Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Než přišla svoboda

Než přišla svoboda

Dne 17. 9. 2019 jsme se s literárním seminářem paní učitelky Škarvadové vydali na třídu Míru za účelem návštěvy vernisáže venkovní výstavy „Než přišla svoboda“. Výstava byla oficiálně zahájena v 15:30 úvodní řečí ředitele Východočeského muzea Mgr. Tomáše Libánka, poté ke shromážděným promluvila také aktivistka a signatářka Charty 77 paní Jarmila Stibicová nebo náměstek hejtmana Ing. Roman Línek. Na akci se pak objevily i další osobnosti spjaté s realizací výstavy. Nezůstali jsme však jen u pasivního prohlížení výstavy, která se věnuje období let 1969 – 1989. Náš spolužák dokonce dostal privilegium vyzkoušet si ochranný oblek s plynovou maskou. Pro ty méně odvážné byla připravena zkouška zručnosti v podobě vázání pionýrského šátku, vedle krabice plné věcí na výrobu prvomájových mávátek ležely výjezdní doložky a „spartakiádní“ kvíz, který měl každý možnost si vyplnit. Někteří z nás odpověděli v průběhu výstavy i na pár otázek od přítomných reportérů, které zajímal hlavně pohled naší mladé generace na tehdejší dobu. Kdo se ale zahájení výstavy nezúčastnil, nemusí truchlit. Výstava bude v Pardubicích k vidění až do 29. 9., poté poputuje do Holic, Chrudimi, Moravské Třebové a na závěr do Vysokého Mýta.

Michaela Knotková, Klára Römerová (G4.C)


Selb

Nadšení němčináři se vrátili ze Selbu

V pátek 13. 9. jsme se my, nadšení němčináři, vydali v čele s panem učitelem Mackem do německého Selbu. Pověry nás naštěstí nezastihly, a tak jsme v pořádku dorazili do hostitelských rodin. Program byl nabitý. Přestože teploty nebyly nejpříznivější a většina z nás trpěla bolestmi v krku a stěžovala si na ucpané dutiny, prožili jsme skvělý týden. Učarovala nám noblesa Karlových Varů a díky workshopu v Regensburgu už víme, jak složit mozaiku. Při túře na Schneeberg jsme nasávali sic mrazivý, zato čerstvý vzduch a na bobové dráze nás vítr šlehal do radostných tváří. Hlavně jsme však navázali „Freundschaft“ s našimi německými sousedy, a proto pevně věříme, že se v budoucnu ještě setkáme. Speciální dík pak patří panu učiteli Mackovi za organizaci celého zájezdu. Přejeme mu brzké zotavení z jeho cykloúrazu.
Tschüß

Michaela Staňková (G4.C)


Atletika
Atletika

Atletická esa z Mozarťáku!

Ve středu 18. 9. proběhlo na Městském stadionu na Dukle okresní kolo Středoškolského atletického poháru. Ani atypicky uspořádaný časový plán nerozhodil žádné z našich družstev a jako vítězné týmy postupují děvčata i chlapci do krajského finále, které se koná příští týden ve Svitavách. Držte nám pěsti, „republika“ by oběma týmům slušela!

Mgr. Erika Macková a Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Přespolní běh

Bronz pro Sylvu Neradovou v přespolním běhu

V úterý 17. 9. jsme se v areálu dostihového závodiště Agrofert Park zúčastnili okresního kola v přespolního běhu, který je součástí XXVI. Regionální olympiády dětí a mládeže. Dívčí družstvo ve složení Sylva Neradová (G4.B), Andrea Matějková (G3.A), Veronika Kantová (G2.B), Bára Pušová (G2.C) a Karolína Nittingerová (G1.A) vybojovalo skvělé druhé místo. V hodnocení jednotlivců Sylva Neradová stála na bedně. Chlapecké družstvo ve složení Tadeáš Tomiška (G4.A), Marek Zelenka (G4.B), Martin Špás (G4.B), Adam Friede (G3.A), Adam Cirkl (G3.A) a Matěj Votruba (G3.B) si letos doběhlo pro pěkné čtvrté místo. V jednotlivcích nejlépe zaběhl Marek Zelenka. Oba týmy svým umístěním zajistily potřebné body do RODM okresu Pardubice. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Olympiáda

Druhé místo v krajské Olympiádě dětí a mládeže 2018/2019

V pondělí 16. 9. 2019 proběhlo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích slavnostní vyhlášení XVII. ročníku Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje za školní rok 2018/2019. V konkurenci 26 středních škol se naše gymnázium umístilo na druhém místě a převzalo ocenění z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého, pardubického radního René Živného a předsedy pardubické krajské organizace ČUS Luboše Bäuchla. Obrovský dík patří všem, kteří reprezentovali v jednotlivých sportech a přispěli tak k celkovému vynikajícímu umístění.

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Maturita

Maturitní zkouška 2020

S předstihem jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019/2020 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Uličnice

Premiéra komedie Uličnice je za dveřmi!

Rok se s rokem sešel a my bychom Vás rádi pozvali na další slavnostní premiéru, tentokrát crazy komedie Uličnice. Uskuteční se v pátek 4. října 2019 v 18 hodin v sále Skautského centra Vinice v Pardubicích. Vstupenky je možné zakoupit v kabinetu u Mgr. Škarvadové, popř. přímo na místě v den premiéry (cena 90 Kč).
A o co že vlastně v té naší divadelní hře půjde? K vidění budou dvě rodiny žijící vedle sebe v odvěkém nepřátelství, budou se krást šperky i návody na pěstování vzácné růže a bojovat se bude také za lásku dvou mladých lidí – to vše zasazené do atraktivních prvorepublikových kulis a za doprovodu oné typické hudby plné nostalgie. V hlavních rolích se blýsknou Nikola Říhová, Hana Nálevková a Jakub Kosa a zdárně sekundovat jim budou Anna Honsová, František Novák, Klára Römerová, Aleš Weniger, Luděk Žihlo, Gabriela Vavřinová, Martin Korbel, Jan Sebránek a jako speciální host Mgr. Johana Kalenská.
Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na Vás!

Jan Bolehovský, Lucie Škarvadová


Adaptační kurz

Prváci se z adaptačního kurzu vrátili se spoustou zážitků!

Ve dnech 9. – 11. září proběhl adaptační kurz prvních ročníků našeho gymnázia, na který jsme vyrazili do krásného outdoorového resortu v Březové u Třebíče. Zde se o naši zábavu starali místní instruktoři, pod jejichž dohledem jsme hráli hry jako „Rychlé rande“, „Poraď se s koněm“ nebo „Bulldog“. Své síly jsme změřili například v airsoftu nebo paintballu a strach z výšek jsme překonávali při volném pádu a prolézání místního lanového parku. Všichni se ovšem můžeme shodnout, že nejzábavnější byla projížďka na raftech, která se během chvíle změnila v rozsáhlou námořní bitvu, po které nezůstal ani jeden z nás suchý. Ve volném čase, kterého zrovna moc nebylo, jsme hráli všemožné karetní hry, které s sebou přivezli naši spolužáci a u kterých jsme si užili neméně zábavy. I když bychom si adapťák ještě o pár dní prodloužili, všichni jsme si ho moc užili a domů se vracíme jako třídy se skvělým kolektivem a spoustou nových kamarádů.

Tomáš Pazderka, G1.C


Burza učebnic

24 hodin s FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá již osmý ročník stáží v období od 14. 10. 2019 do 6. 1. 2020. Studenti mají díky tomuto projektu jedinečnou možnost seznámit se s univerzitním prostředím a vyzkoušet si tak život vysokoškolského studenta „nanečisto“. Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži při FF UK minimálně 24 hodin. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem. Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady na stravu či ubytování si student hradí sám. Uzávěrka pro podání přihlášek je 22. září 2019, více informací i odkaz na přihlášku najdete v sekci Student - Informace z vysokých škol - UK Praha.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


IESO 2019

Pavel Trávníček z G3.B zlatý v mezinárodním kole olympiády IESO 2019

Ve dnech od 27. 8. až 5. 8. 2019 se Pavel Trávníček z G3.B účastnil mezinárodního kola olympiády ve vědách o Zemi IESO 2019 v Jižní Koreji a zvítězil v kategorii ESP. Olympiády se účastnilo celkem 165 studentů ze 43 zemí světa. Náročná soutěž sestávala z tříhodinového testu zaměřeného na atmosférické a hydrosférické jevy, poté následoval další tříhodinový test na téma geologie a astronomie. Večer téhož dne pak jednotlivé republikové týmy pracovaly na další části olympiády s názvem ESP, která spočívala ve vypracování a prezentaci posteru v předem daných týmech na téma Influence of climate change and impacts on typhoons in East Asia. Následující den čekala na soutěžící práce v terénu na praktických úlohách jako např. fyzikální pokusy na měření hustoty, či poznávání hornin na výchozech v horském masivu. Den před vyhlášením se studenti pohybovali kolem města Jinju v nejjižnější části poloostrova. Zde se v místním slínovci nacházejí významné pozůstatky po druhohorních živočiších, jako jsou různé dinosauří stopy, stopy prvních ptáků, či geologické prvky jako čeřiny, či mudcracks. Na těchto stanovištích  účastníci vypracovávali poslední část olympiády zvanou ITFI, která spočívala ve vytvoření prezentace o vzniku těchto geologických jevů.
Gratulujeme Pavlovi za skvělou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších úspěhů v soutěžích Amavet a SOČ.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží


Fce

Úspěchy ve zkouškách Cambridge English: First

První zářijový týden si část studentů, kteří v červnu 2019 konali mezinárodní zkoušku v anglickém jazyce Cambridge English: First, vyzvedla své certifikáty. Všichni stávající studenti i absolventi našeho gymnázia zkoušku úspěšně absolvovali. Gratulujeme:-)

Dita Saxová, sekce AJ


Letní nanoškola

Letní nanoškola 2019

Ještě v období letních prázdnin (19.-23.8.) jsme se my, Daniel Bernkraut a Anastázie Skučková, vydali do Ústavu fyzikální chemie Josefa Heyrovského na jím každoročně pořádanou akci nesoucí název NANOškola. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o týden přednášek a praktických ukázek v laboratořích se zaměřením převážně na „nano svět“ (1x10-9 m). Dostali jsme se tedy na akademickou půdu, kde jsme poznali některé tamější vědce. Mimo mnoha přednášek, z nichž asi jedna z nejvíce zajímavých byl úvod do astrochemie, jsme si dokonce zkusili vyrobit například vlastní fotokatalytický nátěr čistící ovzduší. Také jsme se seznámili se základy daktyloskopie a kriminalistiky a navštívili Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde nám ukázali svá pracoviště. Určitě doporučujeme návštěvu i ostatním zájemcům v příštích letech!

Daniel Bernkraut, G3.A


Macau

Sylva Neradová stříbrná na soutěži CASTIC 2019

Naše studentka Sylva Neradová se vrátila z finále všečínské studentské odborné soutěže CASTIC 2019 (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) s mezinárodní účastí se stříbrnou medailí. Soutěž se uskutečnila v Macau v Číně ve dnech 20. - 26. července 2019. Česká republika byla zastoupena už potřetí v 34-leté historii této prestižní čínské soutěže. Jedná se o největší vědeckou akci pro studenty základních a středních škol v Číně. Soutěže se tento rok zúčastnilo 588 finalistů s 437 projekty z 56 zemí světa, včetně Číny. Zahraničních projektů bylo 86, projekty hodnotilo 188 hodnotitelů.
„Tropické klima, zářivá světla a spousta zábavy. Takový byl pobyt v Macau a účast na mezinárodní soutěži CASTIC. Na této události se setkalo přes 500 studentů středních škol z celého světa, aby odborné porotě i laické veřejnosti předneslo svůj projekt, na kterém pracovali. Nabídka byla bohatá – robotika, matematika, enviromentální vědy, chemie, biologie i humanitní obory. Stejně tak pestrá byla i paleta účastníků – od plavých Norek až po tmavé Nigerijky, od šarmantní francouzštiny až po zpěvnou kantonštinu. Naše česká delegace, čítající 3 různé projekty, zaznamenala na tomto nabitém poli skvělých výsledků. Dvě bronzové a jedna stříbrná medaile zdobily naše kufry při zpáteční cestě. Osobně mi cesta přinesla inspiraci, odpočinek a způsob, jak si udělat nové přátele.“
Sylva Neradová, G4.B

Děkujeme Sylvě za skvělou reprezentaci školy a získání stříbrné medaile za obhajobu projektu Phosphatases Pho15p dephosphorylate 2-P-Glycolate.

RNDr. Květa Sýkorová, garant soutěží


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.42, 22. 9. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich