Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Archiv událostí aktuálního školního roku 2017/2018

Voda
Voda

Vodácký výlet 3. ročníků

Po roce nás opět přivítala řeka Vltava, abychom na ni prožili tři nezapomenutelné dny plné pádlování, sjíždění jezů, campování, trochu zpěvu a hlavně vodácké pohody. Žáci třetích řočníků našeho gymnázia zde absolovovali kurz, na který většina z nich nikdy nezapomene. Počasí nebylo sice ideální, ale veškeré úskalí s tím spojené jsme překonali s úsměvem a do Pardubic se vraceli příjemně unaveni. Za příjemné chvíle u vody i pod vodou děkují pedagogové Gymnázia, Mozartova.

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Robotika

Nejúspěšnější studenti kroužku robotiky byli oceněni

Již tradičně probíhal v tomto školním roce na našem gymnáziu Kroužek robotiky pod vedením lektora Ing. Libora Kupky, Ph.D. z FEI Univerzity Pardubice. Zájemci z řad studentů se během řešení dílčích úkolů seznámili se základy robotiky, mechatroniky a programování. V celkem patnácti lekcích vytvářeli mobilní robotické systémy osázené různými senzory pro řešení klasických robotických úloh typu sledování čáry nebo robotického suma. Své síly následně porovnali ve třech samostatných soutěžních úlohách a členové umístěných týmů si odnesli zajímavé ceny z oblasti spotřební elektroniky. Nejúspěšnějším studentem se stal Matěj Klíma z G1.A následovaný Matoušem Neradem, Alešem Vočadlem a Jakubem Vinklárkem z druhých ročníků. Blahopřejeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Nejaktivnější středoškolák

Nejaktivnější středoškolák 2018

Ve dnech 17. - 22. 6. se konalo závěrečné soustředění Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou(KSICHT), na kterém se setkávají jeho řešitelé umístění do 30. místa z celé ČR. I já jsem měla tu čest se ho zúčastnit. Strávila jsem tak několik dní laborovaním na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Celkově jsem obsadila 13. místo. Soutěž Nejaktivnější středoškolák zahrnuje středoškoláky překračující limity. V podtitulu najdeme: Ukaž nám, jakých mimoškolních aktivit se účastníš. Oslň porotu a dostaň se mezi TOP65 nejlepších.Zúčastni se víkendu a Akademie pro 30 nejlepších. Získej ceny za 120 000Kč. Co se Středoškoláka týče, vyhlášení bylo moc hezké. Byla jsem ve skupině 11. - 25. místo bez určení pořadí.

Sylva Neradová, G2.B


BIO stáž

Botanická stáž v Krkonoších

Dne 22. 6. - 23. 6. se skupina zapálených biologů vydala na botanickou exkurzi do Krkonoš. První den jsme se vydali na cestu vlakem, který nás měl dopravil až do Pece. Avšak když jsme vystoupili, praštila nás do očí cedule s nápisem Vrchlabí. Ale nebylo by to naše gymnázium, kdyby se nepopralo s takovou to překážkou. Dopravili jsme se autobusem do Černého dolu, kde jsme už hrdinně vypravili na ekofarmu Lesní bouda, kde jsme si poslechli zajímavé povídání o historii obyvatel Krkonoš, jejich zvycích a zhlédli video o místní krajině. Druhý den jsme se vydali s průvodcem z KRNAPu na naučnou procházku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a viděli některé jedince z krkonošských endemitů jako např. zástupce rodu jeřábů nebo violku sudetskou. Dostali jsme se i na nepřístupná místa, kam bychom se normálně nedostali. Myslíme, že za všechny můžu potvrdit, že i přes některé překážky jsme si výlet moc užili.

účastníci stáže

EU OPVK

Oheň beznaděje

OHEŇ (BEZ)NADĚJE - pietní akce k 76.výročí tragického osudu Ležáků a Lidic

V pondělí 25. 6. 2018 jsme uctili v Lesoparku Jiřího Potůčka společně s válečnými veterány památku tohoto statečného muže. 8.ročník projektu Československé obce legionářské se uskutečnil pod záštitou 1.místopředsedkyně Senátu PČR paní Mgr. Miluše Horské. Oheň (bez)naděje je čtyřdenní putování žáků ZŠ a SŠ po stopách zavražděných dětí z těchto dvou obcí. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit alespoň části tohoto projektu.

studenti G3.C


Mozartovy listy

Nové číslo školního časopisu GYM

Dvě studentky třetího ročníku našeho gymnázia, Tereza Fekarová (3.B) a Andrea Roubalová (3.B) vytvořily školní časopis s názvem GYM. V tomto časopise si přečtete spoustu zajímavých článků o naší škole, o jejích aktivitách, cílech a dalších plánech. Nechybí zde články o kulturních akcích, zábavě, divadelních představeních, ale i sportu a hlavně sportovních úspěších dosažených naším gymnáziem. Pobavit vás mohou romantické fejetony, poetické básně, citáty slavných, a určitě se vám budou líbit sepsané hlášky studentů a učitelů naší školy. Doufáme, že se vám náš časopis bude líbit, a s chutí si jej přečtete.

Tereza Fekarová (3.B) a Andrea Roubalová (3.B)


Pecka

Sportovní kurz G2.C

Třídy G2.A a G2.B v Pecce u Nové Paky vystřídala v půlce týdne i třída G2.C. A ani ta rozhodně nezahálela! Již brzy po příjezdu na nás po krátkém vybalování čekala hromada všemožných sportovních aktivit, od oblíbeného softbalu a fotbalu až k akčnímu frisbee. Odpoledne jsme se ve dvojicích také zúčastnili orientačního běhu, kdy jsme s pomocí mapy měli za úkol zdolat složitou trasu a sesbírat písmena k sestavení hesla. Další dny probíhaly v podobném duchu, prolínané koupáním, plážovým volejbalem či bad mintonem . V noci jsme poté absolvovali již zcela tradiční noční orientační běh. Stejný nápad však ten den měla čirou náhodou ve stejném resortu ubytovaná jiná škola, docházelo tak občas k zajímavým situacím. Závěrečný den jsme byli po pečlivém zvážení ctěných pánů pedagogů rozděleni do tří vyvážených týmů a velkolepé klání v softbalu, volejbalu a kopané tak mohlo začít. A také si samozřejmě našlo svého vítěze, který byl oceněn hodnotnými cenami. Kurz jsme si shrnutím velice užili a děkujeme učitelům tělesné výchovy za organizaci a jejich živé povzbuzování k našim nejlepším výkonům.

Jaroslav Straník G2.C


Mozartovy listy

Historicky první vydání Mozartových listů

Protože se blíží konec školního roku a s ním i začátek našeho posledního roku na tomto gymnáziu, rozhodly jsme se vytvořit něco, za čím bychom se mohly ohlédnout a říct: „To jsme udělaly.” A jelikož máme obě velmi kladný vztah k psaní a umění, vydáváme tento časopis. Jedná se o náš vůbec první pokus o vytvoření celého časopisu. Mozartovy listy Vám nabízejí poohlédnout se za událostmi letošního roku, zamyslet se nad zajímavostmi nebo jen chvilku relaxace a klidného počtení. Doufáme, že Vás osloví a užijete si čtení tak, jako jsme si my užily jeho vytváření. Tak už neztrácejte čas a pusťte se do toho!

Magdaléna Malířová a Barbora Víšková (G3.C)


Děvče s čertem v těle

Premiéra Děvčete s čertem v těle sklidila nadšené ovace publika!

Ve středu 13. června večer se ve Skautském centru Vinice konala premiéra studentského představení Děvče s čertem v těle. První uvedení rozverné komedie, zasazené do atmosféry Československa 30. let 20. století, se skutečně povedlo nad očekávání a zaslouženě sklidilo nadšené ovace publika. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě inscenace jakkoliv podíleli – v první řadě autorovi Honzovi Bolehovskému (G4.A), který do příprav vložil veškerou svou energii, stejně tak našim báječným hercům – Hance Nálevkové (G4.A), Tomáši Vodvářkovi (G3.A), Matěji Plšičíkovi (G4.A), Áje Pospíšilové (G4.A), Martinu Žihlovi (G2.A), Majdě Malířové (G3.C), Anežce, Aničce, Luďkovi, skvělým kurtizánám i ochotným kulisákům, holkám od vstupenek a v neposlední řadě kolegovi Marku Procházkovi, který se ochotně odevzdal do péče našich šikovných masérek. Všem přejeme krásné prázdniny a už nyní se těšíme na podzimní reprízy.

Mgr. Lucie Škarvadová


Olympiáda

Úspěchy v XXIV. ročníku Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice

Ve středu 13. 6. 2018 proběhlo v hudebním sále pardubické radnice slavnostní vyhlášení výsledků XXIV. Regionální olympiády dětí a mládeže základních a středních škol. Naše gymnázium obsadilo v kategorii dívek 2. místo a chlapci historicky poprvé zvítězili. Tereza Svobodová (G3.C) a Patrik Novák (G3.A) převzali z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého poháry a diplomy. Děkujeme všem našim sportovcům, kteří se podíleli na cenném zisku bodů a celkovém vynikajícím úspěchu!

Mgr. Petr Harbich


Skutečský slavík

Skutečský slavík 2018

11. 6. se vybraní studenti účastnili pěvecké soutěže Skutečský slavík 2018, na které mnozí z nich získali první zkušenost se zpěvem na mikrofon. Píli a radost ze zpěvu porota ohodnotila krásnými cenami: 1. cenu s postupem do koncertů vítězů získala Anna Košková ze třídy G2.B. 2. cenu získali Barbora Vašinová z G2.C a Luděk Žihlo z G2.A. 3.cena byla udělena Martinovi Žihlovi z G2.A, Kristýně Hájkové z G2.A a Viktorii Chrapanové z G1.C. Anna Košková bude v říjnu vystupovat na koncertě vítězů, kde si zazpívá za doprovodu známé kapely. Všem oceněným gratulujeme!

Mgr. Veronika Němcová


Můj potenciál

Za odměnu do Prahy – Můj Potenciál

V pátek 8. června 2018 jsem spolu s Magdalénou Petrášovou a Eliškou Koldovou (G3.A) navštívila Centrálu České spořitelny v Praze. V únoru letošního roku jsme jako účastnice rozvojového programu „Můj potenciál“ České spořitelny obhajovaly své závěrečné projekty na téma „Aplikace budoucnosti“ a jakožto členkám dvou vítězných týmů se nám pak naskytla příležitost navštívit v rámci programu budovy České spořitelny v Praze a nahlédnout tak více pod pokličku největší české banky. Nejprve jsme navštívily IT centrum, kde nám byla představena například aplikace Friends 24 nebo budoucnost internetového bankovnictví – George. Také jsme se dozvěděly něco o programování chatbotů a samy jsme si jednoho zkusily vytvořit. Po obědě jsme se zašly podívat do dalších budov, kde jsme měly přednášku o marketingu v České spořitelně, jeho současnosti i historii. Dále nám byl představen projekt „Už vím“, který rozvíjí schopnosti mladých lidí a podporuje je v tom, aby svými nápady a plány inspirovali ostatní. Následně jsme se něco dozvěděly také o historii České spořitelny a její společenské odpovědnosti. Nakonec jsme měly šanci podílet se na vývoji nové bankovní aplikace, o které však zatím nebudeme víc prozrazovat. Celý výlet jsme si náramně užily, děkujeme panu Jankovskému za jeho zorganizování a všem přednášejícím za skvělé prezentace. Děkujeme i vedení školy, že nás v programu podpořilo a uvolnilo z výuky.

Magdaléna Malířová, G3.C


Nohejbal

Naši nohejbalisté v akci

Dne 6. 6. 2018 měli naši nohejbalisté Dan Šafařík, Ondřej Koblížek (oba 4.A) a Ondřej Nekl (4.C) perný den. Podporu jim tvořil Jan Hellinger (4.A). Předvedli bojovný, kompaktní a divácky atraktivní výkon. Až ve finále nalezli přemožitele – SPŠ stavební, se kterou se utkali již ve skupině. Tam naši zvítězili 2:1. Ale ve finále se soupeř zlepšil a naši mu podlehli nejmenším možným rozdílem 2:1. Krásný, férový a povedený zápas ocenili všichni přítomní. Druhé místo znamená důležitý bodový zisk do olympiády středních škol. Umístění je o to cennější, že ho vybojovali úspěšní maturanti. Jejich reprezentace si velmi vážíme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Tomáš Voltr, zastupující trenér


Pecka
Pecka

Sportovní kurz G2.A, G2.B

Ve dnech 2. až 6. 6. se třídy G2.A a G2.B zúčastnily sportovního kurzu, který se konal pod hradem Pecka blízko Hořic. Hned po příjezdu jsme byli rozděleni do 4 skupin dle naší výkonnosti. První odpoledne jsme se zúčastnili orientačního běhu, v němž byly otestovány naše orientační schopnosti. Ti nejlepší byli vybráni jako vůdci do dalšího závodu, který se ale běžel až během pondělní noci. Nejlepšího výsledku – 41 minut – dosáhla Amálie Nováková s Eliškou Šípovou. Zbylé dny jsme se věnovali hlavně softballu, volejbalu a fotbalu. V těchto sportech jsme poté hráli turnaje v nově vytvořených, výkonnostně vyrovnaných týmech. Volný čas jsme vyplnili hrou frisbee, tenisem anebo jsme trénovali hod oštěpem na cíl. O zábavu se nám postaral zejména pedagogický dozor (páni učitelé Plha, Procházka, Macek a Harbich). I přes lehká zranění, jako natažené svaly a naražené končetiny, jsme si pobyt velmi užili a posunuli naše sportovní dovednosti na vyšší úroveň.

Viktorie Tlustošová, G2.B


Žitava

Divadlo v německé Žitavě

Poslední květnový den se studenti německého jazyka vydali na exkurzi do východosaského města ležícího na česko-německo-polském trojmezí, historické a krásné Žitavy. Po příjezdu jsme se nechali okouzlit nesčetnými památkami, kterými je město přímo poseté. Navštívili jsme například úchvatný kostel sv. Jana, hlavní náměstí Platz der Jugend se známou radnicí v italském stylu nebo květinové hodiny. Po prohlídce jsme se přesunuli do Divadla Gerharta Hauptmanna, kde jsme zhlédli představení „House at the Crossroads“, spojující tanec, hudbu i mluvené slovo, připravené mládežnický m soubor em ze všech tří stran hranice o významu jazyka, jaké to je být cizincem a nerozumět řeči ostatních. Domů jsme odjížděli plni dojmů a spoustou zajímavých hlubokých myšlenek.

Jaroslav Straník, G2.C


Přijímací testy

Studenti budoucích 1. ročníků již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd. Od 1. 9. 2018 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Děvče

Premiéra Děvčete s čertem v těle již klepe na dveře!

Je nám velkou ctí a milou povinností pozvat Vás na slavnostní premiéru naší autorské komedie Děvče s čertem v těle, jež se uskuteční ve středu 13. června v 18 hodin ve Velkém sále Skautského centra v Pardubicích. Vstupenky je možné zakoupit v kabinetu u Mgr. Škarvadové, popř. přímo na místě v den premiéry. Tak neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás!

Jan Bolehovský


Stretech

StreTech 2018 s naší účastí

Dvanáctý ročník konference Středoškolské Techniky 2018 proběhl ve středu 6. června 2018 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno téměř 150 příspěvků od autorů z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické. Atmosféra konference byla skvělá. Studenti měli možnost shlédnout práce svých kolegů a obdivovat nápaditost, originalitu a vysokou vědní úroveň představovaných prací.
Naši školu zde reprezentovaly Sylva Neradová z G2.B, Kristýna Čížková a Adéla Novotná z G3.A. Děkuji za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant


100 vědců

Konference Stvořitelé nových věků

Ve čtvrtek 31.května a v pátek 1.června jsme se zúčastnili konference, pořádané Akademií věd České republiky v rámci projektu 100 vědců do středních škol.V letošním roce s podtitulem :“ Stvořitelé nových světů“. Konference trvala dva dny a obsahovala zajímavé přednášky, například na téma:“ Umělý život“ od Mgr. Jan Pačesa, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky . Zaujalo nás i téma:“ Příběhy léků“ od Mgr. Tomáše Cirkla nebo“ Kriminalistika a forenzní vědy“ od prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc. Všechny přednášky byly velmi zajímavé a obohacující.

Adéla Novotná G3.A


Frisbee

Celorepublikové finále v ultimate frisbee s naší účastí

Z celkového počtu 69 středních škol si naše gymnázium vybojovalo postup na základě výsledků z podzimních a jarních kvalifikací do republikového finále Středoškolské ligy v ultimate frisbee. V areálu SK Aritma Praha zítra 16 nejlepších týmů poměří své síly. Držte nám pěsti, z loňska máme co obhajovat!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Orientační běh

Naše "orienťačky" nejlepší v okrese

V pátek 11.5. pořádal OK Lokomotiva Pce v lázeňském areálu a přilehlém lesíku Lázní Bohdaneč okresní a krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Naprosto famózní výkon podalo družstvo dívek. V okresním přeboru naše děvčata vyhrála a v kraji byly lepší pouze gymnazistky z Vysokého Mýta. Skvělé druhé místo obsadila Veronika Zavřelová (G4.C) a bronz vybojovala Viktorie Chrapanová (G1.C). V chlapecké kategorii se nejrychleji orientoval Lukáš Novotný (G2.B), který bral 5.místo. V celkovém krajském hodnocení škol náš tým ve složení: Veronika Zavřelová, Tereza Kautská, Barbora Štiková, Nikol Eichlerová, Viktorie Chrapanová, Lukáš Novotný, Ondřej Malý, Kryštof Kacetl a Petr Jakoubek obdržel pohár za 3.místo! Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Geologická

Velký úspěch Pavla Trávníčka v celostátním kole Geologické olympiády

Dne 9. května jsem se po úspěšném krajském kole zúčastnil celostátního kola Geologické olympiády na Masarykově univerzitě v Brně. Po slavnostním zahájení jsme dostali za úkol obcházet 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na obecnou geologii, mineralogii, petrologii a paleontologii. Nejdříve jsme museli určit a vybrat kovové rudy, následovaly otázky z hydrogeologie a určování krystalových soustav. Největší problémy mě ale dělala paleontologie, protože mě na rozdíl od ostatních oborů moc nezajímá. Nakonec jsme dostali ještě otázky na stáří hornin z geoparku Masarykovy univerzity. Po vyplnění úkolů jsme netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Nakonec jsem skončil na krásném 6. místě z 17 účastníků.

Pavel Trávníček, G1.B


Den osobností

XI. ročník "Dne osobností"

Na čtvrtek 10. května jsme připravili již jedenáctý ročník projektu s názvem "Den osobností". Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka bude tento den "zrušena" a studenti se on-line systémem předem zapsali vždy na jednu besedu - přednášku v každém ze dvou připravených bloků. Dle reakcí studentů na zveřejněný program i z rychlosti, jakou byly některé přednášky obsazeny, je patrný velký zájem o letos připravená témata. Věříme, že i díky tomuto projektu, jeho širokém záběru a pestrosti témat i hostů se nám podaří rozšířit znalosti a vědomosti našich studentů a motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu.

Mgr. Marek Výborný, garant projektu


Ocenění Pk

Mezi oceněnými osobnostmi Pardubického kraje za rok 2017 je i naše kolegyně Rita Chalupníková

Ve středu 2. května Pardubický kraj již popáté poděkoval osobnostem, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly nějaký výjimečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích předali zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým Ceny Michala Rabase za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj i Cenu médií. „Každý rok se všichni přesvědčujeme o tom, že v našem Pardubickém kraji žije spousta osobností, které si zasluhují pozornost široké veřejnosti. To dokazuje také téměř 50 nominací, které jsme v letošním roce z řad veřejnosti obdrželi. Často v naší společnosti slýcháme, že mezi námi nejsou vzory, ke kterým bychom nejen my, ale především mladá generaci, mohli vzhlížet. Všichni ocenění takovými vzory jednoznačně jsou, a proto se jim právem sluší poděkovat,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Mezi oceněnými byla i jedna z posledních žijících veteránek 2. sv. války Božena Koutná Ivanová, ale i pardubický rodák a populární youtouber Karel Kovář alias Kovy. Naše škola je hrdá na to, že měla mezi oceněnými také své zastoupení. Cenu médií získala naše učitelka fyziky Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje výuce fyziky a přípravě učitelů. Kvalifikovala se také do speciálního kurzu v USA. Fyziku se snaží prezentovat tak, aby ukázala její zajímavé stránky a studenty pro tento předmět nadchla. Její práce si velmi ceníme a blahopřejeme k ocenění!

Mgr. Marek Výborný


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

V posledních dubnových dnech zveřejnil Cermat tzv. Žákovského průvodce maturitní zkouškou. V té souvislosti připomínáme maturantům, že dle harmonogramu maturitní zkoušky je ve dnech 2. - 4. 5. postupně čekají didaktické testy, resp. písemné práce společné části maturity. Nezapomeňte dodržovat časové termíny zkoušek, opozdilcům dle pravidel Cermatu nebude umožněn vstup do učebny. K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Filmový klub

Studenti literárního semináře vydali časopis EquaLIST

Pojďte se na chvíli zastavit a přečíst si náš originální, první a také poslední genderově vyvážený časopis, který jsme vytvořili. Equalist se pokouší reagovat na problematiku, která v poslední době hýbe světovou veřejností, a proto Vám přináší názory na různá témata z pohledu obou pohlaví. Rovnost žen a mužů je jedním ze základních předpokladů spravedlivé společnosti a udržitelného rozvoje jak v chudých, tak v bohatých zemích. Navíc všichni dobře víme, ze kluci jsou z Marsu a holky z Venuše. Určitě Vás tedy zajímá, jak moc se liší vnímání těchto dvou velkých protikladů. Podívejte se na to, jak jsme prožívali maturitní ples, přečtěte si rozhovor s paní Kantýnovou či s režisérem úspěšného představení Sous terre, odhalte tajemství internetových diskuzí, aktualizujte s námi svůj šatník, upečte dort, vyluštěte osmisměrku nebo se třeba zamyslete nad kampaní #MeToo. Náš časopis Vám toho však může nabídnout mnohem víc. Tak už dál neztrácejte čas a začněte listovat…

Redakční tým G4.A a G4.C


Den osobností

XI. ročník "Dne osobností" proběhne ve čtvrtek 10. 5. 2018, v úterý 1. 5. 2018 ve 20:00 hodin startuje přihlašování!

Na čtvrtek 10. května připravujeme již XI. ročník Dne osobností. Klasická výuka bude na jeden den nahrazena dvěma bloky přednášek a besed na rozmanitá témata s pozoruhodnými hosty (mj. novinář Erik Tabery, politik Dominik Feri, hokejista a trenér Otakar Janecký a řada dalších...). Detailnější sylaby besed zveřejníme během svátečního dne 1. 5. 2018 a nezapomeňte, že přihlašování startuje 1. 5. ve 20:00 hodin na těchto stránkách a potrvá do 4. 5. 20:00 hodin, studenti 1. - 3. ročníků mají za povinnost zvolit si právě jednu přednášku v obou dopoledních blocích. Před zahájením přednášek dozorující pedagogové provedou prezenci a označí případnou absenci.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Hokejbal

Hokejbalisté v okrese druzí

Jen jediné vítězství chybělo našim hokejbalistům k obhajobě loňského triumfu. Po skvěle zvládnuté základní skupině, kterou naši chlapci (včetně květinky Karolíny Barákové) prošli jako nůž máslem, se včera odehrála skupina finálová. Po nervy drásajícím vítězství 1:0 nad silnou Elektrotechnou a střeleckém koncertu 7:2 proti Rybitví nás čekalo finále proti Educe. Ta byla letos nad naše síly a i přes velkou bojovnost jsme nakonec podlehli 2:0. Na závěr turnaje byl ještě nejlepším gólmanem vyhlášen náš Lukáš Novotný, který byl naší velkou oporou po celý turnaj.

Gratulujeme


Přijímací řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 60e, odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Vzhledem k tomu, že přijímacích zkoušek se zúčastnilo všech 232 uchazečů o studium, může škola v tuto chvíli vydat rozhodnutí o přijetí v případě 90 nejlepších uchazečů.  Ostatním uchazečům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů. K organizaci přijímacího řízení zveřejňuje škola vnitřní předpis. Individuální možnost schůzky uchazečů a jejich zákonných zástupců s vedením gymnázia je v pondělí 30. dubna 2018 od 06:30 do 09:00 hod. a od 13:30 do 16:30 hod. v aule gymnázia. Vzhledem k počtu uchazečů prosíme o trpělivost. Zde obdržíte rozhodnutí o ne/přijetí, bude možno odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání. Formuláře máme pro Vás připraveny. K vyplnění je třeba přítomnost alespoň jednoho zákonného zástupce. Také Vám bude k dispozici vedení školy pro individuální konzultace k dalšímu postupu. Zde máte uvedeny další detaily možného postupu a informace pro uchazeče o studium. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům, kteří jsou přijati ke studiu. A děkujeme za vysoký zájem o stuium na našem gymnáziu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Poslanec

Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Ve středu 25. dubna jsme se my 2.A společně se třídou 2.C vydali za doprovodu Mgr. Jany Veselkové a Mgr. Jana Váňi do našeho hlavního města Prahy za účelem návštěvy Poslanecké sněmovny. Náš výlet započal brzy ráno na pardubickém vlakovém nádraží. Když jsme dorazili do Prahy, byla naše první zastávka v Museu miniatur na Hradčanech. Cestou do PSP ČR jsme míjeli Schwarzenberský palác a Pražský Hrad, který hlídala hradní stráž...

Markéta Pleskotová, G2.A


Poslanec

3. ročník Dětské konference „Dnes jsem jako poslanec“

Dne 23.4. se osmnáct studentů zúčastnilo pod vedením Mgr. Veroniky Ptáčkové Dětské konference „Dnes jsem jako poslanec“. Připravili jsme si dvě usnesení na témata Obecné referendum o vystoupení ČR z EU a NATO a Obecné referendum o odvolání prezidenta republiky. Tyto usnesení jsme v PSPČR přednesli a hájili. Diskuze byla velice živá, za což jsme rádi. V rozpravě jsme byli velmi aktivní a naše usnesení jsme statečně bránili. Mnohokrát jsme čelili kritice, ale podle našeho názoru jsme si svůj názor dokázali obhájit a každou kritiku jsme brilantně smetli. Celý den jsme si užili a považujeme jej za super zážitek.

Petr Kubant (G1.A)


FRJ divadlo

Představení "Sous Terre" - 7 repríz, celkem 600 diváků

V pátek 20. dubna 2018 proběhla v aule našeho gymnázia již sedmá repríza "Sous Terre". K naší velké radosti jsme zjistili, že naše představení zhlédlo již 600 diváků. V pátečním publiku byla přítomna kromě vyučujících a studentů z OA v Pardubicích i skupina francouzských dětí a vychovatelů, kteří přijeli na výměnný pobyt do Dětského domova v Holicích. Dostali jsme pozvání do jejich půvabného domovského města Chinon, které se náchází v nám již dobře známém partnerském kraji Le Centre. Naši francouzští hosté neváhali a předvedli nám na oplátku své taneční kreace, do kterých se nechali vtáhnout i naši herci.

Mgr. Hana Kusá za francouzskou sekci


Taiwan

Návštěva studentů z Taiwanu

Ve dnech 6. až 17. dubna jsme přivítali skupinu šesti studentek a jedné učitelky z taiwanského gymnázia v městě Kaoh-siung. Jejich návštěva byla výsledkem zhruba ročního jednání o možné studentské výměně, která bude pokračovat cestou našich studentů na Taiwan v prosinci tohoto roku. Taiwanské studentky se před cestou zaměřily na studium českých reálií a velmi ocenily možnost vidět na vlastní oči místa, o kterých před tím jen četly. Navštívily zámek v Častolovicích, Litomyšl, univerzity v Hradci Králové a Pardubicích, komentované prohlídky Poslanecké sněmovny, VŠCHT Praha a Národní technické knihovny v Praze...

Mgr. Vendula Lensmith, sekce AJ


BIO

Seminář BIO na pitvě

Již tradičně na konci studia na našem gymnáziu absolovují seminaristé z biologie pitvu na patologii Pardubické nemocnice. Bylo tomu tak i letos. Skupinka našich žáků mohla srovnat své teoretické znalosti z praktickou ukázkou přímo na patologickém oddělení.

Mgr. Martin Plha, sekce BIO


Volejbal

Naši pedagogové medailisty

Nejenom žáci, ale i učitelé se snaží o příkladnou reprezentaci školy. Důkazem toho je stříbrná medaile vybojovaná týmem učitelů z Mozarťáku na volejbalovém turnaji pedagogů vybraných pardubických škol. K vidění byla pestrá škála volejbalových dovedností. Soupeřovy bloky téměř nereagovaly na vysokorychlostní smeče Jardy Macka. Milimetrové přihrávky přicházely od Eriky Mackové a Johany Kalenské. Tým vhodně doplňovala Hanka Kusá. Jednoznačně nejvýše nad síť vyskakoval Marek Procházka a záchranu při dopadu mu dával Martin Plha.

Mgr. Martin Plha, sekce TV


ŠPJ

Úspěch v celostátním kole Olympiády ve španělském jazyce

Právě jsme se vrátily z celostátního kola Olympiády ve španělském jazyce, které se již tradičně koná v Institutu Cervantes v Praze. V letošním 28. ročníku soutěže reprezentovala naši školu a celý Pardubický kraj v kategorii SŠI (do 3 let studia) Tereza Švejdová (3.C). Tereza prokázala své jazykové schopnosti v poslechu,čtení a ústním projevu a ze 14 účastnících se krajů obsadila krásné 5. místo. Tereze upřímně gratulujeme a děkujeme, že skvěle pokračuje v našich španělských úspěších.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


SOČ

Letošní úspěchy v SOČ

Letošní ročník Středoškolské odborné činnosti zaznamenal pro naše gymnázium velký úspěch. Všechny tři studentky, Adéla Novotná (G3.A), Kristýna Čížková (G3.A) a Sylva Neradová (G2.B), postupují do krajského kola z prvního místa. Adéla a Sylva obhajovaly své práce na Gymnáziu Josefa Ressla v Chrudimi, zatímco Kristýna přednesla svou práci v České Třebové, jelikož v době konání okresního kola v Chrudimi reprezentovala Českou republiku na soutěži v Moskvě.

RNDr.Květa Sýkorová, garant SOČ


Charita

Sbírka školních potřeb pro Charitu Pardubice

Dne 24. 4. 2018 se Gymnázium Mozartova zapojí do sbírky školních potřeb pro sociálně znevýhodněné rodiny, kterou organizuje Charita Pardubice. Od 7.40 budete moci předat své dary v podobě pastelek, čtvrtek, štětců, per, kříd, vodovek nebo sešitů zástupci Charity u hlavního vchodu gymnázia. Předem děkujeme za vaši štědrost.

Mgr. Hana Kusá


Amavet 2018

Naše účast na mezinárodní přehlídce projektů Expo Science Amavet.

Ve dnech 9. 4. - 13. 4. 2018 se Kristýna Čížková z G3.A zúčastnila mezinárodní přehlídky projektů v rámci Expo Science Amavet 2018. Postřehy z mezinárodní přehlídky Vernadského čtení v Moskvě si můžete přečíst ve zprávě, kterou Týna připravila.

RNDr.Květa Sýkorová


CHE olympiáda

Úspěch v krajském kole Chemické olympiády

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C se konalo na UHK přírodovědecké fakultě. Účastnilo se jí 20 středoškoláků, kteří absolvovali test a praktickou část. Sylva Neradová z G2.B si vedla skvěle a obsadila stříbrnou příčku.
Velice gratulujeme.

RNDr.Květa Sýkorová, garant CHE olympiády


Geologická

Úspěšné krajské kolo Geologické olympiády 2018

Do krajského kola Geologické olympiády 2018 postoupilo sedm našich studentů. Nejlépe z nich si vedl Pavel Trávníček z GI.B, který obsadil skvělé 2. místo. Zatím není jisté, zda Pavlův výkon v podobě zisku 81 bodů ze 100 možných bude stačit pro postup do celostátního kola. Pěkné umístění ve výsledkové listině zaznamenalo i šest našich zbývajících studentů: Adéla Kratochvílová (GI.C), Lukáš Polák (GII.A), Tadeáš Tomiška (GII.A), Anna Košková (GII.B), Matouš Nerad (GII.B) a Kryštof Kacetl (GIII.B). Všem výše zmíněným bych chtěl poděkovat za pravidelnou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Festivadlo

O představení "Sous Terre" je zájem

Dne 6. dubna 2018 se náš ansámbl zúčastnil 21. ročníku Festivadla, festivalu studentského divadla ve francouzštině, který se letos poprvé konal na Malé scéně Východočeského divadla v Pardubicích. Představení "Sous Terre" tak měli možnost zhlédnout naši vrstevníci z Hradce Králové, Brna, Olomouce, Prostějova, ale i Budapešti. V nesoutěžní porotě zasedla i herečka Kateřina Janečková, známá ze seriálu Ošklivka Katka. Na 17. dubna 2018 si nás objednalo Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi. Měli jsme tak možnost v tamním krásném sále zahrát hned dvě představení - první pro 100 studentů gymnázia, druhé pro asi 60 žáků ze ZŠ Dr. Peška a ZŠ Dr. Malíka. Děkujeme všem za přízeň.

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Kusá


Nanečisto

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019

Vážení uchazeči, velmi si vážíme Vašeho zájmu o studium na našem gymnáziu, který jste projevili podáním přihlášky. Výsledky přijímacích zkoušek vyhodnotí jejich dodavatel společnost CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům bude započítán vždy ten lepší výsledek ze zkoušky z matematiky i z českého jazyka. Výsledky škola obdrží od spol. CERMAT nejpozději 28. dubna. Následně připočte k těmto výsledkům body z vlastních kritérií (hodnocení výsledků ze ZŠ a body za aktivity nad rámec běžných školních povinností) a provede kontrolu u všech uchazečů. Pod přiděleným registračním číslem budou anonymizované výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pravděpodobně v neděli 29. dubna na těchto stránkách. Detailní informace najdete v tomto informačním letáku. O zpracování budete průběžně informováni...

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Pivovar

Exkurze do pivovaru Pernštejn v Pardubicích

Ve čtvrtek 12. dubna se naše třída 3.A vydala na exkurzi do Pardubického pivovaru. Prohlídka začala v galerii pivovaru krátkou prohlídkou historických fotografií a dále pokračovala přes pivní varnu. Tam jsme mohli ochutnat ječmenová zrna využívaná k vaření mladiny. Pokračovali jsme přes spilku až do ležákových sklepů, kde jsme ochutnali nepasterizované kvasnicové pivo. Zajímavý byl i Minipivovar Arnošt, který je jeho součástí. Exkurze byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se jak se pivo vaří, odkud pivovar nakupuje chmel, ale i něco málo z jeho historie. Prohlídka rozhodně potěší všechny milovníky piva, ale i těm, kdo pivo nepijí se bude určitě líbit.

Káťa Křenková (G3.A)

EU OPVK

Jeden svět

Festival Jeden svět 2018

Ve středu 11. dubna jsme měli možnost v aule zhlédnout film Neslyšící syn v rámci filmového festivalu Jsns. Film pojednával o Tobiasovi, který se už jako malý narodil neslyšící. I přesto, že se narodil do rodiny slyšící, všichni jeho blízcí se naučili znakovat. Tím, že se členové rodiny přizpůsobili a přijali jiný typ komunikace, umožnili Tobiasovi rozvinout jeho identitu, což je pro neslyšicího velmi důležité. Z Tobiase vyrostl sebevědomý muž, který pracuje jako učitel znakoveho jazyka a se svou přítelkyní plánují jednou založit rodinu. Po filmu jsme měli tu možnost diskutovat s paní Mgr. Lucií Rydlovou z organizace Tichého světa, kde jejich cílem je pomoc osobám s postižením sluchu a zapojit se do běžné společnosti.

Nela Svobodová (G1.A)


Ležáky

Memoriál J. Šťulíka - Ležáky

Ve středu 11. dubna 2018 jsme se zúčastnili v obou dorosteneckých kategoriích již pátého ročníku Memoriálu Josefa Šťulíka, který se běžel po naučné stezce NKP Ležáky až na náměstí městyse Včelákov, a byl věnován památce Josefa Šťulíka a odbojové skupiny zvané Čenda. Záštitu nad 5. ročníkem převzala paní Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, která je držitelkou světového rekordu na 800m. Během celého programu měli přítomní žáci možnost prohlédnout si muzeum a pietní území. V dorostenecké kategorii nejlépe zaběhl Martin Korunka (G1.A), který obsadil čtvrté místo z celkového počtu 65 závodníků. A i naše děvčata si vedla znamenitě! Denisa Špáníková (G1.A) vybojovala 2. místo a Andrea Matějková (G1.A) obsadila 4.místo.
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Maraton

Juniorský maraton 2018

Letošní první semifinálové kolo 22. ročníku JM zamířilo do našeho města. Štafetový závod určený výhradně pro středoškoláky se konal v lokalitě Na Špici, kde desetičlenná družstva zdolávala maratónskou trať, přičemž minimálně tři úseky musely obsadit dívky. Běžeckého klání se letos zúčastnilo 19 středních škol. Náš tým ve složení: Ema Holavová, Tereza Svobodová, Andrea Matějková, David Žáček, Tomáš Svatý, Ondřej Nekl, Dan Zelenka, Patrik Novák, Lukáš Novotný a Marek Zelenka vybojoval cenné 4. místo se skvělým časem 3:01,23. Do pražského finále jsme se nekvalifikovali, výrazně jsme však vylepšili týmový výkon, a tak "brambora tolik nepálila".
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Klokan

Soutěž Matematický klokan 2018 ovládl v rámci okresu Pardubice ve své kategorii Matěj Klíma

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole celkem 143 žáků v kategorii Junior a 11 žáků v kategorii Student. Se záludnými otázkami z matematiky si během 75 minut nejlépe poradil Matěj Klíma z třídy G1.A se ziskem 80 bodů ze 120 možných a ve své kategorii Junior v rámci okresu Pardubice jednoznačně zvítězil. V kategorii Student obsadila Tereza Svobodová z třídy G3.C pěkné 8. místo. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Nanečisto

I. termín Jednotných přijímacích zkoušek 12. 4. 2018 na naší škole

Zveme všechny uchazeče o studium na naší škole k I. termínu konání Jednotných přijímacích zkoušek. Připomínám, že nejzazší doba pro příchod uchazečů do gymnázia je v 8:15 hodin, protože od 8:30 startují v učebnách didaktické testy z matematiky. Uchazeči se ke zkouškám dostaví s přihláškou k JPZ, kterou obdrželi e-mailem a poštou, případně svoji totožnost prokáží zadavateli dokladem totožnosti. Po didaktickém testu z matematiky a přestávce, při které uchazeči neopustí prostory školy, bude následovat didaktický test z českého jazyka. Na závěr uchazeči obdrží informační leták s informacemi o dalším průběhu přijímacího řízení. Přeji všem uchazečům úspěšné zdolání testů a děkuji za velký zájem o studium na našem gymnáziu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Biologická olympiáda

Sylva Neradová opět jen krůček od vrcholu

V pátek se konalo krajské kolo biologické olympiády a naši studenti se rozhodně neztratili. Nejlepší umístění v historii naší školy zopakovala Sylva Neradová a stejně jako v loňském roce skončila na skvělém druhém místě. Povedené účinkování našich svěřenců podpořil ještě desátým místem Marek Zelenka. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Marek Procházka, sekce biologie


Ukliďme Česko

I my jsme uklízeli Česko, konkrétně Polabiny

V pátek 6. dubna jsme se stejně jako v loňském roce zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko, která probíhá na celém území České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. První a druhé ročníky tentokrát uklízeli v okolí řeky Labe v Polabinách. Pracovníci městského obvodu nám poskytli rukavice a pytle a pak už nezbývalo, než se pustit do práce. Kromě spousty PET lahví i dalších plastů, plechovek, papírů i jiného běžného nepořádku jsme nacházeli i výjimečné kousky, jako např. 4 dopravní značky či matrace. Děkujeme všem, kteří se do této smysluplné akce zapojili, za to, že jim není jedno, v jakém prostředí žijí, a že jsou ochotni přiložit ruku k dílu.

Mgr. Lucie Škarvadová


Daruj krev

Daruj krev s “Mozarťákem”

Ve čtvrtek 5. dubna jsme se s p. uč. Vinklářovou zúčastnili darovaní krve na transfúzním oddělení Pardubické nemocnice. Sešli jsme se tam po 7. hodině ráno a vše proběhlo tak, jak mělo. Jsme rádi, že jsme tímto způsobem mohli pomoci lidem, kteří to potřebují. Pojďte příště s námi, nic to nestojí a odcházíte s dobrým pocitem!

Adéla Seibertová, G3.A


FRJ olympiáda

Nikol Eisová získala 3. místo v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce

Dne 21.3.2018 se na Gymnáziu Dašická v Pardubicích konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše gymnázium reprezentovala Nikol Eisová ze třídy G3.A. Nikol se podařilo v konkurenci osmi soutěžících obsadit 3. místo v kategorii B1. Moc blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Bravo! Félicitations!!!

Mgr. Hana Kusá za francouzskou sekci


Zeměpisná olympiáda

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2017/2018

V aktuálním ročníku Zeměpisné olympiády mělo naše gymnázium na úrovni krajského kola hned dvojité zastoupení. Kryštof Kacetl z GIII.B obsadil skvělé 2. místo. I takto výborné umístění však letos bohužel pro postup do ústředního kola nestačilo. Marek Vykydal z GII.B pak skončil na pěkném 7. místě.
Kryštofe a Marku, děkujeme Vám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Sous Terre

Úspěch francouzského představení „Sous Terre“

Tři reprízy představení ve francouzském jazyce „Sous Terre“ dne 28. 3. 2018 úspěšně završily úsilí skupiny 14 studentů francouzštiny pod vedením pana režiséra Érica Cénat. Všechna tři představení byla vyprodána, diváci se dobře bavili a některé citáty již stihly zlidovět, např. „bon sang de bon sang“ (krindy pindy), nebo závěrečné „réveillez-vous“ (probuďte se). Velice nás těší, že výslovnost, herectví, titulky a vůbec celkový dojem nadchl jak přítomné zástupce Francouzské aliance v Pardubicích, tak i učitele a studenty ostatních škol. Nadšení neskrývalo ani publikum pro nás nejdůležitější - naši rodiče, přátelé a kolegové.
Děkujeme vám všem za podporu.

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Kusá


Benelux

Reportáž z Beneluxu

Zatímco se ostatní ve středu odpoledne těšili na vymodlené volno o velikonočních prázdninách, my jsme šli balit kufry a v deštivém podvečeru se vypravili do Beneluxu. Po strastiplné čtrnáctihodinové noční jízdě jsme ještě za tmy přijeli do Lucemburku. Přestože jsme toho moc nenaspali, neboť autobus nenabízí nejlepší podmínky ke spánku, vypravili jsme se do víru ranního Lucemburku, kde nikdo nebyl, protože bylo teprve půl osmé....

Adéla Zástěrová, Agáta Syrová, Bára Skokanová (G3.A)


Zámeček

Naši studenti se účastnili pietního aktu na Zámečku

Ve čtvrtek 30. března se 11 studentů ze tříd G1.A, G1.C a G2.C zúčastnilo pietního aktu na pardubickém Zámečku. Spolu s německým velvyslancem v ČR Christophem Israngem položili květiny k uctění památky obětí nacistického režimu spojených s Pardubicemi, mezi které patří mj. obyvatelé osady Ležáky. Velvyslanec pronesl za účasti médií projev, ze kterého nejen studenti cítili opravdovou pokoru, lítost i chuť napravit zlé události z minulosti. Ukázal svůj upřímný zájem o toto téma, když pečlivě naslouchal představení zajímavého projektu, který je v objektu Zámečku naplánován. Pro všechny studenty to byl zajímavý zážitek, „ukrojili“ čas svých prázdnin a uctili památku obětí. Ukázali, že i mladí lidé se mohou zajímat o podobné problémy, které jsou často tabu. Za to si zasloužili uznání nejen od německého velvyslance, ale i od všech přítomných. Určitě se budou o toto i další historická témata dále zajímat.

Jiří Bubeníček (G1.C), Andrea Matějková (G1.A)


Děvče s čertem v těle

Přípravy Děvčete s čertem v těle jsou v plném proudu!

S radostí musíme sdělit, že jsme na lednovém castingu naší autorské komedie objevili skutečné herecké talenty s obrovským potenciálem! Herci se sžili se svými postavami a teď už se jen zkouší, zkouší a zas jen zkouší. Jak jinak než pod zkušenou taktovkou Mgr. Lucie Škarvadové a Mgr. Veroniky Němcové. A o co že vlastně v té naší divadelní hře půjde? Děvče s čertem v těle vám představí dobu první republiky jako éru rozverných hospodyní, masérských salónů, záletných manželů a stejně záletných ženušek. To vše za doprovodu oné typické hudby plné nostalgie a pěveckých výstupů. V titulních rolích se blýsknou Andrea Pospíšilová (G4.A), Hana Nálevková (G4.A), Tomáš Vodvářka (G3.A) a Matěj Plšičík (G4.A) a zdárně sekundovat jim budou Magdaléna Malířová (G3.C), Anežka Holubová (G4.A), Martin Žihlo (G2.A) a mnoho dalších divadelních nadšenců. Premiéra naší divadelní hry se bude konat v měsíci červnu, přesné datum bude včas dopředu ohlášeno.

Jan Bolehovský, G4.A


Chemická olympiáda

Školní kolo chemické olympiády

V letošní chemické olympiádě kategorie C zaměřené na kovy a biogenní prvky prvenství ve školním kole získala Sylva Neradová z G2.B, která zvítězila ve všech třech částech a postupuje do krajského kola spolu s Tadeášem Tomiškou z G2.A.
Gratulujeme!

RNDr. Květa Sýkorová - garant olympiády z chemie


Maturita

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům i studentům za necelých šest let vzájemné spolupráce v rámci našeho gymnázia. Bylo mi ctí a radostí společně rozvíjet naši školu, ale hlavně předávat vědomosti a doprovázet naše studenty na cestě za vzděláním. Gymnázium neopouštím. Nejen že zde mám své letošní maturanty, ale věřím, že velmi symbolický úvazek mi umožní zůstat i nadále se školou v kontaktu. Věřím, že nové vedení školy bude svojí vizí a čerstvým větrem do plachet tím potřebným podnětem k dalšímu úspěšnému rozvoji gymnázia. Děkuji všem a zůstávám s Vámi.

Mgr. Marek Výborný, učitel gymnázia

Mně nezbývá, než jménem celé školy poděkovat panu Mgr. Marku Výbornému za kvanta poctivě odvedené práce a za sebe slibuji, že se budu snažit naše gymnázium vést směrem rozvoje a vzestupu, který uvolněný pan ředitel nastavil a všemi svými silami podporoval.
A nejenom za to mu patří obrovský dík.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Gymmnázium

Změna ve vedení školy od 1. 4. 2018

Jak již byli zaměstnanci i žáci gymnázia informováni, dochází k 1. dubnu 2018 ke změnám ve vedení školy. Současný statutární zástupce ředitele školy Mgr. Petr Harbich byl zřizovatelem - Pardubickým krajem - pověřen od 1. 4. 2018 vedením školy. Současný ředitel školy Mgr. Marek Výborný je z funkce ředitele uvolněn po dobu výkonu mandátu veřejné funkce. Zástupkyní Mgr. Petra Harbicha zůstává Mgr. Radka Klempířová.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

V těchto dnech zveřejnil Cermat tři nová čísla Maturitních zpravodajů č. 44, 45 a 46. Věnuje se detailně zkouškám z cizího jazyka, matematiky a z českého jazyka a literatury ve společné části. Doporučujeme se s nimi pečlivě seznámit. Současně MŠMT zveřejnilo Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZk a zkoušky MAT+. V té souvislosti připomínáme maturantům, že dle harmonogramu maturitní zkoušky je čeká písemná práce z ČJL již ve středu 11. 4. 2018. Studenti se dostaví do učebny (v 2. patře gymnázia dle rozpisu na dveřích) nejpozději ve 12:00 hod. Písemné práce budou hodnoceny externími certifikovanými hodnotiteli CERMATu. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na učitele českého jazyka. V souladu se školským zákonem potom stanovuji na úterý 10. 4. studijní volno pro přípravu k MZk. Škola také stanovila složení maturitních komisí pro ústní zkoušky a v nejbližších dnech studenti obdrží rozvrhy ústních zkoušek profilové i společné části (změna vyhrazena!). K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Badminton

Portfolio sportovních her se rozšířilo o badminton

S přicházejícím jarem se již tradičně rozšiřuje nabídka oblíbených sportovních her v rámci hodin tělocviku – tentokrát o badminton. Profesionální kurty se zázemím máme k dispozici přímo v areálu naší školy. Na obrázku vidíme žáky druhého ročníku v zápalu boje...

Mgr. Martin Plha, sekce TV


ŠPJ

Krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce

V pondělí 26. 3. 2018 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce v Domě dětí a mládeže BETA a i v letošním roce slavíme úspěchy. Tereza Švejdová (3. C) a Magdaléna Malířová (3. C) se umístily na 1. a 2. místě v I. Kategorii (do 3 let studia) a Klára Enderová se umístila na 3. místě v II. kategorii (nad 3 roky studia). Celkově se soutěže zúčastnilo 9 žáků z celého kraje a prokazovali své dovednosti v poslechu, čtení a ústní části. Tereza postupuje do celostátní soutěže, která se bude konat 19. 4. 2018 v Institutu Cervantes v Praze. S radostí musíme konstatovat, že se účastníme ústředního kola již 3. rokem v řadě. Blahopřejeme děvčatům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová, garant SPJ


Filmový klub

Filmový klub na téma romského holocaustu

Ve čtvrtek 22.3. jsme v rámci studentského Filmového klubu měli možnost zhlédnout film o romském holocaustu za 2. světové války. V dokumentu s názvem “Ó, ty černý ptáčku” jsme slyšeli několik emotivních příběhů přeživších z koncentračních táborů a nahlédli za zdi míst, kde trpěly a umíraly miliony lidí. Po projekci následovala debata s Kristýnou Dunovou, studentkou našeho gymnázia, na téma rasismu v dnešní době, který mezi lidmi bohužel stále přetrvává. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Realizační tým Filmového klubu


Itibo

Stáž ITIBO v Keni očima naší absolventky Kateřiny Vinklerové

Letos v únoru se mi naskytla příležitost vyjet na stáž do malého zdravotnického zařízení Itibo v Keni. Zařízení funguje již 12 let jako projekt humanitární organizace ADRA pod vedením pardubáka Aleše Bárty, který s sebou bere na měsíční rotace lékaře a studenty medicíny z celé ČR. Do Afriky nás letělo pět studentů z Prahy, Brna, Plzně a Hradce Králové a jako odborný dozor dvě lékařky z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce v Praze...

Kateřina Vinklerová


Amavet

XXV. ročník EXPO SCIENCE AMAVET

Ve dnech 8. a 9. března 2018 se v Pardubicích sešlo 138 vědeckých a technických projektů v regionální soutěži Expo Science AMAVET. Naše škola měla tři želízka v ohni. Reprezentovaly nás - Kristýna Čížková G3.A s prací:“Scaffoldy na bázi hydrogelů připravovaných z derivátů kyseliny hyaluronové", Adéla Novotná G3.A s prací: “Model vlivu cigaretového kouře na kůži jako simulace poškození znečištění ovzduší“ a Sylva Neradová G2.B s prací: “Charakterizace nepopsaných proteinů Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis patřících do rodiny haloacid dehalogenáz". Děvčata měla nelehký úkol. Po dva dny obhajovala své práce před odbornou komisí i veřejností. Do národního finále bylo pouze 20 postupových míst napříč obory. V těžké konkurenci se podařilo vybojovat postup do národního finále Sylvě Neradové a Kristýně Čížkové. Kristýna bude zároveň reprezentovat ČR ve Vernadského soutěži v Moskvě 9. – 13. 4. 2018.
Všem velice děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů nejen v národním finále AMAVET v Praze, ale i v okresním kole SOČ, které je čeká 12.4. v Chrudimi. Týně držíme pěsti do Moskvy, kde bude obhajovat svou práci v angličtině.

RNDr. Květa Sýkorová, garant AMAVET a SOČ


Pražšký studentský summit

Delegace studentů na ambasádě USA a na zahájení Závěrečné konference Pražského studentského summitu

„Ve čtvrtek 8.3. jsme měli možnost v rámci pražského studentského summitu navštívit ambasádu Spojených států amerických. Setkala se s námi kulturní atašé Erin Kotheimer, která kdysi působila v OSN, a také politický rada James Tira. Popsali nám svou práci a my jsme měli možnost se zeptat na otázky z naší agendy. Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením se na ambasádě nesmí pořizovat fotky, tak jsme se alespoň vyfotili s Donaldem Trumpem v Americkém centru. V pátek 9.3. jsme se účastnili zahájení Závěrečné konference, kde měli zahajovací projev například Marek Hilšer nebo velvyslanec USA Stephen B. King. Po velmi vydatném obědě jsme si vyslechli projevy delegátů zastupující své země.“

Za delegaci Martina Žaloudková a Tomáš Ester (G3.C)


Kambodža

Studenti naší školy podpoří stávku na obranu ústavních hodnot

Vzhledem k poslednímu vývoji české politické scény, kdy můžeme vidět mocenský pakt prezidenta Zemana s premiérem v demisi Babišem, růstu extremismu a touhu komunistů dostat se po dlouhé době opět k moci, se naše gymnázium rozhodlo podpořit studentskou stávku konající se 15. března, tedy v období jarních prázdnin. Akce je organizovaná studenty pražské DAMU s podporou studentské komory akademického senátu. Hlavním smyslem akce je vyjádřit nesouhlas s přístupem nejvyšších politických představitelů k ústavě a jmenování trestně stíhaného člověka. Těm, kterým není lhostejný osud této země, nezbývá než se řídit citátem Jana Masaryka: „Pravda zvítězí, ale dá to fušku.“

Marek Vykydal, G2.B

Jedná se o spontánní aktivitu studentů gymnázia, o které bylo vedení školy následně informováno. Respektujeme a oceňujeme kritické názory studentů, které svědčí o jejich angažovaném občanském postoji.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy; Mgr. Petr Harbich, statutární zástupce ředitele školy


Kambodža

Podíleli jsme se na humanitární pomoci dětem v Kambodži

V pátek 2. 3. 2018 jsme v aule gymnázia slyšeli autentické vyprávění naší absolventky Andrey Željazkové, v současné době studentky Univerzity Hradec Králové, o zemi, kde v rámci své pracovní stáže v School of Joy vyučovala anglický jazyk 10 – 11leté děti. Díky Andýs projektu, který založila, vybrala Andrea částku 44 tisíc korun, ke které se Gymnázium, Pardubice, Mozartova připojilo darováním dvou balíků hraček, sportovního vybavení a mnoha stolních her. Naše poděkování patří i společnosti DHL, která během 3 dnů a zdarma vše dopravila na místo.

Mgr. Jaroslav Macek


BIO

Školní kolo olympiády z biologie zná své vítěze

Minulý týden se uskutečnila teoretická i praktická část biologické olympiády. V kategorii A pro třetí a čtvrté ročníky zvítězila Adéla Novotná (G3.A), na druhém místě skončil Marek Boleslav (4.A) a třetí byl Tomáš Vodvářka (G3.A). V kategorii B pro první a druhý ročník zopakovala suverénní vítězství Sylva Neradová (G2.B), druhé místo obsadil Marek Zelenka (G2.B) a třetí skončil Pavel Trávníček (G1.B). Gratulujeme vítězům a prvním dvěma z každé kategorie držíme palce v krajském kole.

Mgr. Marek Procházka, sekce BIO


ČNB

Na exkurzi v České národní bance a Židovském muzeu v Praze

V pátek 23. 2. se třídy G3.B a G3.C zúčastnily exkurze do Prahy. Nejdříve jsme navštívili Židovské muzeum, kde jsme se dozvěděli nové zajímavosti o minulosti, zvycích a tradicích Židů. Měli jsme možnost zhlédnout například starý židovský hřbitov, dětské kresby z ghetta či nádhernou Španělskou synagogu, což v nás zanechalo všelijaké dojmy. Naše exkurze pokračovala návštěvou České národní banky. Zde nám byla prostřednictvím dvou filmů představena její historie a také funkce. Poté jsme zhlédli trvalou expozici s názvem Lidé a peníze, která byla umístěna v jednom z trezorů, za osmi tunovými dveřmi. Celá výstava byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se například, jak se platilo v minulosti, jak se vyvíjela česká platidla nebo jak se dnes bankovky a mince vyrábí. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak poznat pravé bankovky od těch falešných. Na závěr jsme si obtěžkali zlatou cihlu, kterou k údivu nás všech uzvedla i naše nejdrobnější kamarádka.

Magdaléna Malířová, G3.C


Nanečisto

Informace pro uchazeče o studium

Připomínáme, že nejzazší termín odevzdání přihlášky je čtvrtek 1. 3. 2018. Přihlášky včetně příloh můžete odevzdávat osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin, případně zaslat poštou. Rozhodné ale není razítko pošty, ale den doručení. Potvrzení lékaře nevyžadujeme! Vážíme si zájmu každého uchazeče o naše gymnázium! A přejeme zdárné poslední týdny intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Lyžák

Lyžařský kurz tříd G1.A a G1.C v Krkonoších

My prváci z Mozartu
vyjeli jsme do Pece,
stmelit už tak skvělou partu,
natěšeni velice.

Zatím v plné síle
jezdíme na běžkách míle.
Nezapomínáme ani na snowboard a lyže,
jezdíme na plno, svižně a bez tíže.

Slunce svítí, je tu krásně,
po večerech píšem básně.
Skvělí jsou i učitelé,
společně zdravíme pana ředitele.

Zkrátka jsme tu všichni spokojení,
vůbec se nám domu nechce,
báječně sportovně naladění,
zdravíme všechny z Pece.

Třídy G1.A, G1.C


ZEM olympiáda

Nejlepší „zeměpisci“ v okrese Pardubice studují na Mozarťáku!

V úterý 20. února 2018 zaznamenalo naše gymnázium historický úspěch. Konalo se totiž okresní kolo Zeměpisné olympiády, ve kterém naši studenti Kryštof Kacetl (G3.B) a Marek Vykydal (G2.B) obsadili první dvě místa. Oba dosáhli shodně 82,5 bodů, což je na úrovni okresního kola vynikající výsledek. V následném krajském kole, které se uskuteční ve středu 28. března 2018, tak budeme mít hned dvojnásobné zastoupení. Kryštofe a Marku, děkujeme za vzornou reprezentaci Mozarťáku a do pokračování v krajském kole už teď držíme pěsti a přejeme hodně štěstí!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


ČNB

V České národní bance a Židovském muzeu

V pátek 16.2.2018 jsme navštívili Prahu. Exkurzi jsme zahájili v České národní bance, kde nám na uvítanou pustili 2 filmy. Nahlédli jsme díky jim do historie financí a bank České republiky. Poté jsme vstoupili do trezoru, kde jsme mohli ověřit pravost našich dokladů, které byly samozřejmě pravé. Ale viděli jsme i falzifikáty, v naší republice doposud nebyl ještě nalezen falzifikát nejvyššího stupně. Alespoň máme cíl do budoucna. Nahlédli jsme do boxu se 100 milióny a teď už víme, jak bylo jednoduché pro bývalého politika, odnést 7 miliónů v krabici od vína. Při odchodu z trezoru jsme si mohli porovnat váhu různých materiálů oproti zlaté cihle, kterou uzvedli jen největší kulturisté. Výlet byl zakončen v Židovském muzeu. Začali jsme v luxusní synagoze s vyhřívanou podlahou, kterou jsme bohužel museli brzy opustit. Odnesli jsme si jarmulky a větu “Nedělej ostatním to, co nechceš, aby dělali oni tobě”.

Eliška Koldová, Magdaléna Petrášová G3.A


ANJ olympiáda

Nicol Eisová vyhrála okresní kolo olympiády z anglického jazyka

V pondělí 19. 2. 2018 se na našem gymnáziu konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 18 žáků různých středních škol okresu Pardubice. Naši školu zastupovali Nikol Eisová G.3A, která získala 1.místo a postupuje do krajského kola. Na krásném 6.místě skončil Jan Vaníček G2.B. Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Nikol přejeme štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


Contipro

Naše skvělá spolupráce se společností Contipro a.s.

Společnost Contipro a.s. se přes dvacet let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Díky kvalitě produkce a výzkumnému zázemí se řadí mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové, kterou exportuje do více než 63 zemí světa. „Na konci minulého školního roku jsme dostali šanci absolvovat stáž na kosmetickém oddělení a na oddělení tkáňového inženýrství ve společnosti Contipro. Což je ryze česká biotechnologická společnost sídlící v Dolní Dobrouči, která klade důraz především na vlastní výzkum a vývoj kyseliny hyaluronové, jež je základním kamenem celé společnosti. Během naší stáže jsme měli možnost pracovat v reálných laboratorních podmínkách a to přímo v jednom z nejlépe vybavených pracovišť v Evropě, kam se během středoškolského studia jen tak nedostanete. Pod vedením odborníků a celého tamnějšího kolektivu, kteří nám s naší prací po celou dobu ochotně pomáhali, jsme získali praxi a neocenitelnou zkušenost, kterou určitě využijeme i během našeho dalšího studia,“ uzavírají KritýnaČížková a Adéla Novotná z G3.A Obě studentky své aktivní působení završily sepsáním prácí na téma: Adéla Novotná „Model vlivu cigaretového kouře na kůži jako simulace poškození znečištění ovzduší“ a Kristýna Čížková „Scaffoldy na bázi hydrogelů připravovaných z derivátů kys. Hyaluronové.“ Své projekty budou obhajovat v letošním roce v soutěži AMAVET a SOČ. Oběma přeji hodně úspěchu.

RNDr.Květa Sýkorová, garant SOČ a AMAVET


NEJ olympiáda

Okresní kolo olympiády z německého jazyka

V úterý 13.2.2018 se na gymnáziu Dašická pořádalo okresní kolo Olympiády v německého jazyka. Z 10 účastníků se na pěkném, ale nepopulárním 4. místě umístil Lukáš Polák. Na 6. místě potom skončila Sylva Neradová. Za předvedené výkony oběma děkujeme.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NEJ


RANK

Sylva Neradová z G2.B na Konfereci Rutinní analýzy nukleových kyselin

Ve dnech 7. a 8. února se naše studentka Sylva Neradová (G2.B) zúčastnila se konference RANK (Rutinní analýza nukleových kyselin), která se konala v hotelu Zlatá štika. „Sešli se tu odborníci z univerzit, výzkumných ústavů, nemocnic i firem, aby zde prezentovali své nenovější poznatky. Ve středu pak také celou akci ozvláštnil společenský večer v duchu první republiky, jehož součástí byla posterová sekce, kde jsem mohla i já představit svou práci. V závěru konference došlo k vyhlášení cen Dalibora Novotného“, uzavírá Sylva Neradová.
Děkuji Sylvě za vzornou reprezentaci školy. Konference RANK slouží jako fórum pro předávání praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy, a to jak humánního tak i extrahumánního genomu. Probíhá pravidelně již od roku 2005 a stala se tak tradičním setkáním českých a slovenských odborníků na problematiku analýzy nukleových kyselin molekulárně biologickými postupy. Konference je zařazována do oficiálního kalendáře akcí garantovaných výborem České společnosti klinické biochemie při ČLS JEP. Sylva získala se svou prací: “Analýza dosud necharakterizovaného genu PHO15 patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis“ 2. místo. Firma GeneProof její práci také ocenila stáží ve svých laboratořích. Sylva má individuální plán aby se mohla věnovat studiu a práci na Katedře biologických a biochemických věd, FChT Univerzity Pardubice, pod vedením RNDr.Olgy Heidingsfeld,CSc. Svou práci bude dále prezentovat na soutěži AMAVET a SOČ.

RNDr.Květa Sýkorová, garant SOČ


Proteolýza

Přednáška "Proteolýza od retrovirů po kvasinky" v aule gymnázia

V úterý 13. 2. jsme se zúčastnili přednášky RNDr. Olgy Heidingsfeld, CSc., která pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze a přednáší molekulární biologii na katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Většinu karierního života se zabývala se proteázami virů, rostlin a kvasinek. V 21. století se soustředí na patogenní kvasinky, pracuje s proteiny důležitými pro jejich virulenci a přežití. U nás v Aule jsme měli možnost slyšet přednášku s názvem: „Proteolýza od retrovirů po kvasinky“. Podělila se s námi o svoji studijní a kariérní cestu. Poradila nám, co dělat, kdybychom chtěli být úspěšnými vědci v Čechách i v zahraničí. Byli jsme obeznámeni se zajímavými biologicko-chemickými poznatky z mikroskopickeho prostředí. Načerpali jsme spoustu nových poznatků a prohloubili si své vědomosti, které využijeme v dalším studiu.

Anna Košková G2.B


Ples

Maturitní ples se vydařil a teď již začíná studijní finiš

Čtyři roky uběhly jako voda a objevil se před námi maturitní ples, který nás stál nekonečné přípravy, rozbroje ve třídách i v plesovém výboru, nemálo peněz, snad tisíce hodin nacvičování, kupu stresu a pro některé i ztracené šerpy. Škoda jen, že za to nemůžeme získat maturitu, té se teď musíme začít intezivně věnovat, jelikož už klepe na dveře. Ale vraťme se k plesu (G4.A, G4.B a G4.C), ze kterého máme my, maturanti, skvělý pocit a jsme rádi, že se vše vydařilo podle našich představ. Myslím, že většině spadl po půlnočním překvapení kámen ze srdce! Doufáme, že se vám všem, kteří jste měli to štěstí získat lístek nebo se už nějak proplést do centra dění v Ideonu, náše casino zalíbilo a naplnilo vaše očekávání!

Za plesový výbor a maturanty, Simon Lichtenberg, G4.C


Potenciál

Studentky Mozarťáku mají potenciál!

Začátkem školního roku jsme se přihlásily do rozvojového programu s názvem “Můj potenciál” vol. 3 vedeného Českou spořitelnou. Tento skvělý program obsahoval sedm unikátních tříhodinových workshopů, které byly zaměřené především na týmovou spolupráci, přípravu k výběrovým řízením, testování našich charakterů a v neposlední řadě také na rozvíjení našich prezentačních a komunikačních schopností. Během nich jsme měly možnost nejen na sobě skutečně zapracovat a poznat spoustu nových lidí, ale také nahlédnout přímo do řad zaměstnanců a zjistit, jak celá banka vlastně funguje. Potěšilo nás, že i zaměstnanci spořitelny se umí patřičně bavit. Využily jsme také možnost vyzkoušet si virtuální realitu, která nám dala opravdu zabrat. Celý program jsme zakončily obhajobou našich závěrečných projektů na téma “Aplikace budoucnosti”, které jsme prezentovaly před manažery České spořitelny a zástupci škol. Dvě z nás ještě čeká výlet s našimi pracemi do Prahy, na který se již velmi těšíme. Během tohoto programu jsme získaly nejen nové zkušenosti do života a certifikát, ale také mnoho nových skvělých přátel. Všem vřele doporučujeme, aby také rozvíjeli svou osobnost a neseděli jen nečinně ve školních lavicích, protože takové zážitky opravdu stojí za to. Děkujeme České spořitelně, že nám něco takového umožnila, a zároveň také vedení školy za to, že nás v programu podpořilo.

Magdaléna Malířová (G3.C), Nikola Říhová, Eliška Koldová, Magdaléna Petrášová (G3.A)


Nanečisto

Výsledky Přijímacích zkoušek nanečisto 2018

Díky enormnímu nasazení pedagogů gymnázia můžeme po 4-hodinovém týmovém opravování a kontrole zveřejnit výsledky dnes konaných Přijímacích testů nanečisto 2018. Testů z matematiky a českého jazyka se zúčastnilo 232 žáků ZŠ. Z první analýzy výsledků vyplývá, že u většiny žáků byly poměrně výrazně lepší výsledky z CJL než z MAT. Testy jistě splnily svůj účel, žáci si vyzkoušeli atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Chceme povzbudit všechny uchazeče o studium na našem gymnáziu k pečlivé a odpovědné přípravě k ostrým přijímacím zkouškám. Požádejte i Vaše učitele na ZŠ o pomoc s přípravou. Pracujte sami ve svém volném čase. S účastníky přípravných kurzů budou testy rozebrány při kurzu 14. 2. a zde obdrží svůj záznamový arch i zadání. V pátek 9. 2. také zadání včetně klíče řešení zveřejní na svých stránkách CERMAT. Všem žákům, kteří konali testy, potom nabízí gymnázium individuální konzultace s vyučujícím MAT resp. CJL k Vašim výsledkům, při kterých obdržíte Váš záznamový arch a zadání. Uskuteční se v úterý 13. 2. od 12:30 do 16:30 v budově gymnázia. Využijte této nabídky! Na závěr připomínáme, že nejzazší termín odevzdání přihlášky je čtvrtek 1. 3. 2018. Přihlášky včetně příloh můžete odevzdávat již nyní osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 07:00 do 15:00 případně zaslat poštou. Potvrzení lékaře nevyžadujeme! Vážíme si zájmu každého uchazeče o naše gymnázium!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Olympidáda

Školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce

V úterý 30. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. S malým náskokem zvítězila a do krajského kola, které se uskuteční dne 21. března 2018, postupuje Nikol Eisová ze třídy G3.A. Náhradnicí se stala Karolína Patočková z téže třídy. Všem účastnicím soutěže moc děkujeme a Nikol držíme palce do dalšího kola.

Za francouzskou sekci Mgr. Hana Kusá a Mgr. Martina Pešková


Geologická

Geologická olympiáda 2017/2018 je v plném proudu

Do řešení Geologické olympiády se letos zapojilo sedm našich studentů. Jsou jimi: Pavel Trávníček (GI.B), Adéla Kratochvílová (GI.C), Lukáš Polák (GII.A), Tadeáš Tomiška (GII.A), Anna Košková (GII.B), Matouš Nerad (GII.B) a Kryštof Kacetl (GIII.B). Během ledna proběhlo školní a následně i okresní kolo soutěže. Stejně jako v loňském ročníku se našim studentům podařilo v okrese Pardubice obsadit přední umístění. Vítězství v okresním kole Geologické olympiády si se ziskem 27 bodů ze 30 možných zasloužil Pavel Trávníček z GI.B. Druhé místo obsadil Matouš Nerad z GII.B a třetí místo Lukáš Polák z GII.A. Další studenti si vedli neméně skvěle a svými pěknými výkony si všichni výše jmenovaní zajistili postup do krajského kola Geologické olympiády, které se uskuteční v pondělí 9. 4. 2018. Děkuji všem řešitelům za poctivou přípravu a v nadcházejícím krajském kole přeji mnoho úspěchů!

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Logo

Přijímací zkoušky nanečisto 8. 2. 2018 a informace pro uchazeče o studium

Přihlašování k Přijímacím zkouškám nanečisto 2017 bylo ukončeno. Děkujeme za zájem všem 249 přihlášeným žákům. Organizační informace byly účastníkům zaslány e-mailem. Zkoušky se konají ve čtvrtek 8. 2. od 12 hodin. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy v případě, že nenastanou nepředvídatelné komplikace, nejpozději ve čtvrtek 8. 2. v 19 hodin. Současně zveřejňujeme předvyplněný formulář přihlášky ke studiu a upozorňujeme všechny uchazeče o studium, že škola nevyžaduje na přihlášce potvrzení lékaře. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Divadlo

Úspěch Terezy Svobodové v okresním kole Olympiády v českém jazyce

V pondělí 29. ledna 2018 se v Pardubicích konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého jsme vyslali dvě nejlepší řešitelky z kola školního – vítězku Kateřinu Farskou (G4.B) a druhou Terezu Svobodovou (G3.C). I v konkurenci 18 nejúspěšnějších řešitelů ze školních kol se naše děvčata dokázala prosadit – Kateřina Farská skončila na 6. místě a Tereza Svobodová dokonce na místě 3., které jí zároveň zajišťuje postup do dubnového krajského kola. Oběma studentkám blahopřejeme k výsledku, děkujeme za vzornou reprezentaci a Tereze přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Mgr. Lucie Škarvadová, sekce ČJL


Basketbal

Historický úspěch našich basketbalistek

Minulý čtvrtek a pátek se v Karlových Varech konalo mistrovství republiky v basketbalu středních škol. Poprvé v historii se ho zúčastnila také naše děvčata a vedla si skvěle. V prvním zápase ve skupině jsme narazili na silné Litoměřice. I přes výškovou a váhovou převahu soupeřek jsme celý zápas vedli, ale Litoměřice nic nevzdaly a deset vteřin před koncem dokonce vyrovnaly. Naše děvčata to ovšem nezlomilo a 1,8 vteřiny před koncem rozhodla Zuzana Šitancová o našem zaslouženém vítězství. V druhém zápase skupiny jsme celkem hladce přehráli Plzeň a zajistili si tak postup do semifinále z první pozice. Velkou kaňkou bylo ovšem zranění jedné ze stěžejních hráček, Anety Bergerové. To naše děvčata zasáhlo především psychicky a v semifinále jsme tak nestačili na opět velmi vysoké Pražanky. V pátek nás tak čekalo utkání o třetí místo proti velmi namotivovaným Litoměřicím. Scénář byl ale téměř identický jako v prvním utkání. Naše děvčata opět celý zápas vedla a i přes silný finiš Litoměřic znovu zvítězila o 2 body, a mohla tak pozvednou pohár za skvělé třetí místo. V závěrečném ceremoniálu byla ještě do All–Star týmu vybrána naše Tereza Jochová. Chtěl bych všem aktérkám poděkovat za obrovskou bojovnost a skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Basketbal

Ocenění nejlepších v anglické soutěži centra Cambridge English - Evropské Vzdělávací Centrum

V rámci anglické meziškolní soutěže pro střední školy, kterou pořádala jazyková škola a zkouškové centrum Cambridge English Evropské Vzdělávací Centrum, se hned tři studenti našeho gymnázia umístili na oceněných pozicích. V kategorii komiks pro úroveň B1: středně pokročilí, se na prvním místě umístila Barbora Víšková, která se svým projektem vyhrála zároveň hlavní cenu celé úrovně, zkoušku Cambridge English: Preliminary zdarma. Voucher na výraznou slevu na populární zkoušku Cambridge English: First získali úspěšní studenti v kategorii komiks pro úroveň B2: pokročilí. Milan Štainer se se svým projektem prosadil na prvním místě a třetí místo se svým komiksem obsadila Leona Stryková. Všem úspěšným reprezentantům našeho gymnázia děkujeme, gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů při skládání Cambridge English zkoušek.

Mgr. Dita Saxová, sekce ANJ


Logo

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a má možnost též zvolit nepovinný předmět deskriptivní geometrie. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1x za 14 dní). Pečlivě si prostudujte anotace nabízených seminářů. U volby tohoto semináře máte možnost zvolit semináře dva a určit prioritu Vaší volby. To pro případ, že by seminář Vaší první volby nebyl pro nedostatečný zájem otevřen. Výběr musíte provést prostřednictvím modulu „Anketa“ ve webové aplikaci systému Bakaláři. Zpřístupněna bude 2. 2. a výběr je třeba učinit nejpozději do 23. 2. 2018. Případné konzultace poskytne výchovná poradkyně školy Mgr. Radka Klempířová.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Divadlo

Studenti v Praze na Souborném díle Williama Shakespeara

V neděli 28. ledna 2018 v 19:00 jsme navštívili Divadlo v Dlouhé, které se nachází blízko náměstí Republiky v Praze. Konalo se tu představení s názvem Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Vystupovali zde tři herci - Miroslav Táborský, kterého můžete znát z filmu Vratné lahve. Úžasné výkony předvedli i Jan Vondráček a Martin Matejka. Tato divadelní inscenace shrnula všech 37 děl W.S., které začínají komediemi, jako je Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské konče jeho historickými hrami a dramaty. Již na začátku představení nás herci upozornili na to, že toto představení není pro divadelní gurmány a kritici mohou opustit sál, protože se jedná spíše o takový divadelní fast food. Sonety od Shakespeara zde nebyly zahrnuty, ty jsme si mohli přečíst ve velmi zmenšené podobě v divadelním programu, zatímco si herci dávali na jevišti přestávku a občerstvovali se. Určitě nás tento kulturní zážitek obohatil. Pevně věřím, že i nadále budeme jezdit s literárním seminářem na takovéto skvělé akce.

Michal Lokvenc, G4.B


Chemie

Praktická cvičení z chemie v laboratořích SPŠCH

V rámci realizace udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“absolvovali studenti G2.B praktická laboratorní cvičení z chemie na téma "Extrakce rostlinného barviva a jeho dělění metodou TLC".Načerpali tak nové zkušenosti a měli možnost využít vybavení laboratoří naší partnerské školy SPŠCH v tomto projektu.

RNDr.Květa Sýkorová

EU OPVK

Informace pro uchazeče o studium

Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu potom zveme na druhý Den otevřených dveří v úterý 30. 1. 2018 od 14:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, zrekonstruované a modernizované laboratoře chemie, fyziky a biologie, moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. Těšíme se na Vás. Současně upozorňujeme na informace o přijímacím řízení 2018. Taktéž připomínáme, že do 31. 1. je možné se přes aplikaci přihlásit k přijímacím zkouškám nanečisto, které se na našem gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 12 hodin. Kapacita není omezena. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Lyžák

Listování s Milošem Urbanem

V úterý 23. ledna 2018 nás navštívil český spisovatel, redaktor a překladatel Miloš Urban pocházející z Karlových Varů. Tento autor románů a povídek vystudoval moderní filologii na Filozofické fakultě UK a pracoval jako redaktor nejprve v nakladatelství Mladá fronta a od roku 2001 figuruje v nakladatelství Argo. Spolu s herci Petrou Boučkovou a Lukášem Králem nám představil svou knížku Závěrka. Do Listování se zapojil i samotný autor, což nebývá zvykem. V novele jde o milostný příběh neprofesionálního fotografa Matěje a neprofesionální modelky Věry, kteří se brzy stanou hvězdami internetu. Čím větší však jejich úspěch je, tím hůř k sobě nacházejí cestu. Konec knížky zůstal otevřený, takže si každý z nás mohl vytvořit svůj vlastní konec a rozhodnout se, zda v jeho představách zůstane tento pozoruhodný pár spolu či nikoli. Listování jsme si velice užili a herci za něj sklidili velký potlesk. Dostali jsme také pozvánku na filmové zpracování dalšího autorova díla Hastrman, které bude možno vidět v kinech od druhé poloviny dubna. Doufáme, že se Listování opět brzy objeví v naší aule a budeme se velmi těšit na další zajímavá literární díla.

Terezie Němečková, G4. B


VŠE

Beseda s naším absolventem Kryštofem Středou

V úterý 30. 1. 2018 v 11:45 hodin přijede na gymnázium náš absolvent a v současné době student druhého ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty mezinárodních vztahů, oboru diplomacie - KRYŠTOF STŘEDA. Vážným zájemcům o studium ekonomických oborů poskytne rady do života ":)", vysvětlí úskalí přijímacích zkoušek a prvního roku života na VŠE. Na Vaši účast se těší

Radka Klempířová, ZŘŠ


Lyžák

Lyžařský kurz třídy G1.B v Krkonoších

V neděli 14. 1. 2018 jsme se my, třída G1.B, vydali na lyžařský výcvik do Pece pod Sněžkou. Po příjezdu na místo nás čekala dlouhá cesta do kopce k naší boudě Krakonoš. Dost jsme se při tom zapotili a padlo i pár sprostých slov, ale všichni to zvládli. Na chalupě jsme se zabydleli a šli se projít po okolí. Další den už nás učitelé rozdělili na dvě skupiny a konečně jsme vyrazili na sjezdovky nebo na běžky, na kterých jsme se velmi nasmáli a odnesli si z nich nemálo modřin. Jelikož nás stále trápil hlad, tak jsme se každý den těšili na jídlo, které nám chutnalo. Velké díky patří hlavně učitelům, kteří to s námi celý týden vydrželi a naučili nás nové věci. Kurz jsme si opravdu užili a zlepšili tím i naše vztahy ve třídě.

Anastázie Skučková, G1.B


Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby na našem gymnáziu

Ve středu 17. ledna se na našem gymnáziu uskutečnilo druhé kolo Studentských prezidentských voleb, které organizuje program Jeden svět na školách. Podobně jako na dalších středních školách měli i u nás studenti možnost volit mezi dvěma kandidáty, kteří vyšli jako nejsilnější osobnosti z prvního kola celostátních voleb. Jedná se o současného prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana, dr.h.c. a prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c., bývalého předsedu České akademie věd. Z 342 studentů se voleb účastnilo 221, což představuje volební účast 64,6%. Po sečtení hlasovacích lístků bylo zjištěno, že vítězem voleb se stal prof. Drahoš, který drtivou většinou porazil svého protikandidáta. Z uvedeného počtu 221 voličů získal celkem 190 hlasů, což je 85,9%, Ing. Zeman na druhém místě získal 31 hlasů, což je 14,1%. Z výsledku voleb je patrné, že většině studentů záleží na tom, jakým směrem by se měl ubírat politický život v nejvyšších mocenských patrech našeho státu.

Za filmový klub JSNŠ Magdaléna Malířová, G3.C


Francouzské divadlo

Příprava francouzského divadelního představení je v plném proudu

Druhý týden příprav francouzského divadla je v plném proudu. Své texty jsme bohudík nezapomněli a vše jde podle plánu. S postavami jsme se sžili, děj nás baví a naše dramatické schopnosti se prohlubují. Pan režisér je skvělý, a tak nám ani nepřijde, že ve škole trávíme čas navíc. Doufáme, že si 28. března uděláte čas a přijdete se s námi zasmát.

Za náš amatérský soubor Nikola Říhová alias Laura, kamarádka Naïmy


Děvče s čertem v těle

Zrodilo se „Děvče s čertem v těle“

Dne 17. ledna 2018 v odpoledních hodinách se uskutečnil casting autorské komedie Děvče s čertem v těle. Účast byla velmi hojná a můžeme s radostí sdělit, že téměř všechny role jsme úspěšně obsadili. Všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jan Bolehovský, G4.A


SPJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 17. 1. 2018 proběholo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Tento rok byla účast průměrná, celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků z druhých až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Do krajského kola Olympiády ve španělském jazyce, které se koná 26.3. 2018 postupuje v kategorii SŠI Magdaléna Malířová (3.C), Tereza Švejdová (3.C) a jako náhradník Kristýna Dunová (3.C). V kategorii SŠII postupuje do kraje Klára Enderová (4.A), Tereza Sevránková (4.B) a jako náhradník Andrea Pospíšilová (4.B). Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová

Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

V těchto dnech zveřejnil Cermat časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2018. Doporučujeme jej Vaší pozornosti. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy. K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia a současně aktualizovaný harmonogram konání MZk. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přípravný kurz

Informace pro uchazeče o studium

Připomínáme přihlášeným žákům. že ve středu 24. ledna bude zahájen intenzivní přípravný kurz k přijímacím zkouškám. V těchto dnech obdrží přihlášení zájemci e-mailem pozvánku a organizační podrobnosti. Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu potom zveme na druhý Den otevřených dveří v úterý 30. 1. 2018 od 14:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, zrekonstruované a modernizované laboratoře chemie, fyziky a biologie, moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. Těšíme se na Vás. Současně upozorňujeme na informace o přijímacím řízení 2018. Taktéž připomínáme, že do 31. 1. je možné se přes aplikaci přihlásit k přijímacím zkouškám nanečisto, které se na našem gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 12 hodin. Kapacita není omezena. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


RUJ olympiáda

Školní kolo soutěže v ruském jazyce

Ve středu 10. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnilo 5 žáků. Vítězem školního kola v kategorii SŠII. se stal Jakub Kamarád z G4.B, který nás bude reprezentovat 7. 3. 2018 v krajském kole na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku. 2.místo, jako náhradník, získala Kateřina Jílková z G4.B. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků a všem moc děkujeme. Výhercům patří upřímná gratulace.

Mgr. Lenka Grulichová, Mgr. Hana Kusá, sekce ruského jazyka


Zámeček

Studenti semináře z dějepisu vzdali hold výsadku Silver A

V úterý 9. ledna se studenti semináře z dějepisu vydali společně s paní učitelkou Škarvadovou na slavnostní setkání věnované výročí výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Lidicích a v Ležákách. V tento den jsme si zároveň připomněli výročí prvního radiového spojení s Londýnem prostřednictvím vysílačky Libuše, kterou ovládal Jiří Potůček. Program začal na popravišti pardubického Zámečku, kde proběhlo kladení věnců k místnímu památníku. Právě zde, kde bylo popraveno mnoho lidí zapojených do protinacistického odboje. Poté jsme se přesunuli do Sezemického domu, kde nás mimo jiné přivítala senátorka Miluše Horská nebo 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Následovala historická přednáška Vojtěcha Kyncla o osudech válečných zločinců z Malé pevnosti Terezín. Josef Somr předčítal ukázku z připravované výstavy „Lidice a doba prezidenta osvoboditele“. Program byl zakončen večeří. Děkujeme za pozvání.

Anežka Kubáčová, G4.C


Beseda

Setkání s hercem Milanem Němcem

Literární seminář Mgr. Rejmanové zažil 5. ledna 2018 neobyčejné setkání. Do školy za námi přišel pan Milan Němec, herec z Východočeského divadla. Zábavným způsobem nám vyložil historii divadla a nezapomněl zmínit své zkušenosti a zážitky z prken, jež znamenají svět. Velice ochotně zodpovídal naše dotazy, a tak jsme se dozvěděli, v kolika rolích najednou je obsazen, a co by změnil na divadelních představeních, které odehrál. V závěru hodiny jsme se společně domluvili na tématu příští návštěvy, na výběr jsme měli denní režim divadla a divadelní profese. Návštěvu pana Němce jsme si velice užili a už se nemůžeme dočkat našeho příštího setkání!

Kateřina Malířová, G4.B


Logo

Pozvánka na casting autorské komedie Děvče s čertem v těle

Milí přátelé a divadelní nadšenci, dostal se nám do rukou scénář autorské komedie Honzy Bolehovského ze třídy G4.A, a protože jsme ho přečetli jedním dechem a ještě se u toho úžasně pobavili, usoudili jsme, že by byla škoda nepokusit se hru zinscenovat. Jmenuje se Děvče s čertem v těle a odehrává se v období první republiky, které si mnohdy idealizujeme...
Rádi bychom tedy oslovili ty z Vás, kteří by měli chuť se do projektu jakkoli zapojit (zejm. herecky), a pozvali Vás na casting, který se uskuteční ve středu 17. ledna v 16 hodin v učebně 38/I. Tak neváhejte a přijďte. Budeme se na Vás těšit.

Veronika Němcová, Lucie Škarvadová a Honza Bolehovský


ANJ olympiáda

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 31 žáků. Vítězem školního kola v kategorii III.A se stala Nikol Eisová z G3.A a 2. postupové místo získal Jan Vaníček z G2.C. Oběma přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná 19. 2. 2018. V kategorii III. B v krajském kole nás bude zastupovat Markéta Vrbová G3.A a Martin Janatka G3.C, kterým budeme držet palce v březnu. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků a všem moc děkujeme. Výhercům patří upřímná gratulace.

Mgr. Soňa Chalupová, garant soutěže


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

K 3. 1. 2018 bylo zveřejněno zadání maturitních témat a bližší podrobnosti ke zkoušce z výtvarné výchovy. S případnými dotazy se obracejte na akad. mal. Mgr. Vladanu Hajnovou případně na vedení školy. Zároveň připomínáme studentům maturitního ročníku vyhlášení nepovinné výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Konat se bude na některé ze spádových škol. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Ke zkoušce Matematika+ se mohou přihlásit žáci závěrečných ročníků maturitních oborů prostřednictvím výsledkového portálu žáka do 15. ledna 2018. Bližší informace o zkoušce Matematika+ naleznete zde. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení případně nabízejí zajímavé stipendijní bonifikace.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

K 3. 1. 2018 bylo zveřejněno zadání maturitních témat a bližší podrobnosti ke zkoušce z výtvarné výchovy. S případnými dotazy se obracejte na akad. mal. Mgr. Vladanu Hajnovou případně na vedení školy. Zároveň připomínáme studentům maturitního ročníku vyhlášení nepovinné výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Konat se bude na některé ze spádových škol. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Ke zkoušce Matematika+ se mohou přihlásit žáci závěrečných ročníků maturitních oborů prostřednictvím výsledkového portálu žáka do 15. ledna 2018. Bližší informace o zkoušce Matematika+ naleznete zde. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení případně nabízejí zajímavé stipendijní bonifikace.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Zeměpisná

Školní kolo zeměpisné olympiády zná svého vítěze

V úterý 19. prosince 2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády ročníku 2017/18. Do boje o dvě postupová místa do okresního kola se zapojilo celkem 54 studentů ze všech našich dvanácti tříd. V 8 hodin ráno byla soutěž zahájena v nově zrekonstruované školní jídelně 30-ti minutovým testem geografických znalostí. Po krátké přestávce následovala druhá 45-ti minutová část zaměřená na prověření dovednosti práce s atlasem. V takto náročném soutěžení si nejlépe vedli Kryštof Kacetl z G3.B (80% úspěšnost řešení) a Marek Vykydal z G2.B (79% úspěšnost řešení). Na třetím místě s příslibem náhradnictví pro okresní kolo skončil se 72,5% úspěšností řešení Lukáš Polák z G2.A. Okresní kolo Zeměpisné olympiády ročníku 2017/18 se uskuteční v úterý 20. února 2018. Našim reprezentantům přejeme pevné nervy a mnoho úspěchu! Děkujeme všem zúčastněným řešitelům a již teď se těšíme na shledanou na příštím ročníku.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan Váňa


Basketbal

Pozdrav Matěje Blümela z Waterloo

Dobrý den, zdravím žáky, učitele, ale i ostatní čtenáře webových stránek Gymnázia Mozartova. Posílám pozdrav z amerického městečka Waterloo, které se nachází ve státu Iowa. Jde převážně o zemědělský stát, a proto zde působí největší firma na výrobu traktorů ve Spojených státech, John Deere. Chodím zde do školy a zároveň se snažím plnit si úkoly na „ Mózarťáku“. Protože všichni spoluhráči, až na jednoho, jsou z jiných míst než Waterloo, bydlíme v tzv. billet rodinách, které na nás dostávají peníze a starají se o nás jako o vlastní. Život tady je pro mě poměrně těžký, ale dělám všechno proto, abych ho zvládal. Mým hokejovým domovem je tým Waterloo Black Hawks, s nímž hraji v americké juniorské lize USHL. Ze začátku sezóny jsme v týmu nemohli nalézt společnou notu, nyní se nám však daří. Moc se mi tu líbí a jsem velmi rád, že jsem přijal nabídku, kterou jsem dostal. Aby všechno nevypadalo tak růžově, musím přiznat, že někdy mi moje rodina a moji kamarádi chybí, ale to se nedá nic dělat. Chtěl bych vám všem popřát hlavně hodně štěstí a zdraví do nového roku a ať se vám splní všechna přání.

Matěj Blümel, G3.C, Waterloo, Iowa, USA


PF 2018

Pour féliciter 2018

Přejeme všem pedagogům, zaměstnancům, studentům i příznivcům školy radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně nadšení do nejen studijního úsilí, pevné zdraví a optimistickou mysl! A k tomu všemu jeden čtyřlístek pro štěstí.

Marek Výborný a Radka KlempířováAkademie

Vánoční akademie 2017 na YouTube!

Rok s rokem se sešel a opět jsme tu měli tradiční vánoční akademii našeho gymnázia, která se konala v pátek 22. 12. 2017 v tělocvicně. I letos se účastnili všechy třídy gymnázia a vymyslely skvělá vystoupení, která byla velmi kreativní. Ať už byla taneční, divadelní, či pěvecká, vyvedla se na jedničku a zaslouží si poděkování. Všechna vystoupení naleznete na našem školním kanálu YouTube.

Simon Lichtenberg, G4.C


Filmový klub

Kolik opravdu potřebujeme pro život?

Ve čtvrtek 21.12. jsme měli možnost v rámci studentského Filmového klubu zhlédnout dokument o snaze zjistit, kolik toho dnešní člověk opravdu potřebuje k životu. Film s notnou dávkou humoru poukázal na to, kolik zbytečností vidíme jako nutnost jen proto, že po nich toužíme. Po filmu následovala debata studentů o jejich názorech či zkušenostech s Annou Stránskou, bloggerkou, zajímající se o minimalismus. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Studentský filmový klub Jednoho světa na školách


Víčka

I letos pomáháme

Ani letos jsme sběr plastových víček nepřerušili a ve čtvrtek 21. prosince předali studentky G 4.C Aneta Janoušková a Jana Piskačová mamince Elišky nasbíraná víčka. Kapkou tak pomůžeme k zajištění rehabilitační péče malé Elišky, u které lékaři diagnostikovali vzácné genetické onemocnění. Děkuji všem studentům gymnázia, kteří se do sběru víček zapojili a věřím, že vyhecujeme i ostatní…

Mgr. Radka Klempířová, ZŘŠ


Memoriál

Volejbalový memoriál Ladislava Vaňka má své vítěze

Čtvrtek před Vánocemi byl na našem gymnáziu, jako již tradičně v tomto období, dnem, kdy se setkávají vyznavači volejbalu z řad žáků i kantorů. Při Memoriálu Ládi Vaňka měří své síly pod vysokou sítí v tělocvičnách naší školy. Představujeme ty nejlepší smíšené trojice, které volejbalově vyzrály nejvíce. Putovní pohár převzali vítězové na páteční vánoční akademii.

Sekce TV


Projektový den

Tematický den letos nazvaný „Ženy světu, muži ženám“

Co spojuje jména Madeleine Albright, královna Viktorie, Patty Hearst, Marie Sklodowska-Curie, Ellen MacArthur, biblická Eva, panenka Barbie a písně Roye Orbisona, jako jsou např. Drove All Night, Pretty Woman nebo Only the Lonely? Jsou to ženy, archetypy žen nebo symboly žen, které přímo či nepřímo ovlivnily celé generace. Jejich osudy často ovlivňovali – pozitivně, ale někdy bohužel i velmi negativně - muži, ať již v roli otců, životních partnerů nebo spolupracovníků. Zajímavé osudy těchto a mnoha jiných osobností zkoumali v úterý 20. prosince naši studenti v rámci historicky 2. tematického dne, který jsme letos nazvali příznačně „Ženy světu, muži ženám“. Každý student měl povinnost se přihlásit na tři programy ve třech blocích. Studenti tak více objevovali životní osudy Emy Destinové, vžili se do role Hercula Poirota a řešili kriminální případ (samozřejmě v angličtině), pronikali do tajů radioaktivity nebo se v rámci Escape games vydali postopách pramáti Evy. Stranou nezůstala Božena Němcová či skvělé objevy v dějinách matematiky. A nechyběla ani stylová obrazová výzdoba školy. Díky všem pedagogům za přípravu programů. Věřím, že přispěly k dalšímu rozšíření obzorů našich studentů.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


FRJ divadlo

Sous terre ("Pod zemí")

Ve dnech 11. - 15. prosince proběhl první týden spolupráce dobrovolníků z řad našich studentů francouzštiny s divadelním režisérem panem Éricem Cénat. Studenti pod jeho vedením nacvičovali divadelní hru "Sous terre" ("Pod zemí"), na jejíž představení dne 30. března 2018 si Vás již nyní dovolujeme pozvat. Ze studentů se vyklubali skutečně talentovaní komediální herci, takže se rozhodně máte na co těšit. Nebojte se, že nebudete rozumět, chystáme pro Vás titulky.

Za francouzskou sekci, Mgr. Hana Kusá


Cervantes

Institut Cervantes

Ve středu 13. 12. 2017 se 11 studentů převážně ze třetích ročníků zúčastnilo exkurze do pražského Institutu Cervantes. Žáci si měli možnost prohlédnout veškerá zákoutí Institutu, který zaštiťuje spolu se španělskou ambasádou studium španělštiny v České republice. Kromě prohlídky studoven, knihovny a učeben byl žákům v aule také promítnut krátkometrážní španělský film.

Ing. Rodrigo Salgado Carreño


ČLO

Školní kolo lingvistické olympiády

Na konci listopadu proběhla na našem gymnáziu již poněkolikáté lingvistická olympiáda, ve které doposud naši zástupci postoupili vždy až do národního kola, ve dvou ročnících se dokonce náš bývalý student M. Medek probojoval do mezinárodního finále, kde pokaždé dosáhl až na medaile. I letos jsme rádi, že naši studenti vyřešili školní zadání natolik úspěšně, že 8 z nich splnilo kvalifikační požadavky na účast v zemském kole Čechy versus Morava, kde nás budou zastupovat tito studenti: Veronika Zavřelová, Markéta Kvašová, David Žáček a Simon Lichtenberg ze 4.C, Klaudie Břeňová a Adéla Šrámková ze 4.A a Tereza Svobodová a Petr Jakoubek ze 3.C. Nejlepšími řešitelkami byly Klaudie Břeňová, Adéla Šrámková a Veronika Zavřelová. Z nováčků se se zadáním nejlépe vypořádal Matěj Klíma z 1. ročníku, který zůstal těsně za kvalifikačním limitem. Nyní zahájíme přípravu na další kolo, které proběhne 8. 2. 2018 v Praze. Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím držíme palce!

Mgr. Václava Lensmith, garant lingvistické olympiády


Volby

Studentské prezidentské volby i na našem gymnáziu

První kolo Studentských prezidentských voleb "nanečisto", které organizuje program Jeden svět na školách, se uskutečnilo i na našem gymnáziu. Podobně jako na dalších 384 středních školách i u nás měli studenti možnost volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Studentský tým v roli volební komise připravil ukázku toho, jak reálně volby probíhají včetně úpravy lístků za plentou a vložení do volební urny. Cílem není ovlivňovat preference studentů, ale podpořit vědomí spoluodpovědnosti občanů za veřejný život v ČR. Participace na politickém životě je právem všech občanů a volební právo k tomu patří. "Jasným vítězem voleb na našem gymnáziu se stal Jiří Drahoš a s jistým odstupem za ním následoval Michal Horáček. Chodit volit má smysl, děkujeme!", říká za organizační tým Anna Zitová (G4.C).

Mgr. Veronika Ptáčková, garant projektu


AVČR
AVČR

Studenti na "Dni s vědcem" na Ústavu fyzikální chemie AV ČR

V pondělí 11. 12. 2017 se nás 16 nadšenců pro fyziku a chemii studentů 1. a 2. ročníku, zúčastnilo na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR programu „Den (s) vědcem – praktika I.“ Vedoucí projektu paní Ing. Květa Stejskalová, CSc. nás seznámila s jednotlivými pracovišti. Zde pak pracovalo 5 až 7 studentů s vědci na těchto problémech: 1. skupina pan Mgr. Milan Bouša, Ph.D. – Charakterizace nanomateriálu a práce s elektronovým mikroskopem; 2. skupina paní Mgr. Kseniya Dryahina – MS a diagnóza chorob analýzou dechu; 3. skupina pan Bc. Antonín Knížek – Stanovení spektra vzduchu vysoce rozlišenou infračervenou spektroskopií s možností sledovat tak vlivy globálního oteplování v celosvětovém měřítku. Každý z nás si mohl po krátkém zaškolení zvolenou metodiku vyzkoušet. Cílem bylo motivovat nás studenty ke studiu přírodovědných oborů a to se určitě podařilo. Někteří z nás také zvažují spolupráci na nových projektech v rámci SOČ. Děkujeme proto paní učitelce RNDr. Květě Sýkorové za zprostředkování tohoto vzdělávacího dne. Během tohoto dne jsme načerpali neuvěřitelné množství nových informací jak z praxe, tak i informací, které se nám budou hodit v následujícím studiu i v našem individuálním rozvoji. Ještě jednou děkujeme za tuto neuvěřitelnou a přínosnou zkušenost!

Viktorie Tlustošová a Denisa Kysilková (G2.B)


Obíhačka

Třídy soutěžily v obíhačce

V předvánočním období se žáci naší školy zapojili do nové soutěže, trefně nazvané “ obíhačka”. Soutěží týmy z jednotlivých tříd, kdy jedinou podmínkou je účast alespoň jedné dívky v družstvu. Myšlenka vznikla díky zájmu žáků o stolní tenis a pravidelného hraní mutace této hry tzv. obíhačky. Snímek je z bouřlivé atmosféry klání mezi 3.A a 2.B.

Sekce TV


Jídelna

Studenti měli možnost se zúčastnit debaty prezidentských kandidátů v Praze

Jedenáct vybraných studentů spolu s paní učitelkou Ptáčkovou navštívilo pražské kino Světozor, aby se zúčastnili debaty s kandidáty na funkci prezidenta České republiky, kterou připravil program Jeden svět na školách a moderovala ji Veronika Sedláčková. Mezi přítomnými kandidáty byli: Jiří Drahoš, Petr Hanning, Marek Hilšer, Jiří Hynek a Michal Horáček. Všechny přítomné mile překvapilo, že i přes nepřítomnost našeho současného pana prezidenta, Miloše Zemana, byla debata velice zajímavá a díky panu Hannigovi a Horáčkovi i velice zábavná. Myslím, že za všechny studenty mohu konstatovat, že jsme si udělali určitý „obrázek“ na všechny kandidáty a bude se nám lépe rozhodovat jak v jarních „ostrých“, tak i v těch studentských volbách.

Klaudie Břeňová, G4.A


Leader

Debata projektu „Hledá se LEADr.“ v aule našeho gymnázia

V pátek 8. 12. 2017 na naší škole proběhla debata v rámci projektu „Hledá se LEADr.“ na téma Občanská angažovanost mladých lidí. Pozvání přijali Jakub Čech, Sufian Massalema a pan ředitel Marek Výborný. Společně jsme se bavili o tom, jak se můžeme občansky angažovat, hosté také zavzpomínali na to, kdy se poprvé angažovali a nakonec jsme diskutovali o médiích. Po skončení jsme měli možnost se zeptat hostů na další otázky a debatovat s nimi.

Martina Žaloudková, Tomáš Ester (G3.C)


Jídelna

Důležité informace ke školnímu stravování

S účinností od 1. ledna 2018 byl vydán nový „Vnitřní řád školní jídelny pro žáky a zaměstnance“. Kromě drobných formálních úprav souvisejících s provozem nově zmodernizované školní jídelny dochází k navýšení ceny obědů o 4,- Kč. Pro žáky to znamená navýšení na 33,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě potom se dosavadní částka 580,- Kč navyšuje na 660,- Kč. Splatnost zůstává stejná tedy do 15. dně předchozího měsíce. Platbu za leden tedy prosíme navýšit již nyní v prosinci. K navýšení přistupujeme poprvé od roku 2010. Více jak 7 let jsme nezohledňovali ani vývoj inflace ani růst cen potravin a energií. Současně nám toto navýšení umožní častější přípravu např. salátů, jak nám to umožňuje nový moderní stravovací provoz. Věříme tedy, že opatření zvýší i celkovou úroveň nabídky stravování na gymnáziu. V případě dotazů se obracejte na vedoucí ŠJ paní Radku Vinklerovou. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Daruj krev

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo anglického školního časopisu The Mozart Times! Ráda bych vám ho za celý tým redakce představila. Takže o čem si můžete počíst? Převážná většina článků je s ubývajícími dny do Vánoc zaměřena hlavně na předvánoční čas a s tím spojené aktivity. Proto se můžete dočíst, jak si například vyrobit krásné vánoční dárky, jak upéct perníčky, jaké trhy navštívit anebo, co na sebe v tomto studeném počasí. V neposlední řadě jsme nezapomenuli zmínit události již uplynulé. Takže si můžete přečíst i článek o 20. výročí školy s rozhovory s bývalými studenty nebo si zavzpomínat na oblíbený Halloween a zájezd do Polska. Přeji všem příjemné čtení a veselé Vánoce!

Klaudie Břeňová, G4.A


Parlament

Děvčata pokračují ve spanilé jízdě, chlapci na skvělém druhém místě

V pátek 8. 12. se v Jihlavě konala kvalifikace na republikové finále v basketbale. Naše škola měla historické zastoupení v kategorii chlapců i děvčat. Chlapci po skvělém výkonu a trochu smolném finále skončili na skvělém druhém místě a vyrovnali tak dosavadní nejlepší výsledek z předloňska. Děvčata zvládla kvalifikaci ještě o krůček lépe. Po vybojovaném vítězství v nervy drásajícím finále postoupila poprvé v naší historii do republikového finále. Gratulujeme oběma týmům ke skvělým výkonům a děvčatům držíme palce na republice.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Logo

Tematický den letos nazvaný „Ženy světu, muži ženám“

Co spojuje jména Madeleine Albright, královna Viktorie, Patty Hearst, Marie Sklodowska-Curie, Ellen MacArthur, biblická Eva, panenka Barbie a písně Roye Orbisona, jako jsou např. Drove All Night, Pretty Woman nebo Only the Lonely? Jsou to ženy, archetypy žen nebo symboly žen, které přímo či nepřímo ovlivnily celé generace. Jejich osudy často ovlivňovali – pozitivně, ale někdy bohužel i velmi negativně - muži, ať již v roli otců, životních partnerů nebo spolupracovníků. Zajímavé osudy těchto a mnoha jiných osobností prozkoumáme 20. prosince, kdy na naší škole proběhne historicky 2. tematický den, který jsme letos nazvali příznačně „Ženy světu, muži ženám“. Myslím, že je z čeho vybírat. Každý student bude mít povinnost se přihlásit na tři programy (pozor: po naplnění kapacity bude program automaticky uzavřen!) - v každém bloku jeden a to prostřednictvím ANKET, které budou zpřístupněny v systému Bakaláři od 11. 12. 2017 od 20 hodin (nejpozději do 15. 12.). Garantem projektového dne je Mgr. Vendula Lensmith, s případnými dotazy se můžete obracet i na mne. Věříme, že nabídka inspirativních témat překoná úspěšný program z loňska a Tematický den se tak stane další tradiční aktivitou našeho gymnázia.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Daruj krev

Projekt „Daruj krev s Mozarťákem“ pokračuje

Často jsme si kladly otázku, jak můžeme pomoct tam, kde je nás opravdu potřeba. Jednou nám paní učitelka Vinklářová řekla o možnosti dárcovství krve s Mozarťákem a my měly jasno. A tak jsme 7.12. v 7:00 již netrpělivě čekaly v doprovodu paní učitelky před dveřmi transfúzního oddělení v Pardubické nemocnici. Ačkoli jsme měly větší či menší obavy, jak bude celý odběr i vyšetření probíhat, vše se událo bez větších komplikací. Odcházely jsme s dobrým pocitem, že možná právě naše krev někomu jednou může zachránit život. Přijďte to příště taky zkusit, stojí to za to!

Kateřina Špásová (G4.C), Zuzana Kmoníčková, Monika Kvapilová (G4.B)


Daruj krev

Den, který překypoval uměním

Ve středu 6. 12. 2017 se studenti našeho gymnázia jako milovníci umění vydali na několik zajímavých výstav v centru Prahy. Byly to výstavy Jaroslava Róny, Manifesto Juliana Rosefeldta a Nervous Trees Krištofa Kintery. Po příjezdu jsme se rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna navštívila již zmíněné Manifesto, které se nacházelo v útrobách funkcionalistické budovy Veletržního paláce. Julian Rosefeld ve třinácti snímcích zachytil hlavní myšlenky uměleckých manifestů a vsadil je do reálného života jednotlivých postav, kterých se herecky ujala australská herečka Cate Blanchett. Mezitím druhá skupina obdivovala výstavu Jaroslava Róny v Domě U Kamenného zvonu, která byla velmi obohacující, dokonce si zde studenti mohli vytvořit svůj vlastní obrázek. Po skončení obou výstav jsme již jako jedna skupina vstoupili do Galerie Rudolfinum. Krištof Kintera, který patří mezi nejznámější současné umělce, propojuje výtvarné umění, performaci a divadelní scénografii. Tímto neobvyklým sledem druhů umění nás absolutně šokoval. V jednotlivých místnostech se nacházely exponáty detailně provedené, monumentální, vtipné, osvětlené a některé měly svým náhlým pohybem diváka vylekat, neboť byly obdařeny mechanickými strojky, které Kintera sám vytváří. Tento umělec zvláštním způsobem pracuje s elektronickými součástkami spotřebičů každodenního života a kompletuje je do exponátů originálních a neotřelých, které mají nejen pobavit, ale hlavně předvést autorův pohled na společnost a samotné umění.

David Jánský (G4.B), Blanka Podvolecká (G4.C)


Domov pro seniory

Mozarťák rozdává štěstí a přeje klidný a radostný adventní čas

V pondělí 4. 12. jsme se za všechny prváky a druháky vydali s paní učitelkou Sýkorovou do Domova pro seniory na Dubinu v Pardubicích. Navštívili jsme seniory s tělesným postižením a ty, kteří již nemají žádné příbuzné a popřáli jim pohodový, klidný a radostný adventní čas a také zdraví a štěstí do dalších let. Poznali jsme například 98letou paní Šotolovou, která je pardubickou rodačkou a na svůj věk je velice vitální a čilá. Všichni obdarovaní senioři byli velice potěšeni, mnohým ukáply slzy štěstí. Vždyť v tomto čase by neměl mít nikdo pocit, že je sám. A my jsme odcházeli s dobrým pocitem, že jsme jim mohli alespoň malým dárkem a přáním udělat radost.

Káťa Fričlová, Áďa Kratochvílová, Naty Pindorová a David Vinš


Anglické divadlo

Ocenění "Talent Pardubického kraje" převzali Tereza Sevránková a Jakub Vondrouš

V pondělí 4. prosince se konalo slavnostní setkání v Sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, v rámci kterého představitelé kraje předali žákům středních škol ocenění "Talent Pardubického kraje". Z rukou vedoucího Odboru školství KrÚ Martina Kisse a vedoucí oddělení vzdělávání Miloslavy Drábkové ho převzali také naši dva studenti. Tereza Sevránková za třetí místo v celostátním kole olympiády ze španělštiny a Jakub Vondrouš za druhé místo v celostátním kole olympiády z francouzštiny. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme další rozvoj jejich jazykového talentu. Poděkování patří také pedagogům školy za vedení a přípravu studentů. O talenty je třeba pečovat. Díky tedy za osobní píli a zájem studentů i vedení pedagogů. Věřím, že na ně naváží i v tomto roce další studenti.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Terezín

Na návštěvě Terezína s celodenním programem o tragických okamžicích naší moderní historie

V pátek 1. 12. 2017 jsme se vydali na exkurzi do Terezína. Od školy jsme vyráželi již v časných ranních hodinách a s malou pauzou jsme dorazili na místo. V 9 hodin nás čekala přednáška a poté jsme pokračovali ve dvou skupinách s vlastním průvodcem prohlídkou muzea ghetta věnovanému především nejmladším obětem a jejich kresbám. Například velice známým a reálným kresbám Helgy Weissové, které jsou vyobrazeny přes celou stěnu. Po prohlídce muzea jsme se přesunuli ven. Navštívili jsme židovskou modlitebnu, viděli jsme, jak lidé žili, a pak jsme zamířili do Magdeburských kasáren. Zde se nachází expozice o divadle, literárním a výtvarném umění a ubikace vězňů, které byly bohužel v rekonstrukci. Po obědě jsme pokračovali k železniční vlečce, podívali jsme se do márnice a poté do kolumbária a do krematoria. Poslední část programu byla věnována návštěvě Malé pevnosti, bývalé policejní věznice gestapa, kde jsme prošli i pevnostním labyrintem. Přesvědčili jsme se, jak těžké bylo z věznice utéct, přesto se třem mladíkům utéct povedlo, a to na Mikuláše, kdy byl snížený dozor. Měli jsme možnost se podívat do známé cely, kde byl vězněn srbský atentátník Gavrilo Princip. Také jsme navštívili další místa, jako např. sprchy a ubikace, kde spalo až 600 lidí. Po zajímavém, ale náročném programu jsme rádi nasedli do autobusu a již z tmy dorazili zpět do Pardubic.

Markéta Vrbová, Eliška Koldová, G3.A


Fotbal

Volejbalisté v okrese stříbrní

Volejbalový tým chlapců navázal na sérii úspěšných výkonů sportovců našeho Gymnázia v tomto ročníku Olympiády okresu. Ve sportovní hale v Holicích vybojoval krásné druhé místo a s trochou smůly nepostoupil do krajského finále. Děkuji za předvedenou, okulahodící hru.

Mgr. Martin Plha, sekce Tv


EUTIS
EUTIS

Na mezinárodním semináři EUTIS nejen aktuálně o Evropské unii

Čtvrtý listopadový týden jsme se měli možnost zúčastnit mezinárodního semináře v německém St. Marienthalu. Společně s námi na semináři pobývala i delegace Německa a Polska. Společným jazykem pro tento týden byla angličtina, což pro nás všechny bylo velikým přínosem. Skvěle jsme procvičili poslech i schopnost se vyjádřit. Cílem tohoto projektu bylo nejen zamyšlení nad demokratickými principy, přiblížení fungování EU a jejích orgánů, ale i diskutování o aktuálních problémech jako je například migrace. Poznali jsme spoustu nových faktů i názorů nejen ohledně politiky v Evropě. Zkusili jsme si také simulaci zasedání Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady Evropy, kde každý z nás zastupoval jiný stát. V rámci doprovodného programu jsme si prohlédli klášter v jehož areálu jsme byli ubytovaní. Také jsme několikrát navštívili nedaleký Görlitz, včetně anglicky komentované prohlídky města nebo návštěvy muzea věnovaného 2. Světové válce. Večerní programy celého týdne byly ve znamení představení kultury zúčastněných zemí. Každá skupina ukazovala své tradice a třeba i "krojované" pokrmy. Tento týden nám všem dodal mnoho zkušeností, milých zážitků, zajímavých poznatků i názorů, skvělých chutí a plno nových přátel. Byl to úžasný týden.

Václav Koreček, G2.A


Basketbal

Basketbal v pardubickém kraji zná jen jediné jméno – Mozarťák

Včera se v nedaleké Chrudimi uskutečnilo finále krajské olympiády v basketbale. Jak v kategorii děvčat, tak také chlapců se musela všechna družstva sklonit před výkony basketbalistů a basketbalistek z Mozarťáku. Oba naše týmy vyhrály všechna svá utkání a postoupily tak do kvalifikace o republikové finále, které se koná příští pátek. Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Anglické divadlo

Charitativní pomoc dětem v Kambodži

Na žádost naší absolventky Andrey Željazkové (maturitní ročník 2015) uspořádala naše škola finanční sbírku na pomoc chudé venkovské oblasti v Kambodži. Andrea, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, zde v současné době působí jako učitelka malých dětí v rámci své zahraniční stáže. Za vybrané peníze jsme nakoupili školní pomůcky, společenské hry a výukové materiály. Na charitativním projektu se výrazně podílela i celosvětová expresní zasilatelská společnost DHL, která kompletně sponzorovala dopravu zásilky. Během čtyř dní ji doručila na místo určení, do venkovské školy v Kambodži. Všem studentům a učitelům školy děkujeme za finanční příspěvek a věříme, že dětem v Kambodži přinese radost a pomoc. O předání daru Vás budeme informovat.

Mgr. Zdeňka Šimerdová


Logo

První den otevřených dveří již tuto středu a s ním i možnost přihlásit se k Přijímacím zkouškám nanečisto

Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu zveme na první Den otevřených dveří ve středu 29. 11. 2017 od 14:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, modernizované laboratoře chemie, fyziky a biologie, moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. Těšíme se na Vás. Současně upozorňujeme na aktualizované informace o přijímacím řízení 2018. Taktéž připomínáme, že 29. 11. bude spuštěna přihlašovací aplikace k přijímacím zkouškám nanečisto, které se na našem gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 12 hodin. Kapacita není omezena, přihlásit se můžete do 31. 1. 2018. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Filmový klub

Filmový klub na téma represí komunistického režimu

V pondělí 27.11. jsme v rámci studentského Filmového klubu zhlédli jeden z dokumentů, který se soustředí na československé dějiny a konkrétně komunistický režim. Dokument pod názvem “Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti” se opravdu zabýval ztrátou slušnosti a úcty k ženám v období komunismu. Dozvěděli jsme se například, že vyražené zuby a mlácení hlavou o zeď při výsleších bylo naprosto normální a na denním pořádku. Výpovědi dvou žen nám ukázaly hrůzu té doby a statečnost jich samotných. Po filmu následovala debata studentů o jejich názorech a pocitech z filmu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Studentský filmový klub Jednoho světa na školách


Marienthal

Skupina studentů na mezinárodním semináři v německém St. Marienthalu

Po celý týden pobývá skupina studentů našeho gymnázia na pracovním mezinárodním semináři "Objev Evropu" pro mladé Evropany v St. Marienthalu v SRN. Na pozvání společnosti EUTIS a za podpory Karl-Arnold Stiftung diskutují v anglickém jazyce se s vými vrstevníky o současné situaci v Evropě, hlavních problémech, které před námi stojí, a zároveň také prezentují jako hlavní část delegace Českou republiku. Dle informací od pořadatelů se jejich prezentace a vystupování setkalo s velkým zájmem a úspěchem. Děkujeme.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Florbal

Florbalisté již třetí rok kralují okresu

Ani letos nenašli naši chlapci jediného přemožitele. Základní i finálovou skupinu ovládli s naprostou lehkostí. Vyhráli všech šest utkání, ve kterých deklasovali své soupeře při skóre 23:3. Naprosto zaslouženě si tak již potřetí odnesli titul okresního šampiona. Doufejme, že se jim po dvou druhých místech letos konečně podaří prolomit i brány krajského finále. Gratulujeme a držíme palce!!!

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Florbal

Florbalistky na stříbrné pozici

Náš tým dívek našel pouze jednoho přemožitele ve florbalovém turnaji v rámci Olympiády okresu. Díky příkladnému výkonu vybojovala děvčata krásné druhé místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Martin Plha, sekce Tv


Cemex

Exkurze do CEMEXu Prachovice a Berlovy vápenky

V úterý 14. listopadu jsme se my, třída 2. A, vydali na exkurzi za výrobou vápna a cementu. Po půl hodinové cestě jsme dojeli autobusem do Práchovic, do výrobny cementu CEMEX. Nejprve jsme vyjeli na vyhlídku, z které jsme měli pěkný výhled na celý lom. Zde nám pracovnice společnosti přiblížila historii a vznik CEMEXU a budoucí vývoj této společnosti. Poté nám povídala o celkové výrobě cementu, kterou nám rozváděla po celou dobu exurze. Dále jsme projeli autobusem celý areál is komentářem, navštivili a prohlídli si centrální velín a testovací místnost. Po ukončení prohlídky Cemexu jsme se přemístili do Třemošnice do Berlovy vápenky. Zde jsme si nejprve prohlédli exteriér se skvělým komentářem. Po přesunutí do budovy jsme poslouchali důkladný výklad o historii samotné vápenky. Obě dvě exkurze byly moc pěkné a poučné a děkujeme za celou třídu G2.A paním průvodkyním za skvělé a podrobné vysvětlení všech chemických reakcích a nejen jich.

Hanka Vebrová a Eliška Vágnerová G2.A

EU OPVK

Basketbal

Naši basketbalisté jsou mistři obratů

Po dívkách ovládli okresní kolo v basketbalu také naši chlapci. Jejich cesta k titulu byla ale mnohem trnitější. Již v základní skupině jsme sehráli nervy drásající utkání s „Elektrotechnou“. Poločasové vedení soupeře o osm bodů vypadalo zle nedobře, ale skvělým finišem jsme v koncovce utkání vydřeli remízu a v prodloužení již zaskočenému soupeři nedali žádnou šanci. Ve finále jsme pak narazili na největšího rivala z „Dašáku“. Utkání poznamenalo zranění našeho nejlepšího hráče Filipa Marečka a v poločase jsme tak opět prohrávali o osm bodů. Rčení o dvojím nevstoupení do jedné řeky se však nenaplnilo a naši chlapci i napodruhé v infarktové koncovce uspěli a zvítězili o dva body.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Přijímací řízení 2018

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

Připomínáme studentům maturitního ročníku povinnost přihlásit se k jarnímu zkušebnímu termínu MZk. Každý maturant obdržel e-mailem předvyplněnou přihlášku, kterou doplní o zbývající údaje včetně volby zkoušek, vytiskne a následně prostřednictvím TU odevzdá nejpozději do 27. 11. vedení školy. Ve společné části se volí dvě zkoušky (CJL a MAT nebo cizí jazyk) a v profilové části také dvě zkoušky (další případně jako nepovinné). Přihlašování se detailně věnuje také aktuální Maturitní zpravodaj č. 43. Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 15. 1. 2017 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2018“, případně se obracejte na TU nebo vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Florbal

Florbalisté vyhráli okresní kolo KB Challenge

Dnešní den patřil opět florbalistům z Mozarťáku. Ti po skvělých výkonech ovládli okresní kolo soutěže pro hráče ročníku 2000 a mladších. Vynikající týmovou hrou ovládli všechna čtyři utkání a postoupili do krajského kola. Během celého turnaje inkasovali pouze jediný gól a sami jich nasázeli svým soupeřům patnáct. Sladké bylo především finálové vítězství proti silnému sortovnímu gymnáziu, které se nerodilo vůbec snadno. Zápas zlomilo oslabení našeho družstva třech proti pěti, ve kterém unikl Martin Špás a chladnokrevným blafákem nasměroval náš tým k vítězství. Zaskočený soupeř se již nevzmohl na odpověď a naši chlapci už jen v klidu kontrolovali hru a upravili skóre na konečných 4:0.
Gratulujume a držíme palce v kraji.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Melitopol
Melitopol

Návštěva z partnerského Melitopolu

Ve dnech 12. 11. až 16. 11. 2017 pobývá v Pardubicích několik studentek a pedagogů z naší partnerské školy z Melitopolu, města na východě Ukrajiny na pobřeží Azovského moře. Město leží v oblasti Záporoží a je hrdé na svoji kozáckou minulost, jejíž dědictví a tradice, a dokonce i Kozáckou školu pro mladé muže, dodnes velmi ctí a udržuje. Melitopol je město se 150 000 obyvateli a lidé zde hovoří rusky, východ Ukrajiny je totiž ruskojazyčný. Naši noví přátelé již v neděli po příjezdu a krátkém odpočinku zamířili na Pardubický zámek a procházku po městě, kterou předčasně ukončil silný déšť. V pondělí 13. 11. přivítal ukrajinskou delegaci pan ředitel Mgr. Marek Výborný a představil naši školu, vzdělávací systém v České republice a krátce pohovořil s hosty o shodách a rozdílech v našem a ukrajinském školství. Po návštěvě hodin anglického a ruského jazyka, kde proběhla prezentace a beseda s našimi žáky, následovala prohlídka školy a oběd. Poté jsme s našimi hosty pokračovali v prohlídce města. Večer proběhl ve velmi veselé a uvolněné atmosféře na bowlingu. V úterý 14. 11. jsme odjeli společně do Prahy, kterou naši hosté viděli vůbec poprvé a byli zcela uchváceni její krásou a velkým množstvím památek. Silným zážitkem byla návštěva areálu Pražského Hradu, Malé Strany, Starého Města, odbíjení Orloje. Zážitky a dojmy byly o to silnější, že nám velmi přálo počasí. Ve středu čeká naše hosty ještě návštěva a prohlídka města Hradec Králové, s jeho historickým centrem, a návštěva obřího akvária. A ve čtvrtek odjezd a únavná dvoudenní cesta zpět do Melitopolu. Poděkování patří našim studentkám Kateřině Jílkové a Sabině Roztočilové ze 4. ročníku za jejich doprovod hostí po Pardubicích a největší dík patří Leontýně Rejdové a Michaele Reinbergové ze třídy G3.B za jejich velkou pomoc a účast na výletě do Prahy. Tato návštěva je pro nás velmi cenná tím, že studenti mohli využít možnosti hovořit s rodilými mluvčími, navázat nová přátelství a také jsme získali zkušenost, že není vše tak, jak prezentuje televize. Ve čtvrtek se budeme loučit jako přátelé s tím, že toto setkání nebylo jediné, ale první v rámci naší další spolupráce.

Mgr. Lenka Grulichová, garant RUJ


Multimediální den

Studenti na Multimediálním dnu na FSS Masarykovy univerzity v Brně

V úterý 10. 11. jsem já a další čtyři studenti ze třídy G4.A navštívili Multimediální den na Masarykově univerzitě v Brně. Již předem jsme si měli vybrat, na kterou přednášku bychom nejvíce chtěli. Všichni jsme se shodli na té s Filipem Horkým, kritickým žurnalistou dnes pracujícím na Seznam.cz. Přednáška probíhala formou otázek na Filipa Horkého a on nám na ně s radostí odpovídal. Poté jsme si mohli prohlédnout celou Fakultu sociálních věd, včetně školního rádia a televizního studia. Den jsme si velice užili a možná jsme si i vybrali naši budoucí vysněnou vysokou školu!

Klaudie Břeňová G4.A


Přijímací řízení 2018

Prezentace gymnázia na výstavě Schola Bohemia a spuštění přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk

V pátek a v sobotu představilo naše gymnázium aktuální nabídku pro uchazeče o studium na tradiční výstavě středních škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu. Vážíme si velkého zájmu uchazečů i jejich rodičů. Připomínáme, že ve středu 29. 11. připravujeme první Den otevřených dveří od 14:00 do 18:00. Zájemci si prohlédnou odborné učebny, laboratoře, aulu školy, setkají se se studenty i pedagogy školy a blíže se seznámí s atmosférou školy. Zveřejněna jsou také Kritéria přijímacího řízení pro příští školní rok. Zároveň připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Přihlašovací aplikace bude spuštěna již v neděli 12. 11. ve 20:00 hod. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Vědění mladým

Studenti nás reprezentovali na konferenci Vědění mladým

Ve středu 8. 11. jsme měli jako studenti možnost navštívit konferenci Vědění mladým na pardubické univerzitě, která se koná pravidelně již několik let. Naši školu zde prezentovaly svoje práce čtyři studentky: S. Neradová, V. Zavřelová, A. Puhlovská a H. Nálevková. Práce zúčasněných se zaměřovaly hlavně na biologii, dějepis, sociologii, psychologii a mnoho dalších oborů, přičemž prezentující museli odpovídat na řadu zvídavých dotazů z publika. Součástí byla i prezentace posterů dalších účastníků a malé občerstvení. Hlavním cílem akce je podle zakladatelů hlavně rozšíření a podpora vědy jako takové. Spousta našich studentů se již připravuje na další ročník. Všem budoucím účastníkům přeji hodně štěstí a úspěchů s jejich pracemi v soutěžích SOČ, AMAVET i na konferenci.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Hamlet

Na Hamletovi ve Švandově divadle

V úterý 7. listopadu 2017 se třídy literárních seminářů G4.A, G4.B a G4.C zúčastnily večerního představení Hamlet od Williama Shakespeara v pražském Švandově divadle, které je pověstné moderním a netradičním zpracováním klasických divadelních titulů. Hamlet, kralevic dánský, je renesanční tragédie a zároveň jedna z nejlepších Shakespearových her vůbec. Hamlet není hrou pouze o rozpolceném jedinci, který je osamocený ve světě zločinu a intrik, ale zároveň i alegorií alžbětinské doby přelomu 16. a 17. století, kdy „vysoké se mísilo s nízkým, vznešené s vulgárním.“ Hamletovský text je plný metafor, přirovnání, symbolů a slovních hříček, a právě této nadčasovosti plně využil režisér Daniel Špinar a se souborem pražského Švandova divadla pro nás připravil opravdu nezapomenutelné představení. Moderní pojetí, současná doba, strhující atmosféra a hlavně vynikající herecké výkony - to vše jsme měli možnost shlédnout a jsme plní dojmů a nezapomenutelného zážitku ze skvělého představení. Hra je ukázkou, že se moderního pojetí klasického textu nebojí jak dramatičtí umělci, tak zároveň i diváci - a my, studenti, jakožto diváci, vítáme inscenace, které se nesou v duchu 21. století a mají nám mnoho co říct... Obrovský dík patří Mgr. Lucii Škarvadové, protože právě jí vděčíme za organizaci a hlavně za to, že jsme mohli zhlédnout takové jedinečné představení. Děkujeme!

Jan Bolehovský, G4.A


Krev

Projekt „Daruj krev s Mozarťákem“ pokračuje

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme se rozhodly udělat správnou věc a jít příkladem tím, že jsme byly poprvé darovat krev v rámci projektu Daruj krev s Mozarťákem, jejímž patronem je p. uč Martina Vinklářová. Když jsme dorazily do pardubické nemocnice, už na nás čekaly milé zdravotní sestřičky a lehké občerstvení. Nejdříve jsme podstoupily odběr vzorku krve, konzultaci s paní doktorkou a poté jsme mohly jít darovat krev. To nám netrvalo déle než 5 minut. I přes veškeré obavy z prvodárcovství vše dopadlo dobře a nakonec jsme si ještě odnesly poukázku na koupi nějakých dobrot v nemocniční kantýně. Rády bychom tímto vyzvaly všechny, co s darováním váhají, aby se nebáli a šli do toho. Nikdy nevíte, komu vaše krev zachrání život.

Barbora Beránková a Aneta Kuběnková G3.C


JSNS

Celostátní setkání filmových klubů

Během prvního listopadového víkendu jsme se zúčastnily setkání filmových klubů z celé ČR, které se konalo v Praze. Tématem setkání byly československé dějiny, konkrétně komunistický režim. Celý program připravovala skupina mladých lidí, a proto byl program velmi zábavný, lidé milí a otevření. Během programu jsme se podívaly na zajímavá místa po celé Praze, o kterých jsem dodnes neměla ani tušení. Tam jsme zhlédly filmy a zúčastnily se workshopů. Bohatý program završil společný program, při kterém jsme si navzájem s ostatními sdělili postřehy z celého víkendu.

Blanka Podvolecká, Kateřina Špásová, 4.C


ÚDiF

Úžasné divadlo fyziky

V úterý 7. listopadu měli někteří zájemci možnost, v rámci festivalu Týden vědy a techniky, shlédnout představení ÚŽASNÉHO DIVADLA FYZIKY (ÚDiF) na Malé scéně v Pardubicích. Vojtěch s Františkem, tvůrci představení, nás seznámili s neviditelným světlem, jako je infračervené a ultrafialové světlo. Výklad byl doprovázený zajímavými, světelnými a zábavnými pokusy. Úžasné divadlo fyziky se nám líbilo a pochopili jsme, jak to pokračuje v barevném spektru mimo to, co vidí lidské oko.

Nikol Eichlerová a Kristýna Turociová 2.B


Archív

Seminář z dějepisu navštívil Státní okresní archiv

Jak často se stane, že zažijete hned dvě skvělé kulturní akce v jediný den? Nám, studentům semináře z dějepisu, se tomu poštěstilo onoho sychravého pondělí 6. listopadu, kdy jsme v rámci jedinečné příležitosti navštívili Státní okresní archiv Pardubice! V hodinové besedě nás vstřícní zaměstnanci seznámili se základy a historií archivnictví. Zlatým hřebem však byla bezpochyby prohlídka dokumentů rozdílného stáří, a tak jsme měli možnost obdivovat miniaturu erbovního znaku Lázní Bohdaneč, vysvědčení žáků obecné školy a nechyběla ani neoficiální soutěž ve čtení písma Kurent. Následovala návštěva skladu archiválií, kde někteří z nás málem zmrzli, ale co se dalo dělat? To víte, starým listinám teplo příliš nesvědčí. Po skončení návštěvy jsme na naše kulturní dopoledne navázali oslavami výročí naší školy. A co dodat na závěr? Běžte do archivu, nebudete litovat… Bádání zdar!

Za seminář z dějepisu Kateřina Farská G4.B


Plavání

Děvčata si vyplavala stříbro

V pondělí 6.11. jsme se s ostatními plavci zúčastnili okresního kola olympiády v plavání. Díky změně v organizaci jsme se letos na bazéně setkali i se žáky ZŠ a měli tak možnost sledovat i jejich výkony. V konkurenci čtyř SŠ v dívčí i chlapecké kategorie bylo jasné, že jedna škola sklidí to tolik neoblíbené 4.místo. A tak boj o lepší umístění mohl začít. Počáteční disciplínou byla štafeta na 4x50 m polohový závod, poté následovaly jednotlivé disciplíny (znak, prsa, kraul, motýl). Vyvrcholením závodního dopoledne byla štafeta na 6x50 m volný způsob. Dívky plavaly ve složení Míša Reinbergová (G3.B), Eliška Novotná (G1.C), Terka Svobodová (G3.C), Zuzka Kmoníčková (G4.B), Káťa Špásová (G4.C) a Bára Štiková (G2.B). Chlapci se do závodu vrhli ve složení Filip Duchoň, Vojta Procházka, Kryštof Kacetl (všichni G3.B), Lukáš Novotný (G2.B), David Ryba (G1.A) a Petr Kovárník (G2.C). Díky vynikajícím výkonům a odhodlání se dívky umístily na 2.místě a přidaly tak cenné body do celkového pořadí naší školy. Bohužel i přes velkou snahu a urputilost chlapců se jim nepodařilo umístit na bodované pozici a skončili na nepopulárním 4. místě. Všem patří velké díky a doufáme, že se příští rok bude dařit minimálně tak, jako letos.

Kateřina Špásová (G4.C), Zuzana Kmoníčková (G4.B)


Oslavy
Oslavy

Slavnostním setkáním v Sukově síni Domu hudby vyvrcholily oslavy dvacetin našeho gymnázia

Přesně před dvaceti lety v září 1997 nastoupili na naše gymnázium první studenti. Dvacet let gymnázia je důvod k malé oslavě. V uplynulých dnech připomínky tohoto výročí vrcholily. V sobotu 4. listopadu v rámci otevřených dveří školy navštívilo gymnázium několik set absolventů i zájemců z řad veřejnosti. Podobně i večer Abiturientské setkání, kterým jsme zcela zaplnili konferenční prostory Domu techniky, bylo ve znamení vzpomínek a milých setkání učitelů se svými studenty i navzájem mezi sebou. Velký zájem a účast abiturientů byl pro nás milým překvapením a dalším důkazem, že úspěšní absolventi jsou tou nejlepší vizitkou úrovně našeho gymnázia. Oslavy vyvrcholily v pondělí 6. listopadu slavnostním setkáním v Sukově síni Domu hudby, kterého se účastnilo všech 376 současných studentů, pedagogové současní i minulí a další podporovatelé školy. Je nám ctí, že slavit s námi přišli i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, jeho 1. náměstek Roman Línek, radní pro školství Bohumil Bernášek, pracovníci odboru školství, ředitelé gymnázií i dalších škol nejen z Pardubic další podporovatelé a příznivci školy. Pestrý program přinesl představení nově vydaného Almanachu k 20. výročí školy, přání hostů, vzpomínky absolventů i pedagogů a též bohatý kulturní program, který byl v režii našich studentů. Děkuji všem, kdo se jakkoli podíleli na vydařených oslavách školy. A přeji škole, aby se ji i nadále dařilo plnit to základní - všeobecným vzděláváním připravovat žáky ke studiu na vysokých školách. Aby měla kvalitní tým pedagogů, motivované a úspěšné studenty a udržela si atmosféru a příznivé klima školy, které k ní vždy patřilo a je její přidanou hodnotou.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Parlament

Studenti se zúčastnili semináře Český parlament a parlamentarismus v PS PČR

Ve středu jsme se jako skupina studentů z G2.B zúčastnili celodenního semináře, kde jsme měli příležitost poslechnout si řadu přednášek týkajících se Parlamentu, voleb, legislativního procesu a EU. Poté následovala prohlídka Poslanecké sněmovny PČR, kde jsme mohli vidět poslední dodělávky právě probíhající rekonstrukce. Celý den jsme strávili v příjemné atmosféře a z Prahy odjíždíme obohaceni o spoustu nových informací.

Marek Vykydal, G2.B


Ocenění
Wroclaw

Studenti našeho gymnázia mezi oceněnými nejlepšími studenty SŠ v Pardubicích

Kulturní dům Hronovická byl ve středu 1. listopadu místem předávání diplomů a ocenění nejlepším studentům SŠ v Pardubicích za školní rok 2016/17. Z žáků nominovaných naší školou byli pozváni a diplom a ocenění získali tito studenti: Jakub Vondrouš (G4.A) za 2. místo v celostátním kole olympiády z francouzštiny. Ve španělštině to byla Tereza Sevránková (G4.B) za 1. místo v krajském kole a 3. místo v ústředním kole, Hana Nálevková (G3.A) a Eva Jiránková (G4.A) za 2. resp. 3. místo v krajském kole této olympiády. Za 1. místo v krajském kole olympiády z jazyka českého byla oceněna Valentina Kloboučníková (G4.A), za stejné místo v zeměpisné olympiádě Martin Trávníček (G4.B) a v lingvistické olympiádě Veronika Zavřelová (G4.C). Velkým úspěchem je také 2. místo v biologické olympiádě Sylvy Neradová (G2.B). Pamětní list také převzaly Anna Puhlovská a Hana Nálevková (G4.A) a Veronika Zavřelová (G4.C) za 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti. Markéta Kvašová (G4.C) přijala ocenění za úspěšnou reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Best of English. Cenu fair play potom získala Martina Žaloudková (G4.C) za podporu zahraničního thajského studenta Intouche Sringriho. Studenti převzali ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta a jeho náměstka Jakuba Rychteckého. Oba oceněli zájem o rozvoj talentu u oceněných žáků a studentů, který vyžaduje často vlastní nasazení a zájem o svůj oblíbený obor. Všem popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a všem za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Logická olympiáda

Logická olympiáda 2017

Jako již každoročně se na naší škole našli studenti, kteří vynikají logickým myšlením, a proto se zúčastnili základního kola Logické olympiády. Všichni zúčastnění se umístili velmi dobře. Matěj Klíma (G1.A), Karolína Patočková (G3.A) a Jakub Šternberský (G1.B) dokonce postoupili do krajského kola pořádaného 3. 11. v Pardubicích. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy, třem zmíněným přejeme ten nejlepší výsledek v následujícím kole.

Garant soutěže Mgr. Veronika Ptáčková


Klokan

Přírodovědný klokan 2017

Letos se této již tradiční soutěže pro první a druhé ročníky středního stupně zúčastnilo na naší škole celkem 170 žáků. Se záludnými otázkami z biologie, chemie, fyziky a matematiky si během 40 minut nejlépe poradil Pavel Hron z třídy G2.B se ziskem 80 bodů ze 120 možných. 79 bodů stačilo Daliborovi Havlíčkovi z třídy G2.B na místo druhé a na třetím místě skončil Ondřej Hátle z třídy G2.C rovněž se 79 body, ale dřívějším datem narození, což jej dle pravidel soutěže řadí až za Dalibora. A jak si vedli naši žáci v rámci Pardubického kraje? Náramně! Na stupně vítězů jsme nepustili nikoho a výsledková listina kopíruje naši školní. V první desítce máme k tomu navíc ještě čtvrté místo (Václav Vávra z G2.C) a šesté místo (Filip Müller z G2.C). K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Charta 77

Příběhy bezpráví začaly besedou s Jarmilou Stibicovou nejen o Chartě 77

Naše škola se letos již potřinácté zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ připravovaného v rámci programu "Jeden svět na školách". Cílem Příběhů bezpráví je přiblížit žákům a studentům prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a následných debat události naší novodobé historie. V letošním roce se projekt zaměřuje na PŘÍBĚHY VZDORU, osudy lidí, kteří se dokázali postavit komunistickému režimu. Ve středu 1. listopadu jsme v aule gymnázia připravili projekci krátkého dokumentárního filmu Terezy Svěrákové „Ženy Charty 77: Zina Freundová“. Akce Asanace měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty. O tématu dále promluvila a své osudy studentům přiblížila pamětnice, učitelka angličtiny, signatářka Charty 77 a jedna z nejaktivnějších postav protikomunistického disentu ve východních Čechách Jarmila Stibicová. Využít možnosti setkání s pamětníky je cennou přidanou hodnotou celého projektu. Děkujeme za návštěvu.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Svět kolem nás

Dobrodružná výprava do Vietnamu prostřednictvím naší auly

Jako studenti druhých ročníků jsme tento týden začali interaktivní ukázkou Vietnamu z projektu Svět kolem nás. Na úvod jsme si poslechli místní legendu o vzniku Vietnamu a následovalo seznámení se samotnou expedicí. V rámci představování této neobvyklé cesty jsme měli možnost vidět nejen mnoho krásných fotografií, ale také spoustu poutavých videí. Součástí prezentace byly různé mapky, které nám pomáhaly s orientací. Nejen, že nám beseda přiblížila Vietnam po stránce přírody, politiky, ekonomiky i běžného lidského života, ale také nás velmi pobavila historkami z cesty. Na závěr jsme dostali i několik typů pro cestování nejen po Vietnamu, ale i po celém asijském světadílu. Nechyběl ani prostor pro naše všetečné dotazy. Tato beseda nám přiblížila zase úplně jiný kout světa a odlišný životní styl. Bylo to skvělé.

Natálie Šafářová, G2.A


Frisbee

Středoškolská liga v ultimate frisbee

V pondělí 16. a středu 18. října se školní tým čím dál tím více se rozrůstajícího sportu Ultimate Frisbee zúčastnil podzimních kvalifikací poháru České asociace létajícího disku v Hradci Králové a v Praze. Tým se pod vedením Markéty Hudcové a paní učitelky Eriky Mackové, sestávající z mnoha nových tváří i zkušenějších studentů co už za sebou nějaký ten zápas mají, se jak už přes nádherné dlouhé hody či kratší přihrávky probojoval na krásné čtvrté a osmé místo. Přejeme jim mnoho štěstí do následujících, tedy jarních kvalifikací a ať tento sport nalézá další a další příznivce!

Dalibor Havlíček G2.B


Německé divadlo

Německé divadlo

Ve čtvrtek 19. 10. se naši žáci zúčastnili představení německého divadla Galli z Mnichova, které do Pardubic každoročně přijíždí. Na pořadu bylo tentokrát představení Frau Holle od bratří Grimmů. Protože představení bylo interaktivní, dostalo hned několik našich žáků možnost vystoupit na jevišti a zkusit si německý jazyk v praxi. Za odvahu a houževnatost zaslouží všichni "herci" pochvalu.

Mgr. Jaroslav Macek


Brána jazyků

Projekt pro žáky ZŠ - Brána jazykům otevřená

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil druhý ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Benešova a ve druhém termínu nás navštívili žáci ZŠ Pardubice - Dubina, ZŠ Josefa Ressla a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Děkujeme za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Stolní tenis

Okresní kolo ve stolním tenisu

Ve středu 18. 10. 2017 probíhal v Holicích turnaj SŠ ve stolním tenise. Bojovali jsme ze všech sil také proto, že naše soupiska neobsahovala ani jedno jméno registrovaného hráče. O to jsou naše výsledky cennější. Děvčata byla ve složení Totinová Barbora G4.A, Roztočilová Sabina G4.C a Michaela Lukešová G1.C, tým chlapců tvořili Pařízek Jakub G4.C, Brancuský Petr G3.A, Špás Martin a Novotný Lukáš oba G2.B. Obhájit dvě třetí místa se nám sice nepodařilo, ale přivezli jsme důležité body do XXIV. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE. Všem zúčastněným patří velký dík!

Mgr. Tomáš Voltr


Literární seminář

Literární seminář ve Východočeském divadle v Pardubicích

Máte rádi Emu Destinnovou? Chtěli byste se o ní dozvědět více? Jestliže je Vaše odpověď ano, pak Vám jistě mohu doporučit divadelní hru "COMMEDIA FINITA", které jsme se s literárním seminářem zúčastnili ve středu 18. října. Ve hře se dozvídáme zajímavé věci, především z osobního života slavné pěvkyně od závistivých žen, které ji obklopovaly - učitelky hudby, uklízečky, společnice a její komorné. S nadhledem a vtipem bylo znázorněno, že úspěch a talent se u nás neodpouští. Divadlo nás baví, a proto se těšíme na další představení.

Anna Zítová


Wroclaw
Wroclaw

Zdravíme z polské Wrocławi!

V pondělí jsme opět vycestovali do polské Wrocławi, za našimi přáteli z lycea Agniezky Osieckej, abychom navázali na, již 2 roky trvající, projekt s touto školou. Pondělní program byl velmi jednoduchý - příjezd, ubytování, VEČEŘE, nějaká ta konverzace a pak spánek. Úterním raném začala ta opravdová "zábava" - navštívili jsme dvě místní univerzity (bankovní a vyšší školu dolnoslezskou). Jako příjemné zakončení tohoto dne jsme navštívili místní mrakodrap nazývaný "Sky Tower" a pokochali se výhledem na místní centrum. Je to město vskutku velké - Pardubice jsou taková vesnice oproti Wrocławi. Ve středu jsme začali den návštěvou další univerzity. Byla to první škola, která nebyla pouze humanitně zaměřena, takže si na své přišli i milovníci matematiky, fyziky a IVT. Po vydatném obědě ve škole jsme se přesunuli opět do centra města a zhlédli "Panoramu Raczławickou", která mírně nastiňuje historii bitvy, která se odehrála u tohoto města. Druhá polovina středečního odpoledna patřila "Lovu na trpaslíky". Asi není potřeba dál popisovat... A jako úspěšný závěr dne jsme se nalodili na místní parník a propluli Wrocławí. Asi nejvíce se bavila skupinka, která "ovládá" jazyk španělský, protože se s námi plavili turisté ze španělského Madridu!"

Martina Žaloudková (G3.C) a Kryštof Šimek (G4.B)


ŠVýcarsko

Švýcarsko stokrát jinak!

V úterý 17.10. 2017 se v aule našeho gymnázia konala přednáška na téma Švýcarsko. O této zemi přijel vyprávět pan Jan Stareček, který ve Švýcarsku dlouhodobě žije. Naši studenti měli tak možnost vyslechnout zajímavé informace a zeptat se na fakta, která se jen těžko naleznou v učebnicích. Kromě přínosných informací přivezl pan Stareček i vynikající švýcarské pamlsky!

Mgr. Michaela Plhová, Mgr. Jaroslav Macek


Anglické divadlo

The Bear Educational Theatre podruhé

V pondělí 16. října jsme se společně s prvními ročníky zúčastnili interaktivního anglického divadla, které nám předvedla tříčlenná skupinka, tvořena z pouze anglicky mluvících cizinců, která si říká The Bear Educational Theatre. Před začátkem představení si s námi nejprve ujasnili pár pojmů, které bylo třeba vědět pro vyřešení případu. Poté začalo představení s názvem Murder at Wimbledon, kterého se zúčastnili i dva dobrovolníci z našich řad. Zhlédli jsme asi hodinové představení, kde se jednalo o vraždě jedné ze dvou slavných tenistek, během turnaje. Poté započala debata mezi námi, i se všemi třemi herci, o našich nápadech na vraha. Zazněly tam tak originální nápady, že jeden z herců pronesl, že i když hraje tuto hru 3 roky, tak tohle ještě nikdy neslyšel.

Viktorie Tlustošová, G2.B


72 hodin

72 hodin dobrovolnictví i s naší účastí

I letos se naše gymnázium zapojilo v pátek 13. 10. do projektu "72 hodin", kdy se dobrovolníci z druhých ročníků sešli ve svém volném čase a šli sbírat odpad v okolí školy. Stejně jako před rokem jsme našli zajímavé úlovky jako jsou ztracené ponožky, koberec, deštník, ... Celé odpoledne jsme strávili nejen sbíráním odpadků, zažili jsme i spoustu legrace a hlavně jsme pomohli přírodě a životnímu prostředí.

Nikola Borovcová, G2.C


Vyhlášení voleb školské rady

Vyhlášení voleb školské rady

V souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odstavce II Volebního řádu školské rady vydaného Pardubickým krajem dne 23. 6. 2005 vyhlašuji na den 16. 11. 2017 volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449. Více informací nejen k volbám, ale také pravomocím školské rady naleznete v přiloženém dokumentu. Připomínám zvláště ustanovení o tom, že navrhovat kandidáty je možné do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb, t.j. do 30. 10. 2017.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Potenciál

Náš dámský tým v programu „Můj potenciál“ České spořitelny

V úterý 10. 10. proběhlo zahájení 3. ročníku rozvojového programu Můj potenciál vedeného lektory a manažery České spořitelny, kde studentky gymnázia nemohly chybět. Jedná se o 7 unikátních workshopů s různými osobnostmi, během nichž budou účastníci pracovat na rozvoji svého talentu a potenciálu. Program zahájil pan Josef Jankovský a seznámil nás se základními cíli, požadavky a obsahem programu. Poté se nám představili odborníci IT a obeznámili nás například s aplikací Friends 24. Celé odpoledne jsme si náramně užily a také se patřičně občerstvily. Doufáme, že brzy navážeme nová přátelství a že naučené dovednosti uplatníme v budoucnu. Už se velmi těšíme na další setkání!

Magdaléna Malířová (G3.C), Nikola Říhová, Eliška Koldová, Magdaléna Petrášová (G3.A)


Fotbal

Fotbalisté stříbrní

Po třech letech dozrál náš fotbalový tým do takových kvalit, že vybojoval stříbrné medaile v turnaji v rámci Olympiády okresu. Ve finálové skupině utrpěl pouze jednu porážku. K druhému místu naším chlapcům blahopřejeme.

Mgr. Martin Plha, sekce Tv


Bau

Poznávací exkurze do Budyšína, metropole Lužického Srbska

Ve středu 11.10. absolvovalo 20 žáků 2. a 3. ročníku výlet do Bautzenu, města věží v německém Sasku. Po příjezdu a krátké procházce městem jsme se zúčastnili vědomostní hry, při které jsme hledali informace o tisícileté historii města, památkách a Lužických Srbech žijících zde po staletí. Odpoledne jsme navštívili divadelní představení "Ein Mann sieht rosa", komedii od Francise Vebera. Jako dárky domů nám tentokrát posloužila třeba Bautz´ner Senf, hořčice proslavená v celém Německu. Těšíme se na další akci s Goethe Institutem, kterému děkujeme za umožnění celodenního výjezdu.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NEJ


Atletický pohár

Celorepublikové finále i s naší účastí

Na břeclavském atletickém stadionu proběhlo v úterý 10.10.2017 finále šestatřicátého ročníku Středoškolského atletického poháru. Patronem letošního ročníku byl český rekordman a několikanásobný medailista ve skoku o tyči Jan Kudlička. V dívčí i chlapecké kategorii se účastnilo sedmnáct škol, vítězové krajských finále. Pro oba naše týmy byla účast na tomto finále pomyslnou třešničkou na dortu. Poprvé v historii školy postoupilo jak dívčí, tak i chlapecké družstvo. Počasí soutěži příliš nepřálo. Z celkového součtu necelých devět tisíc bodů děvčatům na bronz chybělo pouhých 12 a chlapcům 52 bodů. Páté a sedmé místo je vynikající umístění v republikové soutěži. Obrovský dík všem zúčastněným za opravdu skvělou reprezentaci našeho gymnázia!

sekce TV


Anglické divadlo

Anglické divadelní představení v aule školy

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 do auly našeho gymnázia zavítalo uskupení herců The Bears Educational Theatre, aby pro nás, pro studenty, odehrálo představení s detektivní zápletkou Murder at Wimbledon. Dovolíme si tvrdit, že vražda excelentní tenistky na legendárním travnatém kurtu londýnského Wimbledonu nemálo potrápila mozkové buňky každého z diváků. Následná diskuze o vrahově totožnosti přinesla mnoho správných i špatných teorií. Herci nám krom divadelního zážitku poskytli i základy tenisové terminologie a prohloubili angličtinářské dovednosti.

Michaela Staňková, Adam Staš G2.C


Olympiáda

Naše historicky první vítězství v Krajské olympiádě dětí a mládeže za školní rok 2016/2017

Až na pár loňských čtvrťáků a nemocných to jsou všichni ti, kteří se v loňském školním roce podíleli svým pohybovým umem na zisku historicky prvního vítězství v této soutěži. Gymnázium Mozartova Pardubice je vyhlášeno za rok 2016/2017 nejlepší školou v krajském regionu v konkurenci 26 středních škol a gymnázií. Jméno školy je vyryto na podstavci putovního poháru. Obrovský dík a uznání všem našim reprezentantům! A směle vykročme k obhajobě v dalším ročníku...

sekce Tv


Basketbal

Basketbalistky opět první

Dnes se ve sportovní hale na Dukle odehrálo okresní kolo olympiády v basketbalu. Ani letos nenašla naše děvčata přemožitele a pohodlně zvítězila. První dva zápasy s „Chemičárnou“ a „Zdrávkou“ byly spíše na rozehrání a skončily vysokými výhrami našich hráček. O vítězství se tak rozhodovalo v posledním utkání proti „Dašáku“. Ani v tomto zápase však naše děvčata nenechala nikoho na pochybách o tom, kdo nyní kraluje pardubickému okresu. Po hladké výhře si tak náš tým zajistil postup do kola krajského.
Gratulujeme a držíme palce!!!

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Mise 2017

Zkušenosti ze závodu MISE 2017

V úterý 3. října jsme se vydali jako šestičlenná skupinka studentů druhých ročníků (D. Havlíček, P. Hron, V. Tlustošová, F. Müller, K. Pavlíčková, P. Křepelka) reprezentovat nasi školu na branný závod s názvem MISE, který pořádal 43. výsadkový prapor, Československá obec legionářská a lanová centra Proud. Během prvního dne nás i v deštivém počasí čekal 5-hodinový výcvik, kde jsme měli možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky po zátěži, orientační běh, překážkovou dráhu a slaňování. Večer byly na hromadném nástupu vyhlášeny výsledky z těchto aktivit - náš tým, s názvem Mozartovy koule, se umístil na 7. místě za střelbou po zátěži a na 12. místě za orientační běh ze všech 20 přítomných týmů. Druhý den nás čekal brzký vojenský budíček a to už ve 4:35. Měli jsme 10 minut do odjezdu v jednotlivých vojenských tatrách, které nás rozmístily v neznámém terénu, kde nám v 5:20 naši instruktoři dali mapu. Naším úkolem bylo zorientovat se a plnit různé druhy úkolů zaměřené více či méně na práce vojáků, spolupráci v týmů, zdatnost jedinců nebo úkoly, jejichž vyřešením jsme se dostali blíže k najití našeho ztraceného agenta. Na úplný závěr jsme se přesunuli zpět na vojenskou základnu poblíž Chrudimi, kde nás čekala závěrečná "Cesta z pekla", v níž jsme využili veškeré zkušenosti a taktiky, které jsme mohli získat během prvního vycvikového dne. Čas zdolání této pekelné cesty nás velice překvapil, byli jsme lepší než studenti vojenské školy v Moravské Třebové. S časem 20:50 jsme se umístili na 3. místě! V terénu, pro představu, jsme ušli necelých 22 kilometrů. Na závěrečném vyhlášení jsme se dozvěděli naše celkové a finální umístění. Mozartovy koule vytrvaly i za nepříznivých podmínek, spolupracovaly, nebály se a domů si přivezly bronzovou medaili!

Viktorie Tlustošová, G2.B


Alliance

Na návštěvě v Alliance Française de Pardubice

V úterý 3. 10. navštívili studenti francouzského jazyka z 1. a 2. ročníku Alliance Française de Pardubice, sídlící na Pernštýnském náměstí. Nové vedení Aliance nás přivítalo ve francouzském stylu a pobavilo krátkým videem poukazujícím na francouzská klišé. Následovaly dvě malé soutěže, při kterých jsme mohli vyhrát francouzské knížky. První hra si kladla za cíl procvičit francouzskou abecedu, hláskování i naši výslovnost. Druhá hra nás vyzkoušela ve znalosti památek a významných míst Francie. Na závěr jsme se dozvěděli o dalších programech a službách, které pro nás Aliance nabízí. Každý jsme také dostali drobné dárečky, které nám mohou pomoci při studiu francouzštiny. Návštěva Aliance byla velmi příjemná a dodala nám mnoho odhodlání do další práce.

Natálie Šafářová, G2.A


Studentské volby

Studentské volby na našem gymnáziu

V úterý 3. 10. se na naší škole po roční pauze konaly „Studentské volby“ připravované v rámci programu Jeden svět na školách. Žáci měli možnost vyjádřit svůj názor během celého dopoledne v prostorách jazykové učebny. Vyzkoušeli si tak, jak probíhají skutečné volby a seznámili se s jejich průběhem, což ocení především zletilí studenti, kteří se v říjnu chystají k volbám do Poslanecké sněmovny. Volební účast se nakonec vyšplhala na 40%, což odpovídá 156 voličům. Pouze tři hlasy byly vyhodnoceny jako neplatné. Doufáme, že se studenti naučili volit zodpovědně a s nejlepším svědomím, neboť zanedlouho budou i svým hlasem rozhodovat o budoucnosti našeho státu. Volební den po sečtení hlasů zakončilo promítání indického snímku „Děti jdou k volbám“ v rámci Filmového klubu. Děkujeme všem, kteří přišli.

Tým Jednoho světa na školách


Stáž

Jednodenní studijní stáž

Podzimní prázdniny v pátek 29. září? Kdepak, vyskočit a utíkat do práce. Kam?? Magistrát města Pardubic, na odbor architektury. Setkání s velmi ochotnou Ing. Pavlou Pannovou, která mě blíže seznámila s obsahem své práce. Probrali jsme i další témata jako je územni plánování, architektonické soutěže, i to, jak se ke své práci dostala. A dodnes by neměnila! Dokonce jsem paní inženýrku mohla vidět, jak pracuje na stavbě kavárny se zákazníkem. Byl to prostě zážitek!!! A mně nebývá nic jiného než pokračovat v pečlivé přípravě k lednovým přijímacím zkouškám. Poděkování patří paní zástupkyni Klempířové, která celou stáž dojednala.

Tereza Trampotová, G 4.B


Španělsko
Španělsko

Ohlédnutí za expedicí do Španělska a Francie

Druhou část našeho zájezdu do Španělska a Francie jsme začali prohlídkou hlavního centra města Barcelony a jeho památek. Viděli jsme především významná díla architekta Antonia Gaudí jako je Park Güell, Casa Batlló, Casa Milà, a hlavně asi nejznámější chrám Sagrada Familia, jehož prohlídka byla určitě jedním z největších zážitků celého zájezdu. Z Barcelony jsme potom také viděli hlavní třídu Las Ramblas spolu s nedalekou tržnicí a k večeru i slavnou zpívající fontánu. Další program našeho zájezdu se týkal například poutního místa v Montserratu vysoko v horách nebo přímořského městečka Tossa de Mar, kde jsme měli i poslední možnost užít si zbytky léta koupáním v moři. Výlet jsme zakončili ve francouzském Arles, odkud jsme se poté v pořádku vrátili zpět do Čech. Myslím, že každý si těch devět dnů na jihu Evropy užil po svém, ať už procvičováním španělštiny s přátelskými Katalánci, ochutnávkou místního jídla nebo prohlídkou památek, možnosti byla opravdu spousta. Můžu však už teď říct, že většina z nás určitě nebyla ve Španělsku či Francii naposled.

Tereza Švejdová G3.C

Visitar España siempre es una oportunidad para impregnarse de su cultura, sus paisajes y su gente. Por eso con nuestros alumnos quisimos vivir esta experiencia maravillosa que quedara en el recuerdo de todos nosotros, profesores y alumnos. Podría escribir muchas cosas sobre nuestro viaje, pero solo quiero decir que vivimos una experiencia rica y unica, degustamos la gastronomía, visitamos los monumentos mas emblematicos, estuvimos en las singulares montañas de Monserrat y fuimos alojados por las aguas templadas de la costa barcelonesa y brava. Me queda decir que no perdáis la oportunidad de visitar España, os aseguro que aprendereis muchas cosas. “Hasta pronto”

Ing. Rodrigo Marcelo Carreño


Selb

Skupina studentů se vrátila z výměnného pobytu u partnerského gymnázia v Selbu

V pátek 29. 9. jsme se vrátili unavení, ale plni zážitků z výměnného pobytu v Selbu. Po víkendu stráveném v rodinách, kdy někteří jeli na hory, do Mnichova nebo bruslit, jsme se v pondělí setkali při výuce ve škole. Ve zbývajících dnech jsme absolvovali výlety do Bayreuthu, kde jsme se seznámili s Richardem Wagnerem a markrabětem Friedrichem, navštívili jsme Císařský hrad v Norimberku a další zajímavá místa. Pilně jsme se snažili vylepšit naše komunikační schopnosti a dovednosti. Odjíždět se nám nechtělo, protože jsme si za týden vytvořili nové kamarády u našich německých partnerů. Takže příští podzim zase u nás!

Mgr. Jaroslav Macek, garant projektu


Přijímací řízení 2018

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

V sekci „Maturitní zkouška 2018“ byly zveřejněny první informace pro současné 4. ročníky. Věnujte jim pozornost. Zveřejněn byl základní aktuální harmonogram maturitní zkoušky pro jarní termín 2018 (pdf). Dále byly stanoveny povinné a nepovinné zkoušky profilové části MZK včetně maturitních témat (pdf) a seznam literárních děl k MZk z českého jazyka a literatury (pdf). Bližší termíny pro společnou část MZK budou zveřejněny MŠMT do 15. 1. 2018. Zkouška „Matematika+“, která může být benefitem pro přijímací řízení na VŠ, je vyňata z maturitní zkoušky, a uskuteční se pravděpodobně jako výběrová zkouška z matematiky. Bližší informace prozatím MŠMT ani CERMAT nezveřejnil. Nové informace budeme průběžně zveřejňovat. Sledujte také aktuální informace na www.novamaturita.cz a na oficiálním facebookovém profilu „Udělám maturitu“.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Atletika

Mozart jede na zlaté atletické vlně

Středa 27. 9. 2017 se zapisuje do sportovní historie školy! Družstvo dívek a i chlapců s převahou vítězí v krajském finále Středoškolského atletického poháru CORNY a postupuje do celorepublikového finále. Skvělé výkony, nasazení a týmová práce zdobily obě naše družstva. Obrovská gratulace všem a držíme pěsti na závěrečném klání v Břeclavi!

Mgr. Erika Macková, Mgr. Martin Plha, sekce Tv


Španělsko

Los participantes del viaje aneb účastníci zájezdu

Poslední zářijový týden vyrazilo 25 studentů španělské sekce gymnázia směr Španělsko. V úterý jsme poprvé navštívili hlavní město Katalánska, Barcelonu. Neviděli jsme ještě to nejlepší, ale o to samozřejmě nepřijdeme. Barcelonu blíže poznáme ještě zítra. Vyjeli jsme na horu Montjuïc, kde jsme měli celé město jako na dlani a také jsme skrze mříže nahlédli do zdejšího olympijského stadionu. Podívali jsme se do obřího akvária, kde nad námi v tunelu plavali žraloci, rejnoci a ostatní mořští živočichové. Poté jsme jeli do Poble Español, tematické vesničky, ve které se ukrývá každá část Španělska. A odpoledne nadšenci FC Barcelona navštívili Camp Nou, největší fotbalový stadion v Evropě. Zítra se už těšíme na Gaudího památky a další den na klášter Montserrat. Zdravíme všechny z jihu Evropy

Eliška Koldová, G3.A


U-TESLA Academy

Pardubice - Selb

V pátek 22. 9. 2017 odcestovala skupina žáků na výměnný pobyt do německého Selbu. Po víkendu, který jsme strávili se svými hostiteli, jsme se opět sešli k dalšímu programu. Společně jsme navštívili Walter Gropius Gymnasium, kde nás oficiálně přivítala paní ředitelka Amtmann, a poté zavítali do výuky vybraných předmětů. V následujících dnech nás čeká bohatý program, na který se těšíme.

Mgr. Jaroslav Macek


U-TESLA Academy

Naši studenti navštívili Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity v Praze

V pátek 22. září jsme se zúčastnili přednášek na Přírodovědecké fakultě na Karlově Univerzitě v Praze. Témata přednášek byla rozmanitá: Jak se tvoří věda , Fytofilie ( i s ukázkou výzkumné laboratoře) , Způsob myšlení a Toxoplazmóza - s Jaroslavem Flégrem! Poté jsme se přesunuli do Zemědělského muzea, kde jsme byli zavedeni na nádhernou vyhlídku na Prahu a výstava DIY (udělej si sám) zahraničních laboratoří. V závěru výstavy jsme absolvovali workshop týkající se umění spojeného s vědou. Vše se uskutečnilo v rámci projektu U-TESLA Academy, který realizuje Open Science Hubu K104 v Pardubicích. Děkujeme!

Míša Knotková a Filip Müller, G2.C


Jak nám chutná Evropa

Na akci „Jak nám chutná Evropa“ se představila naše sekce španělštiny

Již tradičně jsme se v pátek 22. září 2017 zúčastnili na pozvání Speciální základní školy Svítání projektu "Jak nám chutná Evropa". Skupina vybraných studentů španělštiny pod vedením Rodriga Carrena připravila tradiční i méně známé španělské speciality (tortilla, paella, pinchos a další), které nabízela kolemjdoucím i žákům dalších škol před Palácem Atrium v Pardubicích. Současně se zapojila do soutěže o "Řád evropské vařečky". Prezentací výuky španělského jazyka na našem gymnáziu jsme tak symbolicky zahájili letošní propagační projekt "Přijď mezi nás na Mozarťák". Bližší informace pro uchazeče o studium naleznete již nyní na webových stránkách školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Golf

Naši studenti se účastnili golfového klání

Poprvé v historii školských soutěží se konal golfový turnaj družstev. Účastnily se ho sice pouze tři školy, ale o skvělé rány nebyla nouze. Soutěžilo se v patování, chipování a drivingu. Naše družstvo složené ze dvou profesionálů a dvou amatéru skončilo o pouhé čtyři body na druhém místě za konkurenčním gymnáziem, které ovšem mělo všechny čtyři profesionály. Navíc v bonusové královské disciplíně (klasické hře na 4 jamky) jsme dokonce o jednu ránu zvítězili. Třešničkou na dortu krásného dne bylo první místo Jiřího Beránka v soutěži jednotlivců.

Gratulujeme


Přijímací řízení 2018

Informace k přijímacímu řízení

Těší nás již nyní velký zájem o přijímací řízení na naše gymnázium. Aktuální informace naleznete v sekci "uchazeč". Již předem zveme všechny zájemce na komentovanou prohlídku školy v rámci dnů otevřených dveří (středa 29. 11. 2017 a úterý 30. 1. 2018) nebo k návštěvě našeho stánku na veletrhu vzdělávání Schola Bohemia v pardubickém Ideonu (10. - 11. 11. 2017). Připomínáme také možnost absolvování přípravného kurzu k přijímacím zkouškám. Přihlášky jsou možné výhradně přes webovou aplikaci, která bude spuštěna v neděli 12. 11. 2017 ve 20:00 hod. Kapcita kurzu je omezena počtem 120 míst. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Jídelna
Atletika

V Corny poháru máme okresní zlato mezi chlapci i dívkami

Úterý 19. září 2017 bylo oslavou královny sportu atletiky. Oslava to byla nadmíru příjemná o to více, že byla pod taktovkou dívek a chlapců naší školy. Ani jedno z družstev nenašlo v okresním kole Středoškolského poháru žádného přemožitele a zaslouženě zvítězily. Další velká výzva na ně čeká příští týden. Pokusí se postoupit z kraje do celorepublikového finále.
Gratulujeme a držíme palce.

Mgr. Erika Macková, Mgr. Martin Plha, sekce Tv


Mars

Mladý vědec Jan Lukačevič inspiroval studenty k odvaze zapojit se do vědy a výzkumu

V pátek 15. 9. přijel naši školu obohatit mladý vědec z Akademie věd - Jan Lukačevič. Mluví se o něm jako o zjevení české vědy. Ve svých 26 letech ještě nestihl dokončit svá studia, a přesto se už podílí na vesmírné misi. V aule našeho gymnázia vedl přednášku o Marsu a diskutoval s námi otázky, zdali tam může být život, jestli je na Marsu tekoucí voda, vítr nebo jestli je tam počasí. V druhé části prezentace se zaměřil hlavně na to, co dělá on sám. Představil nám své nápady a řešení, ukázal nám, že i ty nejběžnější věci v přírodě ho dokážou inspirovat, a že se stačí rozhlédnout. Tímto mu chceme jménem celé školy poděkovat a popřát mnoho úspěchů v misi ESA ExoMars 2020.

Adéla Šrámková, G4.A


Přespolní běh

Tereza Svobodová v přespolním běhu bezkonkurenční!

Ve čtvrtek 14. 9. jsme se v areálu Dostihového závodiště Agrofert Park zúčastnili okresního kola v přespolního běhu, který je součástí XXIV. Regionální olympiády dětí a mládeže. Dívčí družstvo ve složení: Veronika Zavřelová (G4.C), Ema Holavová (G4.C), Tereza Svobodová (G3.C), Tereza Fekarová (G3.B), Zuzana Šitancová (G1.C) a Andrea Matějková (G1.A) vybojovalo skvělé druhé místo. V hodnocení jednotlivců vyhrála naše Terka Svobodová, která v cílové rovince hledala své soupeřky. Chlapecké družstvo ve složení: Daniel Zelenka (G4.A), Lukáš Novotný (G2.B), Martin Špás (G2.B), Marek Zelenka (G2.B) a Tadeáš Tomiška (G2.A) si letos doběhlo pro pěkné páté místo. V jednotlivcích nejlépe zaběhl Daniel Zelenka. Oba týmy svým umístěním zajistily potřebné body do RODM okresu Pardubice.

Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!


Jídelna
ČMAK

Na Českém modelu amerického kongresu v Plzni jsme měli své zástupce

Jako již tradičně, i letos jsem měl možnost strávit začátek září na projektu, který nemá ve střední Evropě obdoby. Jedná se o Český model amerického kongresu, dokonale věrnou simulaci života, jenž se odehrává za zdmi Kapitolu ve Washingtonu. Když jsem však v neděli desátého září ráno nastupoval do vlaku, cítil jsem se silnější, než kdy jindy. To proto, že se mnou nyní poprvé odjížděli mí spolužáci a kamarádi, dva experti na politické otázky, ctihodní senátoři Radek Mazuch (G4.A) a Filip Kožíšek (G4.C). A to je bezpochyby důvod k tomu, být si jistý v kramflecích. Každý si může vybrat, kým se na týden v Plzni stane. Ctihodným senátorem, kongresmanem ve sněmovně reprezentantů, lobbistou, hájícím nechutně bohaté korporace, akreditovaným pozorovatelem mírových organizací, ministrem, novinářem atd. Motivací každému mohou být kongresové dollary, které můžete využít jako příspěvek své straně, zaplatit jimi nákladnou kampaň v kongresovém rádiu, televizi či v novinách. A kdyby někoho napadlo s jejich pomocí zvrátit výsledek hlasování, všudypřítomná etická vyšetřovací komise a novináři si na vás při prozrazení smlsnou takovým způsobem, že přijdete o peníze, mandát a dobré závěrečné hodnocení. Osm hodin jednání denně, zajímaví hosté, přednášky, doprovodný program a také vyčerpání a všudypřítomný tlak vaší politické strany. K tomu kolektiv aktivních a inteligentních mladých lidí, kteří kriticky uvažují. Možnost vystoupit ze své bubliny pohodlnosti a zjistit, jak si vaše osobní názory na nejrůznější témata obstojí při diskusi na večerních socializacích či jak kvalitní je vaše argumentace při hájení stranických a frakčních stanovisek v jednací síni. Co k tomu dodat? Omluvte můj strohý pokus předat Vám nepředatelné, pošlete přihlášku a za rok v Plzni na viděnou!

Tomáš Svatý, G4.C


Putovní

Putovní pohár hejtmana Pardubického kraje za vítězství v Krajské olympiádě dětí a mládeže bude rok u nás!

Ve čtvrtek 14.9.2017 proběhlo v Ústí nad Orlicí vyhlášení XV. ročníku Krajské olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje pro rok 2016/2017. V konkurenci 26 středních škol a gymnázií, které se soutěže zúčastnily, získalo Gymnázium Mozartova první místo s náskokem 9 bodů! Vítězný pohár, diplom a putovní pohár hejtmana Pardubického kraje převzali z rukou zástupců ASŠK, České unie sportu a Pardubického kraje Sabina Roztočilová a Robert Novotný. Obrovský dík patří všem, kteří reprezentovali naše gymnázium v jednotlivých sportech a přispěli k celkovému prvenství, které je historicky první! V konkurenci podstatně větších škol je výsledek ještě cennější.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


VČD

Promítání studentského filmu Ester v rýmci filmového semináře „Od svědectví k podobenství“ v Praze

V pondělí 11.9. jsme se zúčastnili projekce studentských dokumentů na střeše Veletržního paláce, kde byl vybrán a promítán i náš dokumentární film Ester, který vypráví o příběhu židovské dívky v období holocaustu. Akce byla speciální projekcí „Ozvuky filmového semináře Památníku ticha“ V průběhu večera jsme měli možnost odpověď návštěvníkům na jejich otázky ohledně natáčení a zúčastnit se diskuze. Náš film byl velmi kladně hodnocen, ať už po stránce scénaristické tak herecké. Byli jsme pochváleni za odvahu a skvěle zpracované téma i samotným režisérem Pavlem Štinglem. Z celého večera si odvážíme krásný pocit, protože jsme obstáli v konkurenci ostatních filmových škol.

Anna Puhlovská, G4.A


VČD

Beseda s herci z Východočeského divadla

V pátek 8. 9. 2017 nás opět potěšil návštěvou Zdeněk Rumpík a Ladislav Špiner z Východočeského divadla. Svým osobitým hereckým způsobem zavzpomínali na zážitky z divadla a celou aulu rozesmáli vtipnými historkami ze života herců. Mluvili jsme o výhodách divadelních her a společně si odpověděli na otázku Proč chodit do divadla. Zároveň nás informovali o ročním předplatném a nalákali nás na připravované hry jako Rasputin, Tančírna, Z postele do postele a další. Povídali nám o každé hře z předplatného a myslím, že se letos opět máme na co těšit. V případě zájmu o předplatné se můžete hlásit i Mgr. Zdeňky Rejmanové.

Tereza Tesnerová G4.B


Letní škola diplomacie

Proběhl první ročník Letní školy diplomacie v Olomouci i s naší účastí

V posledním prázdninovém organizovala Katedra politologie a evropských studii Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Letní školu diplomacie. Naše gymnázium na ní reprezentovali Pavel Křepelka a Tadeáš Tomiška ze současné třídy G2.A. „Program tvořily zajímavé přednášky zaměřené na Česko a současně světové výzvy, mezinárodní organizace a také na etiketu a diplomatický protokol. Protože k diplomacii neodmyslitelně patří i role armády, navštívili jsme vojenský útvar 7. mechanizované brigády v Přáslavicích, kde jsme se jak teoreticky, tak i prakticky seznámili s vojenskou technikou armády České republiky. Domů jsme si odvezli spoustu nových informací, zkušenosti a inspirace k dalšímu rozvoji,“ referuje o prestižním projektu Pavel Křepelka. O Letní škole diplomacie natáčela reportáž Česká televize, kde můžete zhlédnout více.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Adaptační kurz

Adaptační kurz G1.C

Ve středu 6. září 2017 odjela třída G1.C na adaptační kurz do Ústí nad Orlicí. Jako první proběhlo bližší seznámení studentů, následovaly kvízy, úkoly a hry, které rozvíjely vzájemnou důvěru mezi studenty. Druhý den byl více zaměřený na sport a spolupráci mezi studenty. Chodili jsme po městě a odpovědi na otázky úkolů jsme zjišťovali u místního obyvatelstva. Odpoledne bylo jedno velké soutěžení. Zlatým hřebem večera byla noční hra, při které jsme se pokoušeli za co nejkratší čas přepsat starodávný text pouze z paměti. Na zážitky z adaptačního kurzu nezapomeneme a děkujeme učitelům za jejich zorganizování. Třída se navzájem lépe poznala a utvořila přátelský kolektiv.

Pavel Grulich, G1.C


Fybich

Letní škola FYBICH

Letošní Den osobností a návštěva ředitele holdingu CONTIPRO doc. Vladimíra Velebného nám otevřela cestu k užší spolupráci s touto společností. Prvním konkrétním výsledkem je účast dvou studentek na Letní škole FYBICH. „Byla to velice zajímavá zkušenost. Rozšířila nám v mnohém obzory. Tím, že na ní přednášeli skvělí odborníci, kteří se nám snažili předat poznatky ze svých výzkumů. Většina byla z Contipra a jejich pohledy a náměty patřily k těm nejpřínosnějším. Vyzdvihla bych přímo přednášku o enzymatické degradaci kyseliny hyaluroné. Nejvíce mě však oslovila přednáška o patologii. Jednalo se o krásné představení veškeré diagnostiky, kde nám přednášející názorně na vzorcích ukázala například, jak vypadají lyzující buňky v játrech alkoholika nebo orgány napadené zhoubnými nádory. Dále bych vyzdvihla přímo přednášku o léčbě rakoviny, ve které jsme se dozvěděli o fázích léčby a o různých metodách. V případě zájmu mám ke všem přednáškám materiály a prezentace,“ popisuje jedna z účastnic Adéla Novotná. Společně se svojí spolužačkou Kristýnou Čížkovou se nyní již budou účastnit odborné stáže spojené s výzkumem přímo ve společnosti CONTIPRO Dolní Dobrouč. „Kristýnu čeká stáž na oddělení tkáňového inženýrství. Tento tým se zabývá vývojem scaffoldů, které jsou na bázi hydrogelů připravovaných ze speciálně upravených derivátů kys. hyaluronové. Adéla se potom na oddělení Kosmetických surovin bude věnovat tématu modelu vlivu cigaretového kouře na kůži jako simulace poškození znečištěným ovzduším,“ uzavírá garantka SOČ na gymnáziu RNDr.Květa Sýkorová.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


T-expedice

T-expedice 2017

Během prázdnin od 27. 8. do 2. 9. jsem se zúčastnil velice zajímavého projektu – T-expedice2017, radiologie, který garantoval Jakub Sochor laureát Ceny České nukleární společnosti garant Radogeologického badatelského záměru. Jednalo se o studium souvislosti úhrné aktivity a koncentrace radioaktivních látek s geologickým podložím v okrese Plzeň-jih. Cílem této práce bylo zjištění úhrné aktivity, respektive koncentrace jednotlivých radionuklidů ve dvou diametrálně odlišných geologických podloží – proterozoiku. Barrandienu - sedimenty, vulkanity a ve středočeském plutonickém komplexu (plutonity) - a dokázat závislost těchto veličin na stavbě geologického podloží. Došlo k potvrzení naší hypotezy, že proterozoikum Barrandienu má menší úhrnou aktivitu než středočeský pluton a dále jsme zmapovali bývalé důlní dílo Hůrka a na základě měření určili směr uranového zrudnění, a to SSV-JJZ a SV-JZ směru.

Matouš Nerad G2.B


Velvyslankyně
Velvyslankyně

Gymnázium navštívila velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing

Ve středu 6. září navštívila Pardubický kraj velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing. Po setkání s představiteli Pardubického kraje navštívila v doprovodu radního Bohumila Bernáška naše gymnázium. Se zájmem si prohlédla za doprovodu veední školy i našeho čínského studenta Hong Run Fenga budovu školy. Ocenila moderní prostředí pro výuku fyziky a krátce diskutovala se skupinou žáků 2. ročníku na výuce angličtiny. Hlavní bodem programu byla potom beseda v anglickém jazyce se studenty 4. ročníku v AULE gymnázia. V besedě se studenti dotkli aktuálních témat mezinárodního napětí okolo nevyzpytatelné Severní Koreje a role Číny při hledání řešení této krize. Studenti také svými otevřenými dotazy směřovali diskusi k problematice lidských práv v Číně, otázce statutu Taiwanu a postoji čínské diplomacie k těmto otázkám. Paní velvyslankyně na závěr ocenila úroveň diskuse, přehled studentů i atmosféru celého setkání.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Adaptační kurz

Adaptační kurz 1. ročníků

V pondělí 4. 9. 2017 odjely třídy G1.A a G1.B na adaptační kurz do Ústí nad Orlicí. Hned po obědě nás čekalo poměřování sil mezi třídami. Další den byl zaměřen na získávání vzájemné důvěry a poznávání města. Den jsme zakončili noční bojovkou, po které jsme unaveni spěchali do postelí. Z adaptačního kurzu odjíždíme jako stmelený kolektiv a jsme plni nevšedních zážitků.

Barbora Karlíková, Martin Korunka G1.A


Jídelna
Jídelna

Letní Nanoškola, Běstvina, Talnet – prázdniny plné objevů

I o prázdninách někteří byli někteří studenti aktivně zapojeni do rozmanitých vzdělávacích projektů. K nejpilnějším patří Sylva Neradové (G2.B). Podělila se s námi o své zkušenosti a zážitky: „První dva týdny prázdnin jsem strávila na letním odborném soustředění Biologické olympiády v táborové základně Běstvina nedaleko Seče. Program se sestával zejména z dopolední a odpolední přednášky, také z praktických cvičení a různých doplňkových seminářů. Pět dní v srpnu jsem pobývala v Praze, kde jsem navštěvovala Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, který pořádal LETNÍ NANOŠKOLA pro středoškolské studenty. Proběhlo celkem osm přednášek, pět praktik a jeden workshop, které měly nejrůznější zaměření, nicméně je spojovala předpona nano-. Poslední týden jsem se potom zúčastnila T-expedice pořádané projektem Talnet. Zde jsem si mohla vyzkoušet všechny aspekty vědecké práce jako je např. práce ve vědeckém týmu, vývoj hypotéz, vlastní zpracování badatelského záměru, tvorba posteru, prezentace svých výsledků na poster session a v budoucnosti také tvorba článku.“ Během školního roku bude pokračovat Sylva odbornou stáží na pracovišti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod vedením RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc. na téma: Fosfatázy Pho15p z patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis: bakteriální exprese a jejich charakterizace. Všechny podobné aktivity studentů mají náš respekt a ocenění.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Nice

Trojice gymnazistů na LETNÍ PRACOVNÍ STÁŽI V NICE

O letošních letních prázdninách jsem dostala spolu se svými spolužáky Barborou Szumowski a Jakubem Vondroušem možnost, stát se jedním z instruktorů letní jazykové školy v Nice. Strávili jsme šest týdnů na proslulém azurovém pobřeží. V dopoledních hodinách jsme spolu s dětmi navštěvovali tří hodinové jazykové kurzy francouzštiny a odpoledne nebo večer plnili naši pracovní roli instruktora. Jelikož se mezi dětmi našli tací, kteří francouzský jazyk neovládali dokonale, procvičili jsme si mimo francouzštiny i angličtinu. V našem volném čase jsme stihli procestovat blízké i daleké okolí, poznat jinou kulturu a spoustu skvělých lidí z různých koutů světa. Celá stáž pro nás byla obrovskou zkušeností a pokud i vy budete mít možnost vycestovat, určitě neváhejte. Savoir vivre.

Anna Puhlovská, G4.A


Jídelna
Jídelna

Byl zahájen nový školní rok i s novou školní jídelnou – patří k nejmodernějším v kraji

V pondělí 4. září jsme odstartovali nový školní rok, přesně 20 let od nástupu prvních studentů do 1. ročníku gymnázia. První ročníky odjely ten samý den na adaptační kurz do Ústí nad Orlicí a ostatní žáci měli příležitost vyzkoušet zbrusu novou školní jídelnu, která prošla od dubna tohoto roku generální rekonstrukcí. V úterý 5. září jsme ji za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, vicehejtmana Romana Línka, radního pro školství Bohumila Bernáška, starosty MO Pardubice II Radka Hejného, zástupců zhotovitelů a dodavatelů gastrotechnologie, řady dalších hostů i médií slavnostně otevřeli. Jídelna patří v současnosti k nejmodernějším v kraji, čemuž také odpovídá investice z rozpočtu kraje přesahující 18 mil. korun. Děkujeme zřizovateli za krásný dárek k dvacetinám našeho gymnázia. Vážíme se vstřícnosti Pardubického kraje, díky které máme dnes k dispozici moderní stravovací provoz včetně zázemí, který výrazným způsobem zvýší komfort strávníků i zaměstnanců školní jídelny a umožní využívat moderní zdravé trendy ve stravování. Vyzkoušet to nakonec mohli všichni hosté při pozvánce na oběd z denního menu gymnázia.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Logo kulaté

Zahájení školního roku 2017/2018 je připraveno

Poslední prázdninový víkend je před námi a po něm je již vše nachystáno na zahájení nového školního roku. V jeho prvním čtvrtletí si společně připomeneme 20. výročí založení našeho gymnázia. Oslavy se uskuteční 4. a 6. 11. a to za účasti jak absolventů, tak i současných žáků. Bližší podrobnosti budou včas zveřejněny. Připomínáme, že zahájení školy 4. 9. začíná v 08:00 hod. s předpokládaným ukončením do 10:00 hod., kdy se také bude v nově zrekonstruované školní jídelně vydávat první oběd. Zkontrolujte si, zda jste přihlášeni. Obědy se budou vydávat prostřednictvím přístupových čipů. Je proto nezbytné ho mít 4. 9. s sebou! V úterý 5. září nás potom čeká slavnostní otevření školní jídelny. Výuka většiny tříd skončí ve 12:50 hod. Kromě jídelny na Vás čeká řada dalších novinek, mezi nimi např. kompletní zasíťování školy a doplnění dataprojektorů do všech kmenových učeben a tím minimalizování přecházení tříd mezi učebnami. Těšíme se na Vás!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Potvrzení o studiu a informace k zahájení školního roku 2017/2018

Potvrzení o studiu se vydává od úterý 29. 8. 2017 v době od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy v prvním patře. V případě potřeby je možné se na sekretariát školy obrátit telefonicky i dříve. V sekci dokumenty ke stažení naleznete aktualizované znění školního řádu, vnitřního řádu školní jídelny a organizaci školního roku 2017/2018. Připomínáme povinnost úhrady zálohy na školní stravování v souladu s vnitřním řádem školní jídelny. Provoz po generální rekonstrukci bude zahájen v pondělí 4. září, slavnostní otevření se uskuteční v úterý 5. září 2017. Rozvrhy tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy v středu 30. srpna 2017.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Adaptační

Adaptační kurzy 1. ročníků 2017/2018

Součástí začátku školního roku je adaptační kurz tříd 1. ročníku, který má pomoci k vzájemnému seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Termín kurzu, který se uskuteční v areálu Sport hotelu v Ústí nad Orlicí, obdrželi žáci 1. ročníku při odevzdání zápisového lístku. Třídy G1.A a G1.B absolvují kurz 4. – 6. 9., třída G1.C 6. 9. – 8. 9.. Základní informace naleznete zde. Důležitá informace pro žáky tříd G1.A a G1.B: zahájení školního roku se uskuteční 4. 9. již v 07:30 hod. ve škole! Vezměte si s sebou veškeré věci na adaptační kurz včetně prohlášení o bezinfekčnosti a souhlasu rodičů (viz příloha) a po základních informacích se společně odeberete na nádraží ČD (odj. 09:05). V případě nejasností se obracejte na sekretariát školy či na tel.: 606 035 962. Třída G1.C zahájí školní rok ve standardním čase 4. 9. v 08:00 hod. a případné organizační záležitosti ke kurz bude možné vyřešit v prvních dvou dnech školní docházky.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Ukrajina

Krásné prázdniny a příjemný odpočinek!!!

Na prahu zasloužených letních prázdnin přejeme všem pedagogům, zaměstnancům i studentům zasloužený čas odpočinku a děkujeme za veškeré „příspěvky“ k příznivému průběhu školního roku 2016/2017. Na Vašich letních cestách Vám přejeme maximum zážitků obohacujících duši i tělo a šťastné návraty. Těšíme se na setkání v plné síle a s potřebným elánem, nápady a vizemi na konci srpna a se studenty na začátku září.

Marek Výborný a Radka Klempířová


Logo 1
Logo 2

Gymnázium připravuje oslavy 20. výročí založení

Zdá se to být téměř neuvěřitelné, ale naše gymnázium si v tomto roce připomene své první významné kulaté výročí – 20 let své existence. Formálně sice škola vznikla 19. 1. 1996 zapsáním do rejstříku škol, nicméně své první žáky přivítala 1. 9. 1997. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připomenout právě v tomto roce skutečnost, že jsme již 20 let součástí sítě středních škol v Pardubicích. Toto výročí chceme oslavit nejen společně se současnými studenty, ale i s našimi absolventy, přáteli a podporovateli v sobotu 4. 11. 2017 a následně v pondělí 6. 11. 2017. V sobotu 4. 11. 2017 od 15 hodin srdečně zveme zvláště všechny absolventy gymnázia. Připravený pro ně bude krátký společný uvítací program (v závislosti na počasí před budovou školy nebo ve vnitřních prostorách) a následně prohlídka školy a její současné podoby s malým občerstvením a setkáním se současnými i bývalými pedagogy gymnázia. Následně zveme přibližně od 18 hodin všechny absolventy na Sraz abiturientů v rezervovaných prostorách Domu techniky (bývalá Agrobanka u VČD). Zde máme rezervovaný sál i restauraci s tanečním parketem. Případní zájemci jsou zváni také na slavnostní vyvrcholení oslav, které se uskuteční v Sukově síni Domu hudby v pondělí 6. listopadu od symbolických 10:20 hodin.

Vzhledem k organizačnímu zajištění celých oslav prosíme zástupce jednotlivých tříd o nahlášení alespoň přibližného počtu účastníků sobotního setkání nejpozději do 23. 10. 2017 (tel.: 466 412 839, 702 290 944 nebo na adresu: petra.babincova@gymozart.cz). Děkujeme!

Těšíme se na setkání s každým z absolventů a na společnou oslavu tohoto kulatého výročí gymnázia, jehož příběh jste pomáhali psát.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich