Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Dětský den

Dětský den 31. 5. 2019 se studenty Gymnázia Mozartova

Na pátek 31. 5. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hodin připravují studenti našeho 3. ročníku v prostorách školního hřiště Gymnázia Mozartova „Dětský den“ nejenom pro děti z mateřských a základních škol. Cílem akce je pobavit děti a výtěžek (pro školní kolektivy mají studenti připraveno speciální snížené vstupné 30 Kč za dítě) by pak studenti použili na přípravu svého maturitního plesu. Kromě studentů bude na hřišti vždy někdo z našich pedagogů. Detailní program zveřejníme v nebližších dnech, už teď se naši studenti těší na návštěvu dětí ze širokého okolí.

Organizační výbor Dětského dne 2019


Den osobností

Pan profesor Pirk na Mozarťáku

Ve čtvrtek 23. května v 11 hodin přijede pobesedovat se studenty třetího ročníku Gymnázia Mozartova přednosta Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - špičkový lékař - kardiochirurg, učitel, nadšený běžec, otec, milovník kultury, dědeček... Prostě osobnost, která studentům přiblíží svět medicíny, kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


Geologická olympiáda

Vynikající 3. místo Pavla Trávníčka v celostátním kole Geologické olympiády!

Dne 7. května jsem se po vyhraném krajském kole zúčastnil celostátního kola Geologické olympiády na Masarykově univerzitě v Brně. Po slavnostním zahájení jsme dostali za úkol obejít 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na obecnou geologii, mineralogii, petrologii a paleontologii. Nejdříve jsme měli určit málo známé nerosty a horniny, následoval test znalostí z obecné geologie, dále jsme určovali zkameněliny a jiné pozůstatky po činnosti vymřelých organismů. Nejtěžším úkolem však letos byly krystalové soustavy. Nakonec jsme opět dostali otázky na stáří hornin z geoparku Masarykovy univerzity. Po vyplnění úkolů jsme netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Přes silnou konkurenci jsem se probojoval na krásné třetí místo a postupuji do mezinárodního kola věd o Zemi, které se koná na konci prázdnin v městě Daegu v Jižní Koreji, kde budeme spolu s vítězi zeměpisné a astronomické olympiády soutěžit za tým České republiky.

Pavel Trávníček, G2.B

Pavlovi moc blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme šťastnou cestu do Jižní Koreje!

Mgr. Jan Váňa, garant soutěže


Dějepisná soutěž

Postup do finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií!

Naše gymnázium každoročně hostí krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Z Pardubického kraje se zúčastnilo 7 tříčlenných týmů. Letošní ročník zakončuje celý soutěžní cyklus, je zaměřen na nedávné dějiny, období let 1978–1992. Všechny týmy musely prokázat hluboké znalosti daného tématu. Trojici z našeho gymnázia (Petr Kubant, Tadeáš Tomiška, a Václav Koreček) se podařilo velmi dobře zúročit nabyté vědomosti, obsadili 2. místo a už se chystají na listopadové finále v Chebu.
Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Mgr. Johana Kalenská, garant soutěže


ISF

ISF World Schools Championship Athletics 2019

Celkem 32 zemí světa a 900 atletů ze středních škol se sejde 13. – 19. 5. 2019 v chorvatském Splitu k jedinečnému sportovnímu zážitku. Děvčata Gymnázia Mozartova si vybojovala jako nejlepší dívčí školní tým České republiky možnost se tohoto atletického klání zúčastnit. Součástí mezinárodních závodů International School Sport Federation je i kulturní a společenská část, kde se prezentují jednotlivé země a výpravy. Celý tým je připraven co nejlépe hájit české barvy a vzorně reprezentovat svůj Mozarťák.

Mgr. Erika Macková, sekce TV


EVC

Tongue Twister Challenge

V pátek 10. 5. 2019 proběhlo v jazykové škole Evropské vzdělávací centrum předávání cen výherkyním soutěže Tongue Twister Challenge, ve které si soutěžící lámaly své jazyky v jazyce anglickém:-). Absolutní vítězkou soutěže se stala studentka našeho gymnázia Magdaléna Malířová z G4.C. Kromě diplomu si odnesla hodnotné ceny, a to Cambridge zkoušku zdarma, headphones BEATS, gramatickou příručku Advanced Grammar in Use, Pop-Socket, USB, knížku Graded reader (úroveň C1).
Majdě gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně sil k maturitní zkoušce.

Mgr. Dita Saxová, sekce ANJ


Frisbee

Celorepublikové finále v ultimate frisbee s naší účastí

Z celkového počtu 48 středních škol si naše gymnázium i v letošním školním roce zajistilo postup na základě výsledků z podzimních a jarních kvalifikací do republikového finále Středoškolské ligy v ultimate frisbee. 16 nejlepších týmů poměří své síly na konci května v areálu SK Aritmy Praha. Pro příznivce létajícího disku je v pátek po škole na našem hřišti k dispozici trenér i vybavení! Netřeba váhat, vítáni jste všichni ;-)

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Volby

Studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý 7. 5. 2019 se naše škola zapojila do Studentských voleb do Evropského parlamentu. Od 7:30 do 11 hodin měli studenti možnost přijít vyjádřit svůj názor. K volbám dorazilo 102 z 280 žáků a nejvíce hlasů získala Česká pirátská strana. Konečné výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém grafu.

Studentská volební komise


Den osobností

XII. ročník Dne osobností

Ve čtvrtek 16. května proběhl již dvanáctý ročník projektu s názvem „Den osobností“. Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi z různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka byla pro tento den zrušena a studenti se místo ní prostřednictvím on-line systému předem zapsali vždy na jednu besedu/přednášku v každém ze dvou připravených bloků.

Mgr. Radka Klempířová, garant projektu


SOČ

Naše účast v celostátním kole SOČ

Ve čtvrtek 9.5.2019 se na chrudimském gymnáziu konalo krajské kolo SOČ. Soutěžilo se v sedmnácti kategoriích a práce hodnotilo 34 odborníků. My jsme letos měli 5 želízek v ohni. Nejlépe si vedla Natálie Šafářová G3A : Význam rerroiru na senzoriku a analytiku vína. Svou kategorii vyhrála a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v červnu v Opavě. Tomáš Dědek G4A s prací: Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství získal druhé místo a postup do licitace na celostátní kolo. Ale ani ostatní práce nezapadly. Ve svých kategoriích vybojovali stříbrná místa Pavel Křepelka G3A: Terorismus a jeho stopa v Pardubickém kraji, Žihlo Martin (G3A): Zobrazování Messierových objektů vzdáleného vesmíru, Žihlo Luděk (G3.A): ČS četnictvo na Pardubicku v letech 1918-1939.
Všem studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Bio stáž

Druháci v přírodě

Ve čtvrtek 2. 5. jsme já a moji spolužáci měli možnost vyrazit na exkurzi týkající se přírody okolo Pardubic. V jednu hodinu jsme vyrazili pěšky od školy, nastoupili do MHD číslo 3 a dojeli k lesu nacházejícímu se nedaleko Bohdanče. Byli jsme rozděleni do tří skupin, přičemž každá se vydala po jiné cestě a poslouchala výklad na téma ptáci, rostliny, brouci a vodní živočichové. Mohli jsme vidět, jak pestrá fauna i flóra se nachází jen nedaleko našich domovů, ať už se jednalo o různé druhy pavouků, brouků, nebo obojživelníků. Mé skupině se dokonce podařilo pět minut pozorovat slavíka, což byl pro spoustu z nás opravdový zážitek. Zhruba po třech hodinách procházky po lese jsme se, sice trošku unavení, ale zato plní nových poznatků, vydali zpět domů.

Anna Honsová, G2. A


Summit

Pražský studentský summit

Mezi dny 24. 4. – 28. 4. jsme se my, studenti třetího ročníku, Michaela Staňková, Jakub Vinklárek a Jaroslav Straník, účastnili závěrečné akce pořádané Pražským studentským summitem, a to jeho výjezdního zahraničního zasedání, které je již tradičně jako každý rok pořádáno ve vybrané evropské metropoli a pevně spjato s návštěvou evropsky významných institucí. Letos jsme se společně vypravili do polské Varšavy, kde nás čekal skutečně nabitý program. Za zmínku rozhodně stojí návštěva Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), kde jsme byli například seznámeni s procesy kontroly legitimnosti a demokratičnosti voleb. Dále jsme navštívili i velvyslanectví ČR, kde proběhla diskuze s Jeho Excelencí, panem velvyslancem Ivanem Jestřábem, který nám mimo jiné ze všech stran přiblížil česko-polské vztahy či předal zkušenosti ze svého působení ve Skandinávii, Indii a Gruzii. Ve zbylém volném čase jsme nezaháleli a vydali se obdivovat kulturně význačná místa Varšavy, jako Královský hrad, Muzeum dějin polských Židů nebo světoznámý Palác kultury a vědy. Z této zajímavé cesty si zpět domů přivážíme mnoho čerstvých zkušeností, názorů a znalostí.

Jaroslav Straník G3.C


PZK 2019

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2019

Vážení uchazeči, výsledky 1. kola přijímacích zkoušek (ve formátu pdf).
Zákonní zástupci a uchazeči, děkujeme za Vaši pondělní hojnou účast při osobním předání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a dalších důležitých úkonech a informacích ohledně přijímacího řízení. Ušetřili jste škole hodně finančních prostředků a výrazně urychlili průběh přijímacího řízení.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí byla odeslána poštou ráno 30. 4. 2019. Odvolání lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí, doporučujeme osobní podání odvolání v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hodin v kanceláři školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


 
MUS 2019

Finále soutěže „Máš umělecké střevo?“ v Praze

V pátek 26. 4. jela část výtvarné skupiny G2. B v doprovodu p. uč. Hajnové do pražského centra současného umění DOX na republikové finále soutěže Máš umělecké střevo?. Do finále postoupily 3 týmy z naší školy, a i když se nám nepodařilo umístit se, viděli jsme spoustu zajímavých projektů z jiných škol. Porota ocenila naše netradiční nápady a těšilo nás, že jsme obstáli i v konkurenci uměleckých škol. Ve volném čase jsme si mohli prohlédnout samotnou galerii a výstavy v ní.

Tereza Zierisová, G2.B


 
Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2019

V aktuálním 51. maturitním zpravodaji najdete užitečné informace týkající se didaktických testů a předání výsledků písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Další informace najdete v sekci Student / Maturita 2019.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Koncert

Vydařený koncert našich studentů

V úterý 16. dubna 2019 proběhl v Sukově síni Konzervatoře Pardubice koncert našich studentů a učitelů. Koncert zaštítil předseda KDU-ČSL poslanec Marek Výborný. Ve 13:00 hod. vše vypuklo a talent Eleny Salfické, Adély Jakoubkové, Magdálény Petrášové, Tomáše Kulhavého, Jakuba Dojčána, Václava Vávry, Dalibora Havlíčka, Matěje Klímy, Jany Pilařové a mnoha dalších mohli obdivovat nejen naši studenti, ale i studenti partnerské školy z Taiwanu, které jsme na tomto koncertě oficiálně přivítali. Program byl složen tak, aby byl poutavý pro mladou generaci, což se i ovacemi posluchačů potvrdilo. Největší potlesk zklidili učitelé Tomáš Voltr a Veronika Kasalová, kteří zazpívali slavný duet z muzikálu Drákula. V rámci koncertu byl puštěn medailonek o pardubickém rodákovi Vlastovi Bičíkovi, kterému byl koncert a také výtěžek z něj věnován. Do koncertu se zapojil sbor gymnázia složený ze studentů hudební výchovy G1.A, G1.B, G1.C a G2.A vedený Veronikou Kasalovou, kteří společně s Crazy Saxophones zazpívali píseň Život je jen náhoda. Jako závěrečná skladba zazněla We are the world od Lionela Richieho a Michaela Jacksona, kterou zazpívali všichni účinkující. Atmosféru této písně podpořili posluchači, kteří světýlkami mobilních telefonů vytvořili úžasný dech beroucí zážitek. Celým koncertem nás prováděli moderátoři Marek Podlaha a Vít Kubant, kteří skvěle propojovali jednotlivá vystoupení. Poděkování za finanční záštitu patří Spolku přátel gymnázia a za vytvoření medailonku studentům Jakubu Kosovi, Matějovi Kopsovi a Martinovi Korbelovi.

Mgr. Veronika Kasalová


Prezentiáda

Prezentiáda 2019

Tak jako každý rok, i letos se na naší škole uskutečnil krajský turnaj Prezentiády pro ZŠ (5. 4. 2019) a 11. 4 . 2019 pro SŠ. Jedná se o týmovou soutěž v projektové tvorbě a umění prezentovat pro dvou až tříčlenné týmy. Náš tým KUBAHONSMOZART ve složení: Anna Honsová a Petr Kubant /oba G2.A/ si vybral téma „Život není fér“. Originalita a kvalitní výkon posunuly tým na krásné druhé místo z devíti týmů, což na postup nestačilo. Moc děkuji za účast a blahopřeji ke zlepšení prezentačních dovedností. Už se těším a zvu všechny na příště.

Mgr. Tomáš Voltr, garant


Natálie

Natálie Šafářová nás úspěšně reprezentovala na mezinárodní soutěži v Moskvě

V rámci soutěže Amavet jsem na konci března se svým projektem „Vliv terroiru na analytické a senzorické parametry vína“ vybojovala postup na mezinárodní soutěž Vernadského v Moskvě, kam jsem začátkem dubna odletěla společně s českou výpravou. Své projekty jsme obhajovali na místní Akademii věd, kde probíhala celá soutěž. Každý projekt byl zařazen do příslušné sekce dle oboru. Vlastní prezentace probíhala v angličtině a byla hodnocena odbornou komisí. Součástí mého projektu byla i vinařská degustace, díky které Rusové, Němci, Maďaři i ostatní zahraniční delegace dostaly možnost ochutnat česká a moravská vína. Při návštěvě Moskvy jsme také samozřejmě navštívili místní dominanty. Většinu času jsme trávili s ruskými studenty, díky kterým jsme měli možnost poznat život v Rusku objektivněji a takřka na vlastní kůži. Mimo to jsme i skvěle procvičili své konverzační schopnosti v anglickém jazyce. Tato zkušenost pro mne byla velkou výzvou i odměnou a mnohé mne naučila. Jsem velmi ráda, že jsem dostala takovou příležitost.

Natálie Šafářová, G3.A


Mozart Times

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo školního anglického časopisu The Mozart Times! Tentokrát se s námi můžete ohlédnout za událostmi tohoto školního roku a zavzpomínat na chvíle prožité na našem gymnáziu. Na co se tedy můžete těšit? Číslo je věnováno především naší taiwanské návštěvě, dočtete se v něm například o zážitcích z cesty přes půl světa nebo střípcích z taiwanské kultury. Dále zde naleznete fotografie z letošního maturitního plesu a článek o jeho předcházejících přípravách, rozhovor na téma studentských divadelních představení, recepty na chutné a zdravé snídaně a mnoho dalších zajímavých příspěvků. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na vzniku tohoto časopisu jakkoli podíleli, a Vám všem přeji, abyste si jeho čtení patřičně užili!

Magdaléna Malířová, G4.C


Taiwan
Taiwan

Taiwanská návštěva na našem gymnáziu

Gymnázium Mozartova po roce opět vítá delegaci z Taiwanu. V neděli 14. dubna dopoledne přistála na Letišti Václava Havla skupina deseti studentů v čele s jejich učitelkou angličtiny Glorií Ma. Náročný, dlouhý let byl na mladých cestovatelích znát. Přeci jen více než 20 hodin v letadle se dvěma přestupy a časovým posunem o 5 hodin dá tělu zabrat! Deset taiwanských středoškoláků (Eliza, Jessica, Selina, Hank, Powasom, Vivian, Steffi, Anna, Yvonne, Kenny) bude v následujících dvanácti dnech bydlet u svých českých kamarádů, studentů Mozarťáku. Čeká je nabitý kulturně-vzdělávací program, navštíví Prahu, Litomyšl, vyrazí na Sněžku a poznají tak i nefalšovaný sníh (někteří ho uvidí opravdu poprvé). Kromě toho s námi prožijí Velikonoce. Smyslem projektu je seznámit studenty s navzájem odlišnými kulturami, představit si navzájem vzdělávací programy přímo ve vyučovacích hodinách a dozvědět se o možnostech dalšího studia v ČR nebo na Taiwanu. Na taiwanskou návštěvu se čeští žáci pečlivě připravovali pod vedením paní učitelky Soni Chalupové. Na podzim čeká cesta na Taiwan naše studenty. Výměnu podporuje Pardubický kraj.

Mgr. Vendula Lensmith, garant studentské výměny


SOČ

Úspěchy v okresním kole SOČ

Dne 9. dubna proběhlo na Gymnáziu v Chrudimi okresního kolo Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola, které se bude konat opět v Chrudimi 9. května, se se svými pracemi podařilo postoupit Pavlu Křepelkovi (G3.A), Luďku Žihlovi (G3.A), Martinu Žihlovi (G3.A) a Tomáši Dědkovi (G4.A). Do krajského kola postoupila i Natálie Šafářová (G3.A), která se zúčastnila okresního kola v Trutnově. Jsme vděční za zkušenosti, jež jsme již v tomto kole získali, a těšíme se, že je využijeme v kole krajském.

Luděk Žihlo, G3.A


PZK 2019

Ustrašený imigrant rozesmál publikum!

Dne 8. dubna 2019 jsme se společně sešli v aule Gymnázia Mozartova, abychom zhlédli premiéru divadelní hry Ustrašený imigrant, která byla v režii studentů literárního semináře. Sestavit scénář ovšem nebyl lehký úkol, neboť hra musela splňovat hned tři podmínky – mělo se jednat o komedii, povinnou rekvizitou byla čelovka a během hry musela zaznít věta: „Být či nebýt, to je oč tu běží.“ Režisérka Míša Čečková (G4.B) si však s tímto úkolem hravě poradila. A tak vznikl improvizovaný příběh dvou sňatkových podvodníků, kteří se dostanou do potíží, když si omylem pozvou na večírek jimi podvedené dívky. Představení bylo plné humorných situací a výborné herecké výkony studentů sklidily zasloužené ovace publika. Poděkování patří všem, kteří se na hře jakkoliv podíleli, paní učitelce Rejmanové za zázemí a pomoc s tvorbou představení a v neposlední řadě Hance Moravčíkové za divadelní rady a tipy. A my se už nyní těšíme na další reprízy této skvělé komedie!

Marie Sejkorová G4.B.


Amavet

2. místo Sylvy Neradové v národním kole EXPO SCIENCE AMAVET!

Ve dnech 4. a 5. dubna se na půdě Akademie věd ČR konalo národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kam postoupili Sylva Neradová s projektem Fosfatázy Pho15p defosforylují 2- fosfoglykolát, Luděk Žihlo s projektem zabývajícím se četnictvem na Pardubicku v letech 1918 – 1939 a Martin Žihlo jak se svým vlastním projektem o zobrazování objektů vzdáleného vesmíru, tak s týmovým projektem pod záštitou UTesla z. s. zabývajícím se dálkovým průzkumem Země.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


Pitva

Seminář z biologie na tradiční návštěvě pitvy

Takto vypadal tým našich seminaristů, kteří se právě chystali navštívit svoji první pitvu v životě. Se zájmem sledovali odborný výklad a popis jednotlivých orgánů, který konfrontovali s dosavadními teoretickými zkušenostmi. Přejeme jim, ať prakticky nabyté zkušenosti uplatní během maturitní zkoušky z biologie a u přijímaček na vysoké školy.

Mgr. Martin Plha


DOX

Máš umělecké střevo?

Již od začátku školního roku se naše početná dívčí skupina z 2.B. v rámci výtvarné výchovy začala věnovat projektu Máš umělecké střevo? Společně s naší paní učitelkou Vladanou Hajnovou a sochařem Štěpánem Málkem jsme začali zpracovávat nápady na letošní téma Sběratelství. Po dlouhých přípravách jsme poté dne 11.4.2019 vyrazily do Centra současného umění DOX v Praze, kde se odehrávalo jedno ze tří semifinálových kol, při nichž tvůrčí týmy měly svá díla odprezentovat před odbornou porotou. Z 60 týmů bylo právě 25 postupujících do finále a o to více jsme byly nadšené, když jsme zjistily, že tři týmy z pěti z našeho gymnázia postupují. Opět se tedy s našimi projekty do pražského DOXU vydáme již 26.4.2019 a to právě na finále této soutěže. Závěrem je dobré říci, že jsme si celé dopoledne v nádherných a stylových prostorech DOXu velmi užily a těšíme se na další návštěvu.

Marie Ročková G2.B


Juniorský maraton

Juniorský maraton 2019

Letošní první semifinálové kolo 23. ročníku JM zamířilo opět do našeho města. Štafetový závod, určený výhradně pro středoškoláky, se konal v lokalitě Na Špici, kde desetičlenná družstva zdolávala maratonskou trať, přičemž minimálně tři úseky musely obsadit dívky. Běžeckého klání se letos zúčastnilo 18 středních škol. Náš tým ve složení Barbora Štiková (G3.B), Veronika Kantová (G1.B), Barbora Pušová (G1.C), Tadeáš Tomiška (G3.A), Patrik Novák (G3.B), Marek Zelenka (G3.B), Lukáš Novotný (G3.B), Filip Müller (G3.C), Ondřej Hátle (G3.C) a Matěj Votruba (G2.B) se umístil v polovině startovního pole a zdolání tříhodinové mety nebylo na dosah. Tak snad příště. Vřelé díky všem za bojovnost a příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


FRJ olympiáda

Pavel Křepelka získal 2. místo v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce

Dne 2. 4. 2019 se na Gymnáziu Dašická v Pardubicích konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše gymnázium reprezentoval Pavel Křepelka ze třídy G3.A. Pavlovi se podařilo v konkurenci sedmi soutěžících obsadit 2. místo v kategorii B1. Moc blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Bravo! Félicitations!!!

Mgr. Hana Kusá za francouzskou sekci


Exkurze

Multijazyková prohlídka Prahy

Dne 29. března se třída G3.B a část čtvrťáků, kteří navštěvují konverzaci z německého jazyka, vydali do Prahy na poznávací exkurzi. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny: konverzace z angličtiny a španělštiny a konverzace z němčiny. Každá skupina se vydala na cestu po památkách a vyprávěla o nich v daném jazyce, což kromě nově nabytých poznatků sloužilo i jako příprava na maturitu. Čtvrťákům program skončil dříve, takže po pauze na oběd jsme už pokračovali bez nich. Vydali jsme se na Pražský hrad, kde se pořádala výstava ke 100 letům československé koruny. Dostali jsme pracovní listy, které jsme si všichni poctivě vyplnili. Při tom jsme měli možnost dozvědět se spoustu nových a zajímavých informací o vývoji naší měny. Po výstavě jsme se rozloučili a každý se vydal na svoji vlastní výpravu Prahou, nebo na cestu domů.

Kristýna Turociová, G3.B


Ještě se potkáme

Ještě se potkáme

Ve středu 27. března 2019 studenti čtvrtých ročníků zhlédli ve Východočeském divadle od naší bývalé studentky Kristýny Pleškové představení “Ještě se potkáme”. Tuto hru vytvořilo mladé divadelní studio LAIK a zrežíroval ji známý a výborný herec Východočeského divadla Zdeněk Rumpík. Na jevišti jsme mohli spatřit i studenty našeho gymnázia, kteří podali skvělé herecké výkony. Po představení následovala beseda s psycholožkou, která odpovídala na otázky ke hře. Mladým hercům a celému studiu přejeme mnoho úspěchu do budoucna a těšíme se na brzké shledání opět v divadle.

Reinbergová Michaela G4.B


Bílá

Bílá nemoc mezi námi

Co považujete za nevěru, Dr. Galéne? Považujete chřipku za nebezpečnou, maršále? I tak zněly otázky, na které se studenti v „rolích“ dvou hlavích představitelů Čapkova dramatu Bílá nemoc snažili odpovědět v rámci workshopu vedeného bývalými studenty gymnázia, Jiřím Kovárníkem a Kristýnou Pleškovou. Tento workshop, který vyplnil obávanou úterní hodinu češtiny, nám ukázal drama z úplně jiného úhlu pohledu a také nás přesvědčil o tom, že dílo je i dnes stále aktuální. Moc děkujeme za zpestření hodiny, které nám díky získaným poznatkům snad pomůže i v krušných chvílích při maturitě.

Studenti G4.C


ŠPJ olympiáda

Skvělé úspěchy v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce

Ve středu 27. 3. 2019 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce v Domě dětí a mládeže BETA, kde jsme dosáhli historického hattricku. Potřetí v řadě jsme obsadili 1. místo v kategorii I. (do 3 let studia), tentokrát díky Jakubovi Marečkovi (G3.B). Na skvělém druhém místě se pak umístil Marek Vykydal (G3.B). V letošním roce máme však i premiéru, protože jsme obsadili 1. a 2. místo i v kategorii II. (nad 3 roky studia) zásluhou Terezy Švejdové (G4.C) a Magdalény Malířové (G4.C). Tereza a Jakub postupují do celostátní soutěže, která se bude konat v dubnu 2019 v Institutu Cervantes v Praze, a s radostí můžeme konstatovat, že je to již 4. rokem v řadě co naše škola reprezentuje Pardubický kraj. Upřímně všem blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová, sekce ŠPJ


ČNB

Výstava 100 let československé koruny

V pondělí 25. března jsme v ranních hodinách vyrazili do Prahy. V plánu byla návštěva výstavy na Pražském hradě k výročí 100 let československé koruny, na které naši pozornost nejvíce upoutala zlatá mince nominální hodnoty 100 000 000 Kč, která byla vyrobena k tomuto významnému výročí. Poté následovala prohlídka různých památek Prahy, o kterých jsme si připravili zajímavé informace. A aby to bylo trošku zajímavé, přednášeli jsme je v anglickém jazyce. Počasí nám sice nepřálo, i přesto jsme si exkurzi užili.

Ondřej Hátle (G3.C)


Summit 2019

Závěrečná konference Pražského studentského summitu

„Ve středu 20. 3. nám začal program Závěrečné konference Pražského studentského summitu, který se na naší škole pomalu stává tradicí. První den byl zahájen návštěvou Švédské a Marocké ambasády, ze kterých jsme si odnesli spoustu nových informací a někdy až překvapivých pohledů na svět. Ve čtvrtek nás čekalo Slavnostní zahájení v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa, na kterém promluvili vzácní hosté, jako například Velvyslanec USA Stephen B. King, exministr Alexander Vondra, ekonom Tomáš Sedláček, moderátorka Světlana Witovská nebo poslanec Jan Lipavský. Po vzrušujícím zahájení nás čekaly tři perné dny plné náročného jednání ve složitých simulovaných strukturách OSN. Naše dvě delegace Maroka a Bolívie v kompletní sestavě Míša Staňková, Jaroslav Straník, Martina Žaloudková, Jakub Vinklárek, Aleš Vočadlo a Tomáš Ester zaznamenaly v prosazování zájmů svých zemí značný úspěch a vedoucí delegace Bolívie, Tomáš Ester, navíc obdržel za své seriózní a férové předsedání v Radě bezpečnosti ocenění pro Nejlepšího předsedajícího. Účast na této prestižní akci jsme si naplno užili a vážíme si jí.“

Za delegaci Tomáš Ester a Martina Žaloudková, G4.C


 
ZEM

Letošní úspěšné tažení Zeměpisnou olympiádou skončilo před branami ústředního kola

Ve středu 20. března 2019 se náš student Kryštof Kacetl ze třídy G4.B zúčastnil krajského kola Zeměpisné olympiády. Na loňský stříbrný úspěch se mu podařilo navázat krásným bronzovým umístěním, přičemž za vítězem zaostal o pouhé dva body. O malý kousek mu tak utekla účast v ústředním kole. Rád bych touto cestou Kryštofovi poděkoval za celé čtyři roky, kdy vzorně reprezentoval naše gymnázium. Nutno podotknout, že mimo předních umístění v Zeměpisné olympiádě zaznamenal i skvělé výsledky v Geologické olympiádě a v Soutěži v ruském jazyce SŠ II. Přál bych si, aby všechny tyto úspěchy Kryštofovi pomohly v jeho budoucím studiu i životě!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


RUJ olymp

Úspěch v krajském kole soutěže v ruském jazyce

V úterý 19. 3. 2019 proběhlo v Hlinsku krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentoval v kategorii SŠII. Kryštof Kacetl (G4.B), který ve velké konkurenci vybojoval 2. místo a je jako náhradník připraven reprezentovat naši školu v celostátním kole, které se bude konat začátkem dubna v Ruském centru vědy a techniky v Praze. Kryštofovi k jeho velkému úspěchu srdečně gratulujeme.

Mgr. Lenka Grulichová, sekce RUJ


ANJ olymp

Velký úspěch Terezy Zierisové v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu v kategorii III.A velice úspěšně reprezentovala Tereza Zierisová (G2.B), která zvítězila a postupuje tak do květnového celostátního kola, které se letos uskuteční v Praze. Terce moc blahopřejeme a budeme držet pěsti 28. května 2019!

Mgr. Soňa Chalupová


AMAVET

Fenomenální úspěch na soutěži AMAVET

Ve dnech 13. a 14. března se v pardubickém IDEONU konalo krajské kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. V kategorii senior soutěžili středoškoláci z Pardubického kraje, Prahy a Slovenska. Porota v této kategorii posuzovala cca 60 projektů. Absolutní vítězkou se stala Sylva Neradová z G3.B s prací “Fosfatázy Pho15p defosforylují 2-fosfoglykolát”. Postupuje tak do národního finále a bude reprezentovat ČR na soutěži CASTIC 2019 v Číně - Macau. Ve svém oboru zazářila i Natálie Šafářová z G3.A s projektem “Význam terroiru na senzoriku a analytiku vína”. Postupuje do národního finále s právem účasti ve Veradského soutěži v Moskvě.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


Tibet

Filmový klub k 60. výročí povstání Tibeťanů

V úterý 12.3. jsme měli možnost zhlédnout film Útěk přes Himálaj. Ten zachycuje realitu tibetských dětí, které jejich rodiče posílají na nebezpečný pochod přes Himálaj do Nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání a život, ke kterému v dnešním Tibetu nemají přístup. Následovalo promítání Rozhovoru s Lobsangem Sangayem, premiérem tibetské exilové vlády, který odpovídal na dotazy týkající se jeho dětství, studia a poslání v roli premiéra. Dále proběhla debata s hostem Tomášem Přichystalem, koordinátorem propagace, fundraisingu a Festivalu ProTibet, který nám odpověděl na otázky ohledně jeho práce a návštěv Tibetu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Cambridge English

Cambridge English: First nanečisto

V pátek 8. března se dvě desítky studentů našeho gymnázia účastnily zkoušek Cambridge English: First nanečisto. Zkouška, dříve nazývaná jako FCE, je na stupnici Evropského jazykového rámce na úrovni B2, což odpovídá také obecné státní jazykové zkoušce a je o jednu úroveň výše než státní maturita z anglického jazyka. Studenti absolvovali všechny části zkoušky včetně ústní části v plném rozsahu. Ve zkouškách by dle výsledků uspělo 90% všech zúčastněných a 28% z nich dosáhlo výsledku, který odpovídá dokonce úrovni C1 dle Evropského jazykového rámce. Gratulujeme! Studenti, kteří se na základě výsledků rozhodnou k účasti u reálných zkoušek, mohou využít červnových termínů, které se v případě účasti alespoň 8 studentů budou konat přímo na našem gymnáziu.

Mgr. Dita Saxová, garant Cambridge English: First


Tandemová výuka

Návštěva pana radního Bohumila Bernáška

V úterý 5. března 2019 navštívil naši školu pan Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro oblast školství. Po krátkém přivítání v ředitelně školy jej už čekala zbrusu nová učebna matematiky a tandemová výuka geometrie v režii našich sehraných kolegů Vinklářové a Sochora. Pan radní ocenil kvalitu výuky a zapojení moderní výukové techniky, která byla součástí vybavení nových učeben, jejichž modernizaci financoval právě Pardubický kraj.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Tabery

Setkání s šéfredaktorem časopisu Respekt

V úterý 5. března 2019 jsme měli možnost setkat se s dlouholetým šéfredaktorem časopisu Respekt a novinářem Erikem Taberym. Je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a nově i ceny Magnesia Litera za jeho poslední knížku Opuštěná společnost, která byla mimo jiné hlavním tématem debaty. Celá akce měla dvě části, kdy v první byly pokládány otázky dramaturgem Divadla 29, kde se diskuze odehrávala, a v druhé částí se dostalo ke slovu i samotné publikum. Škála dotazů byla nepřeberná, od těch, které mířily přímo na knížku a věci s jejím psaním spojené, přes současnou politickou situaci v Čechách, až po ústřední téma večera, českou společnost a její povahu v historii, ale i dnes. Dostalo se též na samotnou profesi novinařiny, její postavení u nás i ve světě a její význam v politice a právním státě, jakožto jeden z pilířů demokracie. Pro nás pro všechny byl večer velkým přínosem a určitě se všichni těšíme na další podobná setkání.

Ondřej Brouček a Jakub Demele, G4.B


Tibet

Vlajka pro Tibet na Mozartu

Při vyvěšování tibetské vlajky na počest tibetské nezávislosti jsme pozorovali s úsměvem na tvářích, jak vlajka pomalu plápolá v jarním větru. Než jsme se na samotné vyvěšení pustili, byli jsme seznámeni s tím, jak to vlastně v Tibetu bylo v období, kdy Čínská lidová republika provedla anexi. Dozvěděli jsme se o Tibetském buddhismu a bönu, králích i dalajlámech, kteří vedou zemi už od jejího vzniku v 7. století. Ke všemu dobrému přibyl i fakt, že nám přednášela studentka čtvrtého ročníku, která celou prezentaci a výklad zvládla velmi dobře. Přednáška se krásně poslouchala, byla poučná a všechny velice zajímala. Doufáme, že se dočkáme nějaké další.

Adéla Pražáková (G1.B)


RUJ olymp

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Po velice vyrovnaném boji postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 19. 3. 2019 v Hlinsku, Kryštof Kacetl ze třídy G4.B. Na druhém místě, a jako náhradník pro krajské kolo, se umístil Jiří Bubeníček ze třídy G2.C. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy ve vyšším kole.

Mgr. Lenka Grulichová, sekce RUJ


Praha 2019

G2.B vzala Prahu útokem!

Ve čtvrtek 21. února 2019 se naše třída sešla již v 6:45 na pardubickém vlakovém nádraží, aby vzala Prahu útokem! Cestou do hlavního města jsme se posilnili svačinkou a po příjezdu jsme se pěknou procházkou dostali do prvního cíle naší cesty – Poslanecké sněmovny PČR...

Nela Kořínková, Nadia Širšová, Anna Vránková, Jana Pilařová (G2.B), Jakub Šternberský, Jakub Starý (G2.B)


Šachy

Výsledky přeboru středních škol v šachu

Šachový klub Rapid Pardubice hostil v rámci XXV. ročníku Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice nejlepší zástupce středních škol. Naše gymnázium reprezentoval chlapecký tým ve složení Jakub Bachorík (G3.A), Lukáš Polák (G3.A), Jakub Šternberský (G2.B) a Kryštof Liška (G1.C) a v celkovém pořadí obsadil čtvrté místo. V jednotlivcích zabodoval Kryštof Liška a získal bronzovou medaili. Dívčí tým ve složení Tereza Zierisová (G2.B) a Lucie Kačerová (G2.A) se v pořadí umístil jako druhý. Lucka zároveň v hodnocení jednotlivkyň obsadila pěkné třetí místo. Obě družstva vybojovala cenné body do celkového hodnocení RODM.
Vřelé díky všem za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Zeměpisná

V okresním kole Zeměpisné olympiády Mozarťák opět první!

Letošní ročník okresního kola Zeměpisné olympiády byl pro naše gymnázium opět úspěšný! Stejně jako v loňském roce obsadil i letos Kryštof Kacetl, student z G4.B, vynikající 1. místo. Zajistil si tak již podruhé v řadě postup do kola krajského, které se uskuteční 20. března 2019. Náš druhý zástupce, Jaroslav Straník z G3.C, se umístil na pěkném čtvrtém místě, které znamená pozici náhradníka pro následné kole krajské. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme mnoho úspěchů v dalším pokračování soutěže.

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Festival

XII. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji s naší účastí

Festival vědy a techniky je soutěž pro děti a mládež, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli. Záštitu nad soutěží ve školním roce 2018/2019 převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. V okresním kole, které se konalo 20. 2. naše gymnázium reprezentovalo 9 studentů. Představili 11 projektů a 9 z nich postoupilo do krajského kola 13. a 14. března 2019.
Děkuji všem prezentujícím za maximální nasazení a skvělou reprezentaci naší školy a všem postupujícím do krajského kola držíme pěsti. Věřím, že zabojují a získají některou z prestižních cen. Autor nejlepšího projektu se zúčastní v roce 2019 soutěže CASTIC v Číně, dalších 5 úspěšných řešitelů dostane možnost prezentovat svou práci na soutěži v Moskvě, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 4. a 5. dubna 2019 v Praze a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2019 v USA.
Všechny projekty můžete shlédnout ve výstavních prostorách „U kopírky“

RNDr. Květa Sýkorová, garant AMAVET a SOČ


Geologická

Po úspěšném školním a okresním kole Geologické olympiády hurá do kraje

Geologická olympiáda se na našem gymnáziu stává stále oblíbenější soutěží. V letošním ročníku se do jejího řešení zapojilo již 10 studentů ze všech čtyř ročníků. Stejně jako v loňském roce se zatím nejvíce daří Pavlovi Trávníčkovi z G2.B, který obsadil první místo jak ve školním, tak v okresním kole. V celostátním srovnání, které provedli garanti olympiády po vyhodnocení školního kola, Pavel navíc obsadil skvělé 6. až 9. místo. Pěkný úspěch zaznamenal i Kryštof Liška z G1.C, který v okresním kole obsadil 2. místo. Do následného krajského kola dále ještě postupují Kryštof Kacetl z G4.B a Tadeáš Tomiška z G3.A. Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy, postupujícím přeji v krajském kole hodně štěstí!

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Návštěva hejtmana

Návštěva hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Ve středu 13. 2. 2019 navštívil naši školu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Po besedě s vedením školy jej čekalo setkání s našimi studenty. Ti měli možnost vyslechnout poutavou a zajímavou přednášku o základních principech fungování státu a především jeho samosprávných celků. Pan hejtman rozšířil povědomí studentů o komplexnosti a složitosti řízení Pardubického kraje, svou přednášku okořenil celou řadou praktických problémů, které úspěšně řeší v rámci agendy svého úřadu a v následné diskuzi otevřeně reagoval na položené dotazy našich studentů. Setkání s panem hejtmanem bylo pro studenty nesmírně přínosné a budeme rádi, když naše společné setkání nebude poslední. A sluší se poděkovat i našemu absolventovi, panu Mgr. Dominiku Bartákovi, nejenom za poskytnutí fotografií ze setkání.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Nej olympiáda

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Ve středu 13. února se na našem gymnáziu uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu příkladně zastupovali Adam Staš (G3.C), který se umístil na velmi pěkném 5. místě, a Lukáš Polák (G3.A), jemuž se podařilo získat dokonce 3. místo a tím se kvalifikovat do krajského kola. Oběma zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci a Lukášovi přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Spalovač

Spalovač mrtvol ve Stavovském divadle

Ani únor nebyl pro literární seminář měsícem bez divadla, a tak se dne 11. února 2019 vydal i s dalšími divadelními nadšenci do Stavovského divadla v Praze. Tentokráte jsme mohli zhlédnout Spalovače mrtvol, kterého napsal Ladislav Fuks ve druhé polovině dvacátého století. O padesát let později se objevil pan režisér Jan Mikulášek, mladý a talentovaný, a rozhodl se, že Fuksovo dílo zmodernizuje. Po dohrání představení se naše skupina rozdělila na dva tábory, kdy jednomu dílo přišlo až přehnaně moderní, a druhý byl nadšen z propojení moderní technologie a současnosti. Všichni jsme si ale nakonec odnesli to samé - nikdy nikomu nedovolme, aby s námi manipuloval, milujme svou rodinu takovou, jaká je, a buďme silnými a sebevědomými osobnostmi, které myslí a konají samy za sebe - čestně, spravedlivě a s úctou k životu vlastnímu i cizímu. Pokud máte chuť zhlédnout divadelní hru, jež je moderní, aktuální, dech vyrážející a donutí diváky pořádně přemýšlet nad životem a smrtí, plus k tomu potřebujete bravurní herecké výkony, kdy hercům potečou slzy po tvářích, neváhejte a vydejte se v našich stopách. Spalovač mrtvol vás dostane svou naléhavostí, upřímností a symbolikou, kvůli které nebudete moci v noci spát. A o tom divadlo je. Krásné a kruté zároveň.

Michaela Čečková, 4. B


Florencia

Půlrok s Florencií

Jarními prázdninami ukončila svůj půlroční pobyt v ČR a na našem gymnáziu Maria Florencia Busti z Argentiny. Hola, chtěla bych poděkovat především škole a učitelům, kteří mi umožnili zde po dobu půl roku pobývat. Vím, že to se mnou nebylo jednoduché, především v prvních týdnech, kdy jsem neuměla téměř ani slovo anglicky, ale i díky Vám jsem mohla zdokonalovat své znalosti. Jsem ráda, že jsem mohla pobývat ve třídě, se kterou, dovolím si říct, budu mít dobré vztahy i nadále. Půl roku zde v Česku mi přineslo opravdu hodně a budu se těšit na další zahraniční cestu, třeba znovu do Česka. Florencia
Naše třída byla, troufám si říct, plná očekávání a zároveň natěšená, když jsme se dozvěděli, že na jedno pololetí k nám přijede studentka z Argentiny. I přes jazykovou bariéru, kdy většina z nás, upřímně řečeno, nebyla schopná s Florencií komunikovat, jsme měli my španělštináři skvělou příležitost zlepšit se ve španělské konverzaci. Doufám, že u nás ve třídě i v České republice byla spokojená (až na jídlo :) a budeme se těšit na další shledání.

Marek Vykydal, G3.B


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.02, 19. 5. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich