Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

SOČ workshop

Jak zpracovat experimentální část práce SOČ

Dne 13. 1. 2022 jsme měli možnost zúčastnit se přednášky paní doktorky Lenky Příplatové na téma: „Jak zpracovat experimentální část práce SOČ.“ Na přednášku jsme pak navázali v sobotu v prostorách Technecia a naučili se zpracovávat získané údaje statisticky. Celou sobotu jsme měli také možnost osobních konzultací našich témat, kterých jsme plně využili. Nyní můžeme naše práce posunout zase o kus dále.

Lucie Michlová G3.A


Den otevřených dveří 11. 1. 2022

Možné komplikace autobusové dopravy od 17. 1. 2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, dovolte mi tlumočit informaci pana Ing. Leoše Berana z oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje: „Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení. Děkujeme za pochopení.“ V drážní dopravě se prozatím o žádných omezeních neuvažuje.
Věřme, že situace nebude výrazně nepříznivá.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Vánoční akademie 2021

Vánoční akademie 2021

I přes nepříznivou epidemickou situaci jsme ve středu 22. 12. 2021 realizovali Vánoční akademii 2021. Distančně, ale o to pečlivěji. Velké poděkování patří žákům našeho gymnázia za téměř dvě hodiny videopříspěvků, které jsme vysílali ve školní videokonferenci. Každá ze tříd si své vystoupení uvedla živým vstupem a celou akci zdárně odmoderovala dvojice Mgr. Adam Jiroušek a Martin Korbel z G4.A. Připomeňme si celou akci ve zveřejněné videogalerii s přáním, ať se akce vydaří i příští rok, pokud možno už bez protiepidemických opatření.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Den otevřených dveří 11. 1. 2022

Den otevřených dveří 11. 1. 2022 online

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 2. Dnu otevřených dveří - v úterý 11. 1. 2022 od 15:00 do 18:00 hodin jsme pro vás připravili setkání s pedagogy gymnázia ve videokonferenci Google Meet. Dále potom informační letáček pro přijímací řízení; krátké informační video s důležitými informacemi nejenom k přijímacímu řízení 2022/2023 (ve formátu MP4); krátké seznámení s některými z vyučovaných předmětů Cizí jazyky, Český jazyk a literatura, Dějepis, Chemie, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis (ve formátu pdf).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímačky nanečisto 2022 jsou plně obsazeny

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, přihlašování na Přijímací zkoušky nanečisto 2022, které bychom v případě dobré epidemické situace realizovali ve čtvrtek 3. 2. 2022, bylo ukončeno 10. ledna 2022 úplným naplněním kapacity 160 uchazečů. Další uchazeče již z epidemických důvodů není možné registrovat. Podmínkou účasti všech uchazečů na přijímacích zkouškách nanečisto je certifikát (pouze k nahlédnutí) o negativním PCR testu ne starší než z 31. 1. 2022 a nošení respirátoru úrovně FFP2 pro všechny uchazeče (i očkované) bez výjimky. Samotné konání přijímaček nanečisto ohlásíme v posledních lednových dnech na těchto webových stránkách a e-mailovou zprávou registrovaným uchazečům. Více informací se dozvíte zde.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Covid-19 testování

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, dovolte mi tlumočit informace MŠMT, resp. MZd ohledně Covid-19. Od ledna 2022 pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že žák nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne měl nasazen respirátor.
Děkuji předem za respektování pravidel daných vládními opatřeními v boji proti šíření onemocnění Covid-19.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Tematický den 2021

Tematický den 21. 12. 2021 na téma globální oteplování a obnovitelné zdroje

Tematický den proběhl letos netradičně on-line formou v kmenových třídách pod vedením třídních učitelů, do průvodní videokonference se tak mohli připojit i žáci, kteří z epidemických důvodů nemohli být ve škole. Tři výukové bloky s názvy „Skleníkové plyny“, „Mission Improbable“ a „Kapradí“ uzavřel od 11:50 hodin celoškolní soutěžní kvíz, který prověřil nabyté vědomosti studentů. Čtyři nejrychlejší nejúspěšnější řešitelé z každého ročníku budou odměněni zbrusu novými tričky Gymozart na Vánoční akademii 2021, která z pochopitelných důvodů proběhne 22. 12. 2021 také on-line.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Delf

Byly zveřejněny výsledky mezinárodní jazykové zkoušky DELF

Dne 17. 12. 2021 byly zveřejněny výsledky mezinárodní jazykové zkoušky DELF, kterou zaštiťuje francouzské ministerstvo školství a pořádá Francouzská aliance v Pardubicích. Všech pět studentů francouzštiny ze třídy G4.B tuto zkoušku úspěšně složilo na úrovni B1. Bravo!.
Félicitations!! Chapeau bas!!!

Mgr. Hana Špinková


Dárky pro domov důchodců

Dárky od studentů Mozarťáku do domova důchodců

V úterý 14. 12. 2021 jsme jako každý rok přivezli dárky babičkám a dědečkům, kteří žijí v Domově pro seniory Dubina Pardubice. Letos jsme je bohužel kvůli epidemické situaci nemohli předat osobně. Přesto se nám podařilo jim udělat radost. Snad to bude v příštích letech lepší. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na dárcích podíleli.

Tereza Kopecká G2.A


S dozimetrem do vesmíru

S dozimetrem až do vesmíru

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se v aule našeho gymnázia konala přednáška ve spolupráci Technecia a Klubu A21 na téma:“ Dozimetrie a způsoby měření radioaktivního záření pomocí moderních technologií“. Autory byli Martina Lužová a Roman Dvořák z Ústavu Jaderné Fyziky AV ČR v Řeži. V úvodu jsme se seznámili se základními typy záření, o jeho rozdílné intenzitě na Zemi, způsobu měření a se stochastickými či determinačními následky z vystavení ozáření. Ve druhé části nás čekalo pojednání o dronech a jejich využívání při sběru dat, o vypouštění meteorologických balonů, práci v terénu a přípravě před zahájením experimentu. Ve třetí části nám přednášející představili vlastní model vírníka, pomocí kterého zkoumají třeba vlivy záření uvnitř bouře. Na závěr bylo možné vidět Jihoamerickou anomálii či na vlastní oči spatřit radioaktivní částice. Přednáška byla velice inspirativní. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které přispěly k rozšíření našich obzorů. Zároveň jsme dostali nabídku spolupráce na tomto projektu, což je pro nás obrovská příležitost i námět na práci SOČ. Děkujeme, že nám Klub 21 umožňuje setkání s takovými odborníky.

Martin Vebr G3.C


Muzikál Dracula

Muzikál Dracula s naší účastí

V sobotu 11.12 2021 jsme se s literárním seminářem v odpoledních hodinách vypravili do pražského divadla Karlín na dnes již muzikálovou legendu Dracula. Role Drákuly se skvěle zhostil Daniel Hůlka, který podal fenomenální výkon, jak pěvecký, tak herecký. V dalších rolích se nám představili např. Kamila Nývltová, Richard Genzer či Eva Burešová. Své role ztvárnili vskutku výborně. Atmosféru představení také skvěle doplňovala hudba Karla Svobody. Muzikál o vině, trestu, lásce a odpuštění jsme si všichni velice užili a už nyní se těšíme na další divadelní představení.

Lenka Nálevková G4.C


Studenti UHK

Studenti UHK na literárním semináři

V úterý 7. prosince se v rámci obou skupin literárního semináře uskutečnila beseda se studenty z Pedagogické fakulty UHK. Primárně byla beseda zaměřena na jejich studium českého jazyka. Měli jsme možnost vyslechnout si zkušenosti z vysoké školy, jak konkrétně studium češtiny vypadá nebo jak a proč se k pedagogice dostali. Někteří z nás se pro studium pedagogické fakulty rozhodují, někomu mohla beseda pomoci s výběrem budoucí školy. Koho tento směr vůbec neláká, dostal alespoň možnost zběžně nahlédnout do života vysokoškoláka. Celá hodina a půl probíhala v příjemné atmosféře a my si vážíme příležitosti, že jsme v rámci hodiny dostali možnost poznat něco nového.

Terezie Plašilová G4.C


PD I-KAP II

Realizace druhého projektového dne v rámci implementace I-KAP II

V úterý 7. 12. 2021 proběhla další z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Pardubice – Polabiny, npor.Eliáše 344, jsme prokazovali biologicko-fyzikální vlastnosti kapalného dusíku. Žáci byli poučeni o bezpečnosti práce. Ve potom skupinách prováděli řadu zábavných a zároveň poučných pokusů. Na závěr si žáci zopakovali vše, co se naučili, vytvořením FB profilu. Na závěr jsme se ve zpětné vazbě dozvěděli, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací o kapalném dusíku a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Den s vědcem

Den (s) vědcem na ÚFCH JH v Praze

Dne 2. 12. 2021 jsme navštívili Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze. Hned na začátku jsme se dozvěděli od Ing. Květy Stejskalové, CSc., čím se zabývají jednotlivá oddělení, která zde mají. Poté nás čekala praktika. 1.Charakterizace nanomateriálů pro elektroniku rastrovacím elektronovým mikroskopem Hitachi. 2. Stanovení spektra vzduchu vysoce rozlišenou infračervenou spektroskopií 3. Příprava nanočástic stříbra a jejich charakterizace Rozdělili jsme se do tří skupin a každá dělala něco jiného. Naše skupina připravovala nano částice stříbra. Byla to skvělá zkušenost pracovat ve skutečné, vědecké laboratoři a používat profesionální pomůcky...

Karolína Nittingerová G3.A


Lingvistická olympiáda

Školní kolo lingvistické olympiády 2022

I letos proběhlo v listopadu na naší škole školní kolo lingvistické olympiády. Soutěže se letos zúčastnilo 22 žáků, včetně žáků prvních ročníků, kteří si napoprvé nepočínali vůbec špatně. Máme radost, že i letos budeme mít zastoupení v českém regionálním kole, které proběhne na Filozofické fakultě v Praze (případně online). Našimi zástupci budou Kateřina Burešová (G3.C) a Jiří Bubeníček (G4.C), kteří překonali bodovou hranici nutnou k postupu do dalšího kola. Oběma upřímně gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy. Zároveň děkujeme všem dalším účastníkům školního kola a doufáme, že především mladší studenti do budoucna neztratí o lingvistiku zájem. Na 3. až 6. místě školního kola se umístili Křivková J., Fiedler P., Pazderka T. a Karafiátová M.

Mgr. Vendula Lensmith, garant soutěže


The Mozart Times

The Mozart Times

Milí čtenáři, je tu nový rok a s ním i nové číslo našeho školního časopisu The Mozart Times! Tentokrát je to pro mnohé z nás naposledy, a tak jsme tomu část časopisu přizpůsobili. V časopise řešíme vážná témata, ale i odlehčené recenze. Velkou část jsme věnovali G1.A a její obsáhlé anketě. Obnovili jsme také formát interview s jednou z našich paní učitelek a navíc pokračujeme v tématu volitelných jazyků, tentokrát v barvité francouzštině. Za celý tým doufáme, že si čtení našeho časopisu užijete a něčím Vás snad i zaujmeme. Děkujeme moc za pozornost a dnes již dlouholetou podporu.

Redakční tým G4.C


PD I-KAP II

Realizace prvního projektového dne v rámci implementace I-KAP II

V úterý 30. 11. 2021 proběhla první z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Prodloužená, Pardubice Polabiny II, jsme prokazovali vlastnosti kapalného dusíku. Žáci pracovali ve skupinách. Nejprve si každá skupina našla na internetu informace, jak se kapalný dusík skladuje, vlastnosti, využití a bezpečnost práce s ním. Poté následovala řada zábavných a zároveň poučných pokusů. Na závěr si žáci ve skupinách zopakovali vše, co se naučili, vytvořením FB profilu. Věřím, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací o kapalném dusíku a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 30. 11. 2021 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2022. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, v minulých letech tak zcela pokryla zájem uchazečů. Kurzy budou navíc probíhat osvědčenou distanční formou, nehrozí tak v žádném případě jejich uzavření z protiepidemických důvodů. Přihlašovací aplikace byla spuštěna na těchto stránkách v úterý 30. 11. 2021 ve 20:00 hodin, při vyplňování prosím dejte prosím na správnost zadané e-mailové adresy, na ní budou zaslány důležité organizační informace a podklady k platbě kurzovného. Přihlašování bude ukončeno v úterý 14. 12. 2021 ve 20:00 hodin. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přírodovědný klokan 2021

Vítěz krajského kola Přírodovědného klokana 2021 z našeho gymnázia

I letos se této již tradiční soutěže pro první a druhé ročníky středního stupně účastnili žáci naší školy. Se záludnými otázkami z biologie, chemie, fyziky a matematiky si během 40 minut si v rámci krajského kola kategorie Junior poradil náš student Boleslav Peřina z třídy G1.B se ziskem skvělých 93 bodů ze 120 možných. Takovým bodovým ziskem Boleslav nenašel konkurenci a došel si pro suverénní 1. místo v rámci Pardubického kraje. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild, garant soutěže


Subterra Cup

SUBTERRA CUP s naší účastí

V neděli 21. 11. 2021 se naši studenti zúčastnili florbalového turnaje SUBTERRA CUP, kde si rozdělili ještě s jedním týmem parádní 3 místo. Postupují pouze první dvě družstva, nicméně bych chtěl klukům poděkovat za super reprezentaci. Uniklo nám to jen o kousek :)

Mgr. Adam Jiroušek, sekce TV


Středoškolák roku 2021

David Ryba finalistou soutěže Středoškolák roku 2021

Náš letošní absolvent David Ryba (G4.A ve školním roce 2020/2021) se umístil na 5. místě v soutěži Středoškolák roku 2021. Jde o největší soutěž studentů středních škol v mimoškolních aktivitách v České republice. Gratulujeme Davidovi a přejeme mu hodně štěstí v jeho dalším studiu a profesní přípravě. A děkujeme i všem našim studentům, kteří se vedle studia věnují mimoškolním aktivitám, ať již v rámci vědeckých projektů, umělecké tvorby, podnikání či dobrovolnictví.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ochrana měkkých cílů

Školení zaměstnanců v oblasti ochrany měkkých cílů

V úterý 16. 11. 2021 se více jak tři desítky zaměstnanců našeho gymnázia zúčastnily školení v rámci projektu na zvyšování bezpečnosti škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. Školení vedené zkušenou lektorkou se znalostí specifik práce ve školském zařízení v rozsahu 5 h zahrnovalo celkem 7 bloků zahrnujících mj. vhodné reakce zaměstnance v konfliktních situacích, např. při jednání s agresivní osobou, nebo na řešení mimořádných situacích vzniklých záměrem člověka poškodit nebo ohrozit zdraví a životy osob ve škole, např. umístění nástražných systémů či napadení školy útočníkem. Každý blok školení byl doprovázen videoprojekcí a zakončen byl vždy oboustranně přínosnou debatou. Nezbývá než poděkovat za obohacující setkání a přání pokračování podobně koncipovaných vzdělávacích akcí s důrazem na praktický nácvik řešení nastíněných situací.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.83, 13. 1. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich