Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZk 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, děkujeme za vaši hojnou účast na osobním převzetí pozvánky (i když u nás nekonáte JPZ), ušetřili jste nám spoustu času a finančních prostředků. Moc děkujeme.
Nyní už nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně zdraví a štěstí při dni „D“ 8. 6. 2020. Důrazně připomínáme všem uchazečům, ať nezapomenou s sebou na přijímací zkoušky vzít vyplněný formulář „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, který byl přílohou pozvánky. Bez něj uchazeč nebude moci vstoupit do budovy a vykonat přijímací zkoušky v řádném termínu. Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejníme na těchto stránkách v úterý 16. 6. 2020 ve 12:00 hodin. Rádi Vás opět uvidíme a případně poradíme další postup při osobním setkání a předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ve venkovním respiriu školy tentýž den, v úterý 16. 6. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020 (PDF). Termíny písemných profilových maturitních písemek najdete v přehledné tabulce (PDF), termíny ústních zkoušek před maturitní komisí: třídy G4.A,B (5., 9., 10., 11. a 12. 6.), třída G4.C (15., 16., 17. a 18. 6.). Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury. Individuální PŘEDBĚŽNÉ maturitní rozvrhy v EduPage - změny vyhrazeny, vše bude záviset na termínech konání přijímacích zkoušek na VŠ.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Přerušení provozu školní jídelny do 30. 6. 2020

Vzhledem k tomu, že kromě individuálních konzultací maturitních ročníků od 11. 5. 2020 bude nadále pokračovat distanční forma výuky našich žáků, je provoz školní jídelny přerušen až do konce školního roku 2019/2020. Vedoucí školní jídelny automaticky všem strávníkům odhlásila obědy od 11. 3. 2020. Strávníci, zrušte trvalé příkazy na platby stravného minimálně na měsíc červen, pokud jste tak již neučinili, ať zbytečně neplýtváte finančními prostředky. Všem strávníkům bude každopádně na konci měsíce června provedeno vyúčtování záloh a plateb stravného za školní rok 2019/2020. Případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého je stravné hrazeno.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Přerušení pronájmu prostor školy externím subjektům do 30. 6. 2020

Vzhledem k nemožnosti dodržení hygienických standardů Ministerstva zdravotnictví České republiky k provozu tělocvičen a dalších pronajímaných prostor z naší strany přerušujeme do 30. 6. 2020 pronájem těchto prostor externím subjektům. Nájemci budou individuálně osloveni paní účetní s nabídkou kompenzace výše pronájmu v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Děkujeme za pochopení a doufejme, že od 1. 9. 2020 bude provoz školy plně obnoven.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školní časopis GYM

Aktuální číslo školního časopisu GYM

Díky studentům literárního semináře a jejich spolupracovníků z řad spolužáků vám přinášíme letošní ročník školního časopisu GYM. Dle slov editorů vás čeká „kopa zajímavých článků, které vás nejen pobaví, ale i rozšíří vaše obzory či předpoví budoucnost,“ tak vám přejeme příjemné čtení.

redakční tým časopisu GYM


Semináře 2020/2021

Zrušení výuky od 11. 3. 2020 do odvolání

Vzhledem k situaci ohledně zamezení šíření koronaviru je dle mimořádnému opatření ministra zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN zrušena "osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání". Kromě klasické výuky na naší škole tak do odvolání platí zrušení přípravných kurzů. Apeluji na naše žáky, aby ve dnech zrušeného vyučování pracovali v e-learningových prostředích Edupage a Google Classroom pod vedením svých pedagogů a minimalizovali pohyb v rizikových oblastech (větší akce, cestování, ...). Prosíme sledujte naše stránky, budeme vás průběžně informovat o dalším vývoji situace.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Ples Gymnázia Mozartova

Maturitní ples G 4.A, B, C

Již před měsícem, v pátek 21. února 2020, zorganizovali v prostorách Ideonu studenti 4. ročníků svůj maturitní ples. Všem letošním maturantům děkujeme za nezapomenutelný večer. Jsme na Vás neskutečně hrdí a pyšní.

Třídní učitelé Radka Klempířová, Květa Sýkorová a Martin Sochor


Vlajka pro Tibet

10. březen tradičně s Vlajkou pro Tibet

Nám Mozarťákům nikdy nebylo jedno, co se děje ve světě, a ani letos nejsme lhostejní. V úterý 10. března jsme se jako již tradičně zapojili do akce Vlajka pro Tibet. Ve školní aule byla k vidění prezentace nabitá informacemi o projektu i samotné situaci v Tibetu. Chtěli jsme, aby i naši noví spolužáci z prvních ročníků poznali smysl této události. Ti starší a zkušenější si připomněli, proč tuto akci děláme a jak moc je důležitá. Po prezentaci jsme se všichni společně s vyučujícími přesunuli před školu, kde jsme slavnostně vyvěsili vlajku Tibetu a vyjádřili tak podporu této události, do které se zapojují lidé napříč celým světem.

Natálie Šafářová, G4.A


Uličnice

„Bílým šátkem mává, / kdo se loučí, / každého dne se něco končí, / něco překrásného se končí.“

Pomyslným bílým šátkem nám v sobotu 29. února zamávala naše roztomile rozpustilá Uličnice. Vskutku v prvorepublikovém duchu se nesla derniéra naší crazy komedie, kterou jsme s naším souborem představili divákům v říjnu loňského roku. Velkou zásluhu na úspěchu posledního uvedení mělo zajisté i komorní prostředí Divadla 29, kde jsme se všichni cítili jako doma, a také díky tomu všichni herci opět předvedli skvělé výkony. Krásné kulisy, ona typická hudba plná nostalgie a povedené pěvecké výstupy – zkrátka herecký koncert, jenž byl na závěr odměněn zaslouženým potleskem. V hlavních rolích se blýskli Nikola Říhová, Jakub Kosa a Hana Nálevková a zdárně jim sekundovali Anna Honsová, František Novák, Klára Römerová, Jakub Nermuť, Luděk Žihlo, Gabriela Vavřinová, Martin Korbel, Jan Sebránek a jako speciální host Mgr. Johana Kalenská.
Celému souboru gratulujeme k zaslouženému úspěchu, děkujeme za úžasnou spolupráci a těšíme se na další společný projekt :). Divadlu zdar!

Jan Bolehovský, Lucie Škarvadová


Basketbal

Basketbalistky v kvalifikaci na republiku druhé

V pátek 28. 2. se v Jihlavě bojovalo pod vysokými koši. Naše děvčata se snažila zopakovat úspěch z předminulého roku a probojovat se mezi šest nejlepších týmů v republice. S Pelhřimovem to zvládla na výbornou a po obrovském boji urvala vítězství. Na silné Brno, disponující třemi pivotkami spíše chlapeckých parametrů, už ovšem nestačila. I přesto si odvezla skvělé druhé místo, které je naším druhým nejlepším výsledkem vůbec.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Amavet 2020

Amavet 2020 začal úspěšně

Okresní kolo XIII. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v pardubickém kraji – AMAVET proběhlo ve středu 19.února na SPŠCH v Pardubicích. Naši školu úspěšně reprezentovali A. Skučková G3B s projektem: „ 3D tisk pro využití ve stomatologii“, T. A. Kolmanová G3B s projektem: „Sledování vlhkosti vegetačního krytu pomocí družicových snímků“, D. Bernkraut G3A s projektem: „ Využití analýzy dechu pro diagnostiku malabsorpce fruktózy“ a D. Ryba , M. Klíma, M. Nerad s projektem „ „ROV“. Všichni úspěšně obhájili a postupují do krajského kola, které se bude konat 12.- 13. 3 2020 v Pardubicích v Ideonu. Všem účastníkům gratuluji a přeji mnoho úspěchu v krajském kole. Zároveň děkuji za spolupráci týmu UTESLA.

Garant soutěží Amavet a SOČ RNDr. Květa Sýkorová


ZEM olympiáda

Po dvou letech nám opět patří první dvě místa v okrese!

Ve středu 26. února 2020 se našemu gymnáziu podařilo zopakovat historický úspěch. V okresním kole Zeměpisné olympiády jsme totiž zásluhou Marka Vykydala z G4.B a Michala Hybeše z G1.B obsadili první dvě místa. Zároveň se nám podařilo prodloužit okresní neporazitelnost již na 3 roky. Děkuji Markovi a Michalovi za vzornou reprezentaci naší školy a věřím, že se jich vědomosti a potřebné štěstí budou držet i 25. března v navazujícím krajském kole. Držíme pěsti!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Šachisté

Bronzový úspěch našich šachistů

ŠK Rapid Pardubice i letos poskytl zázemí pro XXVI. ročník regionální olympiády dětí a mládeže SŠ okresu Pardubice v šachu. Hrálo se na sedm kol švýcarským systémem s dvaceti minutami na partii pro každého hráče. Náš tým se v konkurenci profi hráčů držel statečně a po troškách sbíral cenné bodíky do celkového hodnocení. Třetí místo mezi středními školami okresu je skvělým počinem. Pochvalu za herní nasazení a celkový výsledek zaslouží celý tým. Vřelé díky za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.50, 21. 5. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich