Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZk 2020

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2020/2021 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin. U hlavního vchodu případně zazvoníte na zvonek kancelář gymnázium. Další způsob podání přihlášky je zaslání poštou. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději v pondělí 2. 3. 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ANJ olympiáda

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

V pondělí 17. 2. 2020 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 12 žáků z různých gymnázií okresu Pardubice. Naši školu zastupovali Tereza Zierisová z G3.B, která získala 1. místo a Kryštof Kalhous z G3.C, který obsadil 3. místo. Oba postupují do krajského kola, které se koná 5. března. Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


Kraj pro bezpečný internet

Úspěch Patrika Landsmanna v celostátním kole projektu Kraje pro bezpečný internet

„V pondělí 10. února 2020 jsem se zúčastnil republikového finále Kvízu Plus v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, které se konalo v budově Ministerstva vnitra v Praze. V konkurenci 10 soutěžících z celé ČR jsem nakonec obsadil druhé místo a odnesl jsem si spoustu hodnotných cen.“
Patrikovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a celého regionu.

Patrik Landsmann, G2.A; Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a má možnost též zvolit jeden z nepovinných předmětů Deskriptivní geometrie nebo Latina. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1× za 14 dní, případně 1 hodina 1× za týden). Předměty se otevřou při minimálním počtu 9 studentů, výběr provádíte prostřednictvím modulu Přihlašování v aSc Edupage od 9. 2. 2020 20:00 hodin do 21. 2. 2020 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Finanční gramotnost

Přednáška o finanční gramotnosti

Dne 6. 2. jsme na naší škole přivítali vzácného hosta, kterým byl pan doktor Jiří Nožička z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Tento pán, zkušený ekonom, který se zabývá především pomocí lidem z dluhových pastí a výukou na univerzitě, nám přinesl zajímavou přednášku - poselství o ekonomice v domácnosti a o rizicích finanční negramotnosti našeho obyvatelstva. Přednáška začala poměrně depresivně a bylo zřejmé, že pan Nožička ví, o čem mluví. Nicméně si myslím, že si všechny přítomné zcela získal a nikdo se neodvážil ani upustit špendlík. Z jeho projevu a odpovědí na dotazy bylo vidět, že je to velká kapacita a také muž na svém místě. Za přednášku bych chtěl jménem naší školy panu Nožičkovi moc poděkovat.

Pavel Hron, G4.B


Nanečisto 2020

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2020

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, děkujeme za hojnou účast na přijímacích zkouškách nanečisto 2020. Díky týmové spolupráci našich pedagogů zveřejňujeme výsledky tentýž den. Vyplněné záznamové archy pro vás budou připraveny k osobnímu vyzvednutí ve čtvrtek 20. 02. 2020 v době od 14.00 do 17.30 hodin ve vyhrazených učebnách. Přejeme dobrou volbu střední školy a hodně štěstí při přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Pomoc Gymnázia Mozartova pro léčbu maminky žáka SPŠE

Všem studentům a zaměstnancům školy, kteří se zapojili do dobročinné akce na podporu léčby maminky studenta pardubické elektroprůmyslovky, patří obrovský dík. Ve čtvrtek 30. ledna 2020 jsme mohli jako Gymnázium Mozartova poukázat na transparentní účet celkovou částku 26 550 Kč.

Za Gymnázium Mozartova Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020

V sekci „Maturita 2020“ naleznete harmonogram zkoušek společné a profilové části a také jednotné oficiální zkušební schéma (JZS) vydané CERMATem. Připomínáme, že přihlašování ke zkoušce Matematika+ 2020 je prodlouženo do 31. ledna 2020.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Můj potenciál

Můj potenciál opět s naší účastí

Tento školní rok proběhl pod záštitou České spořitelny již 5. ročník rozvojového programu Můj potenciál a já jsem velmi ráda, že jsem se ho spolu s ostatními studenty třetích a čtvrtých ročníků pardubických škol mohla zúčastnit. Po dobu tří měsíců jsme navštěvovali pobočku České spořitelny na Vinici, kde jsme společně absolvovali nejrůznější workshopy – ať už to byla např. přednáška o prezentačních schopnostech či přijímacím pohovoru, nebo kurz pod vedením improvizační divadelní skupiny Paleťáci, za který jsme měli možnost získat i certifikát. Nechyběla ale ani návštěva druhé pardubické pobočky ČS na třídě Míru, kterou jsme si měli možnost celou prohlédnout a zkušeným personálem jsme byli seznámeni s problematikou hypoték. Po celou dobu jsme ve skupinách, ale i individuálně pracovali na projektech. Ty byly naším závěrečným výstupem na slavnostním zakončení, které se konalo v pondělí 20. ledna odpoledne. Obecenstvo bylo tvořeno manažery ČS, zástupci SŠ i absolventy předešlých ročníků. Celý program jsme si všichni neskutečně užili, získali spoustu nových zkušeností a zážitků, poznali nové lidi a otevřeli se nám díky němu nové možnosti.

Marie Ročková, G3.B


Lyžařský kurz G1.A

První lyžařský kurz za námi

V neděli 12. 1. naše třída G1.A odjela do Pece pod Sněžkou na lyžařský kurz. Po příjezdu z Pardubic, kde jsme se cítili spíš jako na jaře, nás zimní počasí velice překvapilo. Připravili jsme se na výšlap z Pece pod Sněžkou až k naší chatě Krakonoš, někteří i ve velice nevhodných botách. Občas padlo i pár sprostých slov, které jsme si následně museli „vydřepovat“. Večer jsme se dle sjezdařské zdatnosti rozdělili na dvě slupiny. Hned v pondělí jsme vyrazili do akce, první skupina dopoledne na běžky, kde jsme zjistili, že nám to jde stejně dobře jako ve škole. Stejně šikovní jsme byli i na sjezdovkách. Ve středu jsme měli volný den a zašli jsme si na sousední boudu na něco dobrého. Po večerech jsme hráli společenské hry, u kterých jsme prohráli pár nanuků. Páni učitelé nám stále opakovali, že takhle zdatné bruslaře na běžkách tu dlouho neměli. Ve čtvrtek večer nám přijelo překvapení v podobě naší nejhodnější paní učitelky třídní. Velice jsme se nasmáli a užili si to.
Děkujeme za skvělý lyžák našim nejoblíbenějším „brous“, pánům učitelům.

žáci G1.A


ŠPJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 15. 1. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Celkem se soutěže zúčastnilo 19 žáků z druhých až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Do krajského kola Olympiády ve španělském jazyce, které se koná 30.3. 2020 postupuje v kategorii SŠII Nikol Eichlerová (4.B) a Marek Vykydal (4.B) jako náhradník. V kategorii SŠI postupuje do kraje Kryštof Kalhous (3.C) a Martin Radil (3.B) jako náhradník. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Silver A
Silver A

Silver A v paměti tří generací

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se již podvanácté konalo slavnostní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách. Vzpomínková akce byla zahájena ve 14 hodin na popravišti pardubického Zámečku, kde po kladení věnců promluvil ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, senátor Jan Tecl a náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš. Poté jsme se přesunuli do Sezemic, kde vyrůstal Alfréd Bartoš, velitel výsadkové skupiny Silver A. Po uctění jeho památky u pomníku v Sezemicích program pokračoval v sále u restaurace Sezemický dům, kde nás přivítala ředitelka Památníku Lidice. Po vystoupení Ústřední hudby Armády ČR následovaly dvě krátké přednášky – první na téma „Vykonavatelé zločinů“ o terezínských dozorcích doc. Vojtěcha Blodiga a druhá o osudu pardubické židovské dívky a její rodiny, kterou přednesl PhDr. Vojtěch Kyncl. Po skvělé večeři pak už nezbývalo nic jiného než se vydat zpátky domů. Přestože jsme do Pardubic dorazili až kolem 19. hodiny, všichni plni zážitků i nových zajímavých informací.
Moc děkuji 13 našim studentům, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že pro ně byla přínosem. Podobné příběhy je potřeba si neustále připomínat a zároveň mít na paměti, že svoboda není samozřejmá, ale stojí za to za ni bojovat.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant akce


Česká lingvistická olympiáda

Šest našich želízek v ohni lingvistické olympiády

Na konci listopadu proběhlo už poněkolikáté školní/okresní kolo lingvistické olympiády. Jsme velmi rádi, že se v této soutěži do krajského/zemského kola na FF UK v Praze probojovalo hned 6 našich studentů, z nichž dva jsou teprve v prvním ročníku. Katka Burešová, Tomáš Pazderka, David Ryba, Matěj Klíma, Robin Novotný a Justýna Křivková tak budou 15. ledna 2020 soupeřit o postup do celostátního kola. Děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Vendula Lensmith, učitelka AJ


Divadelní adaptace Kytice

Divadelní adaptace Kytice

V pátek 10. 1. 2020 jsme se vydali do Východočeského divadla na divadelní představení „Kytice“ v režii Zdeňka Rumpíka. Měli jsme dokonce možnost vidět také hrát naše studenty, kteří jsou součástí divadelního souboru Laik. Samotné představení trvalo přibližně hodinu a půl a k závěru byla krátká beseda, kde jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo. Velmi jsme si to všichni užili a moc se těšíme na další výtvor souboru Laik.

Gabriela Vavřinová, Veronika Křtěnová (G2.C)


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.29, 18. 2. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich