Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Učební plán Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 pro 4. ročníky ve školním roce 2022/2023

 

Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Český jazyk a literatura 3 3 3 5
První cizí jazyk1 3 3 4 4
Druhý cizí jazyk2 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 4
Informatika a výpočetní technika 2 2 X X
Dějepis 2 2 2 2
Základy společenských věd 2 2 2 1
Fyzika 2,66 2,66 2,66 X
Biologie 2,66 2,66 2,66 X
Chemie 2,66 2,66 2,66 X
Zeměpis 2 2 1 X
Hudební výchova3 2 2 X X
Výtvarná výchova3 2 2 X X
Tělesná výchova 2 2 2 2
Povinně volitelný seminář č. 1 od 3. ročníku. Žák volí právě jeden z nabízených seminářů pro 3. ročník4
Seminář ze základů společenských věd X X 2 3
Seminář z biologie
Seminář z matematiky
Povinně volitelné konverzace z cizího jazyka od 3. ročníku. Žák volí právě jednu z nabízených konverzací4
Konverzace z anglického jazyka X X 2 2
Konverzace z německého jazyka
Konverzace z ruského jazyka
Konverzace ze španělského jazyka
Povinně volitelné semináře č. 2 a 3 od 4. ročníku. Žák volí právě dva z nabízených seminářů pro 4. ročník4
Literární seminář X X X 6
Seminář z dějepisu
Seminář z fyziky
Seminář z informatiky
Seminář z chemie
Seminář ze zeměpisu
Dějiny výtvarného umění
Seminář z deskriptivní geometrie
Seminář z anglického jazyka
Povinně volitelné (pro)semináře č. 4 od 4. ročníku. Žák volí právě jeden z nabízených proseminářů pro 4. ročník4
Geografie cestovního ruchu X X X 1
Modelování ve 3D
Humanitní proseminář
Proseminář ke studiu ekonomie
Barevná chemie
Proseminář ke studiu medicíny
Nepovinné předměty
Latina5 X X 1(n) X
Deskriptivní geometrie5 X X 2(n) X
Celkem hodin dle školního vzdělávacího plánu 33 33 33 33

 

1 Prvním cizím jazykem je anglický jazyk (hodinová dotace 3+3+4+4).
2 Žák vybírá právě jeden druhý cizí jazyk z nabídky čtyř cizích jazyků (francouzský, německý, ruský a španělský jazyk) - dotace 3+3+3+3.
3 Žák si volí jeden z předmětů (Výtvarná nebo Hudební výchova).
4 Povinně volitelné předměty (semináře) si žáky vybírá dle daných kritérií zveřejněné ředitelem školy v souladu s  ŠVP.
5 Latina, Deskriptivní geometrie je nepovinný předmět, který si žák volí dle zájmu nad rámec celkového počtu hodin dle ŠVP.

 

Hlavním cílem gymnázia je vybavit žáky klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem a připravit je především pro vysokoškolské vzdělávání.

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.81, 24. 3. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich