Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Dívčí válka

Dívčí válka v režii Mozarťáku

Je nám velkou ctí a milou povinností pozvat vás na slavnostní premiéru naší neotřelé a rozverné komedie Dívčí válka, jež se uskuteční ve středu dne 1. června 2022 v 18 hodin ve velkém sále Skautského centra v Pardubicích. Vstupenky je možné zakoupit v kabinetu u Bc. Bolehovského (úterý, čtvrtek a pátek vždy o velké přestávce), popř. přímo na místě v den premiéry. Cena vstupného: 130 Kč (dospělí), 90 Kč (senioři, studenti do 18 let). V hlavních rolích se blýsknou Natálie Klárová, Tomáš Kachlík a Jáchym Vohradník a zdárně sekundovat jim budou Ester Kachlíková, Boleslav Peřina, Lucie Blažková, Jan Sebránek, Martin Korbel a Martin Vebr. Úsměvnou satiru na známou pověst o dívčí válce si nemůžete nechat ujít. Tak neváhejte a přijďte, těšíme se na vás!

Hana Nálevková, Jan Bolehovský


Červeňák

Kultivace krajiny v přírodním parku Červeňák

Dne 17. května 2022 se žáci našeho gymnázia ze třídy G3.B rozhodli zapojit do dobrovolnické činnosti, jejíž náplní bylo odklízení klestu a dalšího biologického materiálu v přírodním parku Červeňák. Navzdory sychravému počasí a krutým pracovním podmínkám, které onoho dne zavládly, dorazilo žactvo v hojném počtu a hrdinsky čelilo nemilosrdným nástrahám divočiny. Oblast, kde práce probíhala, sloužila v minulosti jako třešňový sad. Proto cílem již zmiňované práce byla obnova této lokality do původního stavu. Nicméně dlouhodobým záměrem veškerých dobrovolnických aktivit v parku je zvýšení biodiverzity, zejména pak vytváření vhodného prostředí pro tuzemské druhy fauny i flóry.

Martin Křivka G3.B


I-KAP II
I-KAP II

Realizace třetího projektového dne v rámci implementace I-KAP II

V úterý 10. 5. 2022 proběhla další z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344, jsme se zaměřili na téma: “Život nejen ve tmě“ Žáci byli poučeni o bezpečnosti práce a potom skupinách prováděli únikovou hru, ze které získali heslo provázející celý projektový den. Následně prováděli řadu zábavných a zároveň poučných pokusů se simulačními brýlemi, seznámili se s hendikepem nevidomých. Věnovali se pokusům zaměřených na oko a prošli si neviditelnu výstavu, kde hmatem zjišťovali, o které předměty se jedná. Na závěr si žáci zopakovali vše, co se naučili, vytvořením reklamního letáku a ve zpětné vazbě jsme se dozvěděli, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Přijímací řízení 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 po náhradním termínu JPZ

Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu JPZ pro školní rok 2022/2023 (PDF). Pro přijaté uchazeče, kteří u nás odevzdají zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Parlamentní institut
Parlamentní institut

Semináře Parlamentního institutu

Ve dnech 23. 3. 2022 a 4. 5. 2022 jsme se zúčastnili seminářů na sebe navazující a to „Český Parlamentarismus“ a „Volby“. Mezi prezentujícími byli například PhDr. Petr Valenta, Ph.D. s přednáškou na téma „Volební a stranicko-politický systém v České republice“ a „Demokratizace volebního práva v moderních dějinách“, nebo JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. s opravdu povedeným přednesem na téma českého legislativního procesu. Vlastní program trval od 9:30 do 13:30 hodin s následnou návštěvou nedaleké poslanecké sněmovny. Byli jsme svědky jednání poslanců (mimořádná schůze). Do galerie za námi přišel i pan poslanec Hayato Okamura a konverzace s ním přinesla další úhel pohledu na to, jak to vlastně v té sněmovně probíhá. Celkově byly tyto semináře výborně organizované a na „vysoké úrovni“. A samotná diskuze s panem poslancem byla výbornou třešničkou na dortu. Bylo nám ctí účastnit se těchto seminářů a doufáme že se s některými přítomnými setkáme třeba v poslaneckých lavicích.

Pavel Štefček, G2.A


Showtime

Divadelní představení Showtime

V neděli 1. května jsme se my, žáci z G3.C společně s paní učitelkou Rejmanovou a panem učitelem Bolehovským, vydali do Východočeského divadla podpořit studio Laik, jehož členkou je naše spolužačka Áďa Černá, a užít si jejich představení Showtime. Dramaturgyní tohoto muzikálu je Kristýna Plešková, která je také bývalou studentkou našeho gymnázia. Vystoupení o dětech z dětského domova snažících se zachránit svůj domov před zavřením se nám všem moc líbilo. Přiblížilo nám strasti dětí z domova, jako jsou souboje mezi nimi a dětmi boháčů nebo snaha uniknout intrikám nové paní radní, která se jim snaží domov zavřít. Byly to ale i strasti, se kterými se dokáže ztotožnit každý dospívající člověk – bezhlavá láska a zklamání, hledání svého místa ve světě a přemýšlení nad tím, jak bude asi náš život pokračovat. Všechno to společně překonali, protože drželi pospolu jako jedna velká rodina, a nakonec se dokonce spřátelili i s některými z bohatých dětí. Součástí večera byl také křest CD s písněmi z muzikálu Showtime, které jsme měli možnost si mezi prvními zakoupit. Celkově to bylo příjemné zakončení uplynulého týdne a vkročení do nového měsíce. Děkujeme studiu Laik za skvělý zážitek a těšíme se na jejich další projekty.

Kateřina Burešová, G3.C


Lingvistická olympiáda

Úspěch Kateřiny Burešové v lingvistické olympiádě

Po roční odmlce bude mít naše gymnázium opět svého zástupce v celostátním kole lingvistické olympiády. Letos je jím Kateřina Burešová z G3.C, která se zúčastní celostátního klání 29. května na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Katce děkujeme za výbornou reprezentaci školy a zodpovědnou přípravu na soutěž, jejíž nejlepší účastníci se sejdou na celosvětové olympiádě na Ostrově Man v červenci 2022. Třeba mezi nimi bude i Katka! O postup do celostátního kola bojoval také Jiří Bubeníček, kterému jeho velmi dobrý výsledek bohužel na postup nestačil. I jemu děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy v předchozích kolech.

Mgr. Vendula Lensmith, garant Lingvistické olympiády


SOČ krajské kolo

Skvělý úspěch našich studentů v krajském kole SOČ

Ve čtvrtek 28. 4. se na chrudimském gymnáziu konalo krajské kolo soutěže „Středoškolská odborná činnost“. Z naší školy do tohoto kola postoupily práce v oboru zdravotnictví „Informovanost o problematice a rizicích akutní toxoplasmosy gravidních žen“, které prezentovala Lenka Klimešová z G4.A a v oboru geologie a geografie potom Tomáš Polák z G3.C s prací: „GIS pro vizualizaci dat z dálkového průzkumu Země, mapování vývoje městského a příměstského prostředí se zřetelem na kvalitu zeleně“. Oba studenti si ve svých oborech vedli precizně a s přehledem zvítězili. Moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí a úspěchů v celostátním kole.

Garant SOČ RNDr. Květa Sýkorová


Časopis GYM duben 2022

Nové číslo časopisu literárního semináře

Vážení studenti, rodiče, uchazeči, členové učitelského sboru, jako každý rok jsme pro Vás my, studenti z G4.C a z literárního semináře pro třídy G4.C a G4.B, opět připravili číslo našeho školního časopisu. Protože se právě v tuto chvíli připravujeme na maturitu, tak jsme si pro právě toto naše složité životní období zvolili jako středobod a hlavní téma našeho literárního snažení...

Vaši (nevzdávající se) studenti


Návštěva pitvy

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili Srdíčkového dne

V pondělí 25. 4. se naše třída G2.B zapojila do charitativního projektu s názvem Srdíčkový den. K prodeji nám byly rozdány drobné předměty, jejichž koupí bylo možné přispět na podporu vážně nemocných dětí. I přes nepříznivé počasí se nám podařilo prodat značné množství záložek, magnetů i hlavolamů a přispět tím na dobrou věc. Děkujeme všem, kteří si od nás něco zakoupili a podpořili tím nemocné děti.

Nick Svoboda, G2.B


Den Země
Den Země

MŠ Klubíčko si užila Den Země s Mozarťákem

Na Den Země v pátek 22. 4. měly děti z mateřské školky Klubíčko malé překvapení. Žáci naší školy jim připravili příjemné dopoledne ve formě stanovišť s ekologickou tématikou. Tímto bych chtěl poděkovat našim žákům za kreativitu při vymýšlení jednotlivých aktivit. Děti ze školky třídily odpad, cvičily jógu při poslechu ekologického příběhu, závodily ve sběru a odvozu pet lahví a poznávaly zvířata i stromy naší přírody a dokonce nahlédly do tajů práce s mikroskopem.

Sekce biologie


Návštěva pitvy

Seminář z biologie na tradiční návštěvě pitvy

Po covidové odmlce mohl opět seminář z biologie 4. ročníku dne 26. 4. 2022 navštívit pitvu na patologii Pardubické nemocnice. Žáci měli možnost porovnat své teoretické znalosti s praxí spojenou s odborným výkladem. Za tuto skvělou zkušenost moc děkujeme.

Sekce biologie


Ocenění města Pardubic

Studenti Gymnázia Mozartova mezi nejúspěšnějšími žáky Pardubic za školní rok 2020/2021

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhlo v aule Univerzity Pardubice slavnostní ocenění žáků města Pardubic za úspěchy nejen na poli předmětových a odborných soutěží, ale také v oblasti umělecké. Z naší školy byly oceněni absolventi Anna Honsová a David Ryba, kteří se z časových důvodů nemohli akce zúčastnit a dále Nela Škrabalová a Jan Žabenský. Gratulujeme k úspěchům a příkladné reprezentaci školy.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Olympiáda z francouzského jazyka

Z krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce si odnášíme první dvě místa!

Dne 6. 4. 2022 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše gymnázium v kategorii B1 reprezentovaly dvě Kateřiny ze třídy G3.C. Podařilo se jim neskutečné. Káťa Mistríková zvítězila a Káťa Burešová vybojovala skvělé 2. místo. Káťa Mistríková postupuje do celorepublikového kola a Káťa Burešová je její náhradnicí. Oběma velice děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásným umístěním. Držíme pěsti do dalšího kola. Bravo! Chapeau bas! Félicitations!

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Špinková


Olympiáda z ruského jazyka

V krajském kole Olympiády v ruském jazyce v kategorii SŠI jsme získali 2. místo

V březnu 2022 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády v ruském jazyce. Matějovi Bisovi z G2.C se podařilo obsadit krásné 2. místo v kategorii SŠI. V kategorii SŠII nás reprezentoval výherce školního kola Marek Pištora z G4.A. Oběma moc děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěkným umístěním.

Za sekci ruského jazyka Mgr. Světlana Sajdlová a Mgr. Hana Špinková


Ocenění Gustava Habrmana

Ocenění nejlepších pedagogů Pardubického kraje pro pedagogy Gymnázia Mozartova

Ve středu 13. dubna 2022 odstartovalo ve společenském sále Střední školy technické Gustava Habrmana v České Třebové premiérové slavnostní předávání ocenění Učitel Pardubického kraje za rok 2021. Ceny, které nesou jméno Gustava Habrmana, prvního československého ministra školství a rodáka z České Třebové, předávali mimo jiné hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D, pan Josef Kozel, radní zodpovědný za školství či Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství Pardubického kraje. V kategorii Střední školy zvítězila naše kolegyně Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D a do Síně slávy krajského školství byl uveden dlouholetý ředitel RNDr. Otto Horák. Blahopřeji našim oceněným pedagogům a přeji si, ať společnou pedagogickou prací posuneme Gymnázium Mozartova ještě výš.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Krajské kolo dějepisné olympiády

Matouš Bohatý z G3.C vybojoval 2. místo v krajském kole Dějepisné olympiády!

V pondělí 4. 4. proběhlo v pardubickém Domě dětí a mládeže BETA krajské kolo Dějepisné olympiády, která byla letos zaměřená na téma „Šlechta v proměnách času (1648–1948)“. V konkurenci nejúspěšnějších řešitelů z okresních kol z celého kraje se našemu Matouši Bohatému z G3.C podařilo vybojovat parádní 2. místo a zajistit si tak pozici náhradníka pro ústřední kolo. Moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant DO


Geologická olympiáda

Zúčastnili jsme se krajského kola Geologické olympiády

V pondělí 4. 4. 2022 se ve Východočeském muzeu, nacházejícím se v areálu pardubického zámku, uskutečnilo krajské kolo Geologické olympiády, kde nemohli chybět ani naši úspěšní řešitelé z okresního kola. Soutěž sestávala ze dvou částí. Nejprve jsme se vrhli na test geologických znalostí připravený Masarykovou univerzitou v Brně. Druhou částí pak byla poznávačka 25 nerostů a hornin. Následně jsme si s Ing. Jiřím Šurou, muzejním geologem, prošli správné odpovědi a jím vedená odborná komise začala opravovat naše testy. Ve 14 hodin už byly známy výsledky. Nijak jsme nezazářili, ale tuto zkušenost nám už nikdo nevezme. Chtěli bychom zejména poděkovat organizátorům, kteří nás provedli celým dnem, a také panu učiteli Váňovi za to, že jsme se mohli do soutěže zapojit.

Za řešitele Geologické olympiády Marek Pištora (G4.A)


Juniorský maraton 2022

Skvělé druhé místo v semifinále Juniorského maratonu 2022

Juniorský maraton je štafetový závod určený pro střední školy, kdy družstvo složené z 10 členů překonává maratonskou trať (42,125 km). Náš tým ve složení Ondřej Kokotek (G4.B), Klára Lišková (G3.C), Barbora Černá (G2.C), Jakub Klec (G2.C), Klára Novotná (G1.B), Matěj Kaňka (G1.B), Mikuláš Kalousek (G1.B), Ondřej Pařík (G1.B), Marek Pařík (G1.B) a Quan Le Hoang Anh (G1.B) se velmi dobře popral s nástrahami trati i počasí a při troše štěstí by to vyšlo i na pražské finále. Vřelé díky za reprezentaci školy a budeme se těšit zase za rok!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Společné kořeny

SPOLEČNÉ KOŘENY / KONCERT S UKRAJINOU

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 se studenti naší školy vydali na benefiční koncert do Východočeského divadla s názvem SPOLEČNÉ KOŘENY / KONCERT S UKRAJINOU. Během představení se vybralo neskutečných 220 200 Kč. Tyto peníze poputují na rozvoj kulturních aktivit uprchlíků a na podporu udržování jejich tradic. Koncert s velmi pestrým programem uváděli Břetislav Rychlík a Maryana Kozak. Na jevišti se objevilo mnoho různých umělců, například folkový hudebník Jaroslav Hutka, česká skupina Milánosz, kapela Ponorka nebo cimbálová muzika Strážničan. Nejvíce nás ovšem zaujali ukrajinští umělci, skladatel Ostap Havrysh a jeho dcerou MariAnnou, Uliana Horbachevska s kapelou Lemkovyna-lem a zpěvačka a herečka Národního akademického divadla Ivana Franka v Kyjevě Viktoriia Vasalatii. Celý večer byl nejen povedený, ale hlavně velice dojemný a doufáme, že ne poslední.

Gabriela Vavřinová (G4.C), Kateřina Kvapilová (G4.C), a Michal Kolář (G4.C)


JSNS

Mezinárodní filmový festival Jeden svět a David Svoboda v aule gymnázia

Ve středu 30. 3. 2022 se všechny 3. ročníky zúčastnily projekce filmu Zatracená práce (F@ck this job), kterou nám zprostředkoval filmový festival Jeden svět. Film nám umožnil skrz příběh zakladatelky ruské nezávislé televizní stanice TV Dožď nahlédnout do procesu založení vlastní televizní stanice a zároveň nám odhalil realitu toho, jak ruská propaganda cenzuruje místní zpravodajství. Diváky oblíbená televizní stanice TV Dožď se během let svého působení potýkala s mnohými komplikacemi vyvolanými neshodami s místními politiky. Přes 10 let se jí dařilo odolávat, momentálně je však zcela zablokována v souvislosti s informováním o válce na Ukrajině. Po filmu následovala vyčerpávající a informacemi nabitá beseda s historikem a ukrajinistou Davidem Svobodou, kde jsme dostali prostor na naše otázky. Všem pořadatelům Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět a Davidu Svobodovi děkujeme.

Za 3. ročníky Anna Paulišová, G3.C


Školní kolo CHE olympiády

Školní kolo chemické olympiády

Výsledky školního kola chemické olympiády kategorie B, které proběhlo ve třech částech“ teoretická, praktická a test. V letošním roce obsáhla anorganickou i organickou oblast. 1. místo Pavlína Švestková G3.C, 2. místo Michaela Karafiátová G3.B, 3.místo Michal Hybeš G3.B. Gratuluji všem účastníkům za skvělý výkon a Pavlíně držíme pěsti do krajského kola.

Garant soutěže RNDr. Květa Sýkorová


Památník Zámeček

Exkurze do Památníku Zámeček k 80. výročí heydrichiády

Ve středu 30. 3. se studenti Dějepisného semináře a zájemci z řad druhého a třetího ročníku vydali do nově zrekonstruovaného Památníku Zámeček. Zde jsme vyslechli podrobnou přednášku Mgr. Zuzany Pavlovské, Ph.D. z Židovského muzea v Praze věnovanou terezínskému rodinnému táboru v Osvětimi-Březince. Ten byl z valné části vyhlazen z 8. na 9. března 1944. Následně jsme absolvovali komentovanou prohlídku nové expozice Památníku Zámeček. Artefakty, autentická svědectví a dobové plakáty výborně vykreslovaly nelehké poměry v tehdejším Němci okupovaném protektorátu. Ale i v této situaci se přes všechny obtíže našli lidé, kteří riskovali životy nejen své, ale i svých blízkých v boji za osvobození naší vlasti. A bylo to právě zde, na Zámečku, kde životy mnohých hrdinů odboje navždy vyhasly.

Pavel Štefček, G2.A


Prezentiáda 2022

Studenti Lucie Bílá a Matěj Krátký zvítězili v krajském kole Prezentiády 2022

Dne 29. 3. v naší aule proběhlo krajské kolo soutěže Prezentiáda, na které nemohl chybět tým z naší školy. Pod názvem "Týden stresu", jsme si připravili prezentaci na soutěžní téma 11. přikázání, které jsme pojali jako "Nezanevři na svou psychiku". Naše úsilí se vyplatilo a z celkového počtu 11 týmů jsme se skončili první. S tímto místem postupujeme do grandfinále, které se uskuteční 22. 4. na Newton University v Praze. Z tohoto kola si odnášíme nejen dobrý pocit, ale i mnohá zlepšení v našich prezentačních dovednostech, v tvorbě grafiky, improvizaci a mnohých dalších. Nakonec bychom chtěli poděkovat panu učiteli Voltrovi za naši pečlivou přípravu a hromadu konzultací, které s námi musel podstoupit.

Lucie Bílá G2.A, Matěj Krátký G3.B


Olympiáda z českého jazyka

Adéla Černá z G3.C vítězkou okresního kola Olympiády v českém jazyce!

V pondělí 28. 3. proběhlo v pardubickém Domě dětí a mládeže BETA okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Mezi 11 nejúspěšnějšími řešiteli a řešitelkami ze školních kol se našim již zkušeným olympioničkám vedlo skvěle. Adéla Černá z G3.C soutěž naprosto s přehledem ovládla a úspěch našeho gymnázia podtrhla krásným 5. místem Adéla Vaňková z G3.B. Oběma děvčatům moc blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a Ádě Černé přejeme hodně zdaru v krajském kole, které se uskuteční 25. dubna.

Mgr. Lucie Škarvadová, garant OČJ


Pražský studentský summit

Konference Pražského studentského summitu s účastí našich studentů

Od čtvrtka 24. do neděle 27. března 2022 se konala konference 27. ročníku Pražského studentského summitu, na které nechyběli ani zástupci z našeho gymnázia. Pražský studentský summit se zabývá simulací jednání OSN, NATO a EU. Ze studentů středních a vysokých škol se zde stanou na několik dní diplomaté, kteří zastupují zájmy „svých“ států a snaží se vyřešit rozmanité mezinárodní problémy...

Čeněk Mědílek, G3.B


SOČ 2022

Studenti Lenka Klimešová a Tomáš Polák postoupili do krajského kola SOČ

V pátek 25.3.2022 proběhly obhajoby prací SOČ v rámci našeho gymnázia a naši školu budou reprezentovat studenti Lenka Klimešová (G4.A) s prací „Informovanost o problematice a rizicích akutní toxoplasmosy gravidních žen“ a Tomáš Polák (G3.C) s prací „Využití GIS pro vizualizaci dat z dálkového průzkumu Země, mapování vývoje městského a příměstského prostředí se zřetelem na kvalitu zeleně“. Gratulujeme postupujícím a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Poděkování patří i odborným garantům PhD. Lence Jeleně Příplatové (FLU AV ČR) a RNDr. Josefu Laštovičkovi, Ph.D., PřF UK Praha.

RNDr.Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


Amavet 2022

Daniel Valenta v celostátním kole AMAVET

Ve dnech 16. a 17. března probíhalo krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů středoškoláků Amavet. Náš student Daniel Valenta z G3.C precizně prezentoval svou práci „Dozimetrie ionizujícího záření“ a postoupil do celostátního kola. Ve své práci se zabýval měřením ionizujícího záření terestrického a kosmického původu. Porovnáním vybraných dozimetrických metod v rámci pozemních a balonových měření. Velké poděkování patří Danovi za příkladnou reprezentaci školy a dále odborným konzultantům Alexandru Prokopovi (Technecium), Romanu Dvořákovi (UJF AV ČR) a Martině Lužové (UJF AV ČR).
Přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

RNDr.Květa Sýkorová, garant soutěží Amavet a SOČ


NEJ olympiáda

Na našem gymnáziu proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 24. 3. 2022 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Postup do krajského kola, které se bude konat 11. 4., si ze třetího místa zajistila Nikola Bisová, náhradnicí je Michaela Karafiátová (obě G3.B). Oběma děvčatům děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme jim hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Fotbalová reprezentace

Fotbalová reprezentace gymnázia

V úterý 22. 3. 2022 se studenti našeho gymnázia zúčastnili fotbalového turnaje v Ohrazenicích. Konečně mohli nastoupit nikoliv online, ale opravdu na hřišti. V těžké konkurenci se jim sice nepodařilo postoupit, ale zanechali i tak dobrý dojem a vzdorovali i favoritům turnaje. Za vzornou reprezentaci školy všichni zaslouží pochvalu a poděkování.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce TEV


BIO olympiáda

I olympiáda z biologie už zná své vítěze

Ve dnech nedávno minulých se na naší škole konalo okresní kolo biologické olympiády. V kategorii A zvítězila Adéla Černá (G3.C), druhé místo obsadila Pavlína Frišová (G4.A) a třetí Martin Křivka (G3.B). V kategorii B zvítězil při rovnosti bodů pouze díky lepší praktické části Bolek Peřina (G1.B), druhé místo obsadila Eliška Pejřilová (G2.A) a třetí Ondřej Pivokonský (G1.C).
Katedra biologie vám tímto děkuje za předvedené výkony a postupujícím držíme palce v krajském kole.

Mgr. Marek Procházka


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a probíhá od 1. 1. do 31. 8. 2022. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování v rámci tohoto projektu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.19, 27. 5. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich