 14. 11. se studenti naší školy jako každoročně zúčastnili Studentské konference Vědění mladým v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR v aule Univerzity Pardubice. Návštěvníci zde měli možnost zhlédnout více než dvě desítky studentských vědeckých projektů, něco nového se dozvědět, přičichnout k akademické práci i nasbírat inspiraci. Naše škola již tradičně vysílá své zástupce nejen do řad posluchačů, ale i prezentujících. A tak jsem tuto šanci letos dostala i já. Na konferenci jsem představila svůj projekt „Vliv terroiru na analytické a senzorické parametry vína“. Společně se mnou se v aule se svými projekty blýskli i moji spolužáci z G4.A – Pavel Křepelka, Luděk Žihlo a Martin Žihlo. Všichni společně doufáme, že naše prezentace měly úspěch a některé studenty třeba inspirovaly k vlastním projektům.

Natálie Šafářová, G4. A

Všem velice děkuji za vzornou reprezentaci školy a věřím, že budoucím adeptům AMAVET a SOČ jsme pomohli s výběrem jejich budoucích projektů.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží AMAVET a SOČ


Dny vědy a techniky

Dny Vědy a Techniky ve spolupráci s U-Tesla

V rámci týdne Vědy a techniky naši školu 13. 11. 2019 navštívil prof. RNDr. Patrik Španěl Dr. rer. nat. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Přednáška o možnostech diagnózy onemocnění pomocí neinvazivních dechových testů proběhla pro nadšené studenty v aule. Pan profesor nám podrobně vysvětlil, jak velké množství mikroorganismů vytváří mikročástice různých látek, které bychom mohli být schopni zachytit a určit podle nich chorobu. Dále jsme zjistili, o jak nesnadný úkol se jedná. Také jsme dostali pozvání se na tomto nebo nějakém podobném výzkumu podílet. Odcházeli jsme plní nových informací a nadšení. Za přednášku velmi děkujeme a těšíme se na další.

Matěj Krátký, G1.B


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 2020

Vážení uchazeči, děkujeme za ohromný zájem o přípravný kurz 2020 (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Přihlašovací aplikace byla spuštěna v neděli 24. 11. 2019 ve 20:00 hodin a během několika minut byl kurz zcela naplněn. Elektronickou přihlášku můžete přesto vyplnit do 13. 12. 2019, ale budete evidováni jako náhradníci pro případ, kdy uchazeč v pořadí neuhradí kurzovné (do 13. 12. 2019). V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Výstavy v Praze

Výlet za výstavami do Prahy

Dne 21. 11. 2019 se druhé ročníky vydaly do Prahy poznat krásy umění 16.- 18.století v kontrastu s novodobým uměním. Na výstavě nesoucí název Staří mistři jsme se seznámili s tvorbou autorů tvořících v období gotiky, renesance a baroka. Následovala výstava Umění dialogu, kde jsme byli vtaženi do diskuzí ohledně děl na kontroverzní témata naší doby. Tato výstava se nám dostala doslova pod kůži. Z Prahy jsme odjížděli s hlavou plnou myšlenek a úvahami nad sebou samými.

Miloslava Provazníková, Barbora Svobodová, G2.B


 
Ocenění studenti

Naši studenti převzali ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta

Ve středu 13. 11. 2019 se nejlepší studenti středních škol v Pardubicích za školní rok 2018/2019 sešli v aule Univerzity Pardubice na tradiční setkání s představiteli města. Z našich žáků byli pozváni tito studenti a studentky: Sylva Neradová, Natálie Šafářová, Tereza Zierisová, Luděk Žihlo, Jakub Mareček a Pavel Trávníček. Studenti převzali za své skvělé úspěchy diplom a ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta a jeho náměstka Jakuba Rychteckého. Všem popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a všem za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Jana Veselková, zástupkyně ředitele školy


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

V aktuálním 52. maturitním zpravodaji najdou žáci čtvrtých ročníků užitečné informace týkající se přihlašování k maturitní zkoušce a základním informacím k organizaci maturitní zkoušky.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Retro logo

Komponovaný projektový den 15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 jsme si připomněli výročí 30 let demokracie v naší zemi. Pedagogové gymnázia si pro studenty připravili komponovaný program, kdy první vyučovací hodinu seznámí žáky s životem ve škole v době tzv. "reálného socializmu", o přestávce čekalo na všechny studenty překvapení, aby si potom ve dvou blocích workshopů vyzkoušeli aktivity, které byly před listopadem 1989 součástí běžného školního života. Čtvrtá vyučovací hodina patřila diskuzi jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů a celé komponované dopoledne jsme zakončili ve 12 hodin společným mítinkem před budovou školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ležáky

Naši školu navštívila Jarmila Doležalová, která přežila vyvraždění Ležáků

Dne 24. června 1942 odpoledne obklíčilo 150 mužů pardubického gestapa osadu Ležáky. Všechny obyvatele starší 15 let popravili na pardubickém Zámečku, z dětí byly na poněmčení vybrány pouze dvě sestry, ostatní nacisté chladnokrevně zabili. A právě naše škola měla tu čest, že 13. listopadu, v den svých osmdesátých narozenin, k nám dorazila dnes už poslední přeživší, paní Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, která při vypálení Ležáků přišla o rodiče i další blízké a sousedy. V Německu ji potom přejmenovali na Camillu Paetel, nicméně po válce se vrátila zpět do Československa. Dnes tedy žije svoji třetí identitu. Hodina a půl, co jsme s ní strávili, uběhla jako nic. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací od člověka, který zažil věci, jež se nám můžou zdát jen jako zlý sen, ale před 77 lety byly tyto hrůzy bohužel realitou. Na to upozornil ve své řeči i zástupce německého velvyslanectví Hans-Peter Hinrichsen: „Bohužel i v Německu je stále více hlasů, které říkají, že bychom měli zapomenout na ty strašné časy, ale s tím nemůžeme souhlasit.“ Děkujeme za možnost setkat se s paní Doležalovou a poslechnout si její vyprávění. Zároveň bychom jí ještě jednou rádi popřáli všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a ještě spoustu dalších takto úspěšných besed!

Čeněk Mědílek, Adéla Vaňková, G1.B


Skandinávské dobrodružství

Skandinávské dobrodružství

V pondělí 4. 11. 2019 se v prostorách auly našeho gymnázia uskutečnila přednáška spolužáků Pavla Křepelky (G4.A) a Martina Ženky (G4.B). Chlapci si připravili poutavou prezentaci o své prázdninové cestě po Skandinávii. Postupně nám představili jednotlivé zastávky své krasojízdy a pobavili nás vtipnými historkami, o které nebyla nouze. Dozvěděli jsme se, že největšími problémy kluků byla hygiena a komáři. Prezentace plná okouzlujících fotografií byla doplněna zajímavými informacemi a znalostmi o konkrétních místech. Pomyslným vrcholem celé přednášky byl pohled na holý zadek Pavla Křepelky. V závěru jsme dostali prostor pro několik dotazů. Věřím, že dobrodružství kluků inspirovalo ostatní studenty.

Martin Špás, Filip Licek, G4.B


Stříbro pro naše plavkyně

Stříbro pro naše plavkyně

Každoročně začátkem listopadu pokračuje Regionální olympiáda dětí a mládeže soutěží v plavání. Závodníci absolvují štafetu 4 x 50 m polohový závod, dále následují jednotlivé disciplíny (znak, prsa, motýl, kraul) a na závěr 6 x 50 m volný způsob. Dívky letos plavaly ve složení Barbora Štíková (G4.B), Karolína Řádková (G3.A), Eliška Novotná (G3.B), Tereza Zierisová (G3.B), Barbora Svobodová (G2.B), Nikola Bisová (G1.B) a Eliška Musílková (G1.B) a celkově obsadily krásné druhé místo. Chlapecké družstvo ve složení Lukáš Novotný (G4.B), Jakub Mareček (G4.B), Petr Kovárník (G4.C), Jakub Vinklárek (G4.C), David Ryba (G3.A), Matěj Kopsa (G2.A) a Jakub Kosa (G2.A) obsadilo čtvrté místo. Oba týmy získaly cenné body do celkové klasifikace XXVI. RODM.
Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Seminaristé v archivu

Seminaristé na návštěvě pardubického archivu

My, seminaristé z dějepisu, jsme ve čtvrtek 7. 11. měli jedinečnou možnost navštívit Státní okresní archiv Pardubice. Nejen, že nám byla představena práce archivářů, ale nahlédli jsme též do útrob této instituce, a dokonce sledovali precizní práci místních restaurátorek. Mimo to nám bylo dovoleno v rukavičkách listovat archiváliemi starými i několik set let. Děkujeme za zajímavou a přínosnou exkurzi.

Michaela Staňková, G4.C


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.92, 7. 12. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich