Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Sportovní kurz 2021

Sportovní kurz tříd G2.B a G2.C

Ve dnech 12. - 16. června 2021 proběhl sportovní kurz pro část druhých ročníků našeho gymnázia, konkrétně pro třídy G2.B a G2.C. I když průběh celého školního roku nebyl zrovna nejběžnější, nakonec jsme se v tradičním termínu vydali do obvyklého rekreačního areálu v Pecce u Nové Paky. Zde jsme zlepšovali své dovednosti v řadě sportů, kterými byly například softbal, volejbal nebo fotbal. I přes pošmurný začátek se počasí nakonec vyjasnilo, a tak si někteří z nás odvážejí z tohoto kurzu nejen nově nabité schopnosti, ale i pěkné spálení od sluníčka. V průběhu kurzu jsme také absolvovali dva orientační běhy, jeden denní a druhý noční, přičemž při nočním orienťáku byl dokonce jednou skupinkou pokořen časový rekord. Bohužel musím dodat, že se jednalo o dolní hranici onoho rekordu. Poslední večer jsme trávili u táboráku, kde jsme si všichni krásně zazpívali a zatančili. Celkově jsme si náš sporťák naplno užili a děkujeme všem učitelům, kteří pro nás připravili takový program.

Tomáš Pazderka za všechny studenty


PZK 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu JPZ

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ pro školní rok 2021/2022 (PDF). Seznam nepřijatých uchzazečů, kteří konali náhradní temín JPZ (PDF). Pro přijaté uchazeče, kteří u nás odevzdají zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Zeměpisná oympiáda

Letošní ročník Geologické olympiády přilákal dosud nejvíce účastníků

Do řešení letošního ročníku Geologické olympiády se aktivně zapojilo 22 studentů, tedy dosud nejvíce. Velkou radost máme z toho, že hned 10 účastníků bylo z řad studentů prvních ročníků. Ve školním a okresním kole nebyla on-line forma testu nic nového, poprvé ale mohli studenti pracovat i z domova. Na základě toho se organizátoři soutěže rozhodli stanovit taková kritéria, aby soutěž v pokračujících kolech zpřístupnili co největšímu počtu řešitelů. Pro naše gymnázium to znamenalo, že do krajského kola postoupilo všech 22 našich studentů...

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Zeměpisná oympiáda

Tradiční výsledky Zeměpisné olympiády po netradičním průběhu

Letos poprvé byla vzhledem ke všem okolnostem celá Zeměpisná olympiáda organizována on-line formou. Okresního kola kategorie D se z naší školy zúčastnili 3 studenti s následujícím umístěním: Michal Hybeš z G2.B (1. místo znamenající postup do krajského kola), David Tichý z G2.C (4. místo) a Jiří Bubeníček z G3.B (5. místo). V navazujícím krajském kole obsadil Michal Hybeš v silné konkurenci skvělé 3. místo, přičemž do celostátního kola postoupil pouze vítěz, a tak nám účast v závěrečném národním kole pro letošní ročník jen o pár bodů unikla. Kluci, gratulujeme vám k dosaženým parádním výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. června 2021 je od 8. 6. 2021 povoleno, že žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; obdobně toto opatření platí i pro pedagogy, ti během nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Ve společných prostorách a během přestávek zůstavá v platnosti povinnost mít nasazen respirátor. U maturitních zkoušek není povinné mít nasazen respirátor za podmínky, kdy jsou zajištěny minimálně 2m rozestupy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Přijímací testy

Výsledky voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, na základě elektronického hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků prostřednictvím školního informačního systému EduPage vyhlašuje volební komise výsledky volby třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy. Celkem hlasovalo 82 oprávněných osob do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, příspěvková organizace, byla řádně zvolena MUDr. Zdara Pezinková, s počtem hlasů: 50. Děkujeme za účast oprávněných voličů ve volbách.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


AMAVET

Výborné výsledky našich žáků v soutěži AMAVET

Studenti našeho gymnázia Anastázie Skučková s projektem Porovnání 3D tiskáren pro využití ve stomatologii a Daniel Bernkraut s projektem Měření koncentrace vodíku v dechu pomocí polovodičového senzoru na bázi oxidu kovu (MOS) pro potenciální využití v diagnostice malabsorpce fruktózy - reprezentovali naši školu 10. až 18. května 2021 v krajském kole soutěže AMAVET. Za svoje prezentace získali skvělá ocenění.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ a AMAVET


PZk 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu JPZ pro školní rok 2021/2022 (PDF). Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci, zveme vás na čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 19:00 hodin do prostor venkovního respiria našeho gymnázia, kde budete mít možnost osobně převzít rozhodnutí o (ne)přijetí. Na setkání se mimo jiné dozvíte další postup v přijímacím řízení a budete moci v případě nepřijetí rovnou podat odvolání. V letošním řádném termínu JPZ evidujeme 2 omluvy, přijmout do termínu zveřejnění výsledků náhradního termínu JPZ 14. 6. tak můžeme jen 88 uchazečů, prosíme tedy trpělivost a optimismus při čekání na výsledek odvolání uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů. Sledujte prosím průběžně naše stránky, budeme vás na nich průběžně informovat o aktuálních informacích ohledně přijímacího řízení. Těšíme se na osobní setkání 20. 5. 2021 ve venkovních prostorách školy. Pro přijaté uchazeče, kteří u nás odevzdají zápisový lístek (děkujeme :)) máme připravenou stránku obsahující elektronické formuláře a rozřazovací test z anglického jazyka - prosíme o urychlené vyplnění, děkujeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


The Mozart Times

Další číslo studentského časopisu The Mozart Times!

Poslední výtisk letošního školního roku vám přinese spoustu zajímavých článků. Uplynulý rok byl pro nás všechny často velmi hektický, plný stresu a špatných myšlenek. My se vás pokusíme naším časopisem nejen trochu přivést na myšlenky jiné, ale také malinko připravit na přechod do prezenční výuky. Dočtete se tu spoustu zajímavých postřehů od studentů různých ročníků k nejen maturitě v dnešní době. Studenti druhého ročníku se nám navíc podívali trochu hlouběji do problému plýtvání jídla. Mimo to zde naleznete také sekci recenzí či první část rozsáhlejší sekce druhých jazyků, které se vyučují na naší škole. Doufáme, že se Vám bude naše nové číslo časopisu líbit, a brzy, nejen na zahrádkách, na viděnou!
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu jakkoliv podíleli. Počet přispěvatelů stále roste a naši editoři opět dokazují nemožné. Díky!

Za redaktorský tým Justýna Křivková, G3.C


Časopis GYM

Květnové vydání studentského časopisu GYM

Milí čtenáři, je tu další rok a s ním i další číslo časopisu GYM, tentokrát se však nejedná o tvorbu studentů literárního semináře, nýbrž o dílo, které se pokusili vytvořit studenti třídy 3.C pod vedením paní učitelky Zdeny Rejmanové. Připravili jsme si pro Vás mnoho zajímavých témat, od pandemických, přes tipy a postřehy nejen pro středoškoláky, až po zajímavé zamyšlení našich studentů. Můžete se také těšit na tradiční kvíz ke konci časopisu, který si každý může vyplnit dle libosti. Doufáme tedy, že si listování naším výtiskem užijete alespoň tak jako my jeho tvorbu a snad již brzy na viděnou ve škole!

Justy Křivková, Libor Pezinek G3.C


Výtvarná soutěž

Výtvarná a literární soutěž Vlajka pro Tibet

Jan Žabenský, žák G1.C našeho gymnázia, obsadil 3. místo v kategorii středních škol v konkurenci 114 výtvarných a literárních děl v soutěži Vlajka pro Tibet. Tato akce je pořádaná společností Lungta v rámci kampaně podpory Tibetu, které se naše škola se každoročně účastní např. vyvěšením tibetské vlajky. V současnosti se chystá výstava nejlepších děl. Honzovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


Výtvarná soutěž

Dvojité vítězství ve výtvarné soutěži pro Nelu Škrabalovou

Žákyně třídy G2.B Nela Škrabalová reprezentovala naše gymnázium ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje a obsadila dvě první místa. Jedno prvenství získala v kategorii středních škol, druhé ve veřejném hlasování na internetu. Gratulujeme!

Mgr. akad. mal. Vladana Hajnová


Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.08, 18. 6. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich