Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZK 2023

Poděkování za vyzvednutí pozvánek k přijímacím zkouškám 2023

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole, moc děkujeme za nadmíru vysokou účast na osobním vyzvednutí pozvánek k přijímacím zkouškám, ušetřili jste nám více jak 15 000 Kč za poštovné. Nevyzvednuté dokumenty budou odeslány doporučenou poštou s dodejkou v pátek 24. 3. 2023. Už teď Vás zveme na rozdávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v úterý 2. 5. 2023 od 12:00 do 19:00 hodin v aule školy. Připomínám také, že čtvrtek 31. 3. 2022 je zároveň i nejzazším termínem odevzdání příloh pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ - přílohy prosím vložte do nadepsané obálky jménem a příjmením uchazeče a vložte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy, případně odevzdejte paní recepční. Poštovní schránka je dostupná každý všední den od 7:00 do 18:00 hodin. V případě jakýchkoliv nejasností k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Ročníkové práce 2022/2023

Nabídka témat ročníkových prací pro žáky 2. ročníků školního roku 2022/2023

V pátek 31. 3. 2023 ve 20:00 hodin bude ve školním informačním systému EduPage spuštěno elektronické přihlašování témat ročníkových prací, které potrvá do čtvrtka 6. 4. 2023 20:00 hodin. Povinností každého žáka druhého ročníku je vybrat právě jedno z nabízených témat. Od května 2023 žák zahajuje zpracování své ročníkové práce s garantem konzultacemi (osobními či distančními prostřednictvím školního informačního systému EduPage, případně e-mailem).

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Derniéra Dívčí války

Derniéra Dívčí války v Dolní Rovni

V sobotu 4. března 2023 se uskutečnila slavnostní derniéra naší neotřelé a rozverné komedie Dívčí válka. Představení se konalo v sále sokolovny v Dolní Rovni, účast diváků byla hojná a naši herci si poslední možnost zahrát Dívčí válku velmi užili, což potvrdil i bouřlivý potlesk více než spokojeného publika během závěrečné děkovačky. S Dívčí válkou se diváci i herci rozloučili, již nyní však můžeme za naše Studio GyMo slíbit jedno: Něco se opět chystá! A bude to stát za to...

Studio GyMo


Návštěva Poslanecké sněmovny

Žáci druhých ročníků na exkurzi v Poslanecké sněmovně

Dne 1. března se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tam jsme se měli možnost setkat s bývalým ředitelem naší školy a v současnosti předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Markem Výborným, který nám ochotně odpověděl na naše otázky ohledně práce poslance. Poté jsme měli příležitost přihlížet mimořádné schůzi sněmovny ohledně valorizace důchodů. V průběhu dne jsme si také prošli historické centrum Prahy a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z její historie. Děkujeme panu poslanci Výbornému i jeho asistentu panu Wolfovi za zajímavý program a vhled do fungování Poslanecké sněmovny a našim vyučujícím za uspořádání exkurze.

Boleslav Peřina, G2.B


Olympiáda v německém jazyce

V okresním kole Olympiády v německém jazyce se naše děvčata neztratila

V úterý 28. 2. se na Gymnáziu Dašická uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala děvčata ze třídy G3.B Adéla Smolíková a Jana Machovcová. Adéla Smolíková se umístila na krásném čtvrtém místě a jako náhradnice se kvalifikovala do krajského kola. Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme i do budoucna hodně zábavy s němčinou.

Sekce NJ


Biologická olympiáda

Biologická olympiáda zná své vítěze

V úterý se uskutečnilo školní kolo olympiády z biologie. V kategorii A (3. a 4. ročník) zvítězil Martin Křivka (G4.B), na druhém místě skončila Anna Vinterová (G4.C), která při shodném počtu bodů jen díky lepší praktické části odsunula na třetí místo Lucii Trávníčkovou (G4.A). Kategorii B (1. a 2. ročník) jednoznačně opanoval Bolek Peřina, jako druhý se umístil Ondřej Pařík (oba G2.B) a třetí místo obsadila Tereza Rumlová (G1.C). Děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Sekce Bio


Olympiáda v ruském jazyce

Školní kolo Olympiády v ruském jazyce

V úterý 28. 2. 2023 u nás na gymnáziu proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Studenti měli za úkol pohovořit na jedno z témat a reagovat na předem nepřipravené otázky. Vítěz každé kategorie postupuje do krajského kola, které proběhne v dubnu. V kategorii SŠI na prvním místě se umístila žákyně třidy G1.C Anna Paclíková a v kategorii SŠII žák třidy G3.C Matěj Bis. Děkujeme za zajímavé dialogy a pečlivou přípravu všem zúčastněným a vítězům držíme palce v krajském kole!

Za komisi Světlana Sajdlová a Lenka Bodláková


Olympiáda ve španělském jazyce

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 23. 2. 2023 proběhlo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠI (do 3 let studia jazyka) a SŠII (nad 3 roky studia). Celkem se soutěže zúčastnilo 21 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Vítězem školního kola se stala Lucie Přepechalová (G3.A) v I. kategorii a Milan Merta (G4.A) v kategorii II. Oba žáci postupují do krajského kola, které se bude konat 27. března 2023. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří projevují aktivní zájem o tento jazyk.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


I-KAP II

Realizace dalšího projektového dne v rámci implementace I-KAP II

Dne 21. 2. 2023 proběhl v rámci implementace I – KAP II druhý z projektových dnů. Účastnili se ho žáci ZŠ Polabiny II, Prodloužená. Tentokrát s motem Alberta Einsteina: “Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.“ Po přivítání a představení formou: „ Já jsem….např. Ctižádostivý Ctirad a poučení o bezpečnosti, vyluštili žáci zašifrovaná slova -hmota, pohyb, prostor, čas z kvízu: „Jak znáte pohádky?“ Tyto pojmy korespondovaly se čtyřmi stanovišti. 1. Stanovení reakční doby člověka. 2. Jak nejpomaleji ujet na kole danou vzdálenost.3. Studium vodorovného vrhu.4. Jak vypadá graf závislosti polohy tělesa na čase. Závěrem si žáci zopakovali vše, co se během dne naučil a své postřehy přenesli do vytvořeného obrázku. Dle reakcí žáků bylo jasné, že si to velice užili.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Karel Havlíček Borovský

Hezky česky – Havlíček nám píše…

Ve čtvrtek dne 16. února 2023 zavítali žáci literárního semináře do Krajské knihovny v Pardubicích na přednášku Havlíček nám píše… z cyklu Hezky česky. Setkání vedené PhDr. Ladislavem Futterou odkazovalo na rozsáhlý projekt šestisvazkového vydání korespondence Karla Havlíčka Borovského. Dosud vyšly čtyři díly končící rokem 1848. Přednáška studentům přiblížila revoluční rok a v několika různých dopisech ukázala, v jakých rolích tento český spisovatel, básník, novinář a politik vystupoval. Posluchači se mimo jiné dozvěděli o Havlíčkově stylu komunikace z pozice syna, kamaráda, redaktora, politika nebo ctitele. Další část přednášky nastínila jeho způsob jednání s úřady těsně před vypuknutím revoluce v habsburské monarchii roku 1848. Na závěr přednášející prohlásil, že si Karla Havlíčka Borovského velmi váží a doporučil nám číst jeho díla.

David Švadlenka, G4.B


Den s vědcem

Žáci druhých ročníků strávili „Den s vědcem“

V úterý 14. února navštívilo 15 zájemců z druhých ročníků za doprovodu pana učitele Voltra Den s vědcem na Ústavu fyzikální chemie v Praze. V rámci dopoledního programu nás čekalo rozdělení do tří skupin, první se zabývala mikroskopií rastrovací sondou a studiem nanosvěta, druhá voltametrickým stanovením vitaminu C v citrusech a poslední přípravou nanočástic stříbra a měřením jejich velikosti. Po nabitém dopoledním programu nás ještě čekala přednáška o spektroskopii a o nanomateriálech a nanotechnologiích a nakonec jsme se obohaceni znalostmi a zážitky vydali na cestu do Pardubic. Program byl velice poutavý a naučný a rozhodně doporučuji Ústav fyzikální chemie v Praze navštívit.

Novotná Klára (G2.B)


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a probíhá od 1. 9. do 31. 12. 2022. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování v rámci tohoto projektu.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.00, 22. 3. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich