Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Učební plán Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 ve školním roce 2019/2020

 

 Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník

 Český jazyk a literatura

3

3

3

5

 Anglický jazyk

3

3

4

4

 Francouzský jazyk 1

3

3

3

3

 Německý jazyk 1

3

3

3

3

 Ruský jazyk 1

3

3

3

3

 Španělský jazyk 1

3

3

3

3

 Základy společenských věd

2

2

2

1

 Dějepis

2

2

2

2

 Zeměpis

2

2

1

X

 Matematika

4

4

4

4

 Fyzika

2

2

2

X

 Chemie

2

2

2

X

 Biologie/Geologie

2

2

2

X

 Praktická cvičení z Fy, Bio a Che 2

2

2

2

X

 Informatika a výpočetní technika

2

2

X

X

 Výtvarná výchova 3

2

2

X

X

 Hudební výchova 3

2

2

X

X

 Tělesná výchova

2

2

2

2


1 Žák si volí právě jeden druhý cizí jazyk z uvedené nabídky (francouzský, německý, ruský a španělský jazyk). Obdobně si volí právě jednu konverzaci z cizího jazyka.
2 ŽPraktická cvičení z fyziky, biologie a chemie absolvuje žák vždy 1x za tři týdny v rozsahu dvou hodin (třída se děli na ½). Praktická cvičení jsou hodnocena v rámci daného předmětu.
3 Žák si volí jeden z předmětů (Výtvarná nebo Hudební výchova).

 
Volitelně vzdělávací aktivity od 3. ročníku. Žák volí právě dva z nabízených seminářů pro 3. ročník
Seminář ze základů společenských věd X X 2 3
Seminář z biologie X X 2 3
Seminář z matematiky X X 2 3
Konverzace z ANJ 1 X X 2 2
Konverzace z NEJ 1 X X 2 2
Konverzace z RUJ 1 X X 2 2
Konverzace z FR 1 X X 2 2
Konverzace z SPJ 1 X X 2 2
 
Volitelně vzdělávací aktivity od 4. ročníku. Žák volí právě dva z nabízených seminářů pro 4. ročník. Seminář z ANJ si může zvolit pouze žák, který má zapsanou konverzaci z jiného cizího jazyka.
Literární seminář X X X 3
Seminář z dějepisu X X X 3
Seminář z fyziky X X X 3
Seminář z informatiky X X X 3
Seminář z chemie X X X 3
Seminář ze zeměpisu X X X 3
Seminář z deskriptivní geometrie X X X 3
Seminář z anglického jazyka X X X 3
Dějiny výtvarného umění X X X 3
 
Volitelné vzdělávací aktivity od 4. ročníku. Žák volí právě jeden z nabízených seminářů pro 4. ročník, které jsou vyučovány blokově vždy 1x za 14 dní. Hvězdičkou jsou označeny semináře otevřené na základě zájmu pro školní rok 2019/2020.
Barevná chemie* X X X 1
Dějiny každodennosti X X X 1
Fyzika v experimentech X X X 1
Geografie cestovního ruchu a Česka * X X X 1
Geografie přírodních ohrožení a rizik X X X 1
Humanitní proseminář * X X X 1
Matematické repetitorium X X X 1
Modelování ve 3D * X X X 1
Proces ženské emancipace v českých zemích od 19. stol. X X X 1
Proseminář ke studiu ekonomických oborů * X X X 1
Proseminář ke studiu lékařských oborů * X X X 1
Seminář z astronomie X X X 1
Úvod do teorie grafů X X X 1
Základy kryptologie X X X 1
 
Nepovinně volitelné vzdělávací aktivity
Latina X 1 1 X
Seminář z deskriptivní geometrie X X 2 X
         
Celkem hodin dle školního vzdělávacího plánu 33 33 33 33

 

Hlavním cílem gymnázia je vybavit žáky klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem a připravit je především pro vysokoškolské vzdělávání.

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.92, 7. 12. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich